open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
14.02.2005 N 141
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку N 493 ( v0493312-08 ) від 03.06.2008 }
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

N 1278 ( v1278312-05 ) від 26.12.2005 }
Щодо вимог розділу 2 Положення про порядок

складання адміністративних даних щодо діяльності

торговців цінними паперами та подання відповідних

документів до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії

від 8 червня 2004 року N 279

З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять регулярну інформацію відповідно до Положення про
порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців
цінними паперами та подання відповідних документів до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 8.06.04 N 279 ( z1122-04 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації відповідно до розділу 2
Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 8.06.04 N 279 ( z1122-04 )
(далі - додаток) (додається).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних
засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього
наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у
форматі DBASE-IV.
3. Установити, що електронна форма Даних складається з
файлів: - для підприємств: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF", "BP_A.DBF",
"BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT"; - для банків: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Даних заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр",
де: - "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; - "мм" - двозначне число, визначає місяць року; - "рррр" - чотири цифри року.
5. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити: - розроблення та впровадження програми прийняття Даних у
електронній формі; - опублікування цього наказу в офіційних виданнях Комісії
відповідно до чинного законодавства; - оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Комісії М. Непрана.
Голова Комісії А.Балюк

Додаток

до наказу

Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

14.02.2005 N 141

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів Даних

Таблиця 1. Структура файла "MARC.DBF".

Інформація про суб'єкта, що складає Дані
-------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність| ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| EDRPOU |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| NAME |Повне найменування |Текстовий| 100 | | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| REPDATE |Зарезервовано ( поле суб'єктами, що |Дата | 8 | | |складають Дані не заповнюється) | | | | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| COPERATE |Кількість записів у файлі "OPERATE.DBF" |Числовий | 11 | 0 | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| COPPOS |Кількість записів у файлі "OPPOS.DBF" |Числовий | 11 | 0 | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| CSTHOLDER |Кількість записів у файлі "STHOLDER.DBF" |Числовий | 11 | 0 | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| CSTTRANS |Кількість записів у файлі "STTRANS.DBF" |Числовий | 11 | 0 | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір статутного капіталу|Числовий | 20 | 5 | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| DATESTART |Початок звітного періоду |Дата | 8 | | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| DATEFINISH|Завершення звітного періоду |Дата | 8 | | ----------+-----------------------------------------+---------+------+--------| KODCRK |Зарезервовано ( поле суб'єктами, що |Числовий | 20 | 5 | |складають Дані не заповнюється) | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "OPERATE.DBF".

Інформація про укладені та виконані договори

суб'єктом, що складає Дані
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність| ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATESTART |Договір укладено |Дата | 8 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATEFINISH|Договір виконано |Дата | 8 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATEREJECT|Договір анульовано |Дата | 8 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_TYPE |Код виду діяльності згідно довідника табл. 13 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_CAT |Код категорії договору згідно довідника табл. 14 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника табл. 15 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| STARTPRICE|Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FINISPRICE|Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| STARTQUANT|Кількість цінних паперів при укладанні договору |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FINISQUANT|Кількість цінних паперів за виконаним договором |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CAT |Код Типу/Категорії цінного паперу згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 19 | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує перехід прав власності |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 21 | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_CARE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Логічний | 1 | 0 | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_DATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ADD_EDRP |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 12 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ADD_NAME |Зарезервовано - (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 100 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 12 | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 11 | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_EDRP|Код за ЄДРПОУ юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_NAME|Найменування юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_CODE|Зарезервовано ( поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_LICD|Номер ліцензії юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_LICS|Серія ліцензії юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_NRES|Ознака резидента - другої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 | |резидент, FALSE - ні) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_FNM |Ім'я фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_EDRP|Код за ЄДРПОУ юридичної особи - третьої договірної сторони|Текстовий| 12 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_NAME|Найменування юридичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 100 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_CODE|Зарезервовано ( поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_LICD|Номер ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_LICS|Серія ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_NRES|Ознака резидента - третьої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 | |резидент, FALSE - ні) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EXCH_ORG |Код місця здійснення договору згідно довідника табл. 17 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EXCH_TYPE |Код виду ринку згідно довідника табл. 16 |Числовий | 11 | 0 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REGISDATE |Дата зарахування пакету цінних паперів до |Дата | 8 | | |балансу/списання з балансу | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| SLFEXPENSE|Сума зарахування/списання пакету цінних паперів |Числовий | 20 | 5 | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| PAYDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "OPPOS.DBF".

Інформація про відкриті позиції суб'єкта,

що складає Дані
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність| ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATESTART |Договір укладено |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATEFINISH |Договір виконано |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATEREJECT |Договір анульовано |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_TYPE |Код виду діяльності згідно довідника табл. 13 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_CAT |Код категорії договору згідно довідника табл. 14 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника табл. 15 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| STARTPRICE |Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FINISPRICE |Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| STARTQUANT |Кількість цінних паперів при укладанні договору |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FINISQUANT |Кількість цінних паперів за виконаним договором |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CAT |Код типу/Категорії цінного паперу згідно довідника табл. |Числовий | 11 | 0 | |19 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує перехід прав власності |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 21 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_CARE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Логічний | 1 | 0 | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DEP_DATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ADD_EDRP |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 12 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ADD_NAME |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 100 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код категорії суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 12 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_NAME |Найменування юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - другої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - другої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_NRES |Ознака резидента - другої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 | |резидент, FALSE - ні) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| CNTR2_FNM |Ім'я фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_NAME |Найменування юридичної особи - третьої договірної сторони|Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | | |сторони | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_NRES |Ознака резидента - третьої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 | |резидент, FALSE - ні) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EXCH_ORG |Код місця здійснення договору згідно довідника табл. 17 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EXCH_TYPE |Код виду ринку згідно довідника табл. 16 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REGISDATE |Дата зарахування пакету цінних паперів до |Дата | 8 | | |балансу/списання з балансу | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| SLFEXPENSE |Сума зарахування/списання пакету цінних паперів |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| PAYDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "STHOLDER.DBF".

Інформація про портфель цінних паперів суб'єкта,

що складає Дані
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність| ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Повне найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 | |12 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CAT |Код типу/категорії цінного паперу згідно довідника табл. |Числовий | 11 | 0 | |19 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| EM_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| SLFEXPENSE |Сума, що обліковується на балансі |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Стан портфеля цінних паперів на дату |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "COMPANY.DBF".

Інформація про юридичну особу, що складає Дані
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність| ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 | |12 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_LCDATE |Дата видачі ліцензії |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_GMEANS |Зареєстрований розмір статутного капіталу |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| JLO_POSTID |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | |- поштовий індекс | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| JLO_CITY |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | |- населений пункт | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| JLO_REGION |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | |- район* | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| JLO_LOCATE |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 50 | | |- вулиця, будинок, корпус, офіс тощо | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PLO_POSTID |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - |Текстовий| 12 | | |поштовий індекс | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PLO_CITY |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - |Текстовий| 20 | | |населений пункт | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PLO_REGION |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - район* |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PLO_LOCATE |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - вулиця,|Текстовий| 50 | | |будинок, корпус, офіс тощо | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| BANC_NAME |Найменування банківської установи, у якій відкрито |Текстовий| 100 | | |рахунок | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| BANC_ACNT |Поточний рахунок |Текстовий| 30 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| BANC_MFO |МФО банківської установи, у якій відкрито рахунок |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| BOSS_SNAME |Прізвище керівника суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| BOSS_FNAME |Ім'я та по батькові керівника суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ACTR_SNAME |Прізвище головного бухгалтера суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ACTR_FNAME |Ім'я та по батькові головного бухгалтера суб'єкта, що |Текстовий| 20 | | |складає Дані | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PH_CODE |Код за ММТЗ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 5 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PHONE |Номер телефону суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| FAX |Номер факсу суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| MAILTO |Електронна пошта (E-mail) суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 50 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| WWW |Адреса WEB-сайту суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| CONTPOS |Контактна особа з питань складених Даних; Посада |Текстовий| 64 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| CONTNAME |Контактна особа з питань складених Даних; Прізвище, ім'я,|Текстовий| 64 | | |по батькові | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| CONTTELNO |Контактна особа з питань складених Даних; Телефон, із |Текстовий| 32 | | |зазначенням коду ММТЗ | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| CONTDEP |Контактна особа з питань складених Даних; Підрозділ |Текстовий| 64 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| (*) Адміністративні райони міст не вказуються. | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "STTRANS.DBF".

Інформація про зарахування/списання

цінних паперів у власність
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність| ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 | |12 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DIRECTION |Код події згідно довідника табл. 20 |Числовий | 11 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DR_MATTER |Зарезервовано ( поле суб'єктами, що складають Дані не |Числовий | 11 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ST_CAT |Код Типу/Категорії цінного паперу згідно довідника табл. |Числовий | 11 | 0 | |19 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ST_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| EM_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті |Числовий | 20 | 5 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| REGISDATE |Дата зарахування/списання пакету цінних паперів до/з |Дата | 8 | | |балансу | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| SLFEXPENSE |Вартість зарахування/списання пакету цінних паперів до/з |Числовий | 20 | 5 | |балансу | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує перехід прав власності |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 21 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| DEP_DATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| REPDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | | |заповнюється) | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "NREG.DBF".

Довідка про подання нерегулярної інформації
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність| ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 | |12 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| REPDATE |Дата виникнення нерегулярної інформації |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| SENDDATE |Дата подання нерегулярної інформації до ДКЦПФР |Дата | 8 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| REGNUMBER |Реєстраційний номер нерегулярної інформації, який був |Текстовий| 30 | | |присвоєний у ДКЦПФР | | | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PUBLICNAME |Найменування місця оприлюднення нерегулярної інформації |Текстовий| 50 | | ------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------| PUBLICWWW |Адреса WEB-сайту, на якому оприлюднена нерегулярна |Текстовий| 50 | | |інформація | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "BP_A.DBF".

Баланс підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля | Розмір|Точність| -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| NN |Службове поле |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 12 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника|Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує підприємство |Текстовий| 4 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу (*) |Текстовий| 1 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Дата складання звіту |Дата | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| DATE1 |Станом на (баланс підприємства) |Дата | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| E_OBL |Територія (область) |Текстове | 25 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FV |Форма власності |Текстове | 65 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| KFV |Код за КФВ |Текстове | 2 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ODU |Орган державного управління |Текстове | 100 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове | 5 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| GNG |Галузь |Текстове | 150 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове | 7 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| VED |Вид економічної діяльності |Текстове | 140 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| KVED |Код за КВЕД |Текстове | 7 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ADRES |Адреса |Текстове | 254 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BOSS |Керівник |Текстове | 50 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 50 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP010_03 |Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP010_04 |Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP011_03 |Нематеріальні активи: первісна вартість; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP011_04 |Нематеріальні активи: первісна вартість; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP012_03 |Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на |Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP012_04 |Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на кінець|Числове | 20 | 5 | |звітного періоду | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP020_03 |Незавершене будівництво; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP020_04 |Незавершене будівництво; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP030_03 |Основні засоби: залишкова вартість; на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP030_04 |Основні засоби: залишкова вартість; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP031_03 |Основні засоби: первісна вартість; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP031_04 |Основні засоби: первісна вартість; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP032_03 |Основні засоби: знос; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP032_04 |Основні засоби: знос; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP040_03 |Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за|Числове | 20 | 5 | |методом участі в капіталі інших підприємств; (на початок| | | | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP040_04 |Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за|Числове | 20 | 5 | |методом участі в капіталі інших підприємств; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP045_03 |Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові |Числове | 20 | 5 | |інвестиції; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP045_04 |Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові |Числове | 20 | 5 | |інвестиції; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP050_03 |Довгострокова дебіторська заборгованість; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP050_04 |Довгострокова дебіторська заборгованість; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP060_03 |Відстрочені податкові активи; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP060_04 |Відстрочені податкові активи; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP070_03 |Інші необоротні активи; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP070_04 |Інші необоротні активи; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP075_03 |Гудвіл при консолідації; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP075_04 |Гудвіл при консолідації; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP080_03 |Усього за розділом I; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP080_04 |Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP100_03 |Запаси: виробничі запаси; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP100_04 |Запаси: виробничі запаси; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP110_03 |Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі; (на |Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP110_04 |Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі; (на кінець|Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP120_03 |Запаси: незавершене виробництво; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP120_04 |Запаси: незавершене виробництво; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP130_03 |Запаси: готова продукція; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP130_04 |Запаси: готова продукція; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP140_03 |Запаси: товари; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP140_04 |Запаси: товари; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP150_03 |Векселі одержані; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP150_04 |Векселі одержані; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP160_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |чиста реалізаційна вартість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP160_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |чиста реалізаційна вартість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP161_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |первісна вартість; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP161_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |первісна вартість; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP162_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |резерв сумнівних боргів; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP162_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |Числове | 20 | 5 | |резерв сумнівних боргів; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP170_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; |Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP170_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; |Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP180_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими |Числове | 20 | 5 | |авансами; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP180_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими |Числове | 20 | 5 | |авансами; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP190_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з |Числове | 20 | 5 | |нарахованих доходів; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP190_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з |Числове | 20 | 5 | |нарахованих доходів; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP200_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: із |Числове | 20 | 5 | |внутрішніх розрахунків (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP200_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: із |Числове | 20 | 5 | |внутрішніх розрахунків; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP210_03 |Інша поточна дебіторська заборгованість; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP210_04 |Інша поточна дебіторська заборгованість; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP220_03 |Поточні фінансові інвестиції; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP220_04 |Поточні фінансові інвестиції; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP230_03 |Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; |Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP230_04 |Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; |Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP240_03 |Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на|Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP240_04 |Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на|Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP250_03 |Інші оборотні активи; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP250_04 |Інші оборотні активи; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP260_03 |Усього за розділом II; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP260_04 |Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP270_03 |Витрати майбутніх періодів; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP270_04 |Витрати майбутніх періодів; (на кінець звітного періоду)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP280_03 |Баланс активів; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP280_04 |Баланс активів; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| PRIM |Примітки |MEMO | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BAL_CAT |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Числове | 11 | 0 | |заповнюється) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0"
Таблиця 9. Структура файла "BP_P.DBF".

Баланс підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------------------------------------- ІмСя поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля | Розмір|Точність| -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| NN |Службове поле |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 12 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника|Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує підприємство |Текстовий| 4 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу (*) |Текстовий| 1 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Дата складання звіту |Дата | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP300_03 |Статутний капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP300_04 |Статутний капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP310_03 |Пайовий капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP310_04 |Пайовий капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP320_03 |Додатковий вкладений капітал; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP320_04 |Додатковий вкладений капітал; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP330_03 |Інший додатковий капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP330_04 |Інший додатковий капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP340_03 |Резервний капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP340_04 |Резервний капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP350_03 |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (на початок|Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP350_04 |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP360_03 |Неоплачений капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP360_04 |Неоплачений капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP370_03 |Вилучений капітал; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP370_04 |Вилучений капітал; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP375_03 |Накопичена курсова різниця; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP375_04 |Накопичена курсова різниця; (на кінець звітного періоду)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP380_03 |Усього за розділом I; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP380_04 |Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP385_03 |Частка меншості; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP385_04 |Частка меншості; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP400_03 |Забезпечення виплат персоналу; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP400_04 |Забезпечення виплат персоналу; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP410_03 |Інші забезпечення; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP410_04 |Інші забезпечення; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP415_03 |Вписуваний рядок - сума страхових резервів; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP415_04 |Вписуваний рядок - сума страхових резервів; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP416_03 |Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у |Числове | 20 | 5 | |страхових резервах; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP416_04 |Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у |Числове | 20 | 5 | |страхових резервах; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP417_03 |Вписуваний рядок - залишок сформованого призового фонду |Числове | 20 | 5 | |, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до | | | | |оприлюднених умов її випуску та проведення; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP417_04 |Вписуваний рядок - залишок сформованого призового фонду |Числове | 20 | 5 | |, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до | | | | |оприлюднених умов її випуску та проведення; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP418_03 |Вписуваний рядок - залишок сформованого резерву на |Числове | 20 | 5 | |виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у | | | | |лотереї; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP418_04 |Вписуваний рядок - залишок сформованого резерву на |Числове | 20 | 5 | |виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у | | | | |лотереї; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP420_03 |Цільове фінансування; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP420_04 |Цільове фінансування; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP430_03 |Усього за розділом II; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP430_04 |Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP440_03 |Довгострокові кредити банків; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP440_04 |Довгострокові кредити банків; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP450_03 |Інші довгострокові фінансові зобов'язання; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP450_04 |Інші довгострокові фінансові зобов'язання; (на кінець |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP460_03 |Відстроченні податкові зобов'язання; (на початок |Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP460_04 |Відстроченні податкові зобов'язання; (на кінець звітного|Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP470_03 |Інші довгострокові зобов'язання; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP470_04 |Інші довгострокові зобов'язання; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP480_03 |Усього за розділом III; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP480_04 |Усього за розділом III; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP500_03 |Короткострокові кредити банків; (на початок звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP500_04 |Короткострокові кредити банків; (на кінець звітного |Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP510_03 |Поточна заборгованість за довгостроковими |Числове | 20 | 5 | |зобов'язаннями; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP510_04 |Поточна заборгованість за довгостроковими |Числове | 20 | 5 | |зобов'язаннями; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP520_03 |Векселі видані; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP520_04 |Векселі видані; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP530_03 |Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; |Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP530_04 |Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; |Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP540_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних |Числове | 20 | 5 | |авансів; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP540_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних |Числове | 20 | 5 | |авансів; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP550_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом; (на |Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP550_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом; (на |Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP560_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних |Числове | 20 | 5 | |платежів; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP560_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних |Числове | 20 | 5 | |платежів; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP570_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування; |Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP570_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування; |Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP580_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці; |Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP580_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці; |Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP590_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками; (на |Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP590_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками; (на |Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP600_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх |Числове | 20 | 5 | |розрахунків; (на початок звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP600_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх |Числове | 20 | 5 | |розрахунків; (на кінець звітного періоду) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP610_03 |Інші поточні зобов'язання; (на початок звітного періоду)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP610_04 |Інші поточні зобов'язання; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP620_03 |Усього за розділом IV; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP620_04 |Усього за розділом IV; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP630_03 |Доходи майбутніх періодів; (на початок звітного періоду)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP630_04 |Доходи майбутніх періодів; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP640_03 |Баланс: пасив; (на початок звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BP640_04 |Баланс: пасив; (на кінець звітного періоду) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BAL_CAT |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Числове | 11 | 0 | |заповнюється) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0"
Таблиця 10. Структура файла "FP.DBF".

Звіт про фінансові результати
------------------------------------------------------------------------------------------------- ІмСя поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля | Розмір|Точність| -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| NN |Службове поле |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 12 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника|Числовий | 11 | 0 | |табл. 11 | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує підприємство |Текстовий| 4 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу (*) |Текстовий| 1 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| REPDATE |Дата складання звіту |Дата | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| E_OBL |Територія (область) |Текстове | 25 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ODU |Орган державного управління |Текстове | 100 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове | 5 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| GNG |Галузь |Текстове | 150 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове | 5 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| VED |Вид економічної діяльності |Текстове | 140 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| KVED |Код за КВЕД |Текстове | 7 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BOSS |Керівник |Текстове | 50 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 50 | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP010_03 |Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт|Числове | 20 | 5 | |послуг); (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP010_04 |Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт|Числове | 20 | 5 | |послуг); (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP015_03 |Податок на додану вартість; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP015_04 |Податок на додану вартість; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP020_03 |Акцизний збір; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP020_04 |Акцизний збір; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP025_03 |Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з |Числове | 20 | 5 | |обороту); (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP025_04 |Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з |Числове | 20 | 5 | |обороту); (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP030_03 |Інші вирахування з доходу; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP030_04 |Інші вирахування з доходу; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP035_03 |Чистий доход (виручка) від реалізації продукції |Числове | 20 | 5 | |(товарів, робіт, послуг); (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP035_04 |Чистий доход (виручка) від реалізації продукції |Числове | 20 | 5 | |(товарів, робіт, послуг); (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP040_03 |Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, |Числове | 20 | 5 | |послуг); (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP040_04 |Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, |Числове | 20 | 5 | |послуг); (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP050_03 |Валовий: прибуток; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP050_04 |Валовий: прибуток; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP055_03 |Валовий: збиток; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP055_04 |Валовий: збиток; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP060_03 |Інші операційні доходи; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP060_04 |Інші операційні доходи; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP070_03 |Адміністративні витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP070_04 |Адміністративні витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP080_03 |Витрати на збут; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP080_04 |Витрати на збут; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP090_03 |Інші операційні витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP090_04 |Інші операційні витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP100_03 |Фінансові результати від операційної діяльності: |Числове | 20 | 5 | |прибуток; (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP100_04 |Фінансові результати від операційної діяльності: |Числове | 20 | 5 | |прибуток; (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP105_03 |Фінансові результати від операційної діяльності: збиток;|Числове | 20 | 5 | |(за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP105_04 |Фінансові результати від операційної діяльності: збиток;|Числове | 20 | 5 | |(за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP110_03 |Доход від участі в капіталі; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP110_04 |Доход від участі в капіталі; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP120_03 |Інші фінансові доходи; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP120_04 |Інші фінансові доходи; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP130_03 |Інші доходи; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP130_04 |Інші доходи; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP140_03 |Фінансові витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP140_04 |Фінансові витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP150_03 |Втрати від участі в капіталі; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP150_04 |Втрати від участі в капіталі; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP160_03 |Інші витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP160_04 |Інші витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP170_03 |Фінансові результати від звичайної діяльності до |Числове | 20 | 5 | |оподаткування: прибуток; (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP170_04 |Фінансові результати від звичайної діяльності до |Числове | 20 | 5 | |оподаткування: прибуток; (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP175_03 |Фінансові результати від звичайної діяльності до |Числове | 20 | 5 | |оподаткування: збиток; (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP175_04 |Фінансові результати від звичайної діяльності до |Числове | 20 | 5 | |оподаткування: збиток; (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP180_03 |Податок на прибуток від звичайної діяльності; (за |Числове | 20 | 5 | |звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP180_04 |Податок на прибуток від звичайної діяльності; (за |Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP185_03 |Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності; |Числове | 20 | 5 | |(за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP185_04 |Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності; |Числове | 20 | 5 | |(за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP190_03 |Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток;|Числове | 20 | 5 | |(за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP190_04 |Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток;|Числове | 20 | 5 | |(за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP195_03 |Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток; |Числове | 20 | 5 | |(за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP195_04 |Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток; |Числове | 20 | 5 | |(за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP200_03 |Надзвичайні: доходи; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP200_04 |Надзвичайні: доходи; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP205_03 |Надзвичайні: витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP205_04 |Надзвичайні: витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP210_03 |Податки з надзвичайного прибутку; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP210_04 |Податки з надзвичайного прибутку; (за попередній період)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP215_03 |Частка меншості; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP215_04 |Частка меншості; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP220_03 |Чистий: прибуток; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP220_04 |Чистий: прибуток; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP225_03 |Чистий: збиток; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP225_04 |Чистий: збиток; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP230_03 |Матеріальні затрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP230_04 |Матеріальні затрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP240_03 |Витрати на оплату праці; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP240_04 |Витрати на оплату праці; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP250_03 |Відрахування на соціальні заходи; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP250_04 |Відрахування на соціальні заходи; (за попередній період)|Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP260_03 |Амортизація; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP260_04 |Амортизація; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP270_03 |Інші операційні витрати; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP270_04 |Інші операційні витрати; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP280_03 |Разом; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP280_04 |Разом; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP300_03 |Середньорічна кількість простих акцій; (за звітній |Числове | 20 | 5 | |період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP300_04 |Середньорічна кількість простих акцій; (за попередній |Числове | 20 | 5 | |період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP310_03 |Скоригована середньорічна кількість простих акцій; (за |Числове | 20 | 5 | |звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP310_04 |Скоригована середньорічна кількість простих акцій; (за |Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP320_03 |Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію; (за |Числове | 20 | 5 | |звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP320_04 |Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію; (за |Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP330_03 |Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту |Числове | 20 | 5 | |акцію; (за звітній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP330_04 |Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту |Числове | 20 | 5 | |акцію; (за попередній період) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP340_03 |Дивіденди на одну просту акцію; (за звітній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| FP340_04 |Дивіденди на одну просту акцію; (за попередній період) |Числове | 20 | 5 | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| PRIM |Примітки |MEMO | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | | |заповнюється) | | | | -----------+--------------------------------------------------------+---------+-------+--------| BAL_CAT |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Числове | 11 | 0 | |заповнюється) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0"
Таблиця 11. Структура довідника "Місцезнаходження суб'єкта,

що складає Дані"
---------------------------------------------------------------------------- Код території| Територія (область) |Код території| Територія (область)| -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1101000|Автономна Республіка | 1151000|Одеська область | |Крим | | | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1105000|Вінницька область | 1153000|Полтавська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1107000|Волинська область | 1156000|Рівненська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1112000|Дніпропетровська область| 1159000|Сумська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1114000|Донецька область | 1161000|Тернопільська область| -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1118000|Житомирська область | 1163000|Харківська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1121000|Закарпатська область | 1165000|Херсонська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1123000|Запорізька область | 1168000|Хмельницька область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1126000|Івано-Франківська | 1171000|Черкаська область | |область | | | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1132000|Київська область | 1173000|Чернівецька область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1135000|Кіровоградська область | 1174000|Чернігівська область | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1144000|Луганська область | 1180000|м. Київ | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1146000|Львівська область | 1185000|м. Севастополь | -------------+------------------------+-------------+---------------------| 1148000|Миколаївська область | | | ---------------------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура довідника

"Суб'єкт, що складає Дані"
------------------------------------------------------------------ Код виду| Вид суб'єкта | суб'єкта| | --------+-------------------------------------------------------| 1201|Інвестиційна компанія | --------+-------------------------------------------------------| 1202|Комерційний банк | --------+-------------------------------------------------------| 1203|Торговець цінними паперами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура довідника "Види діяльності"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид діяльності | діяльності | | -----------+----------------------------------------------------| 1010000|Комерційна діяльність | -----------+----------------------------------------------------| 1020000|Комісійна діяльність | -----------+----------------------------------------------------| 1030000|Діяльність по випуску | -----------+----------------------------------------------------| 1040000|Управління активами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура довідника "Категорії договорів"
---------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування категорії договорів |Код виду| Вид | категорії | |діяльнос|діяльності| договорів | | ті | | -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010100|Купівлі-Продажу/Комерційна діяльність | 1010000|Комерційна| | | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010200|Замовлення до договору обслуговування/комісії (Іншому | 1010000|Комерційна| |торговцю)/Комерційна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010300|Замовлення до договору обслуговування/доручення (Іншому | 1010000|Комерційна| |торговцю)/Комерційна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010400|Разовий договір комісії (Іншому торговцю)/Комерційна | 1010000|Комерційна| |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010500|Разовий договір доручення (Іншому торговцю)/Комерційна | 1010000|Комерційна| |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010601|Договір обслуговування/комісії (У іншого торговця) | 1010000|Комерційна| |/Комерційна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1010701|Договір обслуговування/доручення (У іншого торговця) | 1010000|Комерційна| |/Комерційна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020100|Виконання комісії/Комісійна діяльність | 1020000|Комісійна | | | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020200|Виконання доручення/Комісійна діяльність | 1020000|Комісійна | | | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020301|Замовлення до договору обслуговування/комісії (Від іншої | 1020000|Комісійна | |особи)/Комісійна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020401|Замовлення до договору обслуговування/доручення (Від іншої | 1020000|Комісійна | |особи)/Комісійна діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020501|Разовий договір комісії (Від іншої особи)/Комісійна | 1020000|Комісійна | |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020601|Разовий договір доручення (Від іншої особи)/Комісійна | 1020000|Комісійна | |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020701|Договір обслуговування/комісії (Іншої особи)/Комісійна | 1020000|Комісійна | |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1020801|Договір обслуговування/доручення (Іншої особи)/Комісійна | 1020000|Комісійна | |діяльність | |діяльність| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1030100|Купівлі-продажу (Продаж власних акцій)/Діяльність по | 1030000|Діяльність| |випуску | |по випуску| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1030200|Виконання доручення/Діяльність по випуску | 1030000|Діяльність| | | |по випуску| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1030300|Договір доручення (Іншому торговцю, продаж власних акцій) | 1030000|Діяльність| |/Діяльність по випуску | |по випуску| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1030401|Договір доручення (Від емітента або іншої особи)/Діяльність | 1030000|Діяльність| |по випуску | |по випуску| -----------+------------------------------------------------------------+--------+----------| 1040100|Купівлі-продажу/Управління активами | 1040000|Управління| | | |активами | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура довідника "Види послуг"
------------------------------------------------------------------ Код виду послуги | Вид послуги | ------------------+---------------------------------------------| 30100|Купівля | ------------------+---------------------------------------------| 30201|Продаж | ------------------+---------------------------------------------| 30300|Обмін-Купівля | ------------------+---------------------------------------------| 30401|Обмін-Продаж | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура довідника "Види ринків"
------------------------------------------------------------------ Код виду ринків | Вид ринків | -----------------+----------------------------------------------| 501|Первинний | -----------------+----------------------------------------------| 502|Вторинний | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура довідника "Місце здійснення договору"
---------------------------------------------------------------------- Код місця| Найменування місця здійснення договору | здійснення| | договору | | ----------+---------------------------------------------------------| 40100|Не організований ринок | ----------+---------------------------------------------------------| 40201|Донецька фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40301|Придніпровська фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40401|Кримська фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40501|Українська міжбанківська валютна біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40601|Київська міжнародна фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40701|Українська фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40801|Українська міжнародна фондова біржа | ----------+---------------------------------------------------------| 40902|Дочірнє підприємство асоціації "Перша фондова торговельна| |система" - "Технічний центр "ПФТС" | ----------+---------------------------------------------------------| 41002|Дочірнє підприємство асоціації "Південноукраїнська | |торговельно-інформаційна система" - "Південь-Сервер" | ----------+---------------------------------------------------------| 41103|Аукціон Національного банку України | ----------+---------------------------------------------------------| 41204|Аукціон Фонду державного майна України | ----------+---------------------------------------------------------| 40901|Луганська фондова біржа | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура довідника "Види цінних паперів"
---------------------------------------------------------------------- Код виду цінного | Вид цінного паперу | паперу | | -----------------+--------------------------------------------------| 2010100|Акції | -----------------+--------------------------------------------------| 2011100|Інвестиційні сертифікати | -----------------+--------------------------------------------------| 2020200|Казначейські зобов'язання | -----------------+--------------------------------------------------| 2020300|Ощадні сертифікати | -----------------+--------------------------------------------------| 2020400|Векселі | -----------------+--------------------------------------------------| 2020500|Облігації державні внутрішні | -----------------+--------------------------------------------------| 2020600|Облігації державні зовнішні | -----------------+--------------------------------------------------| 2020700|Депозитні сертифікати НБУ | -----------------+--------------------------------------------------| 2020800|Облігації підприємств | -----------------+--------------------------------------------------| 2020900|Облігації місцевих позик | -----------------+--------------------------------------------------| 2031000|Деривативи | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура довідника

"Тип та категорії/вид цінних паперів"
---------------------------------------------------------------------------------------------- Код категорії | Тип та категорія цінних паперів | Код виду |Вид цінного | цінних паперів | |цінного паперу| паперу | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2010101|іменні прості | 2010100|Акції | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2010102|іменні привілейовані | 2010100|Акції | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2010103|на пред'явника прості | 2010100|Акції | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2010104|на пред'явника привілейовані | 2010100|Акції | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2011101|іменні | 2011100|Інвестиційні | | | |сертифікати | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2011102|на пред'явника | 2011100|Інвестиційні | | | |сертифікати | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020201|довгострокові | 2020200|Казначейські | | | |зобов'язання | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020202|Середньострокові | 2020200|Казначейські | | | |зобов'язання | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020203|короткострокові | 2020200|Казначейські | | | |зобов'язання | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020301|іменні | 2020300|Ощадні сертифікати | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020302|на пред'явника | 2020300|Ощадні сертифікати | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020401|прості | 2020400|Векселі | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020402|переказні | 2020400|Векселі | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020501|на пред'явника процентні | 2020500|Облігації державні | | | |внутрішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020502|на пред'явника безпроцентні | 2020500|Облігації державні | | | |внутрішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020503|іменні процентні | 2020500|Облігації державні | | | |внутрішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020504|іменні безпроцентні | 2020500|Облігації державні | | | |внутрішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020601|на пред'явника процентні | 2020600|Облігації державні | | | |зовнішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020602|на пред'явника дисконтні | 2020600|Облігації державні | | | |зовнішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020603|іменні процентні | 2020600|Облігації державні | | | |зовнішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020604|іменні дисконтні | 2020600|Облігації державні | | | |зовнішні | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020701|на пред'явника | 2020700|Депозитні сертифікати| ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020801|на пред'явника процентні | 2020800|Облігації підприємств| ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020802|на пред'явника безпроцентні | 2020800|Облігації підприємств| ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020803|іменні процентні | 2020800|Облігації підприємств| ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020804|іменні безпроцентні | 2020800|Облігації підприємств| ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020901|на пред'явника процентні | 2020900|Облігації місцевих | | | |позик | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020902|на пред'явника безпроцентні | 2020900|Облігації місцевих | | | |позик | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020903|іменні процентні | 2020900|Облігації місцевих | | | |позик | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2020904|іменні безпроцентні | 2020900|Облігації місцевих | | | |позик | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031001|опціони (на товари/послуги) | 2031000|Деривативи | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031002|опціони (на цінні папери) | 2031000|Деривативи | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031003|ф'ючерсні контракти (на товари/послуги)| 2031000|Деривативи | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031004|ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | 2031000|Деривативи | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031005|форвардні контракти (на товари/послуги)| 2031000|Деривативи | ---------------+---------------------------------------+--------------+---------------------| 2031006|форвардні контракти (на цінні папери) | 2031000|Деривативи | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура довідника

"Зарахування/списання до/з балансу"
------------------------------------------------------------------ Код події| Вид події | ---------+------------------------------------------------------| 60100|Зарахування | ---------+------------------------------------------------------| 60101|Списання | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура довідника "Установи,

які обліковують перехід прав власності"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид установи | установи | | -------------+--------------------------------------------------| 1401|Реєстроутримувач | -------------+--------------------------------------------------| 1402|Зберігач | -------------+--------------------------------------------------| 1403|Депозитарій | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: