open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.01.2004 N 21
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2004 р.

за N 492/9091

Про затвердження Положення про надання

окремих фінансових послуг юридичними особами -

суб'єктами господарювання, які за своїм правовим

статусом не є фінансовими установами
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 ) від 24.06.2005 N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008

Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), а також з метою
удосконалення державного регулювання діяльності з надання
фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Юридичні особи, які мають намір надавати фінансові
послуги, що відповідно до законодавства потребує набуття ними
статусу фінансової установи, можуть надавати ці послуги лише після
набуття ними такого статусу в установленому законодавством
порядку.
2. Фінансові послуги, регулювання яких віднесене до
компетенції Держфінпослуг, мають право суміщати фінансові
установи, які набули цього статусу, відповідно до вимог
законодавства України.
3. Затвердити Положення про надання окремих фінансових послуг
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм
правовим статусом не є фінансовими установами (додається).
4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для його державної реєстрації.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими
компаніями Отченаш К.Г.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

22.01.2004 N 21
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2005 р.

за N 761/11041

ПОЛОЖЕННЯ

про надання послуг з фінансового лізингу

юридичними особами - суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим статусом

не є фінансовими установами
{ У тексті Положення, крім підпункту 3 пункту 2.1 глави 2,

слова "Держфінпослуг" та "Перелік" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "Нацкомфінпослуг" та

"Реєстр" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням

Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від

13.11.2012 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої
статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Закону України
"Про фінансовий лізинг" ( 723/97-ВР ), Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23
листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ) та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у
сфері надання фінансових послуг. Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
1.2. Положення встановлює можливості надання послуг з
фінансового лізингу та порядок, якого необхідно дотримуватись при
наданні цієї послуги юридичними особами - суб'єктами
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають визначене законами та нормативно-правовими
актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг право надавати послугу з
фінансового лізингу (далі - юридичні особи). { Пункт 1.2 глави 1
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008, N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012; Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: 1.3.1. Фінансова послуга з фінансового лізингу (послуга з
фінансового лізингу) - операції з фінансовими активами, які
полягають в набутті юридичною особою (лізингодавцем) у власність
речі у продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передачі цієї речі у
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного
року за встановлену плату (лізингові платежі) на підставі договору
фінансового лізингу; 1.3.2. Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі,
обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується лізингодавцем при здійсненні діяльності з надання
послуг з фінансового лізингу. Пункт 1.3 глави 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008 }
1.4. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні,
застосовуються відповідно до Закону України "Про фінансовий
лізинг" ( 723/97-ВР ). { Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
1.5. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які
надають послуги з фінансового лізингу та укладають договори з
лізингоодержувачами та продавцями (постачальниками) відповідно до
вимог Закону України "Про фінансовий лізинг" ( 723/97-ВР ).
{ Главу 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 819
( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
2. Можливості надання послуг

з фінансового лізингу юридичними особами
2.1. Юридична особа має можливість надавати послугу з
фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному
установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення
діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано
вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг,
а також за наявності: { Абзац перший пункту 2.1 глави 2 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 } 1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу,
затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно
установчих документів; 2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють
діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та
виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту за
фінансовим, економічним або юридичним напрямами, та не мають
непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини; 3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі -
Довідка), виданої Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг
(додаток 1); Підпункт 3 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 )
від 13.11.2012 } 4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або
незнятої судимості за корисливі злочини; 5) документа, що підтверджує право власності або
користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи. Пункт 2.1 глави 2 доповнено підпунктом "5" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
2.2. Юридичні особи, які систематично надають послуги з
фінансового лізингу (уклали протягом календарного року три та
більше договорів фінансового лізингу) або уклали хоча б один
договір фінансового лізингу на суму, що дорівнює чи перевищує
80000 гривень, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та
іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
3. Облік юридичних осіб
3.1. Для отримання Довідки юридична особа подає до
Нацкомфінпослуг такі документи: 3.1.1. Заяву про взяття на облік юридичної особи (додаток 2). 3.1.2. Реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) із
загальною інформацією про юридичну особу. 3.1.3. Копії зареєстрованих установчих документів та всіх
змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені
нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.
{ Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 )
від 13.11.2012 }
3.1.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням). Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
3.1.5. Довідку про освітньо-кваліфікаційний рівень
працівників юридичної особи (додаток 4). 3.1.6. Довідку про відсутність у керівників (засновників)
непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у
довільній формі). 3.1.7. Копію документа, що підтверджує право власності або
користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, яка
засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної
особи. { Пункт 3.1 глави 3 доповнено підпунктом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 } 3.1.8 Копію наказу юридичної особи про призначення
працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, яка засвідчена підписом керівника та скріплена
печаткою юридичної особи. { Пункт 3.1 глави 3 доповнено підпунктом
3.1.9 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
3.2. Зазначені у підпунктах 3.1.2 та 3.1.6 пункту 3.1 цього
Положення документи надаються юридичною особою також в електронній
формі у форматі DBASE-IV. При цьому структура файлів та їх опис
встановлюється Нацкомфінпослуг додатково.
3.3. Вимоги до оформлення документів, що подаються юридичною
особою для взяття на облік: 3.3.1. Документи мають бути викладені державною мовою,
відповідно до законодавства України. 3.3.2. Документи мають відповідати вимогам законодавства
України. 3.3.3. Документи мають бути підписані керівником та
засвідчені печаткою юридичної особи. 3.3.4. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів
(крім установчих), не повинен перевищувати одного місяця. 3.3.5. Інформація, яка подається в електронній формі, має
відповідати інформації у паперовій формі та подаватися у форматі,
встановленому Нацкомфінпослуг. { Підпункт 3.3.5 пункту 3.3 глави 3
в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
3.4. Розгляд документів юридичної особи здійснює відповідний
департамент Нацкомфінпослуг.
3.5. Процедура взяття на облік юридичної особи включає: 3.5.1. Перевірку наданих юридичною особою до Нацкомфінпослуг
документів щодо їх комплектності та повноти інформації, яка
вказана в цих документах відповідно до цього Положення. 3.5.2. Перевірку електронної форми документів, що подається
юридичною особою, на відповідність встановленим Нацкомфінпослуг
вимогам та наданим документам. 3.5.3. Прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки. 3.5.4. Схвалення Нацкомфінпослуг, як колегіальним органом,
рішення про видачу юридичній особі Довідки в установленому
порядку. 3.5.5. Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру
осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати
окремі фінансові послуги (далі - Реєстр), оформлення і видача
юридичній особі Довідки. { Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008; із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
3.6. Усі документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, належать
до категорії документів довгострокового зберігання і мають
надаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими
аркушами.
3.7. Заяву про взяття на облік юридичної особи разом з усіма
необхідними документами юридичні особи направляють поштою або
подають особисто до Нацкомфінпослуг разом з описом.
3.8. Юридична особа несе відповідальність згідно з
законодавством за достовірність інформації, вказаної в усіх
документах, поданих для отримання Довідки, та в їх електронних
копіях.
3.9. Заява про взяття на облік юридичної особи або про
переоформлення Довідки залишається без розгляду, якщо: 3.9.1. Документи подані не в повному обсязі. 3.9.2. Документи не відповідають вимогам цього Положення. 3.9.3. Виявлено недостовірність інформації у документах,
поданих юридичною особою для видачі Довідки. 3.9.4. Виявлено невідповідність інформації, вказаної в
реєстраційній картці юридичної особи та електронній формі
документів, інформації, яка зазначена в паперових документах,
поданих для отримання Довідки юридичною особою.
3.10. Залишення заяви без розгляду з причин, не зазначених в
пункті 3.9 цього Положення, не дозволяється.
3.11. Про залишення заяви без розгляду юридична особа
повідомляється у письмовій формі з зазначенням підстав для
прийняття такого рішення у строк не більше ніж 30 робочих днів з
дня одержання Нацкомфінпослуг документів. { Пункт 3.11 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008 }
3.12. Після усунення причин, що були підставою для залишення
заяви без розгляду, юридична особа має право повторно подати
заяву, яка розглядається у встановленому порядку.
3.13. Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви
та всіх необхідних документів від юридичної особи Нацкомфінпослуг
зобов'язана прийняти рішення про взяття юридичної особи на облік.
3.14. Повідомлення про прийняття рішення про видачу юридичній
особі Довідки надсилається (видається) заявникові в письмовій
формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного
рішення. { Пункт 3.14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
3.15. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення щодо видачі
юридичній особі Довідки не пізніше п'яти робочих днів з дня
прийняття такого рішення оформлюється Довідка та вноситься
інформація про юридичну особу до Реєстру. { Пункт 3.15 глави 3 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
3.16. Якщо юридична особа протягом тридцяти календарних днів
з дня отримання нею повідомлення про прийняття рішення про взяття
на облік не звернулась за отриманням Довідки, Нацкомфінпослуг
скасовує рішення про взяття на облік та анулює Довідку. { Главу 3
доповнено пунктом 3.16 згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008 }
3.17. Рішення Нацкомфінпослуг про залишення заяви без
розгляду може бути оскаржене в судовому порядку. Главу 3 доповнено новим пунктом 3.17 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
4. Порядок надання послуг з фінансового лізингу

юридичними особами
{ Назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
4.1. Юридичні особи зобов'язані затвердити внутрішні правила
надання послуг з фінансового лізингу.
4.2. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу
мають обов'язково містити: 4.2.1. Порядок, особливості надання послуг з фінансового
лізингу юридичною особою. 4.2.2. Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням
послуг з фінансового лізингу клієнтам. 4.2.3. Порядок обліку укладених та виконаних договорів
фінансового лізингу та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
4.3. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу
мають обов'язково визначати відповідальність посадових осіб та
працівників, до службових (посадових) обов'язків яких належать
безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.
4.4. Облік договорів фінансового лізингу здійснюється шляхом
ведення юридичною особою журналу обліку укладених та виконаних
договорів. Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться в
хронологічному порядку та має містити таку інформацію: а) номер запису за порядком; б) дату і номер укладеного договору; в) повне найменування юридичної особи лізингоодержувача; г) код за ЄДРПОУ лізингоодержувача; { Підпункт "г" пункту 4.4
глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 } ґ) розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.); д) дату закінчення дії договору. У разі необхідності юридична особа може доповнити журнал
обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією. Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться
юридичною особою в електронній формі з забезпеченням можливості
розкриття інформації відповідно до законодавства України. Юридична
особа зобов'язана забезпечити зберігання електронної форми журналу
укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити
можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення
будь-яких обставин непереборної сили.
4.5. Договори фінансового лізингу зберігаються протягом п'яти
років після припинення зобов'язань за договором. Додатки до
договорів зберігаються разом з відповідними договорами.
4.6. Юридичні особи зобов'язані надавати звітність щодо
надання фінансових послуг у встановленому Нацкомфінпослуг порядку.
4.7. Юридична особа зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих
днів після виникнення змін в інформації, яка міститься у
реєстраційній картці юридичної особи (додаток 3), надіслати до
Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з
додатком 5 до цього Положення та надати реєстраційну картку
юридичної особи (у паперовому та електронному вигляді) та
документи, які підтверджують такі зміни. { Главу 4 доповнено
пунктом 4.7 згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008 }
5. Переоформлення, видача дубліката

Довідки та її анулювання
5.1. Підставами для переоформлення Довідки є: 5.1.1. Зміна найменування юридичної особи, якщо ця зміна не
пов'язана з її реорганізацією. 5.1.2. Зміна місцезнаходження юридичної особи.
5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Довідки,
передбачених пунктом 5.1, юридична особа подає: 5.2.1. Заяву про переоформлення Довідки про взяття на облік
юридичної особи (додаток 6), яка має містити причини
переоформлення. 5.2.2. Реєстраційну картку юридичної особи з загальною
інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 (у паперовому
та в електронному вигляді). 5.2.3. Копії змін до установчих документів юридичної особи
про зміну місцезнаходження або найменування, засвідчені
нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.
{ Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 глави 5 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 )
від 13.11.2012 }
5.2.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням), з унесеними змінами. Пункт 5.2 глави 5 доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 819
( z0712-08 ) від 03.07.2008; в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
5.3. Підставами для видачі дубліката Довідки є: 5.3.1. Втрата Довідки. 5.3.2. Пошкодження Довідки. 5.4. Видача дубліката Довідки здійснюється на підставі: 5.4.1. Заяви про видачу дубліката Довідки про взяття на облік
юридичної особи (додаток 7), яка має містити причини такої видачі. 5.4.2. Непридатної для використання Довідки (у разі її
наявності), якщо підставою для видачі дубліката Довідки є її
пошкодження. 5.4.3. Документа, що підтверджує публікацію повідомлення про
втрату Довідки у друкованих засобах масової інформації (якщо
підставою є втрата Довідки).
5.5. Документи, що подаються юридичною особою для
переоформлення або видачі дубліката Довідки, розглядаються
протягом 15 робочих днів відповідно до порядку, визначеного у
пункті 3.5 цього Положення. { Абзац перший пункту 5.5 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 ) від
03.07.2008 } Про переоформлення або видачу дубліката Довідки до Реєстру
вноситься відповідний запис.
5.6. Анулювання Довідки з одночасним виключенням запису з
Реєстру проводиться у разі: 5.6.1. Припинення юридичною особою надання послуг з
фінансового лізингу. 5.6.2. Державної реєстрації припинення юридичної особи.
{ Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 глави 5 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
5.6.3. Систематичного (два та більше разів на рік)
неповідомлення юридичною особою Нацкомфінпослуг у встановлені цим
Положенням строки про зміни в інформації, яка міститься в
документах, поданих юридичною особою для внесення змін до
Реєстру, та/або установлений перевіркою факт відсутності
юридичної особи за місцезнаходженням, зазначеним у Довідці,
неповідомлення Нацкомфінпослуг та державного реєстратора у строки,
установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.
{ Пункт 5.6 глави 5 доповнено підпунктом 5.6.3 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 819 ( z0712-08 ) від 03.07.2008 }
5.7. У разі необхідності виключення з Реєстру та анулювання
Довідки у випадку, передбаченому підпунктом 5.6.1 пункту 5.6 цього
Положення, юридична особа повинна подати: 5.7.1. Заяву про анулювання запису в Реєстрі осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові
послуги (додаток 8). Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 )
від 13.11.2012 }
5.7.2. Інформацію про виконання всіх зобов'язань щодо
договорів фінансового лізингу або припинення таких зобов'язань
іншим способом (у довільній формі). 5.7.3. Оригінал Довідки.
5.8. В разі виключення з Реєстру та анулювання Довідки у
випадку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього
Положення, юридична особа повинна подати: 5.8.1. Заяву про анулювання запису в Реєстрі осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові
послуги (додаток 8). Підпункт 5.8.1 пункту 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 )
від 13.11.2012 }
5.8.2. Оригінал Довідки.
5.9. Рішення Нацкомфінпослуг про виключення з Реєстру та
анулювання Довідки може бути оскаржене в судовому порядку. Главу 5 доповнено новим пунктом 5.9 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
6. Контроль за дотриманням

вимог цього Положення
6.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за фінансовими компаніями К.Отченаш
( Положення в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 ) від
24.06.2005 )
Додаток 1

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ДОВІДКА

про взяття на облік юридичної особи
__________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________

(скорочене найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________

(місцезнаходження)
__________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ)
як такої, що має право надавати
послуги з фінансового лізингу ________________________________________________________________;

(вид фінансової послуги)
дата прийняття та номер рішення про взяття на облік ________________________________________________________________;
серія та номер довідки ________________________________________________________________;
дата видачі довідки _________________________________________________________________
Голова Нацкомфінпослуг _________________________/______________/

(підпис) (дата)

М.П.
{ Додаток 1 до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }

Додаток 2

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

___ _______ 200_ року N ____

(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи __________________________ ________________________________________________________________,
скорочене найменування юридичної особи ______________________ ________________________________________________________________,
місцезнаходження ___________________________________________,
код за ЄДРПОУ юридичної особи ______________________________,
просить узяти на облік юридичну особу як таку, що має намір
систематично надавати фінансову послугу
з фінансового лізингу _________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або інших питань, пов'язаних з узяттям на облік, звертатися до _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________

номер телефону, факсу)
___________________ ____________ __________________________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Додаток 2 до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
Додаток 3

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

юридичної особи

-------------------------------------------- Інформацію | Посада | | підтверджую, |---------------+--------------------------| відомості, зазначені |Прізвище, ім'я,| | в електронній формі, |по батькові | | що додається, |---------------+--------------------------| збігаються з даними |Дата |___ __________ 200_ року | паперової форми |---------------+--------------------------| | Підпис | | --------------------------------------------
М.П.
------------------------------------------------------------------ Скорочене найменування юридичної | | особи | | ---------------------------------+------------------------------| Організаційно-правова форма | | ---------------------------------+------------------------------| Код за ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Місцезнаходження юридичної особи | ----------------------------------------------------------------| Код території | |Вулиця, будинок | | за КОАТУУ | |----------------+---------------| | |Код міжміського | | | |телефонного | | | |зв'язку | | ---------------+---------------+----------------+---------------| Поштовий індекс| |Телефон | | ---------------+---------------+----------------+---------------| Область | |Факс | | ---------------+---------------+----------------+---------------| Район | |Електронна пошта| | | |(за наявності) | | ---------------+---------------+----------------+---------------| Населений пункт| |WEBсторінка (за | | | |наявності) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Статутний капітал | ----------------------------------------------------------------| За станом на дату подання заяви | ----------------------------------------------------------------| Зареєстрований розмір статутного (пайового) | | капіталу, тис.грн. | | -------------------------------------------------+--------------| Фактично сплачена частка статутного (пайового) | | капіталу, тис.грн. | | -------------------------------------------------+--------------| Частка статутного (пайового) капіталу, що | | належить державі, у відсотках | | -------------------------------------------------+--------------| Частка статутного (пайового) капіталу, що | | належить нерезидентам, у відсотках | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Відомості про керівництво юридичної особи | ----------------------------------------------------------------| Найменування посади |П.І.Б. |Інформація щодо | керівництва | |непогашеної | | |(незнятої) | | |судимості за | | |корисливі злочини | | |керівників | | |(засновників) | ------------------------+-------------------+-------------------| |П.І.Б. керівника | | ------------------------+-------------------+-------------------| |П.І.Б. головного | | |бухгалтера | | -----------------------------------------------------------------
Інформація про банківські реквізити
------------------------------------------------------------------ Найменування банку | | -------------------------------+--------------------------------| Код за ЄДРПОУ банку | | -------------------------------+--------------------------------| Місцезнаходження | | -------------------------------+--------------------------------| Поточний рахунок | |МФО | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу | ----------------------------------------------------------------| Дата | |Номер документа | | затвердження | |про затвердження| | правил | |правил | | проведення | |проведення | | внутрішнього | |внутрішнього | | фінансового | |фінансового | | моніторингу | |моніторингу | | ----------------+---------------+----------------+--------------| Дата документа | |Номер документа | | про призначення | |про призначення | | працівника, | |працівника, | | відповідального | |відповідального | | за проведення | |за проведення | | внутрішнього | |внутрішнього | | фінансового | |фінансового | | моніторингу | |моніторингу | | --------------------------------+-------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | працівника, відповідального за | | проведення внутрішнього | | фінансового моніторингу | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Складено на дату |___ ______________ 200__року | ------------------------+---------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
Додаток 4

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

------------------------------------------------------------------ Скорочене найменування| |Код за ЄДРПОУ | | юридичної особи | |юридичної особи | | -----------------------------------------------------------------

ДОВІДКА

про освітньо-кваліфікаційний рівень

працівників юридичної особи

за станом на ____________ 200_ року

-------------------------------------------------------------------------- N |Прізви-|Посада|Осві-|Квалі-|Спеці-|Загаль-|Служ-|Інформа-|Назва | з/п|ще, | |та |фіка- |альні-|ний |бовий|ція щодо|документа | |ім'я, | | |ція |сть |стаж |теле-|непога- |(дата, | |по | | | | |роботи |фон |шеної |номер), | |батько-| | | | | | |(незня- |яким | |ві | | | | | | |тої) |призначе- | | | | | | | | |судимос-|ний | | | | | | | | |ті за |(звільне- | | | | | | | | |корисли-|ний) | | | | | | | | |ві |працівник,| | | | | | | | |злочини |із зазна- | | | | | | | | | |ченням | | | | | | | | | |дати його | | | | | | | | | |призначен-| | | | | | | | | |ня (звіль-| | | | | | | | | |нення) | ---+-------+------+-----+------+------+-------+-----+--------+----------| 1 | | | | | | | | | | ---+-------+------+-----+------+------+-------+-----+--------+----------| 2 | | | | | | | | | | ---+-------+------+-----+------+------+-------+-----+--------+----------| 3 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
___________________ ____________ ________________________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Додаток 4 до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }
Додаток 5

до Положення про надання

послуг фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін в інформації,

які відбулися в діяльності юридичної особи

Повне найменування юридичної особи ______________________________
Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) ___________
Місцезнаходження ________________________________________________
Код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________________________
Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _____________
Серія та номер Довідки __________________________________________
Дата видачі Довідки _____________________________________________

Просить внести такі зміни до інформації, які відбулися в
діяльності юридичної особи:
1. 2. 3.
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
____________________ _______________ _______________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Положення доповнено Додатком 5 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 819 ( z0712-08 )
від 03.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }

Додаток 6

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

___ _______ 200__ року N ___

ЗАЯВА

про переоформлення Довідки про взяття

на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи __________________________ _________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи ______________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Код за ЄДРПОУ юридичної особи _______________________________
Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________ _________________________________________________________________
Серія та номер довідки ______________________________________
Дата видачі довідки _________________________________________
просить внести зміни до інформації про юридичну особу, яка
міститься у Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але
мають право надавати окремі фінансові послуги у зв'язку з _________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
___________________ ____________ _________________________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Додаток до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }

Додаток 7

до Положення про надання

послуг з фінансового

лізингу юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

___ _______ 200__ року N ___

ЗАЯВА

про видачу дубліката Довідки про взяття

на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи __________________________ _________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи ______________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________ _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ юридичної особи _______________________________
Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________ _________________________________________________________________
Серія та номер довідки ______________________________________
Дата видачі довідки _________________________________________
просить видати дублікат Довідки у зв'язку з _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
___________________ ____________ _________________________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Додаток до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }

Додаток 8

до Положення про надання

послуг з фінансового лізингу

юридичними особами -

суб'єктами господарювання,

які за своїм правовим

статусом не є фінансовими

установами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

___ _______ 200__ року N ___

ЗАЯВА

про анулювання запису в Реєстрі осіб,

які не є фінансовими установами, але мають право

надавати окремі фінансові послуги

Повне найменування юридичної особи __________________________ _________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи ______________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________ _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ юридичної особи _______________________________
Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________ _________________________________________________________________
Серія та номер довідки ______________________________________
Дата видачі довідки _________________________________________
просить анулювати запис в Реєстрі осіб, які не є фінансовими
установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги у зв'язку з _________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
___________________ ____________ _________________________
(найменування М.П. (підпис) (П.І.Б.)
посади керівника)
{ Додаток до Положення в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4241 ( z0761-05 )
від 24.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2197 ( z2014-12 ) від 13.11.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: