open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 вересня 2001 р. N 1266

Київ
Про обчислення середньої заробітної плати (доходу)

для розрахунку виплат за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }
{ Додатково див. Постанову КМ

N 745 ( 745-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

Відповідно до статті 23 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), статті 53 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і статті 34 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням (додається).
2. Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111,
N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616 ), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 651 ( 651-97-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 119);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р.
N 1308 ( 1308-99-п ) "Про внесення змін до Порядку визначення
розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно
обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути
обчислений лише за результатами роботи за рік" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1494);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 698 ( 698-2000-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та
пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 17, ст. 714).
4. Надати право Міністерству праці та соціальної політики
давати роз'яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
ПОРЯДОК

обчислення середньої заробітної плати (доходу)

для розрахунку виплат за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням і від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - страхові виплати) у разі
настання страхового випадку, а також оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства,
установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю
найманих працівників. Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення
середньої заробітної плати у разі, коли застрахованим особам
відповідно до законодавства встановлюються додаткові виплати понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок
безробіття. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
2. Порядок поширюється на підприємства, установи та
організації незалежно від організаційно-правових форм і форм
власності та на фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників (далі - роботодавці), а також на осіб, які беруть
участь у страхуванні на добровільних засадах. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
Розрахунковий період,

за який обчислюється середня заробітна

плата (дохід)
3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат (крім
страхування на випадок безробіття) та оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є
період роботи за останнім основним місцем роботи (зайняття
підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку,
протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески.
Для страхування на випадок безробіття розрахунковим
періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), є
період (періоди) роботи за основним місцем роботи (зайняття
підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку
(реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної),
протягом якого сплачено страхові внески особою або роботодавцем.
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з
цивільно-правовими угодами із сплатою внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, розрахунковий період, за який обчислюється сума доходу
для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є
місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові
внески, незалежно від кількості укладених у такий період договорів
(приклад наведено у додатку 1). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 } Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006, N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }
4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для застрахованих осіб (включаючи осіб,
які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та
добровільно застрахованих осіб), є останні шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття -
в якому припинено дію трудового договору або особу знято з обліку
у державного реєстратора як суб'єкта підприємницької діяльності;
для страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання осіб, у яких через деякий час погіршився
стан здоров'я у зв'язку з раніше отриманим ушкодженням здоров'я
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання - період роботи за останнім основним місцем роботи
перед настанням тимчасової непрацездатності).
Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в
організаціях, робота яких пов'язана із сезонним характером
виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних
галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 1997 р. N 278 ( 278-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., N 48, ст. 2363; 2002 р., N 51,
ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з
достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з
експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок
безробіття, за розрахунковий період береться 12 календарних
місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок
безробіття - в якому припинено дію трудового договору) (приклад
наведено у додатку 1).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в
яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з
розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1).
Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, місяці
тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами не виключаються з розрахункового періоду. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; в редакції Постанови КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6
календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого
числа), в яких сплачено страхові внески. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку
(приклад наведено у додатку 1). У разі коли у застрахованої особи після набуття права на
призначення страхової виплати (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності) одночасно виникло
право на призначення іншої страхової виплати, при обчисленні
середньої заробітної плати для визначення розміру іншої страхової
виплати береться розрахунковий період, за яким обчислювалася
середня заробітна плата для призначення попередньої страхової
виплати. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Виплати, з яких обчислюється

середня заробітна плата (дохід)
7. Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється
виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не
враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати
зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких
сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з
рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна
плата перераховується за попередні періоди, обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням
донарахованої заробітної плати окремо за кожний місяць, за який
здійснено перерахунок. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 } Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }
{ Установити, що до сум фактичних витрат на оплату праці (для
роботодавців) чи сум оплати праці (для найманих працівників), що
обчислюються відповідно до пункту 7 не включаються суми виплат, що
здійснюються згідно із Законом України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ) згідно з
Постановою КМ N 745 ( 745-2006-п ) від 25.05.2006 }
8. Середній дохід добровільно застрахованої особи
обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку),
з якого сплачувалися страхові внески.
9. До середньої заробітної плати (доходу) включається
заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної
суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу
(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі коли застрахована особа частину місяця в
розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення
середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати,
що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами
законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно
відпрацьованому часу (приклад наведено у додатку 1). ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 ) У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з
роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу
роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу
(різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної
роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що
припадають на місяці розрахункового періоду. ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
10. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин, що
зазначені у пункті 4 цього Порядку, або якщо страховий випадок
настав у перший день роботи, середня заробітна плата для
розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається
виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу),
встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.
{ Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
У разі коли на підприємстві, в установі та організації
встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня
заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент
настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи
(приклад наведено у додатку 1).
11. Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та
податкової міліції, звільненим у зв'язку із скороченням
чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров'я,
для обчислення середнього грошового забезпечення для надання
допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового
забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним
званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та
додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця,
індексація грошового забезпечення. { Абзац перший пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }
Щомісячна грошова винагорода, що виплачується в іноземній
валюті за виконання військовослужбовцями службових обов'язків за
межами України, для обчислення середнього грошового забезпечення
не враховується. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною
експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою
професійної працездатності минуло більше року з дня настання
страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи
з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на
виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу
роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням
її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у
гривнях;
З(н) - середньомісячна заробітна плата найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року
з якого призначається страхова виплата;
С - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за
кожний місяць розрахункового періоду
(К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);
М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі відсутності на момент призначення страхових виплат
даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична
середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в
економіці України, за місяці попереднього року з наступним
перерахунком її після надходження даних про середньомісячну
заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці
України, за календарний рік, що передує року, з якого
призначається страхова виплата.
Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний
місяць у розрахунковому періоді, який враховується при призначенні
страхових виплат, визначається за формулою
К = З(в) : З(с),
де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;
З(в) - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено
страхові внески та яка враховується при призначенні страхових
виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати;
З(с) - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих
в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати.
Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць,
середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України,
застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів,
фактично відпрацьованих застрахованою особою в зазначеному місяці,
виходячи із числа робочих днів, обчислених у середньому за рік
(21,0). { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
У разі подання застрахованою особою для призначення страхових
виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р.
при обчисленні коефіцієнта заробітної плати середня заробітна
плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною
заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України,
відповідного року.
Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в
економіці України, за роками та місяцями відповідного року
доводяться до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України виконавчою дирекцією Фонду на
підставі даних Держкомстату.
У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи
про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров'я не
збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з
розміру середньої заробітної плати за відповідною професією
(посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії
(посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру
середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на
підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше
розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату
встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Відсутність документів про заробітну плату
підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.
У разі відсутності у потерпілого на час звернення за
страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв'язку з
ліквідацією підприємства, установи чи організації середня
заробітна плата обчислюється виходячи з діючої місячної тарифної
ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною
професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної
заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення
потерпілому МСЕК ступеня втрати професійної працездатності.
У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання
(практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат
середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на
підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією
(спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної
ставки найменшого розряду за відповідною професією.
Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована
особа одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для
призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи
з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням
застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена
виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого
навчання (практики).
У разі повторного ушкодження здоров'я в одного роботодавця
середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за
відповідні розрахункові періоди, що передували першому або
повторному ушкодженню здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати
в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної
працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків
ушкодження здоров'я.
Якщо повторне ушкодження здоров'я застрахованої особи настало
з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної
працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження
здоров'я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та
перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру
заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням
страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати
професійної працездатності за кожним страховим випадком.
У разі встановлення причинного зв'язку смерті застрахованої
особи з ушкодженням здоров'я відповідно до законодавства середня
заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім'ї
обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, яка
була визначена при останньому перерахунку страхових виплат. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
12-1. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю
минуло більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається
право на допомогу по безробіттю, середня заробітна плата може
обчислюватися (за її бажанням) виходячи з розміру середньої
заробітної плати особи відповідно до пункту 12 цього Порядку. Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Обчислення середньої заробітної плати

(доходу) для розрахунку страхових виплат та

оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

за рахунок коштів роботодавця
13. У випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого
обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах, для
розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується
середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за
один календарний день. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
14. Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески:
на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому
періоді - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням (у частині
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з
вагітністю та пологами), і від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності в
частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім
розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та
для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця; { Абзац другий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006, N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
на кількість календарних днів за розрахунковий період (без
урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком) - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для
осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не
піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють
на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для
добровільно застрахованих осіб за усіма видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування" (приклад
наведено у додатку 1). Для осіб, зазначених у пункті 11 цього
Порядку, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у
зв'язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не
виключаються. { Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може
перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка
обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому
місяці розрахункового періоду: ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням (у частині призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами), і від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, в частині розрахунку допомоги по
тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат
добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців;
{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у
зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку,
для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота
вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих
осіб за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Ця норма не поширюється на осіб, зазначених у пункті
11 цього Порядку. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006, із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Якщо середня заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно
до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (за один
календарний день) визначається шляхом ділення тарифної ставки
(посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44), а за один робочий день (годину) - на
середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на
підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним
графіком роботи). ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру
середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата
обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один
календарний день на середньомісячну кількість календарних днів
(30,44). ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до
абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна
плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення
нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих
днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному
підрозділі) у розрахунковому періоді. { Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
15. Якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться
в годинах, для розрахунку застрахованій особі допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна
плата. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на
кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений
період.
17. Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються у
робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування і видаються довідки про середню
заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом,
середня заробітна плата (дохід) обчислюється цими робочими
органами сумарно (приклад наведено у додатку 1).
Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового
періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених в абзаці
третьому пункту 4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у
зв'язку із стійкою втратою працездатності внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється з
урахуванням суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний
місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми
заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом
(приклад наведено у додатку 1). { Пункт 17 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються в
робочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та така
особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох
підприємствах або на одному підприємстві з перервою страхового
стажу, середня заробітна плата обчислюється таким робочим органом
сумарно за шість календарних місяців (або менш як шість
календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку, не враховуючи часу перерви в роботі, на
підставі довідок про середню заробітну плату, виданих
роботодавцями, починаючи з останнього місця роботи. { Пункт 17
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }
Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються
до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1). { Пункт
17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п )
від 18.07.2007 } Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою:
Д = СВ : К : Т х 100%, Формула пункту 18 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п )
від 22.02.2006 )
де Д - середньоденний дохід;
СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період;
К - кількість календарних днів за розрахунковий період;
( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого
належить вид діяльності застрахованої особи.
19. Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, і за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за
формулою
Д = П х В : С : К, Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
де Д - середньоденний дохід;
П - розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа
(без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного
найманого працівника або члена сім'ї); ( Абзац третій пункту 19 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
В - відсоток суми встановленого розміру податку, що
перераховується до Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності або Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття; ( Абзац четвертий
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
С - розмір страхового внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, або на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, визначений Законом України "Про
розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 );
К - кількість календарних днів за розрахунковий період.
( Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за
перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної)
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
(середньогодинної) заробітної плати (доходу) залежно від
страхового стажу, якщо наявність його передбачено законодавством,
на кількість днів (годин), які підлягають оплаті (приклади
наведено у додатку 1).
21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові
виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності
та пологах та оплата перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому
порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним
місцем роботи. ( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за
сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за
місцями роботи за сумісництвом. { Пункт 21 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за
місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному
періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи. { Пункт
21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п )
від 18.07.2007 }
Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за
сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на
розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах,
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна
плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом
ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за
фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на
кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом.
{ Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються
страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не
може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми)
заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування (приклад наведено у додатку 1).
{ Абзац пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 949 ( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
Порядок видання довідки

про середню заробітну плату (дохід)
22. Довідка про середню заробітну плату видається
роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів
виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших
документів про нараховану заробітну плату.
Для призначення виплат у разі настання безробіття
військовослужбовцям та іншим особам, у яких строк служби
прирівнюється до страхового стажу, довідка про грошове
забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи
перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де
такі особи проходили службу. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок
середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться
автоматизовано, розділ листка непрацездатності "Довідка про
заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка
непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати,
засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно
застрахованим особам видається державними податковими органами за
місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих
в установленому законодавством порядку. { Абзац перший пункту 23
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2007-п )
від 18.07.2007 }
Застраховані особи, які сплачують єдиний податок з фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, подають робочим
органам виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування довідку про сплату
встановленого розміру податку, що видається органом державної
податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку.
( Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам
здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
24. ( Абзац перший пункту 24 виключено на підставі
Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала
особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий
оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою)
видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту
населення, а у разі відсутності в цьому органі таких відомостей -
центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність
галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, установа чи
організація. ( Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
25. Довідка про середню заробітну плату (дохід), з якої
сплачено страхові внески, для розрахунку страхових виплат
складається за формою згідно з додатками 2-6. Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }
26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню
заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом
звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про
нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи
організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку
застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА. Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }

Додаток 1

до Порядку
ПРИКЛАДИ

обчислення середньої заробітної плати

та розрахунку страхових виплат (умовні)

До пункту 3 Порядку
Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими угодами і брала участь в страхуванні
на випадок безробіття на добровільних засадах.
Термін дії договорів: 15.02.06 - 30.04.06

03.05.06 - 30.06.06

01.08.06 - 24.11.06

11.09.06 - 15.11.06.
Дата взяття на облік як платника страхових внесків в центрі
зайнятості - 20 березня 2006 року. Дата зняття з обліку за
особистою заявою - 10 жовтня 2006 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа
добровільно сплачувала страхові внески. До розрахункового періоду
в даному разі включаються квітень-вересень 2006 року.
До пункту 4 Порядку
1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по
31 грудня 2005 р. включно.
2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі
зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір,
укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.
3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати
професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного
випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 червня по 30 листопада 2004 року.
4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного
дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з травня по жовтень 2006 року.
У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по
9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень,
червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа
взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць
виключається з розрахункового періоду.
5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з
20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня
2007 року.
Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним
характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних
місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю
відпрацьовані місяці, тобто червень - грудень 2006 року.
6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня
2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної
працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, яке сталося
8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у
зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цим самим
страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа
продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому
підприємстві) за іншою професією, з якою не пов'язане професійне
захворювання.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової
непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової
непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом
якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися
страхові внески.
До пункту 6 Порядку
1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року.
Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.
2. Застрахована особа хворіла з 10 до 30 листопада (включно)
2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по
31 жовтня 2006 року.
З 1 грудня 2006 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення
середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий
період з 1 червня до 30 листопада 2006 р.
3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня
2007 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31
липня 2006 року.
З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення страхової виплати у зв'язку з установленням МСЕК
стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання
(акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).
З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили стійку втрату працездатності, береться
розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим
випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.
До пункту 9 Порядку
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами настала у
застрахованої особи в липні. У розрахунковому періоді
(січень-червень), за який обчислюється середня заробітна плата,
застрахована особа була тимчасово непрацездатною та перебувала у
відпустці і працювала в червні тільки 5 робочих днів, за які їй
нараховано основну заробітну плату в сумі 150 гривень, одноразову
премію до свята - 300 гривень та матеріальну допомогу - 400
гривень.
Для обчислення середньої заробітної плати одноразова премія
до свята та матеріальна допомога враховуються пропорційно
відпрацьованому часу, розміри яких визначаються шляхом ділення
зазначених сум на кількість робочих днів за балансом робочого часу
у червні і множення на кількість відпрацьованих днів. Загальна
сума заробітної плати в розрахунковому періоді становить
316 гривень 67 коп. (150 гривень + 71,43 гривні
(300 гривень : 21 х 5) + 95,24 гривні (400 гривень : 21 х 5).
До пункту 10 Порядку
Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на
підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень,
або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією
працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому
тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної
тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).
Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі
500 гривень на місяць.
Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються
страхові виплати та здійснюється оплата перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
становить 400 гривень
(500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).
Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна
заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень : 16, де 16 -
кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у
місяці, в якому настав страховий випадок).
До пункту 12 Порядку
1. Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення
страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні
2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою
пов'язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня
по червень 1998 року.
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий | Нарахована | Середня | Коефіцієнт | період у |заробітна плата|заробітна плата| заробітної | 1998 році | (З(в), гривень| найманих | плати | | | працівників, | застрахованої | | | зайнятих в | особи (К) | | | економіці | | | | України (З(з),| | | | гривень | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Січень | 205,4 | 136,82 | 1,5012 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лютий | 210,5 | 137,85 | 1,527 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Березень | 260,3 | 149,76 | 1,7381 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Квітень | 205,2 | 146,39 | 1,4017 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Травень | 270,3 | 148,61 | 1,8189 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Червень | 201,1 | 158,01 | 1,2727 | ------------------------------------------------+---------------| Усього | С = 9,2596 | -----------------------------------------------------------------
Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних
випадків береться середньомісячна заробітна плата, що
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З(н) - 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);
С - 9,2596;
М - 6 місяців;
З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.
2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено
10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня
2007 р. у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався
17 грудня 1992 року.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді
зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні -
два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні -
дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у
жовтні - три робочих дні, заробітна плата - 1217,6 карбованця).
Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році
приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і
становить:
у червні - 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день х 2 дні );
у вересні - 3081 карбованець
(7189,1 крб. : 21 день х 9 днів);
у жовтні - 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день х 3 дні).
------------------------------------------------------------------ Місяці |Фактично|Середньо- | Середня | Середня |Коефіцієнт| розраху-|відпра- | місячна | заробітна | заробітна |заробітної| нкового|цьовано |заробітна | плата | плата | плати | періоду|робочих | плата у | працівни- |працівників,|(графу 3 :| | днів |1992 році,| ків, | зайнятих в | графу 5) | | |карбован- |зайнятих в | галузях | | | | ців | економіці |економіки у | | | | | України у | 1992 році, | | | | | 1992 році,| приведена | | | | |карбованців|до фактично | | | | | |відпрацьова-| | | | | | ного часу | | | | | |потерпілого,| | | | | |карбованців | | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Червень | 2 | 345,7 | 4966,3 | 473 | 0,7309 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Липень | 22 | 4180,2 | 5065 | 5065 | 0,8253 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Серпень | 21 | 3990,8 | 5422,1 | 5422,1 | 0,7360 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Вересень| 9 | 1710,2 | 7189,1 | 3081 | 0,5551 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Жовтень | 3 | 1217,6 | 8171,6 | 1167,4 | 1,0430 | --------+--------+----------+-----------+------------+----------| Листопад| 22 | 9210,6 | 10550,3 | 10550,3 | 0,8730 | ----------------------------------------------------------------| 4,7633 | -----------------------------------------------------------------
Обчислення середньомісячного заробітку для призначення
щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи,
гривень;
З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);
С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої
особи за кожний місяць розрахункового періоду);
М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому
періоді).
Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.
При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума
щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.
До пункту 14 Порядку
Особа, що пропрацювала на підприємстві 5 років, була
вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р.
включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до
9 листопада 2005 р. включно хворіла.
Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:
у серпні 2005 р. - премія разового характеру;
у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому
числі 500 гривень - премія разового характеру;
у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
1. Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати
для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є період з
липня по грудень 2005 року.
Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді
визначається:
вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у
вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у
жовтні зменшено на 8 календарних днів через хворобу);
листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у
листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);
грудень - 31 календарний день.
Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді
становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).
2. Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
визначається:
серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки
цей місяць виключено з розрахункового періоду;
вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500)+(500 : 21 робочий день
х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується пропорційно
відпрацьованому часу в жовтні;
листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).
3. Середня заробітна плата для призначення допомоги по
безробіттю становить 74,82 гривні
(7557,14 гривні : 101 календарний день).
4. У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина)
заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в
розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні
(4100 : 30,44 календарного дня).
Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму
(граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного
доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в
розрахунку на один календарний день.
До пункту 17 Порядку
1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня
2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня
2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним
місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період
роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду,
обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по
безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний
місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та
заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Посадовий | Заробітна | Сумарна | розрахункового|календарних| оклад |плата, з якої| заробітна | періоду | днів | (тарифна | сплачено | плата, що | | |ставка) за | страхові | береться | | | основним |внески та яка| для | | | місцем |береться для |обчислення | | | роботи, |розрахунку за| середньої | | | гривень |сумісництвом,|заробітної | | | | гривень | плати, | | | | | гривень | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Серпень | 31 | 1100 | | 1100 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Вересень | 30 | 950 | | 950 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Жовтень | 31 | 1200 | 297 | 1497 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Листопад | 30 | 1600 | 580 | 2180 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Грудень | 31 | 1850 | 240 | 2090 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Січень | 31 | 1580 | | 1580 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Усього | 184 | 8280 | 1117 | 9397 | -----------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню
заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.
За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня
2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи
(розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий
оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом
(звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень
2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями
розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати
становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці | Кількість | Посадовий | Заробітна | Сумарна | розрахункового|календарних| оклад |плата, з якої| заробітна | періоду | днів | (тарифна | сплачено | плата, що | | |ставка) за | страхові | береться | | | основним |внески та яка| для | | | місцем |береться для |обчислення | | | роботи, | розрахунку, | середньої | | | гривень | за |заробітної | | | |сумісництвом,| плати, | | | | гривень | гривень | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Вересень | 30 | 350 | 332 | 682 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Жовтень | 31 | 350 | 352 | 702 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Листопад | 30 | 350 | 580 | 930 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Грудень | 31 | 350 | 540 | 890 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Січень | 31 | 350 | 350 | 700 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Лютий | 28 | 350 | 350 | 700 | --------------+-----------+-----------+-------------+-----------| Усього | 181 | 2100 | 2504 | 4604 | -----------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
3. Особа працювала за останнім основним місцем роботи з
10 березня 2007 р. до 15 квітня 2007 р., заробітна плата становила
у березні 850, у квітні - 580 гривень. За попереднім місцем роботи
працювала п'ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До
державної служби зайнятості подала дві довідки про середню
заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично
відпрацьований час (березень - квітень 2007 р.) та з попереднього
місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. -
січень 2007 р.) із заробітною платою за місяцями розрахункового
періоду відповідно 520, 515, 540, 545, 100 (матеріальна допомога)
і 450 гривень. З 30 листопада до 31 грудня 2006 р. включно особа
хворіла.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ Місяці розрахункового|Кількість календарних|Заробітна плата, що | періоду | днів | береться для | | |обчислення середньої| | | заробітної плати, | | | гривень | ---------------------+---------------------+--------------------| Жовтень 2006 | 31 | 540 | ---------------------+---------------------+--------------------| Листопад 2006 | 29 | 545 | ---------------------+---------------------+--------------------| Січень 2007 | 31 | 450 | ---------------------+---------------------+--------------------| Березень 2007 | 22 | 850 | ---------------------+---------------------+--------------------| Квітень 2007 | 15 | 580 | ---------------------+---------------------+--------------------| Усього | 128 | 2965 | -----------------------------------------------------------------
У розрахунковому періоді виключено кілька днів листопаду і
грудень 2006 р., оскільки особа у цей проміжок часу хворіла.
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 23,16 гривні (2965 грн. : 128 календарних днів), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
4. Особа працювала на підприємстві з 8 січня 2006 р. до 9
липня 2006 р. (27 календарних тижнів). Розрахунковим періодом є
лютий - червень 2006 року. Оскільки у 12-місячному періоді перед
настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної) особа більше не працювала, але
має право на страхові виплати, розрахунок допомоги по безробіттю
здійснюється виходячи із середньої заробітної плати на підставі
довідки про середню заробітну плату за п'ять місяців.
До пункту 18 Порядку
Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився
нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків
втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою
сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність
застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику
виробництва, страховий тариф для 7 класу - 0,93 відсотка.
Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для
призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні
(138 гривень : 6 місяців : 0,93 відсотка х 100 відсотків).
Середньоденний дохід за один календарний день становить
81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 - середньомісячна
кількість календарних днів у році).
Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не
піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності
призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків
та професійних захворювань за календарні дні тимчасової
непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної
плати за один календарний день - 81,25 гривні і становить
7475 гривень (81,25 х 92, де 92 - календарні дні тимчасової
непрацездатності, що оплачуються Фондом).
Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні
(2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).
До пункту 20 Порядку
Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову
непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж - 10 років.
------------------------------------------------------------------- Розрахунковий|Відпрацьовані|Нарахована| Заробітна |Середньоденна| період | дні |заробітна | плата, з | заробітна | | | плата, | якої | плата, | | | гривень |обчислюється| гривень | | | | розмір | | | | | середньої | | | | | заробітної | | | | | плати, | | | | | гривень | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Червень | 20 | 4200 | 4100* | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Липень | 21 | 4300 | 4100 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Серпень | 22 | 3850 | 3850 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Вересень | 22 | 4000 | 4000 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Жовтень | 21 | 3750 | 3750 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Листопад | 22 | 3800 | 3800 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Усього | 128 | 23900 | 23600 | 184,38 | ------------------------------------------------------------------
________________

* Тут і далі 4100 гривень - максимальна величина (гранична

сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу

(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування,

що встановлена на 2005 рік.
Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з
урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку:
оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця становить 553,14 гривні (184,38
гривні х 3 робочі дні);
страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
становить 2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів).
До пункту 21 Порядку
1. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та
за сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є
період з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала
за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та
дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої
сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої
заробітної плати для призначення виплат.
-------------------------------------------------------------------- Розрахунковий| Кількість |Заробітна| Заробітна | Заробітна | період |відпрацьованих|плата, з |плата, з якої| плата для | | днів за | якої | сплачено | обчислення | | основним |сплачено | страхові | середньої | |місцем роботи |страхові | внески за | заробітної | | в розрахун- |внески за|місцем роботи| плати для | |ковому періоді|основним |за сумісниц- | призначення | | | місцем |твом, гривень| виплат за | | | роботи, | |сумісництвом,| | | гривень | | гривень | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Червень | 20 | 3900 | 1200 | 200 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Липень | 21 | 2500 | 2300 | 1600 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Серпень | 22 | 3000 | 800 | 800 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Вересень | 22 | 3200 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Жовтень | 21 | 3400 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Листопад | 22 | 4100 | 1000 | | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Усього | 128 | | | 3600 | -------------------------------------------------------------------
Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з
розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата
за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за
основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує
максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата
за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні
(3600 гривень : 128 днів).
2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з
1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня
2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем
роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до
28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом
копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за
основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка
врахована при обчисленні середньої заробітної плати для
призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень
2007 року.
------------------------------------------------------------------ Місяці |Кількість |Заробітна | Заробітна | Заробітна | розрахункового| робочих | плата, з |плата, з якої| плата для | періоду | днів за | якої | сплачено | обчислення | | основним | сплачено | страхові | середньої | | місцем | страхові | внески за | заробітної | | роботи |внески за |місцем роботи| плати для | | | основним | за | призначення | | | місцем |сумісництвом,| виплат за | | | роботи, | гривень |сумісництвом,| | | гривень | | гривень | --------------+----------+----------+-------------+-------------| У 2006 році | | | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Липень | 21 | 2500 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Серпень | 22 | 3000 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Вересень | 21 | 3200 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Жовтень | 22 | 3400 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Листопад | 22 | 4100 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Грудень | 21 | 3900 | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Разом | 129 | | | | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Січень 2007 р.| 18 | 2500 | 550 | 550 | --------------+----------+----------+-------------+-------------| Усього | 18 | | | 550 | -----------------------------------------------------------------
Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем
роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за
основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за
місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за
січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального
страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день
за сумісництвом становить 30,55 гривні
(550 грн. : 18 робочих днів).
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

Додаток 2

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
Довідка

про середню заробітну плату (дохід)

(для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю та у зв'язку

з вагітністю та пологами)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці |Кількість | Заробітна | Заробітна | Сумарна | розрахунко-|відпрацьо- | плата за | плата за |заробітна| вого періоду| ваних |відпрацьований|відпрацьований| плата | | робочих | час за | час за |(дохід), | | днів, | основним |сумісництвом, | гривень | | (годин) |місцем роботи,| з якої |(графа 3 | | | з якої | сплачено | + графа | | | сплачено | страхові | 4) | | | страхові | внески до | | | | внески до | Фонду, | | | | Фонду, | гривень | | | | гривень | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Січень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Лютий | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Березень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Квітень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Травень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Червень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Липень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Серпень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Вересень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Жовтень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Листопад | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Грудень | | | | | ------------+-----------+--------------+--------------+---------| Усього | | | | | -----------------------------------------------------------------
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з
вагітністю і

(потрібне підкреслити) ологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами)
Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 949 ( 949-2007-п ) від
18.07.2007 }

Додаток 3

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку виплат на випадок безробіття)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працював (працювала) __________________________________

(назва підприємства, установи,

організації) дентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | розрахун-|розрахун-|календар-|заробітна | плата, | внески, | кового | кового |них днів |плата, з |що врахо-| сплачені | періоду | періоду |у розра- |якої спла-| вується |застрахованою| (зазна- | (за |хунковому| чувалися | для | особою до | чити рік,|винятком | періоді | страхові |розрахун-| Фонду | в якому |місяців, | (за | внески за| ку | загально- | визначе-| в яких |винятком | розрахун-|середньої|обов'язкового| ний |застрахо-|календар-| ковий | заробіт-| державного | розрахун-| вана |них днів,| період, | ної | соціального | ковий |особа не |не від- | гривень | плати, | страхування | період) |працювала|працьова-| | гривень | на випадок | | (з | них з | | | безробіття, | | першого |поважних | | | гривень | | до |причин*) | | | | | першого | | | | | |числа) з | | | | | |поважних | | | | | |причин* | | | | | |(зазначи-| | | | | |ти назву | | | | | | місяців,| | | | | |що зали- | | | | | |шилися в | | | | | |розрахун-| | | | | | ковому | | | | | |періоді, | | | | | | та | | | | | |причини | | | | | | для | | | | | |виключен-| | | | | | ня), | | | | | | місяців | | | | | ---------+---------+---------+----------+---------+-------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних
днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _______ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ _______ ____ року.

(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка

працювала за сумісництвом)

______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

Додаток 4

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку

з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції

з експлуатації, для визначення частини допомоги по

безробіттю понад розміри та тривалість виплат на

випадок безробіття, та осіб, які працювали на

підприємствах із сезонним характером

виробництва, для розрахунку виплат

на випадок безробіття)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | розрахун-|розрахун-|календар-| заробітна|плата, що| внески, | кового | кового | них днів| плата | врахо- | сплачені | періоду | періоду |у розра- |працівни- | вується |застрахованою| (зазначи-| (за |хунковому|ка, з якої| для | особою до | ти рік, в|винятком | періоді |сплачува- |розрахун-| Фонду | якому | місяців | (за | лися | ку | загально- | визначе-|розрахун-|винятком | страхові |середньої|обов'язкового| ний | кового |календар-| внески, |заробіт- | державного | розрахун-|періоду, |них днів,| гривень |ної плати| соціального | ковий | в яких |не від- | |(доходу),| страхування | період, |застрахо-|працьова-| | гривень | на випадок | та назву| вана | них з | | | безробіття, | місяців)|особа не |поважних | | | гривень | |працювала|причин*) | | | | | (з | | | | | | першого | | | | | | до | | | | | | першого | | | | | | числа) з| | | | | | поважних| | | | | | причин*| | | | | |(зазначи-| | | | | |ти назву | | | | | |місяців, | | | | | | що | | | | | |залишили-| | | | | | ся в | | | | | |розрахун-| | | | | | ковому | | | | | |періоді, | | | | | | та | | | | | |причини | | | | | |для вик- | | | | | | лючення | | | | | |місяців) | | | | | ---------+---------+---------+----------+---------+-------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень, на
кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _____ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ ________ ___ року. (згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка

працювала за сумісництвом - для осіб,

зайнятих на сезонних роботах)
_______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

Додаток 5

до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середньоденне грошове забезпечення

військовослужбовця або інших осіб, зазначених

у пункті 11 Порядку (для розрахунку

виплат на випадок безробіття)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу _____________________________________________

(найменування військового комісаріату, де

особа перебувала на обліку, військової

частини або установи, де особа проходила

службу) _________________________________________________________________

(адреса)
ідентифікаційний номер особи _____________________________________
-------------------------------------------------------------------- Місяці | Місяці | Кількість | Грошове | розрахун-| розрахункового |календарних днів у| забезпечення за | кового | періоду (за | розрахунковому | розрахунковий | періоду | винятком місяців | періоді (за | період, що | (зазначи-| розрахункового | винятком | враховується для | ти рік, в| періоду, в яких |календарних днів, | розрахунку | якому | особа перебувала |не відпрацьованих | середнього | визначе-| (з першого до | у зв'язку з | грошового | ний | першого числа) у | відпусткою по | забезпечення, | розрахун | відпустці по |догляду за дитиною| гривень* | ковий |догляду за дитиною|до досягнення нею | | період, |до досягнення нею | трирічного віку | | та назву | трирічного віку | або шестирічного | | місяців) | або шестирічного | віку за медичним | | | віку за медичним | висновком) | | | висновком | | | | (зазначити назву | | | | місяців, що | | | | залишилися в | | | | розрахунковому | | | | періоді) | | | ---------+------------------+------------------+------------------| Усього | | | | -------------------------------------------------------------------
Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця
обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за
розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього
грошового забезпечення, гривень*, на кількість календарних днів у
розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком). Частка (результат) становить _________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень __________ копійок.
Якщо у розрахунковому періоді особа не мала заробітку у
зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком,
середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення
місячного посадового окладу, встановленого на момент звільнення, ________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів -
30,44. Частка (результат) становить ______________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень _____________ копійок.
_____________________________
*До грошового забезпечення, що враховується для обчислення
середнього грошового забезпечення для призначення допомоги по
безробіттю, відповідно до пункту 11 Порядку враховуються такі
виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за
військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової
надбавки за вислугу років та додаткові види грошового
забезпечення, що виплачуються щомісяця, індексація грошового
забезпечення.

Керівник установи __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

Додаток 6

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку страхових виплат)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер ________, номер страхового свідоцтва ______
------------------------------------------------------------------- Місяці | Кількість | Нарахована за | Нарахована за | Сумарна | розрахун-|календарних| розрахунковий | розрахунковий |заробітна| кового | днів (без |період заробітна|період заробітна| плата, | періоду | урахування| плата | плата | гривень | |календарних|(оподатковуваний|(оподатковуваний| (графа | | днів, не | дохід), з якої | дохід) за |3 + графа| | відпрацьо-| сплачено |сумісництвом, з | 4) | | ваних з |страхові внески | якої сплачено | | | поважних | до Фонду, |страхові внески | | | причин*) | гривень | до Фонду, | | | | | гривень | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Січень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Лютий | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Березень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Квітень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Травень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Червень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Липень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Серпень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Вересень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Жовтень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Листопад | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Грудень | | | | | ---------+-----------+----------------+----------------+---------| Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
*Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і
пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.
Для розрахунку страхових виплат середньоденна
(середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення сумарної заробітної плати (графа 3 + графа 4), гривень, на
кількість календарних днів (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) _______ гривень ________ копійок.
Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один день та обчислюється шляхом
ділення її розміру, встановленого в останньому місяці
розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних
днів - 30,44. Наприклад: з 1 жовтня 2006 р. - 165,9 гривень
(5050 грн. : 30,44).
Розмір середньомісячної заробітної плати для розрахунку
страхових виплат обчислюється відповідно до цього Порядку шляхом
множення середньої заробітної плати за один календарний день на
середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ _________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) __________ гривень _____________ копійок.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2007-п ) від 18.07.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
Зміни,

що вносяться до Порядку обчислення

середньої заробітної плати, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100

( 100-95-п )

Виключити:
1) у пункті 1:
у підпункті "є" слова "збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством
період їх працевлаштування";
підпункт "к";
2) у пункті 2:
у першому реченні абзацу третього слова "і забезпечення
допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або по
вагітності та пологах";
в абзаці п'ятому слова "для забезпечення допомогою у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";
3) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "та
надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності та пологах";
4) у пункті 4:
в абзаці першому слова "а також для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності
та пологах";
в останньому абзаці слова "Якщо перед настанням тимчасової
непрацездатності або";
5) у назві розділу IV слова "та для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";
6) у пункті 5 слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю";
7) пункт 9;
8) у пункті 10:
у першому реченні абзацу першого слова "або періоді
тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах";
у другому реченні абзацу другого слова "або надавалась
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (по вагітності та
пологах)" та слова "або тимчасової непрацездатності (відпустки по
вагітності та пологах)";
в абзаці четвертому слова "та забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: