open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.12.2009 N 934

Про затвердження Плану

діяльності Міністерства охорони

здоров'я України з підготовки проектів

регуляторних актів на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 8 ( v0008282-10 ) від 18.01.2010

N 9 ( v0009282-10 ) від 18.01.2010

N 56 ( v0056282-10 ) від 26.01.2010

N 101 ( v0101282-10 ) від 11.02.2010

N 149 ( v0149282-10 ) від 18.02.2010

N 174 ( v0174282-10 ) від 26.02.2010

N 281 ( v0281282-10 ) від 30.03.2010

N 285 ( v0285282-10 ) від 31.03.2010

N 287 ( v0287282-10 ) від 31.03.2010

N 324 ( v0324282-10 ) від 13.04.2010

N 369 ( v0369282-10 ) від 28.04.2010

N 436 ( v0436282-10 ) від 26.05.2010

N 484 ( v0484282-10 ) від 14.06.2010

N 492 ( v0492282-10 ) від 17.06.2010

N 493 ( v0493282-10 ) від 17.06.2010

N 518 ( v0518282-10 ) від 29.06.2010

N 563 ( v0563282-10 ) від 13.07.2010

N 568 ( v0568282-10 ) від 13.07.2010

N 591 ( v0591282-10 ) від 20.07.2010

N 593 ( v0593282-10 ) від 20.07.2010

N 714 ( v0714282-10 ) від 20.08.2010

N 715 ( v0715282-10 ) від 25.08.2010

N 739 ( v_739282-10 ) від 01.09.2010

N 756 ( v0756282-10 ) від 06.09.2010

N 791 ( v0791282-10 ) від 20.09.2010

N 900 ( v0900282-10 ) від 20.10.2010

N 969 ( v0969282-10 ) від 08.11.2010

N 985 ( v0985282-10 ) від 15.11.2010

N 1040 ( v1040282-10 ) від 26.11.2010

N 1056 ( v1056282-10 ) від 02.12.2010 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
(далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих
організацій, установ, підприємств, урядових органів державного
управління, що діють у складі МОЗ, Голові Державної інспекції з
контролю якості лікарських засобів:
2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
2.2. При підготовці регуляторного акта, який не внесено до
Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного
доручення надавати інформацію Юридичному управлінню для внесення
до Плану змін.
2.3. Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним,
подавати вичерпну інформацію Юридичному управлінню про хід
виконання Плану.
3. Адміністративному департаменту (Бачинський В.Й.):
3.1. Забезпечити розміщення Плану на веб-сайті МОЗ.
3.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів МОЗ, підпорядкованих підприємств, установ,
організацій, урядових органів державного управління, що діють у
складі МОЗ, Голови Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів.
4. Юридичному управлінню (Бронова В.М.) забезпечити подання
Плану до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра В.В.Лазоришинця.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

10.12.2009 N 934

ПЛАН

діяльності Міністерства охорони

здоров'я України з підготовки

проектів регуляторних актів на 2010 рік

----------------------------------------------------------------------- N | Вид та назва | Обґрунтування | Строк | Найменування | п/п| проекту | необхідності |підготовки| підрозділу, | | регуляторного | прийняття проекту | |відповідального| | акта | акта | |за розроблення | | | | | проекту | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 1. |Наказ МОЗ "Про |Стаття 74-1 Основ |I квартал |ДП "Комітет з | |Порядок |законодавства | |питань народної| |проходження |України про охорону | |і нетрадиційної| |атестації та |здоров'я | |медицини МОЗ | |експертизи |( 2801-12 ), | |України" | |цілительських |постанова Кабінету | | | |здібностей для |Міністрів України | | | |заняття народною |"Про затвердження | | | |медициною |Порядку видачі та | | | |(цілительством)" |анулювання | | | | |спеціальних дозволів| | | | |на заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 2. |Наказ "Про |Стаття 74-1 Основ |I квартал |ДП "Комітет з | |Порядок заняття |законодавства | |питань народної| |народною |України про охорону | |і нетрадиційної| |медициною |здоров'я | |медицини МОЗ | |(цілительством)" |( 2801-12 ), | |України" | | |постанова Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку видачі та | | | | |анулювання | | | | |спеціальних дозволів| | | | |на заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 3. |Внесення змін до |Стаття 74-1 Основ |II квартал|ДП "Комітет з | |наказу МОЗ N 324 |законодавства | |питань народної| |( z1029-02 ) від |України про охорону | |і нетрадиційної| |23.08.2002 "Про |здоров'я | |медицини МОЗ | |затвердження |( 2801-12 ), | |України" | |Порядку |постанова Кабінету | | | |визначення |Міністрів України | | | |установ з |"Про затвердження | | | |проведення |Порядку видачі та | | | |атестації та |анулювання | | | |експертизи в |спеціальних дозволів| | | |галузі народної і|на заняття народною | | | |нетрадиційної |медициною | | | |медицини" |(цілительством)" | | | |(реєстрація в |(проект) | | | |Мін'юсті | | | | |29.12.2002 за | | | | |N 1029/7317) | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 4. |Наказ МОЗ "Про |Стаття 74-1 Основ | III |ДП "Комітет з | |Порядок контролю |законодавства | квартал |питань народної| |за дотриманням |України про охорону | |і нетрадиційної| |порядку заняття |здоров'я | |медицини МОЗ | |народною |( 2801-12 ), | |України" | |медициною |постанова Кабінету | | | |(цілительством)" |Міністрів України | | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку видачі та | | | | |анулювання | | | | |спеціальних дозволів| | | | |на заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 5. |Наказ МОЗ "Про |Стаття 74-1 Основ | III |ДП "Комітет з | |затвердження |законодавства | квартал |питань народної| |державної |України про охорону | |і нетрадиційної| |статистичної |здоров'я | |медицини МОЗ | |звітності N 61- |( 2801-12 ), | |України" | |здоров "Звіт |постанова Кабінету | | | |управлінь охорони|Міністрів України | | | |здоров'я про |"Про затвердження | | | |результати |Порядку видачі та | | | |заняття народною |анулювання | | | |медициною |спеціальних дозволів| | | |(цілительством)" |на заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 6. |Наказ МОЗ "Про |Стаття 74-1 Основ |IV квартал|ДП "Комітет з | |затвердження |законодавства | |питань народної| |Кваліфікаційних |України про охорону | |і нетрадиційної| |вимог цілителя" |здоров'я | |медицини МОЗ | | |( 2801-12 ), | |України" | | |постанова Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку видачі та | | | | |анулювання | | | | |спеціальних дозволів| | | | |на заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 7. |Постанова |Стаття 74-1 Основ |I квартал |ДП "Комітет з | |Кабінету |законодавства | |питань народної| |Міністрів України|України про охорону | |і нетрадиційної| |"Про затвердження|здоров'я | |медицини МОЗ | |Порядку видачі та|( 2801-12 ) | |України" | |анулювання | | | | |спеціальних | | | | |дозволів на | | | | |заняття народною | | | | |медициною | | | | |(цілительством)" | | | | |(проект) | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 8. |Наказ МОЗ "Про |Вимоги Закону |I півріччя|Комітет з | |затвердження |України "Про | |контролю за | |Ліцензійних умов |ліцензування певних | |наркотиками | |провадження |видів господарської | | | |господарської |діяльності" | | | |діяльності, |( 1775-14 ) | | | |пов'язаної з | | | | |культивуванням | | | | |рослин, включених| | | | |до таблиці I | | | | |Переліку | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів, | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів України| | | | |від 06.05.2000 | | | | |N 770, | | | | |розробленням, | | | | |виробництвом, | | | | |виготовленням, | | | | |зберіганням, | | | | |перевезенням, | | | | |придбанням, | | | | |реалізацією | | | | |(відпуском), | | | | |ввезенням на | | | | |територію | | | | |України, | | | | |вивезенням з | | | | |території | | | | |України, | | | | |використанням, | | | | |знищенням | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів, | | | | |включених до | | | | |зазначеного | | | | |Переліку" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 9. |Наказ МОЗ "Про |Вимоги Закону |I півріччя|Комітет з | |затвердження |України "Про | |контролю за | |Порядку контролю |ліцензування певних | |наркотиками | |за додержанням |видів господарської | | | |Ліцензійних умов |діяльності" | | | |провадження |( 1775-14 ) | | | |господарської | | | | |діяльності, | | | | |пов'язаної з | | | | |культивуванням | | | | |рослин, включених| | | | |до таблиці I | | | | |Переліку | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів, | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів України| | | | |від 06.05.2000 | | | | |N 770, | | | | |розробленням, | | | | |виробництвом, | | | | |виготовленням, | | | | |зберіганням, | | | | |перевезенням, | | | | |придбанням, | | | | |реалізацією | | | | |(відпуском), | | | | |ввезенням на | | | | |територію | | | | |України, | | | | |вивезенням з | | | | |території | | | | |України, | | | | |використанням, | | | | |знищенням | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів, | | | | |включених до | | | | |зазначеного | | | | |Переліку" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 10.|Наказ МОЗ України|Вимоги постанови | II |Комітет з | |"Про затвердження|Кабінету Міністрів | півріччя |контролю за | |Порядку обігу |України від | |наркотиками | |наркотичних |03.06.2009 N 589 | | | |засобів, |( 589-2009-п ) "Про | | | |психотропних |затвердження Порядку| | | |речовин та |провадження | | | |прекурсорів у |діяльності, | | | |закладах охорони |пов'язаної з обігом | | | |здоров'я" |наркотичних засобів,| | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів, та | | | | |контролю за їх | | | | |обігом" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 11.|Спільний наказ |Вимоги Закону |I півріччя|Комітет з | |Державного |України "Про | |контролю за | |комітету з питань|ліцензування певних | |наркотиками | |регуляторної |видів господарської | | | |політики та |діяльності" | | | |підприємництва та|( 1775-14 ) | | | |МОЗ "Про втрату | | | | |чинності | | | | |спільного наказу | | | | |Державного | | | | |комітету з питань| | | | |регуляторної | | | | |політики та | | | | |підприємництва та| | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України від | | | | |20.02.2001 | | | | |N 39/66" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 12.|Спільний наказ |Вимоги Закону |I півріччя|Комітет з | |Державного |України "Про | |контролю за | |комітету з питань|ліцензування певних | |наркотиками | |регуляторної |видів господарської | | | |політики та |діяльності" | | | |підприємництва та|( 1775-14 ) | | | |МОЗ "Про втрату | | | | |чинності | | | | |спільного наказу | | | | |Державного | | | | |комітету з питань| | | | |регуляторної | | | | |політики та | | | | |підприємництва та| | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України від | | | | |27.01.2004 | | | | |N 04/42" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 13.|Нова редакція |На виконання рішення|II квартал|Департамент | |Закону України |Верховної Ради | |регуляторної | |"Про лікарські |України щодо | |політики у | |засоби" |розробки нової | |сфері обігу | |( 123/96-ВР ) |редакції Закону | |лікарських | | |України "Про | |засобів та | | |лікарські засоби" | |продукції в | | |( 123/96-ВР ) та | |системі охорони| | |створення робочих | |здоров'я | | |груп щодо | | | | |реформування | | | | |законодавства в | | | | |секторі обігу | | | | |лікарських засобів | | | | |та товарів медичного| | | | |призначення на | | | | |основі Європейського| | | | |законодавства | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 14.|Наказ МОЗ "Про |В зв'язку з | II-III |Департамент | |внесення змін до |реорганізацією МОЗ | квартали |регуляторної | |наказу МОЗ N 426 |та подальшою | |політики у | |від 26.08.2005 |гармонізацією до | |сфері обігу | |"Про затвердження|європейського | |лікарських | |Порядку |законодавства в | |засобів та | |проведення |сфері обігу | |продукції в | |експертизи |лікарських засобів | |системі охорони| |реєстраційних | | |здоров'я | |матеріалів на | | | | |лікарські засоби,| | | | |що подаються на | | | | |державну | | | | |реєстрацію | | | | |(перереєстрацію),| | | | |а також | | | | |експертизи | | | | |матеріалів про | | | | |внесення змін до | | | | |реєстраційних | | | | |матеріалів | | | | |протягом дії | | | | |реєстраційного | | | | |посвідчення" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 15.|Наказ МОЗ "Про |Відсутність | III |Департамент | |затвердження |врегулювання даного | квартал |регуляторної | |Порядку ввезення |питання у зв'язку з | |політики у | |на територію |набранням чинності | |сфері обігу | |України, обігу, |наказу МОЗ України | |лікарських | |зберігання, |N 690 ( z1010-09 ) | |засобів та | |знищення та |від 23.09.2009 "Про | |продукції в | |вивезення з |затвердження Порядку| |системі охорони| |території України|проведення клінічних| |здоров'я | |досліджуваних |випробувань | | | |лікарських |лікарських засобів | | | |засобів" |та експертизи | | | | |матеріалів клінічних| | | | |випробувань і | | | | |Типового положення | | | | |про комісії з питань| | | | |етики" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 16.|Спільний наказ |У зв'язку з зміною |II квартал|Департамент | |МОЗ та Державної |юридичного статусу | |регуляторної | |інспекції з |Державної інспекції | |політики у | |контролю якості |з контролю якості | |сфері обігу | |лікарських |лікарських засобів | |лікарських | |засобів "Про |як центрального | |засобів та | |порядок взаємодії|органу виконавчої | |продукції в | |між ДП "Державний|влади та втратою | |системі охорони| |фармакологічний |актуальності чинного| |здоров'я | |центр" та |наказу МОЗ N 287 | |Державна | |Державною |( v0287282-05 ) від | |інспекція з | |інспекцією з |17.06.2005 "Про | |контролю якості| |контролю якості |затвердження Порядку| |лікарських | |лікарських |взаємодії між | |засобів | |засобів" |Державною інспекцією| | | | |з контролю якості | | | | |лікарських засобів | | | | |МОЗ України та | | | | |Державним | | | | |фармакологічним | | | | |центром МОЗ України | | | | |в сфері обігу | | | | |лікарських засобів" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 17.|Наказ МОЗ "Про |Проект розроблений, | III |Департамент | |затвердження |але погодження та | квартал |регуляторної | |порядку |затвердження | |політики у | |формування |перенесене в зв'язку| |сфері обігу | |матеріалів |з тим, що в даний | |лікарських | |реєстраційного |момент подані зміни | |засобів та | |досьє в частині |до постанови КМУ від| |продукції в | |фармацевтичної |26.05.2005 N 376 | |системі охорони| |розробки" |( 376-2005-п ) "Про | |здоров'я | | |затвердження Порядку| | | | |державної реєстрації| | | | |(перереєстрації) | | | | |лікарських засобів і| | | | |розмірів збору за їх| | | | |державну реєстрацію | | | | |(перереєстрацію)" | | | | |та наказу МОЗ N 426 | | | | |( z1069-05 ) від | | | | |26.08.2005 "Про | | | | |затвердження Порядку| | | | |проведення | | | | |експертизи | | | | |реєстраційних | | | | |матеріалів на | | | | |лікарські засоби, що| | | | |подаються на | | | | |державну реєстрацію | | | | |(перереєстрацію), а | | | | |також експертизи | | | | |матеріалів про | | | | |внесення змін до | | | | |реєстраційних | | | | |матеріалів протягом | | | | |дії реєстраційного | | | | |посвідчення" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 18.|Наказ МОЗ "Про |Розробка проекту | III |Департамент | |затвердження |перенесена в зв'язку| квартал |регуляторної | |критеріїв |з тим, що на початку| |політики у | |доведення |2010 року буде | |сфері обігу | |взаємозамінності |затверджена нова | |лікарських | |лікарських |редакція керівництва| |засобів та | |засобів" |ЕМЕА "Дослідження з | |продукції в | | |біодоступності та | |системі охорони| | |біоеквівалентності",| |здоров'я | | |базові принципи | | | | |якого покладені в | | | | |основу проекту | | | | |наказу | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 19 |Про затвердження |На виконання | I квартал| Департамент | |Положення для |розпорядження | | розвитку | |установи |Кабінету | | медичної | |переливання |Міністрів України | | допомоги | |крові щодо |від 15.04.2009 | | | |організації |N 408-р | | | |управління |( 408-2009-р ) | | | |системою |"Про затвердження | | | |якості та |плану заходів | | | |безпеки |щодо виконання у | | | |донорської |2009 році | | | |крові та її |Загальнодержавної | | | |компонентів |програми | | | | |адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського Союзу"| | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 20 |Проект наказу |На виконання | I квартал| Департамент | |МОЗ "Про |розпорядження | | розвитку | |затвердження |Кабінету | | медичної | |Порядку |Міністрів України | | допомоги | |контролю за |від 15.04.2009 | | | |дотриманням |N 408-р | | | |показників |( 408-2009-р ) | | | |безпеки та |"Про затвердження | | | |якості донорської|плану заходів | | | |крові та її |щодо виконання у | | | |компонентів у |2009 році | | | |закладах |Загальнодержавної | | | |служби крові |програми | | | |України" |адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського Союзу"| | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |З метою приведення |I квартал |Департамент | |Кабінету |нормативно-правових |2010 року |регуляторної | |Міністрів |актів у | |політики у | |України "Про |відповідність | |сфері обігу | |внесення змін |із Законом | |лікарських | |до пункту 1 |України "Про ставки | |засобів та | |постанови |акцизного збору на | |продукції в | |Кабінету |спирт етиловий та | |системі охорони| |Міністрів |алкогольні напої" | |здоров'я | |України від |( 178/96-ВР ) | | | |5 березня 2009 р.| | | | |N 242" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання |I квартал |Департамент | |Кабінету |доручення Кабінету |2010 року |регуляторної | |Міністрів |Міністрів України | |політики у | |України "Про |від 09.11.2009 р. | |сфері обігу | |визнання такою, |N 18339/42/1-08 | |лікарських | |що втратила |щодо виконання | |засобів та | |чинність, |рішення РНБОУ від | |продукції в | |постанови |27.03.2009 р., | |системі охорони| |Кабінету |( n0008525-09 ) | |здоров'я | |Міністрів |введеного в дію | | | |України від |Указом Президента | | | |25.06.2003 р. |України від | | | |N 1162" |22.06.2009 р. | | | | |N 474 ( 474/2009 ), | | | | |та з метою | | | | |приведення у | | | | |відповідність до | | | | |норм чинного | | | | |законодавства. | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект |Оптимізація ведення |II квартал|Міністерство | |постанови КМУ |Державного реєстру. | 2010 року|охорони | |"Про внесення | | |здоров'я | |змін до | | |України, | |Положення про | | |Департамент | |Державний | | |регуляторної | |реєстр | | |політики у | |лікарських | | |сфері обігу | |засобів" | | |лікарських | | | | |засобів та | | | | |продукції в | | | | |системі охорони| | | | |здоров'я | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Наказ МОЗ: "Про |З метою реалізації |I квартал |Департамент | |затвердження |статті 43 Основ | |материнства, | |форми первинної |законодавства | |дитинства та | |облікової |України про | |санаторного | |документації |охорону здоров'я та | |забезпечення | |N 063-2/о |статті 12 Закону | | | |"Інформована |України "Про | | | |згода та оцінка |захист населення від| | | |стану здоров'я |інфекційних хвороб" | | | |особи або дитини |( 1645-14 ) | | | |одним з батьків, | | | | |законним | | | | |представником | | | | |дитини на | | | | |проведення | | | | |щеплення або | | | | |туберкуліно- | | | | |діагностики" | | | | |та Інструкції | | | | |щодо її | | | | |заповнення" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | Протягом |Комітет з | |МОЗ "Про |Закону України |I кварталу|питань і | |внесення змін |"Про боротьбу із |2010 року |протидії ВІЛ- | |до наказу МОЗ |захворюванням на | |інфекції/СНІДу | |України від |туберкульоз" | |та іншим | |16.07.2009 |( 2586-14 ). | |соціально | |N 514". | | |небезпечним | | | | |хворобам | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект |На виконання |I півріччя|Департамент | |постанови КМУ |Закону України | |регуляторної | |"Про внесення |"Про ставки | |політики у | |змін в додаток до|акцизного | |сфері обігу | |постанови |збору на спирт | |лікарських | |Кабінету |етиловий та | |засобів та | |Міністрів |алкогольні напої" | |продукції в | |України від |( 178/96-ВР ) та | |системі охорони| |5 березня 2009 р.|у зв'язку із | |здоров'я | |N 242" |зверненнями | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |На виконання |I півріччя|Департамент | |України "Про |витягу з | |регуляторної | |внесення змін |протоколу | |політики у | |до статті 21 |засідання | |сфері обігу | |Закону |Кабінету | |лікарських | |України "Про |Міністрів | |засобів та | |рекламу" |України N 3 | |продукції в | | |від 15 березня | |системі охорони| | |2010 року | |здоров'я | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 26 |Проект наказу |Виконання Україною | I квартал|Департамент | |МОЗ "Про |вимог Міжнародної | |розвитку | |внесення змін |конвенції про | |медичної | |до наказу МОЗ |підготовку і | |допомоги | |України від |дипломування | | | |19.11.96 N 347 |моряків та несення | | | |"Про затвердження|вахти 1978 року | | | |Правил |( 995_053 ) | | | |визначення |і створення прозорих| | | |придатності |умов для реалізації | | | |за станом |правовідносин між | | | |здоров'я осіб |судновласниками, | | | |для роботи на |моряками і закладами| | | |суднах" |охорони здоров'я, що| | | | |проводять медичні | | | | |огляди моряків | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |З метою виконання | I-II |Український | |Кабінету |доручення | квартал |інститут | |Міністрів |Віце- | |стратегічних | |України "Про |прем'єр-міністра | |досліджень | |затвердження |України І.Васюника | |Департамент | |малюнків і |N 37614/1/1-09 | |організації | |піктограм, що |від 14.07.2009 | |санітарно- | |входять до |щодо Плану | |епідеміо- | |додаткових |організації | |логічного | |медичних |підготовки | |нагляду | |попереджень |проектів актів та | | | |на упаковці |здійснення інших | | | |тютюнових |заходів, необхідних | | | |виробів" |для реалізації | | | | |Закону України | | | | |N 1512-VI | | | | |( 1512-17 ) | | | | |"Про внесення | | | | |змін до деяких | | | | |законодавчих | | | | |актів України | | | | |щодо вдосконалення | | | | |регулювання | | | | |відносин у сфері | | | | |попередження | | | | |та зменшення | | | | |вживання тютюнових | | | | |виробів і їх | | | | |шкідливого впливу на| | | | |здоров'я населення" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 28.|Проект наказу МОЗ|На виконання п. 4 |II квартал| Департамент | |"Про визнання |постанови Кабінету | | регуляторної | |такими, що |Міністрів України | | політики у | |втратили чинність|від 17.03.2010 року | | сфері обігу | |деяких наказів |N 275 ( 275-2010-п )| | лікарських | |МОЗ з питань |"Про деякі | | засобів та | |державної |питання здійснення | | продукції у | |реєстрації |державного контролю | |системі охорони| |медичної техніки |якості лікарських | | здоров'я | |та виробів |засобів", п. 1, 12, | | | |медичного |18 Порядку | | | |призначення" |державної | | | | |реєстрації медичної | | | | |техніки та виробів | | | | |медичного | | | | |призначення, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 09.11.2004 року | | | | |N 1497 | | | | |( 1497-2004-п ) | | | | |та за метою | | | | |приведення у | | | | |відповідність до | | | | |чинного | | | | |законодавства | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 29.|Проект постанови |З метою приведення |II квартал| Департамент | |Кабінету |нормативно-правових | | регуляторної | |Міністрів України|актів у | | політики у | |"Про внесення |відповідність до | | сфері обігу | |зміни до пункту 3|діючого | | лікарських | |Порядку |законодавства у | | засобів та | |визначення |сфері обігу спирту | | продукції у | |виробників і |етилового | |системі охорони| |покупців спирту | | | здоров'я | |та здійснення | | | | |контролю за його | | | | |обігом" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 30.|Проект постанови |Виконання вимог | I-II |Комітет з | |КМУ "Про |статті 5 і 14 | квартал |контролю за | |затвердження |Закону України |2010 року |наркотиками | |обсягу квот на |"Про наркотичні | | | |2010 рік, у межах|засоби, психотропні | | | |яких здійснюється|речовини і | | | |виробництво, |прекурсори" | | | |виготовлення, |( 60/95-ВР ) якими | | | |зберігання, |встановлено, що | | | |ввезення на |Кабінет Міністрів | | | |територію |України щороку | | | |України, |визначає квоти, у | | | |вивезення з |межах яких | | | |території України|здійснюється обіг | | | |наркотичних |наркотичних засобів | | | |засобів і |і психотропних | | | |психотропних |речовин, включених | | | |речовин та у |до таблиць II і III | | | |межах яких |Переліку | | | |здійснюється |наркотичних | | | |культивування |засобів, | | | |рослин, що |психотропних | | | |містять |речовин і | | | |наркотичні засоби|прекурсорів, | | | |і психотропні |затвердженого | | | |речовини" |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 06. 05.2000 | | | | |N 770 ( 770-2000-п )| | | | |"Про затвердження | | | | |Переліку | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів". | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 31.|Проект постанови |Приведення Переліку | I-II |Комітет з | |КМУ "Про внесення|наркотичних | квартал |контролю за | |змін до переліку |засобів, |2010 року |наркотиками | |наркотичних |психотропних | | | |засобів, |речовин і | | | |психотропних |прекурсорів, | | | |речовин і |затвердженого | | | |прекурсорів" |постановою КМУ від | | | | |06.05.2000 N 770 | | | | |( 770-2000-п ) "Про | | | | |затвердження | | | | |переліку | | | | |наркотичних засобів,| | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів" у | | | | |відповідність до | | | | |міжнародного | | | | |законодавства та | | | | |посилення | | | | |державного контролю | | | | |за їх обігом шляхом | | | | |встановлення | | | | |заходів контролю | | | | |заборонного | | | | |характеру до деяких | | | | |наркотичних засобів | | | | |у зв'язку із їх | | | | |особливою | | | | |небезпечністю для | | | | |життя і здоров'я | | | | |людей. | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 32.|Проект наказу МОЗ|Відповідно до | III-IV |Комітет з | |"Про внесення |статті 44 Кодексу | квартал |контролю за | |змін до наказу |України про |2010 року |наркотиками | |МОЗ від |адміністративні | | | |01.08.2000 N 188"|правопорушення | | | | |( 80731-10 ), | | | | |статей 305-320 | | | | |Кримінального | | | | |Кодексу України | | | | |( 2341-14 ), таблиці| | | | |невеликих, великих | | | | |та особливо великих | | | | |розмірів | | | | |наркотичних засобів | | | | |і психотропних | | | | |речовин, великих та | | | | |особливо великих | | | | |розмірів | | | | |прекурсорів (наказ | | | | |МОЗ від 01.08.2000 | | | | |N 188) | | | | |( z0512-00 ), що | | | | |використовуються | | | | |правоохоронними та | | | | |судовими органами у | | | | |процесі | | | | |кваліфікації | | | | |правопорушень, | | | | |пов'язаних з | | | | |незаконним обігом | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин і | | | | |прекурсорів | | | | |потребують внесення | | | | |до них змін з | | | | |огляду на те, що у | | | | |незаконному обігу | | | | |з'являються нові | | | | |види підконтрольних | | | | |засобів і речовин, | | | | |стосовно яких | | | | |відбувається | | | | |незаконне | | | | |зловживання. | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 33.|Наказ МОЗ " Про |ст. 51 Закону |II квартал|Департамент | |затвердження |України "Про | |розвитку | |Інструкції про |загальнообов'язкове | |медичної | |порядок |державне соціальне | |допомоги | |здійснення |страхування у | | | |контролю за |зв'язку з | | | |правильністю |тимчасовою втратою | | | |видачі та |працездатності та | | | |заповнення |витратами, | | | |листків |зумовленими | | | |непрацездатності"|похованням" від | | | | |18 січня 2001 року | | | | |N 2240-III | | | | |( 2240-14 ) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 34.|Наказ МОЗ "Про |ст. 51 Закону |II квартал|Департамент | |затвердження Змін|України "Про | |розвитку | |до Інструкції про|загальнообов'язкове | |медичної | |порядок видачі |державне соціальне | |допомоги | |документів, що |страхування у | | | |засвідчують |зв'язку з | | | |тимчасову |тимчасовою втратою | | | |непрацездатність |працездатності та | | | |громадян" |витратами, | | | | |зумовленими | | | | |народженням та | | | | |похованням" | | | | |( 2240-14 ), | | | | |Закон України | | | | |"Про охорону | | | | |дитинства" | | | | |( 2402-14 ), | | | | |Закон України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до Закону України | | | | |"Про державну | | | | |соціальну допомогу | | | | |інвалідам з | | | | |дитинства та | | | | |дітям-інвалідам" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання |2 квартал |Департамент | |МОЗ України |постанов КМУ від |2010 року |регуляторної | |"Про затвердження|05.09.1996 N 1071 | |політики у | |Змін та |( 1071-96-п ) "Про | |сфері обігу | |доповнень до |порядок закупівлі | |лікарських | |Переліку |лікарських засобів | |засобів | |лікарських |закладами та | | | |засобів |установами охорони | | | |вітчизняного |здоров'я, що | | | |та іноземного |фінансуються | | | |виробництва, |з бюджету" та від | | | |які можуть |16.11.2001 N 1499 | | | |закуповувати |( 1499-2001-п ) | | | |заклади охорони |"Про внесення змін | | | |здоров'я, що |до деяких постанов | | | |повністю або |Кабінету Міністрів | | | |частково |України" | | | |фінансуються | | | | |з державного | | | | |та місцевих | | | | |бюджетів" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 35.|Наказ МОЗ "Про |На виконання Закону |II квартал|Комітет з | |удосконалення |України "Про | |питань протидії| |діагностики |затвердження | |ВІЛ-інфекції/ | |ВІЛ-інфекції" |Загальнодержавної | |СНІДу | | |програми | |та іншим | | |забезпечення | |соціально | | |профілактики | |небезпечним | | |ВІЛ-інфекції, | |хворобам | | |лікування, догляду | | | | |та підтримки | | | | |ВІЛ-інфікованих і | | | | |хворих на СНІД на | | | | |2009-2013 роки" | | | | |( 1026-17 ) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |На підставі | III |Держлікінспек- | |України "Про |розпорядження | квартал |ція МОЗ, | |внесення змін до |Кабінету | |Департамент | |деяких |Міністрів | |регуляторної | |законодавчих |України від | |політики у | |актів України |26.03.2008 N 534-р | |сфері обігу | |(щодо |( 534-2008-р ) | |лікарських | |вдосконалення |"Про затвердження | |засобів та | |законодавства у |орієнтовного | |продукції у | |сфері |плану | |системі | |відповідальності |законопроектних | |охорони | |за фальсифікацію |робіт на 2008 рік". | |здоров'я | |лікарських | | | | |засобів)" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |З метою | III |Держлікінспек- | |Кабінету |приведення | квартал |ція МОЗ, | |Міністрів |нормативно- | |Департамент | |України "Про |правових актів | |регуляторної | |внесення змін до |у відповідність | |політики у | |деяких постанов |із постановою | |сфері обігу | |Кабінету |Кабінету | |лікарських | |Міністрів |Міністрів | |засобів та | |України" |України від | |продукції у | | |17.03.2010 N 275 | |системі | | |( 275-2010-п ) | |охорони | | |"Деякі питання | |здоров'я | | |здійснення | | | | |державного | | | | |контролю якості | | | | |лікарських | | | | |засобів". | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На підставі п. 8 |II квартал|Держлікінспек- | |Кабінету |Плану щодо | |ція МОЗ, | |Міністрів |удосконалення | |Департамент | |України "Про |державного | |регуляторної | |затвердження |контролю за | |політики у | |Порядку |обігом | |сфері обігу | |тимчасової |лікарських | |лікарських | |заборони |засобів і | |засобів та | |(зупинення), |виробів | |продукції у | |заборони з |медичного | |системі | |подальшим |призначення, | |охорони | |вилученням з |затвердженого | |здоров'я | |обігу та |розпорядженням | | | |поновлення обігу |Кабінету | | | |лікарських |Міністрів | | | |засобів на |України від | | | |території |10.09.2008 N 1247-р | | | |України" |( 1247-2008-р ). | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект спільного |З метою | III |Держлікінспек- | |наказу МОЗ, |приведення | квартал |ція МОЗ, | |Держлікінспекції |нормативно- | |Департамент | |"Про |правових актів | |регуляторної | |затвердження |у відповідність | |політики у | |Інструкції з |із постановою | |сфері обігу | |проведення |Кабінету | |лікарських | |утилізації та |Міністрів | |засобів та | |знищення |України від | |продукції у | |неякісних |17.03.2010 N 275 | |системі | |лікарських |( 275-2010-п ) | |охорони | |засобів" |"Деякі питання | |здоров'я | | |здійснення | | | | |державного | | | | |контролю якості | | | | |лікарських | | | | |засобів". | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |З метою | III |Держлікінспек- | |МОЗ "Про |приведення | квартал |ція МОЗ, | |внесення змін до |нормативно- | |Департамент | |наказів МОЗ" |правових актів | |регуляторної | | |у відповідність | |політики у | | |із постановою | |сфері обігу | | |Кабінету | |лікарських | | |Міністрів | |засобів та | | |України від | |продукції у | | |17.03.2010 N 275 | |системі | | |( 275-2010-п ) | |охорони | | |"Деякі питання | |здоров'я | | |здійснення | | | | |державного | | | | |контролю якості | | | | |лікарських | | | | |засобів". | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |На виконання | III-IV |Департамент | |України "Про |Указу | квартал |регуляторної | |медичні |Президента | 2010 року|політики у | |вироби" |України від | |сфері обігу | | |29.12.2009 N 1124 | |лікарських | | |( 1124/2009 ) | |засобів та | | |"Про рішення | |продукції у | | |РНБО від | |системі охорони| | |29.12.2009 "Про | |здоров'я | | |стан соціально- | | | | |демографічного | | | | |розвитку | | | | |охорони | | | | |здоров'я і | | | | |ринку праці в | | | | |Україні", | | | | |пункту 14 | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |18.02.2009 р. | | | | |N 185-р | | | | |( 185-2009-р ) | | | | |"Про | | | | |затвердження | | | | |орієнтовного | | | | |плану | | | | |законопроектних | | | | |робіт на 2009 рік", | | | | |пункту 3 | | | | |Плану заходів | | | | |удосконалення | | | | |державного | | | | |контролю за | | | | |обігом | | | | |лікарських | | | | |засобів і | | | | |виробів | | | | |медичного | | | | |призначення, | | | | |затвердженого | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |10.09.2008 року | | | | |N 1247-р | | | | |( 1247-2008-р ) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | II-III |Департамент | |МОЗ "Про |вимог пункту 3 | квартал |регуляторної | |визначення |постанови | 2010 року|політики у | |кодів згідно з |Кабінету | |сфері обігу | |УКТЗЕД |Міністрів | |лікарських | |товарів, на |України від | |засобів та | |які, |01.02.2006 N 80 | |продукції у | |відповідно до |( 80-2006-п ) | |системі охорони| |законодавства |"Про перелік | |здоров'я | |України, |документів, | | | |видаються |необхідних для | | | |документи |здійснення | | | |Міністерства |митного | | | |охорони |контролю та | | | |здоров'я |митного | | | |України, |оформлення | | | |необхідні для |товарів і | | | |здійснення |транспортних | | | |митного |засобів, що | | | |контролю та |переміщуються | | | |митного |через митний | | | |оформлення |кордон України" | | | |товарів" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III-IV |Департамент | |МОЗ "Про |пункту 4 | квартал |регуляторної | |визнання |постанови | 2010 року|політики у | |таким, що |Кабінету | |сфері обігу | |втратив |Міністрів | |лікарських | |чинність, |України від | |засобів та | |Порядок |17.03.2010 | |продукції у | |ведення та |N 275 | |системі охорони| |використання |( 275-2010-п ) | |здоров'я | |міжвідомчої |"Деякі питання | | | |бази даних |здійснення | | | |зареєстрованих |державного | | | |в Україні |контролю якості | | | |медичних |лікарських | | | |виробів" |засобів" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | |МОЗ "Про |Закону України | квартал |регуляторної | |затвердження |від 11.05.2010 | 2010 року|політики у | |Порядку |N 2165-VI | |сфері обігу | |маркування |( 2165-17 ) "Про | |лікарських | |лікарських |внесення зміни | |засобів та | |засобів |до статті 12 | |продукції у | |шрифтом |Закону України | |системі охорони| |Брайля" |"Про лікарські | |здоров'я | | |засоби" щодо | |Державний | | |маркування | |фармакологічний| | |лікарських | |центр | | |засобів шрифтом | | | | |Брайля" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |На виконання | III |Департамент | |України "Про |доручення | квартал |регуляторної | |внесення змін |Кабінету | 2010 року|політики у | |до деяких |Міністрів | |сфері обігу | |законодавчих |України (від | |лікарських | |актів України" |13.03.2010 | |засобів та | | |N 11716/1/1-10) | |продукції у | | |щодо проведення | |системі охорони| | |клінічних | |здоров'я | | |випробувань із | |Державний | | |залученням | |фармакологічний| | |неповнолітніх | |центр | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |Відповідно до | III |Департамент | |МОЗ "Про |наказу МОЗ | квартал |розвитку | |затвердження |України та МВС | |медичної | |Порядку |України від | |допомоги | |навчання |05.06.2000 N 124/345| | | |методам |( z0435-00 ) | | | |проведення |"Про затвердження | | | |передрейсового |Положення про | | | |та |медичний огляд | | | |післярейсового |кандидатів у | | | |медичних |водії та | | | |оглядів водіїв |водіїв | | | |транспортних |транспортних | | | |засобів" |засобів" та з | | | | |метою | | | | |визначення | | | | |механізму | | | | |проведення | | | | |навчання | | | | |медичних | | | | |працівників | | | | |методам | | | | |проведення | | | | |передрейсового та | | | | |післярейсового | | | | |медичних | | | | |оглядів водіїв | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання | III |Департамент | |Кабінету |доручення | квартал |регуляторної | |Міністрів |Кабінету | |політики у | |України "Деякі |Міністрів України | |сфері обігу | |питання |від 13.05.2010 р. | |лікарських | |удосконалення |N 26915/0/1-10 до | |засобів та | |державного |п. 6 протокольного | |продукції у | |регулювання цін |рішення наради з | |системі охорони| |на лікарські |питань щодо справ | |здоров'я | |засоби, що |з вакцинацією від | | | |закуповуються за |06.05.2010 р. | | | |кошти державного | | | | |бюджету" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |Відповідно до | III-IV |Департамент | |Кабінету |статті 14 Закону | квартал |регуляторної | |Міністрів |України "Про | |політики у | |України "Про |стандарти, | |сфері обігу | |затвердження |технічні | |лікарських | |Технічного |регламенти та | |засобів та | |регламенту |процедури оцінки | |продукції у | |щодо безпеки |відповідності" | |системі охорони| |косметичної |( 3164-15 ) та | |здоров'я | |продукції" |Загальнодержавної | | | | |програми | | | | |адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу, | | | | |затвердженої | | | | |Законом України | | | | |від 18 березня | | | | |2004 року N 1629-IV | | | | |( 1629-15 ) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |З метою | III-IV |Департамент | |Кабінету |удосконалення | квартал |регуляторної | |Міністрів |процедури | |політики у | |України "Про |реєстрації | |сфері обігу | |внесення змін до |дезінфекційних | |лікарських | |Порядку |засобів в Україні | |засобів та | |проведення | | |продукції у | |державної | | |системі охорони| |реєстрації | | |здоров'я | |(перереєстрації) | | | | |дезінфекційних | | | | |засобів" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |З метою | III-IV |Департамент | |Кабінету |удосконалення | квартал |регуляторної | |Міністрів |процедури | |політики у | |України "Про |реєстрації | |сфері обігу | |внесення змін та |продуктів | |лікарських | |доповнень до |спеціального | |засобів та | |Порядку |дієтичного | |продукції у | |віднесення |споживання, | |системі охорони| |харчових |функціональних | |здоров'я | |продуктів до |харчових | | | |категорії |продуктів та | | | |харчових |дієтичних добавок | | | |продуктів | | | | |спеціального | | | | |дієтичного | | | | |споживання, | | | | |функціональних | | | | |харчових | | | | |продуктів та | | | | |дієтичних | | | | |добавок та | | | | |Порядку | | | | |проведення | | | | |державної | | | | |реєстрації | | | | |харчових | | | | |продуктів | | | | |спеціального | | | | |дієтичного | | | | |споживання, | | | | |функціональних | | | | |харчових | | | | |продуктів та | | | | |дієтичних | | | | |добавок" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |Проект Закону | III |Управління | |України "Про |України "Про | квартал |економіки | |заклади |заклади охорони | |медичного | |охорони |здоров'я" | |страхування та | |здоров'я" |розроблений на | |соціальних | | |виконання Указу | |програм | | |Президента | | | | |України від | | | | |6 грудня 2005 р. | | | | |N 1694/2005 | | | | |( 1694/2005 ) | | | | |"Про невідкладні | | | | |заходи щодо | | | | |реформування | | | | |системи охорони | | | | |здоров'я | | | | |населення", | | | | |пункту 1.2 | | | | |Національного | | | | |плану розвитку | | | | |системи охорони | | | | |здоров'я на | | | | |період до | | | | |2010 року | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |13.06.2007 р. N 815 | | | | |( 815-2007-п ), | | | | |орієнтовного | | | | |плану | | | | |законопроектних | | | | |робіт на 2008 рік, | | | | |затвердженого | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |26.03.2008 р. | | | | |N 534-р | | | | |( 534-2008-р ), | | | | |доручення | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |29.03.2010 | | | | |N 2678/0/2-10 | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Наказ МОЗ: "Про |На виконання | III |Департамент | |удосконалення |постанови | квартал |материнства, | |медичного |Кабінету | |дитинства та | |обслуговування |Міністрів | |санаторного | |учнів |України від | |забезпечення | |загальноосвітніх |08.12.2009 N 1318 | | | |навчальних |( 1318-2009-п ) | | | |закладів" |"Про затвердження | | | | |Порядку | | | | |здійснення і | | | | |медичного | | | | |обслуговування | | | | |учнів | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних | | | | |закладів" та з | | | | |метою | | | | |удосконалення | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |дітей у | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних | | | | |закладах | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III кв. |Департамент | |МОЗ України |Постанови | 2010 |економіки, | |"Про |Верховної Ради | |фінансів і | |затвердження |України від | |бухгалтерської | |Методики |21.10.2009 N 1651-VI| |звітності | |розрахунку |( 1651-17 ) | | | |вартості |(пункт 3.6) | | | |медичних |"Про | | | |послуг" |Рекомендації | | | | |парламентських | | | | |слухань на | | | | |тему "Шляхи | | | | |реформування | | | | |охорони | | | | |здоров'я та | | | | |медичне | | | | |страхування в | | | | |Україні" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект |На виконання | III |Департамент | |спільного |пункту 1 Плану | квартал |організації | |Наказу |першочергових | |санітарно- | |Міністерства |заходів щодо | |епідеміологіч- | |охорони |реформування | |ного нагляду | |здоров'я |державної | | | |України, |системи | | | |Міністерства |санітарного та | | | |аграрної |фітосанітарного | | | |політики |контролю, | | | |України, |затвердженого | | | |Державного |розпорядженням | | | |комітету |Кабінету | | | |ветеринарної |Міністрів | | | |медицини, |України від | | | |Державного |19 травня 2010 року | | | |комітету |N 1077-р | | | |України з |( 1077-2010-р ), | | | |питань |а також з | | | |технічного |метою уникнення | | | |регулювання |дублювання | | | |та споживчої |функцій | | | |політики "Про |центральних | | | |здійснення |органів | | | |державного |виконавчої | | | |нагляду на |влади | | | |всіх етапах | | | | |виробництва | | | | |харчових | | | | |продуктів та | | | | |їх обігу" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | |Міністерства |статті 10 | квартал |організації | |охорони |Закону України | |санітарно- | |здоров'я |"Про державну | |епідеміологіч- | |України "Про |систему | |ного нагляду | |затвердження |біобезпеки при | | | |переліку |створенні, | | | |харчових |випробуванні, | | | |продуктів |транспортуванні | | | |щодо яких |та використанні | | | |здійснюється |генетично | | | |контроль |модифікованих | | | |вмісту |організмів" | | | |генетично |( 1103-16 ) | | | |модифікованих | | | | |організмів" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання п. 14 |IV квартал|Департамент | |Міністерства |Протокольного | |регуляторної | |охорони здоров'я |рішення | |політики у | |України "Про |засідання | |сфері обігу | |внесення змін до |Національної | |лікарських | |наказу МОЗ |ради з питань | |засобів та | |України від |протидії | |продукції у | |19.07.2005 N 360"|туберкульозу і | |системі охорони| | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | |здоров'я | | |від 20.04.2010 | | | | |та з метою | | | | |приведення | | | | |власних | | | | |нормативних | | | | |актів у | | | | |відповідність | | | | |до вимог | | | | |чинного | | | | |законодавства | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання п. 7 |IV квартал|Департамент | |Кабінету |протоколу | |регуляторної | |Міністрів |наради Прем'єр- | |політики у | |України "Про |міністра | |сфері обігу | |внесення змін до |України | |лікарських | |Положення про |М.Я.Азарова від | |засобів та | |контроль за |16.06.2010 "Про | |продукції у | |відповідністю |забезпечення | |системі охорони| |імунобіологічних |доступності для | |здоров'я | |препаратів, що |населення | | | |застосовуються в |якісних | | | |медичній |лікарських | | | |практиці, |засобів, | | | |вимогам |медичних | | | |державних та |виробів і | | | |міжнародних |медичного | | | |стандартів" |обладнання" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання п. 7 |IV квартал|Департамент | |Кабінету |протоколу | |регуляторної | |Міністрів |наради Прем'єр- | |політики у | |України "Про |міністра | |сфері обігу | |внесення змін до |України | |лікарських | |Порядків, |М.Я.Азарова від | |засобів та | |затверджених |16.06.2010 "Про | |продукції у | |постановою |забезпечення | |системі охорони| |Кабінету |доступності для | |здоров'я | |Міністрів |населення | | | |України від |якісних | | | |26 липня |лікарських | | | |2006 року N 1023"|засобів, | | | | |медичних | | | | |виробів і | | | | |медичного | | | | |обладнання" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання п. 7 |IV квартал|Департамент | |Кабінету |протоколу | |регуляторної | |Міністрів |наради Прем'єр- | |політики у | |України "Про |міністра | |сфері обігу | |затвердження |України | |лікарських | |Порядку |М.Я.Азарова від | |засобів та | |реєстрації |16.06.2010 "Про | |продукції у | |дезінфікуючих |забезпечення | |системі охорони| |засобів" |доступності для | |здоров'я | | |населення | | | | |якісних | | | | |лікарських | | | | |засобів, | | | | |медичних | | | | |виробів і | | | | |медичного | | | | |обладнання" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання п. 7 |IV квартал|Департамент | |Кабінету |протоколу | |регуляторної | |Міністрів |наради Прем'єр- | |політики у | |України "Про |міністра | |сфері обігу | |затвердження |України | |лікарських | |Порядку оцінки |М.Я.Азарова від | |засобів та | |рівня безпеки |16.06.2010 "Про | |продукції у | |косметичних |забезпечення | |системі охорони| |засобів" |доступності для | |здоров'я | | |населення | | | | |якісних | | | | |лікарських | | | | |засобів, | | | | |медичних | | | | |виробів і | | | | |медичного | | | | |обладнання" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |На виконання | II |Департамент | |Кабінету |Закону України | півріччя |регуляторної | |Міністрів |"Про ставки | |політики у | |України "Про |акцизного збору | |сфері обігу | |внесення змін у |на спирт | |лікарських | |додаток до |етиловий та | |засобів та | |постанови |алкогольні | |продукції у | |Кабінету |напої" | |системі охорони| |міністрів |( 178/96-ВР ) та | |здоров'я | |України від |у зв'язку із | | | |05.03.2009 р. |зверненнями | | | |N 242" |суб'єктів | | | | |господарювання | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | |МОЗ України |постанови | квартал |розвитку | |"Про |Кабінету | |медичної | |забезпечення |Міністрів | |допомоги | |хворих на |України від | | | |цукровий |19.08.2009 N 877 | | | |діабет |( 877-2009-п ) | | | |лікарськими |"Про затвердження | | | |засобами та |Державної | | | |виробами |цільової | | | |медичного |програми | | | |призначення" |"Цукровий | | | | |діабет" на | | | | |2009-2013 роки" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | |МОЗ України |Загальнодержавної | квартал |розвитку | |"Про |програми | |медичної | |диспансеризацію |розвитку | |допомоги | |населення" |первинної | | | | |медико-санітарної | | | | |допомоги на | | | | |засадах | | | | |сімейної медицини | | | | |на період до | | | | |2011 року, | | | | |затвердженої | | | | |Законом України | | | | |від | | | | |22.01.2010 | | | | |N 1841-VI | | | | |( 1841-17 ), | | | | |постанов | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 17.02.2010 | | | | |N 208 | | | | |( 208-2010-п ) | | | | |"Деякі питання | | | | |удосконалення | | | | |системи охорони | | | | |здоров'я" та від | | | | |13.06.2007 N 815 | | | | |( 815-2007-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Національного | | | | |плану | | | | |розвитку системи | | | | |охорони здоров'я | | | | |на період до | | | | |2010 року" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | |Міністерства |доручення Кабінету | квартал |регуляторної | |охорони здоров'я |Міністрів України | |політики у | |України "Про |від 03.07.2010 | |сфері обігу | |запровадження у |N 40232/0/1-10 | |лікарських | |Донецькій, |до пункту 11 | |засобів та | |Львівській |(абзац 2) Протоколу | |продукції у | |областях та |наради під | |системі охорони| |м. Києві, |головуванням | |здоров'я | |пілотного |Прем'єр-міністра | | | |проекту щодо |України М.Я.Азарова | | | |спеціального |від 16.06.2010 "Про | | | |позначення |забезпечення | | | |лікарських |доступності | | | |засобів та |для населення | | | |медичних |якісних лікарських | | | |імунобіологічних |засобів, медичних | | | |препаратів, що |виробів і | | | |закуповуються за |медичного | | | |рахунок |обладнання" | | | |бюджетних | | | | |коштів" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |З метою | III-IV | Департамент | |МОЗ "Про |приведення у | квартал | розвитку | |внесення змін до |відповідність до | | медичної | |деяких |Закону України | | допомоги | |нормативно- |"Про державну | | | |правових актів |статистику" | | | |МОЗ" |( 2614-12 ) та | | | | |інших | | | | |нормативно- | | | | |правових актів. | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |Відповідно до | III-IV | Департамент | |МОЗ "Про заходи |статті 21 Закону | квартал | кадрової | |щодо проведення |України "Про | | політики та | |гігієнічного |забезпечення | | запобігання | |навчання |санітарного та | | корупції | |закладами |епідемічного | | | |санітарно- |благополуччя | | | |епідеміологічної |населення" | | | |служби" |( 4004-12 ) з | | | | |метою | | | | |удосконалення | | | | |проведення | | | | |гігієнічного | | | | |навчання та | | | | |вжиття заходів | | | | |щодо запобігання | | | | |виникненню | | | | |захворювань, | | | | |поширенню | | | | |інфекційних, | | | | |масових | | | | |неінфекційних | | | | |захворювань | | | | |(отруєнь), у | | | | |тому числі | | | | |харчових | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Постанови |Забезпечення |IV квартал|Департамент | |Кабінету |єдиного | |кадрової | |Міністрів |державного | |політики та | |України "Про |обліку закладів | |запобігання | |створення |охорони здоров'я | |корупції | |Єдиного |та медичних | | | |державного |кадрів | | | |медичного | | | | |реєстру" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |З метою | III-IV |Департамент | |МОЗ |реалізації постанови| квартал |управління та | |"Про |Кабінету Міністрів | 2010 року|контролю якості| |затвердження |України від | |медичних послуг| |Критеріїв (умов) |15 липня 1997 року | | | |державної |N 765 ( 765-97-п ) | | | |акредитації |"Про затвердження | | | |лікувально- |Порядку державної | | | |профілактичних |акредитації | | | |закладів" |закладу охорони | | | | |здоров'я" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Про затвердження |З метою | III-IV |Департамент | |уніфікованих форм|виконання | квартал |управління та | |актів, які скла- |розпорядження | 2010 року|контролю якості| |даються за резу- |КМУ від | |медичних послуг| |льтатами планових|27.01.2010 року | | | |перевірок додер- |N 153-р | | | |жання суб'єктом |( 153-2010-р ) | | | |господарювання |та відповідно | | | |ліцензійних умов |до вимог законів | | | |провадження пев- |України "Про | | | |них видів госпо- |ліцензування | | | |дарської діяль- |певних видів | | | |ності в галузі |господарської | | | |охорони здоров'я,|діяльності" | | | |що ліцензуються |( 1775-14 ), "Про | | | | |основні засади | | | | |державного | | | | |нагляду | | | | |(контролю) у | | | | |сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 877-16 ), | | | | |постанов Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |14.11.2000 N 1698 | | | | |( 1698-2000-п ) "Про| | | | |затвердження | | | | |переліку органів | | | | |ліцензування", | | | | |від 10.09.2008 | | | | |N 843 | | | | |( 843-2008-п ). | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект Закону |На виконання | III-IV |Департамент | |України "Про |доручення | квартали |регуляторної | |внесення зміни |Кабінету | |політики у | |до статті 14 |Міністрів | |сфері обігу | |Закону України |України від | |лікарських | |"Про державне |26.07.2010 | |засобів та | |регулювання |N 12796/7/1-10 | |продукції у | |виробництва і |до листа МОЗ від | |системі охорони| |обігу спирту |16.07.2010 | |здоров'я | |етилового, |N 18.02-10/1440/ | | | |коньячного і |9-3384 | | | |плодового, |з метою | | | |алкогольних |врегулювання | | | |напоїв та |порядку відпуску | | | |тютюнових |спирту етилового | | | |виробів" |закладами | | | | |охорони здоров'я | | | | |та | | | | |підприємствами | | | | |зооветеринарного | | | | |постачання на | | | | |медичні та | | | | |ветеринарні | | | | |цілі. | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| 74.|Проект наказу |З метою реалізації |IV квартал|Департамент | |МОЗ "Про |постанови Кабінету | 2010 року|управління та | |вдосконалення |Міністрів України | |контролю якості| |державної |від 15 липня | |медичних | |акредитації |1997 року N 765 | |послуг | |закладів |( 765-97-п ) | | | |охорони |"Про затвердження | | | |здоров'я" |Порядку державної | | | | |акредитації закладу | | | | |охорони здоров'я" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |Приведення у |IV квартал|Департамент | |Міністерства |відповідність до | |регуляторної | |охорони |чинного | |політики у | |здоров'я |законодавства | |сфері обігу | |України "Про |нормативно- | |лікарських | |внесення змін |правових актів | |засобів та | |до наказу МОЗ |Міністерства | |продукції у | |України від |охорони здоров'я | |системі охорони| |25.11.2004 |України | |здоров'я | |N 569" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |Приведення у |IV квартал|Департамент | |Міністерства |відповідність до | |регуляторної | |охорони |чинного | |політики у | |здоров'я |законодавства | |сфері обігу | |України та |нормативно- | |лікарських | |Державної |правових актів | |засобів та | |митної служби |Міністерства | |продукції у | |України "Про |охорони здоров'я | |системі охорони| |втрату |України та | |здоров'я | |чинності |Державної митної | | | |наказу |служби України | | | |Міністерства | | | | |охорони | | | | |здоров'я | | | | |України та | | | | |Державної | | | | |митної служби | | | | |України | | | | |від | | | | |03.06.2005 | | | | |N 250/480" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |З метою |IV квартал|Департамент | |Міністерства |затвердження | |регуляторної | |охорони |гарантованого | |політики у | |здоров'я |мінімального | |сфері обігу | |України "Про |рівня | |лікарських | |затвердження |медикаментозного | |засобів та | |обов'язкового |забезпечення | |продукції у | |мінімального |населення на | |системі охорони| |асортименту |період епідемії | |здоров'я | |лікарських |грипу" | | | |засобів і | | | | |виробів | | | | |медичного | | | | |призначення | | | | |для аптек та | | | | |аптечних | | | | |пунктів на | | | | |період | | | | |загрози | | | | |епідемії | | | | |грипу" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |У зв'язку з |IV квартал|Міністерство | |Міністерства |реорганізацією | 2010 року|охорони | |охорони |ДП "Державний | |здоров'я | |здоров'я |фармакологічний | |України, | |України "Про |центр" МОЗ | |Державний | |затвердження |України та | |експертний | |змін до |вдосконаленням | |центр МОЗ | |наказів МОЗ |порядку | | | |від 26.08.2005 |реєстрації | | | |N 426 та від |(перереєстрації) | | | |06.12.2001 |лікарських | | | |N 486" |засобів | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |У зв'язку з |IV квартал|Міністерство | |Міністерства |реорганізацією | 2010 року|охорони | |охорони |ДП "Державний | |здоров'я | |здоров'я |фармакологічний | |України, | |України "Про |центр" МОЗ | |Державний | |затвердження |України та | |експертний | |змін до |вдосконаленням | |центр МОЗ | |наказів МОЗ |порядку | | | |від 23.09.2009 |проведення | | | |N 690 та від |клінічних | | | |14.12.2009 |випробувань | | | |N 944" |лікарських | | | | |засобів | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання |IV квартал|Департамент | |Міністерства |п. 4 постанови |2010 року |регуляторної | |охорони |Кабінету | |політики у | |здоров'я |Міністрів | |сфері обігу | |України "Про |України від | |лікарських | |затвердження |01.11.2010 р. N 1012| |засобів та | |положення про |( 1012-2010-п ) | |продукції у | |реєстр оптово- |"Питання | |системі охорони| |відпускних цін |декларування | |здоров'я | |на лікарські |зміни оптово- | | | |засоби та |відпускних цін | | | |порядок |на лікарські | | | |внесення до |засоби, які | | | |нього змін" |закуповуються за | | | | |рахунок коштів | | | | |державного та | | | | |місцевих | | | | |бюджетів" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання |IV квартал|Департамент | |Міністерства |постанови | 2010 року|регуляторної | |охорони |Кабінету | |політики у | |здоров'я |Міністрів | |сфері обігу | |України "Про |України від | |лікарських | |затвердження |10.11.2010 р. N 1035| |засобів та | |Стандартів |( 1035-2010-п ) "Про| |продукції у | |акредитації |внесення змін до | |системі охорони| |фармацевтичних |постанови | |здоров'я | |(аптечних) |Кабінету | | | |закладів" |Міністрів | | | | |України від | | | | |15 липня 1997 р. | | | | |N 765" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект |На виконання |IV квартал|Департамент | |постанови |доручення |2010 року-|регуляторної | |Кабінету |Кабінету |I квартал |політики у | |Міністрів |Міністрів |2011 року |сфері обігу | |України "Про |України від | |лікарських | |внесення змін |28.10.2010 р. | |засобів та | |до постанови |N 40232/134/1-10 | |продукції у | |Кабінету |до листа | |системі охорони| |Міністрів |Держцінінспекції | |здоров'я | |України від |від 19.10.2010 р. | | | |17 жовтня 2008 р.|N 200-6-21/6012 | | | |N 955" |та з метою | | | | |стабілізації | | | | |цінової ситуації | | | | |на ринку | | | | |лікарських | | | | |засобів | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |на виконання |IV квартал| Департамент | |Кабінету |п. 1.5 постанови |2010 року-| організації | |Міністрів |Верховної Ради |I квартал | санітарно- | |України "Про |України від |2011 року |епідеміологіч- | |затвердження |05.11.2009 | | ного нагляду | |Правил |N 1700-VI | | | |санітарної |( 1700-17 ) "Про | | | |охорони |ситуацію, що | | | |території |склалась у | | | |України" |зв'язку з | | | | |епідемією грипу | | | | |та пандемічного | | | | |грипу А (H1N1) | | | | |та першочергові | | | | |заходи протидії | | | | |її поширення" | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект постанови |на виконання |IV квартал| Департамент | |Кабінету |п. 3.29 Плану |2010 року-| організації | |Міністрів |заходів щодо |I квартал | санітарно- | |України "Деякі |реалізації |2011 року |епідеміологіч- | |питання охорони |положень | | ного нагляду | |праці" |Генеральної | | | | |угоди між | | | | |Кабінетом | | | | |Міністрів | | | | |України, | | | | |всеукраїнськими | | | | |об'єднаннями | | | | |організацій | | | | |роботодавців і | | | | |підприємців та | | | | |всеукраїнськими | | | | |профспілками і | | | | |профоб'єднаннями | | | | |на | | | | |2008-2009 роки, | | | | |затвердженого | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |17.09.08 N 1250-р | | | | |( 1250-2008-р ) | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |У зв'язку з | III-IV | Департамент | |Міністерства |дорученням | квартал | організації | |охорони здоров'я |Міністра охорони |2010 року | санітарно- | |України "Про |здоров'я та | |епідеміологіч- | |порядок |рішенням Вченої | | ного нагляду | |проведення |медичної ради | | | |профілактичних |МОЗ України від | | | |щеплень в |28.08.2009 р. про | | | |Україні та |вдосконалення | | | |контроль якості |діючого | | | |й обігу медичних |календаря | | | |імунобіологічних |профілактичних | | | |препаратів" |щеплень | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання |IV квартал| Департамент | |МОЗ "Про |доручення |2010 року-| економіки, | |затвердження |Кабінету |I квартал | фінансів і | |Методики |Міністрів |2011 року |бухгалтерської | |розрахунку |України від | | звітності | |тарифів |18.11.2010 | | | |лікування хворих |N 69080/1/1-10 | | | |на хронічну | | | | |хворобу нирок | | | | |V стадії з | | | | |застосуванням | | | | |гемодіалізу" | | | | ---+-----------------+--------------------+----------+---------------| |Проект наказу |На виконання |IV квартал| Департамент | |МОЗ "Про |пункту 2 |2010 року | економіки, | |затвердження |постанови | | фінансів і | |Критеріїв (умов) |Кабінету | |бухгалтерської | |акредитації |Міністрів | | звітності | |фармацевтичних |України від | | | |(аптечних) |10.11.2010 N 1035 | | | |закладів |( 1035-2010-п ) "Про| | | | |внесення змін до | | | | |постанови | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |15 липня 1997 р. | | | | |N 765" | | | ----------------------------------------------------------------------

{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 8 ( v0008282-10 ) від 18.01.2010, N 9
( v0009282-10 ) від 18.01.2010, N 56 ( v0056282-10 ) від
26.01.2010, N 101 ( v0101282-10 ) від 11.02.2010, N 149
( v0149282-10 ) від 18.02.2010, N 174 ( v0174282-10 ) від
26.02.2010, N 281 ( v0281282-10 ) від 30.03.2010, N 285
( v0285282-10 ) від 31.03.2010, N 287 ( v0287282-10 ) від
31.03.2010, N 324 ( v0324282-10 ) від 13.04.2010, N 369
( v0369282-10 ) від 28.04.2010, N 436 ( v0436282-10 ) від
26.05.2010, N 484 ( v0484282-10 ) від 14.06.2010, N 492
( v0492282-10 ) від 17.06.2010, N 493 ( v0493282-10 ) від
17.06.2010, N 518 ( v0518282-10 ) від 29.06.2010, N 563
( v0563282-10 ) від 13.07.2010, N 568 ( v0568282-10 ) від
13.07.2010, N 591 ( v0591282-10 ) від 20.07.2010, N 593
( v0593282-10 ) від 20.07.2010, N 714 ( v0714282-10 ) від
20.08.2010, N 715 ( v0715282-10 ) від 25.08.2010, N 739
( v_739282-10 ) від 01.09.2010 N 756
( v0756282-10 ) від 06.09.2010, N 791 ( v0791282-10 ) від
20.09.2010, N 900 ( v0900282-10 ) від 20.10.2010, N 969
( v0969282-10 ) від 08.11.2010, N 985 ( v0985282-10 ) від
15.11.2010, N 1040 ( v1040282-10 ) від 26.11.2010, N 1056
( v1056282-10 ) від 02.12.2010 }
Начальник
Юридичного управління В.М.Бронова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: