open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2013  № 463

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 квітня 2013 року

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, пунктів 9 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 квітня 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити:

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 2;

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 3;

у зв’язку з недотриманням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів в частині відсутності:

в редколегії наукового фахового видання «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» трьох докторів наук з відповідної галузі науки, які повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників);

здобувачів наукових ступенів і вчених звань з філологічних наук зі спеціальності 09.00.12 «Українознавство»,

у внесенні змін до Переліку наукових фахових видань України та виключити «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» з Переліку наукових фахових видань України.

4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4;

спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для разового захисту дисертації Грода Андрія Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, ввівши до складу ради фахівців із спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:

доктора економічних наук, професора Шевченка Григорія Сергійовича, завідувача кафедри ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет»;

доктора економічних наук, професора Стадник Валентину Василівну, професора кафедри Хмельницького національного університету.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

Внести зміни до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку зі зміною назви видань, найменування засновників (співзасновників) видань відповідно до списку згідно з додатком 6.

6. Департаменту управління справами (Запольська Н.М.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Витяг
з наказу Міністерства освіти
і науки України
25.04.2013 № 463

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.37 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Городній Михайло Федорович, д.ф.-м.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Козаченко Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Вчений секретар:

3. Моклячук Михайло Павлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада К 35.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.01.07 «Обчислювальна математика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Іванчов Микола Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Хапко Роман Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.07.

Вчений секретар:

3. Остудін Борис Анатолійович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.07.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка спеціалізована вчена рада Д 44.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та 05.23.02 «Основи та фундаменти» строком на три роки.

Голова ради:

1. Стороженко Леонід Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01.

Заступник голови:

2. Пічугін Сергій Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02.

Вчений секретар:

3. Галінська Тетяна Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» строком на три роки.

Голова ради:

1. Поркуян Ольга Вікторівна, д.т.н., професор, директор, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.07.

Заступник голови:

2. Ульшин Віталій Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

3. Кардашук Володимир Сергійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.07.

У Херсонському національному технічному університеті спеціалізована вчена рада Д 67.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» строком на три роки.

Голова ради:

1. Ходаков Віктор Єгорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Рожков Сергій Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

3. Гучек Петро Йосипович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.06.

У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 70.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 «Машинознавство», 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах» та 05.05.10 «Машини легкої промисловості» строком на три роки.

Голова ради:

1. Сілін Радомир Іванович, д.т.н., професор, радник ректора, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02.

Заступник голови:

2. Параска Георгій Борисович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.05.10.

Вчений секретар:

3. Диха Олександр Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Запорізький національний університет» спеціалізована вчена рада К 17.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки.

Голова ради:

1. Фролов Микола Олександрович, д.і.н., професор, ректор, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Турченко Федір Григорович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Каганов Юрій Олегович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 07.00.01.

У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка спеціалізована вчена рада К 79.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки.

Голова ради:

1. Дятлов Володимир Олександрович, д.і.н., професор, проректор з наукової роботи, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Заступники голови:

2. Ячменіхін Костянтин Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02;

3. Боровик Анатолій Миколайович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

4. Острянко Андрій Миколайович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність 07.00.06.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» спеціалізована вчена рада Д 26.006.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком на три роки.

1. Савчук Володимир Сафронович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Зайцев Юрій Кузьмич, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Галабурда Микола Костянтинович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01.

У ДВНЗ «Національний гірничий університет» спеціалізована вчена рада Д 08.080.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки.

Голова ради:

1. Швець Василь Якович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Пилипенко Юрій Іванович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Трифонова Олена Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 08.00.06.

У Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України спеціалізована вчена рада Д 26.853.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

Голова ради:

1. Єфименко Тетяна Іванівна, д.е.н., професор, президент, ДННУ «Академія фінансового управління», спеціальність 08.00.01, 08.00.03.

Заступник голови:

2. Леоненко Петро Михайлович, д.е.н., професор, ДННУ «Академія фінансового управління», спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Гасанов Сергій Станіславович, к.е.н., доцент, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», спеціальність 08.00.01.

У Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спеціалізована вчена рада К 11.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на два роки.

1. Горожанкіна Марина Євгенівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Білозубенко Володимир Станіславович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Іваненко Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, спеціальність 08.00.02.

У ДУ «Інститут економіки та прогнозування»:

спеціалізована вчена рада Д 26.239.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком на три роки.

Голова ради:

1. Геєць Валерій Михайлович, д.е.н., професор, директор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.01.

Заступники голови:

2. Прокопа Ігор Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.03;

3. Шинкарук Лідія Василівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

4. Левчук Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.03;

спеціалізована вчена рада Д 26.239.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на три роки.

Голова ради:

1. Даниленко Анатолій Іванович, д.е.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Точилін Віктор Олександрович, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.11.

Вчений секретар:

3. Шелудько Наталія Михайлівна, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.08.

У Національній академії природоохоронного та курортного будівництва спеціалізована вчена рада Д 52.079.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки.

Голова ради:

1. Бережна Ірина Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

2. Пашенцев Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

3. Стефанюк Ольга Дмитріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, спеціальність 08.00.05.

У ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України спеціалізована вчена рада Д 26.350.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, директор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Саблук Петро Трохимович, д.е.н., професор, радник при дирекції, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Жук Наталія Леонідівна, к.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, спеціальність 08.00.09.

У ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» спеціалізована вчена рада К 67.135.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком на два роки.

Голова ради:

1. Жуйков Геннадій Євгенович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Шаповалова Інга Олексіївна, д.е.н., доцент, в. о. професора кафедри, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Мухіна Тетяна Борисівна, к.е.н., в.о. доцента, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 08.00.03.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті спеціалізована вчена рада К 64.059.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:

1. Дмитрієв Ілля Андрійович, д.е.н., професор, декан факультету, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Криворучко Оксана Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Шершенюк Олена Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 08.00.04.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.02.04 «Германські мови», 10.02.05 «Романські мови» та 10.02.16 «Перекладознавство» строком на три роки.

Голова ради:

1. Бурбело Валентина Броніславівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05.

Заступник голови:

2. Левицький Андрій Едуардович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04.

Вчений секретар:

3. Клименко Лада Вікторівна, к.філол.н., науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05.

ГЕОГРАФІЧІ НАУКИ

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» строком на три роки.

Голова ради:

1. Руденко Валерій Петрович, д.геогр.н., професор, декан факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

2. Круль Володимир Петрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3. Джаман Василь Олексійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

В Українській інженерно-педагогічній академії спеціалізована вчена рада К 64.108.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

Голова ради:

1. Коваленко Олена Едуардівна, д.пед.н., професор, ректор, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови ради:

2. Лазарєв Микола Іванович, д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)».

Вчений секретар:

3. Кулешова Вікторія Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 35.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.10 «Педіатрія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Маркін Леонід Борисович, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

2. Коржинський Юрій Степанович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Вчений секретар:

3. Попович Алла Іллівна, к.мед.н., доцент кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

У Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту спеціалізована вчена рада К 08.881.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» строком на два роки.

Голова ради:

1. Савченко Віктор Григорович, д.пед.н., професор, ректор, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови ради:

2. Москаленко Наталія Василівна, д.фіз.вих., професор, проректор, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02.

Вчений секретар:

3. Мітова Олена Олександрівна, к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01.

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки України
25.04.2013 № 463

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Подільському державному аграрно-технічному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з достатньою кількістю спеціалізованих вчених рад за даною спеціальністю в Україні.

В Уманському національному університеті садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з достатньою кількістю спеціалізованих вчених рад за даною спеціальністю в Україні.

У Львівському університеті внутрішніх справ МВС України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 21.04.01 «Економічна безпека держави» та 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки)». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.6 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пункту 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду та неодноразовим порушенням нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів.

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства освіти
і науки України
25.04.2013 № 463

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, яким відмовлено у включенні до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

біологічні

2

Воєнна історія

Всеукраїнська громадська організація «Український інститут української історії»

історичні

3

Наукові розвідки з державного та муніципального управління

Академія муніципального управління

державне управління

4

Суспільство. Держава. Управління. Право

Хмельницький університет управління та права

юридичні, державне управління

ІІ. Електронне періодичне видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Фінансовий простір

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства освіти
і науки України
25.04.2013 № 463

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Альманах права

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

юридичні

2

Збалансоване природокористування Сбалансированное природопользование Balanced nature using

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ»

сільсько-господарські

3

Інформатика та математичні методи в моделюванні Информатика и математические методы в моделировании Informatics and mathematical methods in simulation

Одеський національний політехнічний університет

технічні

4

Науковий вісник Дипломатичної академії України Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Історичні

5

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine

Міжнародний гуманітарний університету

Юридичні

6

Телекомунікаційні науки Телекоммуникационные науки Telecommunication Sciences

Національний технічний університет України «КПІ»

Технічні

7

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

фізико-математичні, технічні

ІІ. Електронне періодичне видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Порівняльно-аналітичне право

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

юридичні

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 6
до наказу Міністерства освіти
і науки України
25.04.2013 № 463

СПИСОК
друкованих періодичних видань, у зв’язку зі зміною назви та зміною найменування засновника (співзасновників) яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки та рік внесення до Переліку фахових видань

1

Архіви України

Державна архівна служба України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

історичні (2009)

2

Біотехнологія Биотехнология Biotechnology Biotechnologia Acta

НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

біологічні (2009)

3

Буковинський математичний журнал

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

фізико-математичні (2010)

4

Демографія та соціальна економіка Демография и социальная экономика Demography and Social Economy

НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

економічні (2010)

5

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України

технічні (транспорт) (2009), економічні (2010)

6

Проблеми кріобіології і кріомедицини Проблемы криобиологии и криомедицины Problems of Cryobiology and Cryomedicine

НАН України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

біологічні, медичні (2010)

7

Фармакологія та лікарська токсикологія Pharmacology and Drug Toxicology

НАМН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

медичні, фармацевтичні біологічні (2009)

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко

{Додатки 1, 4 не наводяться}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: