open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
05.03.2013 N 712
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2013 р.

за N 770/23302

Про затвердження Змін

до деяких нормативно-правових актів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 }

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до Законів України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг", "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 )
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
що додаються.
2. Департаменту методології, стандартів регулювання та
нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.
Голова Комісії А.Стасевський
Протокол засідання Комісії

від 05.03.2013 N 17
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Антимонопольного комітету України -
державний уповноважений Ф.І.Влад
Заступник Голови
Національного банку України В.П.Прохоренко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері ринків фінансових

послуг

05.03.2013 N 712
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2013 р.

за N 770/23302

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

1. У підпунктах 2, 3 підпункту 5.12.3 пункту 5.12 розділу V
Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими
установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003
року N 25 ( z0715-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 серпня 2003 року за N 715/8036 (у редакції
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 24 лютого 2011 року N 102, слова
", реквізити свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.
2. Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за N 805/8126,
викласти в такій редакції: "друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану його керівником (подається заявником за
бажанням);".
3. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня
2003 року N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 січня 2007 року N 6640, такі
зміни:
3.1. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 розділу III
слова ", серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ким
воно видане" виключити.
3.2. У додатку 3 слова "Серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію" та "Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію"
виключити.
4. У додатку до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 16 вересня 2003 року
N 56 ( z0888-03 ) "Про перевірку відповідності формування розміру
статутних фондів страховиків вимогам чинного законодавства",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2003 року
за N 888/8209, слова "Серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію" та "Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію"
виключити.
5. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 13 листопада 2003 року N 118, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за N 25/8624
( z0025-04 ) (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005
року N 5226, такі зміни:
5.1. У розділі 4: підпункт 1 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);"; підпункт 1 пункту 4.2 викласти в такій редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);"; підпункт 1 пункту 4.3 викласти в такій редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);".
5.2. Підпункт 1 пункту 7.3 розділу 7 викласти в такій
редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням), що містить відповідні зміни;".
6. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності
кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 02 грудня 2003 року N 146 ( z1225-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року
за N 1225/8546, такі зміни:
6.1. Підпункт 1 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);".
6.2. Абзац четвертий пункту 5.2 розділу 5 викласти в такій
редакції: "друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану його керівником (подається заявником за
бажанням);".
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
9. Унести до Положення про надання послуг з фінансового
лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 22 січня 2004 року N 21 ( z0492-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року
за N 492/9091 (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня
2005 року N 4241, такі зміни:
9.1. Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 викласти в такій
редакції: "3.1.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням).".
9.2. Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 глави 5 викласти в такій
редакції: "5.2.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням), з унесеними змінами.".
10. Унести до Положення про реєстрацію страхових та
перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та
перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
28 травня 2004 року N 736 ( z0801-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 801/9400,
такі зміни:
10.1. Підпункт "б" підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
викласти в такій редакції: "б) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану його керівником (подається заявником за
бажанням);".
10.2. У додатку 2 до Положення слова "Серія та номер
свідоцтва про державну реєстрацію", "Ким видано свідоцтво про
державну реєстрацію" виключити.
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
12. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності із
залучення коштів установників управління майном для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 24 червня 2004 року N 1225
( z0927-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 року за N 927/9526, такі зміни:
12.1. Абзац тринадцятий пункту 1.1 розділу 1 викласти в такій
редакції: "новостворена фінансова установа - фінансова установа, у якої
строк з моменту внесення запису про проведення державної
реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців до моменту подання заяви про видачу
ліцензії не перевищує тридцяти календарних днів;".
12.2. Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.1.1 друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізована його керівником (подається
заявником за бажанням);".
12.3. Підпункт "г" пункту 5.2 розділу 5 викласти в такій
редакції: "г) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану керівником (подається заявником за бажанням)
ліцензіата, яка містить відповідні зміни;".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
15. У додатку 1 до Положення про оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 грудня 2004 року N 3100 ( z1672-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року
за N 1672/10271 (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 23 жовтня
2008 року N 1218, слова ", серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію" виключити.
16. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року N 3178
( z1654-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27 грудня 2004 року за N 1654/10253, викласти в такій редакції: "3.1.2 друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням);".
17. Унести до Положення про внесення до Державного реєстру
фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних
пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого
2005 року N 3617 ( z0336-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 березня 2005 року за N 336/10616, такі зміни:
17.1. Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 глави 2
викласти в такій редакції: "2.2.2 друковані сторінки з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовані керівником (подається
заявником за бажанням) заявника, та засновників заявника (якщо
засновники - юридичні особи).".
17.2. Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 глави 6 викласти в такій
редакції: "6.1.1 друкованою сторінкою з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізованою його керівником (подається
заявником за бажанням);".
{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
19. Унести до Положення про реєстр саморегулівних організацій
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня
2005 року N 4380 ( z0885-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 серпня 2005 року за N 885/11165, такі зміни:
19.1. Абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2
викласти в такій редакції: "державну реєстрацію об'єднання як юридичної особи
(інформацію про внесення змін до державної реєстрації установчих
документів юридичної особи);".
19.2. Графу 11 додатка 2 "Дата, серія, N свідоцтва про
державну реєстрацію та ким видано" виключити. У зв'язку з цим графи 12-21 вважати відповідно графами 11-20.
19.3. У додатку 4 слова "Серія та номер свідоцтва про
державну реєстрацію" та "Ким видано свідоцтво про державну
реєстрацію" виключити.
20. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними
установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня
2005 року N 4802 ( z1459-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 6 грудня 2005 року за N 1459/11739, такі зміни:
20.1. Підпункт 1 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій
редакції: "1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);".
20.2. Підпункт "а" пункту 6.3 глави 6 викласти в такій
редакції: "а) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням), що містить відповідні зміни;".
21. Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Положення про внесення
інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу
страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада
2005 року N 4934 ( z1506-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 грудня 2005 року за N 1506/11786, викласти в
такій редакції: "3.1.3 друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням);".
22. Унести до Ліцензійних умов здійснення переказу коштів
небанківськими фінансовими установами, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23 березня 2006 року N 5523 ( z0419-06 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за N 419/12293,
такі зміни:
22.1. Абзац другий пункту 2.2 глави 2 викласти в такій
редакції: "друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);".
22.2. Підпункт "а" пункту 5.3 глави 5 викласти в такій
редакції: "а) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням), що містить відповідні зміни;".
{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
24. Підпункт "б" пункту 3.3 глави 3 Положення про делегування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із
всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 3 жовтня 2006 року N 6280 ( z1186-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада
2006 року за N 1186/13060, викласти в такій редакції: "б) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
Асоціацію як юридичну особу, завізовану її керівником (подається
за бажанням);".
25. Унести до Вимог до формату передачі даних системи
персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 18 січня 2007 року N 6662
( z0158-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21 лютого 2007 року за N 158/13425, такі зміни:
25.1. У додатку 1 рядки "Gov_Certificate Реквізити свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи", "Gov_Certificate_Phys
Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (господарювання) (для фізичної особи)
або свідоцтва про реєстрацію юридичної особи" виключити.
25.2. У додатку 2 рядки "Gov_Certificate_Properties Відомості
щодо свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(номер#серія#дата видачі) char 50",
"Gov_Certificate_Phys_Properties Реквізити свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (господарювання)
(для фізичної особи) (серія#номер#дата видачі документа) char 50"
виключити.
25.3. У додатку 6 рядки " Реквізити
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи",
" Відомості щодо свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи (номер#серія#дата видачі)
**", "
Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (господарювання) (для фізичної особи)
або свідоцтва про реєстрацію юридичної особи",
" Реквізити свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності
(господарювання) (для фізичної особи) або свідоцтва про реєстрацію
юридичної особи (серія#номер#дата видачі)
**", "
Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (господарювання) (для фізичної особи)
(серія, номер, дата видачі документа)",
" Реквізити свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності
(господарювання) (для фізичної особи) (серія#номер#дата видачі
документа) **" виключити.
26. Абзац третій пункту 3 розділу III Положення про
делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних
пенсійних фондів окремих повноважень, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 12 квітня 2007 року N 7153 ( z0609-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за N 609/13876,
викласти в такій редакції: "друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
саморегулівну організацію як юридичну особу, завізовану її
керівником (подається за бажанням);".
{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
28. Абзац третій пункту 3 розділу III Положення про
делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року N 1000
( z1063-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2008 року за N 1063/15754, викласти в такій редакції: "друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
Об'єднання як юридичну особу, завізовану її керівником (подається
за бажанням);".
29. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 29 липня
2010 року N 618 ( z0990-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 990/18285, такі зміни:
29.1. Підпункт "а" пункту 1 розділу II викласти в такій
редакції: "а) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням);".
29.2. У додатку 2 слова "Виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами
"Друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізована його керівником (подається заявником за
бажанням)".
30. У додатку 2 до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором недержавного пенсійного
фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674
( z0041-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 року за N 41/20354, слова "Серія та номер свідоцтва
про державну реєстрацію (за наявності)" та "Ким видано свідоцтво
про державну реєстрацію (за наявності)" виключити.
Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами В.Логвіновський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: