open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 вересня 2001 р. N 1266

Київ
Про обчислення середньої заробітної плати (доходу)

для розрахунку виплат за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )

Відповідно до статті 23 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), статті 53 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і статті 34 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням (додається).
2. Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111,
N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616 ), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 651 ( 651-97-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 119);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р.
N 1308 ( 1308-99-п ) "Про внесення змін до Порядку визначення
розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно
обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути
обчислений лише за результатами роботи за рік" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1494);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 698 ( 698-2000-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та
пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 17, ст. 714).
4. Надати право Міністерству праці та соціальної політики
давати роз'яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
ПОРЯДОК

обчислення середньої заробітної плати (доходу)

для розрахунку виплат за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням і від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - страхові виплати) у разі
настання страхового випадку, а також оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства,
установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю
найманих працівників. Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення
середньої заробітної плати у разі, коли застрахованим особам
відповідно до законодавства встановлюються додаткові виплати понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок
безробіття. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
2. Порядок поширюється на підприємства, установи та
організації незалежно від організаційно-правових форм і форм
власності та на фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників (далі - роботодавці), а також на осіб, які беруть
участь у страхуванні на добровільних засадах. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
Розрахунковий період,

за який обчислюється середня заробітна

плата (дохід)
3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат та оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роботи
(зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового
випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. ( Пункт 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п )
від 22.02.2006 )
4. Розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи
осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та
добровільно застрахованих осіб) є останні 6 календарних місяців (з
1 до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий
випадок (для страхування на випадок безробіття - в якому припинено
дію трудового договору або особа знялася з обліку у державного
реєстратора як суб'єкт підприємницької діяльності). ( Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Для осіб, робота яких пов'язана із сезонним характером
виробництва, та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з
достроковим зняттям Чорнобильської станції з експлуатації, при
призначенні частини допомоги по безробіттю понад розміри та
тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття за
розрахунковий період береться 12 календарних місяців підряд (з
першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок (для страхування на випадок безробіття - в якому
припинено дію трудового договору). ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не
працювала (з першого до першого числа) з поважних причин
(тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та
пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком),
виключаються з розрахункового періоду (приклад наведено у
додатку 1). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6
календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьовані календарні місяці, за які сплачено
страхові внески.
6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку
(приклад наведено у додатку 1). У разі коли у застрахованої особи після набуття права на
призначення страхової виплати одночасно виникло право на
призначення іншої страхової виплати, при обчисленні середньої
заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати
береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня
заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Виплати, з яких обчислюється

середня заробітна плата (дохід)
7. Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється
виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не
враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати
зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких
сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування. ( Пункт 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
8. Середній дохід добровільно застрахованої особи
обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку),
з якого сплачувалися страхові внески.
9. До середньої заробітної плати (доходу) включається
заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної
суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу
(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі коли застрахована особа частину місяця в
розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення
середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати,
що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами
законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно
відпрацьованому часу (приклад наведено у додатку 1). ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 ) У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з
роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу
роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу
(різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної
роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що
припадають на місяці розрахункового періоду. ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
10. Якщо перед настанням страхового випадку застрахована
особа не мала заробітку або якщо страховий випадок настав у перший
день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових
виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної
тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на
момент настання страхового випадку.
У разі коли на підприємстві, в установі та організації
встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня
заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент
настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи
(приклад наведено у додатку 1).
11. Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та
податкової міліції, звільненим у зв'язку із скороченням
чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров'я,
для обчислення середнього грошового забезпечення для надання
допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового
забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним
званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та
додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця. Щомісячна грошова винагорода, що виплачується в іноземній
валюті за виконання військовослужбовцями службових обов'язків за
межами України, для обчислення середнього грошового забезпечення
не враховується. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною
експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою
професійної працездатності минуло більше року з дня настання
страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи
з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на
виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу
роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням
її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у
гривнях;
З(н) - середньомісячна заробітна плата найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року
з якого призначається страхова виплата;
С - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за
кожний місяць розрахункового періоду
(К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);
М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі відсутності на момент призначення страхових виплат
даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична
середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в
економіці України, за місяці попереднього року з наступним
перерахунком її після надходження даних про середньомісячну
заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці
України, за календарний рік, що передує року, з якого
призначається страхова виплата.
Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний
місяць у розрахунковому періоді, який враховується при призначенні
страхових виплат, визначається за формулою
К = З(в) : З(с),
де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;
З(в) - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено
страхові внески та яка враховується при призначенні страхових
виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати;
З(с) - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих
в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати.
У разі подання застрахованою особою для призначення страхових
виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р.
при обчисленні коефіцієнта заробітної плати середня заробітна
плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною
заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України,
відповідного року.
Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в
економіці України, за роками та місяцями відповідного року
доводяться до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України виконавчою дирекцією Фонду на
підставі даних Держкомстату.
У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи
про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров'я не
збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з
розміру середньої заробітної плати за відповідною професією
(посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії
(посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру
середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на
підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше
розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату
встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Відсутність документів про заробітну плату
підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.
У разі відсутності у потерпілого на час звернення за
страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв'язку з
ліквідацією підприємства, установи чи організації середня
заробітна плата обчислюється виходячи з діючої місячної тарифної
ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною
професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної
заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення
потерпілому МСЕК ступеня втрати професійної працездатності.
У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання
(практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат
середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на
підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією
(спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної
ставки найменшого розряду за відповідною професією.
Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована
особа одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для
призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи
з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням
застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена
виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого
навчання (практики).
У разі повторного ушкодження здоров'я в одного роботодавця
середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за
відповідні розрахункові періоди, що передували першому або
повторному ушкодженню здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати
в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної
працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків
ушкодження здоров'я.
Якщо повторне ушкодження здоров'я застрахованої особи настало
з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної
працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження
здоров'я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та
перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру
заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням
страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати
професійної працездатності за кожним страховим випадком.
У разі встановлення причинного зв'язку смерті застрахованої
особи з ушкодженням здоров'я відповідно до законодавства середня
заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім'ї
обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, яка
була визначена при останньому перерахунку страхових виплат. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
Обчислення середньої заробітної плати

(доходу) для розрахунку страхових виплат та

оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

за рахунок коштів роботодавця
13. У випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого
обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах, для
розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується
середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за
один календарний день. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
14. Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески:
на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому
періоді - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, і від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності в частині призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат
добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця; ( Абзац
другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 ) на кількість календарних днів за розрахунковий період (без
урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком) - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для
осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не
піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють
на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для
добровільно застрахованих осіб за усіма видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування" (приклад
наведено у додатку 1). ( Абзац третій пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може
перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка
обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому
місяці розрахункового періоду: ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, в частині
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім
розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та
для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавців; ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у
зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку,
для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота
вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих
осіб за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо середня заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно
до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (за один
календарний день) визначається шляхом ділення тарифної ставки
(посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44), а за один робочий день (годину) - на
середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на
підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним
графіком роботи). ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру
середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата
обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один
календарний день на середньомісячну кількість календарних днів
(30,44). ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
15. Якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться
в годинах, для розрахунку застрахованій особі допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна
плата. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на
кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений
період.
17. Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються у
робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування і видаються довідки про середню
заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом,
середня заробітна плата (дохід) обчислюється цими робочими
органами сумарно.
18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою:
Д = СВ : К : Т х 100%, Формула пункту 18 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п )
від 22.02.2006 )
де Д - середньоденний дохід;
СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період;
К - кількість календарних днів за розрахунковий період;
( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого
належить вид діяльності застрахованої особи.
19. Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, і за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за
формулою
Д = П х В : С : К, Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
де Д - середньоденний дохід;
П - розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа
(без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного
найманого працівника або члена сім'ї); ( Абзац третій пункту 19 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )
В - відсоток суми встановленого розміру податку, що
перераховується до Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності або Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття; ( Абзац четвертий
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
С - розмір страхового внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, або на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, визначений Законом України "Про
розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 );
К - кількість календарних днів за розрахунковий період.
( Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за
перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної)
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
(середньогодинної) заробітної плати (доходу) залежно від
страхового стажу, якщо наявність його передбачено законодавством,
на кількість днів (годин), які підлягають оплаті (приклади
наведено у додатку 1).
21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові
виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності
та пологах та оплата перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому
порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним
місцем роботи. ( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються
страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи та за сумісництвом не може перевищувати розмір
максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу),
оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові
внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування (приклад наведено у додатку 1).
Порядок видання довідки

про середню заробітну плату (дохід)
22. Довідка про середню заробітну плату видається
роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів
виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших
документів про нараховану заробітну плату.
Для призначення виплат у разі настання безробіття
військовослужбовцям та іншим особам, у яких строк служби
прирівнюється до страхового стажу, довідка про грошове
забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи
перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де
такі особи проходили службу. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок
середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться
автоматизовано, розділ листка непрацездатності "Довідка про
заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка
непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати,
засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно
застрахованим особам видається державними податковими органами за
місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих
ними в установленому законодавством порядку.
Застраховані особи, які сплачують єдиний податок з фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, подають робочим
органам виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування довідку про сплату
встановленого розміру податку, що видається органом державної
податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку.
( Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 193
( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам
здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
24. ( Абзац перший пункту 24 виключено на підставі
Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала
особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий
оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою)
видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту
населення, а у разі відсутності в цьому органі таких відомостей -
центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність
галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, установа чи
організація. ( Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 )
25. Довідка про середню заробітну плату, з якої сплачено
страхові внески, для розрахунку страхових виплат складається за
формою згідно з додатком 2.
26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
право перевіряти обгрунтування видачі довідок про середню
заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей на
підприємствах, в установах чи організаціях або шляхом звірення
бази даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного
фонду з базою даних Державної податкової адміністрації.

Додаток 1

до Порядку
ПРИКЛАДИ

обчислення середньої заробітної плати

та розрахунку страхових виплат (умовні)

До пункту 4 Порядку
1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по
31 грудня 2005 р. включно.
2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі
зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір,
укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.
3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати
професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного
випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 червня по 30 листопада 2004 року.
4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного
дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.
Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період
з травня по жовтень 2006 року.
У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по
9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень,
червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа
взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць
виключається з розрахункового періоду.
До пункту 6 Порядку
1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року.
Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.
2. Застрахована особа хворіла з 10 до 20 листопада (включно)
2006 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по
31 жовтня 2006 року.
З 21 листопада 2005 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення
середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий
період, який було визначено перед попереднім страховим випадком.
До пункту 9 Порядку
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами настала у
застрахованої особи в липні. У розрахунковому періоді
(січень-червень), за який обчислюється середня заробітна плата,
застрахована особа була тимчасово непрацездатною і працювала в
червні тільки 5 робочих днів, за які їй нараховано основну
заробітну плату в сумі 150 гривень, одноразову премію до свята -
300 гривень та матеріальну допомогу - 400 гривень.
Для обчислення середньої заробітної плати одноразова премія
до свята та матеріальна допомога враховуються пропорційно
відпрацьованому часу, розміри яких визначаються шляхом ділення
зазначених сум на кількість робочих днів за балансом робочого часу
у червні і множення на кількість відпрацьованих днів. Загальна
сума заробітної плати в розрахунковому періоді становить
316 гривень 67 коп. (150 гривень + 71,43 гривні
(300 гривень : 21 х 5) + 95,24 гривні (400 гривень : 21 х 5).
До пункту 10 Порядку
Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на
підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень,
або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією
працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому
тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної
тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).
Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі
500 гривень на місяць.
Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються
страхові виплати та здійснюється оплата перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
становить 400 гривень
(500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).
Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна
заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень : 16, де 16 -
кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у
місяці, в якому настав страховий випадок).
До пункту 12 Порядку
Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення
страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні
2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою
пов'язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня
по червень 1998 року.
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий | Нарахована | Середня | Коефіцієнт | період у |заробітна плата|заробітна плата| заробітної | 1998 році | (З(в), гривень| найманих | плати | | | працівників, | застрахованої | | | зайнятих в | особи (К) | | | економіці | | | | України (З(з),| | | | гривень | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Січень | 205,4 | 136,82 | 1,5012 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лютий | 210,5 | 137,85 | 1,527 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Березень | 260,3 | 149,76 | 1,7381 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Квітень | 205,2 | 146,39 | 1,4017 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Травень | 270,3 | 148,61 | 1,8189 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Червень | 201,1 | 158,01 | 1,2727 | ------------------------------------------------+---------------| Усього | С = 9,2596 | -----------------------------------------------------------------
Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних
випадків береться середньомісячна заробітна плата, що
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З(н) - 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);
С - 9,2596;
М - 6 місяців;
З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.
До пункту 14 Порядку
Особа, що пропрацювала на підприємстві 5 років, була
вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р.
включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до
9 листопада 2005 р. включно хворіла.
Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:
у серпні 2005 р. - премія разового характеру;
у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому
числі 500 гривень - премія разового характеру;
у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
1. Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати
для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є період з
липня по грудень 2005 року.
Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді
визначається:
вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у
вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у
жовтні зменшено на 8 календарних днів через хворобу);
листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у
листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);
грудень - 31 календарний день.
Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді
становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).
2. Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
визначається:
серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки
цей місяць виключено з розрахункового періоду;
вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500)+(500 : 21 робочий день
х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується пропорційно
відпрацьованому часу в жовтні;
листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).
3. Середня заробітна плата для призначення допомоги по
безробіттю становить 74,82 гривні
(7557,14 гривні : 101 календарний день).
4. У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина)
заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в
розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні
(4100 : 30,44 календарного дня).
Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму
(граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного
доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в
розрахунку на один календарний день.
До пункту 18 Порядку
Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився
нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків
втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.
Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з
1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою
сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність
застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику
виробництва, страховий тариф для 7 класу - 0,93 відсотка.
Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для
призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні
(138 гривень : 6 місяців : 0,93 відсотка х 100 відсотків).
Середньоденний дохід за один календарний день становить
81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 - середньомісячна
кількість календарних днів у році).
Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не
піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності
призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків
та професійних захворювань за календарні дні тимчасової
непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної
плати за один календарний день - 81,25 гривні і становить
7475 гривень (81,25 х 92, де 92 - календарні дні тимчасової
непрацездатності, що оплачуються Фондом).
Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні
(2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).
До пункту 20 Порядку
Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову
непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.
Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є
період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж - 10 років.
------------------------------------------------------------------- Розрахунковий|Відпрацьовані|Нарахована| Заробітна |Середньоденна| період | дні |заробітна | плата, з | заробітна | | | плата, | якої | плата, | | | гривень |обчислюється| гривень | | | | розмір | | | | | середньої | | | | | заробітної | | | | | плати, | | | | | гривень | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Червень | 20 | 4200 | 4100* | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Липень | 21 | 4300 | 4100 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Серпень | 22 | 3850 | 3850 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Вересень | 22 | 4000 | 4000 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Жовтень | 21 | 3750 | 3750 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Листопад | 22 | 3800 | 3800 | | -------------+-------------+----------+------------+-------------| Усього | 128 | 23900 | 23600 | 186,72 | ------------------------------------------------------------------
________________

* Тут і далі 4100 гривень - максимальна величина (гранична

сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу

(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування,

що встановлена на 2005 рік.
Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:
оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця становить 933,6 гривні
(186,72 гривні х 5 днів);
страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
становить 1867,2 гривні (186,72 гривні х 10 днів).
До пункту 21 Порядку
Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та за
сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є період
з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала за
місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та
дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої
сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої
заробітної плати для призначення виплат.
-------------------------------------------------------------------- Розрахунковий| Кількість |Заробітна| Заробітна | Заробітна | період |відпрацьованих|плата, з |плата, з якої| плата для | | днів за | якої | сплачено | обчислення | | основним |сплачено | страхові | середньої | |місцем роботи |страхові | внески за | заробітної | | в розрахун- |внески за|місцем роботи| плати для | |ковому періоді|основним |за сумісниц- | призначення | | | місцем |твом, гривень| виплат за | | | роботи, | |сумісництвом,| | | гривень | | гривень | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Червень | 20 | 3900 | 1200 | 200 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Липень | 21 | 2500 | 2300 | 1600 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Серпень | 22 | 3000 | 800 | 800 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Вересень | 22 | 3200 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Жовтень | 21 | 3400 | 500 | 500 | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Листопад | 22 | 4100 | 1000 | | -------------+--------------+---------+-------------+-------------| Усього | 128 | | | 3600 | -------------------------------------------------------------------
Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з
розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата
за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за
основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує
максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата
за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні
(3600 гривень : 128 днів). Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 193 ( 193-2006-п ) від
22.02.2006 )

Додаток 2

до Порядку
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)
видана особі____________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка працює (працювала)____________________________________________

(найменування підприємства, установи та організації)
ідентифікаційний номер _____________________,
номер страхового свідоцтва _________________
------------------------------------------------------------------ | |Кількість|Нарахована|Заробітна|Страхові внески, |Місяці |робочих |заробітна |плата |сплачені застрахованою |розрахун-|днів за |плата |(дохід), |особою до фондів |кового |графіком |(дохід), |з якої |соціального |періоду |роботи |грошове |сплачені |страхування, гривень | |або |забезпе- |страхові |----------------------- | |календар-|чення у |внески, |Пен- |на |у | |них |200_ році,|гривень |сійний|ви- |зв'язку | |днів (без|гривень | |фонд |падок |з тим- | |урахуван-| | | |без- |часовою | |ня | | | |робіття|непраце- | |святкових| | | | |здат- | |і | | | | |ністю | |неробочих| | | | | | |днів, | | | | | | |установ- | | | | | | |лених за-| | | | | | |конодавс-| | | | | | |твом) | | | | | -----------------------------------------------------------------
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень ____________________
Усього
Середньоденна заробітна плата (дохід) _____________ (гривень).
Примітка. Дата звільнення з роботи за сумісництвом __________
(заповнюється у разі видання довідки для призначення страхових
виплат, пов`язаних з безробіттям).
Головний бухгалтер __________ _______________________________
(або фізична особа) (підпис) (призвище, ім`я та по батькові)
МП
Телефон виконавця

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2001 р. N 1266
Зміни,

що вносяться до Порядку обчислення

середньої заробітної плати, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100

( 100-95-п )

Виключити:
1) у пункті 1:
у підпункті "є" слова "збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством
період їх працевлаштування";
підпункт "к";
2) у пункті 2:
у першому реченні абзацу третього слова "і забезпечення
допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або по
вагітності та пологах";
в абзаці п'ятому слова "для забезпечення допомогою у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";
3) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "та
надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності та пологах";
4) у пункті 4:
в абзаці першому слова "а також для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності
та пологах";
в останньому абзаці слова "Якщо перед настанням тимчасової
непрацездатності або";
5) у назві розділу IV слова "та для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";
6) у пункті 5 слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю";
7) пункт 9;
8) у пункті 10:
у першому реченні абзацу першого слова "або періоді
тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах";
у другому реченні абзацу другого слова "або надавалась
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (по вагітності та
пологах)" та слова "або тимчасової непрацездатності (відпустки по
вагітності та пологах)";
в абзаці четвертому слова "та забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: