open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2013  № 54

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року

(Витяг)

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, пунктів 9 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 січня 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

- спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

- спеціалізовану вчену раду Д 26.709.04 Національного університету оборони України Міністерства оборони України для разового захисту дисертації Сегеди Сергія Павловича на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 20.02.22 "Військова історія" у складі згідно з додатком 1;

- спеціалізовану вчену раду Д 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства аграрної політики та продовольства України для разового захисту дисертації Яремчука Олександра Степановича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія" у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до частини другої пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

3. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського національного медичного університету МОЗ України, надавши право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальностей 14.01.02 "Внутрішні хвороби", 14.01.10 "Педіатрія", 14.01.11 "Кардіологія" та 14.01.37 "Нефрологія" у складі згідно з додатком 4.

4. Відмовити у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 5.

5. Внести зміни до складу:

- спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 6;

- спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7.

6. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.853.02 Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України відповідно до клопотання Президента академії.

7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8.

Внести зміни до Переліку наукових фахових видань України у зв'язку зі зміною назви видань, найменування засновників (співзасновників) видань відповідно до списку згідно з додатком 9.

8. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр

Д. В. Табачник
Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
25.01.2013  № 54

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 "Теоретична фізика", 01.04.07 "Фізика твердого тіла" та 01.04.03 "Радіофізика" строком на три роки.

Голова ради:

1. Скалозуб Володимир Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.02.

Заступник голови:

2. Коваленко Олександр Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

3. Моісеєнко Василь Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.07.

В Інституті гідромеханіки НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.196.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" (фізико-математичні, технічні) та 01.04.06 "Акустика" строком на три роки.

Голова ради:

1. Грінченко Віктор Тимофійович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.04.06.

Заступник голови:

2. Савченко Юрій Миколайович, д. т. н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05 (т. н.).

Вчений секретар:

3. Кріль Степан Іванович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05 (т. н.).

В Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.199.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" строком на три роки.

Голова ради:

1. Кочелап В'ячеслав Олександрович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Заступник голови:

2. Валах Михайло Якович, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України, професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Вчений секретар:

3. Братусь Віктор Якович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

В Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України спеціалізована вчена рада К 26.179.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.19 "Фізика полімерів" строком на три роки.

Голова ради:

1. Клепко Валерій Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19.

Заступник голови:

2. Мамуня Євген Петрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19.

Вчений секретар:

3. Бровко Олександр Олександрович, д. х. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19.

В НТК "Інститут монокристалів" НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.169.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.04.02 "Теоретична фізика", 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" та 05.02.01 "Матеріалознавство" строком на три роки.

Голова ради:

1. Толмачов Олександр Володимирович, д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України, спеціальність 01.04.10.

Заступник голови:

2. Галунов Микола Захарович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України, спеціальність 01.04.10.

Вчений секретар:

3. Добровольська Марія Вікторівна, к. ф.-м. н.,  старший науковий співробітник, Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України, спеціальність 01.04.10.

У Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.07 "Фізика твердого тіла", 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика" та 01.04.22 "Надпровідність" строком на три роки.

Голова ради:

1. Стржемечний Михайло Олексійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14.

Заступник голови:

2. Філь В'ячеслав Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

3. Юзефович Ольга Ігорівна, к. ф.-м. н., науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-матиматичних наук за спеціальностями 01.01.01 "Математичний аналіз", 01.01.02 "Диференціальні рівняння" та 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" строком на три роки.

Голова ради:

1. Петришин Роман Іванович, д. ф.-м. н., професор, перший проректор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Григорків Василь Степанович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02.

Вчений секретар:

3. Бігун Ярослав Йосипович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02.

ХІМІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Ужгородський національний університет" спеціалізована вчена рада К 61.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 "Неорганічна хімія" та 02.00.02 "Аналітична хімія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Переш Євген Юлійович, д. х. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 02.00.01.

Заступник голови:

2. Базель Ярослав Рудольфович, д. х. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3. Сухарева Оксана Юріївна, к. х. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 02.00.02.

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.220.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних та біологічних наук за спеціальностями 02.00.10 "Біоорганічна хімія" (хімічні, біологічні) та 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Кухар Валерій Павлович, д. х. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, спеціальність 02.00.10 (біологічні науки).

Заступник голови:

2. Вовк Андрій Іванович, д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, спеціальність 02.00.10 (біологічні науки).

Вчений секретар:

3. Євдокименко Віталій Олександрович, к. х. н., старший науковий співробітник Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, спеціальність 02.00.13.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України" спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія", 03.00.20 "Біотехнологія" та 03.00.22 "Молекулярна генетика" строком на один рік.

Голова ради:

1. Блюм Ярослав Борисович, д. біол. н., професор, академік НАН України, директор, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", спеціальність 03.00.22.

Заступник голови:

2. Созінов Олексій Олексійович, д. с.-г. н., професор, академік НАН України і НААН України, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", спеціальність 03.00.22.

Вчений секретар:

3. Танасієнко Ірина Вікторівна, к. біол. н., науковий співробітник, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", спеціальність 03.00.20.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 "Біохімія" (біологічні, сільськогосподарські науки) строком на один рік.

Голова ради:

1. Мельничук Сергій Дмитрович, д. біол. н., професор, член-кореспондент НААН України, директор інституту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04 (біологічні науки).

Заступник голови:

2. Цвіліховський Микола Іванович, д. біол. н., професор, академік НААН України, директор інституту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04 (сільськогосподарські науки).

Вчений секретар:

3. Деркач Євген Анатолійович, к. біол. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04 (біологічні науки).

ТЕХНІЧІ НАУКИ

У Донбаському державному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 12.076.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин" та 05.15.04 "Шахтне та підземне будівництво" строком на три роки.

Голова ради:

1. Бабіюк Геннадій Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.15.04.

Заступник голови:

2. Фрумкін Рафаїл Абрам-Беркович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.15.02.

Вчений секретар:

3. Смекалін Євген Сергійович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.15.04.

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 11.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 "Інформаційні технології" строком на три роки.

Голова ради:

1. Каргін Анатолій Олексійович, д. т. н., професор, декан, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Мишко Сергій Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

3. Шевцов Дмитро Валерійович, к. т. н., доцент, доцент кафедр, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

В Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.194.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" та 05.13.06 "Інформаційні технології" строком на три роки.

Голова ради:

1. Войтович Ігор Данилович, д. т. н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.05.

Заступник голови:

2. Палагін Олександр Васильович, д. т. н., академік НАН України, професор, заступник директора, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар:

3. Романов Володимир Олександрович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.06.

В Інституті електродинаміки НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення", 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин" та 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" строком на три роки.

Голова ради:

1. Гриневич Феодосій Борисович, д. т. н., професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.01.02.

Заступники голови:

2. Монастирський Зеновій Ярославович, д. т. н., с. н. с., завідувач відділу, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.01.02;

3. Тесик Юрій Федорович, д. т. н., с. н. с, завідувач відділу, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.11.05.

Вчений секретар:

4. Мельник Володимир Григорович, к. т. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.11.05.

В Інституті проблем математичних машин і систем НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.204.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 "Інформаційні технології" та 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" строком на три роки.

Голова ради:

1. Морозов Анатолій Олексійович, д. т. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Клименко Віталій Петрович, д. ф-м. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, спеціальність 05.13.23.

Вчений секретар:

3. Ходак Володимир Іванович, к. т. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, спеціальність 05.13.06.

У Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України спеціалізована вчена рада К 08.231.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском", 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів" та 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" строком на три роки.

Голова ради:

1. Большаков Вадим Іванович, д. т. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, спеціальність 05.03.05.

Заступник голови:

2. Левченко Геннадій Васильович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, спеціальність 05.16.01.

Вчений секретар:

3. Приходько Ігор Юрійович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, спеціальність 05.03.05.

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада Д 47.104.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації", 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" та 05.23.16 "Гідравліка та інженерна гідрологія" строком на три роки.

Голова ради:

1. Хлапук Микола Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16.

Заступники голови ради:

2. Ткачук Олександр Андрійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04.

Вчений секретар:

3. Востріков Володимир Петрович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02.

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова спеціалізована вчена рада Д 38.060.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології" та 05.08.03 "Конструювання та будування суден" строком на три роки.

Голова ради:

1. Блінцов Володимир Степанович, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03.

Заступник голови:

2. Квасницький Вячеслав Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06.

Вчений секретар:

3. Коростильов Леонтій Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06.

У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" спеціалізована вчена рада К 26.002.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.05 "Теоретична електротехніка", 05.09.13 "Техніка сильних електричних та магнітних полів" та 05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи" строком на три роки.

Голова ради:

1. Яндульський Олександр Станіславович, д. т. н., професор, декан факультету, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.14.02.

Заступник голови:

2. Костерев Микола Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.14.02.

Вчений секретар:

3. Шостак Володимир Олександрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.09.13;

спеціалізована вчена рада Д 26.002.18 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.07 "Оптичні прилади та системи" та 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" строком на три роки.

Голова ради:

1. Тимчик Григорій Семенович, д. т. н., професор, декан, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.11.07.

Заступник голови:

2. Колобродов Валентин Георгійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.11.07.

Вчений секретар:

3. Бурау Надія Іванівна, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність 05.11.13.

У Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" спеціалізована вчена рада Д 64.050.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.11 "Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів", 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин" та 05.17.03 "Технічна електрохімія" строком на три роки;

Голова ради:

1. Гринь Григорій Іванович, д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.17.01.

Заступник голови:

2. Сахненко Микола Дмитрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.17.03.

Вчений секретар:

3. Шабонова Галина Миколаївна, д. т. н., професор, головний науковий співробітник, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.17.11;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи", 05.13.06 "Інформаційні технології" та 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" строком на три роки.

Голова ради:

1. Куценко Олександр Сергійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.13.07.

Заступник голови:

2. Гамаюн Ігор Петрович, д. т. н., професор, декан факультету, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

3. Северин Валерій Петрович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.13.07.

В Одеському національному політехнічному університеті спеціалізована вчена рада Д 41.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 "Машинознавство", 05.02.08 "Технологія машинобудування", 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" та 05.05.05 "Піднімально-транспортні машини" строком на три роки.

Голова ради:

1. Усов Анатолій Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.02.08.

Заступник голови:

2. Дащенко Олександр Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.05.05.

Вчений секретар:

3. Свінарьов Юрій Миколайович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.02.02.

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада К 55.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології" та 21.06.01 "Екологічна безпека" строком на два роки.

Голова ради:

1. Пляцук Леонід Дмитрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.17.08.

Заступник голови:

2. Склабінський Всеволод Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.17.08.

Вчений секретар:

3. Гурець Лариса Леонідівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 21.06.01.

У Харківському національному університеті радіоелектроніки:

спеціалізована вчена рада Д 64.052.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 "Інформаційні технології" та 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" строком на три роки;

Голова ради:

1. Філатов Валентин Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Руденко Олег Григорійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар:

3. Пліс Ірина Павлівна, к. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;

спеціалізована вчена рада Д 64.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" строком на три роки.

Голова ради:

1. Поповський Володимир Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.02.

Заступник голови:

2. Агеєв Дмитро Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.02.

Вчений секретар:

3. Дуравкін Євген Володимирович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.02.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.01 "Розведення та селекція тварин", 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" та 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва" строком на два роки.

Голова ради:

1. Угнівенко Анатолій Миколайович, д. с. г. н., професор, завідувач кафедри, спеціальність 06.02.01.

Заступник голови:

2. Дзіцюк Валентина Валентинівна, д. с. г. н., старший науковий співробітник, директор Навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.02.01.

Вчений секретар:

3. Лосев Олексій Михайлович, к. с. г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.02.04.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Білоцерківському національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 27.821.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на три роки.

Голова ради:

1. Даниленко Анатолій Степанович, д. е. н., професор, ректор, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Варченко Ольга Миронівна, д. е. н., професор, директор інституту, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Паска Ігор Миколайович, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

У ДВНЗ "Ужгородський національний університет" спеціалізована вчена рада К 61.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

Голова ради:

1. Мікловда Василь Петрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Пітюлич Михайло Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Чубарь Оксана Геннадіївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри ДВНЗ "Ужгородський національний університет", спеціальність 08.00.03.

В Інституті регіональних досліджень спеціалізована вчена рада К 35.154.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на два роки.

Голова ради:

1. Сторонянська Ірина Зеновіївна, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут регіональних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Козоріз Марія Андріївна, д. е. н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут регіональних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Возняк Галина Василівна, к. е. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут регіональних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.08.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського спеціалізована вчена рада К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

Голова ради:

1. Маслак Ольга Іванівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Хоменко Микола Макарович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Бала Володимир Володимирович, к. е. н., доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 08.00.04.

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка спеціалізована вчена рада К 44.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 "Економічна безпека держави" строком на два роки.

Голова ради:

1. Комеліна Ольга Володимирівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 21.04.01.

Заступник голови:

2. Кузняк Богдан Ярославович, д. е. н., професор, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 21.04.01.

Вчений секретар:

3. Онищенко Світлана Володимирівна, к. е. н., доцент кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 21.04.01.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" строком на два роки.

Голова ради:

1. Калінеску Тетяна Василівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.07.

Заступник голови:

2. Надьон Ганна Олександрівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар:

3. Перегудова Тетяна В'ячеславівна, к. е. н., доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.07.

У Харківському державному університеті харчування та торгівлі спеціалізована вчена рада К 64.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

Голова ради:

1. Пічугіна Тетяна Сергіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04.

Заступники голови:

2. Гросул Вікторія Анатоліївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04.

3. Крутова Анжеліка Сергіївна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

4. Савицька Наталія Леонідівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04.

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" строком на два роки.

Голова ради:

1. Довгаль Олена Андріївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Воробйов Євген Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Гончаренко Наталія Іванівна, к. е. н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 08.00.02.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки" та 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" строком на два роки.

Голова ради:

1. Нікіфоров Петро Опанасович, д. е. н., професор, декан, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Лопатинський Юрій Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Терлецька Наталія Михайлівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.03.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання", 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.09 "Філософія науки" строком на три роки.

Голова ради:

1. Губерський Леонід Васильович, д. філос. н., професор, академік НАН України, ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови:

2. Добронравова Ірина Серафімівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

Вчений секретар:

3. Шашкова Людмила Олексіївна, д. філос. н., професор, в. о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія", 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури", 09.00.05 "Історія філософії" та 09.00.06 "Логіка" строком на три роки.

Голова ради:

1. Конверський Анатолій Євгенович, д. філос. н., професор, академік НАН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01, 09.00.06.

Заступник голови:

2. Ярошовець Володимир Іванович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01, 09.00.05.

Вчений секретар:

3. Крикун Віталій Юрійович, к. філос. н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 "Українська література", 10.01.05 "Порівняльне літературознавство", 10.01.06 "Теорія літератури" та 10.01.07 "Фольклористика" строком на три роки.

Голова ради:

1. Семенюк Григорій Фокович, д. філол. н., професор, директор Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01.

Заступники голови:

2. Копаниця Любов Миколаївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07.

Вчений секретар:

3. Наумовська Олеся Владиславівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07.

У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада К 26.053.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 "Українська література" та 10.01.02 "Російська література" строком на два роки.

Голова ради:

1. Погребенник Володимир Федорович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.01.01.

Заступник голови:

2. Корнієнко Оксана Олександрівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.01.02

Вчений секретар:

3. Осьмак Ніна Дмитрівна, к. філол. н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.01.01.

ГЕОГРАФІЧІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 "Економічна та соціальна географія", 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів" та 11.00.12 "Географічна картографія" строком на три роки.

Голова ради:

1. Шищенко Петро Григорович, д. геогр. н., професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11.

Заступник голови:

2. Олійник Ярослав Богданович, д. е. н., професор, член-кореспондент НАПН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3. Іщук Степан Іванович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія" та 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" строком на три роки.

Голова ради:

1. Хільчевський Валентин Кирилович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

Заступник голови:

2. Сніжко Сергій Іванович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

Вчений секретар:

3. Круківська Алла Володимирівна, к. геогр. н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

У Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського спеціалізована вчена рада К 52.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів" та 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" строком на три роки.

Голова ради:

1. Боков Володимир Олександрович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, спеціальність 11.00.01.

Заступник голови:

2. Яковенко Ірина Михайлівна, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3. Позаченюк Катерина Анатоліївна, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, спеціальність 11.00.01.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" та 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" строком на три роки.

Голова ради:

1. Нор Василь Тимофійович, д. ю. н., професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

2. Гураль Павло Федорович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.01.

Вчений секретар:

3. Семків Віталій Остапович, к. ю. н., доцент кафедри, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.01.

У Міжрегіональній академії управління персоналом спеціалізована вчена рада Д 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право" строком на три роки.

Голова ради:

1. Юлдашев Олексій Хашимович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Міжрегіональна академія управління персоналом, спеціальність 12.00.04.

Заступник голови:

2. Джунь В'ячеслав Васильович, д. ю. н., професор кафедри, Міжрегіональна академія управління персоналом, спеціальність 12.00.04.

Вчений секретар:

3. Дядюк Анастасія Леонідівна, к. ю. н., доцент кафедри, Міжрегіональна академія управління персоналом, спеціальність 12.00.04.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті вищої освіти НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.456.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на три роки.

Голова ради:

1. Майборода Василь Каленикович, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут вищої освіти НАПН України, спеціальність 13.00.01

Заступник голови:

2. Калашнікова Світлана Андріївна, д. пед. н., доцент, перший заступник директора, Інститут вищої освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04

Вчений секретар:

3. Лесик Ганна Володимирівна, к. пед. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут вищої освіти НАПН України, спеціальність 13.00.01.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка спеціалізована вчена рада К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.05 "Соціальна педагогіка" строком на два роки.

Голова ради:

1. Безпалько Ольга Володимирівна, д. пед. н., професор, директор Інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.05.

Заступник голови:

2. Чернуха Надія Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.05.

Вчений секретар:

3. Терентьєва Наталія Олександрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.01;

спеціалізована вчена рада Д 26.133.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

Голова ради:

1. Сисоєва Світлана Олександрівна, д. пед. н., професор, завідувач НДЛ, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Хоружа Людмила Леонідівна, д. пед. н., професор, проректор, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Братко Марія Василівна, к. пед. н., доцент, директор коледжу, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 20.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 "Внутрішні хвороби", 14.01.11 "Кардіологія" та 14.01.22 "Стоматологія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Рожко Микола Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Вакалюк Ігор Петрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", спеціальність 14.01.11.

Вчений секретар:

3. Дєльцова Олена Іванівна, д. мед. н., професор кафедри, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", спеціальність 14.01.22.

У ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України спеціалізована вчена рада Д 26.616.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.11 "Кардіологія" та 14.01.12 "Ревматологія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Лутай Михайло Іларіонович, д. мед. н., професор, заступник директора, ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

2. Сичов Олег Сергійович, д. мед. н., професор, завідуючий відділом, ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України, спеціальність 14.01.11.

Вчений секретар:

3. Деяк Сергій Іванович, к. мед. н., завідуючий лабораторії, ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України, спеціальність 14.01.11

У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 64.609.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" строком на один рік.

Голова ради:

1. Георгіянц Маріне Акопівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академії післядипломної освіти, спеціальність 14.01.30.

Заступник голови:

2. Лисенко Віктор Йосипович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академії післядипломної освіти, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

3. Одинець Ігор Юрійович, к. мед. н., доцент кафедри, Харківська медична академії післядипломної освіти, спеціальність 14.01.30.

У Харківському національному медичному університеті МОЗ України:

спеціалізована вчена рада Д 64.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 "Акушерство та гінекологія", 14.01.03 "Хірургія" та 14.01.06 "Урологія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Щербина Микола Олександрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.

Заступники голови:

2. Лісовий Володимир Миколайович, д. мед. н., професор, ректор, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.06.

3. Ліпко Оксана Петрівна, д. мед. н., професор кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.

Вчений секретар:

4. Мерцалова Ольга Владиславівна, д. мед. н., професор кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01;

спеціалізована вчена рада Д 64.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.22 "Стоматологія" та 14.01.30 "Анестезіологія і інтенсивна терапія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Назарян Розана Степанівна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.22.

Заступники голови:

2. Соколова Ірина Іванівна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.22;

3. Фесенко Улбаолган Абдулхамітівна, д. мед. н., професор кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

4. Хмиз Тетяна Григорівна, к. мед. н., доцент кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.22;

спеціалізована вчена рада Д 64.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.01 "Нормальна анатомія", 14.03.02 Патологічна анатомія" та 14.03.04 Патологічна фізіологія" строком на два роки.

Голова ради:

1. Сорокіна Ірина Вікторівна, д. мед. н., професор кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.03.02.

Заступник голови:

2. Ольховський Василь Олексійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.03.01.

Вчений секретар:

3. Плітень Оксана Миколаївна, к. мед. н., асистент кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.03.02.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

У Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України спеціалізована вчена рада Д 26.005.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з мистецтвознавства та культурології за спеціальностями 17.00.03 "Музичне мистецтво" та 26.00.01 "Теорія та історія культури" (мистецтвознавство, культурологія) строком на три роки.

Голова ради:

1. Черкашина-Губаренко Марина Романівна, д. мист., професор, завідувач кафедри, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, спеціальність 17.00.03, 26.00.01 (мистецтвознавство).

Заступник голови:

2. Рожок Володимир Іванович, д. мист., професор, ректор, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, спеціальність 26.00.01 (мистецтвознавство), 26.00.01 (культурологія).

Вчений секретар:

3. Жукова Наталія Анатоліївна, д. культ., доцент, доцент кафедри, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, спеціальність 26.00.01 (культурологія).

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова спеціалізована вчена рада К 41.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" строком на два роки.

Голова ради:

1. Кіреєва Зоя Олександрівна, д. псих. н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

2. Чернявська Тетяна Павлівна, д. псих. н, професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар:

3. Крюкова Марина Анатоліївна, к. псих. н, доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Донецькому державному університеті управління спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління" строком на три роки.

Голова ради:

1. Поважний Станіслав Федорович, д. е. н., професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Токарева Валентина Іванівна, д. н. д. у., професор, проректор з міжнародних зв'язків, Донецький державний університет управління, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар:

3. Клейнер Яків Семенович, к. е. н., професор, професор кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 25.00.02.

В Інституті законодавства Верховної Ради України спеціалізована вчена рада Д 26.867.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" та 25.00.03 "Державна служба" строком на три роки.

Голова ради:

1. Нижник Ніна Романівна, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 25.00.01.

Заступник голови:

2. Недюха Микола Петрович, д. філос. н., професор, завідувач сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 25.00.01.

Вчений секретар:

3. Муза Олег Валентинович, к. ю. н., старший науковий співробітник, старший консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 25.00.01.

У Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спеціалізована вчена рада К 35.860.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 "Теорія та історія державного управління", 25.00.02 "Механізми державного управління" та 25.00.04 "Місцеве самоврядування" строком на три роки.

Голова ради:

1. Петровський Петро Михайлович, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальності 25.00.01, 25.00.02.

Заступник голови:

2. Кучабський Олександр Георгійович, д. н. д. у., доцент, завідувач кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар:

3. Каляєв Анатолій Олександрович, к. і. н., доцент, декан факультету, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01.

В Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада Д 47.104.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління" строком на три роки.

Голова ради:

1. Сорока Микола Петрович, д. н. д. у., професор, ректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Корецький Микола Христофорович, д. н. д. у., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар:

3. Бутник Олена Олександрівна, к. н. д. у., доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 25.00.02.

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
25.01.2013  № 54

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 03.00.07 "Мікробіологія" та 03.00.12 "Фізіологія рослин". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2, 2.6 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" (історичні науки). Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.2, 2.2, 2.5 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду та достатньою кількістю спецрад за даною спеціальністю.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У ДВНЗ "Запорізький національний університет" кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з достатньою кількістю спеціалізованих вчених рад за даною спеціальністю в Україні.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Класичному приватному університеті докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" та 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.2, 2.5, 2.7 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

У Національному університеті "Львівська політехніка" кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" та 12.00.12 "Філософія права". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1, 2.6, 2.7 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки", 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" та 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.2, 2.2, 2.5 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Херсонському національному технічному університеті кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1, 2.6, 2.7 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
25.01.2013  № 54

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

I. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Гірська школа Українських Карпат

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

педагогічні

2

Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

педагогічні

3

Порівняльна професійна педагогіка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет

педагогічні

4

Український часопис міжнародного права
Украинский журнал международного права
Ukainian Journal of International Law

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО "Українська асоціація міжнародного права", ТОВ "Юридична фірма "Проксен"

юридичні

II. Електронне періодичне видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Теорія і практика правознавства

Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого"

юридичні

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко
Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
25.01.2013  № 54

СПИСОК
друкованих періодичних видань, у зв'язку зі зміною назви та зміною найменування засновника (співзасновників) яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки та рік внесення до Переліку фахових видань

1

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design

Київський національний університет технологій та дизайну

технічні
економічні (2009)

2

Вісник Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого"

філософські
політичні
соціологічні (2010)

3

Захист і карантин рослин

Інститут захисту рослин НААН України

біологічні
сільськогоспо-дарські (2009)

4

Науковий вісник Херсонської державної морської академії
Научный вестник Херсонской государственной морской академии
Scientific Bulletin Kherson State Maritime Academy

Херсонська державна морська академія

технічні (2011)

5

Освіта та педагогічна наука
Education and Pedagogical Sciences

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

педагогічні (2009)

6

Системи у правління навігації та зв'язку

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

технічні (2009)

7

Статистика України

Державна служба статистики, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України

економічні (2009)
державне управління (2010)

Директор департаменту
атестації кадрівВ.Д. Бондаренко

{Додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7 не наводяться}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: