open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
03.06.2008 N 493
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку N 1207 ( v1207863-11 ) від 30.12.2011 }
Щодо вимог розділів II та III

Положення про порядок складання

та надання адміністративних даних

щодо діяльності торговців цінними паперами,

затвердженого рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 8 червня 2004 року N 279

(у редакції рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 27 грудня 2007 року N 2380),

зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 28 січня 2008 р.

за N 60/14751
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008

N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять адміністративні дані щодо діяльності торговців цінними
паперами відповідно до розділів II та III Положення про порядок
складання та надання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року
N 279 ( z1122-04 ) (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380)
( z0060-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28
січня 2008 року за N 60/14751, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців
цінними паперами (далі - Дані), яка складається відповідно до
вимог розділів II та III Положення про порядок складання та
надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279
( z1122-04 ) (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380)
( z0060-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28
січня 2008 року за N 60/14751.
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних
засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього
Наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у
форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма Даних складається з файлів: квартальних Даних за I - III квартали - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "ALLCONTR.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF",
"MARKETS.DBF", "AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF",
"FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF",
"LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; квартальних Даних за IV квартал - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF",
"AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF", "FINANS.DBF",
"REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF", "LICVID.DBF",
"LICVID2.DBF", "GODREP.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BPA.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; нерегулярних Даних - "NREGAGR.DBF". Пункт 3 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Даних заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр",
де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року; "рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
5. Усі поля, які мають посилання на таблицю 1.11 додатку до
цього Наказу, в електронній та паперовій формах Даних заповнюються
в форматі "xxxx, xx(zzz)", де: ""хххх, хх" - числове вираження валюти відповідно до умов
договору; (zzz) - код валюти згідно з таблицею 1.11. додатку
до цього Наказу.
6. Установити, що торговці цінними паперами надсилають
нерегулярні дані до центрального апарату Комісії на електронну
поштову адресу: dtrd@stockmarket.gov.ua.
7. З 1 листопада 2008 року втрачають чинність: наказ Голови Комісії від 26 грудня 2005 року N 1278
( v1278312-05 ) "Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8
червня 2004 року N 279" (із змінами та доповненнями); наказ Голови Комісії від 14 лютого 2005 року N 141
( v0141312-05 ) "Щодо вимог розділу 2 Положення про порядок
складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії
від 8 червня 2004 року N 279"; наказ Голови Комісії від 27 вересня 2004 року N 923
( v0923312-04 ) "Щодо вимог р. 3 Положення про порядок Складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8
червня 2004 року N 279".
Керівнику апарату Комісії Назаренку Ю.М. забезпечити: опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях
Комісії; оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії; забезпечити функціонування електронної поштової адреси
dtrd@stockmarket.gov.ua.
9. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27 грудня 2007 року N 2380 ( z0060-08 ) "Про внесення змін до
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
8 червня 2004 року N 279 "Про затвердження Положення про порядок
складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку", зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 28 січня 2008 року за N 60/14751.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк
Член Комісії І.Нестеренко
Керівник апарату Комісії Ю.Назаренко
ВНЕСЕНО:
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала
ПОГОДЖЕНО:
Юридичне управління О.Сахнацька
Сектор взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків
з громадськістю управління
організаційного забезпечення
роботи Голови Комісії
та міжнародних зв'язків Є.Корнієнко
Загальному відділу адміністративно-господарського
департаменту:
Копію наказу надіслати департаменту моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку, сектору взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю управління організаційного
забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків,
адміністративно-господарському департаменту

Додаток

до Наказу Голови Комісії

03.06.2008 N 493

"Щодо вимог розділів II

та III Положення про порядок

складання та надання

адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами,

затвердженого рішенням

Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

від 8 червня 2004 року N 279

(у редакції рішення

Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

від 27 грудня 2007 року

N 2380), зареєстрованого

в Міністерстві юстиції

України 28 січня 2008 р.

за N 60/14751"

СТРУКТУРА

файлів, формат та опис полів електронної форми

адміністративних даних

Таблиця 1. Структура файла "Company.dbf". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код | Техт | 50 | |за ЄДРПОУ | | | --------------+---------------------+--------+------------------| RepDate |Дата, на яку складено| Дата | 8 | |адміністративні дані | | | --------------+---------------------+--------+------------------| POS |Посада особи торговця| Текст | 100 | |цінними паперами, яка| | | |підписує | | | |адміністративні дані | | | --------------+---------------------+--------+------------------| FIO |Прізвище, ім'я, по | Текст | 100 | |батькові особи | | | |торговця цінними | | | |паперами, яка | | | |підписує | | | |адміністративні дані | | | --------------+---------------------+--------+------------------| DatePos |Дата підписання | Дата | 8 | |адміністративних | | | |даних | | | --------------+---------------------+--------+------------------| Kvartal |Квартал, за який |Числовий| 2 | |звітує торговець | | | |цінними паперами | | | --------------+---------------------+--------+------------------| Year |Рік, за який звітує |Числовий| 4 | |торговець цінними | | | |паперами | | | --------------+---------------------+--------+------------------| Name |Найменування торговця| Текст | 200 | |цінними паперами | | | --------------+---------------------+--------+------------------| Type |Вид торговця цінними |Числовий| 2 | |паперами (табл. 1.1.)| | | --------------+---------------------+--------+------------------| OPF |Організаційно-правова|Числовий| 3 | |форма (табл. 1.2.) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| Region |Область (табл. 1.3.) |Числовий| 5 | --------------+---------------------+--------+------------------| SubRegion |Район | Текст | 100 | --------------+---------------------+--------+------------------| Index |Поштовий індекс | Текст | 12 | --------------+---------------------+--------+------------------| Town |Населений пункт | Текст | 100 | --------------+---------------------+--------+------------------| Street |Вулиця, будинок | Текст | 200 | --------------+---------------------+--------+------------------| AP |Кімната, квартира | Текст | 50 | --------------+---------------------+--------+------------------| Phone |Контактний телефон | Текст | 50 | --------------+---------------------+--------+------------------| Email |Електронна адреса | Текст | 200 | --------------+---------------------+--------+------------------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір|Числовий|20 (2 знаки після | |статутного капіталу | | коми) | |(грн.) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| FIOB |Прізвище, ім'я, по | Текст | | |батькові головного | | 100 | |бухгалтера торговця | | | |цінними паперами, | | | |який підписує | | | |адміністративні дані*| | | --------------+---------------------+--------+------------------| BankName |Найменування | Текст | 200 | |банківської установи,| | | |що обслуговує | | | |торговця цінними | | | |паперами | | | --------------+---------------------+--------+------------------| POSTACC |Поточний рахунок | Текст | 100 | --------------+---------------------+--------+------------------| BankMFO |МФО банківської | Текст | 50 | |установи, що | | | |обслуговує торговця | | | |цінними паперами | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicSeriaB |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(брокерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicNumberB |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(брокерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATESTB |Дата початку строку | Дата | 8 | |дії ліцензії на | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(брокерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicDteEndB |Дата закінчення | Дата | 8 | |строку дії ліцензії | | | |на провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(брокерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicSeriaD |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(дилерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicNumberD |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(дилерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATESTD |Дата початку строку | Дата | 8 | |дії ліцензії на | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(дилерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATEED |Дата закінчення | Дата | 8 | |строку дії ліцензії | | | |на провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(дилерської | | | |діяльності) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicSeriaA |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicNumberA |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATESTA |Дата початку строку | Дата | 8 | |дії ліцензії на | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATEEA |Дата закінчення | Дата | 8 | |строку дії ліцензії | | | |на провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicSeriaDY |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(діяльність з | | | |управління цінними | | | |паперами) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICNUMDY |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(діяльність з | | | |управління цінними | | | |паперами) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATSTDY |Дата початку строку | Дата | 8 | |дії ліцензії на | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(діяльність з | | | |управління цінними | | | |паперами) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATEEDY |Дата закінчення | Дата | 8 | |строку дії ліцензії | | | |на провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі| | | |цінними паперами | | | |(діяльність з | | | |управління цінними | | | |паперами) | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicSeriaR |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |здійснення | | | |професійної | | | |діяльності на ринку | | | |цінних паперів, а | | | |саме діяльності по | | | |випуску та обігу | | | |цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LicNumberR |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |здійснення | | | |професійної | | | |діяльності на ринку | | | |цінних паперів, а | | | |саме діяльності по | | | |випуску та обігу | | | |цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATESTR |Дата початку строку | Дата | 8 | |дії ліцензії на | | | |здійснення | | | |професійної | | | |діяльності на ринку | | | |цінних паперів, а | | | |саме діяльності по | | | |випуску та обігу | | | |цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| LICDATENDR |Дата закінчення | Дата | 8 | |строку дії ліцензії | | | |на здійснення | | | |професійної | | | |діяльності на ринку | | | |цінних паперів, а | | | |саме діяльності по | | | |випуску та обігу | | | |цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| RegNumber |Реєстраційний номер | Текст | 200 | |/номер запису в | | | |державному реєстрі | | | |фінансових установ, | | | |які надають | | | |фінансові послуги на| | | |ринку цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| RegDate |Дата включення в | Дата | 8 | |державний реєстр | | | |фінансових установ, | | | |які надають | | | |фінансові послуги на| | | |ринку цінних паперів | | | --------------+---------------------+--------+------------------| GLicNumber |Номер генеральної | Текст | 100 | |ліцензії на | | | |здійснення валютних | | | |операцій, що | | | |видається | | | |Національним банком | | | |України ** | | | --------------+---------------------+--------+------------------| GLICDATEST |Дата видачі | Дата | 8 | |генеральної ліцензії | | | |на здійснення | | | |валютних операцій, що| | | |видається | | | |Національним банком | | | |України ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за наявності; ** - для небанківських фінансових установ (за наявності).
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008 }

Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF". Довідка про
укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними
паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+------------------------+--------+-------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPDATE |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPSTART |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPEND |Дата закінчення звітного|Дата | 8 | |періоду | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NAME |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TYPE |Вид торговця цінними |Числовий| 2 | |паперами (табл. 1.1) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRTYPE |Ознака договору: "1" - |Числовий| 1 | |основний договір, "2" - | | | |додатковий договір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DATESTART |Дата укладання договору |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 | ----------+------------------------+--------+-------------------| DILNUM |Номер договору |Текст | 100 | |купівлі/продажу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DILDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DILDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRDS |Дата укладання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRDF |Дата виконання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORNUM |Номер договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 | |управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPDS|Дата укладання договору |Дата | 8 | |на виконання договору | | | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPDF|Дата виконання договору |Дата | 8 | |на виконання договору | | | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRPLACE |Місце укладання договору|Числовий| 5 | |(табл. 1.4) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGREXPLACE|Місце виконання договору|Числовий| 5 | |(табл. 1.4) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер в | | | |системі)*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Текст | 50 | |біржової угоди*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRDS |Дата фіксації укладання |Дата | 8 | |біржової угоди*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRDF |Дата анулювання біржової|Дата | 8 | |угоди***, **** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRFULLS |Загальна сума виконаного|Числовий| 20 (2 знаки після | |біржового контракту | | коми) | |(грн.)*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGREXED |Дата виконання біржового|Дата | 8 | |контракту*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - юридична| | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої сторони|Текст | 50 | |договору (поле | | | |заповнюється у разі, | | | |якщо другою стороною за | | | |договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє | | | |в інтересах ПІФ, КІФ) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 | |- іншої сторони договору| | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст | 3 | |сторони договору (табл. | | | |1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRCAT |Вид договору (табл. 1.5)|Числовий| 3 | ----------+------------------------+--------+-------------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл. |Числовий| 2 | |1.6) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERGROUP|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл. | | | |1.9) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (табл. 1.10) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ISIN |Міжнародний |Текст | 50 | |ідентифікаційний номер | | | |цінного папера | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VEDATE |Дата видачі векселя |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VDEEDATE |Дата погашення векселя |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| MARKETCAT |Вид ринку: "1" - |Числовий| 1 | |первинний; "2" - | | | |вторинний | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 | |одного цінного папера | | | |(вид валюти згідно табл.| | | |1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації випуску | | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)****** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEERTYPE|Ознака особи, що |Числовий| 2 | |обліковує перехід прав | | | |власності (табл. 1.12) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEERNAME|Найменування особи, що |Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITSTATE|Тип особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний| | | |папір: "1" - юридична | | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний| | | |папір: "1" -емітент; "2"| | | |- векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний| | | |папір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITNAME |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний| | | |папір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ |Текст | 50 | |особи, що розмістила/ | | | |видала цінний папір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації особи,|Текст | 3 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір (табл. | | | |1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TTYPE |Тип третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - юридична| | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TRESIDENT |Ознака третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TNAME |Найменування третьої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ третьої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TEDRISI |Код ЄДРІСІ третьої |Текст | 50 | |сторони договору (поле | | | |заповнюється у разі, | | | |якщо другою стороною за | | | |договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє в | | | |інтересах ПІФ, КІФ) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 | |- третьої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |третьої сторони договору| | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - третьої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |третьої сторони договору| | | |(табл. 1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPSC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |при укладанні договору | | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPFC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |при виконанні договору | | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| FINISHDATE|Дата виконання договору |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| REJECTDATE|Дата розірвання договору|Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |укладанні (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |виконанні (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| CSUM |Комісійна винагорода |Текст | 50 | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******* | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGREEMTYP |Вид дії за договором: |Числовий| 1 | |"1" - купівля; "2" - | | | |продаж, "3" - міна | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVTYPE |Вид події за договором: |Числовий| 1 | |"1" - зарахування; "2" -| | | |списання | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALD |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |цінних паперів до/з | | | |балансу | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALS |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYDATE |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |грошових коштів | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVDATE |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |цінних паперів******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVPRICE |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVCOUNT |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYMD |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |грошових коштів******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYFS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ISRISK |Наявність ризику в |Числовий| 1 | |договорі з цінними | | | |паперами: "1" - так, "2"| | | |- ні | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором окремо; ** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація; *** - зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 ( z0696-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за
N 696/6984; **** - за наявності; ***** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами; ****** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі; ******* - заповнюється у разі, якщо не відбулося
купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення/договір
комісії (доручення) вважається виконаним; ******** - заповнюється при здійсненні діяльності з
управління цінними паперами.
{ Таблиця 2 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 3. Структура файла "ALLCONTR.DBF". Довідка про обсяг
укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем
цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за | Текст | | |ЄДРПОУ | | 50 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця цінними| Текст | 200 | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного періоду| Дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CODEVA |Вид валюти згідно з | Текст | 50 | |табл. 1.11 | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_1 |Кількість укладених договорів|Числовий| | |при здійсненні андеррайтингу | | 20 | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_1 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_2 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні андеррайтингу | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_2 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_3 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні брокерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_3 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_4 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні брокерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_4 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_5 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_5 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_6 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_6 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_7 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_8 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_9 |Загальна кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_7 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти згідно| | | |з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_04_11 |Загальна кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_04_8 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти згідно| | | |з табл. 1.11) ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір; ** - при підрахунку суми договорів не включаються суми
наступних договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, додатковий договір.
{ Таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 4. Структура файла "PAPERSMO.DBF". Довідка про
зарахування/списання цінних паперів (крім цінних паперів власних
випусків) за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля|Розмір (знаків)| | (зміст) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ------------------+--------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код| Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку | Дата | 8 | |складено | | | |адміністративні дані| | | ------------------+--------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| Name |Найменування | Текст | 200 | |торговця цінними | | | |паперами | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| MovType |Вид події (табл. |Числовий| 2 | |1.14) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| MOVDATE |Дата | Дата | 8 | |зарахування/списання| | | |до/з балансу | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору (табл. |Числовий| 3 | |1.5.) ** | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер договору, | Текст | 100 | |відповідно до якого | | | |здійснюється | | | |зарахування/списання| | | |** | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| AGRDATE |Дата укладання | Дата | 8 | |договору, відповідно| | | |до якого | | | |здійснюється | | | |зарахування/списання| | | |** | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності |Числовий| 2 | |(табл. 1.6.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperGroup |Група цінного папера|Числовий| 2 | |(табл. 1.7.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску|Числовий| 3 | |цінного папера | | | |(табл. 1.9.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 | |цінного папера | | | |(табл. 1.10.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ------------------+--------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ------------------+--------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний | Текст | 50 | |ідентифікаційний | | | |номер цінного папера| | | ------------------+--------------------+--------+---------------| KepeerType |Ознака особи, що |Числовий| 2 | |обліковує перехід | | | |прав власності | | | |(табл. 1.12.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код| Текст | 50 | |за ЄДРПОУ особи, що | | | |обліковує перехід | | | |прав власності | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| KepeerName |Найменування особи, | Текст | 200 | |що обліковує | | | |перехід прав | | | |власності | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EmmitState |Тип особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |юридична особа; "2" | | | |- фізична особа | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" -| | | |заставодавець | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код| Текст | 50 | |за ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, |Текст | 50 | |що розмістила/видала| | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, | Текст | 200 | |що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість | Текст | 50 | |одного цінного | | | |папера (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка | Текст | 50 | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що| | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на| | | |дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11) *** | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperCount |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів (шт.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PAPBALPR |Балансова вартість | Текст | 50 | |цінних паперів (вид | | | |валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором та/або операцією окремо; ** - не заповнюється у разі зарахування/списання за
недоговірними операціями; *** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
{ Таблиця 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 5. Структура файла "FININSTR.DBF". Довідка про
фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця
цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних
паперів власних випусків) за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля|Розмір (знаків)| | (зміст) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ------------------+--------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код| Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку | Дата | 8 | |складено | | | |адміністративні дані| | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PrintDate |Дата, на яку | Дата | 8 | |сформована довідка | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| Name |Найменування | Текст | 200 | |торговця цінними | | | |паперами | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperGroup |Група цінного папера|Числовий| 2 | |(табл. 1.7.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску|Числовий| 3 | |цінного папера | | | |(табл. 1.9.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 | |цінного папера | | | |(табл. 1.10.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний | Текст | 50 | |ідентифікаційний | | | |номер цінного папера| | | ------------------+--------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ------------------+--------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ------------------+--------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" -| | | |заставодавець | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код| Текст | 50 | |за ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, | Текст | 200 | |що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, | Текст | 50 | |що розмістила/видала| | | |цінний папір | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість | Текст | 50 | |одного цінного | | | |папера (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка | Текст | 50 | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що| | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на| | | |дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| PaperCount |Кількість цінних |Числовий| | |паперів (шт.) | | 20 | ------------------+--------------------+--------+---------------| PAPBALPR |Балансова вартість | Текст | 50 | |цінних паперів (вид | | | |валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| FI_Type |Вид фінансового |Числовий| 3 | |інструмента (крім | | | |цінних паперів) | | | |(табл. 1.13.) | | | ------------------+--------------------+--------+---------------| FI_Summa |Сума фінансового | Текст | 50 | |інструмента (крім | | | |цінних паперів) (вид| | | |валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо; ** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
{ Таблиця 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 6. Структура файла "Markets.DBF". Довідка про місце
здійснення договорів з цінними паперами торговцем цінними паперами
за звітний період *
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за | Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного періоду| Дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CODEVA |Вид валюти згідно з | Текст | 50 | |табл. 1.11 | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця цінними| Текст | 200 | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_1 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_1 |Кількість договорів, |Числовий| | |здійснених торговцем цінними | | 20 | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_2 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_3 |Кількість договорів, |Числовий| | |здійснених торговцем цінними | | 20 | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_3 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні андеррайтингу | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_4 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні андеррайтингу | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_4 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_5 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_5 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_6 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_6 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_7 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_7 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_8 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_8 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_9 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_9 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_11 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_11 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_12 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_12 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_13 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_13 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_14 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_14 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_15 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_15 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_16 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_16 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_17 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_17 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_18 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_18 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_19 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_19 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_21 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_21 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_22 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_22 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_23 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_23 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_24 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_24 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_25 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_25 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_26 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_26 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_27 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_27 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_28 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_28 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_29 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_29 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_31 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_31 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_32 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_32 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (вид валюти згідно з| | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_33 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_33 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі (вид валюти згідно | | | |з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_34 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_34 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_35 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_01_35 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_01_36 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі | | | |(шт.) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір; ** - при підрахунку суми договорів не включаються суми
наступних договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, додатковий договір.
{ Таблиця 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 7. Структура файла "AgrOpen.DBF". Довідка про
відкриті позиції за станом на перший день першого місяця звітного
кварталу *
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля|Розмір (знаків)| | (зміст) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | -------------------+-------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний | Текст | 50 | |код за ЄДРПОУ | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку | Дата | 8 | |складено | | | |адміністративні | | | |дані | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| Name |Найменування | Текст | 200 | |торговця цінними | | | |паперами | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| DateStart |Дата укладання | Дата | 8 | |договору | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| FinishDate |Дата виконання | Дата | 8 | |договору | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| RejectDate |Дата розірвання | Дата | 8 | |договору | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| AgrNum |Номер договору | Текст | 100 | -------------------+-------------------+--------+---------------| AGRPLACE |Місце укладання |Числовий| 5 | |договору (табл. | | | |1.4.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| AGREXPLACE |Місце виконання |Числовий| 5 | |договору (табл. | | | |1.4.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |юридична особа; "2"| | | |- фізична особа | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| ORTYPE |Ознака іншої |Числовий| 1 | |сторони договору: | | | |"1" - резидент; "2"| | | |- нерезидент | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSNAME |Найменування іншої | Текст | 200 | |сторони договору -| | | |юридичної особи | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний | Текст | 50 | |код за ЄДРПОУ іншої| | | |сторони договору -| | | |юридичної особи | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої |Текст | 50 | |(поле сторони дого-| | | |вору заповнюється у| | | |разі, якщо другою | | | |стороною за догово-| | | |ром виступає компа-| | | |нія з управління | | | |активами, що діє в | | | |інтересах ПІФ, КІФ)| | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на | Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |іншої сторони | | | |договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом діяльності) | | | |** | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| OSLICSERIA |Серія ліцензії на | Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |іншої сторони | | | |договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом діяльності) | | | |** | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору (табл.|Числовий| 3 | |1.5.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності |Числовий| 2 | |(табл. 1.6.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PaperGroup |Група цінного |Числовий| 2 | |папера (табл. | | | |1.7.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма |Числовий| 3 | |випуску цінного | | | |папера (табл. | | | |1.9.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 | |цінного папера | | | |(табл. 1.10.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний | Текст | 50 | |ідентифікаційний | | | |номер цінного | | | |папера | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| VSeria |Серія векселя | Текст | 50 | -------------------+-------------------+--------+---------------| VNumber |Номер векселя | Текст | 50 | -------------------+-------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" -| | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" | | | |- заставодавець | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний | Текст | 50 | |код за ЄДРПОУ особи| | | |що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи,| Текст | 200 | |що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ | Текст | 50 | |особи, що | | | |розмістила/ | | | |видала цінний папір| | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PAPSC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при | | | |укладанні договору | | | |(шт.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| PAPFC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при | | | |виконанні договору | | | |(шт.) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| StartSum |Сума договору при | Текст | 50 | |укладанні (вид | | | |валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | -------------------+-------------------+--------+---------------| FinishSum |Сума договору при | Текст | 50 | |виконанні (вид | | | |валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за всіма укладеними видами договорів окремо; ** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами.
{ Таблиця 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 8. Структура файла "IO_ND.DBF". Довідка про
зарахування/списання цінних паперів та грошових коштів, які
перебувають в управлінні торговця цінними паперами *
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля|Розмір (знаків)| | (зміст) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за| Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| MovType |Вид події: "1" - |Числовий| 1 | |зарахування; "2" - | | | |списання | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Object |Об'єкт управління: "1" |Числовий| 1 | |- цінні папери **; "2" | | | |- грошові кошти | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperGroup |Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл. | | | |1.9.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного|Числовий| 1 | |папера (табл. 1.10.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний | Текст | 50 | |ідентифікаційний номер | | | |цінного папера | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| KepeerType |Ознака особи, що |Числовий| 2 | |обліковує перехід прав | | | |власності (табл. 1.12.)| | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за| Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| KepeerName |Найменування особи, що | Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за| Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що | Текст | 200 | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ | Текст | 50 | |особи, що розмістила/ | | | |видала цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість | Текст | 50 | |одного цінного папера | | | |(вид валюти згідно | | | |табл. 1.11) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого | Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації випуску| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) *** | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Papercount |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів (шт.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| FullSum |Загальна сума | Текст | 50 | |зарахованих/списаних | | | |цінних паперів або | | | |грошових коштів (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер договору, | Текст | 100 | |відповідно до якого | | | |здійснюється | | | |зарахування/списання | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| IODate |Дата договору, | Дата | 8 | |відповідно до якого | | | |здійснюється | | | |зарахування/списання | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором або кожним об'єктом управління
окремо; ** - зазначається щодо кожного виду цінних паперів окремо; *** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
{ Таблиця 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 9. Структура файла "Cpapers.DBF". Цінні папери та
грошові кошти, які перебувають в управлінні торговця цінними
паперами за станом на останній день кварталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля|Розмір (знаків)| | (зміст) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за| Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Object |Об'єкт управління: "1" |Числовий| 1 | |- цінні папери; "2" - | | | |грошові кошти | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperGroup |Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл. | | | |1.9.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного|Числовий| 1 | |папера (табл. 1.10.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний | Текст | 50 | |ідентифікаційний номер | | | |цінного папера | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що | Текст | 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за| Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що | Текст | 200 | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, | Текст | 50 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість | Текст | 50 | |одного цінного папера | | | |(вид валюти згідно | | | |табл. 1.11) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого | Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації випуску| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) * | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Papercount |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів (шт.) | | | ---------------+-----------------------+--------+---------------| Sum |Загальна сума цінних | Текст | 50 | |паперів або грошових | | | |коштів (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
{ Таблиця 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 10. Структура файла "Finans.DBF". Довідка про
показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім
банків)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код | Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RZKAL |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |коефіцієнта абсолютної| | коми) | |ліквідності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RZKPZVK |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |коефіцієнта покриття | | коми) | |зобов'язань власним | | | |капіталом | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PZKRA |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |коефіцієнта | | коми) | |рентабельності активів| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RZKP_A |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |коефіцієнта | | коми) | |платоспроможності | | | |(автономії) | | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 11. Структура файла "REPAGRNR.DBF". Довідка про
обсяг укладених та виконаних договорів з нерезидентами торговцем
цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Числовий| 20 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Repdate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepStart |Дата початку звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepEnd |Дата закінчення | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CODEVA |Вид валюти згідно з | Текст | 50 | |табл. 1.11 | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_1 |Кількість укладених |Числовий| | |договорів при | | 20 | |здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_1 |Загальна сума | Текст | 50 | |укладених договорів | | | |при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_2 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_2 |Загальна сума | Текст | 50 | |виконаних договорів | | | |при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_3 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_4 |Загальна сума | Текст | 50 | |укладених договорів | | | |при здійсненні | | | |брокерської діяльності| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_4 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_5 |Загальна сума | Текст | 50 | |виконаних договорів | | | |при здійсненні | | | |брокерської діяльності| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_5 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_6 |Загальна сума | Текст | 50 | |укладених договорів | | | |при здійсненні | | | |дилерської діяльності | | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_6 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_7 |Загальна сума | Текст | 50 | |виконаних договорів | | | |при здійсненні | | | |дилерської діяльності | | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_7 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні діяльності | | | |з управління цінними | | | |паперами (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_8 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при | | | |здійсненні діяльності | | | |з управління цінними | | | |паперами (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_8 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |укладених договорів за| | | |всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_9 |Загальна сума | Текст | 50 | |укладених договорів за| | | |всіма видами | | | |діяльності (вид валюти| | | |згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AC_2_9 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |виконаних договорів за| | | |всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| AS_2_11 |Загальна сума | Текст | 50 | |виконаних договорів за| | | |всіма видами | | | |діяльності (вид валюти| | | |згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір; ** - при підрахунку суми договорів не включаються суми
наступних договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, додатковий договір.
{ Таблиця 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 12. Структура файла "MARKETSN.DBF". Довідка про
місце здійснення договорів з нерезидентами за цінними паперами
торговцем цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за | Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного періоду| Дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CODEVA |Вид валюти згідно з |Текст | 50 | |табл. 1.11 | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця цінними| Текст | 200 | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_1 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_1 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_2 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_2 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_3 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні андеррайтингу | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_3 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні андеррайтингу | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_4 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_61 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_5 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_5 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_6 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_6 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_7 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_7 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_8 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_8 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_9 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_9 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_11 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_11 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_12 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_12 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_13 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_13 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_14 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_14 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_15 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_15 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_16 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_16 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_17 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_17 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_18 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_18 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_19 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_19 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_21 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_21 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_22 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_22 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок) | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_23 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_23 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_24 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_24 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_25 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_25 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_26 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_6 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_27 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_71 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_28 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_28 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_29 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_29 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП при| | | |провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_31 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_31 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі,| | | |при провадженні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_32 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (вид валюти згідно з| | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_32 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_33 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі (вид валюти згідно з| | | |табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_33 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами поза організаторами | | | |торгівлі (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_34 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_34 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AS_03_35 |Загальна сума договорів, | Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі | | | |(вид валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| AC_03_35 |Загальна кількість договорів,|Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними | | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі | | | |(шт.) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір; ** - при підрахунку суми договорів не включаються суми
наступних договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, додатковий договір.
{ Таблиця 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 13. Структура файла "Nreg.DBF". Довідка про надання
нерегулярних Даних до Комісії за звітний період

------------------------------------------------------------------ Ім'я поля |Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ------------+--------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| | | | | 20 | ------------+--------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за | Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| NRegDate |Дата виникнення | Дата | 8 | |нерегулярних Даних | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| NREGSENDDA |Дата надання нерегулярних | Дата | 8 | |Даних до Комісії | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| RegNum |Реєстраційний номер | Текст | 100 | |нерегулярних Даних, який | | | |був присвоєний у Комісії | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| NREGDATESO |Дата направлення | Дата | 8 | |нерегулярних Даних до | | | |організатора торгівлі | | | ------------+--------------------------+--------+---------------| OT_Type |Найменування організатора |Числовий| | |торгівлі, якому направлено| | 5 | |нерегулярні Дані (табл. | | | |1.4) | | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008 }

Таблиця 14. Структура файла "Licvid.DBF". Довідка про
дотримання вимог ліквідності торговцями цінних паперів відповідно
до Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують
ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 27.12.2007 N 2381 ( z0061-08 )
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ---------+----------------------+--------+----------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код | Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepStart |Дата початку звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepEnd |Дата закінчення | дата | 8 | |звітного періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_01 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |іншими торговцями | | | |цінних паперів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (грн.) * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_02 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |іншими торговцями | | | |цінних паперів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_03 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами з іншими | | | |торговцями цінних | | | |паперів при здійсненні| | | |брокерської діяльності| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_04 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |іншими торговцями | | | |цінних паперів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_05 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |іншими торговцями | | | |цінних паперів при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_06 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (грн.) * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_07 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_08 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами з юридичними | | | |та фізичними особами | | | |при здійсненні | | | |брокерської діяльності| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_09 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_10 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами з | | | |юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської| | | |діяльності ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_11 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності (грн.) * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_12 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_13 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_14 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_15 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні дилерської | | | |діяльності ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_16 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |та дилерської | | | |діяльності (грн.) * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_17 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |та дилерської | | | |діяльності (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_18 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |та дилерської | | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_19 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |та дилерської | | | |діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LS_30 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |та дилерської | | | |діяльності ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_20 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу (грн.) *| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_21 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_22 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_23 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_24 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні | | | |андеррайтингу ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_25 |Відкриті позиції для |Числовий|20 (2 знаки після | |показника ліквідності | | коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |дилерської діяльності | | | |та андеррайтингу | | | |(грн.) * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_26 |Розмір статутного |Числовий|20 (2 знаки після | |капіталу торговця | | коми) | |цінними паперами для | | | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |дилерської діяльності | | | |та андеррайтингу | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_27 |Співвідношення 2-го |Числовий|20 (2 знаки після | |стовпця до 3-го | | коми) | |стовпця для показника | | | |ліквідності торговців | | | |цінними паперами - | | | |загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними | | | |паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |дилерської діяльності | | | |та андеррайтингу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_28 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу для | | коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |дилерської діяльності | | | |та андеррайтингу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_29 |Дата розрахунку для | Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними | | | |паперами - загальна | | | |сума договорів, | | | |укладених торговцем | | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської| | | |дилерської діяльності | | | |та андеррайтингу ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - при підрахунку відкритих позицій не включаються суми
наступних укладених договорів: договір на брокерське
обслуговування, договір комісії, договір доручення, разове
замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія,
доручення), договір андеррайтингу, договір про управління,
додатковий договір, договір на придбання цінних паперів. ** - всі робочі дні звітного кварталу.
{ Таблиця 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008 }
Таблиця 15. Структура файла "Licvid2.DBF". Довідка про
дотримання показників капіталу та інвестування торговцями цінних
паперів відповідно до Положення про розрахунок показників
ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на
фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2007
N 2381 ( z0061-08 )
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ---------+----------------------+--------+----------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код | Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepStart |Дата початку звітного | Дата | 8 | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RepEnd |Дата закінчення | Дата | 8 | |звітного періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Name |Найменування торговця | Текст | 200 | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_01 |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |показника мінімальний | | коми) | |розмір власних коштів | | | |торговців цінними | | | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_02 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу показника | | коми) | |мінімальний розмір | | | |власних коштів | | | |торговців цінними | | | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_03 |Дата розрахунку | Дата | 8 | |показника мінімальний | | | |розмір власних коштів | | | |торговців цінними | | | |паперами * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_04 |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |показника адекватності| | коми) | |власних коштів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_05 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу показника | | коми) | |адекватності власних | | | |коштів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_06 |Дата розрахунку | Дата | 8 | |показника адекватності| | | |власних коштів * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_07 |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |показника адекватності| | коми) | |основного капіталу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_08 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу показника | | коми) | |адекватності основного| | | |капіталу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_09 |Дата розрахунку | Дата | 8 | |показника адекватності| | | |основного капіталу * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_10 |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |показника інвестування| | коми) | |в цінні папери окремо | | | |за кожним | | | |товариством** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_11 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу показника | | коми) | |інвестування в цінні | | | |папери окремо за | | | |кожним | | | |товариством** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_12 |Дата розрахунку | Дата | 8 | |показника інвестування| | | |в цінні папери окремо | | | |за кожним товариством | | | |*, ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_EDRPOU|Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ товариства, | | | |в цінні папери якого | | | |інвестуються грошові | | | |кошти/цінні папери** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_NAME |Найменування |Текст | 200 | |товариства, в цінні | | | |папери якого | | | |інвестуються грошові | | | |кошти/цінні папери** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_13 |Розрахункове значення |Числовий|20 (2 знаки після | |показника загальної | | коми) | |суми інвестування | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_14 |Відхилення від |Числовий|20 (2 знаки після | |нормативу показника | | коми) | |загальної суми | | | |інвестування | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| LC_2_15 |Дата розрахунку | Дата | 8 | |показника загальної | | | |суми інвестування * | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - всі робочі дні звітного кварталу; ** - зазначається щодо кожного товариства, в цінні папери
якого інвестуються грошові кошти/цінні папери, окремо.
{ Таблиця 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 16. Структура файла "GodRep.DBF". Довідка про обсяг
укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем
цінними паперами за звітний рік *
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за | Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено | дата | 8 | |адміністративні дані | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця цінними| Текст | 200 | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного періоду| дата | 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного | дата | 8 | |періоду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| CODEVA |Вид валюти згідно з | Текст | 50 | |табл. 1.11 | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_01 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні андеррайтингу | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_02 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_03 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні андеррайтингу | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_04 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_05 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні брокерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_06 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_07 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні брокерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_08 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_09 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_10 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. | | | |1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_11 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні дилерської | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_12 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти згідно з табл. 1.11) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_13 |Кількість укладених договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_14 |Кількість виконаних договорів|Числовий| 20 | |при здійсненні діяльності з | | | |управління цінними паперами | | | |(шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_15 |Загальна кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_16 |Загальна сума укладених | Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти згідно| | | |з табл. 1.11) ** | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_17 |Загальна кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| GR_18 |Загальна сума виконаних | Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти згідно| | | |з табл. 1.11) ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір; ** - при підрахунку суми договорів не включаються суми
наступних договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, додатковий договір.
{ Таблиця 16 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 17. Структура файла "NREGAGR.DBF". Довідка про
нерегулярні Дані на дату виникнення*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | -----------+---------------------+--------+---------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REPDATE |Дата, на яку складено|Дата | 8 | |адміністративні дані | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NAME |Найменування торговця|Текст | 200 | |цінними паперами | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір|Числовий| 20 (2 знаки після | |статутного капіталу | | коми) | |(грн.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DATESTART |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| FINISHDATE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REJECTDATE |Дата розірвання |Дата | 8 | |договору (поле | | | |не заповнюється) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 | -----------+---------------------+--------+---------------------| DILNUM |Номер договору |Текст | 100 | |купівлі/продажу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DILDS |Дата укладання | Дата | 8 | |договору | | | |купівлі/продажу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DILDF |Дата виконання | Дата | 8 | |договору | | | |купівлі/продажу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на | | | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на | | | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 | |замовлення до | | | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRDS |Дата укладання |Дата | 8 | |разового замовлення | | | |до договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRDF |Дата виконання |Дата | 8 | |разового замовлення | | | |до договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORNUM |Номер договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORDE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |придбання цінних | | | |паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на придбання| | | |цінних паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPDE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на придбання| | | |цінних паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання договору | | | |про управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на виконання| | | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на виконання| | | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 | |одного цінного папера| | | |(вид валюти згідно | | | |табл. 1.11) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IPCHKIB |Частка |Текст | 50 | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11)*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер | | | |в системі)*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRFIXDAT |Час фіксації |Текст | 50 | |укладання біржової | | | |угоди**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRDS |Дата фіксації |Дата | 8 | |укладання біржової | | | |угоди**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRDF |Дата анулювання |Дата | 8 | |біржової угоди****, | | | |***** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRFULLS |Загальна сума |Числовий| 20 (2 знаки після | |виконаного біржового | | коми) | |контракту (грн.)**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGREXED |Дата виконання |Дата | 8 | |біржового | | | |контракту**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRPLACE |Місце укладання |Числовий| 5 | |договору (табл. 1.4) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGREXPLACE |Місце виконання |Числовий| 5 | |договору (табл. 1.4) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |юридична особа; "2" -| | | |фізична особа | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ іншої | | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої |Текст | 50 | |сторони договору | | | |(поле заповнюється у | | | |разі, якщо другою | | | |стороною за договором| | | |виступає компанія з | | | |управління активами, | | | |що діє в інтересах | | | |ПІФ, КІФ) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку іншої| | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом | | | |діяльності)****** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSLICSERIA |Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку іншої| | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом | | | |діяльності)****** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_F |Прізвище фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони| | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_I |Ім'я фізичної особи -|Текст | 200 | |іншої сторони | | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони| | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |іншої сторони | | | |договору (табл. 1.15)| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRCAT |Вид договору (табл. |Числовий| 3 | |1.5) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл.|Числовий| 2 | |1.6) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERGROUP |Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл.| | | |1.9) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 | |цінного папера (табл.| | | |1.10) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISIN |Міжнародний |Текст | 50 | |ідентифікаційний | | | |номер цінного папера | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; | | | |"3" - | | | |заставодавець | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, |Текст | 50 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір (табл. | | | |1.15) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMMITNAME |Найменування особи, |Текст | 200 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPSC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при укладанні| | | |договору (шт.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPFC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при виконанні| | | |договору (шт.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |укладанні (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |виконанні (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором окремо; ** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація; *** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі; **** - зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 ( z0696-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за
N 696/6984; ***** - за наявності; ****** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами.
{ Таблиця 17 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }

Таблиця 18. Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого
підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | 8 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | 8 | |підприємства) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 | |( va375202-05 ) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM_CHISP |Середньооблікова |Числове | 5 (0 знаків після | |чисельність (чол.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADRES |Адреса |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM032_03 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM032_04 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції | | коми) | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції | | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM070_03 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM070_04 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM080_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM080_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM100_03 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM100_04 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM130_03 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM130_04 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM160_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM160_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM161_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM161_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM162_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM162_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM170_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками з | | | |бюджетом (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM170_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками з | | | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM210_03 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM210_04 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на початок| | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM250_03 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM250_04 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM260_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM260_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM280_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного року) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM280_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 18 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 19. Структура файла "BM_P.DBF". Баланс малого
підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_03 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_04 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_03 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_04 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_04 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного. | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_03 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_04 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_03 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_04 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_03 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_04 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_03 |Поточні зобов'язання |Числове.| 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_03 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_04 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного року) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 19 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 20. Структура файла "FM.DBF". Звіт про фінансові
результати малого підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM010_03 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM010_04 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM020_03 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після | |інші вирахування з | | коми) | |доходу (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM020_04 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після | |інші вирахування з | | коми) | |доходу (за аналогічний| | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM030_03 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (010 - | | | |020) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM030_04 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (010 - | | | |020) (за аналогічний | | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM040_03 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM040_04 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM041_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM041_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM050_03 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM050_04 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM060_03 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM060_04 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після | |аналогічний період | | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM070_03 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(030 + 040 + 050 + | | коми) | |060) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM070_04 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(030 + 040 + 050 + | | коми) | |060) (за аналогічний | | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM080_03 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після | |залишків незавершеного| | коми) | |виробництва і готової | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM080_04 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після | |залишків незавершеного| | коми) | |виробництва і готової | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM090_03 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM090_04 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM100_03 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM100_04 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за аналогічний | | коми) | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM110_03 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM110_04 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM120_03 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM120_04 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |аналогічний період | | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM130_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM130_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за | | коми) | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM131_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати: у тому числі | | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM131_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати: у тому числі | | коми) | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM132_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM132_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM140_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Собівартість | | коми) | |реалізованих товарів | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM140_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Собівартість | | коми) | |реалізованих товарів | | | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM150_03 |Інші звичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM150_04 |Інші звичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM160_03 |Надзвичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM160_04 |Надзвичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM170_03 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM170_04 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM180_03 |Разом витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(090 + 100 + 110 + 120| | коми) | |+ 130 + 140 + 150 +- | | | |080 + 160 + 170) (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM180_04 |Разом витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(090 + 100 + 110 + 120| | коми) | |+ 130 + 140 + 150 +- | | | |080 + 160 + 170) (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM190_03 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) (070 - 180) | | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM190_04 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) (070 - 180) | | коми) | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM195_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM195_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 20 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 21. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства
(актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Пата складання звіту |Дата | 8 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | 8 | |підприємства) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 7 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 | |( va375202-05 ) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADRES |Адреса |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |накопичена амортизація| | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |накопичена амортизація| | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_03 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_04 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції (на початок| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_03 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_04 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_03 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_04 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP100_03 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP100_04 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP120_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |виробництво (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP120_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |виробництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP130_03 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP130_04 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP140_03 |Товари (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP140_04 |Товари (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP150_03 |Векселі одержані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP150_04 |Векселі одержані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP160_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP160_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP161_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP161_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP162_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP162_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP170_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |бюджетом (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP170_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP180_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: за | | | |виданими авансами (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP180_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: за | | | |виданими авансами (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP190_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |нарахованих доходів | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP190_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |нарахованих доходів | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP200_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: із | | | |внутрішніх розрахунків| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP200_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: із | | | |внутрішніх розрахунків| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP210_03 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP210_04 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на початок| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP231_03 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. в касі (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP231_04 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. в касі (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP250_03 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP250_04 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP260_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP260_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP280_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP280_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 21 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 22. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства
(пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_03 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_04 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_03 |Пайовий капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_04 |Пайовий капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_03 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_04 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_03 |Інший додатковий |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_04 |Інший додатковий |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_04 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_03 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_04 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_03 |Вилучений капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_04 |Вилучений капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_03 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_04 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_03 |Інші забезпечення (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_04 |Інші забезпечення (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах (на| | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_03 |Цільове фінансування |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_04 |Цільове фінансування |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_03 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_04 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові зобов'язання| | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові зобов'язання| | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_03 |Усього за розділом III|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_04 |Усього за розділом III|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_03 |Векселі видані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_04 |Векселі видані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних платежів| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних платежів| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками (на початок| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх розрахунків| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх розрахунків| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_03 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_04 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 22 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 23. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові
результати підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_03 |Доход (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_04 |Доход (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_03 |Податок на додану |Числове | 15 (0 знаків після | |вартість (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_04 |Податок на додану |Числове | 15 (0 знаків після | |вартість (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_03 |Акцизний збір (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_04 |Акцизний збір (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_03 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | | коми) | |податки з обороту) (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_04 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | | коми) | |податки з обороту) (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_03 |Інші вирахування з |Числове | 15 (0 знаків після | |доходу (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_04 |Інші вирахування з |Числове | 15 (0 знаків після | |доходу (за попередній | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_03 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_04 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_03 |Собівартість |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_04 |Собівартість |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_03 |Валовий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_04 |Валовий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_03 |Валовий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_04 |Валовий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_03 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_04 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_03 |Адміністративні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_04 |Адміністративні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_03 |Витрати на збут (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_04 |Витрати на збут (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_03 |Доход від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_04 |Доход від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_03 |Інші фінансові доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_04 |Інші фінансові доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_03 |Інші доходи (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_04 |Інші доходи (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_03 |Фінансові витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_04 |Фінансові витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_03 |Втрати від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_04 |Втрати від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_03 |Інші витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_04 |Інші витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | | коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | | коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. прибуток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. прибуток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. збиток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. збиток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_03 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_04 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | | коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | | коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_03 |Надзвичайні: доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_04 |Надзвичайні: доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_03 |Надзвичайні: витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_04 |Надзвичайні: витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_03 |Податки з |Числове | 15 (0 знаків після | |надзвичайного прибутку| | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_04 |Податки з |Числове | 15 (0 знаків після | |надзвичайного прибутку| | коми) | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_03 |Чистий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_04 |Чистий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_03 |Чистий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_04 |Чистий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_03 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_04 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_03 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_04 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за попередній | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250_03 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250_04 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_03 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_04 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_03 |Разом (за звітний |Числове | 15 (0 знаків після | |період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_04 |Разом (за попередній |Числове | 15 (0 знаків після | |період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_03 |Середньорічна |Числове | 15 (0 знаків після | |кількість простих | | коми) | |акцій (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_04 |Середньорічна |Числове | 15 (0 знаків після | |кількість простих | | коми) | |акцій (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_03 |Скоригована |Числове | 15 (0 знаків після | |середньорічна | | коми) | |кількість простих | | | |акцій (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_04 |Скоригована |Числове | 15 (0 знаків після | |середньорічна | | коми) | |кількість простих | | | |акцій (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_03 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) на одну | | коми) | |просту акцію (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_04 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) на одну | | коми) | |просту акцію (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_03 |Скоригований чистий |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (збиток) на | | коми) | |одну просту акцію (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_04 |Скоригований чистий |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (збиток) на | | коми) | |одну просту акцію (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_03 |Дивіденди на одну |Числове | 15 (0 знаків після | |просту акцію (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_04 |Дивіденди на одну |Числове | 15 (0 знаків після | |просту акцію (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 23 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 ) від 27.08.2008 }

Таблиця 1.1. Вид торговця цінними паперами
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Інвестиційна компанія | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Банк | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Інші торговці цінними паперами | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.2. Перелік та коди організаційно-правової форми
власності
------------------------------------------------------------------ Код |Організаційно-правова форма | -----+----------------------------------------------------------| 100 |Підприємства | -----+----------------------------------------------------------| 110 |Фермерське господарство | -----+----------------------------------------------------------| 120 |Приватне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 130 |Колективне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 140 |Державне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 145 |Казенне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 150 |Комунальне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 160 |Дочірнє підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 170 |Іноземне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 180 |Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, | |профспілки) | -----+----------------------------------------------------------| 185 |Підприємство споживчої кооперації | -----+----------------------------------------------------------| 190 |Орендне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 191 |Індивідуальне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 192 |Сімейне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 193 |Спільне підприємство | -----+----------------------------------------------------------| 200 |Господарські товариства | -----+----------------------------------------------------------| 230 |Акціонерне товариство | -----+----------------------------------------------------------| 231 |Відкрите акціонерне товариство | -----+----------------------------------------------------------| 232 |Закрите акціонерне товариство | -----+----------------------------------------------------------| 235 |Державна акціонерна компанія (товариство) | -----+----------------------------------------------------------| 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю | -----+----------------------------------------------------------| 250 |Товариство з додатковою відповідальністю | -----+----------------------------------------------------------| 260 |Повне товариство | -----+----------------------------------------------------------| 270 |Командитне товариство | -----+----------------------------------------------------------| 300 |Кооперативи | -----+----------------------------------------------------------| 310 |Виробничий кооператив | -----+----------------------------------------------------------| 320 |Обслуговуючий кооператив | -----+----------------------------------------------------------| 330 |Споживчий кооператив | -----+----------------------------------------------------------| 340 |Сільськогосподарський виробничий кооператив | -----+----------------------------------------------------------| 350 |Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив | -----+----------------------------------------------------------| 390 |Кооперативний банк | -----+----------------------------------------------------------| 400 |Організації (установи, заклади) | -----+----------------------------------------------------------| 410 |Орган виконавчої влади | -----+----------------------------------------------------------| 420 |Орган місцевого самоврядування | -----+----------------------------------------------------------| 425 |Державна організація (установа, заклад) | -----+----------------------------------------------------------| 430 |Комунальна організація (установа, заклад) | -----+----------------------------------------------------------| 435 |Приватна організація (установа, заклад) | -----+----------------------------------------------------------| 440 |Організація (установа, заклад) об'єднання громадян | |(релігійної організації, профспілки) | -----+----------------------------------------------------------| 490 |Організація орендарів | -----+----------------------------------------------------------| 495 |Організація покупців | -----+----------------------------------------------------------| 500 |Об'єднання підприємств (юридичних осіб) | -----+----------------------------------------------------------| 510 |Асоціація | -----+----------------------------------------------------------| 520 |Корпорація | -----+----------------------------------------------------------| 530 |Консорціум | -----+----------------------------------------------------------| 540 |Концерн | -----+----------------------------------------------------------| 550 |Холдингова компанія | -----+----------------------------------------------------------| 590 |Інші об'єднання юридичних осіб | -----+----------------------------------------------------------| 600 |Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи | -----+----------------------------------------------------------| 610 |Філія (інший відокремлений підрозділ) | -----+----------------------------------------------------------| 620 |Представництво | -----+----------------------------------------------------------| 800 |Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та| |інші подібні організації | -----+----------------------------------------------------------| 810 |Політична партія | -----+----------------------------------------------------------| 815 |Громадська організація | -----+----------------------------------------------------------| 820 |Спілка об'єднань громадян | -----+----------------------------------------------------------| 825 |Релігійна організація | -----+----------------------------------------------------------| 830 |Профспілка | -----+----------------------------------------------------------| 835 |Об'єднання профспілок | -----+----------------------------------------------------------| 840 |Творча спілка (інша професійна організація) | -----+----------------------------------------------------------| 845 |Благодійна організація | -----+----------------------------------------------------------| 850 |Організація роботодавців | -----+----------------------------------------------------------| 855 |Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | -----+----------------------------------------------------------| 860 |Орган самоорганізації населення | -----+----------------------------------------------------------| 910 |Підприємець - фізична особа | -----+----------------------------------------------------------| 915 |Товарна біржа | -----+----------------------------------------------------------| 920 |Фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 925 |Кредитна спілка | -----+----------------------------------------------------------| 930 |Споживче товариство | -----+----------------------------------------------------------| 935 |Спілка споживчих товариств | -----+----------------------------------------------------------| 940 |Недержавний пенсійний фонд | -----+----------------------------------------------------------| 995 |Інші організаційно-правові форми | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.3. Перелік та коди територій (областей) України
------------------------------------------------------------------ Код | Територія (область) | території| | ---------+------------------------------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | ---------+------------------------------------------------------| 05000 |Вінницька | ---------+------------------------------------------------------| 07000 |Волинська | ---------+------------------------------------------------------| 12000 |Дніпропетровська | ---------+------------------------------------------------------| 14000 |Донецька | ---------+------------------------------------------------------| 18000 |Житомирська | ---------+------------------------------------------------------| 21000 |Закарпатська | ---------+------------------------------------------------------| 23000 |Запорізька | ---------+------------------------------------------------------| 26000 |Івано-Франківська | ---------+------------------------------------------------------| 32000 |Київська | ---------+------------------------------------------------------| 35000 |Кіровоградська | ---------+------------------------------------------------------| 44000 |Луганська | ---------+------------------------------------------------------| 46000 |Львівська | ---------+------------------------------------------------------| 48000 |Миколаївська | ---------+------------------------------------------------------| 51000 |Одеська | ---------+------------------------------------------------------| 53000 |Полтавська | ---------+------------------------------------------------------| 56000 |Рівненська | ---------+------------------------------------------------------| 59000 |Сумська | ---------+------------------------------------------------------| 61000 |Тернопільська | ---------+------------------------------------------------------| 63000 |Харківська | ---------+------------------------------------------------------| 65000 |Херсонська | ---------+------------------------------------------------------| 68000 |Хмельницька | ---------+------------------------------------------------------| 71000 |Черкаська | ---------+------------------------------------------------------| 73000 |Чернівецька | ---------+------------------------------------------------------| 74000 |Чернігівська | ---------+------------------------------------------------------| 80000 |М. Київ | ---------+------------------------------------------------------| 85000 |М. Севастополь | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.4. Місце укладання/виконання договору
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування місця укладання/виконання договору | -----+----------------------------------------------------------| 40100| Неорганізований ринок | -----+----------------------------------------------------------| 40201| Фондова біржа "ІННЕКС" | -----+----------------------------------------------------------| 40301| Придніпровська фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 40501| Українська міжбанківська валютна біржа | -----+----------------------------------------------------------| 40601| Київська міжнародна фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 40701| Українська фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 40801| Українська міжнародна фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 40902| Дочірнє підприємство "Фондова біржа "Перша фондова | | торговельна система" ("ПФТС") | -----+----------------------------------------------------------| 41002| Дочірнє підприємство асоціації "Південноукраїнська | | торговельно-інформаційна система" - "Південь-Сервер | -----+----------------------------------------------------------| 41103| Продаж ОВДП | -----+----------------------------------------------------------| 41204| Продаж цінних паперів, що належить державі | -----+----------------------------------------------------------| 41301| Фондова біржа "Перспектива" | -----+----------------------------------------------------------| 41401| Східно - Європейська фондова біржа | -----+----------------------------------------------------------| 41501| Українська біржа | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 )
від 23.12.2008 }
Таблиця 1.5. Види договорів
------------------------------------------------------------------ Код | Види | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Договір купівлі/продажу (продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Договір купівлі/продажу (купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Договір купівлі/продажу (міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Договір купівлі/продажу (міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 50 |Договір купівлі-продажу/ управління активами (продаж)* | -----+----------------------------------------------------------| 60 |Договір на брокерське обслуговування (комісія) | -----+----------------------------------------------------------| 70 |Договір на брокерське обслуговування (доручення) | -----+----------------------------------------------------------| 80 |Договір комісії (продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 90 |Договір комісії (купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 100 |Договір комісії (міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 110 |Договір комісії (міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 120 |Договір доручення (продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 130 |Договір доручення (купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 140 |Договір доручення (міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 150 |Договір доручення (міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 160 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(комісія/продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 170 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(комісія/купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 180 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(комісія/ міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 190 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(комісія/ міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 200 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(доручення/продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 210 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(доручення/купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 220 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(доручення/ міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 230 |Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування| |(доручення/ міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 240 |Договір на виконання договору комісії (продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 250 |Договір на виконання договору комісії (купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 260 |Договір на виконання договору комісії (міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 270 |Договір на виконання договору комісії (міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 280 |Договір на виконання договору доручення (продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 290 |Договір на виконання договору доручення (купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 300 |Договір на виконання договору доручення (міна-продаж) | -----+----------------------------------------------------------| 310 |Договір на виконання договору доручення (міна-купівля) | -----+----------------------------------------------------------| 320 |Договір андеррайтингу | -----+----------------------------------------------------------| 330 |Договір на придбання цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| 340 |Договір про управління | -----+----------------------------------------------------------| 350 |Договір на виконання договору про управління | -----+----------------------------------------------------------| 360 |Договір на придбання цінних паперів, за яким | |відповідальність несе торговець цінними паперами | -----+----------------------------------------------------------| 370 |Договір купівлі-продажу/управління активами (купівля)* | ----------------------------------------------------------------- ______________
* - вид договору використовується для відображення договорів,
які укладають торговці цінними паперами при управлінні активами
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній,
створених відповідно до Указу Президента N 55/94 ( 55/94 ) від
19.02.94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії". Таблиця 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 746 ( v0746312-08 )
від 27.08.2008, N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 1.6. Види діяльності торговців цінними паперами
------------------------------------------------------------------ Код | Види | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Брокерська діяльність | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Дилерська діяльність | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Андеррайтинг | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Діяльність з управління цінними паперами | -----+----------------------------------------------------------| 50 |Діяльність з управління активами інвестиційних фондів та | |взаємних фондів інвестиційних компаній, створених | |відповідно до Указу Президента N 55/94 ( 55/94 ) | |від 19.02.94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні | |компанії" | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 )
від 23.12.2008 }
Таблиця 1.7. Перелік та коди груп цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Групи цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Пайові цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Боргові цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Іпотечні цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Приватизаційні цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 50 |Похідні цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 60 |Товаророзпорядчі цінні папери | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.8. Перелік та коди видів цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Вид цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| 010 |Акції | -----+----------------------------------------------------------| 020 |Облігації підприємств | -----+----------------------------------------------------------| 030 |Облігації внутрішньої державної позики України | -----+----------------------------------------------------------| 040 |Облігації зовнішньої державної позики України | -----+----------------------------------------------------------| 050 |Облігації місцевих позик | -----+----------------------------------------------------------| 060 |Інвестиційні сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 070 |Ощадні (депозитні) сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 080 |Похідні цінні папери (деривативи) | -----+----------------------------------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | -----+----------------------------------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 120 |Сертифікати ФОН | -----+----------------------------------------------------------| 130 |Казначейські зобов'язання України | -----+----------------------------------------------------------| 140 |Векселі | -----+----------------------------------------------------------| 150 |Заставні | -----+----------------------------------------------------------| 160 |Приватизаційні цінні папери | -----+----------------------------------------------------------| 170 |Товаророзпорядчі цінні папери | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.9. Тип та форма випуску цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| |Акції | -----+----------------------------------------------------------| 011 |Іменні прості | -----+----------------------------------------------------------| 012 |Іменні привілейовані | -----+----------------------------------------------------------| 013 |На пред'явника прості | -----+----------------------------------------------------------| 014 |На пред'явника привілейовані | -----+----------------------------------------------------------| |Облігації підприємств | -----+----------------------------------------------------------| 021 |На пред'явника процентні | -----+----------------------------------------------------------| 022 |На пред'явника безпроцентні | -----+----------------------------------------------------------| 023 |Іменні процентні | -----+----------------------------------------------------------| 024 |Іменні безпроцентні | -----+----------------------------------------------------------| 025 |Іменні відсоткові | -----+----------------------------------------------------------| 026 |Іменні цільові | -----+----------------------------------------------------------| 027 |Іменні дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| 028 |На пред'явника відсоткові | -----+----------------------------------------------------------| 029 |На пред'явника цільові | -----+----------------------------------------------------------| 030 |На пред'явника дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| |Облігації внутрішніх державних позик України | -----+----------------------------------------------------------| 031 |На пред'явника процентні | -----+----------------------------------------------------------| 032 |На пред'явника безпроцентні | -----+----------------------------------------------------------| 033 |Іменні | -----+----------------------------------------------------------| 034 |На пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 035 |Іменні цільові | -----+----------------------------------------------------------| 036 |На пред'явника цільові | -----+----------------------------------------------------------| |Облігації зовнішніх державних позик України | -----+----------------------------------------------------------| 041 |На пред'явника процентні | -----+----------------------------------------------------------| 042 |На пред'явника дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| 043 |Іменні процентні | -----+----------------------------------------------------------| 044 |Іменні дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| 045 |Іменні | -----+----------------------------------------------------------| 046 |На пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Облігації місцевих позик | -----+----------------------------------------------------------| 051 |На пред'явника процентні | -----+----------------------------------------------------------| 052 |На пред'явника безпроцентні | -----+----------------------------------------------------------| 053 |Іменні відсоткові | -----+----------------------------------------------------------| 054 |Іменні дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| 055 |На пред'явника відсоткові | -----+----------------------------------------------------------| 056 |На пред'явника дисконтні | -----+----------------------------------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 061 |Іменні | -----+----------------------------------------------------------| 062 |На пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Ощадні (депозитні) сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 071 |Іменні | -----+----------------------------------------------------------| 072 |На пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Похідні цінні папери (деривативи) | -----+----------------------------------------------------------| 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 088 |Опціони (на валюту) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні | -----+----------------------------------------------------------| 092 |Опціони (на товари/послуги) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 001 |Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) | |на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Іпотечні облігації | -----+----------------------------------------------------------| 101 |Звичайні | -----+----------------------------------------------------------| 102 |Структуровані | -----+----------------------------------------------------------| |Іпотечні сертифікати | -----+----------------------------------------------------------| 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | -----+----------------------------------------------------------| 112 |Участі іменні | -----+----------------------------------------------------------| 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 114 |Участі на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Сертифікати ФОН | -----+----------------------------------------------------------| 121 |Іменні | -----+----------------------------------------------------------| 122 |На пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Казначейські зобов'язання України | -----+----------------------------------------------------------| 131 |Довгострокові іменні | -----+----------------------------------------------------------| 132 |Середньострокові іменні | -----+----------------------------------------------------------| 133 |Короткострокові іменні | -----+----------------------------------------------------------| 134 |Довгострокові на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 135 |Середньострокові на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| 136 |Короткострокові на пред'явника | -----+----------------------------------------------------------| |Векселі | -----+----------------------------------------------------------| 141 |Прості | -----+----------------------------------------------------------| 142 |Переказні | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.10. Перелік та коди форм існування цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Форма існування цінного паперу | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Документарна | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Бездокументарна | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.11. Перелік та коди валют
------------------------------------------------------------------ Код | Види валют | -----+----------------------------------------------------------| AUD |Австралійський долар | -----+----------------------------------------------------------| MRO |Агвійя | -----+----------------------------------------------------------| AZM |Азербайджанський манат | -----+----------------------------------------------------------| DZD |Алжирський динар | -----+----------------------------------------------------------| ADP |Андоррська песета | -----+----------------------------------------------------------| ARS |Аргентинський песо | -----+----------------------------------------------------------| AWG |Арубський гульден | -----+----------------------------------------------------------| AFA |Афґані | -----+----------------------------------------------------------| BSD |Багамський долар | -----+----------------------------------------------------------| PAB |Бальбоа | -----+----------------------------------------------------------| BBD |Барбадоський долар | -----+----------------------------------------------------------| THB |Бат | -----+----------------------------------------------------------| BHD |Бахрейнський динар | -----+----------------------------------------------------------| BZD |Белізький долар | -----+----------------------------------------------------------| BEF |Бельгійський франк | -----+----------------------------------------------------------| BMD |Бермудський долар | -----+----------------------------------------------------------| BYR |Білоруський рубль | -----+----------------------------------------------------------| BGN |Болгарський лев | -----+----------------------------------------------------------| VEB |Болівар | -----+----------------------------------------------------------| BOB |Болівіано | -----+----------------------------------------------------------| BRL |Бразильський ріал | -----+----------------------------------------------------------| BND |Брунейський долар | -----+----------------------------------------------------------| BIF |Бурундійський франк | -----+----------------------------------------------------------| VUV |Вату | -----+----------------------------------------------------------| AMD |Вірменський драм | -----+----------------------------------------------------------| KRW |Вон | -----+----------------------------------------------------------| UAH |Гривня | -----+----------------------------------------------------------| PYG |Гуарані | -----+----------------------------------------------------------| HTG |Гурд | -----+----------------------------------------------------------| GYD |Ґайанський долар | -----+----------------------------------------------------------| GNF |Ґвінейський франк | -----+----------------------------------------------------------| GIP |Ґібралтарський фунт | -----+----------------------------------------------------------| GMD |Даласі | -----+----------------------------------------------------------| DKK |Датська крона | -----+----------------------------------------------------------| MKD |Денар | -----+----------------------------------------------------------| DJF |Джібутійський франк | -----+----------------------------------------------------------| AED |Дірхем ОАЕ | -----+----------------------------------------------------------| STD |Добра | -----+----------------------------------------------------------| HKD |Долар Гонконгу | -----+----------------------------------------------------------| ZWD |Долар Зімбабве | -----+----------------------------------------------------------| KYD |Долар Кайманових островів | -----+----------------------------------------------------------| SBD |Долар Соломонових островів | -----+----------------------------------------------------------| USD |Долар США | -----+----------------------------------------------------------| USN |Долар США (Наступного дня) | -----+----------------------------------------------------------| USS |Долар США (Цього дня)* | -----+----------------------------------------------------------| TTD |Долар Тринідаду і Тобаго | -----+----------------------------------------------------------| DOP |Домініканський песо | -----+----------------------------------------------------------| VND |Донг | -----+----------------------------------------------------------| GRD |Драхма | -----+----------------------------------------------------------| CVE |Ескудо Кабо-Верде | -----+----------------------------------------------------------| ETB |Ефіопський бір | -----+----------------------------------------------------------| EUR |Євро | -----+----------------------------------------------------------| XBB |Європейський валютний союз | -----+----------------------------------------------------------| XBA |Європейський союз композитивів | -----+----------------------------------------------------------| XBC |Європейський союз рахунку 9 | -----+----------------------------------------------------------| XBD |Європейський союз рахунку 17 | -----+----------------------------------------------------------| EGP |Єгипетський фунт | -----+----------------------------------------------------------| YER |Єменський ріал | -----+----------------------------------------------------------| JPY |Єна | -----+----------------------------------------------------------| PLN |Злотий | -----+----------------------------------------------------------| XFO |Золотий франк | -----+----------------------------------------------------------| XAU |Золото | -----+----------------------------------------------------------| INR |Індійська рупія | -----+----------------------------------------------------------| IQD |Іракський динар | -----+----------------------------------------------------------| IRR |Іранський ріал | -----+----------------------------------------------------------| IEP |Ірландський фунт | -----+----------------------------------------------------------| ISK |Ісландська крона | -----+----------------------------------------------------------| ESP |Іспанська песета | -----+----------------------------------------------------------| ITL |Італійська ліра | -----+----------------------------------------------------------| JOD |Йорданський динар | -----+----------------------------------------------------------| CAD |Канадський долар | -----+----------------------------------------------------------| QAR |Катарський ріал | -----+----------------------------------------------------------| AOA |Кванза | -----+----------------------------------------------------------| ZMK |Квача | -----+----------------------------------------------------------| MWK |Квача | -----+----------------------------------------------------------| GTQ |Кветзал | -----+----------------------------------------------------------| KES |Кенійський шилінг | -----+----------------------------------------------------------| PGK |Кіна | -----+----------------------------------------------------------| LAK |Кіп | -----+----------------------------------------------------------| CYP |Кіпрський фунт | -----+----------------------------------------------------------| XXX |КОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОНТРАКТІВ, У ЯКИХ НЕМАЄ ПОСИЛАНЬ НА | |ВАЛЮТИ | -----+----------------------------------------------------------| COP |Колумбійський песо | -----+----------------------------------------------------------| KMF |Коморський франк | -----+----------------------------------------------------------| BAM |Конвертована марка | -----+----------------------------------------------------------| CDF |Конголезький франк | -----+----------------------------------------------------------| NIO |Кордоба Оро | -----+----------------------------------------------------------| CRC |Костариканський колон | -----+----------------------------------------------------------| EEK |Крона | -----+----------------------------------------------------------| CUP |Кубинський песо | -----+----------------------------------------------------------| KWD |Кувейтський динар | -----+----------------------------------------------------------| XOF |КФА франк ВСЕАО | -----+----------------------------------------------------------| XAF |КФА франк ВЕАС | -----+----------------------------------------------------------| XPF |КФП франк | -----+----------------------------------------------------------| MMK |К'ят | -----+----------------------------------------------------------| GEL |Ларі | -----+----------------------------------------------------------| LVL |Латвійський лат | -----+----------------------------------------------------------| BGL |Лев | -----+----------------------------------------------------------| ROL |Лей | -----+----------------------------------------------------------| ALL |Лек | -----+----------------------------------------------------------| HNL |Лемпіра | -----+----------------------------------------------------------| SLL |Леоне | -----+----------------------------------------------------------| LTL |Литовський літ | -----+----------------------------------------------------------| LRD |Ліберійський долар | -----+----------------------------------------------------------| LBP |Ліванський фунт | -----+----------------------------------------------------------| LYD |Лівійський динар | -----+----------------------------------------------------------| SZL |Ліланджені | -----+----------------------------------------------------------| LSL |Лоті | -----+----------------------------------------------------------| LUF |Люксембурзький франк | -----+----------------------------------------------------------| MUR |Маврикійська рупія | -----+----------------------------------------------------------| MGF |Малаґасійський франк | -----+----------------------------------------------------------| MYR |Малайзійський рінгіт | -----+----------------------------------------------------------| MTL |Мальтійська ліра | -----+----------------------------------------------------------| TMM |Манат | -----+----------------------------------------------------------| FIM |Марка | -----+----------------------------------------------------------| MAD |Марокканський дірхем | -----+----------------------------------------------------------| BOV |Мвдол | -----+----------------------------------------------------------| MXN |Мексиканський песо | -----+----------------------------------------------------------| MXV |Мексиканський Юнідад де Інверсіон (UDI) | -----+----------------------------------------------------------| MZM |Метікал | -----+----------------------------------------------------------| MDL |Молдовський лей | -----+----------------------------------------------------------| ERN |Накфа | -----+----------------------------------------------------------| NAD |Намібійський долар | -----+----------------------------------------------------------| NGN |Наїра | -----+----------------------------------------------------------| BTN |Нгултрум | -----+----------------------------------------------------------| NPR |Непальська рупія | -----+----------------------------------------------------------| NLG |Нідерландський гульден | -----+----------------------------------------------------------| ANG |Нідерландський Антильський Гульден | -----+----------------------------------------------------------| DEM |Німецька марка | -----+----------------------------------------------------------| ILS |Новий ізраїльський шекель | -----+----------------------------------------------------------| PEN |Новий сол | -----+----------------------------------------------------------| TWD |Новий тайваньський долар | -----+----------------------------------------------------------| NZD |Новозеландський долар | -----+----------------------------------------------------------| NOK |Норвезька крона | -----+----------------------------------------------------------| OMR |Оманський ріал | -----+----------------------------------------------------------| TOP |Паанґа | -----+----------------------------------------------------------| PKR |Пакистанська рупія | -----+----------------------------------------------------------| XPD |Паладій | -----+----------------------------------------------------------| MOP |Патака | -----+----------------------------------------------------------| GWP |Песо Ґвінеї-Бісау | -----+----------------------------------------------------------| KPW |Північно-корейський вон | -----+----------------------------------------------------------| XPT |Платина | -----+----------------------------------------------------------| PTE |Португальський ескудо | -----+----------------------------------------------------------| BWP |Пула | -----+----------------------------------------------------------| XTS |РЕЗЕРВНІ КОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | -----+----------------------------------------------------------| ZAR |Ренд | -----+----------------------------------------------------------| KHR |Ріел | -----+----------------------------------------------------------| RUR |Російський рубль | -----+----------------------------------------------------------| RUB |Російський рубль | -----+----------------------------------------------------------| RWF |Руандійський франк | -----+----------------------------------------------------------| IDR |Рупія | -----+----------------------------------------------------------| LKR |Рупія Шрі-Ланки | -----+----------------------------------------------------------| MVR |Руфія | -----+----------------------------------------------------------| SVC |Сальвадорський колон | -----+----------------------------------------------------------| SAR |Саудівський ріал | -----+----------------------------------------------------------| XDR |СДР (Спеціальні права запозичення) | -----+----------------------------------------------------------| GHC |Седі | -----+----------------------------------------------------------| SCR |Сейшельська рупія | -----+----------------------------------------------------------| SGD |Сінґапурський долар | -----+----------------------------------------------------------| SYP |Сірійський фунт | -----+----------------------------------------------------------| SKK |Словацька крона | -----+----------------------------------------------------------| KGS |Сом | -----+----------------------------------------------------------| SOS |Сомалійський шилінг | -----+----------------------------------------------------------| TJS |Сомоні | -----+----------------------------------------------------------| XAG |Срібло | -----+----------------------------------------------------------| SDD |Суданський динар | -----+----------------------------------------------------------| SRG |Сурінамський гульден | -----+----------------------------------------------------------| XCD |Східнокарибський долар | -----+----------------------------------------------------------| BDT |Така | -----+----------------------------------------------------------| WST |Тала | -----+----------------------------------------------------------| TZS |Танзанійський шилінг | -----+----------------------------------------------------------| KZT |Тенге | -----+----------------------------------------------------------| TPE |Тіморський ескудо | -----+----------------------------------------------------------| SIT |Толар | -----+----------------------------------------------------------| MNT |Тугрик | -----+----------------------------------------------------------| TND |Туніський динар | -----+----------------------------------------------------------| TRL |Турецька ліра | -----+----------------------------------------------------------| UGX |Уґандійський шилінг | -----+----------------------------------------------------------| UZS |Узбецький сум | -----+----------------------------------------------------------| UYU |Уруґвайський песо | -----+----------------------------------------------------------| FJD |Фіджійський долар | -----+----------------------------------------------------------| PHP |Філіппінський песо | -----+----------------------------------------------------------| HUF |Форинт | -----+----------------------------------------------------------| FRF |Французький франк | -----+----------------------------------------------------------| SHP |Фунт Святої Єлени | -----+----------------------------------------------------------| GBP |Фунт стерлінгів | -----+----------------------------------------------------------| FKP |Фунт Фолклендських островів | -----+----------------------------------------------------------| HRK |Хорватська куна | -----+----------------------------------------------------------| CZK |Чеська крона | -----+----------------------------------------------------------| CLP |Чілійський песо | -----+----------------------------------------------------------| SEK |Шведська крона | -----+----------------------------------------------------------| CHF |Швейцарський франк | -----+----------------------------------------------------------| ATS |Шилінг | -----+----------------------------------------------------------| CNY |Юань Женьміньбі | -----+----------------------------------------------------------| YUM |Югославський динар | -----+----------------------------------------------------------| CLF |Юнідадес де фоменто | -----+----------------------------------------------------------| JMD |Ямайський долар | -----+----------------------------------------------------------| XFU |UIC-франк | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 1.11 в редакції Наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 ) від 23.12.2008 }
Таблиця 1.12. Перелік осіб, що обліковують перехід прав
власності
------------------------------------------------------------------ Код | Перелік осіб | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Реєстратор | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Емітент, що має ліцензію на ведення реєстру власників | |випущених ним іменних цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Зберігач активів інституту спільного інвестування | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Компанія з управління активами корпоративного | |інвестиційного фонду відкритого типу | -----+----------------------------------------------------------| 50 |Зберігач цінних паперів | -----+----------------------------------------------------------| 60 |Депозитарій цінних паперів | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.13. Вид фінансового інструмента
------------------------------------------------------------------ Код | Вид фінансового інструмента | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Грошові кошти, не обмежені для використання | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Еквіваленти грошових коштів | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення | -----+----------------------------------------------------------| 50 |Фінансові активи, призначені для перепродажу | -----+----------------------------------------------------------| 60 |Фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу | -----+----------------------------------------------------------| 70 |Строкові контракти (ф'ючерси) | -----+----------------------------------------------------------| 80 |Курсові опціони | -----+----------------------------------------------------------| 90 |Відсоткові опціони | -----+----------------------------------------------------------| 100 |Відсоткові строкові контракти (форварди) | -----+----------------------------------------------------------| 110 |Відсоткові свопи | -----+----------------------------------------------------------| 120 |Курсові свопи | -----+----------------------------------------------------------| 130 |Індексні свопи | -----+----------------------------------------------------------| 140 |Інше | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.14. Вид події
------------------------------------------------------------------ Код | Вид події | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Зарахування за договором | -----+----------------------------------------------------------| 20 |Списання за договором | -----+----------------------------------------------------------| 30 |Зарахування за не договірними операціями | -----+----------------------------------------------------------| 40 |Списання за не договірними операціями | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 1.15. Країни світу та території
------------------------------------------------------------------ Код країни| Назва країни світу або території | світу або | | території | | ----------+-----------------------------------------------------| AUT |Австрія | ----------+-----------------------------------------------------| AUS |Австралія | ----------+-----------------------------------------------------| AZE |АЗЕРБАЙДЖАН | ----------+-----------------------------------------------------| ALB |АЛБАНІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| ALA |АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ | ----------+-----------------------------------------------------| ALB |АЛБАНІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| DZA |АЛЖИР | ----------+-----------------------------------------------------| ASM |АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | ----------+-----------------------------------------------------| ALA |АНҐІЛЬЯ | ----------+-----------------------------------------------------| AGO |АНҐОЛА | ----------+-----------------------------------------------------| AND |АНДОРРА | ----------+-----------------------------------------------------| ATA |АНТАРКТИДА | ----------+-----------------------------------------------------| ATG |Антігуа і Барбуда | ----------+-----------------------------------------------------| ANT |Антіли Нідерландськ | ----------+-----------------------------------------------------| MAC |Аоминь (Макао) | ----------+-----------------------------------------------------| ARG |Аргентина | ----------+-----------------------------------------------------| ABW |Аруба (Нід.) | ----------+-----------------------------------------------------| AFG |Афганістан | ----------+-----------------------------------------------------| BHS |Багамські острови | ----------+-----------------------------------------------------| BGD |Бангладеш | ----------+-----------------------------------------------------| BRB |Барбадос | ----------+-----------------------------------------------------| BHR |Бахрейн | ----------+-----------------------------------------------------| BLZ |Беліз | ----------+-----------------------------------------------------| BEL |Бельгія | ----------+-----------------------------------------------------| BEN |Бенін | ----------+-----------------------------------------------------| BMU |Бермудські острови | ----------+-----------------------------------------------------| BLR |Білорусь | ----------+-----------------------------------------------------| BGR |Болгарія | ----------+-----------------------------------------------------| BOL |Болівія | ----------+-----------------------------------------------------| BIH |Боснія і Герцеговина | ----------+-----------------------------------------------------| BWA |Ботсвана | ----------+-----------------------------------------------------| BRA |Бразилія | ----------+-----------------------------------------------------| IOT |Брит. терит. інд. океан | ----------+-----------------------------------------------------| BRN |Бруней Даруссалам | ----------+-----------------------------------------------------| BFA |Буркіна-Фасо | ----------+-----------------------------------------------------| BDI |Бурунді | ----------+-----------------------------------------------------| BTN |Бутан | ----------+-----------------------------------------------------| VNM |В'єтнам | ----------+-----------------------------------------------------| VUT |Вануату | ----------+-----------------------------------------------------| VAT |Ватикан | ----------+-----------------------------------------------------| GBR |Великобританія | ----------+-----------------------------------------------------| VEN |Венесуела | ----------+-----------------------------------------------------| VIR |Віргінські о-ви (США) | ----------+-----------------------------------------------------| VGB |Віргінські о-ви (Бр) | ----------+-----------------------------------------------------| ARM |Вірменія | ----------+-----------------------------------------------------| GAB |Габон | ----------+-----------------------------------------------------| GAS |Газа Сектор (Палес.) | ----------+-----------------------------------------------------| HTI |Гаіті | ----------+-----------------------------------------------------| GUY |Гайана | ----------+-----------------------------------------------------| GMB |Гамбія | ----------+-----------------------------------------------------| GHA |Гана | ----------+-----------------------------------------------------| GLP |Гваделупа (Фр.) | ----------+-----------------------------------------------------| GTM |Гватемала | ----------+-----------------------------------------------------| GUF |Гвіана (Фр.) | ----------+-----------------------------------------------------| GIN |Гвінея | ----------+-----------------------------------------------------| GNB |Гвінея-Бісау | ----------+-----------------------------------------------------| GGY |ГЕРНСІ | ----------+-----------------------------------------------------| GIB |Гібралтар (Брит.) | ----------+-----------------------------------------------------| HND |Гондурас | ----------+-----------------------------------------------------| HKG |Гонконг (Сянган) | ----------+-----------------------------------------------------| GRD |Гренада | ----------+-----------------------------------------------------| GRL |Гренландія | ----------+-----------------------------------------------------| GRC |Греція | ----------+-----------------------------------------------------| GEO |Грузія | ----------+-----------------------------------------------------| GUM |Гуам (США) | ----------+-----------------------------------------------------| DNK |Данія | ----------+-----------------------------------------------------| JEY |ДЖЕРСІ | ----------+-----------------------------------------------------| DJI |Джібуті | ----------+-----------------------------------------------------| JTN |Джонстон остр. | ----------+-----------------------------------------------------| DMA |Домініка | ----------+-----------------------------------------------------| DOM |Домінікан. республ. | ----------+-----------------------------------------------------| ECU |Еквадор | ----------+-----------------------------------------------------| GNQ |Екваторіальна Гвінея | ----------+-----------------------------------------------------| ERI |Еритрея | ----------+-----------------------------------------------------| EST |Естонія | ----------+-----------------------------------------------------| ETH |Ефіопія | ----------+-----------------------------------------------------| EGY |Єгипет | ----------+-----------------------------------------------------| ZAR |Заїр | ----------+-----------------------------------------------------| ZMB |Замбія | ----------+-----------------------------------------------------| ESH |Західна Сахара | ----------+-----------------------------------------------------| WSM |Західне Самоа | ----------+-----------------------------------------------------| ZWE |Зімбабве | ----------+-----------------------------------------------------| ISR |Ізраїль | ----------+-----------------------------------------------------| IND |Індія | ----------+-----------------------------------------------------| IDN |Індонезія | ----------+-----------------------------------------------------| ZZZ |Інші | ----------+-----------------------------------------------------| IRQ |Ірак | ----------+-----------------------------------------------------| IRN |Іран | ----------+-----------------------------------------------------| IRL |Ірландія | ----------+-----------------------------------------------------| ISL |Ісландія | ----------+-----------------------------------------------------| ESP |Іспанія | ----------+-----------------------------------------------------| ITA |Італія | ----------+-----------------------------------------------------| YEM |Йємен | ----------+-----------------------------------------------------| JOR |Йорданія | ----------+-----------------------------------------------------| CPV |Кабо-Верде | ----------+-----------------------------------------------------| KAZ |Казахстан | ----------+-----------------------------------------------------| CYM |Кайман о-в (Брит.) | ----------+-----------------------------------------------------| KHM |Камбоджа | ----------+-----------------------------------------------------| CMR |Камерун | ----------+-----------------------------------------------------| CAN |Канада | ----------+-----------------------------------------------------| QAT |Катар | ----------+-----------------------------------------------------| KEN |Кенія | ----------+-----------------------------------------------------| KGZ |Киргизстан | ----------+-----------------------------------------------------| CHN |Китай | ----------+-----------------------------------------------------| CYP |Кіпр | ----------+-----------------------------------------------------| KIR |Кірібаті | ----------+-----------------------------------------------------| PRK |КНДР | ----------+-----------------------------------------------------| CCK |Кокосові острови | ----------+-----------------------------------------------------| COL |Колумбія | ----------+-----------------------------------------------------| COM |Коморські острови | ----------+-----------------------------------------------------| COG |Конго | ----------+-----------------------------------------------------| CRI |Коста-Ріка | ----------+-----------------------------------------------------| CIV |Кот-д'Івуар | ----------+-----------------------------------------------------| CUB |Куба | ----------+-----------------------------------------------------| KWT |Кувейт | ----------+-----------------------------------------------------| LAO |Лаос | ----------+-----------------------------------------------------| LVA |Латвія | ----------+-----------------------------------------------------| LSO |Лесото | ----------+-----------------------------------------------------| LTU |Литва | ----------+-----------------------------------------------------| LBR |Ліберія | ----------+-----------------------------------------------------| LBN |Ліван | ----------+-----------------------------------------------------| LBY |Лівія | ----------+-----------------------------------------------------| LIE |Ліхтенштейн | ----------+-----------------------------------------------------| LUX |Люксембург | ----------+-----------------------------------------------------| MMR |М'янма | ----------+-----------------------------------------------------| MUS |Маврикій | ----------+-----------------------------------------------------| MRT |Мавританія | ----------+-----------------------------------------------------| MDG |Мадагаскар | ----------+-----------------------------------------------------| MYT |МАЙОТТА | ----------+-----------------------------------------------------| MAC |МАКАО | ----------+-----------------------------------------------------| MKD |Македонія | ----------+-----------------------------------------------------| MWI |Малаві | ----------+-----------------------------------------------------| MYS |Малайзія | ----------+-----------------------------------------------------| MLI |Малі | ----------+-----------------------------------------------------| UMI |Малі Тихоокеан. о-ви | ----------+-----------------------------------------------------| MDV |Мальдіви | ----------+-----------------------------------------------------| MLT |Мальта | ----------+-----------------------------------------------------| MNP |Марианські о-ви | ----------+-----------------------------------------------------| MAR |Марокко | ----------+-----------------------------------------------------| MTQ |Мартініка (Фр.) | ----------+-----------------------------------------------------| MHL |Маршаллови о-ви | ----------+-----------------------------------------------------| MEX |Мексика | ----------+-----------------------------------------------------| MID |Мідуейські острови | ----------+-----------------------------------------------------| FSM |Мікронезія | ----------+-----------------------------------------------------| MOZ |Мозамбік | ----------+-----------------------------------------------------| MDA |Молдова | ----------+-----------------------------------------------------| MCO |Монако | ----------+-----------------------------------------------------| MNG |Монголія | ----------+-----------------------------------------------------| MSR |Монтсеррат (Брит.) | ----------+-----------------------------------------------------| NAM |Намібія | ----------+-----------------------------------------------------| NRU |Науру | ----------+-----------------------------------------------------| NPL |Непал | ----------+-----------------------------------------------------| NER |Нігер | ----------+-----------------------------------------------------| NGA |Нігерія | ----------+-----------------------------------------------------| NLD |Нідерланди | ----------+-----------------------------------------------------| ANT |НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ | ----------+-----------------------------------------------------| NIC |Нікарагуа | ----------+-----------------------------------------------------| DEU |Німеччина | ----------+-----------------------------------------------------| NIU |Ніуе (Н. Зел.) | ----------+-----------------------------------------------------| NZL |Нова Зеландія | ----------+-----------------------------------------------------| NCL |Нова Каледонія | ----------+-----------------------------------------------------| NOR |Норвегія | ----------+-----------------------------------------------------| CHI |Нормандські острови | ----------+-----------------------------------------------------| NFK |Норфолк | ----------+-----------------------------------------------------| ARE |Об'єд. Араб. Емірати | ----------+-----------------------------------------------------| OMN |Оман | ----------+-----------------------------------------------------| SJM |Остр. Свальбарда і Я | ----------+-----------------------------------------------------| BVT |Острів Бувет | ----------+-----------------------------------------------------| IMY |Острів Мен | ----------+-----------------------------------------------------| CXR |Острів Різдва | ----------+-----------------------------------------------------| SHN |Острів Святої Єлени | ----------+-----------------------------------------------------| WAK |Острів Уейк | ----------+-----------------------------------------------------| COK |Острови Кука | ----------+-----------------------------------------------------| PAK |Пакистан | ----------+-----------------------------------------------------| PLW |Палау острови (США) | ----------+-----------------------------------------------------| PSE |ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| PAN |Панама | ----------+-----------------------------------------------------| PNG |Папуа-Нова Гвінея | ----------+-----------------------------------------------------| PRY |Парагвай | ----------+-----------------------------------------------------| PER |Перу | ----------+-----------------------------------------------------| SGS |ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ | ----------+-----------------------------------------------------| KOR |Південна Корея | ----------+-----------------------------------------------------| ZAF |Південно-Африк. Респ. | ----------+-----------------------------------------------------| MNP |ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ | ----------+-----------------------------------------------------| PCN |Піткерн (Брит.) | ----------+-----------------------------------------------------| POL |Польща | ----------+-----------------------------------------------------| PRT |Португалія | ----------+-----------------------------------------------------| PRI |Пуерто-Рико (США) | ----------+-----------------------------------------------------| REU |Реюньйон (Фр.) | ----------+-----------------------------------------------------| RUS |Росія | ----------+-----------------------------------------------------| RWA |Руанда | ----------+-----------------------------------------------------| ROM |Румунія | ----------+-----------------------------------------------------| SLV |Сальвадор | ----------+-----------------------------------------------------| SMR |Сан-Марино | ----------+-----------------------------------------------------| STP |Сан-Томе і Принсіпі | ----------+-----------------------------------------------------| SAU |Саудівська Аравія | ----------+-----------------------------------------------------| SWZ |Свазіленд | ----------+-----------------------------------------------------| SYC |Сейшельські острови | ----------+-----------------------------------------------------| SPM |Сен-П'єр і Мікелон | ----------+-----------------------------------------------------| SEN |Сенегал | ----------+-----------------------------------------------------| VCT |Сент-Вінсент і Грен. | ----------+-----------------------------------------------------| KNA |Сент-Кітс і Невіс | ----------+-----------------------------------------------------| LCA |Сент-Люсія | ----------+-----------------------------------------------------| SRB |СЕРБІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| SGP |Сінгапур | ----------+-----------------------------------------------------| SYR |Сирія | ----------+-----------------------------------------------------| SVK |Словаччина | ----------+-----------------------------------------------------| SVN |Словенія | ----------+-----------------------------------------------------| SLB |Соломонові острови | ----------+-----------------------------------------------------| SOM |Сомалі | ----------+-----------------------------------------------------| USA |Сполучені Штати | ----------+-----------------------------------------------------| SDN |Судан | ----------+-----------------------------------------------------| SUR |Сурінам | ----------+-----------------------------------------------------| TMP |Східний Тимор | ----------+-----------------------------------------------------| SLE |Сьєрра-Леоне | ----------+-----------------------------------------------------| TJK |Таджикистан | ----------+-----------------------------------------------------| THA |Таїланд | ----------+-----------------------------------------------------| TWN |Тайвань (Китай) | ----------+-----------------------------------------------------| TZA |Танзанія | ----------+-----------------------------------------------------| TCA |Теркс і Кайкос, о-ви | ----------+-----------------------------------------------------| TLS |ТІМОР-ЛЕШТІ | ----------+-----------------------------------------------------| TGO |Того | ----------+-----------------------------------------------------| TKL |Токелау | ----------+-----------------------------------------------------| TON |Тонга | ----------+-----------------------------------------------------| TTO |Тринідад і Тобаго | ----------+-----------------------------------------------------| TUV |Тувалу | ----------+-----------------------------------------------------| TUN |Туніс | ----------+-----------------------------------------------------| TUR |Туреччина | ----------+-----------------------------------------------------| TKM |Туркменистан | ----------+-----------------------------------------------------| UGA |Уганда | ----------+-----------------------------------------------------| HUN |Угорщина | ----------+-----------------------------------------------------| UZB |Узбекистан | ----------+-----------------------------------------------------| UKR |Україна | ----------+-----------------------------------------------------| WLF |Уоллис і Футуна | ----------+-----------------------------------------------------| URY |Уругвай | ----------+-----------------------------------------------------| FRO |Фарерські острови | ----------+-----------------------------------------------------| FJI |Фіджі | ----------+-----------------------------------------------------| PHL |Філіппіни | ----------+-----------------------------------------------------| FIN |Фінляндія | ----------+-----------------------------------------------------| FLK |Фолклендські острови | ----------+-----------------------------------------------------| ATF |Фр. Південні територ. | ----------+-----------------------------------------------------| FRA |Франція | ----------+-----------------------------------------------------| PYF |Француз. Полінезія | ----------+-----------------------------------------------------| HMD |Херд і Макдональд | ----------+-----------------------------------------------------| HRV |Хорватія | ----------+-----------------------------------------------------| CAF |Центр.-Африк. Респ. | ----------+-----------------------------------------------------| TCD |Чад | ----------+-----------------------------------------------------| CSK |Чехія | ----------+-----------------------------------------------------| CHL |Чилі | ----------+-----------------------------------------------------| MNE |ЧОРНОГОРІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| CHE |Швейцарія | ----------+-----------------------------------------------------| SWE |Швеція | ----------+-----------------------------------------------------| LKA |Шрі-Ланка | ----------+-----------------------------------------------------| YUG |Югославія: Серб. Черног. | ----------+-----------------------------------------------------| JAM |Ямайка | ----------+-----------------------------------------------------| JPN |Японія | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 1.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1080 ( v1080312-08 )
від 23.12.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: