open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 102 від 03.05.99

м.Київ

Про затвердження форм галузевої статистичної звітності

закладів охорони здоров'я України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 247 ( v0247282-02 ) від 04.07.2002

N 346 ( v0346282-04 ) від 08.07.2004

N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005

N 179 ( z0427-06 ) від 29.03.2006

N 524 ( v0524282-06 ) від 27.07.2006

N 630 ( v0630282-06 ) від 19.09.2006

N 58 ( v0058282-07 ) від 05.02.2007 }

В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну
статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з
метою вдосконалення галузевої статистичної звітності
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми галузевої статистичної звітності та
інструкції по їх заповненню:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 31-здоров та Інструкції щодо її заповнення згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 630 ( v0630282-06 ) від
19.09.2006 } форма N 31-здоров "Звіт про медичну допомогу дітям"
(не додається)
форма N 32-здоров "Звіт про контингенти та лікування хворих

на розлади психіки та поведінки внаслідок

вживання психоактивних речовин"
форма N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз"

(не додається) Нову редакцію форми N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз"
та Інструкції щодо її заповнення див. в Наказах МОЗ N 346
( v0346282-04 ) від 08.07.2004, N 760 ( v0760282-05 ) від
27.12.2005 }
форма N 34-здоров "Звіт про контингенти хворих сифілісом,

гонококовою інфекцією, хворобами зумов-

леними хламідіями, які передаються

статевим шляхом, урогенітальним міко-

плазмом, трихомоніазом, грибковими

шкірними хворобами та коростою"

(не додається)
форма N 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутво-

рення" (не додається) Нову редакцію форми N 35-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз"
та Інструкції щодо її заповнення див. в Наказі МОЗ N 760
( v0760282-05 ) від 27.12.2005 }
форма N 36-здоров "Звіт про лікування призовників"

(не додається)
форма N 37-здоров "Звіт республіканської, обласної,

центральної міської медико-соціальної

експертної комісії"

(не додається)
( Форма N 38-здоров втратила чинність на підставі Наказу МОЗ
N 247 ( v0247282-02 ) від 04.07.2002 )
форма N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи

(судово-медичного експерта)

(не додається)
форма N 44-здоров "Звіт санаторію" (не додається)
форма N 46-здоров "Звіт про штати санітарно-епідеміоло-

гічної (дезінфекційної, протичумної

станції" (не додається)
{ Форма N 47-здоров втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 524 ( v0524282-06 ) від
27.07.2006 }
форма N 49-здоров "Звіт про надання медико-генетичної

допомоги" (не додається)
форма N 50-здоров "Звіт про число травм та отруєнь серед

дорослих, підлітків та дітей"

(не додається)
{ Форма 54-здоров "Звіт про новонароджених та дітей, які
померли у віці до 1 року" втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 179 ( z0427-06 ) від 29.03.2006 }

форма N 60-здоров "Статево-вікова чисельність потерпілих

внаслідок аварії на ЧАЕС" (не додається)
2. Вважати такими, що втратили чинність накази МОЗ України
про затвердження форм галузевої статистичної звітності: від
04.09.92 N 130 ( v0130282-92 ) "Про затвердження державної та
галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я
України", від 07.12.92 N 178 ( v0178282-92 ) "Про введення
оперативної звітності про захворюваність на венеричні хвороби та
профілактичні заходи", від 16.06.93 N 141 ( v0141282-93 ) "Про
затвердження статистичних форм", від 06.07.93 N 155
( v0155282-93 ) "Про затвердження статистичних форм", від 18.07.94
N 125 ( v0125282-94 ) "Про затвердження галузевої статистичної
статистичної форми", від 04.08.95 N 133 "Про затвердження
тимчасових статистичних форм", від 02.10.95 N 177 ( v0177282-95 )
"Про затвердження галузевої статистичної форми N 60-здоров "Звіт
про статево-вікову чисельність контингентів, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС", від 25.01.96 N 13 ( v0013282-96 ) "Про
впровадження форм державної та затвердження галузевої облікової
статистичної звітності", від 15.03.96 N 56 ( v0056282-96 )"Про
затвердження галузевої статистичної форми", від 07.05.96 N 134
( v0134282-96 ) "Про затвердження галузевої статистичної форми",
від 23.06.97 N 186 ( v0186282-97 ) "Про затвердження галузевих
статистичних форм".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих
навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ,
керівникам підвідомчих закладів: 3.1. Забезпечити впровадження форм галузевої статистичної
звітності та подання їх у визначені терміни. 3.2. Подати заявки на необхідну кількість форм галузевої
статистичної звітності до Центру медичної статистики МОЗ України
до 15.05.99.
4. В.О.начальника Центру медичної статистики (Голубчиков
М.В.) надати необхідну інструктивно-методичну допомогу працівникам
статистичної служби обласного рівня та організувати друкування
форм галузевої статистичної звітності.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Москаленка В.Ф.
Міністр Р.В.Богатирьова

ЗВІТ

щодо осіб, які мають розлади психіки

через уживання психоактивних речовин

за ____________ 20__ р.

---------------------------------------------- Подають: | Терміни | Форма N 32-здоров | подання | -------------------------------+------------| ЗАТВЕРДЖЕНО 1. Лікувально-профілактичні | 10 січня | Наказ МОЗ України заклади районного рівня, які | 10 липня | 05.02.2007 N 58 обслуговують осіб з розладами | | психіки через уживання | | Поштова-піврічна психоактивних речовин - | | до Республіканського Автономної| | Республіки Крим, обласних, | | Київського та Севастопольського| | міських наркологічних | | диспансерів. | | -------------------------------+------------| 2. Республіканський Автономної | 15 січня | Республіки Крим, обласні, | 15 липня | Київський та Севастопольський | | міські наркологічні | | диспансери - Міністерству | | охорони здоров'я Автономної | | Республіки Крим, Головним | | управлінням охорони здоров'я | | обласних Дніпропетровської, | | Львівської та Харківської, | | Головному управлінню охорони | | здоров'я та медицини катастроф | | Черкаської, управлінню охорони | | здоров'я та курортів | | Вінницької, управлінню охорони | | здоров'я Одеської, управлінням | | охорони здоров'я обласних | | державних адміністрацій, | | Головному управлінню охорони | | здоров'я та медичного | | забезпечення Київської | | та управлінню охорони здоров'я | | Севастопольської міських | | державних адміністрацій. | | -------------------------------+------------| 3. Міністерство охорони | 20 січня | здоров'я Автономної Республіки | 20 липня | Крим, Головне управління | | охорони здоров'я обласних | | Дніпропетровської, Львівської | | та Харківської, Головне | | управління здоров'я та медицини| | катастроф Черкаської, | | управління охорони здоров'я | | та курортів Вінницької, | | управління охорони здоров'я | | та медицини катастроф Одеської,| | управління охорони здоров'я | | обласних державних | | адміністрацій, Головне | | управління охорони здоров'я | | та медичного забезпечення | | Київської та управління охорони| | здоров'я Севастопольської | | міських державних | | адміністрацій - Центру медичної| | статистики Міністерства охорони| | здоров'я України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Найменування організації-складача інформації | ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ----------------------------------------------------------------| | | | | | | | ------+---------+-----------+---------+--------------+-----+----| за |території| виду | форми |організаційно-| | | ЄДРПОУ|за КОАТУУ|економічної|власності|правової форми| | | | |діяльності | (КФВ) |господарювання| | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | | | ------+---------+-----------+---------+--------------+-----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+---------+-----------+---------+--------------+-----+----| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2100
Контингент та лікування осіб,

які мають розлади психіки через уживання

психоактивних речовин
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Розлади психіки | N |Взято під нагляд| Перебуває | Охоплені лікуванням - усього | і поведінки через уживання|рядка|з уперше в житті| під наглядом | | | | встановленим | на кінець | | | | діагнозом |звітного періоду| | | |----------------+----------------+-------------------------------------------------| | |Диспан-| Профі- |Диспан-| Профі- |Диспан-| Профі- | з них (з графи 5) | | | серна |лактична| серна |лактична| серна |лактична|--------------------------------| | | група | група | група | група | група | група | Амбу- |стаціо-| приму- |Приму-| | | | | | | (з | (з |латорним|нарним |совим у |совим | | | | | | | графи | графи | | |закладах|у ВТУ | | | | | | | 3) | 4) | | |системи | | | | | | | | | | | | МОЗ | | --------------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| алкоголю |всього | 1 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 2 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |особи | 3 | | | | | | | | | | | |15-35 років | | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 4 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| крім того, |всього | 5 | | | | | | | | | | | гострих |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| психотичних |діти віком | 6 | | | | | | | | | | | алкогольних |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | розладів |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |особи | 7 | | | | | | | | | | | |15-35 років | | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 8 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| наркотичних |всього | 9 | | | | | | | | | | | речовин |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 10 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |особи | 11 | | | | | | | | | | | |15-35 років | | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 12 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| опіоїдів |всього | 13 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 14 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |18-35 років | 15 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 16 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| каннабіноїдів|всього | 17 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 18 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 19 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 20 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| кокаїну |всього | 21 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 22 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 23 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 24 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| галюциногенів|всього | 25 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |діти віком | 26 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 27 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 28 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| кількох |всього | 29 | | | | | | | | | | | наркотичних |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| та інших |діти віком | 30 | | | | | | | | | | | психоактивних|0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | речовин |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 31 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 32 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| інших (крім |всього | 33 | | | | | | | | | | | алкоголю, |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| наркотичних, |діти віком | 34 | | | | | | | | | | | психоактивних|0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | речовин) |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 35 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 36 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | -------------+------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| Усіх груп |всього | 37 | | | | | | | | | | | психоактивних|------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| речовин |діти віком | 38 | | | | | | | | | | | |0-17 р. вкл.| | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |15-35 років | 39 | | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------| |сільські | 40 | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _________ 20__ рік Керівник __________________

(підпис) _______________________ __________________________

(прізвище, ім'я,

по батькові, N телефону)
{ Форма N 32-здоров "Звіт про контингенти та лікування хворих
на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних
речовин" в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 58
( v0058282-07 ) від 05.02.2007 }
Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України М.В.Голубчиков

Додаток

ІНСТРУКЦІЯ

про складання галузевої

статистичної форми N 32-здоров

"Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки

через уживання психоактивних речовин"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення галузевої
статистичної форми N 32-здоров "Звіт щодо осіб, які мають розлади
психіки і поведінки через уживання психоактивних речовин" (далі -
форма N 32-здоров).
2. Форму N 32-здоров складають лікувально-профілактичні
заклади системи МОЗ України, які забезпечують медичною допомогою
осіб з розладами психіки і поведінки через уживання психоактивних
речовин (далі - особи з наркологічними розладами).
3. В адресній частині форми N 32-здоров чітко та без
скорочень указуються найменування закладу, відповідальні особи
якого заповнили форму, його повна поштова адреса.
4. Форма N 32-здоров складається на підставі: - облікової форми N 030-1/о ( va302282-99 ) "Контрольної
карти диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та
особою, яка має розлади психіки внаслідок уживання психоактивних
речовин" (далі - форма N 030-1/о), - облікової форми N 025/о ( va302282-99 ) "Медичної карти
амбулаторного хворого" (далі - форма N 025/о), - облікової форми N 066/о ( va184282-99 ) "Статистичної карти
хворого, який вибув із стаціонару" (далі - форма N 066/о).
5. Діагнози осіб з наркологічними розладами кодуються
відповідно до міжнародної статистичної класифікації хвороб та
споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі -
МКХ-10), прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я
1 січня 1993 року, відповідно до Статуту Всесвітньої організації
охорони здоров'я ( 995_599 ), прийнятого Міжнародною конференцією
охорони здоров'я 22.07.46, підписаною Українською РСР 03.04.48.
6. Заповнення таблиці 2100. "Контингент та лікування осіб,
які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин".
6.1. Графи 1, 2. "Взято під нагляд з уперше в житті
встановленим діагнозом". 6.1.1. Графа 1 відображає дані щодо кількості осіб
з наркологічними розладами, які взяті під диспансерний нагляд
з уперше в житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна
відповідати формам N 030-1/о ( va302282-99 ), які заповнені
у звітному періоді. 6.1.2. Графа 2 відображає дані щодо кількості осіб
з наркологічними розладами, які взяті під профілактичний нагляд
з уперше в житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна
відповідати формам N 025/о ( va302282-99 ), які заповнені
у звітному році. 6.1.3. Графи 3, 4. "Перебуває під наглядом на кінець звітного
періоду". Графи включають дані щодо кількості осіб, які
знаходяться під наглядом на кінець звітного періоду, а саме:
графа 3 - диспансерним, графа 4 - профілактичним. 6.1.4. Графи 5-10 "Охоплені лікуванням - усього" відображають
дані щодо кількості осіб під наглядом, які закінчили курс
лікування, і не включають даних щодо кількості осіб
з наркологічними розладами, що охоплені лікуванням, але були зняті
з-під нагляду у звітному періоді. 6.1.5. У графах 5, 6 кількість осіб, які охоплені усіма
видами лікування, розподілена відповідно до груп нагляду:
графа 5 - диспансерного, графа 6 - профілактичного. 6.1.6. Графа 7. "амбулаторним" відображає дані щодо кількості
осіб з наркологічними розладами з диспансерної групи нагляду, які
закінчили амбулаторне лікування. 6.1.7. Графа 8. "стаціонарним". Графа включає дані щодо
кількості осіб з диспансерної групи нагляду, які закінчили
стаціонарне лікування на кінець звітного періоду, в тому числі
проліковані у денних наркологічних стаціонарах, і не включає дані
щодо кількості осіб, які були проліковані у наркологічному
стаціонарі (або на наркологічних ліжках, розгорнутих у будь-якому
лікувально-профілактичному закладі системи МОЗ України), але
не знаходилися під диспансерним наглядом у наркологічних закладах. 6.1.8. Графа 9. "примусовим у закладах охорони здоров'я".
Графа включає дані щодо кількості осіб з диспансерної групи
нагляду, які охоплені примусовим лікуванням (із звичайним,
посиленим, суворим наглядом) у закладах системи МОЗ України. 6.1.9. Графа 10. "у ВТУ". Графа включає дані щодо кількості
осіб, які за рішенням суду пройшли примусове лікування за місцем
покарання у виправно-трудових установах і щодо яких надійшли
відомості у лікувально-профілактичний заклад, який формує даний
звіт.
Примітка. У графи 5-10 не включаються дані про кількість
осіб, що проліковані в даних закладах анонімно.
6.2. Дані рядків з 1 по 40 за кожною синдромо-нозологічною
групою, зазначеною нижче, розподіляються на: всього, дітей віком
0-17 років включно, осіб 15-35 років (молодь), сільських жителів. 6.2.1. Дані рядків 1-4 об'єднують синдромо-нозологічну групу
розладів психіки і поведінки через уживання алкоголю, шифри
відповідно до МКХ-10 F10.2, 3, 6, 7, 8, 9 - для диспансерної групи
нагляду; F10.0,1 - для профілактичної групи нагляду. 6.2.2. Дані рядків 5-8 об'єднують групу гострих психотичних
алкогольних розладів, шифри відповідно до МКХ-10 F10.4,5 - для
диспансерної групи нагляду, F10.03 - для профілактичної групи
нагляду. 6.2.3. Дані рядків 9-12 об'єднують синдромо-нозологічну групу
розладів психіки та поведінки через уживання наркотичних речовин,
шифри відповідно до МКХ-10 F11.2-9, F12.2-9, F14.2-9,
F15.2-9 (частина)*, F16.2-9, F19.2-9 - для диспансерної групи
нагляду, F11.0,1, F12.0,1, F14.0.1, F15.0,1 (частина)*, F16.0,1,
F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду. 6.2.4. Дані рядків 13-16 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання опіоїдів, шифри
відповідно до МКХ-10 F11.2-9 для диспансерної групи нагляду,
F11.0,1 для профілактичної групи нагляду. 6.2.5. Дані рядків 17-20 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання каннабіноїдів,
шифри відповідно до МКХ-10 F12.2-9 для диспансерної групи нагляду,
F12.0,1 для профілактичної групи нагляду. 6.2.6. Дані рядків 21-24 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання кокаїну, шифри
відповідно до МКХ-10 F14.2-9 для диспансерної групи нагляду,
F14.0,1 для профілактичної групи нагляду. 6.2.7. Дані рядків 25-28 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання галюциногенів,
шифри відповідно до МКХ-10 F16.2-9 для диспансерної групи нагляду,
F16.0,1 для профілактичної групи нагляду. 6.2.8. Дані рядків 29-32 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання кількох
наркотичних та інших психоактивних речовин, шифри відповідно до
МКХ-10 F19.2-9 для диспансерної групи нагляду, F19.0,1 - для
профілактичної групи нагляду. 6.2.9. Дані рядків 33-36 об'єднують синдромо-нозологічну
групу розладів психіки та поведінки через уживання кількох
наркотичних та інших психоактивних речовин, шифри відповідно до
МКХ-10 F13.2-9, F15.2-9 (частина), F17.2-9, F18.2-9 - для
диспансерної групи нагляду, F13.0,1, F15.0,1 (частина), F17.0,1,
F18.0,1 - для профілактичної групи нагляду. 6.2.10. Дані рядків 37-40 об'єднують усі синдромо-нозологічні
групи розладів психіки та поведінки через уживання психоактивних
речовин (наркологічні розлади), шифри відповідно до МКХ-10
F10.2-9-F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду,
F10.0,1-F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.
6.3. Арифметичний контроль таблиці 2100 6.3.1. Рядок 37 за всіма графами має збігатися з підсумком
рядків 1, 5, 9, 33. 6.3.2. Рядок 38 за всіма графами має збігатися з підсумком
рядків 2, 6, 10, 34. 6.3.3. Рядок 39 за всіма графами має збігатися з підсумком
рядків 3, 7, 11, 35. 6.3.4. Рядок 40 за всіма графами має збігатися з підсумком
рядків 4, 8, 12, 36. 6.3.5. Рядок 9 за всіма графами може бути більшим** або
дорівнювати даним рядків 13, 17, 21, 25, 29. 6.3.6. Рядок 10 може бути більшим** або дорівнювати даним
рядків 14, 18, 22, 26, 30. 6.3.7. Рядок 11 може бути більшим** або дорівнювати даним
рядків 15, 19, 23, 27, 31. 6.3.8. Рядок 12 може бути більшим** або дорівнювати даним
рядків 16, 20, 24, 28, 32.
--------------- * відповідно до МКХ-10 шифр F15 включає розлади психіки та
поведінки через уживання інших стимуляторів, включно з кофеїном.
До цієї групи ввійшли розлади психіки та поведінки через уживання
ефедрону (меткатинону), який за постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 2000 року за N 770 ( 770-2000-п ) "Про
затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів" віднесений до наркотичних речовин. ** "більшим" - через розлади психіки від уживання ефедрону,
які входять до рядків 9-12.
{ Наказ доповнено Інструкцією про складання галузевої
статистичної форми N 32-здоров згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 58 ( v0058282-07 ) від 05.02.2007 }
Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: