open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 вересня 2001 р. N 1266

Київ
Про обчислення середньої заробітної плати (доходу,

грошового забезпечення) для розрахунку виплат

за загальнообов'язковим державним соціальним

страхуванням
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }
{ Додатково див. Постанову КМ

N 745 ( 745-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009

N 169 ( 169-2013-п ) від 20.03.2013 }

Відповідно до статті 23 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), статті 53 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і статті 34 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
(додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
2. Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111,
N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616 ), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 651 ( 651-97-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 119);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р.
N 1308 ( 1308-99-п ) "Про внесення змін до Порядку визначення
розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно
обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути
обчислений лише за результатами роботи за рік" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1494);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 698 ( 698-2000-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та
пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 17, ст. 714).
4. Надати право Міністерству праці та соціальної політики
давати роз'яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
ПОРЯДОК

обчислення середньої заробітної плати (доходу,

грошового забезпечення) для розрахунку виплат за

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі -
страхові виплати) у разі настання страхового випадку, а також
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства, установи, організації чи фізичної особи, яка
використовує працю найманих працівників. { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення
середньої заробітної плати (грошового забезпечення) у разі, коли
застрахованим особам відповідно до законодавства встановлюються
додаткові виплати понад розміри та тривалість виплат за
страхуванням на випадок безробіття. { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п )
від 08.12.2009 }
2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності та господарювання,
військові частини Збройних Сил, внутрішніх військ, інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України,
органи та підрозділи Держприкордонслужби, органи СБУ, підрозділи
Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, органи і
підрозділи Держспецзв'язку, органи внутрішніх справ та податкової
міліції, органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують
грошове забезпечення, а також на воєнізовані аварійно-рятувальні
служби (формування), створені відповідно до законодавства на
постійній основі, на фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників (далі - роботодавці), осіб, які виконують
роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами,
осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах, та
осіб, які сплачують єдиний податок. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; в редакції Постанови КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Розрахунковий період,

за який обчислюється середня заробітна

плата (дохід, грошове забезпечення)
{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат (крім
страхування на випадок безробіття) та оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є
період роботи за останнім основним місцем роботи (зайняття
підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку,
протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески.
Для страхування на випадок безробіття розрахунковим
періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення), є період (періоди) роботи за основним
місцем роботи (проходження служби), а у разі його відсутності -
період (періоди) зайняття підприємницькою, адвокатською,
нотаріальною, творчою або іншою діяльністю, пов'язаною з
одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання
робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами
перед настанням страхового випадку (реєстрація особи в державній
службі зайнятості як безробітної), протягом якого сплачено
страхові внески. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007; в редакції Постанови КМ
N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006, N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }
4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) для застрахованих
осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий
тиждень) та добровільно застрахованих осіб), є останні шість
календарних місяців (з першого до першого числа), що передують
місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на
випадок безробіття - в якому припинено дію трудового договору або
особу знято з обліку у державного реєстратора як суб'єкта
підприємницької діяльності, припинення адвокатської, нотаріальної,
творчої або іншої діяльності, закінчення проходження служби; для
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання осіб, у яких через деякий час погіршився стан
здоров'я у зв'язку з раніше отриманим ушкодженням здоров'я
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання - період роботи за останнім основним місцем роботи
перед настанням тимчасової непрацездатності). { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середній дохід
для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття
особам, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, є останніх шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених
договорів та строку їх дії (приклад наведено у додатку 1). { Пункт
4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Для осіб, які брали участь у страхуванні на випадок
безробіття на добровільних засадах, розрахунковим періодом для
обчислення середнього доходу, для розрахунку виплат за
страхуванням на випадок безробіття є останніх шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної), і протягом яких особа сплачувала
страхові внески (приклад наведено у додатку 1). { Пункт 4
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в
організаціях, робота яких пов'язана із сезонним характером
виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних
галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 1997 р. N 278 ( 278-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., N 48, ст. 2363; 2002 р., N 51,
ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з
достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з
експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок
безробіття, за розрахунковий період береться 12 календарних
місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок
безробіття - в якому припинено дію трудового договору) (приклад
наведено у додатку 1).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в
яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з
розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1).
Для осіб, які отримують грошове забезпечення, місяці
тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами не виключаються з розрахункового періоду. { Абзац шостий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 } Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; в редакції Постанови КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6
календарних місяців, середня заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьовані календарні
місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові
внески. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007, N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед
настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по
вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням (приклад наведено у додатку 1).
У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, обчислюється з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір
середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності
в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок,
відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці
настання страхового випадку.
За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та
пологах середня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за
декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у
12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. У такому
випадку обчислення середньої заробітної плати (доходу)
здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до
пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну
плату (дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою.
У разі коли у застрахованої особи після набуття права на
призначення страхової виплати за страхуванням від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, одночасно виникло право на
призначення іншої страхової виплати, під час обчислення середньої
заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати
береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня
заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006, N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007; в редакції Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
Виплати, з яких обчислюється

середня заробітна плата

(дохід, грошове забезпечення)
{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
7. Середня заробітна плата (грошове забезпечення)
застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної
плати за видами виплат, що включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у
тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (грошового забезпечення,
розмір якого визначається згідно з нормативно-правовими актами, що
регулюють порядок та умови його виплати), та підлягають обкладанню
податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені
законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на
які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
{ Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
У разі коли розмір заробітної плати (грошового забезпечення)
підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у
зв'язку з чим заробітна плата (грошове забезпечення)
перераховується за попередні періоди, обчислення середньої
заробітної плати (грошового забезпечення) для розрахунку розміру
допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
здійснюється з урахуванням суми донарахованої заробітної плати
(грошового забезпечення) окремо за кожний місяць, за який
здійснено перерахунок. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007; в редакції
Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на
випадок безробіття застрахованої особи, яка виконувала роботи
(надавала послуги) згідно з цивільно-правовим договором,
визначається виходячи з розміру щомісячного доходу у
розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові внески. { Пункт
7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 } Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }
{ Установити, що до сум фактичних витрат на оплату праці (для
роботодавців) чи сум оплати праці (для найманих працівників), що
обчислюються відповідно до пункту 7 не включаються суми виплат, що
здійснюються згідно із Законом України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ) згідно з
Постановою КМ N 745 ( 745-2006-п ) від 25.05.2006 }
8. Середній дохід добровільно застрахованої особи
обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку),
з якого сплачувалися страхові внески.
9. До середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) включається заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) у межах максимальної величини (граничної суми)
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та
оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові
внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
У разі коли застрахована особа частину місяця в
розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення
середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати,
що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами
законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно
відпрацьованому часу. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з
роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу
роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу
(різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної
роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що
припадають на місяці розрахункового періоду. { Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 }
10. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку застрахована особа не мала заробітку (грошового
забезпечення) з поважних причин, що зазначені у пункті 4 цього
Порядку, або якщо страховий випадок настав у перший день роботи,
середня заробітна плата (грошове забезпечення) для розрахунку
страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається
виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу),
встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.
{ Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007, N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
У разі коли на підприємстві, в установі та організації
встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня
заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент
настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи
(приклад наведено у додатку 1).

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною
експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою
професійної працездатності минуло більше року з дня настання
страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи
з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на
виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу
роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням
її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у
гривнях;
З(н) - середньомісячна заробітна плата найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року
з якого призначається страхова виплата;
С - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за
кожний місяць розрахункового періоду
(К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);
М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі відсутності на момент призначення страхових виплат
даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична
середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в
економіці України, за місяці попереднього року з наступним
перерахунком її після надходження даних про середньомісячну
заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці
України, за календарний рік, що передує року, з якого
призначається страхова виплата.
Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний
місяць у розрахунковому періоді, який враховується при призначенні
страхових виплат, визначається за формулою
К = З(в) : З(с),
де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;
З(в) - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено
страхові внески та яка враховується при призначенні страхових
виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати;
З(с) - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих
в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати.
Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць,
середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України,
застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів,
фактично відпрацьованих застрахованою особою в зазначеному місяці,
виходячи із числа робочих днів, обчислених у середньому за рік
(21,0). { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
У разі подання застрахованою особою для призначення страхових
виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р.
при обчисленні коефіцієнта заробітної плати середня заробітна
плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною
заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України,
відповідного року.
Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в
економіці України, за роками та місяцями відповідного року
доводяться до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України виконавчою дирекцією Фонду на
підставі даних Держкомстату.
У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи
про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров'я не
збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з
розміру середньої заробітної плати за відповідною професією
(посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії
(посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру
середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на
підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше
розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату
встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Відсутність документів про заробітну плату
підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.
У разі відсутності у потерпілого на час звернення за
страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв'язку з
ліквідацією підприємства, установи чи організації середня
заробітна плата обчислюється виходячи з діючої місячної тарифної
ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною
професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної
заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення
потерпілому МСЕК ступеня втрати професійної працездатності.
У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання
(практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат
середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на
підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією
(спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної
ставки найменшого розряду за відповідною професією.
Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована
особа одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для
призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи
з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням
застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена
виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого
навчання (практики).
У разі повторного ушкодження здоров'я в одного роботодавця
середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за
відповідні розрахункові періоди, що передували першому або
повторному ушкодженню здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати
в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної
працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків
ушкодження здоров'я.
Якщо повторне ушкодження здоров'я застрахованої особи настало
з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної
працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження
здоров'я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та
перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру
заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням
страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати
професійної працездатності за кожним страховим випадком.
У разі встановлення причинного зв'язку смерті застрахованої
особи з ушкодженням здоров'я відповідно до законодавства середня
заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім'ї
обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, яка
була визначена при останньому перерахунку страхових виплат. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
12-1. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю
минуло більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається
право на допомогу по безробіттю, середня заробітна плата може
обчислюватися (за її бажанням) виходячи з розміру середньої
заробітної плати особи відповідно до пункту 12 цього Порядку. Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Обчислення середньої заробітної плати (доходу,

грошового забезпечення) для розрахунку страхових

виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової

непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
13. У випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого
обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах та
встановленням неповного робочого дня в місяцях розрахункового
періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в
періоді, за який виплачується допомога, для розрахунку страхових
виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна
плата (дохід) за відпрацьований час або за один календарний день.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006, N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
14. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу,
грошового забезпечення), з якої сплачувалися страхові внески:
{ Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому
періоді - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням (у частині
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності), і від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності в частині призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат
добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця; { Абзац
другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006, N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007, N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
на кількість календарних днів за розрахунковий період (без
урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням) - за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у
зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку,
для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота
вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих
осіб та осіб, які сплачують єдиний податок за усіма видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування" (приклад
наведено у додатку 1). Для військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу, календарні дні тимчасової непрацездатності
і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з розрахункового
періоду не виключаються; { Абзац третій пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007, N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
на кількість календарних днів у розрахунковому періоді - за
страхуванням на випадок безробіття для осіб, які виконували роботи
(надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами (приклад
наведено у додатку 1). { Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з
Постановами КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну суму
(граничну величину) заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких
сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (годину),
яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в
останньому місяці розрахункового періоду: { Пункт 14 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням (у частині призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності), і від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, в
частині розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім
розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та
для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавців; { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007, N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - для
розрахунку допомоги по вагітності та пологах за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, за страхуванням на випадок безробіття і
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з
особливостями умов праці не піддається точному обліку, осіб, які
робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий
агент тощо), для добровільно застрахованих осіб та осіб, які
сплачують єдиний податок за всіма видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування. { Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007; в редакції Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
У разі коли середня заробітна плата (грошове забезпечення)
обчислюється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна
заробітна плата (грошове забезпечення) за один календарний день
визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу)
або її частини на середньомісячну кількість календарних днів
(30, 44), а за один робочий день (годину) - на середньомісячну
кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві (у
структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).
{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; в редакції Постанови КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру
середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата
обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один
календарний день на середньомісячну кількість календарних днів
(30,44). { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }
Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до
абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна
плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення
нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих
днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному
підрозділі) у розрахунковому періоді. { Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
15. У разі коли робочий час підсумовується або його облік
ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового
періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в
періоді, за який виплачується допомога, встановлюється неповний
робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по
тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується
середньогодинна заробітна плата. Пункт 15 в редакції Постанов КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006, N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на
кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений
період.
17. У разі коли застрахованій особі страхові виплати
призначаються у робочих органах виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення) за основним місцем роботи, за сумісництвом та за
виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими
договорами, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється зазначеними робочими органами сумарно (приклад
наведено у додатку 1).
Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового
періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених у пункті
4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку допомоги по безробіттю та
страхової виплати у зв'язку із стійкою втратою професійної
працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання здійснюється з урахуванням суми
посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць
розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманої у
відповідних місяцях за сумісництвом та за цивільно-правовими
договорами (приклади наведено у додатку 1).
У разі коли застрахованій особі страхові виплати
призначаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття і така особа перед настанням страхового випадку
працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з
перериванням трудових відносин чи виконувала роботи (надавала
послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або
виконувала роботи за різними видами зайнятості, середня заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється таким робочим
органом сумарно за шість календарних місяців (менш як шість
календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку, не враховуючи повні календарні місяці (з
першого до першого числа) перерви в роботі, на підставі довідок
про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення),
починаючи з останнього місця роботи (виконання робіт (надання
послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, зайняття
підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою або іншою
діяльністю.
Для осіб, які працювали на декількох підприємствах, в
установах, організаціях, робота яких пов'язана із сезонним
характером виробництва, сумарне обчислення середньої заробітної
плати здійснюється на підставі довідок про середню заробітну плату
за шість календарних місяців, починаючи з останнього місця роботи.
У разі коли обчислення середньої заробітної плати
здійснюється сумарно на підставі декількох довідок про середню
заробітну плату, місяці розрахункового періоду (з першого до
першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних
причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з
вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком), виключаються з розрахунку.
Якщо особа у 12-місячному періоді перед настанням страхового
випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної) працювала на останньому місці роботи не менше ніж 26
календарних тижнів, середня заробітна плата розраховується на
підставі довідки з такого місця роботи.
Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються
до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1). Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; в редакції Постанови КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою:
Д = СВ : К : Т х 100%, Формула пункту 18 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п )
від 22.02.2006 )
де Д - середньоденний дохід;
СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період;
К - кількість календарних днів за розрахунковий період;
( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого
належить вид діяльності застрахованої особи.

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2013-п ) від 20.03.2013 }

20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за
перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної)
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
(середньогодинної) заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність
передбачено законодавством, на кількість:
календарних днів, що підлягають оплаті, - за страхуванням на
випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для допомоги по
вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, а також для добровільно застрахованих осіб та осіб,
які сплачують єдиний податок, - для всіх страхових виплат;
днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи
підприємства, установи, організації (структурного підрозділу
підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком
роботи), - для допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати
за перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця (приклади наведено у додатку 1). Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }
21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові
виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності
та пологах та оплата перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому
порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним
місцем роботи. ( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за
сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за
місцями роботи за сумісництвом. { Пункт 21 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за
місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин), а для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів
у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем
роботи. { Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за
сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на
розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем
роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у
розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу),
з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані
календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів
(годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на
кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом.
{ Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються
страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не
може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми)
заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування (приклад наведено у додатку 1).
{ Абзац пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Порядок видання довідки

про середню заробітну плату

(дохід, грошове забезпечення)
{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
22. Довідка про середню заробітну плату (дохід) видається
роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів
виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших
документів про нараховану заробітну плату (дохід). { Абзац перший
пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Для призначення виплат у разі настання безробіття
військовослужбовцям та іншим особам, які отримували грошове
забезпечення, довідка про грошове забезпечення видається
військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку,
або військовими частинами та установами, де такі особи проходили
службу. { Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок
середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться
автоматизовано, розділ листка непрацездатності "Довідка про
заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка
непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати,
засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно
застрахованим особам видається державними податковими органами за
місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих
в установленому законодавством порядку. { Абзац перший пункту 23
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п )
від 18.07.2007 }

{ Абзац другий пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ
N 169 ( 169-2013-п ) від 20.03.2013 }

Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам
здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
24. ( Абзац перший пункту 24 виключено на підставі
Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала
особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий
оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою)
видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту
населення, а у разі відсутності в цьому органі таких відомостей -
центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність
галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, установа чи
організація. ( Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
25. Довідка про середню заробітну плату (дохід), з якої
сплачено страхові внески, для розрахунку страхових виплат
складається за формою згідно з додатками 2-6. Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню
заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом
звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про
нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи
організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку
застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА. Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }

Додаток 1

до Порядку
ПРИКЛАДИ

обчислення середньої заробітної плати

та розрахунку страхових виплат (умовні)

{ Розділ "До пункту 3 Порядку" виключено на підставі
Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

До пункту 4 Порядку
1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по
31 грудня 2005 р. включно.
2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі
зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір,
укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.
3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати
професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного
випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 червня по 30 листопада 2004 року.
4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного
дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з травня по жовтень 2006 року.
У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по
9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень,
червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа
взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць
виключається з розрахункового періоду.
5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з
20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня
2007 року.
Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним
характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних
місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю
відпрацьовані місяці, тобто червень - грудень 2006 року.
6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня
2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної
працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, яке сталося
8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у
зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цим самим
страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа
продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому
підприємстві) за іншою професією, з якою не пов'язане професійне
захворювання.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової
непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової
непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом
якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися
страхові внески.
7. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
Термін дії договорів: 16.02.09 - 30.04.09

04.05.09 - 30.06.09

01.08.09 - 24.10.09

11.09.09 - 15.11.09
Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної - 25 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є квітень - червень,
серпень - жовтень 2009 року.
8. Особа є творчим працівником і брала участь у страхуванні
на випадок безробіття на добровільних засадах.
Дата взяття на облік як платника страхових внесків у
державній службі зайнятості - 19 січня 2009 року. Дата зняття з
обліку за особистою заявою - 9 жовтня 2009 року. Сплата внесків
здійснювалася відповідно до Інструкції про порядок обчислення і
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття ( z0030-01 ), затвердженої
Мінпраці, за січень - жовтень 2009 р. з доходу, отриманого
одноразово 9 жовтня 2009 року.
Особа зареєстрована безробітною в державній службі зайнятості
12 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа
добровільно брала участь у страхуванні перед місяцем реєстрації в
державній службі зайнятості як безробітної. Розрахунковим періодом
у такому разі є травень - жовтень 2009 року.
До пункту 6 Порядку
1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року.
Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.
2. Застрахована особа хворіла з 10 до 30 листопада (включно)
2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по
31 жовтня 2006 року.
З 1 грудня 2006 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення
середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий
період з 1 червня до 30 листопада 2006 р.
3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня
2007 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31
липня 2006 року.
З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення страхової виплати у зв'язку з установленням МСЕК
стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання
(акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).
З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили стійку втрату працездатності, береться
розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим
випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

{ Розділ "До пункту 9 Порядку" виключено на підставі
Постанови КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

До пункту 10 Порядку
Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на
підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень,
або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією
працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому
тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної
тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).
Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі
500 гривень на місяць.
Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються
страхові виплати та здійснюється оплата перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
становить 400 гривень
(500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).
Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна
заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень : 16, де 16 -
кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у
місяці, в якому настав страховий випадок).
До пункту 12 Порядку
1. Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення
страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні
2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою
пов'язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня
по червень 1998 року.
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий | Нарахована | Середня | Коефіцієнт | період у |заробітна плата|заробітна плата| заробітної | 1998 році | (З(в), гривень| найманих | плати | | | працівників, | застрахованої | | | зайнятих в | особи (К) | | | економіці | | | | України (З(з),| | | | гривень | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Січень | 205,4 | 136,82 | 1,5012 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лютий | 210,5 | 137,85 | 1,527 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Березень | 260,3 | 149,76 | 1,7381 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Квітень | 205,2 | 146,39 | 1,4017 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Травень | 270,3 | 148,61 | 1,8189 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Червень | 201,1 | 158,01 | 1,2727 | ------------------------------------------------+---------------| Усього | С = 9,2596 | -----------------------------------------------------------------
Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних
випадків береться середньомісячна заробітна плата, що
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З(н) - 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);
С - 9,2596;
М - 6 місяців;
З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.
2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено
10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня
2007 р. у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався
17 грудня 1992 року.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді
зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні -
два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні -
дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у
жовтні - три робочих дні, заробітна плата - 1217,6 карбованця).
Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році
приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і
становить:
у червні - 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день х 2 дні );
у вересні - 3081 карбованець
(7189,1 крб. : 21 день х 9 днів);
у жовтні - 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день х 3 дні).
------------------------------------------------------------------ Місяці |Фактично|Середньо- | Середня | Середня |Коефіцієнт| розраху-|відпра- | місячна | заробітна | заробітна |заробітної| нкового|цьовано |заробітна | плата | плата | плати | періоду|робочих | плата у | працівни- |працівників,|(графу 3 :| | днів |1992 році,| ків, | зайнятих в | графу 5) | | |карбован- |зайнятих в | галузях | | | | ців | економіці |економіки у | | | | | України у | 1992 році, | | | | | 1992 році,| приведена | | | | |карбованців|до фактично | | | | | |відпрацьова-| | | | | | ного часу | | | | | |потерпілого,| | | | | |карбованців | | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Червень | 2 | 345,7 | 4966,3 | 473 | 0,7309 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Липень | 22 | 4180,2 | 5065 | 5065 | 0,8253 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Серпень | 21 | 3990,8 | 5422,1 | 5422,1 | 0,7360 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Вересень| 9 | 1710,2 | 7189,1 | 3081 | 0,5551 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Жовтень | 3 | 1217,6 | 8171,6 | 1167,4 | 1,0430 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Листопад| 22 | 9210,6 | 10550,3 | 10550,3 | 0,8730 | ----------------------------------------------------------------| 4,7633 | -----------------------------------------------------------------
Обчислення середньомісячного заробітку для призначення
щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи,
гривень;
З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);
С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої
особи за кожний місяць розрахункового періоду);
М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому
періоді).
Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.
При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума
щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.
До пункту 14 Порядку
1. Особа, що пропрацювала на підприємстві п'ять років, була
вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р.
включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до
9 листопада 2005 р. включно хворіла.
Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:
у серпні 2005 р. - премія разового характеру;
у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому
числі 500 гривень - премія разового характеру;
у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної
плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є
липень - грудень 2005 року.
Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді
визначається:
вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у
вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у
жовтні зменшено на 8 календарних днів унаслідок хвороби);
листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у
листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);
грудень - 31 календарний день.
Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді
становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
визначається:
серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки
цей місяць виключено з розрахункового періоду;
вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500) + (500 : 21 робочий
день х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується
пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;
листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).
Середня заробітна плата для призначення допомоги по
безробіттю становить 74,82 гривні (7557,14 гривні : 101
календарний день).
У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина)
заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в
розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні (4100 : 30,44
календарного дня).
Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму
(граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного
доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, з
розрахунку на один календарний день.
Аналогічно здійснюється розрахунок середньої заробітної плати
для призначення допомоги по вагітності та пологах за страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням.
2. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
Термін дії договорів: 16.02.09 - 30.04.09

04.05.09 - 30.06.09

01.08.09 - 24.10.09

11.09.09 - 15.11.09.
Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної - 25 листопада 2009 року.
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Сума винагороди | розрахункового |календарних| за цивільно-правовими договорами, | періоду | днів | гривень | ----------------+-----------+-----------------------------------| квітень | 30 | 1500 | ----------------+-----------+-----------------------------------| травень | 31 | 1300 | ----------------+-----------+-----------------------------------| червень | 30 | 1720 | ----------------+-----------+-----------------------------------| серпень | 31 | 900 | ----------------+-----------+-----------------------------------| вересень | 30 | 2100 | ----------------+-----------+-----------------------------------| жовтень | 31 | 3900 | ----------------+-----------+-----------------------------------| Усього | 183 | 11420 | -----------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 62,4 гривні (11420 гривень :
183 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру
максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески,
розрахунку на один календарний день.
До пункту 17 Порядку
1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня
2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня
2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним
місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період
роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду,
обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по
безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний
місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та
заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Заробітна | Заробітна | Сумарна | розрахункового|календарних| плата, з |плата, з якої| заробітна | періоду | днів | якої | сплачено | плата, що | | | сплачено | страхові | береться | | | страхові |внески та яка| для | | | внески та |береться для |обчислення | | | яка |розрахунку за| середньої | | | береться |сумісництвом,|заробітної | | | для | гривень | плати, | | |розрахунку | | гривень | | |за основним| | | | | місцем | | | | | роботи, | | | | | гривень | | | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Серпень | 31 | 1100 | | 1100 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Вересень | 30 | 950 | | 950 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Жовтень | 31 | 1200 | 297 | 1497 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Листопад | 30 | 1600 | 580 | 2180 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Грудень | 31 | 1850 | 240 | 2090 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Січень | 31 | 1580 | | 1580 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Усього | 184 | 8280 | 1117 | 9397 | -----------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню
заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.
За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня
2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи
(розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий
оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом
(звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень
2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями
розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати
становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Посадовий | Заробітна | Сумарна | розрахункового|календарних| оклад |плата, з якої| заробітна | періоду | днів | (тарифна | сплачено | плата, що | | |ставка) за | страхові | береться | | | основним |внески та яка| для | | | місцем |береться для |обчислення | | | роботи, | розрахунку, | середньої | | | гривень | за |заробітної | | | |сумісництвом,| плати, | | | | гривень | гривень | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Вересень | 30 | 350 | 332 | 682 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Жовтень | 31 | 350 | 352 | 702 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Листопад | 30 | 350 | 580 | 930 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Грудень | 31 | 350 | 540 | 890 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Січень | 31 | 350 | 350 | 700 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Лютий | 28 | 350 | 350 | 700 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Усього | 181 | 2100 | 2504 | 4604 | -----------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
3. Особа працювала на підприємстві з 2006 року та була
звільнена 20 липня 2009 року. За останнім основним місцем роботи
особа працювала з 7 вересня до 12 листопада 2009 р. включно.
У 12-місячному періоді перед реєстрацією як безробітної особа
працювала за цивільно-правовими договорами з 10 квітня до 4 травня
2009 р. включно (оплата була здійснена по закінченню договору в
розмірі 1000 гривень), з 12 червня до 9 липня включно (оплата по
закінченню договору у розмірі 1305 гривень) та з 15 вересня до
19 листопада 2009 р. включно з оплатою за кожний місяць роботи.
Особа подала з основних місць роботи довідки про середню
заробітну плату за січень - червень 2009 р. та жовтень 2009 року.
Довідки про середній дохід за цивільно-правовими договорами подані
за квітень - травень, червень - липень та вересень - листопад
2009 року.
Оскільки розрахунковий період визначається за основним місцем
(місцями) роботи, місяцями розрахункового періоду є шість повних
календарних місяців роботи у 12 місячному періоді перед
реєстрацією в державній службі зайнятості особи як безробітної, а
саме: лютий - червень та жовтень 2009 року.
За цивільно-правовими договорами у разі здійснення оплати
після закінчення строку договору, який триває понад один
календарний місяць, сума винагороди розподіляється за місяцями
відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості
календарних днів договору в місяці.
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість |Заробітна| Винагорода| Сумарний | розрахункового| календарних |плата за |за виконання| дохід, що | періоду | днів |основним | робіт за |береться для| | | місцем | цивільно- | обчислення| | | роботи, | правовими | середнього| | | гривень | договорами,| доходу, | | | | гривень | гривень | --------------+-------------+---------+------------+------------| лютий | 28 | 2400 | | 2400 | --------------+-------------+---------+------------+------------| березень | 31 | 2400 | | 2400 | --------------+-------------+---------+------------+------------| квітень | 30 | 2200 | 840 | 3040 | --------------+-------------+---------+------------+------------| травень | 31 | 2200 | 160 | 2360 | --------------+-------------+---------+------------+------------| червень | 30 | 2200 | 900 | 3100 | --------------+-------------+---------+------------+------------| жовтень | 31 | 1750 | 1250 | 3000 | --------------+-------------+---------+------------+------------| Усього | 181 | 13150 | 3150 | 16300 | -----------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 90,06 гривні
(16300 гривень : 181 календарний день), що не перевищує
встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого
сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день.
4. Особа працювала за останнім місцем роботи з 9 січня
2009 р. до 9 липня 2009 р. включно (27 календарних тижнів).
У зв'язку з тим, що особа у 12-місячному періоді перед
настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної) працювала на останньому місці
роботи не менше 26 календарних тижнів, середня заробітна плата
розраховується на підставі довідки з цього місця роботи (за п'ять
місяців). Тобто розрахунок допомоги по безробіттю буде здійснено
на підставі довідки про середню заробітну плату з останнього місця
роботи.
Розрахунковим періодом є лютий - червень 2009 року.
5. Особа працювала на підприємстві з січня 2007 р. та була
звільнена 30 жовтня 2008 року. За останнім основним місцем роботи
особа працювала з 2 грудня 2008 р. до 16 січня 2009 р. включно.
Зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна 10
лютого 2009 року.
З основних місць роботи особа подала довідки про середню
заробітну плату за квітень - вересень 2008 р. та грудень 2008 р. -
січень 2009 року.
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Сума заробітної | розрахункового | календарних днів | плати, гривень | періоду | | | ---------------------+---------------------+--------------------| червень | 30 | 1530 | ---------------------+---------------------+--------------------| липень | 31 | 1530 | ---------------------+---------------------+--------------------| серпень | 31 | 1720 | ---------------------+---------------------+--------------------| вересень | 30 | 1250 | ---------------------+---------------------+--------------------| грудень | 31 | 1100 | ---------------------+---------------------+--------------------| січень | 31 | 900 | ---------------------+---------------------+--------------------| Усього | 184 | 8030 | -----------------------------------------------------------------
Середньоденна заробітна плата становить 43,64 гривні
(8030 гривень : 184 календарних дні), що не перевищує
встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з
якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день.
6. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 лютого
2007 р. до 10 грудня 2009 р. включно, за сумісництвом з 2 липня
2009 р. до 12 листопада 2009 р. включно та за цивільно-правовими
договорами у такі періоди: 14 травня - 30 червня 2009 р., 24 липня
- 15 вересня 2009 р., 2 жовтня - 30 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є
червень - листопад 2009 року. Оскільки період роботи за
сумісництвом та цивільно-правовими договорами входить до
розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням
заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за
основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у
відповідних місяцях за сумісництвом, та винагороди за
цивільно-правовими договорами.
Обчислення середнього доходу для розрахунку допомоги по
безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці |Кількість|Заробітна|Заробітна| Винагорода | Сумарний | розрахун-|календар-|плата за |плата за | за |дохід, що | кового |них днів |основним | суміс- | виконання | береться | періоду | | місцем |ництвом, | робіт за | для | | | роботи, |гривень | цивільно- |обчислення| | | гривень | | правовими |середнього| | | | | договорами, | доходу, | | | | | гривень | гривень | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| червень | 30 | 2200 | | 1500 | 3700 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| липень | 31 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| серпень | 31 | 2200 | 680 | 3100 | 5980 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| вересень | 30 | 2200 | 650 | 1900 | 4750 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| жовтень | 31 | 2200 | 650 | 1500 | 4350 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| листопад | 30 | 2200 | 240 | 1550 | 3990 | ---------+---------+---------+---------+-------------+----------| Усього | 183 | 13200 | 2520 | 9750 | 25470 | -----------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 139,18 гривні (25470 гривень : 183 календарних дні),
що не перевищує встановленого розміру максимальної величини
доходу, з якого сплачуються страхові внески, в розрахунку
на один календарний день (10035 гривень : 30,44 календарного
дня = 329,66 гривні).
7. Особа працювала за цивільно-правовими договорами з
6 лютого до 25 квітня 2009 р. включно, з 12 травня до 26 травня
2009 р. включно, з 1 липня до 16 вересня 2009 р. включно, з
3 жовтня до 28 листопада 2009 р. включно. У державній службі
зайнятості особа зареєстрована як безробітна 12 грудня 2009 року.
Ураховуючи те, що у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної) особа працювала тільки за
цивільноправовими договорами та період дії таких договорів
становить більше 26 тижнів, для визначення середнього доходу для
призначення допомоги по безробіттю враховується розмір щомісячного
доходу у місяцях розрахункового періоду, з якого сплачено страхові
внески.
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Сума | розрахункового | календарних днів | винагороди, гривень | періоду | | | -------------------+--------------------+-----------------------| травень | 31 | 360 | -------------------+--------------------+-----------------------| липень | 31 | 630 | -------------------+--------------------+-----------------------| серпень | 31 | 670 | -------------------+--------------------+-----------------------| вересень | 30 | 300 | -------------------+--------------------+-----------------------| жовтень | 31 | 450 | -------------------+--------------------+-----------------------| листопад | 30 | 500 | -------------------+--------------------+-----------------------| Усього | 184 | 2910 | -----------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 15,82 гривні (2910 гривень :
184 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру
максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески,
в розрахунку на один календарний день.
До пункту 18 Порядку
Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився
нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків
втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою
сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність
застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику
виробництва, страховий тариф для 7 класу - 0,93 відсотка.
Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для
призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні
(138 гривень : 6 місяців : 0,93 відсотка х 100 відсотків).
Середньоденний дохід за один календарний день становить
81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 - середньомісячна
кількість календарних днів у році).
Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не
піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності
призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків
та професійних захворювань за календарні дні тимчасової
непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної
плати за один календарний день - 81,25 гривні і становить
7475 гривень (81,25 х 92, де 92 - календарні дні тимчасової
непрацездатності, що оплачуються Фондом).
Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні
(2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).
До пункту 20 Порядку
Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову
непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж - 10 років.
------------------------------------------------------------------- Розрахунковий|Відпрацьовані|Нарахована| Заробітна |Середньоденна| період | дні |заробітна | плата, з | заробітна | | | плата, | якої | плата, | | | гривень |обчислюється| гривень | | | | розмір | | | | | середньої | | | | | заробітної | | | | | плати, | | | | | гривень | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Червень | 20 | 4200 | 4100* | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Липень | 21 | 4300 | 4100 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Серпень | 22 | 3850 | 3850 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Вересень | 22 | 4000 | 4000 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Жовтень | 21 | 3750 | 3750 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Листопад | 22 | 3800 | 3800 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Усього | 128 | 23900 | 23600 | 184,38 | ------------------------------------------------------------------
________________

* Тут і далі 4100 гривень - максимальна величина (гранична

сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу

(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування,

що встановлена на 2005 рік.
Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з
урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку:
оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця становить 553,14 гривні (184,38
гривні х 3 робочі дні);
страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
становить 2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів).
До пункту 21 Порядку
1. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та
за сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є
період з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала
за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та
дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої
сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої
заробітної плати для призначення виплат.
-------------------------------------------------------------------- Розрахунковий| Кількість |Заробітна| Заробітна | Заробітна | період |відпрацьованих|плата, з |плата, з якої| плата для | | днів за | якої | сплачено | обчислення | | основним |сплачено | страхові | середньої | |місцем роботи |страхові | внески за | заробітної | | в розрахун- |внески за|місцем роботи| плати для | |ковому періоді|основним |за сумісниц- | призначення | | | місцем |твом, гривень| виплат за | | | роботи, | |сумісництвом,| | | гривень | | гривень | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Червень | 20 | 3900 | 1200 | 200 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Липень | 21 | 2500 | 2300 | 1600 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Серпень | 22 | 3000 | 800 | 800 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Вересень | 22 | 3200 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Жовтень | 21 | 3400 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Листопад | 22 | 4100 | 1000 | | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Усього | 128 | | | 3600 | -------------------------------------------------------------------
Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з
розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата
за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за
основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує
максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата
за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні
(3600 гривень : 128 днів).
2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з
1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня
2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем
роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до
28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом
копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за
основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка
врахована при обчисленні середньої заробітної плати для
призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень
2007 року.
------------------------------------------------------------------ Місяці |Кількість |Заробітна | Заробітна | Заробітна | розрахункового| робочих | плата, з |плата, з якої| плата для | періоду | днів за | якої | сплачено | обчислення | | основним | сплачено | страхові | середньої | | місцем | страхові | внески за | заробітної | | роботи |внески за |місцем роботи| плати для | | | основним | за | призначення | | | місцем |сумісництвом,| виплат за | | | роботи, | гривень |сумісництвом,| | | гривень | | гривень | --------------+----------+----------+-------------+-------------| У 2006 році | | | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Липень | 21 | 2500 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Серпень | 22 | 3000 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Вересень | 21 | 3200 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Жовтень | 22 | 3400 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Листопад | 22 | 4100 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Грудень | 21 | 3900 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Разом | 129 | | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Січень 2007 р.| 18 | 2500 | 550 | 550 | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Усього | 18 | | | 550 | -----------------------------------------------------------------
Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем
роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за
основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за
місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за
січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального
страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день
за сумісництвом становить 30,55 гривні
(550 грн. : 18 робочих днів).
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007, N 1332 ( 1332-2009-п ) від
08.12.2009 }

Додаток 2

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
Довідка

про середню заробітну плату (дохід)

(для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю та у зв'язку

з вагітністю та пологами)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці |Кількість | Заробітна | Заробітна | Сумарна | розрахунко-|відпрацьо- | плата за | плата за |заробітна| вого періоду| ваних |відпрацьований|відпрацьований| плата | | робочих | час за | час за |(дохід), | | днів, | основним |сумісництвом, | гривень | | (годин) |місцем роботи,| з якої |(графа 3 | | | з якої | сплачено | + графа | | | сплачено | страхові | 4) | | | страхові | внески до | | | | внески до | Фонду, | | | | Фонду, | гривень | | | | гривень | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Січень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Лютий | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Березень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Квітень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Травень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Червень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Липень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Серпень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Вересень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Жовтень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Листопад | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Грудень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Усього | | | | | -----------------------------------------------------------------
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з
вагітністю і

(потрібне підкреслити) ологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами)
Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }

Додаток 3

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку виплат на випадок безробіття)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працював (працювала) __________________________________

(назва та місцезнаходження _________________________________________________________________

підприємства, установи, організації) дентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | розрахун-|розрахун-|календар-|заробітна | плата, | внески, | кового | кового |них днів |плата, з |що врахо-| сплачені | періоду | періоду |у розра- |якої спла-| вується |застрахованою| (зазна- | (за |хунковому| чувалися | для | особою до | чити рік,|винятком | періоді | страхові |розрахун-| Фонду | в якому |місяців, | (за | внески за| ку | загально- | визначе-| в яких |винятком | розрахун-|середньої|обов'язкового| ний |застрахо-|календар-| ковий | заробіт-| державного | розрахун-| вана |них днів,| період, | ної | соціального | ковий |особа не |не від- | гривень | плати, | страхування | період) |працювала|працьова-| | гривень | на випадок | | (з | них з | | | безробіття, | | першого |поважних | | | гривень | | до |причин*) | | | | | першого |(зазначи-| | | | |числа) з |ти кіль- | | | | |поважних |кість | | | | |причин* |днів, що | | | | |(зазначи-|залишили-| | | | |ти назву |ся в роз-| | | | | місяців,|рахунко- | | | | |що зали- |вому пе- | | | | |шилися в |ріоді, та| | | | |розрахун-|причини | | | | | ковому |їх виклю-| | | | |періоді, |чення) | | | | | та | | | | | |причини | | | | | | для | | | | | |виключен-| | | | | | ня), | | | | | | місяців | | | | | ---------+---------+---------+----------+---------+-------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних
днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _______ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ ______ ____ року

(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі,

яка працювала за сумісництвом)
Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно
до Закону України _______________________________________________,

(назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат ____________________
(необхідне зазначити)

______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

Додаток 4

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку

з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції

з експлуатації, для визначення частини допомоги по

безробіттю понад розміри та тривалість виплат на

випадок безробіття, та осіб, які працювали на

підприємствах із сезонним характером

виробництва, для розрахунку виплат

на випадок безробіття)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва та місцезнаходження _________________________________________________________________

підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | розрахун-|розрахун-|календар-| заробітна|плата, що| внески, | кового | кового | них днів| плата | врахо- | сплачені | періоду | періоду |у розра- |працівни- | вується |застрахованою| (зазначи-| (за |хунковому|ка, з якої| для | особою до | ти рік, в|винятком | періоді |сплачува- |розрахун-| Фонду | якому | місяців | (за | лися | ку | загально- | визначе-|розрахун-|винятком | страхові |середньої|обов'язкового| ний | кового |календар-| внески, |заробіт- | державного | розрахун-|періоду, |них днів,| гривень |ної плати| соціального | ковий | в яких |не від- | |(доходу),| страхування | період, |застрахо-|працьова-| | гривень | на випадок | та назву| вана | них з | | | безробіття, | місяців)|особа не |поважних | | | гривень | |працювала|причин*) | | | | | (з |(зазначи-| | | | | першого |ти кіль- | | | | | до |кість | | | | | першого |днів, що | | | | | числа) з|залишили-| | | | | поважних|ся в роз-| | | | | причин*|рахунко- | | | | |(зазначи-|вому пе- | | | | |ти назву |ріоді, та| | | | |місяців, |причини | | | | | що |іх виклю-| | | | |залишили-|чення | | | | | ся в | | | | | |розрахун-| | | | | | ковому | | | | | |періоді, | | | | | | та | | | | | |причини | | | | | |для вик- | | | | | | лючення | | | | | |місяців) | | | | | ---------+---------+---------+----------+---------+-------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень, на
кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _____ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ ______ ____ року.

(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі,

яка працювала за сумісництвом - для осіб,

зайнятих на сезонних роботах)
Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно
до Закону України _______________________________________________,

(назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат ____________________
(необхідне зазначити)
_______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

Додаток 5

до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середньоденне грошове забезпечення

для розрахунку виплат на випадок безробіття

видана _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу ____________________________________________
(найменування військового комісаріату, де особа перебувала на _________________________________________________________________

обліку, або військової частини, підприємства, установи, _________________________________________________________________

організації, органу, де особа проходила службу (адреса)
ідентифікаційний номер особи ____________________________________
------------------------------------------------------------------ Місяці | Місяці | Кількість | Грошове | Страхові | розрахун- |розрахункового| календарних | забез- | внески, | кового | періоду (за | днів у | печення, | сплачені | періоду | винятком |розрахунковому| що | застрахо- | (зазначити| місяців | періоді | врахо- | ваною | рік, |розрахункового| (за винятком | вується | особою до | в якому | періоду, в | календарних | для | Фонду | визначений| яких особа | днів, не |розрахунку| загально- | розрахун- |перебувала (з |відпрацьованих|середнього|обов'язково-| ковий | першого до | у зв'язку з |грошового | го | період, та|першого числа)|відпусткою для| забезпе- | державного | назву | у відпустці | догляду за | чення, | соціального| місяців) |для догляду за| дитиною до | гривень | страхування| | дитиною до |досягнення нею| | на випадок | |досягнення нею| трирічного | | безробіття,| | трирічного | віку або | | гривень | | віку або | шестирічного | | | | шестирічного | віку за | | | | віку за | медичним | | | | медичним | висновком) | | | | висновком | | | | | (зазначити | | | | |назву місяців,| | | | |що залишилися | | | | | в | | | | |розрахунковому| | | | | періоді) | | | | ----------+--------------+--------------+----------+------------| Усього | | | | | -----------------------------------------------------------------
Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця
обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за
розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього
грошового забезпечення у гривнях, на кількість календарних днів у
розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком). Частка (результат) становить _________________________
__________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) _______________________________ гривень ____________ копійок.
Якщо у розрахунковому періоді особа не мала грошового
забезпечення у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом
ділення місячного посадового окладу, встановленого на момент
звільнення, _________ гривень, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить ___________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) _______________________________ гривень __________ копійок.
Розмір середньоденного грошового забезпечення не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в
останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну
кількість календарних днів - 30,44.
Виплачена грошова допомога при звільненні ___________________
відповідно до Закону України _____________________________________

(назва Закону, статті)
Керівник _____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007; в редакції Постанови КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

Додаток 6

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку страхових виплат)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер ________, номер страхового свідоцтва ______
------------------------------------------------------------------- Місяці | Кількість | Нарахована за | Нарахована за | Сумарна | розрахун-|календарних| розрахунковий | розрахунковий |заробітна| кового | днів (без |період заробітна|період заробітна| плата, | періоду | урахування| плата | плата | гривень | |календарних|(оподатковуваний|(оподатковуваний| (графа | | днів, не | дохід), з якої | дохід) за |3 + графа| | відпрацьо-| сплачено |сумісництвом, з | 4) | | ваних з |страхові внески | якої сплачено | | | поважних | до Фонду, |страхові внески | | | причин*) | гривень | до Фонду, | | | | | гривень | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Січень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Лютий | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Березень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Квітень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Травень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Червень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Липень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Серпень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Вересень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Жовтень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Листопад | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Грудень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
*Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і
пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.
Для розрахунку страхових виплат середньоденна
(середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення сумарної заробітної плати (графа 3 + графа 4), гривень, на
кількість календарних днів (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) _______ гривень ________ копійок.
Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один день та обчислюється шляхом
ділення її розміру, встановленого в останньому місяці
розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних
днів - 30,44. Наприклад: з 1 жовтня 2006 р. - 165,9 гривень
(5050 грн. : 30,44).
Розмір середньомісячної заробітної плати для розрахунку
страхових виплат обчислюється відповідно до цього Порядку шляхом
множення середньої заробітної плати за один календарний день на
середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень _____________ копійок.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
Зміни,

що вносяться до Порядку обчислення

середньої заробітної плати, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100

( 100-95-п )

Виключити:
1) у пункті 1:
у підпункті "є" слова "збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством
період їх працевлаштування";
підпункт "к";
2) у пункті 2:
у першому реченні абзацу третього слова "і забезпечення
допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або по
вагітності та пологах";
в абзаці п'ятому слова "для забезпечення допомогою у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";
3) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "та
надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності та пологах";
4) у пункті 4:
в абзаці першому слова "а також для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності
та пологах";
в останньому абзаці слова "Якщо перед настанням тимчасової
непрацездатності або";
5) у назві розділу IV слова "та для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";
6) у пункті 5 слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю";
7) пункт 9;
8) у пункті 10:
у першому реченні абзацу першого слова "або періоді
тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах";
у другому реченні абзацу другого слова "або надавалась
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (по вагітності та
пологах)" та слова "або тимчасової непрацездатності (відпустки по
вагітності та пологах)";
в абзаці четвертому слова "та забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: