open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 637/4858
Затверджено

Наказ Держкомстату України

та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 10

"Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади

психіки та поведінки за 20__ рік"

Форму державної статистичної звітності N 10 "Звіт про
захворювання та контингент хворих на розлади психіки та поведінки
за 20__ рік" (надалі - форма N 10) заповнюють відповідальні особи
лікувально-профілактичних закладів, які надають психіатричну
допомогу населенню незалежно від відомчої підпорядкованості та
форм власності. У самостійних психоневрологічних закладах звіт має бути
ретельно вивірений зі звітами за формами N 11 "Звіт про
захворювання та контингент осіб, що мають розлади психіки та
поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин за 20__ рік"
(z0638-00 ), N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих,
які проживають в районі обслуговування лікувального закладу за
20__ рік" ( z0639-00 ), N 20 "Звіт лікувально-профілактичного
закладу за 20__ рік" ( z0646-00 ) (надалі - форма N 20), які
складаються цими закладами. У звіті мають бути заповнені усі графи та рядки. Якщо
які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт повинен бути
заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується
підписом керівника. Психоневрологічні диспансери, диспансерні відділення
психіатричних (психоневрологічних) лікарень, лікарні (необ'єднані
поліклініки), які мають психіатричні, психоневрологічні,
психотерапевтичні (психосоматичні) відділення (кабінети),
лікувально-профілактичні заклади, які не мають психіатричних
відділень (кабінетів), але розташовані на території районів
обслуговування та надають психіатричну допомогу населенню (надалі
- заклади) системи Міністерства охорони здоров'я України (надалі -
МОЗ України) подають звіт головному лікарю центральної районної
(міської) лікарні; НДі психіатрії, що мають психіатричні
(психоневрологічні, психотерапевтичні) відділення (кабінети) у
поліклініці або відділення, палати, ліжка зазначеного профілю у
стаціонарі подають звіт центральній міській лікарні та управлінню
охорони здоров'я міської державної адміністрації за
місцезнаходженням; інші заклади, що не перебувають у сфері
управління системи МОЗ України подають звіт Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики за
місцезнаходженням і своїй вищій організації 5 січня після звітного
періоду. Центральні районні (міські) лікарні подають зведені звіти
головному психіатричному закладу Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим (надалі - МОЗ Автономної Республіки
Крим), області, міст Києва та Севастополя у термін, установлений
наказом відповідного органу управління охорони здоров'я. Головні психіатричні заклади МОЗ Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя у термін, установлений наказом
відповідного органу управління охорони здоров'я подають зведені
звіти (включно із звітами своїх закладів) МОЗ Автономної
Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій подають зведені звіти Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики та МОЗ України у
термін, установлений наказом МОЗ України. МОЗ України подає зведений звіт Державному комітету
статистики по Україні і регіонах 17 березня. На титульному аркуші в рядку "Форма власності" зазначається
форма власності лікувально-профілактичного закладу. Звіт заповнюється на підставі даних форм первинного обліку N
025/о "Медична карта амбулаторного хворого", N 030-1/0 "Контрольна
карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та
особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних
речовин", N 030-2/о "Статистичний талон на хворого, знятого з
диспансерного нагляду психоневрологічного (наркологічного)
закладу", N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із
психіатричного стаціонару", N 039/о "Відомість обліку відвідувань
у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, удома", N
007/о "Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару".
Таблиця 2100 "Контингент хворих на

розлади психіки та поведінки"
У таблиці вказується кількість осіб, які проживають у районі
діяльності закладу і мають розлади психіки і поведінки (надалі -
хворі), за винятком осіб, діагноз психічного розладу яким не був
підтверджений лікарем-психіатром в умовах психіатричного
(психоневрологічного) диспансеру або психіатричної
(психоневрологічної) лікарні. У таблиці згруповані синдромологічні форми розладів психіки
та поведінки згідно з Міжнародною статистичною класифікацією
хвороб та споріднених проблем десятого перегляду (надалі - МКХ -
10), прийнятою 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня
1993 року, ратифікована Україною 1 січня 1999 року. У рядках 1-23 вказується кількість хворих, що перебувають під
диспансерним і консультативним наглядом. У рядку 24 вказується кількість хворих, що перебувають під
консультативним наглядом. У рядках 1 - 24 вказується кількість хворих, які: - перебувають під диспансерним і консультативним наглядом в
амбулаторно-поліклінічних психіатричних (психоневрологічних)
закладах або на тривалому лікуванні в психіатричних
(психоневрологічних) стаціонарах; - постійно перебувають у стаціонарах психіатричних
(психоневрологічних) закладів системи соціального забезпечення; - проживають у будинках інвалідів загального типу і
потребують нагляду в психіатра; - перебувають у будинках дитини, дитячих будинках,
школах-інтернатах системи МОЗ України та Міносвіти України, що
розраховані на тривале утримання цих дітей. У рядку 1 указується кількість хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки (ш.F00-F09). У рядку 2 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки вказується кількість хворих на
всі форми деменції (ш.F00-F03). У рядку 3 з числа хворих на всі форми деменції вказується
кількість хворих на судинну деменцію (ш.F01). У рядку 4 з числа хворих на всі форми деменції вказується
кількість хворих на деменцію внаслідок епілепсії (ш.F02.8x3). У рядку 5 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки вказується кількість хворих на
інші психози та слабоумства органічного походження, а саме: на
амнестичний синдром органічного походження, деліріозні стани, які
не обумовлені психоактивними речовинами, психотичні розлади,
обумовлені ушкодженням головного мозку, і органічні психотичні
розлади неуточнені (ш.F04, F05, F06.0,1,2, F09). У рядку 6 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки вказується кількість хворих на
непсихотичні психічні розлади органічного походження, а саме: на
непсихотичні розлади, обумовлені ушкодженням головного мозку або
соматичною хворобою, та розлади особистості і поведінки,
обумовлені ушкодженням головного мозку (ш.F06.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
F07). У рядку 7 з числа хворих на непсихотичні психічні розлади
органічного походження вказується кількість хворих на зазначені
розлади внаслідок епілепсії (ш.F06.x3; F07.83). У рядку 8 з числа хворих на непсихотичні психічні розлади
органічного походження вказується кількість хворих на зазначені
розлади внаслідок судинних захворювань головного мозку (ш.F06.x4;
F07.82). У рядку 9 зазначається кількість хворих на шизофренію
(ш.F20). У рядку 10 зазначається кількість хворих на шизотипові
розлади (ш.F21). У рядку 11 зазначається кількість хворих на гострі та
транзиторні маячні розлади (ш.F23;F24). У рядку 12 зазначається кількість хворих на шизоафективні
розлади (ш.F25). У рядку 13 зазначається кількість хворих на хронічні та інші
психотичні розлади (ш.F22; F28; F29). У рядку 14 зазначається кількість хворих на афективні розлади
(ш.F30-F39). У рядку 15 з числа хворих на афективні розлади вказується
кількість хворих на афективні психотичні розлади (ш.F30.2;
F31.2,5, F31.6 (частково), F32.2,3, F33.2,3, F34). У рядку 16 указується кількість хворих на невротичні,
пов'язані із стресом та соматоформні розлади (ш.F40-F48). У рядку 17 указується кількість хворих на поведінкові
синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними
факторами (ш.F50-F59). У рядку 18 указується кількість хворих на розлади особистості
та поведінки в зрілому віці (ш.F60-F69). У рядку 19 указується кількість хворих на розумову
відсталість легкого та помірного ступенів (ш.F70-F71). У рядку 20 указується кількість хворих на інші форми
розумової відсталості (ш.F72-F79), а саме: на розумову відсталість
тяжкого ступеня (ш.F72), глибоку розумову відсталість, інші форми
розумової відсталості (ш.F73) та неуточненого ступеня (ш.F78-F79). У рядку 21 указується кількість хворих на розлади
психологічного розвитку, поведінки та емоцій дитячого і
підліткового віку (ш.F80-F89, F90-F98). У рядку 22 з числа хворих на розлади психологічного розвитку,
поведінки та емоцій дитячого та підліткового віку вказується
кількість хворих на дитячий аутизм (ш.F84.0-4). У рядку 23 зазначається кількість хворих на всі розлади
психіки та поведінки (ш.F00-F09,F20-F99), а саме: на розлади
психіки та поведінки, які зареєстровані і підлягали диспансерному
і консультативному нагляду в даному закладі протягом року, за
винятком хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання
психоактивних речовин. У графі 1 указується кількість усіх хворих, які протягом
звітного року були взяті під нагляд, незалежно від того, уперше в
житті їм установлено діагноз чи повторно, за винятком осіб, які
переведені з диспансерного нагляду під консультативний і навпаки. У графі 2 зазначається кількість усіх узятих під нагляд
хворих, яким уперше в житті встановлено діагноз, незалежно від
того, яким психіатричним закладом це зроблено. У графах 3-8 кількість узятих під нагляд хворих, яким уперше
в житті встановлено діагноз, розподіляється за місцем проживання,
віком і статтю. У графах 5-6 указується кількість підлітків, якими вважаються
особи віком 15-17 років включно (надалі - підлітки), у графах 7 і
8 - дітей, якими вважаються особи віком 0-14 років включно (надалі
- діти). У графах 3, 6 і 8 указується кількість хворих, що
проживає у сільській місцевості. У графі 9 указується кількість осіб, щодо яких припинено
нагляд у звітному році з різних причин, а саме: у зв'язку зі
смертю, зміною місця проживання, одужанням, тривалою ремісією,
відсутністю відомостей щодо хворого більше року тощо. У графі не
відображаються дані щодо хворих, які переведені з диспансерного
нагляду під консультативний і навпаки. У графі 10 указується кількість осіб, щодо яких припинено
нагляд у звітному році у зв'язку з одужанням або стійким
поліпшенням здоров'я. У графі 11 указується кількість усіх хворих, які перебували
під наглядом лікувального закладу на кінець звітного року. У графах 12 - 15 кількість хворих, які перебували під
наглядом лікувального закладу на кінець звітного року,
розподіляється за місцем проживання, статтю та віком. У графі 14
указується кількість підлітків, у графі 15 - дітей.
Перевірка правильності заповнення таблиці 2100
Дані рядка 1 мають збігатися із сумою даних рядків 2, 5 і 6
за всіма графами. Дані рядка 2 мають бути більше від даних кожного з рядків 3 і
4 за всіма графами. Дані рядка 6 мають бути більше від даних кожного з рядків 7 і
8 за всіма графами. Дані рядка 14 мають бути більше від даних рядка 15 за всіма
графами. Дані рядка 23 мають збігатися з сумою даних рядків 1, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 і 21 за всіма графами. Дані рядка 23 мають бути більше від даних рядка 24 за всіма
графами. Дані рядка 23, графи 11 (кількість хворих, що перебуває під
наглядом на кінець звітного року) мають збігатися з даними рядка
23, графи 11 звіту за минулий звітний рік плюс дані рядка 23,
графи 1 (кількість хворих, що взяті під нагляд у звітному році)
мінус дані рядка 23, графи 9 (кількість хворих, стосовно яких
припинено нагляд у звітному році). Якщо здійснювати розрахунок за кожним з рядків 1-22 окремо,
то баланс неможливий внаслідок уточнення або зміни діагноза хворим
протягом року. У цьому випадку дані щодо таких хворих мають бути
вказані лише в графі 11 за відповідними рядками. Тобто, зазначені
хворі не обліковуються як такі, що взяті і зняті з-під нагляду.
Таблиця 2120
Дані таблиці обчислюються за показником з рядка 23, графи 11
таблиці 2100. У рядках 1-8 хворі, що перебувають під диспансерним та
консультативним наглядом на кінець року, розподіляються за різними
ознаками, а саме: що перебувають на спеціальному обліку (рядок 1),
кількість здійснених ними протягом року суспільно-небезпечних дій
(рядок 2), перебувають в інтернатах соціального забезпечення
(рядок 3), з них дітей (рядок 4), перебувають під опікою (рядок
5), перебувають у стаціонарі (рядок 6), скоїли спроби суїциду
(рядок 7), з них завершені (рядок 8).
Таблиця 2130
Дані таблиці обчислюються за показником з рядка 23, графи 11
таблиці 2100. У рядках 1-4 хворі, що перебувають під диспансерним та
консультативним наглядом на кінець року, розподіляються за статтю
у працездатному віці (рядки 1 і 3) і з них указується кількість
осіб, які працюють (рядки 2 і 4).
Таблиця 2140
Дані таблиці обчислюються за показником з рядка 23, графи 11
таблиці 2100. У рядку 1 зазначається кількість випадків видачі первинних
листків непрацездатності психіатричним диспансером (відділенням,
кабінетом) з метою проведення хворим амбулаторного лікування, за
винятком випадків видачі листків непрацездатності, що дають право
на її продовження, тобто вказується тільки кількість первинних
листків непрацездатності. У рядку 2 вказується кількість календарних днів
непрацездатності у хворих, які лікувалися амбулаторно в
психіатричному диспансері (відділенні, кабінеті). Якщо випадок тимчасової непрацездатність розпочався у кінці
минулого року і закінчився у звітному, то він має бути вказаний у
звіті того року, коли він розпочався, а всі дні непрацездатності -
у звітному році.
Таблиця 2150
У рядку 1 вказується кількість усіх осіб, які протягом
звітного року пройшли лікування у психіатра, але не взяті під
нагляд. У рядку 2 з числа осіб, які пройшли лікування протягом
звітного року і не взяті під нагляд, указується кількість осіб,
які пройшли лікування у психіатра вперше в житті.
Таблиця N 2110 "Контингент хворих,

які мають групу інвалідності"
У графі 1 вказується кількість усіх хворих, що визнані
інвалідами первинно. У графі 2 з числа визнаних інвалідами первинно зазначається
кількість інвалідів ііі групи. У графі 3 з числа визнаних інвалідами первинно вказується
кількість дітей. У графі 4 з числа хворих, що перебувають під наглядом на
кінець звітного року, указується кількість усіх хворих, що мають
групу інвалідності. У графі 5 з числа хворих, що перебувають під наглядом на
кінець звітного року, указується кількість хворих, що мають ііі
групу інвалідності. У графі 6 з числа хворих, що перебувають під наглядом на
кінець звітного року, указується кількість дітей, що мають групу
інвалідності. Дані граф 4-6 обчислюються за показником з рядка 23, графи 11
таблиці 2100. У рядку 1 указується загальна кількість інвалідів через
розлади психіки і поведінки (ш.F00-F09). У рядках 2-4 кількість інвалідів розподіляється за
синдромологічними формами розладів психіки і поведінки, через які
їм установлено інвалідність, а саме: шизофренія, шизоафективні
психози, шизотипові розлади (ш.F20, F21, F25), хронічні психотичні
розлади неорганічного походження (ш. F22, F28, F29), психічні
розлади внаслідок епілепсії (ш. F02.8x3, F06.x3, F03.83) та
розумова відсталість (ш.F70- F79).
Перевірка правильності заповнення таблиці 2110
Дані графи 1 мають бути більшими від даних кожної з граф 2 і
3 за всіма рядками. Дані графи 4 мають бути більшими від даних кожної з граф 5 і
6 за всіма рядками.
Таблиця 2111
У рядку 1 з числа хворих, визнаних інвалідами первинно,
указується кількість інвалідів працездатного віку, а саме:
чоловіків віком 16-60 років включно, жінок - 16-55 років включно.
Дані обчислюються за показником з рядка 1, графи 1 таблиці 2110. У рядках 2-4 інваліди, що перебувають під наглядом на кінець
року і працюють, розподіляються за місцем роботи. Дані
обчислюються за показником з рядка 1, графи 4 таблиці 2110.
Таблиця 2300 "Склад хворих у стаціонарі"
У рядку 1 указується кількість хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки (ш.F00-F09). У рядку 2 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки зазначається кількість хворих на
всі форми деменції (ш.F00-F03). У рядку 3 з числа хворих на всі форми деменції вказується
кількість хворих на судинну деменцію (ш.F01). У рядку 4 з числа хворих на всі форми деменції вказується
кількість хворих на деменцію внаслідок епілепсії (ш.F02.8x3). У рядку 5 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки вказується кількість хворих на
інші психози та слабоумство органічного походження, а саме: на
амнестичний синдром органічного походження, деліріозні стани, які
не обумовлені психоактивними речовинами, психотичні розлади,
обумовлені ушкодженням головного мозку, і органічні психотичні
розлади психіки неуточнені (ш.F04,F05; F06.0,1,2; F09). У рядку 6 з числа хворих на органічні, включно з
симптоматичними, розлади психіки вказується кількість хворих на
непсихотичні психічні розлади органічного походження, а саме: на
непсихотичні розлади психіки, обумовлені ушкодженням головного
мозку або соматичною хворобою, та розлади особистості й поведінки,
обумовлені ушкодженням головного мозку (ш.F06.3,4,5,6,7,8,9; F07). У рядку 7 з числа хворих на непсихотичні психічні розлади
органічного походження вказується кількість хворих на розлади
психіки внаслідок епілепсії (ш.F06.x3; F07.83) У рядку 8 з числа хворих на непсихотичні психічні розлади
органічного походження вказується кількість хворих на розлади
психіки внаслідок судинних захворювань головного мозку
(ш.F06.x4; F07.82). У рядку 9 указується кількість хворих на шизофренію (ш.F20). У рядку 10 указується кількість хворих на шизотипові розлади
(ш.F21). У рядку 11 указується кількість хворих на гострі та
транзиторні маячні розлади (ш.F23; F24). У рядку 12 наводиться кількість хворих на шизоафективні
розлади (ш.F25). У рядку 13 указується кількість хворих на хронічні та інші
психотичні розлади (ш.F22; F28; F29). У рядку 14 зазначається кількість хворих на афективні розлади
(ш.F30-F39). У рядку 15 з числа хворих на афективні розлади відображається
кількість хворих на афективні психотичні розлади (ш.F30.2,
F31.2,5, F31.6 (частина), F32.2,3; F33.2,3; F34). У рядку 16 вказується кількість хворих на невротичні,
пов'язані із стресом, та соматоформні розлади (ш.F40-F48). У рядку 17 зазначається кількість хворих на поведінкові
синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними
факторами (ш.F50-F59). У рядку 18 зазначається кількість хворих на розлади
особистості та поведінки в зрілому віці (ш.F60-F69). У рядку 19 зазначається кількість хворих на розумову
відсталість легкого та помірного ступенів (ш.F70-F79). У рядку 20 відображається кількість хворих на розлади
психологічного розвитку, поведінки та емоцій дитячого і
підліткового віку (ш.F80-F89; F90-F98). У рядку 21 указується кількість усіх хворих на розлади
психіки та поведінки, які госпіталізовані на психіатричні ліжка у
відповідних закладах (ш.F00-F09; F20-F99). У рядку 22 з числа тих, що вживають психоактивні речовини,
наводиться кількість хворих, які пройшли лікування на
психіатричних або наркологічних ліжках (відділеннях, палатах), які
можуть бути в складі психіатричного (психоневрологічного) закладу
(ш.F10-F19). У рядок 22 на рівні регіону включаються наркохворі,
які пройшли лікування у наркологічних закладах. У рядку 23 зазначається кількість осіб, що госпіталізовані у
психіатричний (психоневрологічний) заклад і визнані фахівцями
закладу психічно здоровими, а також кількість хворих, що
лікувалися у даному закладі з приводу інших, не перелічених у
рядках 21 і 22, захворювань. Якщо в складі психіатричної (психоневрологічної) лікарні
розгорнуті ліжка іншого профілю, а саме: венерологічні,
неврологічні, нейрохірургічні тощо, то кількість хворих, що
лікувалися на них, також указується у рядку 23. У графі 1 указується кількість усіх хворих, що
госпіталізовані у звітному році. У графах 2-4 кількість госпіталізованих хворих розподіляється
за віком, а саме: у графі 2 зазначається кількість осіб у віці 18
років і старше, у графі 3 - підлітків, у графі 4 - дітей. У графі 5 указується кількість хворих, що госпіталізовані
вперше у звітному періоді. У графі 6 указується кількість хворих, що вибули зі
стаціонару. У графі 7 з числа вибулих зі стаціонару зазначається
кількість померлих у стаціонарі. У графі 8 указується кількість ліжко-днів хворих, які вибули
зі стаціонару, а саме: виписалися та померли. У графі 9 указується кількість усіх хворих, що перебувають у
стаціонарі на кінець року. У графах 10-12 кількість хворих, які залишились у стаціонарі
на кінець звітного періоду, розподіляється за віком.
Перевірка правильності заповнення таблиці 2300
Дані рядка 1 мають збігатися із сумою даних рядків 2, 5 і 6
за всіма графами. Дані рядка 2 мають бути більше від даних кожного з рядків 3 і
4 за всіма графами. Дані рядка 6 мають бути більше від даних кожного з рядків 7 і
8 за всіма графами. Дані рядка 14 мають бути більше від даних рядка 15 за всіма
графами. Дані рядка 21 мають збігатися із сумою даних рядків 1, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 за всіма графами. Дані графи 1 мають бути більше від даних кожної з граф 2-5 за
всіма рядками. Дані графи 1 мають збігатися із сумою даних граф 2, 3 і 4 за
всіма рядками. Дані графи 9 мають збігатися із сумою даних граф 10, 11 і 12
за всіма рядками. Дані рядка 22 таблиці 2300 мають збігатися на рівні регіону з
даними рядка 13 таблиці 2300 форми N 11 "Звіт про захворювання та
контингент хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання психоактивних речовин" ( z0638-00 ) (надалі - форма N 11)
за відповідними графами. Дані графи 9 (кількість хворих, які перебувають у стаціонарі
на кінець минулого звітного року) мають збігатися з даними графи 9
(кількість хворих, які перебувають у стаціонарі на кінець звітного
року) плюс дані графи 1 (кількість хворих, які надійшли в
стаціонар протягом звітного року) мінус дані графи 6 (кількість
хворих, які вибули із стаціонару протягом звітного року) щодо суми
даних рядків 21, 22 і 23. Якщо здійснювати розрахунок за кожним із
зазначених рядків окремо, то баланс неможливий унаслідок уточнення
або зміни діагнозу хворим, які залишились на лікуванні в
психіатричних закладах з попереднього року. Кількість хворих з
групи хворих на розлади психіки й поведінки (рядок 21) можуть
перейти в групу хворих, які вживають психоактивні речовини (рядок
22), або в групу психічно здорових та з іншими захворюваннями, які
не зазначені в рядках 21 і 22 (рядок 23). На рівні регіону підсумок даних рядків 21, 22 і 23 таблиці
2300 за кожною з граф 1, 4, 6 і 7 окремо (кількість хворих, що
надійшли в стаціонар, і кількість хворих, що вибули з нього) має
збігатися з підсумком даних рядків 54-57 відповідно за кожною з
граф 3, 4, 5 і 6 таблиці 1110 форми галузевої статистичної
звітності N 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних
закладів" ( v0102282-99 ) (надалі - форма N 47-здоров). Однак
можуть бути і більшими, якщо соматичний заклад має ліжка
психіатричного (психоневрологічного, наркологічного) профілю і в
його межах здійснювалися переведення хворих на ці ліжка або з них
на інші. Хворі, переведені з ліжок будь-якого профілю на
психіатричні (психоневрологічні, наркологічні), у формі N 10
указуються як такі, що надійшли, а з ліжок психіатричних
(психоневрологічних, наркологічних) на ліжка іншого профілю - як
такі, що вибули, тоді як у формі державної статистичної звітності
за формою N 20 ( z0646-00 ) і формою N 47-здоров ( v0102282-99 )
рух зазначених хворих у межах одного закладу не обліковується,
тобто вони не вказуються як такі, що надійшли й вибули. Якщо в психіатричних (психоневрологічних) лікарнях розгорнуті
ліжка іншого профілю, а саме: неврологічні, нейрохірургічні,
венерологічні тощо, то підсумок рядків 21, 22 і 23 за кожною з
граф 1, 4, 6 і 7 таблиці 2300 форми N 10 може перевищувати
підсумок даних рядків 54 - 57 за відповідними графами 3, 4, 5 і 6
форми N 47-здоров, оскільки хворі, що перебували на зазначених
ліжках у формі N 10, указуються у рядку 23, а у формі N 47-здоров
- у рядках, що відповідають назві профілю ліжок.
Таблиця 2310
Дані таблиці обчислюються з підсумку даних рядків 21, 22 і 23
графи 1 таблиці 2300. У рядку 1 із загального числа госпіталізованих указується
кількість хворих, переведених з інших психіатричних стаціонарів. У рядку 2 із загального числа госпіталізованих указується
кількість хворих, що госпіталізовані після спроби суїциду.
Таблиця 2320
Дані таблиці обчислюються за показником з рядка 21, графи 6
таблиці 2300. У рядках 1 і 2 кількість хворих, переведених у заклади
системи соціального забезпечення, розподіляється за типами цих
закладів.
Таблиця 2330
Дані таблиці обчислюються за показником з рядка 21, графи 9
таблиці 2300. У рядках 1-3 кількість хворих, що перебувають на примусовому
лікуванні, розподіляється за видами нагляду.
Таблиця 2340
У рядках 1 і 2 вказується, відповідно, кількість випадків і
календарних днів непрацездатності за листками непрацездатності, що
видані всім хворим, які вибули із стаціонару. Випадки, оформлені довідками, і дні непрацездатності за цими
випадками у звіті не відображаються. Дані рядків 1 і 2 обчислюються з підсумка даних рядків 21, 22
і 23, графи 6 таблиці 2300. У рядках 2 і 3 вказується, відповідно, кількість випадків і
календарних днів непрацездатності за листками непрацездатності, що
видані хворим на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання
алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин, які вибули
із стаціонару. Дані рядків 2 і 3 обчислюються за показником з рядка 22,
графи 6 таблиці 2300.
Таблиця 2350
У рядку 1 з числа хворих, які перебували у стаціонарі на
кінець року, вказується кількість хворих, які перебувають у ньому
більше року. Дані обчислюються з підсумку даних рядків 21, 22 і 23
графи 9 таблиці 2300.
Таблиця 2360
Дані таблиці обчислюються з підсумку даних рядків 21, 22 і
23, графи 7 таблиці 2300. У рядках 1 і 2 кількість хворих, які померли у межах даного
стаціонару, розподіляється на померлих від нещасних випадків і від
самогубств.
Таблиця 2200 "Кількість зайнятих посад лікарів-психіатрів,

які здійснюють нагляд за хворими, що перебувають під

диспансерним і консультативним наглядом"
У графі 1 указується кількість зайнятих посад дільничних
лікарів-психіатрів, які здійснюють диспансерний і консультативний
нагляд. У графі 2 вказується кількість відвідувань хворих на розлади
психіки й поведінки з приводу хвороби, амбулаторного лікування та
інших осіб з приводу консультації або профілактичного огляду. У рядках 1-3 кількість зайнятих посад і відвідувань до
лікарів розподіляється за профілем лікарів-психіатрів.
Таблиця 2400 "Лікувально - трудові майстерні для хворих

на розлади психіки й поведінки"
У рядку 1 зазначається кількість лікувально-трудових
майстерень, які має заклад. У рядку 2 зазначається кількість хворих, включно з особами,
які працювали вдома, що протягом року припинили роботу. У рядку 3 з числа хворих, що протягом року припинили роботу в
майстернях, указується кількість осіб, які були працевлаштовані. У рядку 4 зазначається кількість хворих, що працювали в
трудових майстернях на кінець року, включно з особами, які
працювали вдома. У рядку 5 з числа хворих, що працювали в трудових майстернях
на кінець року, зазначається кількість інвалідів. У рядку 6 з числа хворих, що працювали в трудових майстернях,
указується кількість хворих на розлади психіки, що не є
інвалідами. У рядку 7 указується кількість місць у майстернях на кінець
року. У рядках 2-6 указується кількість хворих, які працювали як у
цехах самостійних майстерень, за винятком хворих, які працювали в
палатах закладу з метою трудотерапії без оплати праці, так і
вдома. У графах 1 і 2 хворі розподіляються на тих, що перебували в
стаціонарі, і на тих, що лікувалися амбулаторно. Дані рядка 4 за всіма графами мають збігатися або бути
більшими від даних рядка 7 за рахунок хворих, які працюють удома,
чи роботи майстерень у дві зміни.
Таблиця 2500 "Лікарсько-психіатрична експертиза"
У рядку 1 указується кількість осіб, які пройшли всі види
психіатричної експертизи як у стаціонарі, так і амбулаторно. У рядку 2 з числа осіб, які пройшли експертизу, указується
кількість осіб, які пройшли військову експертизу. У таблиці не відображається кількість хворих, що пройшли
судово-психіатричні види експертиз.
Таблиця 2600 "Денні стаціонари для хворих

на розлади психіки й поведінки"
У рядку 1 указується кількість денних стаціонарів, які має
заклад. У рядках 2 і 3 кількість позабюджетних місць у денних
стаціонарах розподіляється на їх кількість на кінець року
(зазначається згідно з кошторисом) і середньорічних. У рядку 4 указується кількість хворих, що були виписані з
денного стаціонару протягом звітного року. У рядку 5 указується кількість днів, проведених у стаціонарі
хворими, що були виписані. У рядку 6 указується кількість випадків непрацездатності
хворих, що були виписані з денного стаціонару протягом звітного
року. У рядку 7 указується кількість календарних днів
непрацездатності хворих, що були виписані з денного стаціонару
протягом звітного року.
Таблиця 2700 "Кількість посад, що зайняті особами

з вищою та середньою освітою"
У рядку 1 указується кількість посад лікарів-психологів,
зайнятих особами, які мають право працювати в психоневрологічному
закладі згідно з наказом МОЗ України N 360 від 19.12.97 "Про
внесення доповнень до Переліку лікарських посад у закладах охорони
здоров'я" ( z0012-98 ), зареєстрований в Мінюсті 14.01.98
N 12/2452. У рядку 2 вказується кількість посад психологів, що зайняті
особами з вищою немедичною освітою. У рядку 3 вказується кількість зайнятих посад соціальних
працівників (медичних сестер). У графах 1 і 2, відповідно, указується кількість зайнятих
посад в амбулаторно-поліклінічних закладах і в стаціонарах. Керівник, який підписав звіт, персонально відповідає за
достовірність указаних у ньому відомостей згідно з чинним
законодавством.
В.о.Начальника Центру
медичної статистики МОЗ України Голубчиков М.В.
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається (назва й адреса одержувача) Форма N 10 __________________________________________ __________________________________________ Затверджено
Ким подається (назва й адреса організації) Наказ Держкомстату __________________________________________ України та МОЗ України
Форма власності закладу __________________ 31.07.2000 N 256/184 __________________________________________ ( z0635-00 )
Поштова - річна
Подають: 1. Лікувально-профілактичні заклади, які надають психіатричну допомогу населенню незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності 5 січня; - системи Міністерства охорони здоров'я України (надалі - МОЗ України), крім НДІ психіатрії - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні; - НДІ психіатрії - центральній міській лікарні та управлінню охорони здоров'я міськдержадміністрації за місцезнаходженням; - інші лікувально-профілактичні заклади - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики і своїй вищій організації. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт - головному психіатричному закладу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (надалі - МОЗ Автономної Республіки Крим), області, міст Києва та Севастополя у термін установлений наказом відповідного органу охорони здоров'я. 3. Головний психіатричний заклад МОЗ Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (включно зі звітом свого закладу) - МОЗ Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - у термін установлений наказом відповідного органу охорони здоров'я. 4. МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики та МОЗ України - у термін установлений наказом МОЗ України. 5. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні і регіонах - Державному комітету статистики України 17 березня.
Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади

психіки та поведінки

за 20 ___ рік

Таблиця 2100 Контингент хворих на розлади психіки та поведінки ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр |Узято | У тому числі з уперше в | Знято з | Перебуває під наглядом хворих | | хвороб |рядка| за |під | житті встановленим діагнозом | нагляду у | на кінець звітного року | | | | МКХ-10 |нагляд|-----------------------------------------|звітному році |--------------------------------| | | | |протя-|усьо-| у тому числі |--------------|усьо-| у тому числі | | | | |гом |го |-----------------------------------|усьо-|у зв'яз-|го |--------------------------| | | | |року | |сіль-|жінок| підлітків |дітей |го |ку з | |сільсь-|жінок|під- |дітей| | | | | | |ських| | (15-17 |(0-14 років| |одужан- | |ких | |літків| | | | | | | |жите-| | років |включно) | |ням або | |жителів| | | | | | | | | |лів | | включно) | | |стійким | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----------| |поліп- | | | | | | | | | | | | | |усьо-|з них|усьо-|з них| |шенням | | | | | | | | | | | | | |го |сіль-|го |сіль-| |здоров'я| | | | | | | | | | | | | | |ських| |ських| | | | | | | | | | | | | | | | |жите-| |жите-| | | | | | | | | | | | | | | | |лів | |лів | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | А | Б | В | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Органічні, включно із | 1 |F00-F09 | | | | | | | | | | | | | | | | |симптоматичними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розладами психіки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | з них деменція, усі | 2 |F00-F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | у тому числі | 3 |F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | судинна деменція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | деменція внаслідок | 4 |F02.8х3 | | | | | | | | | | | | | | | | | епілепсії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Інші психози та | 5 |F04, F05;| | | | | | | | | | | | | | | | |слабоумство | |F06.0,1,2| | | | | | | | | | | | | | | | |органічного походження | |F09 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Непсихотичні психічні | 6 |F06.3,4,5| | | | | | | | | | | | | | | | |розлади органічного | |6,7,8,9; | | | | | | | | | | | | | | | | |походження | |F07 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | з них унаслідок | 7 |F06.x3; | | | | | | | | | | | | | | | | | епілепсії | |F07.83 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | судинних захворювань | 8 |F06.x4; | | | | | | | | | | | | | | | | | головного мозку | |F07.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Шизофренія | 9 |F20 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Шизотипові розлади | 10 |F21 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Гострі та транзиторні | 11 |F23; F24 | | | | | | | | | | | | | | | | |маячні розлади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Шизоафективні розлади | 12 |F25 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Хронічні й інші | 13 |F22; F28;| | | | | | | | | | | | | | | | |психотичні розлади | |F29 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Афективні розлади | 14 |F30-F39 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | з них афективні | 15 |F30.2, | | | | | | | | | | | | | | | | | психотичні розлади | |F31.2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |F31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(част) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |F32.2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |F33.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |F34 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Невротичні, пов'язані | 16 |F40-F48 | | | | | | | | | | | | | | | | |із стресом, та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |соматоформні розлади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Поведінкові синдроми, | 17 |F50-F59 | | | | | | | | | | | | | | | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізіологічними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |порушеннями та фізичними| | | | | | | | | | | | | | | | | | |факторами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Розлади особистості та | 18 |F60-F69 | | | | | | | | | | | | | | | | |поведінки в зрілому віці| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Розумова відсталість | 19 |F70-F71 | | | | | | | | | | | | | | | | |легкого та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |помірного ступеня | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Інші форми розумової | 20 |F72-F79 | | | | | | | | | | | | | | | | |відсталості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Розлади психологічного | 21 |F80-F89; | | | | | | | | | | | | | | | | |розвитку, поведінки та | |F90-F98 | | | | | | | | | | | | | | | | |емоцій дитячого і | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підліткового віку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| | з них дитячий аутизм | 22 |F84.0-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Розлади психіки | 23 |F00-F09; | | | | | | | | | | | | | | | | |та поведінки - УСЬОГО | |F20-F99 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----| |Із загальної кількості | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |хворих (рядок 23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хворі, які перебувають | | | | | | | | | | | | | | | | | | |під консультативним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |наглядом | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2120 ------------------------------------------------------------------------------ |Із загальної кількості хворих, які перебувають під диспансерним та | |консультативним наглядом на кінець року (з рядка 23, графи 11 таблиці 2100)| |----------------------------------------------------------------------------| |перебувають на спеціальному обліку | 1 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них здійснили протягом року суспільно | 2 | | |небезпечні дії | | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |перебувають в інтернатах соціального забезпечення | 3 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них дітей | 4 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |перебувають під опікою | 5 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |перебувають у стаціонарі | 6 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |скоїли спроби суїциду | 7 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них завершені | 8 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2130 ------------------------------------------------------------------------------ |Із загальної кількості дорослих та підлітків, які перебувають під | |диспансерним та консультативним наглядом на кінець звітного року | |(з рядка 23, графи 11 таблиці 2100) | |----------------------------------------------------------------------------| |чоловіків у віці 16-59 років | 1 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них працюють | 2 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |жінок у віці 16-54 роки | 3 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них працюють | 4 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2140 ------------------------------------------------------------------------------ |Кількість випадків видачі листків непрацездатності| 1 | | |диспансером, диспансерним відділенням, | | | |психіатричним кабінетом для проведення | | | |амбулаторного лікування (з рядка 23, графи 11 | | | |таблиці 2100) | | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| |Кількість календарних днів за листками | 2 | | |непрацездатності хворих, які перебувають на | | | |амбулаторному лікуванні в диспансері, | | | |диспансерному відділенні, психіатричному кабінеті | | | |(з рядка 23, графи 11 таблиці 2100) | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2150 ------------------------------------------------------------------------------ |Кількість осіб, які лікувались у психіатра, але не взяті під нагляд | |у звітному періоді | |----------------------------------------------------------------------------| |Усього | 1 | | |--------------------------------------------------+-----+-------------------| | з них уперше в житті | 2 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2110 Контингент хворих, які мають групу інвалідності
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування хвороб |Номер| Шифр за |Кількість хворих, що |Кількість хворих, що | | |рядка| МКХ-10 |визнані інвалідами |мають групу інвалідності | | | | |первинно |(з хворих, які перебувають| | | | | |під наглядом на кінець | | | | | |звітного року) | | | | | |з таблиці 2100, рядка 23, | | | | | |графи 11 | | | | |---------------------+--------------------------| | | | |усього| з них |усього | у тому числі | | | | | |--------------| |------------------| | | | | |інваліди |діти| |інваліди | діти | | | | | |III групи| | |III групи| | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| |Усього | 1 |F00-F09; | | | | | | | | | |F20-F99 | | | | | | | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| | з них: шизофренія, | 2 |F20; F21; F25| | | | | | | |шизоафективні психози, | | | | | | | | | |шизотипні розлади | | | | | | | | | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| |хронічні психотичні | 3 |F22; F28; F29| | | | | | | |розлади неорганічного | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| |психічні розлади | 4 |F02.8x3; | | | | | | | |внаслідок епілепсії | |F06.x3; | | | | | | | | | |F07.83; | | | | | | | |-----------------------+-----+-------------+------+---------+----+-------+---------+--------| |розумова відсталість | 5 |F70-F79 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2111 ----------------------------------------------------------------------------- |Із загальної кількості визнані інвалідами первинно| 1 | | |(з рядка 1, графи 1 таблиці 2110) інваліди | | | |працездатного віку | | | |--------------------------------------------------+-----+------------------| |Із загальної кількості інвалідів (з рядка 1, графи| | | |4 таблиці 2110) працює | | | |--------------------------------------------------+-----+------------------| | на загальному виробництві | 2 | | |--------------------------------------------------+-----+------------------| | у спеццехах | 3 | | |--------------------------------------------------+-----+------------------| | у ЛТМ | 4 | | -----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2300 Склад хворих у стаціонарі ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер| Шифр | У звітному році |Перебувають на кінець року | | хвороб |рядка| за |-------------------------------------------------------------------+---------------------------| | | | МКХ-10 | Надійшло хворих |Вибуло|з них |Проведено|Усього| у тому числі | | | | |------------------------------------------|хворих|померло|ліжко- | |--------------------| | | | |Усього| у тому числі | | |днів у | |дорос-|підліт-|дітей| | | | | |-----------------------------------| | |стаціона-| |лих |ків | | | | | | |дорослих |підлітків|дітей |уперше| | |рі випи- | | | | | | | | | |(18 років|(15-17 |(0-14 |у зві-| | |саними та| | | | | | | | | |і старші)|років |років |тному | | |померлими| | | | | | | | | | |включно) |включно)|році | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Органічні, включаючи | 1 |F00-F09 | | | | | | | | | | | | | |симптоматичні | | | | | | | | | | | | | | | |розлади психіки | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| | з них деменція, усі | 2 |F00-F03 | | | | | | | | | | | | | | форми | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| | у тому числі | 3 |F01 | | | | | | | | | | | | | | судинна деменція | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| | деменція внаслідок | 4 |F02.8х3 | | | | | | | | | | | | | | епілепсії | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Інші психози та | 5 |F04, F05;| | | | | | | | | | | | | |слабоумство | |F06.0,1,2| | | | | | | | | | | | | |органічного походження | |F09 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Непсихотичні психічні | 6 |F06.3,4,5| | | | | | | | | | | | | |розлади органічного | |6,7,8,9; | | | | | | | | | | | | | |походження | |F07 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |з них унаслідок | 7 |F06.x3; | | | | | | | | | | | | | |епілепсії | |F07.83 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |судинних захворювань | 8 |F06.x4; | | | | | | | | | | | | | |головного мозку | |F07.82 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Шизофренія | 9 |F20 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Шизотипові розлади | 10 |F21 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Гострі та транзиторні | 11 |F23; F24 | | | | | | | | | | | | | |маячні розлади | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Шизоафективні розлади | 12 |F25 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Хронічні й інші | 13 |F22; F28;| | | | | | | | | | | | | |психотичні розлади | |F29 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Афективні розлади | 14 |F30-F39 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| | з них афективні | 15 |F30.2, | | | | | | | | | | | | | | психотичні розлади | |F31.2,5 | | | | | | | | | | | | | | | |F31.6 | | | | | | | | | | | | | | | |(част) | | | | | | | | | | | | | | | |F32.2,3 | | | | | | | | | | | | | | | |F33.2,3 | | | | | | | | | | | | | | | |F34 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Невротичні, пов'язані | 16 |F40-F48 | | | | | | | | | | | | | |із стресом та | | | | | | | | | | | | | | | |соматоформні розлади | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Поведінкові синдроми, | 17 |F50-F59 | | | | | | | | | | | | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | | |фізіологічними | | | | | | | | | | | | | | | |порушеннями та фізичними| | | | | | | | | | | | | | | |факторами | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Розлади особистості | 18 |F60-F69 | | | | | | | | | | | | | |та поведінки у зрілому | | | | | | | | | | | | | | | |віці | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Розумова відсталість | 19 |F70-F79 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Розлади психологічного | 20 |F80-F89; | | | | | | | | | | | | | |розвитку, поведінки та | |F90-F98 | | | | | | | | | | | | | |емоцій дитячого | | | | | | | | | | | | | | | |і підліткового віку | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Розлади психіки | 21 |F00-F09; | | | | | | | | | | | | | |і поведінки - УСЬОГО | |F20-F99 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Крім того, хворі, які | 22 |F10-F19 | | | | | | | | | | | | | |вживають психоактивні | | | | | | | | | | | | | | | |речовини (алкоголь, | | | | | | | | | | | | | | | |наркотичні та інші | | | | | | | | | | | | | | | |психоактивні речовини) | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+---------+------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------+------+------+-------+-----| |Визнані психічно | 23 | | | | | | | | | | | | | | |здоровими із | | | | | | | | | | | | | | | |захворюваннями, які не | | | | | | | | | | | | | | | |ввійшли в рядки 21-22 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2310 ------------------------------------------------------------------------------ |Із загальної кількості хворих, що госпіталізовані | 1 | | |(з рядків 21,22,23, графи 1 таблиці 2300) - | | | |переведені з інших психіатричних стаціонарів | | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |госпіталізовані з спробами суїциду | 2 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2320 ------------------------------------------------------------------------------ |Із кількості хворих, які вибули (з рядка 21, графи 6 таблиці 2300), | |переведені у заклади системи соціального забезпечення | |----------------------------------------------------------------------------| | дорослих та підлітків | 1 | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| | дітей | 2 | | ------------------------------------------------------------------------------ |
Таблиця 2330 ------------------------------------------------------------------------------ |Із кількості хворих (з рядка 21, графи 9 таблиці 2300) перебувають на | |примусовому лікуванні | |----------------------------------------------------------------------------| |з загальним наглядом | 1 | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |з посиленим наглядом | 2 | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |з суворим наглядом | 3 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2340 ------------------------------------------------------------------------------ |Кількість випадків непрацездатності за листками | 1 | | |непрацездатності, які видані хворим (з рядків | | | |21,22,23, графи 6 таблиці 2300) | | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |з них хворим на розлади психіки та поведінки | 2 | | |внаслідок уживання алкоголю, наркотичних та інших | | | | |психоактивних речовин | | | |(з рядка 22, графи 6 таблиці 2300) | | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |Кількість календарних днів непрацездатності за | 3 | | |листками непрацездатності, які видані хворим (з | | | |рядків 21,22,23, графи 6 таблиці 2300) | | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |з них хворим на розлади психіки та поведінки | 4 | | |внаслідок уживання алкоголю, наркотичних та інших | | | |психоактивних речовин | | | |(з рядка 22, графи 6, таблиці 2300) | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2350
------------------------------------------------------------------------------ |Із загальної кількості хворих, які перебувають у | 1 | | |стаціонарі | | | | (з рядків 21,22,23, графи 9 таблиці 2300), | | | |перебувають більше року | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2360
------------------------------------------------------------------------------ |Із загальної кількості померлих (з рядків 21,22,23, графи 7 таблиці | |2300) померло | |----------------------------------------------------------------------------| |від нещасних випадків | 1 | | |--------------------------------------------------+----+--------------------| |самогубств | 2 | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2200
Кількість зайнятих посад лікарів-психіатрів, які здійснюють нагляд за хворими, що перебувають під диспансерним і консультативним наглядом ---------------------------------------------------------------------------- | Найменування посади |Номер|Зайнято посад |Кількість відвідувань| | |рядка|на кінець року| до лікарів | |-------------------------------+-----+--------------+---------------------| | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------------+-----+--------------+---------------------| |Дільничні лікарі-психіатри для | 1 | | | | дорослих | | | ||-------------------------------+-----+--------------+---------------------| | підлітків | 2 | | | |-------------------------------+-----+--------------+---------------------| | дітей | 3 | | | ----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2400
Лікувально-трудові майстерні для хворих на розлади психіки і поведінки ---------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Для хворих | | |рядка|------------------------------| | | | стаціонарних |амбулаторних | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |Кількість майстерень | 1 | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |Кількість хворих, що припинили роботу| 2 | | | |протягом року | | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |з них працевлаштовано | 3 | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |Працює на кінець року | 4 | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |з них інваліди | 5 | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| | психічно хворі (не інваліди) | 6 | | | |-------------------------------------+-----+---------------+--------------| |Кількість місць у майстернях на | 7 | | | |кінець року | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2500 Лікарсько-психіатрична експертиза ---------------------------------------------------------------------------- |Кількість осіб, які пройшли експертизу, усього | 1 | | |--------------------------------------------------+----+------------------| |у тому числі військову | 2 | | ----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2600 Денні стаціонари для хворих на розлади психіки й поведінки ----------------------------------------------------------------------------- |Кількість денних стаціонарів | 1 | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| | з них кількість місць на кінець року | 2 | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| | кількість середньорічних місць | 3 | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| |Кількість хворих, що виписані | 4 | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| |Кількість днів, проведених у стаціонарі хворими, що | 5 | | |виписані | | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| |Кількість випадків непрацездатності | 6 | | |----------------------------------------------------+-----+----------------| |Кількість календарних днів непрацездатності | 7 | | -----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2700 Кількість посад, що зайняті особами з вищою

та середньою освітою --------------------------------------------------------------- | Найменування посади |Номер|Зайнято посад на кінець року| | |рядка|----------------------------| | | |у диспансерах,|у стаціонарах| | | |диспансерних | | | | |відділеннях, | | | | |кабінетах | | |--------------------------+-----+--------------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | |--------------------------+-----+--------------+-------------| |Лікарів-психологів | 1 | | | |--------------------------+-----+--------------+-------------| |Психологів | 2 | | | |--------------------------+-----+--------------+-------------| |Соціальних працівників | 3 | | | |(медичних сестер) | | | | ---------------------------------------------------------------
Дата "___"_____________ _____ р. Керівник закладу _______________

(підпис) ______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.п.
Виконавець _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
В.о. Начальника Центру медичної
статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: