open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 367 від 28.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 січня 2001 р.

за N 32/5223
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

праці та соціальної політики

N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів з

фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Мінпраці та соцполітики

N 121 ( z0254-02 ) від 27.02.2002

N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003

N 66 ( z0425-04 ) від 19.03.2004

N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004

N 25 ( z0129-05 ) від 25.01.2005

N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005

N 298 ( z1213-05 ) від 04.10.2005 }
{ Додатково див. Наказ  Міністерства України у справах

сім'ї, молоді та спорту N 795 ( z0681-06 ) від 15.03.2006 }

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від
20 листопада 2000 р. N 19567/4 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київського і Севастопольського міських центрів з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" згідно з
додатками 1-3. 2. Надати право керівникам центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт" в межах встановленого фонду оплати
праці та граничної чисельності працюючих: 1) установлювати: а) керівникам структурних підрозділів, спеціалістам та
службовцям - посадові оклади відповідно до схем посадових окладів,
затверджених цим наказом; б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові
оклади на 3-7 відсотків, головним бухгалтерам - на 5-15 відсотків
нижче посадового окладу відповідного керівника; ( Абзац "б"
підпункту 1) пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики N 121 ( z0254-02 ) від 27.02.2002 -
застосовується з 1 січня 2002 року ) в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців; г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам і службовцям - надбавки за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50
відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються; ґ) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників підрозділів та їх заступників) - доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового
окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50
відсотків посадового окладу відсутнього працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, з використанням на цю мету фонду
економії заробітної плати на посадах, що їх посідають відсутні із
зазначених причин працівники; д) працівникам, які безпосередньо працюють з інвалідами,
посадові оклади підвищені на 20 відсотків. Конкретний перелік
посад працівників, яким підвищуються посадові оклади,
затверджується керівником центру; ( Підпункт 1) пункту 2 доповнено
абзацом "д" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року ) 2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду
заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків; 3) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі
середньомісячної заробітної плати; 4) виплачувати працівникам: - надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу; - доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу; - надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу. Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням. Преміювання керівників, їх заступників, установлення їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці. 3. Установити, що групи за оплатою праці працівників
обласних, Київського і Севастопольського міських центрів з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" установлюються
відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про
віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" із
доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1993 р. N 655 ( 655-93-п ). 4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 12.02.97 N 13 ( z0067-97 ) "Про упорядкування
умов оплати праці працівників центрів інвалідного спорту
"Інваспорт", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
6 березня 1997 р. за N 67/1871. 5. Ці умови застосовуються з 1 січня 2001 року.
Міністр І.Я.Сахань
Погоджено:
Заступник Міністра
фінансів України В.В.Регурецький
Заступник Голови Державного
комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України В.К.Заброда
Додаток 1

до Наказу Міністерства

праці та соціальної

політики України

28.12.2000 N 367

(у редакції Наказу

Міністерства праці та

соціальної політики України

від 04.10.2005 N 298

( z1213-05 )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

Українського центру з фізичної культури і спорту

інвалідів "Інваспорт"

------------------------------------------------------------------ Посада |Місячний посадовий оклад, гривень | -----------------------------+----------------------------------| Начальник Центру | 817 | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділу | 498-546 | -----------------------------+----------------------------------| Головний спеціаліст | 394-450 | -----------------------------+----------------------------------| Провідний спеціаліст | 355-394 | -----------------------------+----------------------------------| Спеціаліст 1-ї категорії | 345-355 | -----------------------------+----------------------------------| Спеціаліст 2-ї категорії | 332-345 | -----------------------------+----------------------------------| Спеціаліст | 332 | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )

Додаток 2

до Наказу Міністерства

праці та соціальної

політики України

28.12.2000 N 367

(у редакції Наказу

Міністерства праці та

соціальної політики України

від 04.10.2005 N 298

( z1213-05 )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів республіканського (Автономна

Республіка Крим), обласних, Київського та

Севастопольського міських центрів з фізичної

культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |---------------------------------------| | за групами областей | |---------------------------------------| | Автономна |1-ша група | 2-га група, | | Республіка | |м. Севастополь| | Крим, поза | | | | групою, | | | | м. Київ | | | ------------------------+------------+-----------+--------------| Начальник Центру | 569-603 | 519-546 | 485-519 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Начальник відділу | 450-477 | 402-450 | 394-427 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Головний спеціаліст | 367-402 | 367-394 | 367-381 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Провідний спеціаліст | 355-367 | 355-367 | 355-367 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Спеціаліст 1-ї категорії| 345-355 | 345-355 | 345-355 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Спеціаліст 2-ї категорії| 332-345 | 332-345 | 332-345 | ------------------------+------------+-----------+--------------| Спеціаліст | 332 | 332 | 332 | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )

Додаток 3

до Наказу Міністерства

праці та соціальної

політики України

28.12.2000 N 367

(у редакції Наказу

Міністерства праці та

соціальної політики України

від 04.10.2005 N 298

( z1213-05 )

СХЕМА

посадових окладів службовців апарату

Українського, республіканського (Автономна

Республіка Крим), обласних, Київського та

Севастопольського міських центрів з фізичної

культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | | посадовий | |оклад, гривень| -------------------------------------------------+--------------| Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і доставки| 355 | документів | | -------------------------------------------------+--------------| Старший: інспектор, статистик; завідувач: | 345 | друкарського бюро, копіювально-розмножувального | | бюро, експедиції, господарства, складу; касир, | | інспектор, статистик | | -------------------------------------------------+--------------| Секретар керівника, комендант, друкарка | 332 | 1-ї категорії, друкарка 2-ї категорії, | | секретар-друкарка, діловод, архіваріус | | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: