open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
23.03.2006 N 5523
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 квітня 2006 р.

за N 419/12293
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження

Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 1120 ( z0687-13 ) від 04.04.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими установами
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6495 ( z1325-06 ) від 05.12.2006

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
{ Зміни до Розпорядження див. в Розпорядженні Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 та пункту 4
частини першої статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статей
10 та 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та з
урахуванням Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А: Преамбула в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6495 ( z1325-06 ) від
05.12.2006 }
1. Затвердити Ліцензійні умови здійснення переказу коштів
небанківськими фінансовими установами (додаються).
2. Фінансові установи, які надавали послуги з переказу коштів
засобами платіжних систем до набрання чинності цими Ліцензійними
умовами, зобов'язані протягом шести місяців після набрання
чинності цими Ліцензійними умовами отримати відповідну ліцензію.
3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) та Юридичному департаменту
(Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на членів
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
та директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії

від _____________ N _____
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Голова Національного банку
України В.С.Стельмах
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових послуг

України

23.03.2006 N 5523
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 квітня 2006 р.

за N 419/12293

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими установами
{ У тексті Ліцензійних умов, крім пункту 1.9 розділу 1, абзацу
шостого пункту 2.2 та абзаців п'ятого, шостого пункту 2.11
розділу 2, пункту 3.1 розділу 3, підпункту 5 пункту 8.1,
пункту 8.8 розділу 8, слово "Держфінпослуг" замінено словом
"Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до пункту 3
частини першої статті 28 та пункту 4 частини першої статті 34
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статей 10 та 12 Закону
України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( 2346-14 ), Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), та з урахуванням Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ). { Абзац перший преамбули в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 6495 ( z1325-06 ) від 05.12.2006; із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на небанківські
фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями
(у разі переказу ними коштів) або членами внутрішньодержавних
платіжних систем (ВПС), укласти договір про участь або членство з
платіжними організаціями міжнародних платіжних систем (МПС) для
здійснення переказу коштів засобами цих платіжних систем.
1. Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні: заявник - небанківська фінансова установа, що внесена до
Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) та подає
заяву для одержання ліцензії на здійснення переказу коштів; ліцензіат - небанківська фінансова установа, яка одержала
ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, на здійснення переказу коштів;
{ Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 } ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення та
анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензії, ведення
ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата здійснювати переказ коштів протягом визначеного строку
дії ліцензії за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.
1.2. Небанківська фінансова установа, яка має намір стати
платіжною організацією (у разі переказу нею коштів) або членом
ВПС, укласти договір про участь або членство з платіжною
організацією МПС для здійснення переказу коштів засобами цієї
платіжної системи, повинна отримати ліцензію відповідно до цих
Ліцензійних умов.
1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок і умови видачі
небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення переказу
коштів, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії, копії
ліцензії та вимоги, обов'язкові для виконання небанківською
фінансовою установою як на момент отримання ліцензії згідно з
пунктом 2.11 розділу 2 цих Ліцензійних умов, так і протягом усього
строку її дії згідно з розділом 3 цих Ліцензійних умов.
1.4. За видачу ліцензії небанківською фінансовою установою
справляється плата, розмір якої встановлюється відповідно до
законодавства України.
1.5. Після одержання ліцензії відповідно до цих Ліцензійних
умов ліцензіат має право відповідно до законодавства України
здійснювати переказ коштів у національній валюті на всій території
України в установленому законодавством порядку. Переказ коштів в
іноземній валюті може здійснюватися за умови додаткового отримання
генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення
валютних операцій.
1.6. Відокремлені підрозділи небанківської фінансової
установи мають право відповідно до цих Ліцензійних умов
здійснювати переказ коштів на підставі ліцензії, виданої цій
установі, після отримання цими відокремленими підрозділами
засвідченої Нацкомфінпослуг копії ліцензії.
1.7. Небанківська фінансова установа та її відокремлені
підрозділи повинні розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії
в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.
1.8. Строк дії ліцензії - три роки. Ліцензія чинна до
закінчення строку її дії, визнання ліцензії недійсною або її
анулювання. У разі повторної видачі ліцензії, якщо до ліцензіата
протягом попереднього періоду користування ліцензією не
застосовувалися заходи впливу, ліцензія може бути видана строком
на п'ять років.
1.9. Членство у ВПС, участь або членство в МПС відповідно до
договору з платіжною організацією платіжної системи, а також
надання послуг щодо здійснення переказу засобами платіжної системи
без отримання ліцензії після закінчення строку дії ліцензії,
визнання ліцензії недійсною, тимчасового зупинення її дії або
анулювання, невиконання умов нормативно-правових актів
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг та Національного банку України,
що регулюють здійснення переказу коштів, не допускається. Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.10. Якщо ліцензіат має намір здійснювати переказ коштів
після закінчення строку дії ліцензії, він зобов'язаний не пізніше
тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо
виданої ліцензії подати до Нацкомфінпослуг заяву про видачу нової
ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих
Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня,
наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо
виданої ліцензії.
1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі дубліката ліцензії, видачі копії ліцензії ліцензіат
зобов'язаний виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних
умов.
1.12. Ліцензія (копія ліцензії), видана Нацкомфінпослуг
ліцензіату (відокремленому підрозділу ліцензіата), не підлягає
передачі для використання третім особам.
2. Документи, які подаються

для отримання ліцензії, порядок

їх подання та розгляду
2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через
уповноважену ним особу чи орган звертається до Нацкомфінпослуг із
заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1, яку направляє
поштою або подає особисто.
2.2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа; внутрішні правила щодо здійснення переказу коштів (далі -
Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України; фінансова звітність, складена відповідно до Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), 3
"Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), 4 "Звіт про рух
грошових коштів" ( z0398-99 ), 5 "Звіт про власний капітал"
( z0399-99 ), затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, 397/3690, 398/3691,
399/3692, та наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ) "Про Примітки до річної фінансової звітності",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за
N 904/5125, за попередній календарний рік, достовірність та
повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, а також проміжна фінансова звітність, складена відповідно
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3
"Звіт про фінансові результати", за станом на кінець останнього
дня кварталу, що передує поданню заяви (крім новостворених
фінансових установ, які до моменту подання заяви не здійснювали
господарської діяльності); { Абзац четвертий пункту 2.2 розділу 2
в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 6495 ( z1325-06 ) від 05.12.2006 } засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника
відомості про наявність спеціального технічного обладнання
(комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів, телефону, факсу
тощо) та відповідного програмного забезпечення, необхідних для
здійснення операцій з переказу коштів та забезпечення належного і
своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до
законодавства України; довідка про відповідність керівника та головного бухгалтера
заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від
13 липня 2004 року N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за N 955/9554
(додаток 2).
2.3. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів,
які здійснюватимуть переказ коштів на підставі отриманої ліцензії,
у заяві зазначається їх місцезнаходження.
2.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що подаються до
Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні бути
викладені державною мовою.
2.5. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії,
належать до категорії документів довгострокового зберігання.
Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі, за
внутрішнім описом.
2.6. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках,
один з яких повертається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи
Нацкомфінпослуг, яка їх прийняла.
2.7. Документи на двох і більше сторінках мають бути з
пронумерованими сторінками, прошиті, засвідчені відбитком печатки
та підписом керівника заявника.
2.8. Заявник несе відповідальність за повноту та
достовірність інформації, наведеної в заяві та документах, поданих
для отримання ліцензії, згідно із законодавством України.
2.9. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: 1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана; 2) відсутній хоча б один із документів, які додаються до
заяви; 3) документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних
умов.
2.10. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строки,
передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були
підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, установленому для видачі ліцензії.
2.11. Нацкомфінпослуг видає заявнику ліцензію на здійснення
переказу коштів у разі дотримання ним таких обов'язкових вимог: наявності власного капіталу за останній звітний період у
розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент унесення інформації
про заявника до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора,
унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ; наявності Внутрішніх правил, що відповідають вимогам
законодавства України; спеціального технічного обладнання та програмного
забезпечення відповідно до вимог цих Ліцензійних умов; відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг та/або
Нацкомфінпослуг щодо застосування заходів впливу; { Абзац п'ятий
пункту 2.11 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 } відповідності керівника та головного бухгалтера заявника
Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від
13 липня 2004 року N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за N 955/9554.
2.12. Внутрішні правила повинні бути затверджені рішенням
органу управління заявника та містити такі положення: інструкції, умови та порядок здійснення переказу коштів; примірні документи на переказ (платіжні вимоги, доручення
тощо); технології оброблення та виконання документів на переказ; порядок ідентифікації осіб, що є ініціаторами та отримувачами
переказу; порядок розрахунково-касового обслуговування клієнтів; управління ризиками, притаманними для переказу коштів
(кредитними, ліквідності, операційними тощо); систему захисту інформації та порядок доступу до інформації; порядок зберігання даних про проведені перекази; порядок внутрішнього контролю.
2.13. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: 1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії; 2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим
Ліцензійним умовам.
2.14. У разі відмови у видачі ліцензії: 1) на підставі виявлення недостовірних даних у документах,
поданих заявником, він може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву
про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії; 2) на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним
умовам заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про
видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі ліцензії.
2.15. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржено в суді.
2.16. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять
календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та
документів, що додаються до неї.
2.17. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
або про відмову у видачі ліцензії надсилається заявникові з
повідомленням про отримання (або видається) протягом трьох робочих
днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову
у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
2.18. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії
Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію та копії протягом п'яти робочих
днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії.
2.19. Відповідальна особа Нацкомфінпослуг робить відмітку про
дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником
плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику
при прийнятті заяви про видачу ліцензії.
2.20. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
отримання повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання
оформленої ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення
про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої
ліцензії недійсною.
2.21. У разі зазначення в заяві про видачу ліцензії
відокремлених підрозділів, які здійснюватимуть переказ коштів на
підставі отриманої ліцензії, Нацкомфінпослуг видає копії ліцензії,
засвідчені печаткою Нацкомфінпослуг, із зазначенням на копії
ліцензії назви та місцезнаходження відокремленого підрозділу, для
якого вона видана.
2.22. Після видачі заявнику ліцензії Нацкомфінпослуг уносить
відповідну інформацію до Реєстру протягом трьох робочих днів з
дати видачі ліцензії.
3. Умови, яким повинен відповідати

ліцензіат при здійсненні переказу коштів
3.1. Ліцензіат при здійсненні переказу коштів повинен
відповідати Законам України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг України" ( 2664-14 ), "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) та
нормативно-правовим актам Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг і
Національного банку України, установчим документам, відповідно до
яких створено фінансову установу, правилам відповідних платіжних
систем та діяти на підставі належним чином оформленого права
(отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною
організацією платіжної системи договору тощо) на членство у ВПС,
членство або участь у МПС, за допомогою яких ліцензіат надає
послуги щодо проведення переказу, керуватися внутрішніми правилами
та положеннями, а також іншими документами, що регламентують його
діяльність. { Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6495
( z1325-06 ) від 05.12.2006; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
3.2. Ліцензіат упродовж усього строку дії ліцензії
зобов'язаний дотримуватися вимог, установлених цими Ліцензійними
умовами для отримання ліцензії, а також таких обов'язкових вимог: формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок
покриття збитків відповідно до вимог законодавства України; дотримуватися установлених критеріїв та нормативів щодо
ліквідності, капіталу, платоспроможності, якості активів та
ризиковості операцій відповідно до вимог законодавства України; дотримуватися вимог законодавства України в частині ведення
бухгалтерського обліку, звітності та готівково-грошового обігу; дотримуватися вимог законодавства України у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних
шляхом, та фінансуванню тероризму; забезпечувати розкриття інформації, формування та подання
звітності щодо здійснення переказу коштів відповідно до
законодавства України.
3.3. Ліцензіату забороняється поширення в будь-якій формі
реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про
його діяльність.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після виникнення змін та/або доповнень до документів, що
подавалися ним для отримання ліцензії, письмово повідомляти
Нацкомфінпослуг про ці зміни та/або доповнення і надавати
відповідні підтверджувальні документи або їх копії, засвідчені в
установленому законодавством порядку.
3.5. При укладанні договору з платіжною організацією ВПС щодо
здійснення переказу коштів у межах цієї системи ліцензіат повинен
протягом десяти робочих днів після укладання договору подати до
Нацкомфінпослуг копію цього договору, засвідчену в установленому
законодавством порядку.
3.6. У разі укладання договору з платіжною організацією МПС
про членство або про участь у цій системі ліцензіат повинен
протягом десяти робочих днів з дня реєстрації договору в
Національному банку України подати до Нацкомфінпослуг копію цього
договору, засвідчену в установленому законодавством порядку.
3.7. Після укладання договору з платіжною організацією
платіжної системи ліцензіат повинен протягом тридцяти календарних
днів унести зміни до Внутрішніх правил або розробити окремі
Внутрішні правила та подати їх до Нацкомфінпослуг. Внутрішні
правила повинні узгоджуватися з правилами відповідної платіжної
системи.
3.8. Ліцензіат протягом десяти робочих днів повинен
повідомляти Нацкомфінпослуг про розірвання договору про участь або
набуття статусу члена платіжної системи, інших договорів,
укладених та зареєстрованих відповідно до вимог законодавства.
4. Вимоги до здійснення переказу коштів

відокремленими підрозділами ліцензіата
4.1. Ліцензіат має право здійснювати переказ коштів через
свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за
умови виконання таких вимог: 1) інформація про такі відокремлені підрозділи внесена до
Реєстру; 2) повноваження щодо здійснення переказу коштів передбачені у
внутрішньому положенні про відповідний відокремлений підрозділ
ліцензіата; 3) відокремленим підрозділом дотримуються вимоги цих
Ліцензійних умов; 4) є копія ліцензії, засвідчена печаткою Нацкомфінпослуг, із
зазначенням на копії ліцензії назви та місцезнаходження
відокремленого підрозділу, для якого вона видана.
4.2. Ліцензіат до початку здійснення переказу коштів через
новостворені відокремлені підрозділи зобов'язаний подати до
Нацкомфінпослуг заяву про видачу копії ліцензії згідно з додатком
3. До заяви про видачу копії ліцензії додаються рішення про
створення відокремленого підрозділу.
4.3. Для кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, який
здійснюватиме переказ коштів на підставі отриманої ліцензії,
Нацкомфінпослуг видає засвідчені нею копії ліцензії із зазначенням
на копії ліцензії назви та місцезнаходження відокремленого
підрозділу, якому вона видана. Видані копії ліцензії реєструються
в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
4.4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який
здійснював переказ коштів згідно з отриманою ліцензією, або в разі
припинення здійснення відокремленим підрозділом переказу коштів
згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом
десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію такого
відокремленого підрозділу або з дати припинення здійснення
переказу коштів таким відокремленим підрозділом подати до
Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі.
5. Переоформлення ліцензії
5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є: 1) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна
найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи); 2) зміна місцезнаходження юридичної особи.
5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів після
реєстрації в установленому порядку таких змін подати до
Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії згідно з
додатком 4.
5.3. До заяви про переоформлення ліцензії повинні додаватися
такі документи: а) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,
що містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом,
що видав оригінал свідоцтва; б) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів
щодо зміни найменування та (або) місцезнаходження, зареєстрованих
у встановленому порядку; в) оригінал ліцензії.
5.4. Нацкомфінпослуг приймає рішення про переоформлення
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що
додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття
рішення про переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює
заявнику ліцензію на новому бланку та засвідчує копії ліцензії для
відокремлених підрозділів, зазначених у заяві про переоформлення
ліцензії.
5.5. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг приймає
рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з
унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох
робочих днів з дати прийняття такого рішення.
5.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення
ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом трьох
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
5.7. Строк дії переоформленої ліцензії повинен відповідати
строку дії, зазначеному в ліцензії, що переоформляється.
6. Видача дубліката ліцензії
6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: а) утрата ліцензії; б) пошкодження ліцензії.
6.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає
до Нацкомфінпослуг такі документи: а) заяву про видачу дубліката ліцензії за формою згідно з
додатком 5; б) примірник оголошення в друкованих засобах масової
інформації про втрату ліцензії (у разі втрати ліцензії); в) оригінал ліцензії (у разі пошкодження).
6.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не
пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу
дубліката Нацкомфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії та
засвідчує копії ліцензії для відокремлених підрозділів, зазначених
у заяві про видачу дубліката ліцензії.
6.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної
інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення.
6.5. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
дії ліцензії, що втрачена або пошкоджена.
6.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката
ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
7. Тимчасове зупинення дії ліцензії
7.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть
бути: 1) невиконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов; 2) повідомлення Національного банку України про невиконання
ліцензіатом вимог нормативно-правових актів Національного банку
України щодо переказу коштів; 3) початок відповідно до законодавства процедури припинення
ліцензіата; 4) повторне вчинення порушення ліцензіатом протягом року цих
Ліцензійних умов, за яке було застосовано відповідні заходи пливу;

5) неусунення порушень, що стали підставою для попереднього
застосування заходів впливу; 6) застосування заходів впливу у вигляді відсторонення
керівництва від управління небанківською фінансовою установою,
призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану
відновлення фінансової стабільності небанківської фінансової
установи.
7.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за
рішенням Нацкомфінпослуг у разі усунення порушень, що були
підставою для її тимчасового зупинення.
7.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений
строком дії ліцензії. Якщо строк дії ліцензії, дія якої була
тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана не
раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового
зупинення попередньо виданої ліцензії.
8. Анулювання ліцензії
8.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути: 1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії; 2) рішення про державну реєстрацію припинення ліцензіата як
юридичної особи; 3) рішення Нацкомфінпослуг про виключення ліцензіата з
Реєстру; 4) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для одержання ліцензії; 5) неусунення протягом строку, визначеного рішенням
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, порушень цих Ліцензійних
умов або інших нормативно-правових актів Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг та Національного банку України (за його
повідомленням), що стали підставою для тимчасового зупинення дії
ліцензії. Підпункт 5 пункту 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
8.2. У разі прийняття рішення про звернення із заявою про
анулювання ліцензії ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг заяву про
анулювання ліцензії згідно з додатком 6.
8.3. До заяви про анулювання ліцензії повинні додаватися такі
документи: 1) копія рішення ліцензіата про звернення до Нацкомфінпослуг
із заявою про анулювання ліцензії відповідно до законодавства,
завірена нотаріально або підписом керівника та печаткою
ліцензіата; 2) довідка про виконання всіх договірних зобов'язань про
надання фінансових послуг, підписану керівником і головним
бухгалтером, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата; 3) висновок аудиторської організації (аудитора) про
відсутність у ліцензіата невиконаних зобов'язань перед споживачами
фінансових послуг; 4) оригінал (дублікат) ліцензії.
8.4. Нацкомфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата
щодо виконання ним зобов'язань перед споживачами фінансових
послуг.
8.5. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та
необхідних документів Нацкомфінпослуг приймає рішення про
анулювання ліцензії протягом тридцяти календарних днів з дати
надходження заяви.
8.6. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання
ліцензії за заявою ліцензіата надсилається ліцензіату протягом
трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
8.7. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата
вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати
прийняття рішення про анулювання ліцензії.
8.8. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу
ліцензіат може отримати нову ліцензію на здійснення переказу
коштів не раніше ніж через рік з дати прийняття Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії. Пункт 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
8.9. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу
впливу може бути оскаржене в судовому порядку.
8.10. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом
трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті
Нацкомфінпослуг та протягом семи робочих днів - у друкованих
засобах масової інформації.
9. Порядок контролю за дотриманням

цих Ліцензійних умов
9.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
9.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
дотриманням вимог законодавства України, яким регулюється
діяльність небанківських фінансових установ, застосовуються заходи
впливу, передбачені законодавством України.
Заступник Голови Т.Мосійчук

Додаток 1

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими

установами
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
"____"_________ 200_ р. N____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на здійснення

переказу коштів

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ___________________________________________, телефон _________________ , факс ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи _______________________, банківські реквізити: найменування банку _________________________________________, місцезнаходження банку _____________________________________, код банку, поточний рахунок ________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на здійснення переказу коштів.
Відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть переказ коштів
на підставі виданої ліцензії:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Місцезнаходжен-|Прізвище, ім'я,| Прізвище, | філій та інших | ня, номери | по батькові | ім'я, по | відокремлених | телефонів, | керівника | батькові | підрозділів | e-mail |відокремленого | головного | заявника | | підрозділу | бухгалтера | | | |відокремленого| | | | підрозділу | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються. Додаток на ____ арк.
Керівник юридичної особи ______________________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Додаток 2

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими

установами

Скорочене найменування Код за ЄДРПОУ
юридичної особи (за юридичної особи
наявності)

ДОВІДКА

про відповідність керівника та головного

бухгалтера заявника Професійним вимогам

до керівників та головних бухгалтерів фінансових

установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг

від 13 липня 2004 року N 1590, зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України

2 серпня 2004 року за N 955/9554,

за станом на ____________ 200_ р.

--------------------------------------------------------------------------------------------- Номер|Прізвище,|Посада| Освіта | Номер, дата видачі |Спеціа- | Загальний стаж |Має/Не має | з/п |ім'я, по | |та дата | документа, що |льність | роботи/з них |непогашеної| |батькові | |закінче-| підтверджує | | на ринку | судимості | | | | ння | відповідність | |фінансових послуг| за умисні | | | |учбового| керівника та | | | злочини, | | | |закладу |головного бухгалтера| | | злочини у | | | | |Професійним вимогам | | | сфері | | | | | до керівників та | | |господарсь-| | | | |головних бухгалтерів| | | кої та | | | | |фінансових установ, | | | службової | | | | | затвердженим | | |діяльності | | | | | розпорядженням | | | | | | | | Держфінпослуг від | | | | | | | | 13 липня 2004 року | | | | | | | | N 1590, | | | | | | | | зареєстрованим у | | | | | | | |Міністерстві юстиції| | | | | | | | України 2 серпня | | | | | | | | 2004 року за | | | | | | | | N 955/9554 | | | | -----+---------+------+--------+--------------------+--------+-----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------
Протягом останніх п'яти років був керівником, фінансовим
директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної
банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої
було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює
регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення
керівництва від управління фінансовою установою та призначення
тимчасової адміністрації:
керівник _______; головний бухгалтер _______.

так/ні так/ні
Керівник юридичної особи ______________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)
М. П.

Додаток 3

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими

установами
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
"____"_________ 200_ р. N____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії відокремленому

підрозділу небанківської фінансової

установи на право здійснення переказу

коштів

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ___________________________________________, телефон _________________ , факс ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи _______________________, банківські реквізити: найменування банку _________________________________________, місцезнаходження банку _____________________________________, код банку, поточний рахунок ________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________, серія та номер ліцензії ____________________________________, дата видачі ліцензії _______________________________________, строк дії ліцензії з ______________ до _____________________,
просить видати копію ліцензії на здійснення переказу коштів.
Відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть переказ коштів
на підставі виданої ліцензії:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Місцезнаходжен-|Прізвище, ім'я,| Прізвище, | філій та інших | ня, номери | по батькові | ім'я, по | відокремлених | телефонів, | керівника | батькові | підрозділів | e-mail |відокремленого | головного | ліцензіата | | підрозділу | бухгалтера | | | |відокремленого| | | | підрозділу | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи ______________________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М. П.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Додаток 4

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими

установами
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
"____"_________ 200_ р. N____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

на здійснення переказу коштів

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ___________________________________________, телефон _________________ , факс ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи _______________________, банківські реквізити: найменування банку _________________________________________, місцезнаходження банку _____________________________________, код банку, поточний рахунок ________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________, серія та номер ліцензії ____________________________________, дата видачі ліцензії _______________________________________, строк дії ліцензії з ______________ до _____________________,
просить переоформити ліцензію на здійснення переказу коштів у
зв'язку з ________________________________________________________

(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть переказ коштів
на підставі переоформленої ліцензії:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Місцезнаходжен-|Прізвище, ім'я,| Прізвище, | філій та інших | ня, номери | по батькові | ім'я, по | відокремлених | телефонів, | керівника | батькові | підрозділів | e-mail |відокремленого | головного | ліцензіата | | підрозділу | бухгалтера | | | |відокремленого| | | | підрозділу | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються. Додаток на ____ арк.
Керівник юридичної особи ______________________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М. П.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Додаток 5

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими

фінансовими установами
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
"____"_________ 200_ р. N____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

на здійснення переказу коштів

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ___________________________________________, телефон _________________ , факс ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи _______________________, банківські реквізити: найменування банку _________________________________________, місцезнаходження банку _____________________________________, код банку, поточний рахунок ________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________, серія та номер ліцензії ____________________________________, дата видачі ліцензії _______________________________________, строк дії ліцензії з ______________ до _____________________,
просить видати дублікат ліцензії на здійснення переказу
коштів у зв'язку з _______________________________________________

(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть переказ коштів
на підставі дубліката ліцензії:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Місцезнаходжен-|Прізвище, ім'я,| Прізвище, | філій та інших | ня, номери | по батькові | ім'я, по | відокремлених | телефонів, | керівника | батькові | підрозділів | e-mail |відокремленого | головного | ліцензіата | | підрозділу | бухгалтера | | | |відокремленого| | | | підрозділу | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються. Додаток на ____ арк.
Керівник юридичної особи ______________________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М. П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Додаток 6

до Ліцензійних умов

здійснення переказу коштів

небанківськими фінансовими

установами
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
"____"_________ 200_ р. N____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії

на здійснення переказу коштів

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ___________________________________________, телефон _________________ , факс ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи _______________________, банківські реквізити: найменування банку _________________________________________, місцезнаходження банку _____________________________________, код банку, поточний рахунок ________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________, серія та номер ліцензії ____________________________________, дата видачі ліцензії _______________________________________, строк дії ліцензії з ______________ до _____________________,
просить анулювати ліцензію на здійснення переказу коштів у
зв'язку з _______________________________________________________

(зазначити причину)
------------------------------------------------------------------ Найменування |Місцезнаходжен-|Прізвище, ім'я,| Прізвище, | філій та інших | ня, номери | по батькові | ім'я, по | відокремлених | телефонів, | керівника | батькові | підрозділів | e-mail |відокремленого | головного | ліцензіата | | підрозділу | бухгалтера | | | |відокремленого| | | | підрозділу | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються. Додаток на ____ арк.
Керівник юридичної особи ______________________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М. П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: