open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
26.12.2005 N 1278
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 493 ( v0493312-08 ) від 03.06.2008 }
Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання

адміністративних даних щодо діяльності торговців

цінними паперами та подання відповідних документів до

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року

N 279 (із змінами та доповненнями)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 729 ( v0729312-07 ) від 26.07.2007

N 235 ( v0235312-08 ) від 20.03.2008 }
З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять регулярну інформацію відповідно Положення про порядок
складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії
від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ), із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням від 13.04.2005 N 177 ( z0594-05 ),
Н А К А З У Ю:
1. Скасувати наказ Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.02.2005 N 141 ( v0141312-05 ) "Щодо вимог
р. 2 Положення про порядок складання адміністративних даних щодо
діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних
документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року
N 279".
2. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації відповідно до р. 2
Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ),
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням від 13.04.2005
N 177 ( z0594-05 ) (далі - Інформація) (додається).
3. Електронна форма Інформації складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866
у форматі DBASE-IV.
4. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів: для підприємств: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF", "BP_A.DBF",
"BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT"; для банків: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF".
5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри року.
6. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити: розроблення та впровадження програми прийняття Інформації у
електронній формі; опублікування цього наказу в офіційних виданнях Комісії
відповідно до чинного законодавства; оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Комісії М.Непрана.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк

Додаток

до наказу

26.12.2005 N 1278

"Про внесення змін

та доповнень до наказу

Голови Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

14.02.2004 N 141

"Щодо вимог р. 2 Положення

про порядок складання

адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку,

затвердженого рішенням

Комісії

08.06.2004 N 279

( z1122-04 ),

зі змінами та доповненнями,

внесеними рішеннями

від 13.04.2005 N 177

( z0594-05 )"

СТРУКТУРА ФАЙЛІВ

та опис полів файлів Документів

Таблиця 1. Структура файла "MARC.DBF". Інформація про
суб'єкта, що складає Документи
----------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| EDRPOU |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 20 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| NAME |Повне найменування |Текстовий|100 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не заповнюється | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| COPERATE |Кількість записів у файлі |Числовий | 11 | 0 | |"OPERATE.DBF" | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| COPPOS |Кількість записів у файлі "OPPOS.DBF"|Числовий | 11 | 0 | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CSTHOLDER |Кількість записів у файлі |Числовий | 11 | 0 | |"STHOLDER.DBF" | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CSTTRANS |Кількість записів у файлі |Числовий | 11 | 0 | |"STTRANS.DBF" | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| STCAPITAL |Зареєстрований розмір статутного |Числовий | 20 | 5 | |капіталу | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| DATESTART |Початок звітного періоду | Дата | 8 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| DATEFINISH|Завершення звітного періоду | Дата | 8 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| KODCRK |Зарезервовано - суб'єктами, що |Числовий | 20 | 5 | |складають Документи, не заповнюється | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "OPERATE.DBF". Інформація про
укладені та виконані угоди суб'єктом, що складає документи
---------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| -------------+---------------------------------+---------+----+-----| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATESTART |Договір укладено | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATEFINISH |Договір виконано | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATEREJECT |Договір анульовано | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий|100 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_TYPE |Код виду діяльності згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 13 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_CAT |Код категорії договору згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 14 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника|Числовий | 11 | 0 | |табл. 15 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| STARTPRICE |Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| FINISPRICE |Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| STARTQUANT |Кількість цінних паперів при |Числовий | 20 | 5 | |укладанні договору | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| FINISQUANT |Кількість цінних паперів за |Числовий | 20 | 5 | |виконаним договором | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 18 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_CAT |Код Типу/Категорії цінного паперу|Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 19 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного |Числовий | 20 | 5 | |цінного паперу | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий|100 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_COUNTRY |Країна (країна реєстрації |Текстовий| 3 | | |емітента цінних паперів) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, |Текстовий| 12 | | |зберігача, депозитарію | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, |Текстовий|100 | | |зберігача, депозитарію | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує |Числовий | 11 | 0 | |перехід прав власності згідно | | | | |довідника табл. 21 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_CARE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Логічний | 1 | 0 | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_DATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ADD_EDRP |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 12 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ADD_NAME |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий|100 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що |Текстовий| 12 | | |складає Документи | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає|Текстовий|100 | | |Документи | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. | | | | |12 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що |Числовий | 11 | 0 | |складає Документи згідно | | | | |довідника табл. 11 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICD |Номер ліцензії |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICS |Серія ліцензії |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_NAME |Найменування юридичної особи - |Текстовий|100 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_COUNTRY|Країна (країна реєстрації другої |Текстовий| 3 | | |договірної сторони) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_FNM |Ім'я фізичної особи - другої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_NAME |Найменування юридичної особи - |Текстовий|100 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_COUNTRY|Країна (країна реєстрації третьої|Текстовий| 3 | | |договірної сторони) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої|Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EXCH_ORG |Код місця здійснення договору |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 17 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EXCH_TYPE |Код виду ринку згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 16 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| REGISDATE |Дата зарахування пакета цінних | Дата | 8 | | |паперів до балансу/списання з | | | | |балансу | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| SLFEXPENSE |Сума зарахування/списання пакета |Числовий | 20 | 5 | |цінних паперів | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| PAYDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 5 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "OPPOS.DBF". Інформація про
відкриті позиції суб'єкта, що складає документи
---------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| -------------+---------------------------------+---------+----+-----| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATESTART |Договір укладено | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATEFINISH |Договір виконано | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DATEREJECT |Договір анульовано | Дата | 8 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий|100 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_TYPE |Код виду діяльності згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 13 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_CAT |Код категорії договору згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 14 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника|Числовий | 11 | 0 | |табл. 15 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| STARTPRICE |Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| FINISPRICE |Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| STARTQUANT |Кількість цінних паперів при |Числовий | 20 | 5 | |укладанні договору | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| FINISQUANT |Кількість цінних паперів за |Числовий | 20 | 5 | |виконаним договором | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 18 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_CAT |Код типу/Категорії цінного паперу|Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 19 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного |Числовий | 20 | 5 | |цінного паперу | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий|100 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EM_COUNTRY |Країна (країна реєстрації |Текстовий| 3 | | |емітента цінних паперів) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, |Текстовий| 12 | | |зберігача, депозитарію | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, |Текстовий|100 | | |зберігача, депозитарію | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує |Числовий | 11 | 0 | |перехід прав власності згідно | | | | |довідника табл. 21 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_CARE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Логічний | 1 | 0 | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| DEP_DATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ADD_EDRP |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 12 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ADD_NAME |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий|100 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що |Текстовий| 12 | | |складає Документи | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає|Текстовий|100 | | |Документи | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код категорії суб'єкта, що |Числовий | 11 | 0 | |складає Документи згідно | | | | |довідника табл. 12 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що |Числовий | 11 | 0 | |складає Документи згідно | | | | |довідника табл. 11 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICD |Номер ліцензії |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICS |Серія ліцензії |Текстовий| 12 | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_NAME |Найменування юридичної особи - |Текстовий|100 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |другої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_COUNTRY|Країна (країна реєстрації другої |Текстовий| 3 | | |договірної сторони) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| CNTR2_FNM |Ім'я фізичної особи - другої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_NAME |Найменування юридичної особи - |Текстовий|100 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 | | |третьої договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_COUNTRY|Країна (країна реєстрації третьої|Текстовий| 3 | | |договірної сторони) згідно | | | | |довідника табл. 22 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої|Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої |Текстовий| 30 | | |договірної сторони | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EXCH_ORG |Код місця здійснення договору |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 17 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| EXCH_TYPE |Код виду ринку згідно довідника |Числовий | 11 | 0 | |табл. 16 | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| REGISDATE |Дата зарахування пакета цінних | Дата | 8 | | |паперів до балансу/списання з | | | | |балансу | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| SLFEXPENSE |Сума зарахування/списання пакета |Числовий | 20 | 5 | |цінних паперів | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| PAYDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | -------------+---------------------------------+---------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 5 | | |складають Документи, не | | | | |заповнюється | | | | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "STHOLDER.DBF". Інформація про
портфель цінних паперів суб'єкта, що складає документи
---------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ----------+------------------------------------+---------+----+-----| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Повне найменування суб'єкта, що |Текстовий|100 | | |складає Документи | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 18 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_CAT |Код типу/категорії цінного паперу |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 19 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного |Числовий | 20 | 5 | |паперу | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий|100 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_COUNTRY|Країна (країна реєстрації емітента |Текстовий| 3 | | |цінних паперів) згідно довідника | | | | |табл. 22 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті |Числовий | 20 | 5 | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| SLFEXPENSE|Сума, що обліковується на балансі |Числовий | 20 | 5 | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Стан портфеля цінних паперів на дату| Дата | 8 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 5 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "COMPANY.DBF". Інформація про
юридичну особу, що складає документи
----------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий|100 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_LCDATE|Дата видачі ліцензії | Дата | 8 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_GMEANS|Зареєстрований розмір статутного |Числовий | 20 | 5 | |капіталу | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| JLO_POSTID|Зареєстроване місцезнаходження |Текстовий| 12 | | |суб'єкта, що складає Документи - | | | | |поштовий індекс | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| JLO_CITY |Зареєстроване місцезнаходження |Текстовий| 20 | | |суб'єкта, що складає Документи - | | | | |населений пункт | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| JLO_REGION|Зареєстроване місцезнаходження |Текстовий| 20 | | |суб'єкта, що складає Документи - | | | | |район* | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| JLO_LOCATE|Зареєстроване місцезнаходження |Текстовий| 50 | | |суб'єкта, що складає Документи - | | | | |вулиця, будинок, корпус, офіс тощо | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PLO_POSTID|Адреса для листування суб'єкта, що |Текстовий| 12 | | |складає Документи - поштовий індекс | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PLO_CITY |Адреса для листування суб'єкта, що |Текстовий| 20 | | |складає Документи - населений пункт | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PLO_REGION|Адреса для листування суб'єкта, що |Текстовий| 20 | | |складає Документи - район* | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PLO_LOCATE|Адреса для листування суб'єкта, що |Текстовий| 50 | | |складає Документи - вулиця, будинок, | | | | |корпус, офіс тощо | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| BANC_NAME |Найменування банківської установи, у |Текстовий|100 | | |якій відкрито рахунок | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| BANC_ACNT |Поточний рахунок |Текстовий| 30 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| BANC_MFO |МФО банківської установи, у якій |Текстовий| 20 | | |відкрито рахунок | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| BOSS_SNAME|Прізвище керівника суб'єкта, що |Текстовий| 20 | | |складає Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| BOSS_FNAME|Ім'я та по батькові керівника |Текстовий| 20 | | |суб'єкта, що складає Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ACTR_SNAME|Прізвище головного бухгалтера |Текстовий| 20 | | |суб'єкта, що складає Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ACTR_FNAME|Ім'я та по батькові головного |Текстовий| 20 | | |бухгалтера суб'єкта, що складає | | | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PH_CODE |Код за ММТЗ суб'єкта, що складає |Текстовий| 5 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PHONE |Номер телефону суб'єкта, що складає |Текстовий| 8 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| FAX |Номер факсу суб'єкта, що складає |Текстовий| 8 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| MAILTO |Електронна пошта (E-mail) |Текстовий| 50 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| WWW |Адреса WEB-сайта |Текстовий|100 | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CONTPOS |Контактна особа з питань складених |Текстовий| 64 | | |Даних; Посада | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CONTNAME |Контактна особа з питань складених |Текстовий| 64 | | |Даних; Прізвище, ім'я, по батькові | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CONTTELNO |Контактна особа з питань складених |Текстовий| 32 | | |Даних; Телефон, із зазначенням коду | | | | |ММТЗ | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| CONTDEP |Контактна особа з питань складених |Текстовий| 64 | | |Даних; Підрозділ | | | | ----------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Адміністративні райони міст не вказуються.
Таблиця 6. Структура файла "STTRANS.DBF". Інформація про
зарахування/списання цінних паперів у власність
---------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ----------+------------------------------------+---------+----+-----| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий|100 | | |Документи | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DIRECTION |Код події згідно довідника табл. 20 |Числовий | 11 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DR_MATTER |Зарезервовано - суб'єктами, що |Числовий | 11 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно |Числовий | 11 | 0 | |довідника табл. 18 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_CAT |Код Типу/Категорії цінного паперу |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 19 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного |Числовий | 20 | 5 | |паперу | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_NAME |Найменування емітента |Текстовий|100 | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 20 | | |складають Документи не заповнюється | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| EM_COUNTRY|Країна (країна реєстрації емітента |Текстовий| 3 | | |цінних паперів) згідно довідника | | | | |табл. 22 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті |Числовий | 20 | 5 | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| REGISDATE |Дата зарахування/списання пакета | Дата | 8 | | |цінних паперів до/з балансу | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| SLFEXPENSE|Вартість зарахування/списання пакета|Числовий | 20 | 5 | |цінних паперів до/з балансу | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, |Текстовий| 12 | | |зберігача, депозитарію | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, |Текстовий|100 | | |зберігача, депозитарію | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DEP_CAT |Код виду установи, яка обліковує |Числовий | 11 | 0 | |перехід прав власності згідно | | | | |довідника табл. 21 | | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| DEP_DATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Зарезервовано - суб'єктами, що | Дата | 8 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ----------+------------------------------------+---------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий| 5 | | |складають Документи, не заповнюється| | | | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "NREG.DBF". Довідка про подання
нерегулярної інформації
----------------------------------------------------------------------- Ім'я поля | Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий|100 | | |Документи | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Дата виникнення нерегулярної | Дата | 8 | | |інформації | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| SENDDATE |Дата подання нерегулярної інформації | Дата | 8 | | |до ДКЦПФР | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| REGNUMBER |Реєстраційний номер нерегулярної |Текстовий| 30 | | |інформації, який був присвоєний у | | | | |ДКЦПФР | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PUBLICNAME|Найменування місця оприлюднення |Текстовий| 50 | | |нерегулярної інформації | | | | ----------+-------------------------------------+---------+----+-----| PUBLICWWW |Адреса WEB-сайта, на якій оприлюднена|Текстовий| 50 | | |нерегулярна інформація | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства
(актив)
----------------------------------------------------------------------- Ім'я | Найменування (зміст) поля | Тип поля |Роз-|Точ- | поля | | |мір |ність| --------+--------------------------------------+----------+----+-----| NN |Службове поле | Числове | 20 | 5 | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_EDRP|Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий | 12 | | |Документи | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_NAME|Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий |100 | | |Документи | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає | Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_AREA|Код території суб'єкта, що складає | Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує підприємство |Текстовий | 4 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу(*) |Текстовий | 1 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| REPDATE |Дата складання звіту | Дата | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| DATE1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| E_OBL |Територія (область) | Текстове | 25 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| KOATYY |Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| FV |Форма власності | Текстове | 65 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| KFV |Код за КФВ ( v0097609-04 ) | Текстове | 2 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ODU |Орган державного управління | Текстове |100 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| SPODU |Код за СПОДУ | Текстове | 5 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| GNG |Галузь | Текстове |150 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) | Текстове | 7 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| VED |Вид економічної діяльності | Текстове |140 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) | Текстове | 7 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ADRES |Адреса | Текстове |254 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BOSS |Керівник | Текстове | 50 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BUHG |Головний бухгалтер | Текстове | 50 | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP010_03|Нематеріальні активи: залишкова | Числове | 20 | 5 | |вартість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP010_04|Нематеріальні активи: залишкова | Числове | 20 | 5 | |вартість; (на кінець звітного періоду)| | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP011_03|Нематеріальні активи: первісна | Числове | 20 | 5 | |вартість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP011_04|Нематеріальні активи: первісна | Числове | 20 | 5 | |вартість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP012_03|Нематеріальні активи: накопичена | Числове | 20 | 5 | |амортизація; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP012_04|Нематеріальні активи: накопичена | Числове | 20 | 5 | |амортизація; (на кінець звітного | | | | |періоду | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP020_03|Незавершене будівництво; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP020_04|Незавершене будівництво; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP030_03|Основні засоби: залишкова вартість; | Числове | 20 | 5 | |на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP030_04|Основні засоби: залишкова вартість; | Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP031_03|Основні засоби: первісна вартість; | Числове | 20 | 5 | |(на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP031_04|Основні засоби: первісна вартість; | Числове | 20 | 5 | |(на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP032_03|Основні засоби: знос; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP032_04|Основні засоби: знос; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP040_03|Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 20 | 5 | |які обліковуються за методом участі в | | | | |капіталі інших підприємств; (на | | | | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP040_04|Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 20 | 5 | |які обліковуються за методом участі в | | | | |капіталі інших підприємств; (на | | | | |кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP045_03|Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 20 | 5 | |інші фінансові інвестиції; (на | | | | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP045_04|Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 20 | 5 | |інші фінансові інвестиції; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP050_03|Довгострокова дебіторська | Числове | 20 | 5 | |заборгованість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP050_04|Довгострокова дебіторська | Числове | 20 | 5 | |заборгованість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP060_03|Відстрочені податкові активи; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP060_04|Відстрочені податкові активи; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP070_03|Інші необоротні активи; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP070_04|Інші необоротні активи; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP075_03|Гудвіл при консолідації; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP075_04|Гудвіл при консолідації; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP080_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP080_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP100_03|Запаси: виробничі запаси; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP100_04|Запаси: виробничі запаси; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP110_03|Запаси: тварини на вирощуванні та | Числове | 20 | 5 | |відгодівлі; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP110_04|Запаси: тварини на вирощуванні та | Числове | 20 | 5 | |відгодівлі; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP120_03|Запаси: незавершене виробництво; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP120_04|Запаси: незавершене виробництво; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP130_03|Запаси: готова продукція; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP130_04|Запаси: готова продукція; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP140_03|Запаси: товари; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP140_04|Запаси: товари; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP150_03|Векселі одержані; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP150_04|Векселі одержані; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP160_03|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: чиста реалізаційна | | | | |вартість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP160_04|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: чиста реалізаційна | | | | |вартість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP161_03|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: первісна вартість; | | | | |(на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP161_04|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: первісна вартість; | | | | |(на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP162_03|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: резерв сумнівних | | | | |боргів; (на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP162_04|Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги: резерв сумнівних | | | | |боргів; (на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP170_03|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: з бюджетом; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP170_04|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: з бюджетом; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP180_03|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: за виданими авансами; | | | | |(на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP180_04|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: за виданими авансами; | | | | |(на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP190_03|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: з нарахованих доходів; | | | | |(на початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP190_04|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: з нарахованих доходів; | | | | |(на кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP200_03|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: із внутрішніх | | | | |розрахунків (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP200_04|Дебіторська заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |розрахунками: із внутрішніх | | | | |розрахунків; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP210_03|Інша поточна дебіторська | Числове | 20 | 5 | |заборгованість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP210_04|Інша поточна дебіторська | Числове | 20 | 5 | |заборгованість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP220_03|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP220_04|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 20 | 5 | |національній валюті; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 20 | 5 | |національній валюті; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 20 | 5 | |іноземній валюті; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 20 | 5 | |іноземній валюті; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP250_03|Інші оборотні активи; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP250_04|Інші оборотні активи; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP260_03|Усього за розділом II; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP260_04|Усього за розділом II; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP270_03|Витрати майбутніх періодів; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP270_04|Витрати майбутніх періодів; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP280_03|Баланс активів; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BP280_04|Баланс активів; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| PRIM |Примітки | MEMO | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| ERR_CODE|Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий | 5 | | |складають Документи, не заповнюється | | | | --------+--------------------------------------+----------+----+-----| BAL_CAT |Зарезервовано - суб'єктами, що | Числове | 11 | 0 | |складають Документи, не заповнюється | | | | ----------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0".
Таблиця 9. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства
(пасив)
------------------------------------------------------------------------- Ім'я поля| Найменування (зміст) поля |Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| NN |Службове поле | Числове | 20 | 5 | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 | | |Документи | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий|100 | | |Документи | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає Документи |Числовий | 11 | 0 | |згідно довідника табл. 12 | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує підприємство |Текстовий| 4 | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу(*) |Текстовий| 1 | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| REPDATE |Дата складання звіту | Дата | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP300_03 |Статутний капітал; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP300_04 |Статутний капітал; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP310_03 |Пайовий капітал; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP310_04 |Пайовий капітал; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP320_03 |Додатковий вкладений капітал; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP320_04 |Додатковий вкладений капітал; (на кінець| Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP330_03 |Інший додатковий капітал; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP330_04 |Інший додатковий капітал; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP340_03 |Резервний капітал; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP340_04 |Резервний капітал; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP350_03 |Нерозподілений прибуток (непокритий | Числове | 20 | 5 | |збиток); (на початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP350_04 |Нерозподілений прибуток (непокритий | Числове | 20 | 5 | |збиток); (на кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP360_03 |Неоплачений капітал; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP360_04 |Неоплачений капітал; (на кінець звітного| Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP370_03 |Вилучений капітал; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP370_04 |Вилучений капітал; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP375_03 |Накопичена курсова різниця; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP375_04 |Накопичена курсова різниця; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP380_03 |Усього за розділом I; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP380_04 |Усього за розділом I; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP385_03 |Частка меншості; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP385_04 |Частка меншості; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP400_03 |Забезпечення виплат персоналу; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP400_04 |Забезпечення виплат персоналу; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP410_03 |Інші забезпечення; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP410_04 |Інші забезпечення; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP415_03 |Вписуваний рядок - сума страхових | Числове | 20 | 5 | |резервів; (на початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP415_04 |Вписуваний рядок - сума страхових | Числове | 20 | 5 | |резервів; (на кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP416_03 |Вписуваний рядок - сума часток | Числове | 20 | 5 | |перестраховиків у страхових резервах; | | | | |(на початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP416_04 |Вписуваний рядок - сума часток | Числове | 20 | 5 | |перестраховиків у страхових резервах; | | | | |(на кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP417_03 |Вписуваний рядок - залишок сформованого | Числове | 20 | 5 | |призового фонду, що підлягає виплаті | | | | |переможцям лотереї відповідно до | | | | |оприлюднених умов її випуску та | | | | |проведення; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP417_04 |Вписуваний рядок - залишок сформованого | Числове | 20 | 5 | |призового фонду, що підлягає виплаті | | | | |переможцям лотереї відповідно до | | | | |оприлюднених умов її випуску та | | | | |проведення; (на кінець звітного періоду)| | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP418_03 |Вписуваний рядок - залишок сформованого | Числове | 20 | 5 | |резерву на виплату джек-поту, не | | | | |забезпеченого сплатою участі у лотереї; | | | | |(на початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP418_04 |Вписуваний рядок - залишок сформованого | Числове | 20 | 5 | |резерву на виплату джек-поту, не | | | | |забезпеченого сплатою участі у лотереї; | | | | |(на кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP420_03 |Цільове фінансування; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP420_04 |Цільове фінансування; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP430_03 |Усього за розділом II; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP430_04 |Усього за розділом II; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP440_03 |Довгострокові кредити банків; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP440_04 |Довгострокові кредити банків; (на кінець| Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP450_03 |Інші довгострокові фінансові | Числове | 20 | 5 | |зобов'язання; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP450_04 |Інші довгострокові фінансові | Числове | 20 | 5 | |зобов'язання; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP460_03 |Відстрочені податкові зобов'язання; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP460_04 |Відстрочені податкові зобов'язання; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP470_03 |Інші довгострокові зобов'язання; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP470_04 |Інші довгострокові зобов'язання; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP480_03 |Усього за розділом III; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP480_04 |Усього за розділом III; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP500_03 |Короткострокові кредити банків; (на | Числове | 20 | 5 | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP500_04 |Короткострокові кредити банків; (на | Числове | 20 | 5 | |кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP510_03 |Поточна заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |довгостроковими зобов'язаннями; (на | | | | |початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP510_04 |Поточна заборгованість за | Числове | 20 | 5 | |довгостроковими зобов'язаннями; (на | | | | |кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP520_03 |Векселі видані; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP520_04 |Векселі видані; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP530_03 |Кредиторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP530_04 |Кредиторська заборгованість за товари, | Числове | 20 | 5 | |роботи, послуги; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP540_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |одержаних авансів; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP540_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |одержаних авансів; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP550_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |бюджетом; (на початок звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP550_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |бюджетом; (на кінець звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP560_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |позабюджетних платежів; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP560_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |позабюджетних платежів; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP570_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: зі| Числове | 20 | 5 | |страхування; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP570_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: зі| Числове | 20 | 5 | |страхування; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP580_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |оплати праці; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP580_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |оплати праці; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP590_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |учасниками; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP590_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: з | Числове | 20 | 5 | |учасниками; (на кінець звітного періоду)| | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP600_03 |Поточні зобов'язання за розрахунками: із| Числове | 20 | 5 | |внутрішніх розрахунків; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP600_04 |Поточні зобов'язання за розрахунками: із| Числове | 20 | 5 | |внутрішніх розрахунків; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP610_03 |Інші поточні зобов'язання; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP610_04 |Інші поточні зобов'язання; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP620_03 |Усього за розділом IV; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP620_04 |Усього за розділом IV; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP630_03 |Доходи майбутніх періодів; (на початок | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP630_04 |Доходи майбутніх періодів; (на кінець | Числове | 20 | 5 | |звітного періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP640_03 |Баланс: пасив; (на початок звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BP640_04 |Баланс: пасив; (на кінець звітного | Числове | 20 | 5 | |періоду) | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що складають|Текстовий| 5 | | |Документи, не заповнюється | | | | ---------+----------------------------------------+---------+----+-----| BAL_CAT |Зарезервовано - суб'єктами, що складають| Числове | 11 | 0 | |Документи, не заповнюється | | | | ------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0".
Таблиця 10. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові
результати
------------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування (зміст) поля | Тип поля |Роз-|Точ- | | | |мір |ність| ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| NN |Службове поле | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий | 12 | | |Документи | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає |Текстовий |100 | | |Документи | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_CAT |Код виду суб'єкта, що складає | Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 12 | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає | Числовий | 11 | 0 | |Документи згідно довідника табл. 11 | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує підприємство |Текстовий | 4 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу(*) |Текстовий | 1 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| REPDATE |Дата складання звіту | Дата | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| E_OBL |Територія (область) | Текстове | 25 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| KOATYY |Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ODU |Орган державного управління | Текстове |100 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| SPODU |Код за СПОДУ | Текстове | 5 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| GNG |Галузь | Текстове |150 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) | Текстове | 5 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| VED |Вид економічної діяльності | Текстове |140 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) | Текстове | 7 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| BOSS |Керівник | Текстове | 50 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| BUHG |Головний бухгалтер | Текстове | 50 | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP010_03 |Доход (виручка) від реалізації | Числове | 20 | 5 | |продукції (товарів, робіт, послуг); | | | | |(за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP010_04 |Доход (виручка) від реалізації | Числове | 20 | 5 | |продукції (товарів, робіт, послуг); | | | | |(за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP015_03 |Податок на додану вартість; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP015_04 |Податок на додану вартість; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP020_03 |Акцизний збір; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP020_04 |Акцизний збір; (за попередній період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP025_03 |Вільний рядок (інші сплачувані збори | Числове | 20 | 5 | |або податки з обороту); (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP025_04 |Вільний рядок (інші сплачувані збори | Числове | 20 | 5 | |або податки з обороту); (за попередній| | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP030_03 |Інші вирахування з доходу; (за звітний| Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP030_04 |Інші вирахування з доходу; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP035_03 |Чистий доход (виручка) від реалізації | Числове | 20 | 5 | |продукції (товарів, робіт, послуг); | | | | |(за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP035_04 |Чистий доход (виручка) від реалізації | Числове | 20 | 5 | |продукції (товарів, робіт, послуг); | | | | |(за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP040_03 |Собівартість реалізованої продукції | Числове | 20 | 5 | |(товарів, робіт, послуг); (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP040_04 |Собівартість реалізованої продукції | Числове | 20 | 5 | |(товарів, робіт, послуг); (за | | | | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP050_03 |Валовий: прибуток; (за звітний період)| Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP050_04 |Валовий: прибуток; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP055_03 |Валовий: збиток; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP055_04 |Валовий: збиток; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP060_03 |Інші операційні доходи; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP060_04 |Інші операційні доходи; (за попередній| Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP070_03 |Адміністративні витрати; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP070_04 |Адміністративні витрати; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP080_03 |Витрати на збут; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP080_04 |Витрати на збут; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP090_03 |Інші операційні витрати; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP090_04 |Інші операційні витрати; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP100_03 |Фінансові результати від операційної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: прибуток; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP100_04 |Фінансові результати від операційної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: прибуток; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP105_03 |Фінансові результати від операційної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: збиток; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP105_04 |Фінансові результати від операційної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: збиток; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP110_03 |Доход від участі в капіталі; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP110_04 |Доход від участі в капіталі; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP120_03 |Інші фінансові доходи; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP120_04 |Інші фінансові доходи; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP130_03 |Інші доходи; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP130_04 |Інші доходи; (за попередній період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP140_03 |Фінансові витрати; (за звітний період)| Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP140_04 |Фінансові витрати; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP150_03 |Втрати від участі в капіталі; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP150_04 |Втрати від участі в капіталі; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP160_03 |Інші витрати; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP160_04 |Інші витрати; (за попередній період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP170_03 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності до оподаткування: прибуток;| | | | |(за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP170_04 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності до оподаткування: прибуток;| | | | |(за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP175_03 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності до оподаткування: збиток; | | | | |(за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP175_04 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності до оподаткування: збиток; | | | | |(за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP180_03 |Податок на прибуток від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності; (за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP180_04 |Податок на прибуток від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності; (за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP185_03 |Дохід з податку на прибуток від | Числове | 20 | 5 | |звичайної діяльності; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP185_04 |Дохід з податку на прибуток від | Числове | 20 | 5 | |звичайної діяльності; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP190_03 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: прибуток; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP190_04 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: прибуток; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP195_03 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: збиток; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP195_04 |Фінансові результати від звичайної | Числове | 20 | 5 | |діяльності: збиток; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP200_03 |Надзвичайні: доходи; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP200_04 |Надзвичайні: доходи; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP205_03 |Надзвичайні: витрати; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP205_04 |Надзвичайні: витрати; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP210_03 |Податки з надзвичайного прибутку; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP210_04 |Податки з надзвичайного прибутку; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP215_03 |Частка меншості; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP215_04 |Частка меншості; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP220_03 |Чистий: прибуток; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP220_04 |Чистий: прибуток; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP225_03 |Чистий: збиток; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP225_04 |Чистий: збиток; (за попередній період)| Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP230_03 |Матеріальні затрати; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP230_04 |Матеріальні затрати; (за попередній | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP240_03 |Витрати на оплату праці; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP240_04 |Витрати на оплату праці; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP250_03 |Відрахування на соціальні заходи; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP250_04 |Відрахування на соціальні заходи; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP260_03 |Амортизація; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP260_04 |Амортизація; (за попередній період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP270_03 |Інші операційні витрати; (за звітний | Числове | 20 | 5 | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP270_04 |Інші операційні витрати; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP280_03 |Разом; (за звітний період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP280_04 |Разом; (за попередній період) | Числове | 20 | 5 | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP300_03 |Середньорічна кількість простих акцій;| Числове | 20 | 5 | |(за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP300_04 |Середньорічна кількість простих акцій;| Числове | 20 | 5 | |(за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP310_03 |Скоригована середньорічна кількість | Числове | 20 | 5 | |простих акцій; (за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP310_04 |Скоригована середньорічна кількість | Числове | 20 | 5 | |простих акцій; (за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP320_03 |Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове | 20 | 5 | |просту акцію; (за звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP320_04 |Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове | 20 | 5 | |просту акцію; (за попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP330_03 |Скоригований чистий прибуток (збиток) | Числове | 20 | 5 | |на одну просту акцію; (за звітний | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP330_04 |Скоригований чистий прибуток (збиток) | Числове | 20 | 5 | |на одну просту акцію; (за попередній | | | | |період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP340_03 |Дивіденди на одну просту акцію; (за | Числове | 20 | 5 | |звітний період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| FP340_04 |Дивіденди на одну просту акцію; (за | Числове | 20 | 5 | |попередній період) | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| PRIM |Примітки | MEMO | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що |Текстовий | 5 | | |складають Документи, не заповнюється | | | | ---------+--------------------------------------+----------+----+-----| BAL_CAT |Зарезервовано - суб'єктами, що | Числове | 11 | 0 | |складають Документи, не заповнюється | | | | -----------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту у це поле заноситься "0".
Таблиця 11. Структура довідника "Місцезнаходження суб'єкта,
що складає Документи"
------------------------------------------------------------------ Код | Територія (область) | Код | Територія | території | |території| (область) | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1101000 |Автономна Республіка Крим | 1151000 |Одеська область| ----------+---------------------------+---------+---------------| 1105000 |Вінницька область | 1153000 |Полтавська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1107000 |Волинська область | 1156000 |Рівненська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1112000 |Дніпропетровська область | 1159000 |Сумська область| ----------+---------------------------+---------+---------------| 1114000 |Донецька область | 1161000 |Тернопільська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1118000 |Житомирська область | 1163000 |Харківська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1121000 |Закарпатська область | 1165000 |Херсонська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1123000 |Запорізька область | 1168000 |Хмельницька | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1126000 |Івано-Франківська область | 1171000 |Черкаська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1132000 |Київська область | 1173000 |Чернівецька | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1135000 |Кіровоградська область | 1174000 |Чернігівська | | | |область | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1144000 |Луганська область | 1180000 |м. Київ | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1146000 |Львівська область | 1185000 |м. Севастополь | ----------+---------------------------+---------+---------------| 1148000 |Миколаївська область | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура довідника "Суб'єкт, що складає
Документи"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид суб'єкта | суб'єкта | | ----------+-----------------------------------------------------| 1201 |Інвестиційна компанія | ----------+-----------------------------------------------------| 1202 |Комерційний банк | ----------+-----------------------------------------------------| 1203 |Торговець цінними паперами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура довідника "Види діяльності"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид діяльності | діяльності| | ----------+-----------------------------------------------------| 1010000 |Комерційна діяльність | ----------+-----------------------------------------------------| 1020000 |Комісійна діяльність | ----------+-----------------------------------------------------| 1030000 |Діяльність по випуску | ----------+-----------------------------------------------------| 1040000 |Управління активами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура довідника "Категорії договорів"
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування категорії |Код виду | Вид діяльності | кате- | договорів | діяль- | | горії | | ності | | дого- | | | | ворів | | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010100 |Купівлі-Продажу / | 1010000 |Комерційна | |Комерційна діяльність | |діяльність | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010200 |Замовлення до договору | 1010000 |Комерційна | |обслуговування/комісії | |діяльність | |(Іншому торговцю) / | | | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010300 |Замовлення до договору | 1010000 |Комерційна | |обслуговування/доручення | |діяльність | |(Іншому торговцю) / | | | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010400 |Разовий договір комісії | 1010000 |Комерційна | |(Іншому торговцю) / | |діяльність | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010500 |Разовий договір доручення | 1010000 |Комерційна | |(Іншому торговцю) / | |діяльність | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010601 |Договір | 1010000 |Комерційна | |обслуговування/комісії (У | |діяльність | |іншого торговця) / | | | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1010701 |Договір | 1010000 |Комерційна | |обслуговування/доручення (У| |діяльність | |іншого торговця) / | | | |Комерційна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020100 |Виконання комісії / | 1020000 |Комісійна | |Комісійна діяльність | |діяльність | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020200 |Виконання доручення / | 1020000 |Комісійна | |Комісійна діяльність | |діяльність | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020301 |Замовлення до договору | 1020000 |Комісійна | |обслуговування/комісії (Від| |діяльність | |іншої особи) / Комісійна | | | |діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020401 |Замовлення до договору | 1020000 |Комісійна | |обслуговування/доручення | |діяльність | |(Від іншої особи) / | | | |Комісійна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020501 |Разовий договір комісії | 1020000 |Комісійна | |(Від іншої особи) / | |діяльність | |Комісійна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020601 |Разовий договір доручення | 1020000 |Комісійна | |(Від іншої особи) / | |діяльність | |Комісійна діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020701 |Договір | 1020000 |Комісійна | |обслуговування/комісії | |діяльність | |(Іншої особи) / Комісійна | | | |діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1020801 |Договір | 1020000 |Комісійна | |обслуговування/доручення | |діяльність | |(Іншої особи) / Комісійна | | | |діяльність | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1030100 |Купівлі-продажу (Продаж | 1030000 |Діяльність по | |власних акцій) / Діяльність| |випуску | |по випуску | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1030200 |Виконання доручення/ | 1030000 |Діяльність по | |Діяльність по випуску | |випуску | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1030300 |Договір доручення (Іншому | 1030000 |Діяльність по | |торговцю, продаж власних | |випуску | |акцій) / Діяльність по | | | |випуску | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1030401 |Договір доручення (Від | 1030000 |Діяльність по | |емітента або іншої особи) /| |випуску | |Діяльність по випуску | | | --------+---------------------------+---------+-----------------| 1040100 |Купівлі-продажу / | 1040000 |Управління | |Управління активами | |активами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура довідника "Види послуг
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид послуги | послуги | | -------------+--------------------------------------------------| 30100 |Купівля | -------------+--------------------------------------------------| 30201 |Продаж | -------------+--------------------------------------------------| 30300 |Обмін-Купівля | -------------+--------------------------------------------------| 30401 |Обмін-Продаж | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура довідника "Види ринків"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид ринків | ринків | | --------------+-------------------------------------------------| 501 |Первинний | --------------+-------------------------------------------------| 502 |Вторинний | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура довідника "Місце здійснення договору"
------------------------------------------------------------------ Код місця здійснення договору|Найменування місця здійснення | |договору | -----------------------------+----------------------------------| 40100 |Неорганізований ринок | -----------------------------+----------------------------------| 40201 |фондова біржа "ІННЕКС" | -----------------------------+----------------------------------| 40301 |Придніпровська фондова біржа | -----------------------------+----------------------------------| 40501 |Українська міжбанківська валютна | |біржа | -----------------------------+----------------------------------| 40601 |Київська міжнародна фондова біржа | -----------------------------+----------------------------------| 40701 |Українська фондова біржа | -----------------------------+----------------------------------| 40801 |Українська міжнародна фондова | |біржа | -----------------------------+----------------------------------| 40902 |Дочірнє підприємство фондова біржа| |"Перша фондова торговельна | |система" ("ПФТС") | -----------------------------+----------------------------------| 41002 |Дочірнє підприємство асоціації | |"Південноукраїнська торговельно- | |інформаційна система" - "Південь- | |Сервер" | -----------------------------+----------------------------------| 41103 |Аукціон Національного банку | |України | -----------------------------+----------------------------------| 41204 |Аукціон Фонду державного майна | |України | -----------------------------+----------------------------------| 41301 |Торговельно-інформаційна система | |"Перспектива" | -----------------------------+----------------------------------| 41401 |ТОВ "Східно-Європейська фондова | |біржа" | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 17 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 235 ( v0235312-08 ) від 20.03.2008 }

Таблиця 18. Структура довідника "Види цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид цінного паперу | цінного паперу| | --------------+-------------------------------------------------| 2010100 |Акції | --------------+-------------------------------------------------| 2011100 |Інвестиційні сертифікати | --------------+-------------------------------------------------| 2020200 |Казначейські зобов'язання | --------------+-------------------------------------------------| 2020300 |Ощадні сертифікати | --------------+-------------------------------------------------| 2020400 |Векселі | --------------+-------------------------------------------------| 2020500 |Облігації державні внутрішні | --------------+-------------------------------------------------| 2020600 |Облігації державні зовнішні | --------------+-------------------------------------------------| 2020700 |Депозитні сертифікати НБУ | --------------+-------------------------------------------------| 2020800 |Облігації підприємств | --------------+-------------------------------------------------| 2020900 |Облігації місцевих позик | --------------+-------------------------------------------------| 2031000 |Деривативи | --------------+-------------------------------------------------| 2031100 |Заставні цінні папери | --------------+-------------------------------------------------| 2031200 |Іпотечні цінні папери | --------------+-------------------------------------------------| 2031300 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура довідника "Тип та категорії / вид
цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та категорія цінних |Код виду |Вид цінного паперу | кате- | паперів | цінного | | горії | | паперу | | цінних | | | | паперів | | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2010101 |іменні прості | 2010100 |Акції | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2010102 |іменні привілейовані | 2010100 |Акції | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2010103 |на пред'явника прості | 2010100 |Акції | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2010104 |на пред'явника | 2010100 |Акції | |привілейовані | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2011101 |іменні | 2011100 |Інвестиційні | | | |сертифікати | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2011102 |на пред'явника | 2011100 |Інвестиційні | | | |сертифікати | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020201 |Довгострокові | 2020200 |Казначейські | | | |зобов'язання | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020202 |Середньострокові | 2020200 |Казначейські | | | |зобов'язання | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020203 |короткострокові | 2020200 |Казначейські | | | |зобов'язання | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020301 |іменні | 2020300 |Ощадні сертифікати | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020302 |на пред'явника | 2020300 |Ощадні сертифікати | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020401 |Прості | 2020400 |Векселі | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020402 |переказні | 2020400 |Векселі | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020501 |на пред'явника процентні | 2020500 |Облігації державні | | | |внутрішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020502 |на пред'явника | 2020500 |Облігації державні | |безпроцентні | |внутрішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020503 |іменні процентні | 2020500 |Облігації державні | | | |внутрішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020504 |іменні безпроцентні | 2020500 |Облігації державні | | | |внутрішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020601 |на пред'явника процентні | 2020600 |Облігації державні | | | |зовнішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020602 |на пред'явника дисконтні | 2020600 |Облігації державні | | | |зовнішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020603 |іменні процентні | 2020600 |Облігації державні | | | |зовнішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020604 |іменні дисконтні | 2020600 |Облігації державні | | | |зовнішні | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020701 |на пред'явника | 2020700 |Депозитні | | | |сертифікати | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020801 |на пред'явника процентні | 2020800 |Облігації | | | |підприємств | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020802 |на пред'явника | 2020800 |Облігації | |безпроцентні | |підприємств | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020803 |іменні процентні | 2020800 |Облігації | | | |підприємств | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020804 |іменні безпроцентні | 2020800 |Облігації | | | |підприємств | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020901 |на пред'явника процентні | 2020900 |Облігації місцевих | | | |позик | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020902 |на пред'явника | 2020900 |Облігації місцевих | |безпроцентні | |позик | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020903 |іменні процентні | 2020900 |Облігації місцевих | | | |позик | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2020904 |іменні безпроцентні | 2020900 |Облігації місцевих | | | |позик | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031001 |опціони (на | 2031000 |Деривативи | |товари/послуги) | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031002 |опціони (на цінні папери)| 2031000 |Деривативи | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031003 |ф'ючерсні контракти (на | 2031000 |Деривативи | |товари/послуги) | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031004 |ф'ючерсні контракти (на | 2031000 |Деривативи | |цінні папери) | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031005 |форвардні контракти (на | 2031000 |Деривативи | |товари/послуги) | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031006 |форвардні контракти (на | 2031000 |Деривативи | |цінні папери) | | | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031101 |Заставні цінні папери | 2031100 |Заставні цінні | | | |папери | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031201 |Іпотечні сертифікати з | 2031200 |Іпотечні цінні | |фіксованим доходом | |папери | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031202 |Іпотечні сертифікати | 2031200 |Іпотечні цінні | |участі | |папери | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031203 |Іпотечні облігації | 2031200 |Іпотечні цінні | | | |папери | --------+-------------------------+---------+-------------------| 2031301 |Сертифікати ФОН | 2031300 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура довідника "Зарахування/списання до/з
балансу"
------------------------------------------------------------------ Код події | Вид події | ------------+---------------------------------------------------| 60100 |Зарахування | ------------+---------------------------------------------------| 60101 |Списання | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура довідника "Установи, які обліковують
перехід прав власності"
------------------------------------------------------------------ Код виду | Вид установи | установи | | ------------+---------------------------------------------------| 1401 |Реєстроутримувач | ------------+---------------------------------------------------| 1402 |Зберігач | ------------+---------------------------------------------------| 1403 |Депозитарій | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Структура довідника "Країни світу та території"
------------------------------------------------------------------ Код країни | Назва країни світу або території | світу або | | території | | -------------+--------------------------------------------------| ATG |Антігуа і Барбуда | -------------+--------------------------------------------------| ANT |Антіли Нідерландськ | -------------+--------------------------------------------------| MAC |Аоминь (Макао) | -------------+--------------------------------------------------| ARG |Аргентина | -------------+--------------------------------------------------| ABW |Аруба (Нід.) | -------------+--------------------------------------------------| AFG |Афганістан | -------------+--------------------------------------------------| BHS |Багамські острови | -------------+--------------------------------------------------| BGD |Бангладеш | -------------+--------------------------------------------------| BRB |Барбадос | -------------+--------------------------------------------------| BHR |Бахрейн | -------------+--------------------------------------------------| BLZ |Беліз | -------------+--------------------------------------------------| BEL |Бельгія | -------------+--------------------------------------------------| BEN |Бенін | -------------+--------------------------------------------------| BMU |Бермудські острови | -------------+--------------------------------------------------| BLR |Білорусь | -------------+--------------------------------------------------| BGR |Болгарія | -------------+--------------------------------------------------| BOL |Болівія | -------------+--------------------------------------------------| BIH |Боснія і Герцеговина | -------------+--------------------------------------------------| BWA |Ботсвана | -------------+--------------------------------------------------| BRA |Бразилія | -------------+--------------------------------------------------| IOT |Брит. терит. інд. океан | -------------+--------------------------------------------------| BRN |Бруней Даруссалам | -------------+--------------------------------------------------| BFA |Буркіна-Фасо | -------------+--------------------------------------------------| BDI |Бурунді | -------------+--------------------------------------------------| BTN |Бутан | -------------+--------------------------------------------------| VNM |В'єтнам | -------------+--------------------------------------------------| VUT |Вануату | -------------+--------------------------------------------------| VAT |Ватикан | -------------+--------------------------------------------------| GBR |Великобританія | -------------+--------------------------------------------------| VEN |Венесуела | -------------+--------------------------------------------------| VIR |Віргінські о-ви (США) | -------------+--------------------------------------------------| VGB |Віргінські о-ви (Бр) | -------------+--------------------------------------------------| ARM |Вірменія | -------------+--------------------------------------------------| GAB |Габон | -------------+--------------------------------------------------| GAS |Газа Сектор (Палес.) | -------------+--------------------------------------------------| HTI |Гаіті | -------------+--------------------------------------------------| GUY |Гайана | -------------+--------------------------------------------------| GMB |Гамбія | -------------+--------------------------------------------------| GHA |Гана | -------------+--------------------------------------------------| GLP |Гваделупа (Фр.) | -------------+--------------------------------------------------| GTM |Гватемала | -------------+--------------------------------------------------| GUF |Гвіана (Фр.) | -------------+--------------------------------------------------| GIN |Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| GNB |Гвінея-Бісау | -------------+--------------------------------------------------| GIB |Гібралтар (Брит.) | -------------+--------------------------------------------------| HND |Гондурас | -------------+--------------------------------------------------| HKG |Гонконг (Сянган) | -------------+--------------------------------------------------| GRD |Гренада | -------------+--------------------------------------------------| GRL |Гренландія | -------------+--------------------------------------------------| GRC |Греція | -------------+--------------------------------------------------| GEO |Грузія | -------------+--------------------------------------------------| GUM |Гуам (США) | -------------+--------------------------------------------------| DNK |Данія | -------------+--------------------------------------------------| DJI |Джібуті | -------------+--------------------------------------------------| JTN |Джонстон остр. | -------------+--------------------------------------------------| DMA |Домініка | -------------+--------------------------------------------------| DOM |Домінікан. республ. | -------------+--------------------------------------------------| ECU |Еквадор | -------------+--------------------------------------------------| GNQ |Екваторіальна Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| ERI |Еритрея | -------------+--------------------------------------------------| EST |Естонія | -------------+--------------------------------------------------| ETH |Ефіопія | -------------+--------------------------------------------------| EGY |Єгипет | -------------+--------------------------------------------------| ZAR |Заїр | -------------+--------------------------------------------------| ZMB |Замбія | -------------+--------------------------------------------------| ESH |Західна Сахара | -------------+--------------------------------------------------| WSM |Західне Самоа | -------------+--------------------------------------------------| ZWE |Зімбабве | -------------+--------------------------------------------------| ISR |Ізраїль | -------------+--------------------------------------------------| IND |Індія | -------------+--------------------------------------------------| IDN |Індонезія | -------------+--------------------------------------------------| ZZZ |Інші | -------------+--------------------------------------------------| IRQ |Ірак | -------------+--------------------------------------------------| IRN |Іран | -------------+--------------------------------------------------| IRL |Ірландія | -------------+--------------------------------------------------| ISL |Ісландія | -------------+--------------------------------------------------| ESP |Іспанія | -------------+--------------------------------------------------| ITA |Італія | -------------+--------------------------------------------------| YEM |Йємен | -------------+--------------------------------------------------| JOR |Йорданія | -------------+--------------------------------------------------| CPV |Кабо-Верде | -------------+--------------------------------------------------| KAZ |Казахстан | -------------+--------------------------------------------------| CYM |Кайман о-в (Брит.) | -------------+--------------------------------------------------| KHM |Камбоджа | -------------+--------------------------------------------------| CMR |Камерун | -------------+--------------------------------------------------| CAN |Канада | -------------+--------------------------------------------------| QAT |Катар | -------------+--------------------------------------------------| KEN |Кенія | -------------+--------------------------------------------------| KGZ |Киргизстан | -------------+--------------------------------------------------| CHN |Китай | -------------+--------------------------------------------------| CYP |Кіпр | -------------+--------------------------------------------------| KIR |Кірібаті | -------------+--------------------------------------------------| PRK |КНДР | -------------+--------------------------------------------------| CCK |Кокосові острови | -------------+--------------------------------------------------| COL |Колумбія | -------------+--------------------------------------------------| COM |Коморські острови | -------------+--------------------------------------------------| COG |Конго | -------------+--------------------------------------------------| CRI |Коста-Ріка | -------------+--------------------------------------------------| CIV |Кот-д'Івуар | -------------+--------------------------------------------------| CUB |Куба | -------------+--------------------------------------------------| KWT |Кувейт | -------------+--------------------------------------------------| LAO |Лаос | -------------+--------------------------------------------------| LVA |Латвія | -------------+--------------------------------------------------| LSO |Лесото | -------------+--------------------------------------------------| LTU |Литва | -------------+--------------------------------------------------| LBR |Ліберія | -------------+--------------------------------------------------| LBN |Ліван | -------------+--------------------------------------------------| LBY |Лівія | -------------+--------------------------------------------------| LIE |Ліхтенштейн | -------------+--------------------------------------------------| LUX |Люксембург | -------------+--------------------------------------------------| MMR |М'янма | -------------+--------------------------------------------------| MUS |Маврикій | -------------+--------------------------------------------------| MRT |Мавританія | -------------+--------------------------------------------------| MDG |Мадагаскар | -------------+--------------------------------------------------| MKD |Македонія | -------------+--------------------------------------------------| MWI |Малаві | -------------+--------------------------------------------------| MYS |Малайзія | -------------+--------------------------------------------------| MLI |Малі | -------------+--------------------------------------------------| UMI |Малі Тихоокеан. о-ви | -------------+--------------------------------------------------| MDV |Мальдіви | -------------+--------------------------------------------------| MLT |Мальта | -------------+--------------------------------------------------| MNP |Марианські о-ви | -------------+--------------------------------------------------| MAR |Марокко | -------------+--------------------------------------------------| MTQ |Мартініка (Фр.) | -------------+--------------------------------------------------| MHL |Маршаллови о-ви | -------------+--------------------------------------------------| MEX |Мексика | -------------+--------------------------------------------------| MID |Мідуейські острови | -------------+--------------------------------------------------| FSM |Мікронезія | -------------+--------------------------------------------------| MOZ |Мозамбік | -------------+--------------------------------------------------| MDA |Молдова | -------------+--------------------------------------------------| MCO |Монако | -------------+--------------------------------------------------| MNG |Монголія | -------------+--------------------------------------------------| MSR |Монтсеррат (Брит.) | -------------+--------------------------------------------------| NAM |Намібія | -------------+--------------------------------------------------| NRU |Науру | -------------+--------------------------------------------------| NPL |Непал | -------------+--------------------------------------------------| NER |Нігер | -------------+--------------------------------------------------| NGA |Нігерія | -------------+--------------------------------------------------| NLD |Нідерланди | -------------+--------------------------------------------------| NIC |Нікарагуа | -------------+--------------------------------------------------| DEU |Німеччина | -------------+--------------------------------------------------| NIU |Ніуе (Н. Зел.) | -------------+--------------------------------------------------| NZL |Нова Зеландія | -------------+--------------------------------------------------| NCL |Нова Каледонія | -------------+--------------------------------------------------| NOR |Норвегія | -------------+--------------------------------------------------| CHI |Нормандські острови | -------------+--------------------------------------------------| NFK |Норфолк | -------------+--------------------------------------------------| ARE |Об'єд. Араб. Емірати | -------------+--------------------------------------------------| OMN |Оман | -------------+--------------------------------------------------| SJM |Остр. Свальбарда і Я | -------------+--------------------------------------------------| BVT |Острів Бувет | -------------+--------------------------------------------------| IMY |Острів Мен | -------------+--------------------------------------------------| CXR |Острів Різдва | -------------+--------------------------------------------------| SHN |Острів Святої Єлени | -------------+--------------------------------------------------| WAK |Острів Уейк | -------------+--------------------------------------------------| COK |Острови Кука | -------------+--------------------------------------------------| PAK |Пакистан | -------------+--------------------------------------------------| PLW |Палау острови (США) | -------------+--------------------------------------------------| PAN |Панама | -------------+--------------------------------------------------| PNG |Папуа-Нова Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| PRY |Парагвай | -------------+--------------------------------------------------| PER |Перу | -------------+--------------------------------------------------| KOR |Південна Корея | -------------+--------------------------------------------------| ZAF |Південно-Африк. Респ. | -------------+--------------------------------------------------| PCN |Піткерн (Брит.) | -------------+--------------------------------------------------| POL |Польща | -------------+--------------------------------------------------| PRT |Португалія | -------------+--------------------------------------------------| PRI |Пуерто-Рико (США) | -------------+--------------------------------------------------| REU |Реюньйон (Фр.) | -------------+--------------------------------------------------| RUS |Росія | -------------+--------------------------------------------------| RWA |Руанда | -------------+--------------------------------------------------| ROM |Румунія | -------------+--------------------------------------------------| SLV |Сальвадор | -------------+--------------------------------------------------| SMR |Сан-Марино | -------------+--------------------------------------------------| STP |Сан-Томе і Принсіпі | -------------+--------------------------------------------------| SAU |Саудівська Аравія | -------------+--------------------------------------------------| SWZ |Свазіленд | -------------+--------------------------------------------------| SYC |Сейшельські острови | -------------+--------------------------------------------------| SPM |Сен-П'єр і Мікелон | -------------+--------------------------------------------------| SEN |Сенегал | -------------+--------------------------------------------------| VCT |Сент-Вінсент і Грен. | -------------+--------------------------------------------------| KNA |Сент-Кітс і Невіс | -------------+--------------------------------------------------| LCA |Сент-Люсія | -------------+--------------------------------------------------| SGP |Сінгапур | -------------+--------------------------------------------------| SYR |Сирія | -------------+--------------------------------------------------| SVK |Словаччина | -------------+--------------------------------------------------| SVN |Словенія | -------------+--------------------------------------------------| SLB |Соломонові острови | -------------+--------------------------------------------------| SOM |Сомалі | -------------+--------------------------------------------------| USA |Сполучені Штати | -------------+--------------------------------------------------| SDN |Судан | -------------+--------------------------------------------------| SUR |Сурінам | -------------+--------------------------------------------------| TMP |Східний Тимор | -------------+--------------------------------------------------| SLE |Сьєрра-Леоне | -------------+--------------------------------------------------| TJK |Таджикистан | -------------+--------------------------------------------------| THA |Таїланд | -------------+--------------------------------------------------| TWN |Тайвань (Китай) | -------------+--------------------------------------------------| TZA |Танзанія | -------------+--------------------------------------------------| TCA |Теркс і Кайкос, о-ви | -------------+--------------------------------------------------| TGO |Того | -------------+--------------------------------------------------| TKL |Токелау | -------------+--------------------------------------------------| TON |Тонга | -------------+--------------------------------------------------| TTO |Тринідад і Тобаго | -------------+--------------------------------------------------| TUV |Тувалу | -------------+--------------------------------------------------| TUN |Туніс | -------------+--------------------------------------------------| TUR |Туреччина | -------------+--------------------------------------------------| TKM |Туркменистан | -------------+--------------------------------------------------| UGA |Уганда | -------------+--------------------------------------------------| HUN |Угорщина | -------------+--------------------------------------------------| UZB |Узбекистан | -------------+--------------------------------------------------| UKR |Україна | -------------+--------------------------------------------------| WLF |Уоллис і Футуна | -------------+--------------------------------------------------| URY |Уругвай | -------------+--------------------------------------------------| FRO |Фарерські острови | -------------+--------------------------------------------------| FJI |Фіджі | -------------+--------------------------------------------------| PHL |Філіппіни | -------------+--------------------------------------------------| FIN |Фінляндія | -------------+--------------------------------------------------| FLK |Фолклендські острови | -------------+--------------------------------------------------| ATF |Фр. Південні територ. | -------------+--------------------------------------------------| FRA |Франція | -------------+--------------------------------------------------| PYF |Француз. Полінезія | -------------+--------------------------------------------------| HMD |Херд і Макдональд | -------------+--------------------------------------------------| HRV |Хорватія | -------------+--------------------------------------------------| CAF |Центр.-Африк. Респ. | -------------+--------------------------------------------------| TCD |Чад | -------------+--------------------------------------------------| CSK |Чехія | -------------+--------------------------------------------------| CHL |Чилі | -------------+--------------------------------------------------| CHE |Швейцарія | -------------+--------------------------------------------------| SWE |Швеція | -------------+--------------------------------------------------| LKA |Шрі-Ланка | -------------+--------------------------------------------------| YUG |Югославія: Серб. Черног. | -------------+--------------------------------------------------| JAM |Ямайка | -------------+--------------------------------------------------| JPN |Японія | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 729 ( v0729312-07 ) від
26.07.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: