open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Д О В І Д Н И К
N 11 від 10.09.99

м.Київ
vd990910 vn11

Затверджую

Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України

В.М.Росоловський

10 вересня 1999 р.
Довідник N 11

пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам

щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових

платежів станом на 01.09.99 р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Податок | Код | Пільга | Документ | N | Дата | Початок дії | Кінець дії | Коментар | |пільги | | |документа | прийняття | пільги | пільги | | | | | | | документа | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Податок на |11020000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА | | | | | | | прибуток | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | підприємств | | | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020023 |Зменшення на 50 відсотків суми |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 р. | 23.02.96 р. | | | | |податку на прибуток, |питання валютного | | | | | | | |нарахованого відповідно до |регулювання та | | | | | | | |законодавства підприємствами - |оподаткування суб'єктів | | | | | | | |суб'єктами експериментальної |експериментальної | | | | | | | |економічної зони "Сиваш", у |економічної зони | | | | | | | |разі використання суми, на яку |"Сиваш", ст. 2 | | | | | | | |зменшується податок на |п. 22.5 ст. 22 Закону | | | | | | | |прибуток, на реалізацію |України "Про | | | | | | | |інвестиційних проектів у межах |оподаткування прибутку | | | | | | | |цієї зони |підприємств" | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020025 |Сума прибутку, що не підлягає |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 р. | 28.12.94 р. | | | | |оподаткуванню згідно із |оподаткування прибутку | | | | | | | |міжнародними договорами |підприємств", ст. 18 | | | | | | | |України | | | | | | | | | |-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| | | |Закон України "Про | 77/97-ВР | 18.02.97 р. | 18.02.97 р. | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020030 |Не враховуються у складі |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |валового доходу кошти |внесення змін до Закону | | | | | | | |взаємного інвестування |України "Про | | | | | | | |інвестиційних фондів і |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвестиційних компаній, якщо |підприємств", пп. 4.2.8 | | | | | | | |жоден з їх засновників |п. 4.2 ст. 4 | | | | | | | |(учасників, акціонерів) та | | | | | | | | |пов'язаних з ними осіб не | | | | | | | | |володіє більш як 10 відсотками | | | | | | | | |статутного фонду таких | | | | | | | | |інвестиційних фондів або | | | | | | | | |компаній та якщо такі | | | | | | | | |інвестиційні фонди і компанії | | | | | | | | |протягом 30 днів після | | | | | | | | |закінчення податкового року | | | | | | | | |розподіляють між акціонерами | | | | | | | | |(засновниками) не менш як 90 | | | | | | | | |відсотків суми річного доходу | | | | | | | | |від інвестиційних операцій | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020031 |Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |доходу суми одержаного |внесення змін до Закону | | | | | | | |платником податку емісійного |України "Про | | | | | | | |доходу |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств", пп. 4.2.9 | | | | | | | | |п. 4.2 ст. 4 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до Закону | | | | | | | |надходять у вигляді |України "Про | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування прибутку | | | | | | | |допомоги, яка надається іншими |підприємств", пп. 4.2.13 | | | | | | | |державами відповідно до |п. 4.2 ст. 4 | | | | | | | |міжнародних угод, що набрали | | | | | | | | |чинність у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020033 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до Закону | | | | | | | |вартість майна, добровільно |України "Про | | | | | | | |перерахованих (переданих) до |оподаткування прибутку | | | | | | | |Державного бюджету України або |підприємств", пп. 5.2.2 | | | | | | | |бюджетів територіальних |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | |громад, до неприбуткових | | | | | | | | |організацій у межах 4 | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020034 |Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |витрат сума коштів, |внесення змін до Закону | | | | | | | |перерахованих підприємствами |України "Про | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань осіб, |оподаткування прибутку | | | | | | | |які постраждали внаслідок |підприємств", пп. 5.2.3 | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, на |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | |яких працює за основним місцем | | | | | | | | |роботи не менше 75 відсотків | | | | | | | | |таких осіб, цим об'єднанням | | | | | | | | |для проведення їх благодійної | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10 | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020035 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |витрат платника податку, |внесення змін до Закону | | | | | | | |основною діяльністю яких є |України "Про | | | | | | | |виробництво |оподаткування прибутку | | | | | | | |сільськогосподарської |підприємств", пп. 5.2.5 | | | | | | | |продукції, плата за землю, що |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | |не використовується в | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020036 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку до 01.07.97 | | | | | | | | |р. (крім капітальних затрат, | | | | | | | | |які підлягають амортизації): | | | | | | | | |дитячих ясел або садків | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020037 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |закладів середньої та | | | | | | | | |середньої професійно-технічної | | | | | | | | |освіти та закладів підвищення | | | | | | | | |кваліфікації працівників | | | | | | | | |такого платника податку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020038 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |дитячих, музичних та художніх | | | | | | | | |шкіл, шкіл мистецтв, у разі | | | | | | | | |якщо вони не надають платних | | | | | | | | |послуг та не займаються іншою | | | | | | | | |комерційною діяльністю | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020039 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я, | | | | | | | | |пунктів безоплатного медичного | | | | | | | | |обстеження, профілактики та | | | | | | | | |допомоги працівникам | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020040 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |спортивних залів і площадок, | | | | | | | | |що використовуються безоплатно | | | | | | | | |для фізичного оздоровлення та | | | | | | | | |психологічного відтворення | | | | | | | | |працівників, клубів і будинків | | | | | | | | |культури, в разі якщо вони не | | | | | | | | |використовуються для надання | | | | | | | | |платних послуг та іншої | | | | | | | | |комерційної діяльності (крім | | | | | | | | |будинків відпочинку, | | | | | | | | |туристичних баз та інших | | | | | | | | |подібних закладів) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020041 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |приміщень, що використовуються | | | | | | | | |платником податку для | | | | | | | | |організації харчування | | | | | | | | |працівників такого платника | | | | | | | | |податку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020042 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |та експлуатацію таких об'єктів |України "Про | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |перебували на балансі та |підприємств", пп. 5.4.9 | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |платника податку на момент | | | | | | | | |набрання чинності цим Законом | | | | | | | | |(крім капітальних затрат, які | | | | | | | | |підлягають амортизації): | | | | | | | | |багатоквартирного житлового | | | | | | | | |фонду, включаючи гуртожитки, | | | | | | | | |одноквартирного житлового | | | | | | | | |фонду в сільській місцевості | | | | | | | | |та об'єктів | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | |господарства, які перебувають | | | | | | | | |на балансі юридичних осіб, | | | | | | | | |щодо яких платником податку | | | | | | | | |прийнято документально | | | | | | | | |оформлене рішення про передачу | | | | | | | | |на баланс місцевих рад | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020043 |Враховується в складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |витрат платника податку сума |внесення змін до Закону | | | | | | | |валових внесків до додаткових |України "Про | | | | | | | |пенсійних планів, але не |оподаткування прибутку | | | | | | | |більше 15 відсотків сукупного |підприємств", пп. 5.8.4 | | | | | | | |доходу, отриманого таким |п. 5.8 ст. 5 | | | | | | | |працівником від такого | | | | | | | | |платника податку протягом | | | | | | | | |податкового періоду, коли | | | | | | | | |відбулося таке внесення | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020044 |Об'єкт оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |(прибуток) зменшується на суму |внесення змін до Закону | | | | | | | |балансових збитків |України "Про | | | | | | | |(проіндексованих), отриманих |оподаткування прибутку | | | | | | | |платником податку в попередніх |підприємств", пункти | | | | | | | |періодах |6.1, 6.2, 6.3 ст. 6 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020045 |Балансові збитки, понесені |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |(нараховані) у попередніх |внесення змін до Закону | | | | | | | |періодах платником податку у |України "Про | | | | | | | |зв'язку із придбанням цінних |оподаткування прибутку | | | | | | | |паперів, зменшують доходи, |підприємств", пп. 7.6.1 | | | | | | | |отримані від операцій з |п. 7.6 ст. 7 | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020046 |Балансові збитки від спільної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |діяльності, понесені в |внесення змін до Закону | | | | | | | |попередніх періодах, зменшують |України "Про | | | | | | | |доходи, отримані від спільної |оподаткування прибутку | | | | | | | |діяльності |підприємств", пп. 7.7.5 | | | | | | | | |п. 7.7 ст. 7 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020047 |Не оподатковується виплата |Закон України "Про |283/97-ВР |22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |дивідендів у вигляді акцій |внесення змін до Закону | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |України "Про | | | | | | | |підприємством, яке нараховує |оподаткування прибутку | | | | | | | |дивіденди, за умови, що така |підприємств", пп. 7.8.5 | | | | | | | |виплата ніяким чином не змінює |п. 7.8 ст. 7 | | | | | | | |пропорцій (часток) участі всіх | | | | | | | | |акціонерів (власників) у | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | |підприємства-емітента, які | | | | | | | | |зареєстровані у порядку, | | | | | | | | |передбаченому законом | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020049 |Релігійні організації, |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |зареєстровані у порядку, |внесення змін до Закону | | | | | | | |визначеному законом, |України "Про | | | | | | | |звільняються від оподаткування |оподаткування прибутку | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |підприємств", пп. 7.11.7 | | | | | | | |коштів або майна, які |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |надходять безоплатно або у | | | | | | | | |вигляді безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги чи | | | | | | | | |добровільних пожертвувань; | | | | | | | | |доходи від надання культових | | | | | | | | |послуг, пасивних доходів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020050 |Органи державної влади |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |України, органи місцевого |внесення змін до Закону | | | | | | | |самоврядування та створені |України "Про | | | | | | | |ними установи або організації, |оподаткування прибутку | | | | | | | |що утримуються за рахунок |підприємств", пп. 7.11.2 | | | | | | | |коштів відповідних бюджетів, |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |звільняються від оподаткування | | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді | | | | | | | | |коштів або майна, які | | | | | | | | |надходять безоплатно або у | | | | | | | | |вигляді безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги чи | | | | | | | | |добровільних пожертвувань, | | | | | | | | |пасивних доходів, коштів або | | | | | | | | |майна, які надходять до таких | | | | | | | | |неприбуткових організацій, як | | | | | | | | |компенсація вартості отриманих | | | | | | | | |державних послуг | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020051 |Неприбуткові організації: |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |благодійні фонди та благодійні |внесення змін до Закону | | | | | | | |організації, створені у |України "Про | | | | | | | |порядку, визначеному законом, |оподаткування прибутку | | | | | | | |у тому числі громадські |підприємств", пп. 7.11.3 | | | | | | | |організації, що створені з |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |метою провадження екологічної, | | | | | | | | |оздоровчої, аматорської, | | | | | | | | |спортивної, культурної, | | | | | | | | |освітньої та наукової | | | | | | | | |діяльності, а також творчі | | | | | | | | |спілки та політичні партії, | | | | | | | | |науково-дослідні установи та | | | | | | | | |вищі навчальні заклади III - | | | | | | | | |IV рівнів акредитації, внесені | | | | | | | | |до Державного реєстру наукових | | | | | | | | |установ, яким надається | | | | | | | | |підтримка держави, | | | | | | | | |звільняються від оподаткування | | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді | | | | | | | | |коштів або майна, які | | | | | | | | |надходять безоплатно або у | | | | | | | | |вигляді безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги чи | | | | | | | | |добровільних пожертвувань, | | | | | | | | |пасивних доходів, коштів або | | | | | | | | |майна, які надходять таким | | | | | | | | |неприбутковим організаціям від | | | | | | | | |проведення їх основної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020052 |Пенсійні фонди, кредитні |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |спілки, утворені у порядку, |внесення змін до Закону | | | | | | | |визначеному законом, |України "Про | | | | | | | |звільняються від оподаткування |оподаткування прибутку | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |підприємств", пп. 7.11.4 | | | | | | | |коштів, які надходять до |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |кредитних спілок та пенсійних | | | | | | | | |фондів у вигляді внесків на | | | | | | | | |додаткове пенсійне | | | | | | | | |забезпечення або внесків на | | | | | | | | |інші потреби, передбачені | | | | | | | | |законодавством, пасивних | | | | | | | | |доходів, отриманих з джерел, | | | | | | | | |визначених законодавством про | | | | | | | | |кредитні спілки та пенсійні | | | | | | | | |фонди | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020053 |Юридичні особи, діяльність |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |яких не передбачає одержання |внесення змін до Закону | | | | | | | |прибутку згідно з нормами |України "Про | | | | | | | |відповідних законів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |звільняються від оподаткування |підприємств", пп. 7.11.5 | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |коштів або майна, які | | | | | | | | |надходять таким неприбутковим | | | | | | | | |організаціям від проведення їх | | | | | | | | |основної діяльності та у | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020054 |Спілки, асоціації та інші |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |об'єднання юридичних осіб, |внесення змін до Закону | | | | | | | |житлово-будівельні |України "Про | | | | | | | |кооперативи, створені для |оподаткування прибутку | | | | | | | |представлення інтересів |підприємств", пп. 7.11.6 | | | | | | | |засновників, що утримуються |п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | |лише за рахунок внесків таких | | | | | | | | |засновників та не проводять | | | | | | | | |підприємницької діяльності, за | | | | | | | | |винятком отримання пасивних | | | | | | | | |доходів, звільняються від | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | |отриманих у вигляді разових | | | | | | | | |або періодичних внесків | | | | | | | | |засновників та членів, | | | | | | | | |пасивних доходів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020056 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |прибуток підприємств, |внесення змін до Закону | | | | | | | |отриманий від продажу на |України "Про | | | | | | | |митній території України |оподаткування прибутку | | | | | | | |спеціальних продуктів дитячого |підприємств", пп. 7.13.1 | | | | | | | |харчування власного |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | |виробництва, спрямований на | | | | | | | | |збільшення обсягів виробництва | | | | | | | | |та зменшення роздрібних цін | | | | | | | | |таких продуктів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020057 |Оподатковується у розмірі 50 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |відсотків від діючої ставки |внесення змін до Закону | | | | | | | |прибуток від продажу |України "Про | | | | | | | |інноваційного продукту, |оподаткування прибутку | | | | | | | |заявленого при реєстрації в |підприємств", пп. 7.14.1 | | | | | | | |інноваційних центрах, що |п. 7.14 ст. 7 | | | | | | | |створені відповідно до Закону | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020062 |Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |виробництва утримання основних |внесення змін до Закону | | | | | | | |фондів, що знаходяться на |України "Про | | | | | | | |консервації, придбання і |оподаткування прибутку | | | | | | | |відгодівля продуктивної |підприємств", пп. 8.1.3 | | | | | | | |худоби; вирощування |п. 8.1 ст. 8 | | | | | | | |багаторічних плодоносних | | | | | | | | |насаджень; придбання основних | | | | | | | | |фондів або нематеріальних | | | | | | | | |активів з метою їх подальшого | | | | | | | | |продажу іншим особам чи їх | | | | | | | | |використання як комплектуючих | | | | | | | | |(складових частин) інших | | | | | | | | |основних фондів, призначених | | | | | | | | |для подальшого продажу іншим | | | | | | | | |особам | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020063 |Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |виробництва залишкова вартість |внесення змін до Закону | | | | | | | |окремого об'єкта основних |України "Про | | | | | | | |фондів групи I, у розмірі ста |оподаткування прибутку | | | | | | | |неоподатковуваних мінімумів |підприємств", пп. 8.3.7 | | | | | | | |доходів громадян |п. 8.3 ст. 8 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020064 |Створення страхових резервів |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |банківськими установами та |внесення змін до Закону | | | | | | | |небанківськими фінансовими |України "Про | | | | | | | |установами відносно сукупного |оподаткування прибутку | | | | | | | |розміру боргових вимог банків: |підприємств", пп. 12.2.3 | | | | | | | |40 % до 31.12.99 р.; 30 % до |п. 12.2 ст. 12 та п. | | | | | | | |31.12.2001 р., 20 % починаючи |22.13 ст. 22 | | | | | | | |з 1 січня 2002 року | | | | | | | | |відноситься на валові витрати | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020065 |За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до Закону | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, що |України "Про | | | | | | | |не провадять підприємницької |оподаткування прибутку | | | | | | | |діяльності в Україні через |підприємств", п. 13.1 | | | | | | | |постійне представництво, |ст. 13 | | | | | | | |отримані з джерел на території | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020066 |Сума нарахованого податку |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |підприємств - виробників |внесення змін до Закону | | | | | | | |сільськогосподарської |України "Про | | | | | | | |продукції зменшується на суму |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку на землю, що |підприємств", п. 14.1 | | | | | | | |використовується в |ст. 14 | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020069 |Суми безповоротної фінансової |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |допомоги, якщо такі операції |внесення змін до Закону | | | | | | | |здійснюються між платником |України "Про | | | | | | | |податку та його відокремленими |оподаткування прибутку | | | | | | | |підрозділами, що не мають |підприємств", пп. 4.1.6 | | | | | | | |статусу юридичної особи, |п. 4.1 ст. 4 | | | | | | | |переданої у звітному періоді, | | | | | | | | |не включаються до складу | | | | | | | | |валового доходу | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020071 |Суми безповоротної фінансової |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |допомоги та вартість товарів |внесення змін до Закону | | | | | | | |(робіт, послуг), що |України "Про | | | | | | | |отримуються безоплатно |оподаткування прибутку | | | | | | | |неприбутковими організаціями в |підприємств", пп. 4.1.6 | | | | | | | |порядку, визначеному п. 7.11. |п. 4.1 ст. 4 | | | | | | | |Закону України "Про внесення | | | | | | | | |змін до Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020072 |Відносяться на валові витрати |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |суми безнадійної |внесення змін до Закону | | | | | | | |заборгованості в частині, що |України "Про | | | | | | | |не була віднесена до валових |оподаткування прибутку | | | | | | | |витрат, у разі коли відповідні |підприємств", пп. 5.2.8 | | | | | | | |заходи щодо стягнення таких |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | |боргів не привели до | | | | | | | | |позитивного наслідку, а також | | | | | | | | |суми заборгованості, стосовно | | | | | | | | |яких закінчився строк позовної | | | | | | | | |давності. Для банків та інших | | | | | | | | |небанківських фінансових | | | | | | | | |установ, норми цього пункту | | | | | | | | |діють з урахуванням норм ст. | | | | | | | | |12 Закону України "Про | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020073 |Будь-які витрати на |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |гарантійний ремонт |внесення змін до Закону | | | | | | | |(обслуговування) або |України "Про | | | | | | | |гарантійні заміни товарів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |проданих платником податку, |підприємств", пп. 5.4.3 | | | | | | | |вартість яких не компенсується |п. 5.4 ст. 5 | | | | | | | |за рахунок покупців таких | | | | | | | | |товарів, але не більше від | | | | | | | | |суми, яка відповідає рівню | | | | | | | | |гарантійних замін, прийнятих | | | | | | | | |(оприлюднених) платником | | | | | | | | |податку, але не вище 10 | | | | | | | | |відсотків від сукупної | | | | | | | | |вартості таких товарів, що | | | | | | | | |були продані та по яких не | | | | | | | | |закінчився строк гарантійного | | | | | | | | |обслуговування, враховуються у | | | | | | | | |складі валових витрат платника | | | | | | | | |(за винятком здійснення заміни | | | | | | | | |товару без зворотного | | | | | | | | |отримання бракованого товару | | | | | | | | |або без належного ведення | | | | | | | | |обліку) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020079 |Кошти, спрямовані платником |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 р. | 01.07.97 р. | 31.12.2001 | | | |податку на будівництво житла |внесення змін до Закону | | | | р. | | | |для військовослужбовців та |України "Про | | | | | | | |членів їх сімей, які мають |оподаткування прибутку | | | | | | | |право на отримання житла |підприємств", п. 22.3 | | | | | | | |відповідно до законодавства |ст. 22 | | | | | | | |України, за укладеними до 1 | | | | | | | | |липня 1997 року угодами про | | | | | | | | |інвестування будівництва житла | | | | | | | | |для військовослужбовців та | | | | | | | | |членів їх сімей, за якими на 1 | | | | | | | | |липня 1997 року проведені | | | | | | | | |фактичні витрати, враховуються | | | | | | | | |у зменшення податкового | | | | | | | | |зобов'язання такого платника | | | | | | | | |податку, протягом терміну | | | | | | | | |завершення будівництва | | | | | | | | |об'єктів житла, розпочатих до | | | | | | | | |1 липня 1997 року | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020080 |До 1 січня 2003 року |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 р. | 01.07.97 р. | 01.01.2003 | | | |підприємства металургійної (та |внесення змін до Закону | | | | р. | | | |підприємства інших галузей, у |України "Про | | | | | | | |частині основних фондів, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |використовуються у ливарному |підприємства", п. 22.4 | | | | | | | |виробництві), коксохімічної, |ст. 22 | | | | | | | |хімічної, гірничо-видобувної | | | | | | | | |промисловості, а також | | | | | | | | |підприємства залізничного | | | | | | | | |транспорту, підприємства - | | | | | | | | |виробники електричної, | | | | | | | | |теплової енергії та | | | | | | | | |водопостачання, на балансі | | | | | | | | |яких перебувають введені в | | | | | | | | |експлуатацію до 1 січня 1993 | | | | | | | | |року основні фонди, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |здійснення господарської | | | | | | | | |діяльності, мають право | | | | | | | | |відносити до складу валових | | | | | | | | |витрат звітного (податкового) | | | | | | | | |року витрати на проведення | | | | | | | | |поліпшень таких основних | | | | | | | | |фондів у розмірі, що не | | | | | | | | |перевищує 9 відсотків від | | | | | | | | |балансової вартості групи 1 та | | | | | | | | |3 таких основних фондів на | | | | | | | | |початок звітного (податкового) | | | | | | | | |року | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020081 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |607/97-ВР | 04.11.97 р. | 16.12.97 р. | | | | |прибуток підприємств, що |внесення змін до ст. 7 | | | | | | | |засновані всеукраїнськими |Закону України "Про | | | | | | | |громадськими організаціями |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвалідів та майно яких є їх |підприємств", п. 7.12 | | | | | | | |власністю, отриманий від |ст. 7 | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг), крім прибутку, | | | | | | | | |одержаного від грального | | | | | | | | |бізнесу, де протягом | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |(податкового) періоду | | | | | | | | |кількість інвалідів, які мають | | | | | | | | |там основне місце роботи, | | | | | | | | |становить не менш як 50 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності працюючих і фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить не менш як 25 | | | | | | | | |відсотків від суми витрат на | | | | | | | | |оплату праці, що відносяться | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |доходи, отримані нерезидентами |внесення змін до Закону | | | | | | | |у вигляді процентів або доходу |України "Про | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |оподаткування прибутку | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |підприємств", п. 13.4 | | | | | | | |нерезидентами за межами |ст. 13 | | | | | | | |території України через | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів, | | | | | | | | |сплачених нерезидентами за | | | | | | | | |отримані Україною позики | | | | | | | | |(кредити або державні зовнішні | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020083 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 р. |з дня набрання | | | | |доходи, одержані від володіння |внесення змін до Закону | | |чинності | | | | |державними цінними паперами і |України "Про | | |пільгою | | | | |облігаціями місцевих позик, |оподаткування прибутку | | | | | | | |придбаних до набрання чинності |підприємств", п. 22.16 | | | | | | | |Законом України "Про внесення |ст. 22 | | | | | | | |змін до Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020084 |До валових витрат платника |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 р. | 01.07.97 р. | | | | |податку на прибуток |внесення змін до Закону | | | | | | | |відносяться витрати платника |України "Про | | | | | | | |податку на утримання та |оподаткування прибутку | | | | | | | |експлуатацію таких об'єктів |підприємств", п. 5.4.9 | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що |ст. 5 | | | | | | | |перебували на балансі та | | | | | | | | |утримувалися за рахунок такого | | | | | | | | |платника податку до 01.07.97 | | | | | | | | |р. (крім капітальних затрат, | | | | | | | | |які підлягають амортизації): | | | | | | | | |дитячих таборів відпочинку за | | | | | | | | |умови, що вони не здаються в | | | | | | | | |оренду, не використовуються | | | | | | | | |для надання платних послуг або | | | | | | | | |іншої комерційної діяльності | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 р. | 01.01.98 р. | | | | |митним кордоном України сум |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку на прибуток за умови |підприємств", п. 19.4 | | | | | | | |письмового підтвердження |ст. 19 | | | | | | | |податкового органу іншої | | | | | | | | |держави щодо факту сплати | | | | | | | | |такого податку та за наявності | | | | | | | | |міжнародного договору України | | | | | | | | |про усунення подвійного | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | |ратифікованого Верховною Радою | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020086 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про |228-XIV | 05.11.98 р. | 01.12.98 р. |до 15.01.99 | | | |витрат платників податку в |звільнення від | | | | р. | | | |розмірі не більше 6 відсотків |оподаткування грошових | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |коштів, які | | | | | | | |попереднього (звітного) |спрямовуються на | | | | | | | |кварталу суми коштів, які |проведення новорічних і | | | | | | | |спрямовані на проведення |різдвяних свят для дітей | | | | | | | |новорічних і різдвяних свят |і підлітків, та операцій | | | | | | | |для дітей і підлітків, та |з продажу дитячих | | | | | | | |операцій з продажу дитячих |святкових подарунків", | | | | | | | |святкових подарунків |ст. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020087 |До валового доходу платника |Закон України "Про |317-XIV | 16.12.98 р. | 01.01.99 р. | до | | | |податку не включаються суми |внесення змін до ст. 22 | | | | 01.01.2002 | | | |коштів, нараховані (отримані) |Закону України "Про | | | | р. | | | |у складі ціни продажу |оподаткування прибутку | | | | | | | |електричної та теплової |підприємств", п. 22.23 | | | | | | | |енергії у вигляді цільової |ст. 22 | | | | | | | |надбавки до діючого тарифу на | | | | | | | | |електричну та теплову енергію, | | | | | | | | |які спрямовуються на | | | | | | | | |фінансування витрат, | | | | | | | | |пов'язаних із добудовою | | | | | | | | |електростанцій та ТЕЦ України, | | | | | | | | |перелік яких установлюється | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020088 |Звільняються на п'ять років |Закон України "Про |403-XIV | 15.01.99 р. |вступають в |5 років з | | | |від оподаткування прибуток |внесення змін до деяких | | |дію з моменту |моменту | | | |суб'єктів СЕЗ "Яворів", |законів України з питань | | |одержання |введення в | | | |отриманий на території СЕЗ |оподаткування у зв'язку | | |суб'єктом СЕЗ |дію | | | |"Яворів" від реалізації |із створенням | | |"Яворів" | | | | |інвестиційних проектів, |спеціальної економічної | | |першого | | | | |затверджених Яворівською |зони "Яворів" та Закон | | |прибутку від | | | | |районною державною |України "Про | | |реалізації | | | | |адміністрацією |оподаткування прибутку | | |інвестиційного | | | | | |підприємств", п. 22.5 | | |проекту | | | | | |ст. 22 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020089 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про |403-XIV | 15.01.99 р. |вступають в |5 років з | | | |"Яворів", отриманий на |внесення змін до деяких | | |дію через 5 |моменту | | | |території СЕЗ "Яворів" від |законів України з питань | | |років з |введення в | | | |реалізації інвестиційних |оподаткування у зв'язку | | |моменту |дію | | | |проектів після 5 років (код |із створенням | | |одержання | | | | |11020088), оподатковується за |спеціальної економічної | | |суб'єктом СЕЗ | | | | |ставкою 50 % діючої ставки |зони "Яворів" та Закон | | |"Яворів" | | | | |оподаткування |України "Про | | |першого | | | | | |оподаткування прибутку | | |прибутку від | | | | | |підприємств", п. 22.5 | | |реалізації | | | | | |ст. 22 | | |інвестиційного | | | | | | | | |проекту | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020090 |На період підготовки до зняття |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |і зняття з експлуатації |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС та перетворення об'єкта |зняття з експлуатації | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |безпечну систему звільняється |перетворення | | | | | | | |від оподаткування прибуток |зруйнованого четвертого | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |кошти використовуються на |екологічно безпечну | | | | | | | |фінансування робіт з |систему" та Закон | | | | | | | |підготовки до зняття і зняття |України "Про | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |оподаткування прибутку | | | | | | | |експлуатації та перетворення |підприємств", пп. 7.13.2 | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020091 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |прибуток підприємств, |загальні засади | | | | | | | |отриманий за рахунок |подальшої експлуатації і | | | | | | | |міжнародної технічної |зняття з експлуатації | | | | | | | |допомоги, яка надається на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |перетворення | | | | | | | |основі для подальшої |зруйнованого четвертого | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |екологічно безпечну | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |систему" та Закон | | | | | | | |експлуатації, перетворення |України "Про | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |оподаткування прибутку | | | | | | | |екологічно безпечну систему та |підприємств", пп. 7.13.3 | | | | | | | |забезпечення соціального |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |м. Славутич | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020092 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |протягом 2-х років прибуток |загальні засади | | | | | | | |суб'єктів господарської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |діяльності в |зняття з експлуатації | | | | | | | |адміністративно-територіальних |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |межах м. Славутич, |перетворення | | | | | | | |зареєстрованих у встановленому |зруйнованого четвертого | | | | | | | |законодавством порядку до 30 |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |грудня 2001 року, якщо ці |екологічно безпечну | | | | | | | |кошти використовуються |систему" та Закон | | | | | | | |виключно на створення нових |України "Про | | | | | | | |робочих місць, розвиток |оподаткування прибутку | | | | | | | |виробництва та |підприємств", пп. 7.13.4 | | | | | | | |реструктуризацію економіки м. |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | |Славутич | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020093 |Протягом 3-х років на 50 |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |відсотків звільняється від |загальні засади | | | | | | | |оподаткування прибуток |подальшої експлуатації і | | | | | | | |суб'єктів господарської |зняття з експлуатації | | | | | | | |діяльності в |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |адміністративно-територіальних |перетворення | | | | | | | |межах м. Славутич, які |зруйнованого четвертого | | | | | | | |протягом перших 2-х років |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |звільнялися від сплати податку |екологічно безпечну | | | | | | | |на прибуток, якщо ці кошти |систему" та Закон | | | | | | | |використовуються виключно на |України "Про | | | | | | | |створення нових робочих місць, |оподаткування прибутку | | | | | | | |розвиток виробництва та |підприємств", пп. 7.13.4 | | | | | | | |реструктуризацію економіки м. |п. 7.13 ст. 7 | | | | | | | |Славутич | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020094 |Звільняються на 2 роки від |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться з |діє | | | |оподаткування прибутку |спеціальний режим | | |моменту |протягом | | | |новостворені підприємства, |інвестиційної діяльності | | |одержання |2-х років з | | | |інвестиція в які для |у Закарпатській області" | | |першого |моменту її | | | |реалізації інвестиційного | | | |прибутку |надання | | | |проекту є еквівалентною не | | | | | | | | |менш як 250 тис. дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020095 |Звільняються на 2 роки від |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться з |діє | | | |оподаткування прибутку |спеціальний режим | | |моменту |протягом | | | |підприємства, утворені в |інвестиційної діяльності | | |одержання |2-х років з | | | |процесі реструктуризації, |у Закарпатській області" | | |першого |моменту її | | | |інвестиція в які для | | | |прибутку |надання | | | |реалізації інвестиційного | | | | | | | | |проекту є еквівалентною не | | | | | | | | |менш як 250 тис. дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020096 |Звільняється на 2 роки від |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться з |діє | | | |оподаткування прибуток діючого |спеціальний режим | | |моменту |протягом | | | |підприємства, одержаний від |інвестиційної діяльності | | |одержання |2-х років з | | | |інвестування в його |у Закарпатській області" | | |першого |моменту її | | | |реконструкцію або в його | | | |прибутку |надання | | | |модернізацію, якщо така | | | | | | | | |інвестиція дорівнює не менш як | | | | | | | | |250 тис. дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020097 |Оподатковується протягом з |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться |діє | | | |третього по п'ятий рік за |спеціальний режим | | |після 2-х |протягом | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | |років з |3-х років з | | | |прибуток новостворених |у Закарпатській області" | | |моменту |моменту її | | | |підприємств, інвестиція в які | | | |одержання |надання | | | |є еквівалентною не менш як 250 | | | |першого | | | | |тис. дол. США | | | |прибутку | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020098 |Оподатковується протягом з |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться |діє | | | |третього по п'ятий рік за |спеціальний режим | | |після 2-х |протягом | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | |років з |3-х років з | | | |прибуток підприємств, |у Закарпатській області" | | |моменту |моменту її | | | |утворених у процесі | | | |одержання |надання | | | |реструктуризації, інвестиція в | | | |першого | | | | |які для реалізації | | | |прибутку | | | | |інвестиційного проекту є | | | | | | | | |еквівалентною не менш як 250 | | | | | | | | |тис. дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020099 |Оподатковується протягом з |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться |діє | | | |третього по п'ятий рік за |спеціальний режим | | |після 2-х |протягом | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | |років з |3-х років з | | | |прибуток діючого підприємства, |у Закарпатській області" | | |моменту |моменту її | | | |одержаний від інвестування в | | | |одержання |надання | | | |його реконструкцію або | | | |першого | | | | |модернізацію інвестиції, для | | | |прибутку | | | | |реалізації інвестиційного | | | | | | | | |проекту не менш як 250 тис. | | | | | | | | |дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020100 |Не включаються до валового |Закон України "Про |357-XIV | 09.12.98 р. |вводиться |діє | | | |доходу підприємства |спеціальний режим | | |після 2-х |протягом | | | |інвестиції, згідно з |інвестиційної діяльності | | |років з |3-х років з | | | |інвестиційним проектом |у Закарпатській області" | | |моменту |моменту її | | | |одержані у вигляді коштів, | | | |одержання |надання | | | |матеріальних цінностей, | | | |першого | | | | |нематеріальних активів, | | | |прибутку | | | | |вартість яких у конвертованій | | | | | | | | |валюті підтверджено згідно із | | | | | | | | |законами (процедурами) | | | | | | | | |держави-інвестора або | | | | | | | | |міжнародними торговельними | | | | | | | | |звичаями, а також експертною | | | | | | | | |оцінкою в Україні, включаючи | | | | | | | | |легалізовані на території | | | | | | | | |України авторські права, права | | | | | | | | |на винаходи, промислові | | | | | | | | |зразки, знаки для товарів і | | | | | | | | |послуг, ноу-хау | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020101 |У спеціальних економічних |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |зонах "Донецьк" та "Азов" |спеціальні економічні | | | | | | | |прибуток платників податку на |зони та спеціальний | | | | | | | |прибуток на території |режим інвестиційної | | | | | | | |спеціальної економічної зони |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподатковується за ставкою 20 |області" | | | | | | | |% до об'єкта оподаткування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020102 |Доходи, отримані нерезидентами |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |з джерелом походження з |спеціальні економічні | | | | | | | |території спеціальної |зони та спеціальний | | | | | | | |економічної зони "Донецьк" та |режим інвестиційної | | | | | | | |"Азов" від провадження |діяльності в Донецькій | | | | | | | |господарської діяльності, |області" | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3 | | | | | | | | |ставок оподаткування, | | | | | | | | |визначених статтею 13 Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств". Ця | | | | | | | | |норма не поширюється на доходи | | | | | | | | |від здійснення інвестицій у | | | | | | | | |цінні папери, випущені за | | | | | | | | |рішенням уповноваженого | | | | | | | | |державного органу чи органу | | | | | | | | |місцевого самоврядування, та | | | | | | | | |доходи, визначені п. 13.6 | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020103 |Звільняється на три роки від |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. |діє | | | |оподаткування прибуток в |спеціальні економічні | | | |протягом | | | |економічних зонах "Донецьк" та |зони та спеціальний | | | |3-х років з | | | |"Азов", одержаний від |режим інвестиційної | | | |моменту її | | | |реалізації інвестиційних |діяльності в Донецькій | | | |надання | | | |проектів, схвалених радою, на |області", ст. 14 | | | | | | | |новостворених підприємствах, | | | | | | | | |діючих підприємствах, їх | | | | | | | | |філіях та інших структурних | | | | | | | | |підрозділах - платниках | | | | | | | | |податку, на яких відбувалася | | | | | | | | |реструктуризація, | | | | | | | | |реконструкція, модернізація, | | | | | | | | |перепрофілювання, в частині, | | | | | | | | |одержаній від освоєння | | | | | | | | |інвестицій, на підставі | | | | | | | | |документів окремого | | | | | | | | |(бухгалтерського, податкового) | | | | | | | | |обліку, якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як 1 млн. | | | | | | | | |дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020104 |Прибуток підприємств в |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. |діє | | | |економічних зонах "Донецьк" та |спеціальні економічні | | | |протягом | | | |"Азов", на яких відбувалася |зони та спеціальний | | | |3-х років з | | | |реструктуризація, |режим інвестиційної | | | |моменту її | | | |реконструкція, модернізація, |діяльності в Донецькій | | | |надання | | | |перепрофілювання, в частині, |області", ст. 14 | | | | | | | |одержаній від освоєння | | | | | | | | |інвестицій, на підставі | | | | | | | | |документів окремого | | | | | | | | |(бухгалтерського, податкового) | | | | | | | | |обліку, якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як 1 млн. | | | | | | | | |дол. США, одержаний з | | | | | | | | |четвертого по шостий рік, | | | | | | | | |оподатковується за ставкою 50 | | | | | | | | |% діючої ставки оподаткування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020106 |Доходи нерезидентів України, |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |отримані в економічних зонах |спеціальні економічні | | | | | | | |"Донецьк" та "Азов" від |зони та спеціальний | | | | | | | |реалізації інвестиційних |режим інвестиційної | | | | | | | |проектів, схвалених радою, на |діяльності в Донецькій | | | | | | | |територіях пріоритетного |області", ст. 14 | | | | | | | |розвитку, оподатковуються у | | | | | | | | |розмірі 2/3 ставок | | | | | | | | |оподаткування, визначених | | | | | | | | |статтею 13 Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств". Ця норма не | | | | | | | | |поширюється на доходи від | | | | | | | | |здійснення інвестицій у цінні | | | | | | | | |папери, випущені за рішенням | | | | | | | | |уповноваженого державного | | | | | | | | |органу чи органу місцевого | | | | | | | | |самоврядування, та доходи, | | | | | | | | |визначені п. 13.6 Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020107 |До валового доходу |Закон України "Про |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |підприємства, розташованого на |спеціальні економічні | | | | | | | |території пріоритетного |зони та спеціальний | | | | | | | |розвитку в економічних зонах |режим інвестиційної | | | | | | | |"Донецьк" та "Азов", з метою |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподаткування не включається |області" | | | | | | | |одержана згідно з | | | | | | | | |інвестиційним проектом сума | | | | | | | | |інвестиції у вигляді коштів, | | | | | | | | |матеріальних цінностей, | | | | | | | | |нематеріальних активів, | | | | | | | | |вартість яких у конвертованій | | | | | | | | |валюті підтверджена згідно з | | | | | | | | |законами (процедурами) країни | | | | | | | | |інвестора або міжнародними | | | | | | | | |торговельними звичаями, а | | | | | | | | |також експертною оцінкою в | | | | | | | | |Україні, включаючи | | | | | | | | |легалізовані на території | | | | | | | | |України авторські права, права | | | | | | | | |на винаходи, корисні моделі, | | | | | | | | |промислові зразки, знаки для | | | | | | | | |товарів і послуг, ноу-хау тощо | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020108 |Звільняється на три роки від |Закон України "Про |970-XIV | 18.12.99 р. |вводиться з |діє | | | |оподаткування на території |спеціальний режим | | |моменту |протягом | | | |пріоритетного розвитку в |інвестиційної діяльності | | |одержання |3-х років з | | | |Луганській області прибуток |на територіях | | |першого |моменту її | | | |новостворених, в тому числі у |пріоритетного розвитку в | | |прибутку |надання | | | |процесі реорганізації, |Луганській області" | | | | | | | |підприємств, інвестиція в які | | | | | | | | |є еквівалентною не менш як 1 | | | | | | | | |млн. дол. США | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020109 |З четвертого по шостий рік |Закон України "Про |970-XIV | 18.12.99 р. |вводиться |діє | | | |новостворені, в тому числі в |спеціальний режим | | |після 3-х |протягом | | | |процесі реорганізації, |інвестиційної діяльності | | |років з |3-х років з | | | |підприємства на території |на територіях | | |моменту |моменту її | | | |пріоритетного розвитку в |пріоритетного розвитку в | | |одержання |надання | | | |Луганській області |Луганській області" | | |першого | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | |прибутку | | | | |розмірі 50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020110 |Звільняється на три роки від |Закон України "Про |514-XIV | 18.03.99 р. |вводиться з |діє | | | |оподаткування прибуток |спеціальну економічну | | |моменту |протягом | | | |суб'єктів СЕЗ "Курортополіс |зону | | |одержання |3-х років з | | | |Трускавець", отриманий на |туристсько-рекреаційного | | |першого |моменту її | | | |території СЕЗ "Курортополіс |типу "Курортополіс | | |прибутку |надання | | | |Трускавець" від реалізації |Трускавець" | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |затверджених виконавчим | | | | | | | | |комітетом Трускавецької | | | | | | | | |міської ради | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020111 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про |514-XIV | 18.03.99 р. |вводиться |діє | | | |"Курортополіс Трускавець", |спеціальну економічну | | |після 3-х |протягом | | | |отриманий на території СЕЗ |зону | | |років з |3-х років з | | | |"Курортополіс Трускавець" від |туристсько-рекреаційного | | |моменту |моменту її | | | |реалізації інвестиційних |типу "Курортополіс | | |одержання |надання | | | |проектів, затверджених |Трускавець" | | |першого | | | | |виконавчим комітетом | | | |прибутку | | | | |Трускавецької міської ради, з | | | | | | | | |четвертого по шостий рік | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | |проектів оподатковується за | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої | | | | | | | | |ставки оподаткування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020112 |До валового доходу суб'єктів |Закон України "Про |514-XIV | 18.03.99 р. |вводиться з | | | | |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" |спеціальну економічну | | |моменту | | | | |з метою оподаткування не |зону | | |надання | | | | |включається одержана згідно з |туристсько-рекреаційного | | |інвестицій | | | | |інвестиційним проектом сума |типу "Курортополіс | | | | | | | |інвестицій у вигляді: |Трускавець" | | | | | | | |- коштів; | | | | | | | | |- матеріальних цінностей; | | | | | | | | |- нематеріальних активів, | | | | | | | | |включаючи легалізовані на | | | | | | | | |території України авторські | | | | | | | | |права, права на винаходи, | | | | | | | | |корисні моделі, промислові | | | | | | | | |зразки, знаки для товарів і | | | | | | | | |послуг, ноу-хау тощо, вартість | | | | | | | | |яких у конвертованій валюті | | | | | | | | |підтверджена згідно з законами | | | | | | | | |(процедурами) країни інвестора | | | | | | | | |або міжнародними торговельними | | | | | | | | |звичаями, а також підтверджена | | | | | | | | |експертною оцінкою в Україні | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020113 |Тимчасово до 1 січня 2008 року |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 р. | з моменту | діє | | | |для підприємств по виробництву |стимулювання виробництва | | | опублікування | до | | | |автомобілів і запасних частин |автомобілів в Україні" | | | | 01.01.2008 | | | |до них, що мають інвестицію (у | | | | | р. | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, об'єкт | | | | | | | | |оподаткування, визначений за | | | | | | | | |наслідками звітного | | | | | | | | |податкового року, зменшується | | | | | | | | |на суму коштів, які | | | | | | | | |направляються на погашення | | | | | | | | |кредитів, отриманих для | | | | | | | | |реалізації інвестиційної | | | | | | | | |програми, затвердженої | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |та реінвестуються | | | | | | | | |підприємством у розвиток | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | |виробництво матеріалів і | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування, а також | | | | | | | | |на суму нарахованих та | | | | | | | | |сплачених засновникам | | | | | | | | |дивідендів, які реінвестуються | | | | | | | | |ними на ці ж цілі | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020114 |Тимчасово до 1 січня 2008 року |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 р. |з моменту | діє до | | | |для підприємств по виробництву |стимулювання виробництва | | |опублікування | 01.01.2008 | | | |автомобілів і запасних частин |автомобілів в Україні" | | | | р. | | | |до них, що мають інвестицію (у | | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, не | | | | | | | | |оподатковується виплата | | | | | | | | |дивідендів у разі | | | | | | | | |реінвестування їх у розвиток | | | | | | | | |виробництва матеріалів та | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020115 |Дія пп. 5.5.2 Закону України |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 р. |з моменту | діє до | | | |"Про оподаткування прибутку |стимулювання виробництва | | |опублікування | 01.01.2008 | | | |підприємств" не поширюється на |автомобілів в Україні" | | | | р. | | | |підприємства по виробництву | | | | | | | | |автомобілів і запчастин до | | | | | | | | |них, які мають інвестицію (у | | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку строком | | | | | | | | |до 1 січня 2008 року | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020116 |Звільняється на 3 роки від |п. 22.5 ст. 22 Закону |721-XIV | 03.06.99 р. |з моменту | 01.01.2020 | | | |оподаткування прибуток |України "Про | | |отримання | р. | | | |суб'єктів СЕЗ "Славутич" від |оподаткування прибутку | | |першого | | | | |реалізації інвестиційних |підприємств" та п. 4 ст. | | |прибутку від | | | | |проектів, затверджених |9 Закону України "Про | | |реалізації | | | | |виконавчим комітетом |спеціальну економічну | | |інвестиційного | | | | |Славутицької міської ради |зону "Славутич" | | |проекту | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020117 |Оподатковується за ставкою 50 |п. 22.5 ст. 22 Закону |721-XIV | 03.06.99 р. |з моменту | 01.01.2020 | | | |% діючої ставки оподаткування |України "Про | | |отримання | р. | | | |прибуток суб'єктів СЕЗ |оподаткування прибутку | | |першого | | | | |"Славутич", отриманий з 4 по 6 |підприємств" та п. 4 ст. | | |прибутку від | | | | |рік реалізації інвестиційних |9 Закону України "Про | | |реалізації | | | | |проектів, затверджених |спеціальну економічну | | |інвестиційного | | | | |виконавчим комітетом |зону "Славутич" | | |проекту | | | | |Славутицької міської ради | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020118 |До валового доходу суб'єкта |п. 22.5 ст. 22 Закону |721-XIV | 03.06.99 р. |з моменту | 01.01.2020 | | | |СЕЗ "Славутич" з метою |України "Про | | |реєстрації | р. | | | |оподаткування не включається |оподаткування прибутку | | |суб'єкта СЕЗ | | | | |отримана згідно з |підприємств" та п. 5 ст. | | | | | | | |інвестиційним проектом сума |9 Закону України "Про | | | | | | | |інвестицій |спеціальну економічну | | | | | | | | |зону "Славутич" | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11020119 |Дивіденди, що сплачуються |ст. 14 Закону України |356-XIV | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |інвестору суб'єктом |"Про спеціальні | | | | | | | |підприємницької діяльності, |економічні зони та | | | | | | | |який реалізує інвестиційний |спеціальний режим | | | | | | | |проект, оподатковуються за |інвестиційної діяльності | | | | | | | |ставкою 10 відсотків |в Донецькій області" | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |11025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів з |ст. 1 | | | | | | | |податку на прибуток | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Податок з власників |12020000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ З | | | | | | | транспортних засобів | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | | | | | та інших самохідних | |ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І | | | | | | | машин і механізмів | |МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |12020005 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 р. | 18.02.97 р. | | | | |звільняються: а) підприємства |внесення змін до Закону | | | | | | | |автомобільного транспорту |України "Про податок з | | | | | | | |загального користування - щодо |власників транспортних | | | | | | | |транспортних засобів, зайнятих |засобів та інших | | | | | | | |на перевезенні пасажирів, на |самохідних машин і | | | | | | | |які в установленому законом |механізмів", п. "а" ст. | | | | | | | |порядку визначено тарифи |4 | | | | | | | |оплати проїзду в цих | | | | | | | | |транспортних засобах | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |12020006 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 р. | 18.02.97 р. | | | | |звільняються: б) установи та |внесення змін до Закону | | | | | | | |організації, що фінансуються з |України "Про податок з | | | | | | | |Державного бюджету України, а |власників транспортних | | | | | | | |саме: установи та організації |засобів та інших | | | | | | | |Міністерства оборони України, |самохідних машин і | | | | | | | |Національної гвардії України, |механізмів", п. "б" ст. | | | | | | | |Прикордонних військ України, |4 | | | | | | | |Цивільної оборони України, | | | | | | | | |Служби безпеки України, | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | | | | |України, Прокуратури України | | | | | | | | |за умови цільового | | | | | | | | |використання цих транспортних | | | | | | | | |засобів у службових справах та | | | | | | | | |в межах встановлених лімітів | | | | | | | | |кількості транспортних засобів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |12020007 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 р. | 18.02.97 р. | | | | |звільняються: д) на 50 |внесення змін до Закону | | | | | | | |відсотків - |України "Про податок з | | | | | | | |сільськогосподарські |власників транспортних | | | | | | | |підприємства - товаровиробники |засобів та інших | | | | | | | |за трактори колісні, автобуси |самохідних машин і | | | | | | | |та спеціальні автомобілі для |механізмів", п. "д" ст. | | | | | | | |перевезення людей з кількістю |4 | | | | | | | |місць не менше десяти | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |12025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів з |ст. 1 | | | | | | | |податку з власників | | | | | | | | |транспортних засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і механізмів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збори за спеціальне | | | | | | | | | використання | | | | | | | | | природних ресурсів | | | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Плата за |13010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА | | | | | | | використання лісових | |ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ | | | | | | | ресурсів | | | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів з |ст. 1 | | | | | | | |плати за використання лісових | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Плата за спеціальне |13020000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА | | | | | | | користування водними | |СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ | | | | | | | ресурсами | |РЕСУРСІВ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13020001 |На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |ставкових та озерних |Кабінету Міністрів | | | | | | | |господарств (вирощування |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |товарної риби) - 0,1 |N 164", п. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13020002 |На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |сільськогосподарських |Кабінету Міністрів | | | | | | | |виробників, включаючи тих, що |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |здійснюють експлуатацію |N 164", п. 1 | | | | | | | |іригаційних та меліоративних | | | | | | | | |систем (виробництво | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції та зрошення) - 0,2 | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13020003 |На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |теплових та атомних |Кабінету Міністрів | | | | | | | |електростанцій (виробництво |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |тепло- та електроенергії) - |N 164", п. 1 | | | | | | | |0,5 | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13020004 |На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |підприємств житлового та |Кабінету Міністрів | | | | | | | |комунального господарства, |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |включаючи відомчі - 0,1 |N 164", п. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13020005 |На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |виробництва рису - 0,08 |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України від 08.02.97 р. | | | | | | | | |N 164", п. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів із |ст. 1. | | | | | | | |плати за спеціальне | | | | | | | | |користування водними ресурсами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Плата за |13030000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА | | | | | | | користування надрами | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів з |ст. 1 | | | | | | | |плати за користування надрами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збір за |13040000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | геологорозвідувальні | |ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, | | | | | | | роботи, виконані за | |ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО | | | | | | | рахунок Державного | |БЮДЖЕТУ | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13040001 |Звільняються від внесення |Указ Президента України | 433/96 | 17.06.96 р. | 17.06.96 р. | | | | |відрахувань за |"Про заходи щодо | | | | | | | |геологорозвідувальні роботи, |залучення інвестицій для | | | | | | | |виконані за рахунок державного |дорозробки нафтових | | | | | | | |бюджету, строком на 10 років |родовищ із | | | | | | | |від дня одержання ліцензії на |важковидобувними та | | | | | | | |експлуатацію родовищ за |виснаженими запасами", | | | | | | | |додатково видобуті нафту і газ |п. 1 | | | | | | | |понад базові обсяги на | | | | | | | | |родовищах, визначених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України як | | | | | | | | |родовища з важковидобувними та | | | | | | | | |виснаженими запасами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Плата за землю |13050000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |звільняються: заповідники, в |внесення змін і | | | | | | | |т. ч. історико-культурні, |доповнень до Закону | | | | | | | |національні природні парки, |України "Про плату за | | | | | | | |заказники (крім |землю", п. 1 ст. 12 | | | | | | | |мисливських), регіональні | | | | | | | | |ландшафтні парки, ботанічні | | | | | | | | |сади, дендрологічні і | | | | | | | | |зоологічні парки, пам'ятники | | | | | | | | |природи, заповідні урочища та | | | | | | | | |парки - пам'ятники | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |дослідні господарства |доповнень до Закону | | | | | | | |науково-дослідних установ і |України "Про плату за | | | | | | | |навчальних закладів |землю", п. 2 ст. 12 | | | | | | | |сільськогосподарського профілю | | | | | | | | |та професійно-технічних училищ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050003 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |звільняються: органи державної |внесення змін і | | | | | | | |влади та органи місцевого |доповнень до Закону | | | | | | | |самоврядування, органи |України "Про плату за | | | | | | | |прокуратури, заклади, установи |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | | |та організації, які повністю | | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджету | | | | | | | | |(за винятком Збройних Сил | | | | | | | | |України та інших військових | | | | | | | | |формувань, створених | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України), спеціальні санаторії | | | | | | | | |для реабілітації хворих згідно | | | | | | | | |із списком, затвердженим | | | | | | | | |Міністерством охорони здоров'я | | | | | | | | |України, дитячі | | | | | | | | |санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі заклади України, | | | | | | | | |підприємства, об'єднання та | | | | | | | | |організації товариств сліпих і | | | | | | | | |глухих України, громадські | | | | | | | | |організації інвалідів України | | | | | | | | |та їх об'єднання | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |земельні ділянки державних, |внесення змін і | | | | | | | |колективних і фермерських |доповнень до Закону | | | | | | | |господарств, які зайняті |України "Про плату за | | | | | | | |молодими садами, ягідниками та |землю", п. 4 ст. 12 | | | | | | | |виноградниками до вступу їх у | | | | | | | | |пору плодоношення, а також | | | | | | | | |гібридними насадженнями, | | | | | | | | |генофондовими колекціями та | | | | | | | | |розсадниками багаторічних | | | | | | | | |плодових насаджень | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |звільняються зареєстровані |внесення змін і | | | | | | | |релігійні та благодійні |доповнень до Закону | | | | | | | |організації, що не займаються |України "Про плату за | | | | | | | |підприємницькою діяльністю |землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050006 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |сільськогосподарські угіддя |внесення змін і | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених |доповнень до Закону | | | | | | | |територій, визначених статтею |України "Про плату за | | | | | | | |2 Закону України "Про правовий |землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | | |режим території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи", (зон відчуження, | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | |добровільного відселення і | | | | | | | | |посилення радіоекологічного | | | | | | | | |контролю), і хімічного | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |сільськогосподарських угідь, | | | | | | | | |на які запроваджено обмеження | | | | | | | | |щодо ведення сільського | | | | | | | | |господарства, за землі, що | | | | | | | | |перебувають у тимчасовій | | | | | | | | |консервації або у стадії | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | |освоєння | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050007 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |державних сортовипробувальних |внесення змін і | | | | | | | |станцій і сортодільниць, які |доповнень до Закону | | | | | | | |використовуються для |України "Про плату за | | | | | | | |випробування сортів |землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | | |сільськогосподарських культур | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050008 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |дорожнього господарства |внесення змін і | | | | | | | |автомобільних доріг загального |доповнень до Закону | | | | | | | |користування |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050009 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |кладовищ |внесення змін і | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |Республіки Крим, обласні, |внесення змін і | | | | | | | |міські, селищні та сільські |доповнень до Закону | | | | | | | |ради можуть встановлювати |України "Про плату за | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |землю", ст. 12 | | | | | | | |часткове звільнення на певний | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | |зараховуються на спеціальні | | | | | | | | |бюджетні рахунки відповідних | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050011 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 р. | 01.01.97 р. | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |заклади культури, науки, |доповнень до Закону | | | | | | | |освіти, охорони здоров'я, |України "Про плату за | | | | | | | |соціального забезпечення, |землю", п. 4 ст. 12 | | | | | | | |фізичної культури та спорту, | | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | |використовуються ними за | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13050014 |Звільняються від сплати |Закон України "Про |378-XIV | 31.12.98 р. | 01.01.99 р. |31.12.99 р. | | | |земельного податку військові |Державний бюджет України | | | | | | | |частини, військові навчальні |на 1999 рік", ст. 12 | | | | | | | |заклади, науково-дослідні, | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі установи, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджету | | | | | | | | |та належать до сфери | | | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | | | |оборони України та інших | | | | | | | | |утворених відповідно до | | | | | | | | |законодавства військових | | | | | | | | |формувань, а також | | | | | | | | |підприємства Міністерства | | | | | | | | |оборони України та | | | | | | | | |військово-промислового | | | | | | | | |комплексу. Перелік зазначених | | | | | | | | |підприємств затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України з | | | | | | | | |визначенням розмірів земельних | | | | | | | | |ділянок | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |13055000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів з |ст. 1 | | | | | | | |плати за землю | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Податок на додану |14010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | вартість | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010048 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |6/97-ВР | 17.01.97 р. | | | | | |обороти з реалізації товарів |надання пільг щодо | | | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |обкладання податком на | | | | | | | |імпортовані, що |добавлену вартість | | | | | | | |використовуються для |продукції (робіт, | | | | | | | |виготовлення продукції за |послуг), що виробляється | | | | | | | |контрактом N 1346/38, а також |за контрактом N | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої |1346/38", ст. 1, 2 | | | | | | | |продукції, яка реалізується | | | | | | | | |постачальнику для виконання | | | | | | | | |цього контракту. | | | | | | | | |Перелік підприємств, які | | | | | | | | |беруть участь у виготовленні | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) за | | | | | | | | |цим контрактом, номенклатура і | | | | | | | | |обсяги товарів, на які | | | | | | | | |поширюється дія ст. 1 цього | | | | | | | | |Закону, затверджуються | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | |Порядок здійснення контролю за | | | | | | | | |застосуванням пільг | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010049 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 р. | 07.05.92 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010050 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 р. | 31.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010051 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 р. | 24.01.97 р. | | | | |учасників Угоди згідно |внесення змін і | | | | | | | |із Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом | | | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010052 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 р. | 02.08.91 р. | | | | |учасників Програми згідно |внесення змін і | | | | | | | |із Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010053 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 р. | 22.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно |внесення змін і | | | | | | | |із Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010061 |Не підлягають обкладанню |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 р. | 24.02.96 р. | | | | |податком на додану вартість |питання валютного | | | | | | | |сировина, матеріали, |регулювання та | | | | | | | |устаткування та обладнання |оподаткування суб'єктів | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |експериментальної зони | | | | | | | |які ввозяться в Україну для |"Сиваш" | | | | | | | |потреб власного виробництва | | | | | | | | |суб'єктами експериментальної | | | | | | | | |економічної зони "Сиваш" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |податок на додану | | | | |текст змінено | | |випуску (емісії), розміщення у |вартість", пп. 3.2.1 п. | | | | |відповідно до | | |будь-які форми управління та |3.2 ст. 3 | | | | |Закону України | | |продажу за кошти цінних | | | | | |від 15.07.99 | | |паперів, що випущені в обіг | | | | | |р. N 977 "Про | | |(емітовані) суб'єктами | | | | | |внесення змін | | |підприємницької діяльності, | | | | | |до деяких | | |Національним банком України, | | | | | |законів | | |Міністерством фінансів | | | | | |України з | | |України, органами місцевого | | | | | |метою | | |самоврядування, включаючи | | | | | |стимулювання | | |приватизаційні та | | | | | |інвестиційної | | |компенсаційні папери | | | | | |діяльності" | | |(сертифікати), інвестиційні | | | | | | | | |сертифікати, житлові чеки, | | | | | | | | |земельні бони та деривативи; | | | | | | | | |обміну зазначених цінних | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери; | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | |ринку цінних паперів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна орендодавця |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |(лізингодавця), що є |3.2 ст. 3 | | | | | | | |резидентом, у користування | | | | | | | | |орендарю (лізингоотримувачу) | | | | | | | | |згідно з умовами договору | | | | | | | | |оренди (лізингу) та його | | | | | | | | |повернення орендодавцю | | | | | | | | |(лізингодавцю) після | | | | | | | | |закінчення дії такого договору | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |сплати орендних (лізингових) |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |платежів за умовами договору |3.2 ст. 3 | | | | | | | |фінансової оренди (лізингу) | | | | | | | | |або за умовами договору оренди | | | | | | | | |житлового фонду, що є основним | | | | | | | | |місцем проживання орендаря | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна в заставу |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |позикодавцю (кредитору) згідно |3.2 ст. 3 | | | | | | | |з договором позики та його | | | | | | | | |повернення заставодавцю після | | | | | | | | |закінчення дії такого договору | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010070 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі кредитором, що є |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |резидентом, об'єкта іпотечного |3.2 ст. 3 | | | | | | | |кредиту у власність або | | | | | | | | |використання позичальником | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |грошових виплат основної суми |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |та процентів згідно з умовами |3.2 ст. 3 | | | | | | | |іпотечного кредиту | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг із страхування |вартість", пп. 3.2.3 п. | | | | | | | |і перестрахування, |3.2 ст. 3 | | | | | | | |передбачених Законом України | | | | | | | | |"Про страхування", соціального | | | | | | | | |і пенсійного страхування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |податок на додану | | | | |текст змінено | | |обігу валютних цінностей (у |вартість", пп. 3.2.4 п. | | | | |відповідно до | | |тому числі національної та |3.2 ст. 3 | | | | |Закону України | | |іноземної валюти), банківських | | | | | |від 15.07.99 | | |металів, банкнотів та монет | | | | | |р. N 977 "Про | | |Національного банку України, | | | | | |внесення змін | | |за винятком тих, що | | | | | |до деяких | | |реалізуються для нумізматичних | | | | | |законів | | |цілей, базою оподаткування | | | | | |України з | | |яких є продажна вартість; | | | | | |метою | | |випуску, обігу та погашення | | | | | |стимулювання | | |білетів державних лотерей, | | | | | |інвестиційної | | |запроваджених за дозволом | | | | | |діяльності" | | |Міністерства фінансів України; | | | | | | | | |виплати грошових виграшів, | | | | | | | | |грошових призів і грошових | | | | | | | | |винагород; прийняття ставок, у | | | | | | | | |тому числі шляхом обміну | | | | | | | | |коштів на жетони чи інші | | | | | | | | |замінники гривні, призначені | | | | | | | | |для використання в гральних | | | | | | | | |автоматах та іншому гральному | | | | | | | | |устаткуванні, продажу | | | | | | | | |негашених поштових марок | | | | | | | | |України, конвертів або | | | | | | | | |листівок з негашеними | | | | | | | | |поштовими марками України, | | | | | | | | |крім колекційних марок, | | | | | | | | |конвертів чи листівок для | | | | | | | | |філателістичних потреб, базою | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна | | | | | | | | |вартість | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з інкасації, |вартість", пп. 3.2.5 п. | | | | | | | |розрахунково-касового |3.2 ст. 3 | | | | | | | |обслуговування, залучення, | | | | | | | | |розміщення та повернення | | | | | | | | |грошових коштів за договорами | | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, | | | | | | | | |страхування або доручення; | | | | | | | | |надання, управління і | | | | | | | | |переуступки фінансових | | | | | | | | |кредитів; кредитних гарантій і | | | | | | | | |банківських поручительств | | | | | | | | |особою, що надала такі | | | | | | | | |кредити, гарантії або | | | | | | | | |поручительства | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |податок на додану | | | | |текст змінено | | |торгівлі за грошові кошти або |вартість", пп. 3.2.5 п. | | | | |відповідно до | | |цінні папери борговими |3.2 ст. 3 | | | | |Закону України | | |зобов'язаннями, за винятком | | | | | |від 15.07.99 | | |операцій з інкасації боргових | | | | | |р. N 977 "Про | | |вимог та факторингу | | | | | |внесення змін | | |(факторингових) операцій, крім | | | | | |до деяких | | |факторингових операцій, якщо | | | | | |законів | | |об'єктом боргу є валютні | | | | | |України з | | |цінності, цінні папери, у тому | | | | | |метою | | |числі компенсаційні папери | | | | | |стимулювання | | |(сертифікати), інвестиційні | | | | | |інвестиційної | | |сертифікати | | | | | |діяльності" | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |оплати вартості державних |вартість", пп. 3.2.6. п. | | | | | | | |платних послуг, які надаються |3.2 ст. 3 | | | | | | | |фізичним або юридичним особам | | | | | | | | |органами виконавчої влади і | | | | | | | | |місцевого самоврядування та | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | |(надання) яких встановлюється | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | |плату за реєстрацію, отримання | | | | | | | | |ліцензії (дозволу), | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді зборів, | | | | | | | | |державного мита тощо | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |податок на додану | | | | |текст змінено | | |виплат заробітної плати, |вартість", пп. 3.2.7 п. | | | | |відповідно до | | |пенсій, стипендій, субсидій, |3.2 ст. 3 | | | | |Закону України | | |дотацій, інших грошових або | | | | | |від 15.07.99 | | |майнових виплат фізичним | | | | | |р. N 977 "Про | | |особам за рахунок бюджетів або | | | | | |внесення змін | | |соціальних чи страхових фондів | | | | | |до деяких | | |у порядку, встановленому | | | | | |законів | | |законом; виплат дивідендів у | | | | | |України з | | |грошовій формі або у формі | | | | | |метою | | |цінних паперів (корпоративних | | | | | |стимулювання | | |прав), надання комісійних | | | | | |інвестиційної | | |(брокерських) та дилерських | | | | | |діяльності" | | |послуг з торгівлі або | | | | | | | | |управління цінними паперами, у | | | | | | | | |тому числі приватизаційними та | | | | | | | | |компенсаційними паперами | | | | | | | | |(сертифікатами), | | | | | | | | |інвестиційними сертифікатами, | | | | | | | | |житловими чеками, земельними | | | | | | | | |бонами та деривативами на | | | | | | | | |ринку цінних паперів України, | | | | | | | | |а також деривативами на | | | | | | | | |фондових, валютних і товарних | | | | | | | | |біржах, створених у порядку, | | | | | | | | |передбаченому відповідними | | | | | | | | |законами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |податок на додану | | | | |текст змінено | | |передачі основних фондів як |вартість", пп. 3.2.8 п. | | | | |відповідно до | | |внеску до статутного фонду |3.2 ст. 3 | | | | |Закону України | | |юридичної особи для формування | | | | | |від 15.07.99 | | |її цілісного майнового | | | | | |р. N 977 "Про | | |комплексу в обмін на емітовані | | | | | |внесення змін | | |нею корпоративні права, у тому | | | | | |до деяких | | |числі при ввезенні основних | | | | | |законів | | |фондів на митну територію | | | | | |України з | | |України (крім підакцизних | | | | | |метою | | |товарів) або їх вивезенні за | | | | | |стимулювання | | |межі митної території України; | | | | | |інвестиційної | | |продажу за компенсацію | | | | | |діяльності" | | |сукупних валових активів | | | | | | | | |платника податку (з | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу) | | | | | | | | |іншому платнику податку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010079 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. |21.08.99 р. |Змінено | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | |відповідно до | | |оплати вартості |України "Про податок на | | | | |Закону України | | |фундаментальних досліджень, |додану вартість", пп. | | | | |від 15.07.99 | | |науково-дослідних та |3.2.9 п. 3.2 ст. 3 | | | | |р. N 977 "Про | | |дослідницько-конструкторських | | | | | |внесення змін | | |робіт, що здійснюються за | | | | | |до деяких | | |рахунок Державного бюджету | | | | | |законів | | |України | | | | | |України з | | | | | | | | |метою | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності" | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010080 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу вітчизняних продуктів |вартість", пп. 5.1.1 п. | | | | | | | |дитячого харчування молочними |5.1 ст. 5 | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | |виконують функції роздаточних | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | |встановленими Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010081 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу (передплати) і |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |доставки періодичних видань |5.1 ст. 5 | | | | | | | |друкованих засобів масової | | | | | | | | |інформації вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010082 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу книжок вітчизняного |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |виробництва |5.1 ст. 5 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010083 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу учнівських зошитів, |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |підручників та навчальних |5.1 ст. 5 | | | | | | | |посібників | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010084 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання згідно з переліком, |вартість", пп. 5.1.3 п. | | | | | | | |встановленим Кабінетом |5.3 ст. 5 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | |будинками культури в сільській | | | | | | | | |місцевості, дитячими музичними | | | | | | | | |та художніми школами, школами | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010085 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів спеціального |вартість", пп. 5.1.4 п. | | | | | | | |призначення для інвалідів за |5.1 ст. 5 | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010086 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |послуг з доставки пенсій та |вартість", пп. 5.1.5 п. | | | | | | | |грошової допомоги населенню |5.1 ст. 3 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010087 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з реєстрації |вартість", пп. 5.1.6 п. | | | | | | | |актів громадянського стану |5.1 ст. 5 | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010088 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу лікарських засобів та |вартість", пп. 5.1.7 п. | | | | | | | |виробів медичного призначення, |5.1 ст. 5 | | | | | | | |зареєстрованих в Україні у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку, в тому числі надання | | | | | | | | |послуг з такого продажу | | | | | | | | |аптечними установами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010089 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з охорони |вартість", пп. 5.1.8 п. | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |5.1 ст. 5 | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію) | | | | | | | | |на надання таких послуг | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010090 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу путівок на |вартість", пп. 5.1.9 п. | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |5.1 ст. 5 | | | | | | | |та відпочинок дітей у закладах | | | | | | | | |за переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010091 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |5.1 ст. 5 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010092 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |утримання осіб у будинках для |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |престарілих та інвалідів, |5.1 ст. 5 | | | | | | | |харчування та облаштування на | | | | | | | | |нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | |житла, у спеціально відведених | | | | | | | | |для цього місцях | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010093 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування дітей у школах, |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |професійно-технічних училищах |5.1 ст. 5 | | | | | | | |та громадян у закладах охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010094 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування, забезпечення |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |речовим майном, |5.1 ст. 5 | | | | | | | |комунально-побутовими та | | | | | | | | |іншими послугами, що надаються | | | | | | | | |спецконтингенту в установах | | | | | | | | |пенітенціарної системи згідно | | | | | | | | |з переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010095 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг державними |вартість", пп. 5.1.11 п. | | | | | | | |службами зайнятості України за |5.1 ст. 5 | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010096 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг архівними |вартість", пп. 5.1.12 п. | | | | | | | |установами України, пов'язаних |5.1 ст. 5 | | | | | | | |з наданням документів | | | | | | | | |Національного архівного фонду | | | | | | | | |України юридичним і фізичним | | | | | | | | |особам, а також продажу | | | | | | | | |архівним установам України | | | | | | | | |документів Національного | | | | | | | | |архівного фонду України, які | | | | | | | | |перебувають у власності | | | | | | | | |юридичних або фізичних осіб | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010098 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання культових послуг та |вартість", пп. 5.1.14 п. | | | | | | | |продажу предметів культового |5.1 ст. 5 | | | | | | | |призначення релігійними | | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010099 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з поховання |вартість", пп. 5.1.15 п. | | | | | | | |будь-яким платником податку |5.1 ст. 5 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010100 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі конфіскованого майна, |вартість", пп. 5.1.16 п. | | | | | | | |знахідок, скарбів або майна, |5.1 ст. 5 | | | | | | | |визнаних безхазяйними, у | | | | | | | | |розпорядження державних | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | |із законодавством | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010101 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі земельних ділянок, що |вартість", пп. 5.1.17 п. | | | | | | | |знаходяться під об'єктами |5.1 ст. 5 | | | | | | | |нерухомості або незабудованої | | | | | | | | |землі у разі коли така | | | | | | | | |передача дозволена згідно з | | | | | | | | |положеннями Земельного кодексу | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010102 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі рухомого |вартість", пп. 5.1.18 п. | | | | | | | |складу однією залізницею або |5.1 ст. 5 | | | | | | | |підприємством залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування іншим залізницям | | | | | | | | |або підприємствам залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування державної форми | | | | | | | | |власності в порядку, | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010103 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | |текст змінено | | |приватизації державного майна, |України "Про податок на | | | | |відповідно до | | |а також безоплатної |додану вартість", пп. | | | | |Закону України | | |приватизації житлового фонду, |5.1.19 п. 5.1 ст. 5 | | | | |від 15.07.99 | | |присадибних земельних ділянок | | | | | |р. N 977 "Про | | |та земельних паїв відповідно | | | | | |внесення змін | | |до законодавства | | | | | |до деяких | | | | | | | | |законів | | | | | | | | |України з | | | | | | | | |метою | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності" | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010104 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. | | | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |виконання робіт (вартість |України "Про податок на | | | | | | | |робіт) з будівництва житла, що |додану вартість", пп. | | | | | | | |здійснюються за рахунок коштів |5.1.20 п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | |фізичних осіб, та передачі | | | | | | | | |такого житла у власність таким | | | | | | | | |фізичним особам | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010105 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 р. | 13.12.97 р. | | | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |подання благодійної допомоги, |законодавчих актів | | | | | | | |а саме безоплатна передача |України з питань | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), у |оподаткування" | | | | | | | |тому числі при їх ввезенні | | | | | | | | |(пересиланні) на митну | | | | | | | | |територію України, закладам | | | | | | | | |науки, фізкультури і спорту, | | | | | | | | |що утримуються за рахунок | | | | | | | | |бюджетів; закладам дошкільної, | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та вищої | | | | | | | | |освіти, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я, культури; | | | | | | | | |релігійним, благодійним | | | | | | | | |організаціям, зареєстрованим у | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | |законодавством, а також | | | | | | | | |операції з безоплатної | | | | | | | | |передачі таких товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) набувачам (суб'єктам) | | | | | | | | |благодійної допомоги | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010107 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 698 | 05.12.97 р. | 25.12.97 р. | | | | |операції з: |внесення змін до ст. 5 | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |Закону України "Про | | | | | | | |послуг), за винятком |податок на додану | | | | | | | |підакцизних товарів, грального |вартість" | | | | | | | |бізнесу, підприємствами, що | | | | | | | | |засновані всеукраїнськими | | | | | | | | |громадськими організаціями | | | | | | | | |інвалідів та майно яких є їх | | | | | | | | |повною власністю, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих, і за умови, що фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Перелік | | | | | | | | |всеукраїнських громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів, на | | | | | | | | |підприємства яких поширюється | | | | | | | | |ця пільга, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010108 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |виконання робіт за рахунок |вартість", пп. 5.2.2 п. | | | | | | | |коштів інвесторів по |5.2 ст. 5 | | | | | | | |будівництву житла для | | | | | | | | |військовослужбовців, ветеранів | | | | | | | | |війни та членів сімей | | | | | | | | |військовослужбовців, що | | | | | | | | |загинули під час виконання | | | | | | | | |службових обов'язків | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010109 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", пп. 5.2.3 п. | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) |5.2 ст. 5 | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | |трудовими майстернями (цехами, | | | | | | | | |дільницями) | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | |територіальних центрів по | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | |така передача здійснюється для | | | | | | | | |забезпечення власних потреб | | | | | | | | |зазначених закладів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010110 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп. 5.2.4 п. | | | | | | | |сільськогосподарськими |5.2 ст. 5 | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | |закладів, інтернатів, закладів | | | | | | | | |охорони здоров'я та подання | | | | | | | | |матеріальної допомоги (в межах | | | | | | | | |одного неоподатковуваного | | | | | | | | |мінімуму доходів громадян на | | | | | | | | |місяць на одну особу) | | | | | | | | |продуктами харчування власного | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | |інвалідам дитинства, одиноким | | | | | | | | |особам похилого віку, особам, | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010111 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп. 5.2.4 п. | | | | | | | |сільськогосподарськими |5.2 ст. 5 | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | |їдальнях | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010112 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з продажу товарів |податок на додану | | | | | | | |(робіт, послуг), передбачених |вартість", п. 5.3 ст. 5 | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | | |консульських установ іноземних | | | | | | | | |держав та представництв | | | | | | | | |міжнародних організацій в | | | | | | | | |Україні, а також для | | | | | | | | |використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу, відповідно до | | | | | | | | |порядку та переліку операцій, | | | | | | | | |установлених Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010113 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |вартість", п. 5.5 ст. 5 | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) (крім | | | | | | | | |підакцизних), передбачених для | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | |для використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010115 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів, що були |вартість", пп. 6.2.1 п. | | | | | | | |вивезені (експортовані) |6.2 ст. 6 | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010116 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу робіт (послуг), |вартість", пп. 6.2.2 п. | | | | | | | |призначених для використання |6.2 | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пп. 6.2.3 п. | | | | | | | |послуг) підприємствами |6.2 ст. 6 | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |надання транспортних послуг з |вартість", пп. 6.2.4 п. | | | | | | | |перевезення пасажирів та |6.2 ст. 6 | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010122 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. | діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону | | | | 01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | р. | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", п. | | | | | | | |підприємств - виробників |11.16 ст. 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: | | | | | | | | |фізичним особам - власникам | | | | | | | | |земельних паїв, внесених до | | | | | | | | |таких підприємств, у вигляді | | | | | | | | |компенсації вартості | | | | | | | | |користування такими паями | | | | | | | | |таким підприємством, але не | | | | | | | | |більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць строку | | | | | | | | |такого користування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010123 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. | діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону | | | | 01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | р. | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", п. | | | | | | | |підприємств - виробників |11.16 ст. 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: | | | | | | | | |фізичним особам, які | | | | | | | | |перебувають у трудових | | | | | | | | |відносинах з підприємством - | | | | | | | | |виробником | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції, відповідно до | | | | | | | | |фактично відпрацьованого часу, | | | | | | | | |але не більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість", п. 4.6 ст. 4 | | | | | | | |(заставна), до бази | | | | | | | | |оподаткування не включається | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010127 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 р. | 23.10.97 р. | діє до | | | |операції з ввезення |стимулювання виробництва | | | | 01.01.2008 | | | |(пересилання) на митну |автомобілів в Україні" | | | | р. | | | |територію України товарів | | | | | | | | |(включаючи машинокомплекти), | | | | | | | | |які використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запчастин до них з інвестицією | | | | | | | | |(у тому числі іноземною) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонам доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010128 |Оподатковуються податком на |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 р. | 23.10.97 р. | діє до | | | |додану вартість за нульовою |стимулювання виробництва | | | | 01.01.2008 | | | |ставкою операції з продажу |автомобілів в Україні" | | | | р. | | | |автомобілів власного | | | | | | | | |виробництва резидентів | | | | | | | | |України, які мають інвестицію | | | | | | | | |(у тому числі іноземну) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонам доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.1 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 ст. 6 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів, що були | | | | | | | | |вивезені (експортовані) | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митних кордонів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010130 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.2 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 ст. 6 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу робіт (послуг), | | | | | | | | |призначених для використання | | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.3 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 ст. 6 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) підприємствам | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.97 р. | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.4 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 ст. 6 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |наданні транспортних послуг з | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010135 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 794 | 30.12.97 р. | 27.01.98 р. | | | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |ввезення на митну територію |законів України з питань | | | | | | | |України товарів морського |оподаткування" | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, мушлі, | | | | | | | | |ракоподібні, водні рослини | | | | | | | | |тощо, охолоджені, солоні, | | | | | | | | |морожені, консервовані, | | | | | | | | |перероблені в борошно або в | | | | | | | | |іншу продукцію), видобутих | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010136 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 770 | 23.12.97 р. | 01.01.98 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |продажу переробним |України "Про податок на | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса |додану вартість", пп. | | | | | | | |живою вагою |6.2.6 п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності і господарювання | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010139 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 770 | 23.12.97 р. | 01.01.98 р. | 01.01.2004 |Зміни внесено | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | р. |Закону України | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | |"Про внесення | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", пп. | | | | |змін до ст. 11 | | |які підлягають відшкодуванню |6.2.6 п. 6.2 ст. 6 | | | | |Закону України | | |із бюджету при: | | | | | |"Про податок | | |продажу переробним | | | | | |на додану | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | |вартість" | | |живою вагою | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності і господарювання | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010140 |Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 13 | 05.01.98 р. | 01.02.98 р. | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України "Про | | | | | | | |походженням з митної території |реалізацію Угоди між | | | | | | | |Російської Федерації у разі їх |Урядом України та Урядом | | | | | | | |ввезення на митну територію |Російської Федерації про | | | | | | | |України і для призначення на |вільну торгівлю" | | | | | | | |цій території | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010142 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 р. | 11.04.98 р. | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |України "Про податок на | | | | | | | |послуг) власного виробництва, |додану вартість", пп. | | | | | | | |за винятком підакцизних |6.2.8 п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | |товарів, посередницької та | | | | | | | | |рекламної діяльності, | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку. Зазначена норма | | | | | | | | |поширюється тільки на | | | | | | | | |підприємства, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих та фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | |протягом попереднього звітного | | | | | | | | |періоду не менше 40 відсотків | | | | | | | | |суми загальних виплат на | | | | | | | | |оплату праці, що включається | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Порядок | | | | | | | | |віднесення товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) до власного | | | | | | | | |виробництва підприємств, | | | | | | | | |заснованих Українським | | | | | | | | |товариством глухих, | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 р. | 11.04.98 р. | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | | | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", пп. | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |6.2.8. п. 6.2. ст. 6 | | | | | | | |із бюджету при: продажу | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |власного виробництва, за | | | | | | | | |винятком підакцизних товарів, | | | | | | | | |посередницької та рекламної | | | | | | | | |діяльності, грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 р. | 02.10.97 р. | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | |чинності цим Законом, які |України "Про податок на | | | | | | | |передбачали здійснення |додану вартість", п. | | | | | | | |операцій, звільнених від |11.1 ст. 11 | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | |підпунктами "г", "д" п. 1 ст. | | | | | | | | |5 Декрету Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України "Про податок на | | | | | | | | |добавлену вартість", було | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | |Закону, платники податку, що є | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі операції за | | | | | | | | |таким договором згідно з | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010146 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 169 | 04.03.98 р. | 28.03.98 р. | | | | |вартість, сплачена по |внесення змін до Закону | | | | | | | |операціях з відпуску |України "Про податок на | | | | | | | |матеріальних цінностей, які |додану вартість", п. | | | | | | | |були закладені до державного |11.22 ст. 11 | | | | | | | |матеріального резерву згідно з | | | | | | | | |договорами, укладеними до 1 | | | | | | | | |січня 1998 року, | | | | | | | | |використовується Державним | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | |матеріальних резервах виключно | | | | | | | | |на закладення матеріальних | | | | | | | | |цінностей до державного | | | | | | | | |резерву з метою підтримки | | | | | | | | |незнижувального запасу в | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010147 |Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 203 | 18.02.98 р. | 16.02.98 р. |08.07.99 р. |Постанова КМ | | |додану вартість з товарів |Міністрів України "Про | | | | |України від | | |походженням з митної території |реалізацію Угоди між | | | | |22.06.99 р. N | | |Республіки Білорусь у разі їх |Урядом України та Урядом | | | | |1103 "Про | | |ввезення на митну територію |Республіки Білорусь про | | | | |визнання | | |України і для призначення на |вільну торгівлю" | | | | |такою, що | | |цій території | | | | | |втратила | | | | | | | | |чинність, | | | | | | | | |постанови КМ | | | | | | | | |України від | | | | | | | | |18.02.98 р. N | | | | | | | | |203" | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 р. | 08.01.98 р. | | | | |товарів, обладнання та послуг, |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | |що постачаються за кошти |про створення і | | | | | | | |безвідплатної допомоги Урядом |діяльність Японського | | | | | | | |Японії у рамках Меморандуму |центру в Україні" | | | | | | | |для створення Японського | | | | | | | | |центру в Україні | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010149 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 р. | 07.08.98 р. | | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | |Урядом України та Урядом | | | | | | | | |Швейцарської | | | | | | | | |Конфедерації про надання | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги на Проект | | | | | | | | |"Охорона здоров'я | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | |(неонатологія)" | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 163 | 06.10.98 р. | 24.10.98 р. | |З 21.08.99 р. | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | |текст змінено | | |безоплатної передачі об'єктів |законів України у | | | | |відповідно до | | |права державної власності у |зв'язку з прийняттям | | | | |Закону України | | |комунальну власність |Закону України "Про | | | | |від 15.07.99 | | |територіальних громад сіл, |передачу об'єктів права | | | | |р. N 977 "Про | | |селищ, міст або у їх спільну |державної та комунальної | | | | |внесення змін | | |власність, а також об'єктів |власності" | | | | |до деяких | | |права комунальної власності у | | | | | |законів | | |державну власність, які | | | | | |України з | | |перебувають на балансі одних | | | | | |метою | | |платників податку і | | | | | |стимулювання | | |передаються на баланс інших | | | | | |інвестиційної | | |платників податку, якщо такі | | | | | |діяльності" | | |операції здійснюються за | | | | | | | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, центральних та | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої | | | | | | | | |влади, органів місцевого | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | |межах їх повноважень. Норми | | | | | | | | |цього підпункту поширюються | | | | | | | | |також на безоплатну передачу | | | | | | | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | |інфраструктури та житлового | | | | | | | | |фонду разом з об'єктами | | | | | | | | |інженерної інфраструктури з | | | | | | | | |балансу платника податку, який | | | | | | | | |перебуває в державній або | | | | | | | | |комунальній власності, на | | | | | | | | |баланс іншої юридичної особи, | | | | | | | | |яка перебуває в державній або | | | | | | | | |комунальній власності, | | | | | | | | |відповідно до рішення органу | | | | | | | | |державної влади або місцевого | | | | | | | | |самоврядування, до сфери | | | | | | | | |управління яких належить такий | | | | | | | | |платник податку та така інша | | | | | | | | |юридична особа | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010151 |Не оподатковуються операції з |Указ Президента України | 857 | 07.08.98 р. | 01.10.98 р. | | | | |ввезення (пересилання) з-за |"Про деякі зміни в | | | | | | | |меж митного кордону України |оподаткуванні" | | | | | | | |товарів, а також супутніх | | | | | | | | |таким товарам робіт (послуг) | | | | | | | | |на користь магазинів | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |розташованих на території | | | | | | | | |України в зонах митного | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | |ліцензійні склади) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010154 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 р. | 01.10.98 р. | |Змінено згідно | | |операції з: |податок на додану | | | | |з Указом | | |надання послуг з перевезення |вартість", пп. 5.1.13 п. | | | | |Президента | | |пасажирів міським транспортом, |5.1 ст. 5 | | | | |України від | | |тарифи на які регулюються у | | | | | |07.08.98 р. N | | |встановленому законом порядку, | | | | | |857 "Про деякі | | |за винятком операцій з надання | | | | | |зміни в | | |пасажирського транспорту в | | | | | |оподаткуванні" | | |оренду (прокат) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010155 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 228 | 05.11.98 р. | 01.12.98 р. |до 15.01.99 | | | |податком на додану вартість |звільнення від | | | | р. | | | |операції з продажу виробничими |оподаткування грошових | | | | | | | |та торговельними |коштів, які | | | | | | | |підприємствами дитячих |спрямовуються на | | | | | | | |святкових подарунків, що |проведення новорічних і | | | | | | | |закуповуються за рахунок |різдвяних свят для дітей | | | | | | | |коштів Фонду соціального |та підлітків, та | | | | | | | |страхування України, |операції з продажу | | | | | | | |профспілкових комітетів |дитячих святкових | | | | | | | |підприємств і організацій, |подарунків", ст. 2 | | | | | | | |інших неприбуткових | | | | | | | | |організацій | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010156 |Не справляється податок на |Закон України "Про | 362 | 24.12.98 р. | 01.01.99 р. | діє до | | | |додану вартість за операціями |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |з надання послуг, пов'язаних з |Закону України "Про | | | | р. | | | |перевезенням (переміщенням) |податок на додану | | | | | | | |пасажирів та вантажів |вартість", п. 11.15 ст. | | | | | | | |транзитом через територію і |11 | | | | | | | |порти України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010157 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 р. | діє до | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |продажу вугілля та продуктів |Закону України "Про | | | | р. | | | |його збагачення, вугільних та |податок на додану | | | | | | | |торфових брикетів |вартість", п. 11.6 ст. | | | | | | | | |11 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010158 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 | діє до | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |продажу електроенергії |Закону України "Про | | | | р. | | | | |податок на додану | | | | | | | | |вартість", п. 11.6 ст. | | | | | | | | |11 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010159 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 362 | 24.12.98 р. | 01.01.99 | діє до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | р. | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість", п. 11.15 ст. | | | | | | | |із бюджету при: |11 | | | | | | | |наданні послуг, пов'язаних з | | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) | | | | | | | | |пасажирів та вантажів | | | | | | | | |транзитом через територію і | | | | | | | | |порти України розрахунками в | | | | | | | | |іноземній валюті | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010160 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 р. | діє до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | р. | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу вугілля та продуктів | | | | | | | | |його збагачення, вугільних і | | | | | | | | |торфових брикетів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010161 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 р. | до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2000 | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | р. | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу електроенергії | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010162 |Не підлягають сплаті до |Указ Президента України |1328/98 | 02.12.98 р. | 01.01.99 р. | до | | | |бюджету суми податку на додану |"Про підтримку | | | | 01.01.2004 | | | |вартість, які нараховуються |сільськогосподарських | | | | р. | | | |сільськогосподарськими |товаровиробників" | | | | | | | |товаровиробниками - платниками | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | |щодо операцій з продажу | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |включаючи продукцію (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів), | | | | | | | | |виготовлену на давальницьких | | | | | | | | |умовах із власної | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |сировини, крім операцій з | | | | | | | | |продажу переробним | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | | | |живою вагою | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010163 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 р. | до | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до ст. 11 | | | | 01.01.2010 | | | |продажу газу, імпортованого в |Закону України "Про | | | | р. | | | |Україну |податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010164 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 368 | 25.12.98 р. | 01.01.99 р. | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до ст. 11 | | | | | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |із бюджету при: продажу газу, | | | | | | | | |імпортованого в Україну | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010165 |На період функціонування |Закон України з питань | 403 | 15.01.99 р. | | до | | | |спеціальної економічної зони |оподаткування у зв'язку | | | | 01.01.2020 | | | |"Яворів" справляння податку на |із створенням | | | | р. | | | |додану вартість здійснюється з |спеціальної економічної | | | | | | | |урахуванням особливостей, |зони "Яворів" | | | | | | | |встановлених Законом України | | | | | | | | |"Про спеціальну економічну | | | | | | | | |зону "Яворів" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010166 |Звільняється від обкладення |Указ Президента України |1359/98 | 28.12.98 р. | 04.02.99 р. | до | | | |ПДВ під час ввезення в Україну |"Про спеціальний режим | | | | 01.01.2004 | | | |устаткування та обладнання |інвестиційної діяльності | | | | р. | | | |(крім підакцизних товарів) для |на територіях | | | | | | | |реалізації інвестиційного |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |проекту в порядку, визначеному |Луганській області" | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010167 |На період функціонування |Указ Президента України |1339/98 | 09.12.98 р. | 09.01.99 р. | до | | | |спеціальної економічної зони |"Про спеціальну | | | | 01.01.2029 | | | |"Закарпаття" справляння |економічну зону | | | | р. | | | |податку на додану вартість при |"Закарпаття" | | | | | | | |здійсненні операцій з ввезення | | | | | | | | |(вивезення) товарів та інших | | | | | | | | |предметів проводиться з | | | | | | | | |урахуванням особливостей, | | | | | | | | |встановлених Указом Президента | | | | | | | | |України "Про спеціальну | | | | | | | | |економічну зону "Закарпаття" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010168 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 р. | 22.12.98 р. | | | | |ПДВ операції з продажу та |внесення змін до деяких | | | | | | | |безкоштовної передачі |законів України з метою | | | | | | | |приладів, обладнання, |підтримки наукової і | | | | | | | |матеріалів науковим установам |науково-технічної | | | | | | | |та науковим організаціям, |діяльності" | | | | | | | |вищим навчальним закладам III | | | | | | | | |- IV рівнів акредитації, | | | | | | | | |внесеним до Державного реєстру | | | | | | | | |наукових організацій, яким | | | | | | | | |надається підтримка держави за | | | | | | | | |умови використання їх виключно | | | | | | | | |для власних потреб" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010169 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 р. | 22.12.98 р. | | | | |ПДВ операції з ввезення |внесення змін до деяких | | | | | | | |(імпортування) науковими |законів України з метою | | | | | | | |установами, науковими |підтримки наукової і | | | | | | | |організаціями, вищими |науково-технічної | | | | | | | |навчальними закладами III - IV |діяльності" | | | | | | | |рівнів акредитації наукових | | | | | | | | |приладів і обладнання, які | | | | | | | | |використовуються ними виключно | | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010170 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, з: ввезення | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | |територію та закупівлі на | | | | | | | | |митній території України | | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, | | | | | | | | |устаткування та обладнання) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010171 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, з: виконання | | | | | | | | |робіт та надання послуг, що | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010172 |Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | до | | | |звільняються від оподаткування |загальні засади | | | | 01.01.2004 | | | |операції з ввезення |подальшої експлуатації і | | | | р. | | | |(пересилання) на митну |зняття з експлуатації | | | | | | | |територію України товарів |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |(сировини, матеріалів, |перетворення | | | | | | | |устаткування та обладнання), |зруйнованого четвертого | | | | | | | |які використовуються для |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |розвитку виробництва та |екологічно безпечну | | | | | | | |створення нових робочих місць |систему" | | | | | | | |у місті Славутич | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010173 |Звільняються від обкладення |Указ Президента України |1191/98 | 27.10.98 р. | 27.11.98 р. | до | | | |ПДВ операції з продажу |"Про державну підтримку | | | | 01.01.2009 | | | |космічних комплексів, |космічної діяльності" | | | | р. | | | |космічних ракетоносіїв, | | | | | | | | |космічних апаратів, наземних | | | | | | | | |сегментів космічних систем та | | | | | | | | |їх агрегатів, систем і | | | | | | | | |комплектуючих, що вироблені | | | | | | | | |суб'єктами космічної | | | | | | | | |діяльності за рахунок коштів | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010174 |Звільняються від обкладення |Указ Президента України | 657 | 18.06.98 р. | 20.07.98 р. | до | | | |податком на додану вартість |"Про спеціальну | | | | 01.01.2010 | | | |устаткування та обладнання |економічну зону | | | | р. | | | |(крім підакцизних товарів), |"Славутич" | | | | | | | |які ввозяться в Україну | | | | | | | | |суб'єктами зони "Славутич" для | | | | | | | | |потреб власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |затверджених у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010175 |На період функціонування |Закон України "Про | 356 | 24.12.98 р. | 14.01.99 р. | до | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну | | | | 01.01.2059 | | | |"Азов" справляння податку на |зону та спеціальний | | | | р. | | | |додану вартість здійснюється з |режим інвестиційної | | | | | | | |урахуванням особливостей, |діяльності в Донецькій | | | | | | | |встановлених Законом України |області" | | | | | | | |"Про спеціальну економічну | | | | | | | | |зону та спеціальний режим | | | | | | | | |інвестиційної діяльності в | | | | | | | | |Донецькій області" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010176 |На період проведення |Указ Президента України | 461/99 | 30.04.99 р. | 01.07.99 р. | 01.07.2001 | | | |експерименту запроваджено |"Про економічний | | | | р. | | | |сплату єдиного податку замість |експеримент щодо | | | | | | | |податку на додану вартість |стабілізації роботи | | | | | | | |(крім податку на додану |підприємств легкої та | | | | | | | |вартість, сплата якого |деревообробної | | | | | | | |передбачена частиною першою |промисловості | | | | | | | |ст. 8 Указу) підприємствами за |Чернівецької області" | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010177 |Ввезення товарів критичного |Закон України "Про | 624 | 06.05.99 р. | 29.05.99 р. | 01.01.2001 | | | |імпорту для вітчизняного |внесення змін до ст. 11 | | | | р. | | | |виробництва (крім їх ввезення |Закону України "Про | | | | | | | |на умовах переробки |податок на додану | | | | | | | |давальницької сировини) в |вартість" | | | | | | | |момент перетину митного | | | | | | | | |кордону здійснюється без | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | |вартість | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010178 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 442 | 18.02.99 р. | 01.01.99 р. | 01.01.2004 | | | |вартість, що підлягає сплаті |внесення змін до ст. 11 | | | | р. | | | |до бюджету |Закону України "Про | | | | | | | |сільськогосподарськими |податок на додану | | | | | | | |підприємствами усіх форм |вартість" | | | | | | | |власності за реалізовані ними | | | | | | | | |молоко, худобу, птицю, вовну, | | | | | | | | |а також за молочну продукцію | | | | | | | | |та м'ясопродукти, вироблені у | | | | | | | | |власних переробних цехах, | | | | | | | | |повністю залишається у | | | | | | | | |розпорядженні цих | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | |підприємств і спрямовується на | | | | | | | | |підтримку власного виробництва | | | | | | | | |тваринницької продукції та | | | | | | | | |продукції птахівництва | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010179 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 р. | 21.08.99 р. | | | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |повернення основних фондів, |законів України з метою | | | | | | | |попередньо внесених до |стимулювання | | | | | | | |статутного фонду юридичної |інвестиційної | | | | | | | |особи іншими юридичними або |діяльності" | | | | | | | |фізичними особами у разі їх | | | | | | | | |виходу з числа засновників або | | | | | | | | |учасників такої юридичної | | | | | | | | |особи, або при ліквідації | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на митну | | | | | | | | |територію України (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | |території України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010180 |Звільняються від обкладення |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 р. | 21.08.99 р. | | | | |ПДВ операції з оплати вартості |внесення змін до деяких | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |законів України з метою | | | | | | | |науково-дослідних і |стимулювання | | | | | | | |дослідницько-конструкторських |інвестиційної | | | | | | | |робіт, які здійснюються за |діяльності" | | | | | | | |рахунок Державного бюджету | | | | | | | | |України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14010181 |Звільняються від обкладення |Закон України "Про | 854 | 07.07.99 р. | 27.07.99 р. | 01.01.2005 | | | |ПДВ операції з продажу путівок |внесення змін до Закону | | | | р. | | | |на санаторно-курортне |України "Про податок на | | | | | | | |лікування та відпочинок у |додану вартість" | | | | | | | |санаторно-курортних закладах, | | | | | | | | |розміщених в Автономній | | | | | | | | |Республіці Крим (включаючи | | | | | | | | |продаж путівок нерезидентам) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Акцизний збір з |14020000 |ПІЛЬГИ ЩОДО АКЦИЗНОГО ЗБОРУ З | | | | | | | вітчизняних товарів | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020001 |Акцизний збір не справляється |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 р. | 11.01.93 р. | | | | |при реалізації підакцизних |Міністрів України "Про | | | | | | | |товарів (продукції) на експорт |акцизний збір", ст. 5 | | | | | | | |за іноземну валюту (крім | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | |передбачено Законом України | | | | | | | | |від 15.09.96 р. N 329/95-ВР | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові | | | | | | | | |вироби" (код пільги 14020007)) | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 р. | 11.01.93 р. | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про | | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір", ст. 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, що | | | | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 12.12.95 р. | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на | | | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |"в" п. 2 ст. 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 12.12.95 р. | | | | |г) вартість алкогольних напоїв |акцизний збір на | | | | | | | |та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |експортованих за межі митної |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |території України за іноземну |"г" п. 2 ст. 3 | | | | | | | |валюту, за умови надходження | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | |рахунок підприємства | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020010 |У разі використання |Указ Президента України | 443 | 08.05.98 р. | 12.05.93 р. |06.01.99 р. | | | |вітчизняними виробниками |"Про заходи щодо | | | | | | | |спирту етилового на |регулювання реалізації | | | | | | | |виготовлення лікарських |спирту етилового та | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та |алкогольних напоїв", п. | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |3 | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, під час придбання | | | | | | | | |якого було сплачено акцизний | | | | | | | | |збір, цим виробникам | | | | | | | | |відшкодовуються сплачені суми | | | | | | | | |акцизного збору протягом року | | | | | | | | |з дня надходження відповідних | | | | | | | | |сум до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають вітчизняні | | | | | | | | |товаровиробники підакцизних | | | | | | | | |товарів за умови, що під час | | | | | | | | |придбання спирту етилового в | | | | | | | | |його вартості був врахований | | | | | | | | |акцизний збір і в | | | | | | | | |розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах підприємства - | | | | | | | | |виробника спирту етилового | | | | | | | | |сума акцизного збору виділена | | | | | | | | |окремим рядком. На суму | | | | | | | | |податкового зобов'язання щодо | | | | | | | | |сплати акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути виданий податковий | | | | | | | | |вексель на строк до 90 | | | | | | | | |календарних днів, один | | | | | | | | |примірник якого надається | | | | | | | | |органу державної податкової | | | | | | | | |служби за місцем реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, другий | | | | | | | | |примірник залишається у цього | | | | | | | | |підприємства, третій надається | | | | | | | | |підприємству - виробнику | | | | | | | | |спирту етилового | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020011 |Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 р. | 12.06.96 р. | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", п. 5 | | | | | | | |збором не підлягають | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 р. | 07.05.92 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 р. | 31.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно |внесення змін і | | | | | | | |із Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 р. | 24.01.97 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом | | | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 р. | 02.08.91 р. | | | | |учасників Програми згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 р. | 22.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020017 |Тимчасово, до 2000 року, |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 р. | 12.08.96 р. | | | | |звільнити від обкладення |ставки акцизного збору | | | | | | | |акцизним збором виготовлені на |та ввізного мита на | | | | | | | |українських підприємствах |деякі товари | | | | | | | |магнітофони, меблі, харчові |(продукцію)", п. 4 | | | | | | | |продукти, одяг хутровий із | | | | | | | | |норки, нутрії, песця або | | | | | | | | |лисиці | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020018 |Звільнити від обкладення |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 р. | 12.08.96 р. | | | | |акцизним збором обороти з |ставки акцизного збору | | | | | | | |реалізації (митну вартість): |та ввізного мита на | | | | | | | |одягу хутрового, виготовленого |деякі товари | | | | | | | |з кушнірських та підніжних |(продукцію)", п. 3 | | | | | | | |клаптів, низькозалікових шкур | | | | | | | | |та шкурок; одягу із | | | | | | | | |натуральної шкіри, | | | | | | | | |виготовленого з відходів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020019 |Звільнити до 1 січня 2007 року |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 р. | 08.07.97 р. | діє до | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | | 01.01.2007 | | | |обороти з реалізації легкових, |України "Про ставки | | | | р. | | | |вантажопасажирських |акцизного збору і | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, що |ввізного мита на деякі | | | | | | | |виробляються українськими |транспортні засоби та | | | | | | | |підприємствами усіх форм |шини до них", п. 1 ст. 1 | | | | | | | |власності. Пільги, передбачені | | | | | | | | |цією статтею, поширюються на | | | | | | | | |обороти з реалізації | | | | | | | | |транспортних засобів, що | | | | | | | | |виробляються на українських | | | | | | | | |підприємствах з імпортних та | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | |комплектуючих, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 1000 штук | | | | | | | | |автомобілів і 1000 штук | | | | | | | | |мотоциклів на рік, у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020020 |Звільнити до 1 січня 2000 року |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 р. | 08.07.97 р. | діє до | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | | 01.01.2000 | | | |обороти з реалізації шин |України "Про ставки | | | | р. | | | |пневматичних гумових для |акцизного збору і | | | | | | | |легкових автомобілів (код 40 |ввізного мита на деякі | | | | | | | |11 10000), що виробляються |транспортні засоби та | | | | | | | |українськими підприємствами |шини до них", п. 2 ст. 1 | | | | | | | |усіх форм власності. Пільги, | | | | | | | | |передбачені цією статтею, | | | | | | | | |поширюються на обороти з | | | | | | | | |реалізації зазначених шин, | | | | | | | | |вироблених на українських | | | | | | | | |підприємствах, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 100000 | | | | | | | | |шин на рік у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020021 |Звільнити до 1 січня 2000 року |Указ Президента України | 737/98 | 04.07.98 р. | | діє до |Змінено згідно | | |від обкладення акцизним збором |"Про стимулювання | | | |01.01.99 р. |з Законом | | |обороти з реалізації |виробництва телевізорів | | | | |України від | | |кольорових телевізорів (код |кольорового зображення", | | | | |20.11.98 р. N | | |виробу за Гармонізованою |п. 2 | | | | |276-XIV "Про | | |системою опису та кодування | | | | | |внесення змін | | |товарів 8528 10), що | | | | | |до Закону | | |виробляються українськими | | | | | |України "Про | | |підприємствами усіх форм | | | | | |ставки | | |власності (з потужністю | | | | | |акцизного | | |кожного виробництва не менш як | | | | | |збору і | | |250000 таких телевізорів на | | | | | |ввізного мита | | |рік), за умови виробництва | | | | | |на деякі | | |цими підприємствами не менш як | | | | | |товари | | |5000 телевізорів на місяць | | | | | |(продукцію)" | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020022 |На товари за кодом 2208 10 900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 р. | 07.03.98 р. | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і | | | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020023 |До 1 січня 2001 року звільнити |Закон України "Про |276-XIV | 20.11.98 р. | 01.01.99 р. | 01.01.2001 | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | | р. | | | |обороти з реалізації |України "Про ставки | | | | | | | |кольорових телевізорів (код за |акцизного збору і | | | | | | | |Гармонізованою системою опису |ввізного мита на деякі | | | | | | | |та кодування товарів 8528 10), |товари (продукцію)" | | | | | | | |що виробляються українськими | | | | | | | | |підприємствами усіх форм | | | | | | | | |власності з потужністю кожного | | | | | | | | |виробництва не менш як 100000 | | | | | | | | |телевізорів на рік, за умови | | | | | | | | |виробництва цими | | | | | | | | |підприємствами не менш як 1000 | | | | | | | | |телевізорів на місяць, при | | | | | | | | |виготовленні яких використано | | | | | | | | |не менше 20 відсотків | | | | | | | | |матеріалів, вузлів, | | | | | | | | |компонентів та комплектуючих | | | | | | | | |виробів вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14020024 |При отриманні спирту етилового |Закон України "Про |311-XIV | 11.12.98 р. | 06.01.99 р. | | | | |неденатурованого суб'єктами |внесення змін до деяких | | | | | | | |підприємницької діяльності - |законів України щодо | | | | | | | |підприємствами первинного |ставок акцизного збору і | | | | | | | |виноробства для виготовлення |ввізного мита та порядку | | | | | | | |виноградних виноматеріалів чи |сплати акцизного збору", | | | | | | | |сусла акцизний збір не |ст. 4 | | | | | | | |сплачується такими | | | | | | | | |підприємствами, якщо зазначені | | | | | | | | |виноматеріали чи сусло | | | | | | | | |реалізовуються підприємствам | | | | | | | | |вторинного виноробства... | | | | | | | | |Порядок отримання суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | |підприємствами первинного | | | | | | | | |виноробства спирту етилового | | | | | | | | |неденатурованого та його | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |акцизному збору з вітчизняних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Акцизний збір з |14030000 |ПІЛЬГИ ЩОДО АКЦИЗНОГО ЗБОРУ З | | | | | | | імпортних товарів | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 р. | 11.01.93 р. | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про | | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір", ст. 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, що | | | | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 12.12.95 р. | | | | |а) митна вартість ввезених і |акцизний збір на | | | | | | | |конфіскованих на території |алкогольні напої та | | | | | | | |України алкогольних напоїв та |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких |"а" п. 2 ст. 3 | | | | | | | |не визначено власника, а також | | | | | | | | |тих, що перейшли до держави за | | | | | | | | |правом спадкоємства | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 15.09.95 р. | | | | |б) митна вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |що перевозяться через |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |територію України транзитом |"б" п. 2 ст. 3 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 12.12.95 р. | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на | | | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |"в" п. 2 ст. 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 р. | 12.12.95 р. | | | | |е) митна вартість зразків |акцизний збір на | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених на |тютюнові вироби", пп. | | | | | | | |територію України з метою |"е" п. 2 ст. 3 | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | |показу чи демонстрації під час | | | | | | | | |проведення виставок, | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | |ярмарок тощо, пропускаються | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030010 |У разі використання |Указ Президента України | 443 | 08.05.98 р. | 12.05.93 р. |06.01.99 р. | | | |вітчизняними виробниками |"Про заходи щодо | | | | | | | |спирту етилового на |регулювання реалізації | | | | | | | |виготовлення лікарських |спирту етилового та | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та |алкогольних напоїв", п. | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |3 | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, під час придбання | | | | | | | | |якого було сплачено акцизний | | | | | | | | |збір, цим виробникам | | | | | | | | |відшкодовуються сплачені суми | | | | | | | | |акцизного збору протягом року | | | | | | | | |з дня надходження відповідних | | | | | | | | |сум до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають вітчизняні | | | | | | | | |товаровиробники підакцизних | | | | | | | | |товарів за умови, що під час | | | | | | | | |придбання спирту етилового в | | | | | | | | |його вартості був врахований | | | | | | | | |акцизний збір і в | | | | | | | | |розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах підприємства - | | | | | | | | |виробника спирту етилового | | | | | | | | |сума акцизного збору виділена | | | | | | | | |окремим рядком. | | | | | | | | |На суму податкового | | | | | | | | |зобов'язання щодо сплати | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути виданий податковий | | | | | | | | |вексель на строк до 90 | | | | | | | | |календарних днів, один | | | | | | | | |примірник якого надається | | | | | | | | |органу державної податкової | | | | | | | | |служби за місцем реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, другий | | | | | | | | |примірник залишається у цього | | | | | | | | |підприємства, третій надається | | | | | | | | |підприємству - виробнику | | | | | | | | |спирту етилового | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030011 |Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 р. | 12.06.96 р. | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", п. 5 | | | | | | | |збором не підлягають | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 р. | 07.05.92 р. | | | | |учасників Угоди згідно |внесення змін і | | | | | | | |із Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 р. | 31.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України | | | | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 р. | 24.01.97 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом | | | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 р. | 02.08.91 р. | | | | |учасників Програми згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 р. | 22.12.93 р. | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030017 |На товари за кодом 2208 10 900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 р. | 07.03.98 р. | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і | | | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14030018 |Тимчасово, до 31 грудня 1999 |Закон України "Про |964-XIV | 15.07.99 р. | серпень | до | | | |року, звільнити підприємства |внесення змін до деяких | | | 1999 р. |31.12.99 р. | | | |водного транспорту за |законів України" | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |від сплати акцизного збору при | | | | | | | | |ввезенні ними для власних | | | | | | | | |потреб нафтопродуктів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |14035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |акцизному збору з імпортних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Ввізне мито |15010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ВВІЗНОГО МИТА | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010001 |Звільнення від сплати митного |Митний кодекс України, | 1970-XII | 12.12.91 р. | 15.12.91 р. | | | | |обкладення дипломатичних, |ст. 59, 63 | | | | | | | |консульських представництв | | | | | | | | |іноземних держав на території | | | | | | | | |України в частині предметів, | | | | | | | | |призначених для офіційного | | | | | | | | |користування представництв | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010002 |Митні пільги для міжнародних, |Визначаються | | | | | | | |міжурядових організацій та |відповідними | | | | | | | |представництв іноземних держав |міжнародними угодами | | | | | | | |при них |України, ст. 67 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010003 |Митні пільги міжнародним |Надаються законами | | | | | | | |неурядовим організаціям |України, ст. 67 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010004 |Митні пільги спільним |Надаються законами | | | | | | | |підприємствам за участю |України, ст. 68 | | | | | | | |українських та іноземних | | | | | | | | |юридичних осіб та громадян, | | | | | | | | |іноземним підприємствам, | | | | | | | | |організаціям та їхнім | | | | | | | | |представництвам | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010005 |Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 р. | 08.02.92 р. | | | | |суб'єктам господарювання у |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |вигляді застосування |ст. 8 | | | | | | | |преференційних, пільгових | | | | | | | | |ставок ввізного мита до | | | | | | | | |товарів та інших предметів у | | | | | | | | |разі їх походження з держав, | | | | | | | | |які входять разом з Україною | | | | | | | | |до митних союзів, утворюють | | | | | | | | |спеціальні митні зони, | | | | | | | | |користуються в Україні режимом | | | | | | | | |найбільшого сприяння | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010006 |Митні пільги надаються: у |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 р. | 08.02.92 р. | | | | |вигляді звільнення від сплати |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |мита - всеукраїнським та |ст. 19 | | | | | | | |міжнародним об'єднанням | | | | | | | | |громадян, які постраждали | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, у статутній | | | | | | | | |діяльності яких передбачено | | | | | | | | |надання соціальної і медичної | | | | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, їх підприємствам і | | | | | | | | |організаціям, засновниками | | | | | | | | |яких є ці об'єднання, за | | | | | | | | |умови, що особи, які | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | |становлять не менше 75 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності членів об'єднань і | | | | | | | | |працюючих на цих підприємствах | | | | | | | | |- у частині товарів (крім | | | | | | | | |підакцизних), що імпортуються | | | | | | | | |за переліком і обсягами, що | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010007 |Звільнення від сплати мита - |Декрет Кабінету | 4-93 | 11.01.93 р. | 14.01.93 р. | | | | |суб'єктів господарювання при |Міністрів України "Про | | | | | | | |ввезенні ними товарів за |Єдиний митний тариф | | | | | | | |рахунок коштів Державного |України", п. 2 | | | | | | | |валютного фонду України, | | | | | | | | |республіканського (Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим), місцевих | | | | | | | | |валютних фондів, іноземних | | | | | | | | |кредитів, що надаються під | | | | | | | | |гарантію Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, а також при ввезенні | | | | | | | | |засобів захисту рослин і | | | | | | | | |тварин, калійних і фосфатних | | | | | | | | |добрив | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010008 |Майно, що ввозиться в Україну |Закон України "Про режим | 93/96-ВР | 19.03.96 р. | 19.03.96 р. | | | | |як внесок іноземного інвестора |іноземного | | | | | | | |до статутного фонду |інвестування", ст. 18 | | | | | | | |підприємств з іноземними | | | | | | | | |інвестиціями, або майно (крім | | | | | | | | |товарів для реалізації або | | | | | | | | |власного споживання), що | | | | | | | | |ввозяться в Україну іноземними | | | | | | | | |інвесторами на строк не менше | | | | | | | | |трьох років з метою | | | | | | | | |інвестування на підставі | | | | | | | | |зареєстрованих договорів | | | | | | | | |(контрактів), звільняється від | | | | | | | | |обкладення митом | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010009 |До 1 січня 2008 року ввізне |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09 97 р. | 19.09.97 р. | 01.01.2008 | | | |мито не справляється при |стимулювання виробництва | | | | р. | | | |ввезенні товарів (включаючи |автомобілів в Україні", | | | | | | | |машинокомплекти) на митну |ст. 2 | | | | | | | |територію України, які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запасних частин до них з | | | | | | | | |інвестицією (у тому числі | | | | | | | | |іноземною) виключно в грошовій | | | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010010 |Звільнення від сплати мита, |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 р. | 08.01.98 р. | | | | |зборів по імпорту та інших |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | |податків на товари, обладнання |про створення і | | | | | | | |і послуги, імпортовані або |діяльність Японського | | | | | | | |придбані в Україні для |центру в Україні" | | | | | | | |створення діяльності Центру | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010011 |Усе обладнання, майно та |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 р. | 07.08.98 р. | | | | |матеріали, які надаються та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |використовуються в рамках |Урядом України та Урядом | | | | | | | |допомоги від Швейцарії, в тому |Швейцарської | | | | | | | |числі технологічне обладнання, |Конфедерації про надання | | | | | | | |необхідне для тестування та |безповоротної фінансової | | | | | | | |настроювання медичного |допомоги на Проект | | | | | | | |обладнання, що поставляється |"Охорона здоров'я | | | | | | | |згідно з Проектом, повинні |матерів і дітей | | | | | | | |імпортуватись, |(неонатологія)" | | | | | | | |реекспортуватись та | | | | | | | | |використовуватись із | | | | | | | | |звільненням від будь-яких | | | | | | | | |зборів, мит, податків, що | | | | | | | | |справляються при перетинанні | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010012 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |ввізне мито не стягується при |зруйнованого четвертого | | | | | | | |ввезенні (пересиланні) на |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |митну територію України |екологічно безпечну | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |систему" | | | | | | | |устаткування та обладнання), | | | | | | | | |що надходять у рамках | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги, яка надається на | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15010013 |Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 р. | 13.01.99 р. | до | | | |ввізне мито не стягується при |загальні засади | | | | 01.01.2004 | | | |ввезенні (пересиланні) на |подальшої експлуатації і | | | | р. | | | |митну територію України |зняття з експлуатації | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |устаткування та обладнання), |перетворення | | | | | | | |які використовуються для |зруйнованого четвертого | | | | | | | |розвитку виробництва та |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |створення нових робочих місць |екологічно безпечну | | | | | | | |у місті Славутич. Перелік цих |систему" | | | | | | | |товарів і граничні обсяги їх | | | | | | | | |ввезення щорічно | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. Перелік | | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | | |діяльності, які користуються | | | | | | | | |пільгами щодо сплати ввізного | | | | | | | | |мита, затверджується | | | | | | | | |виконавчим комітетом | | | | | | | | |Славутицької міської ради у | | | | | | | | |порядку, визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |15015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |податках на міжнародну | | | | | | | | |торгівлю та зовнішні операції | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Місцеві податки і |16010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | збори | |І ЗБОРІВ. Органи місцевого |Міністрів України "Про | | | | | | | |самоврядування в межах своєї |місцеві податки і | | | | | | | |компетенції мають право |збори", ст. 18 | | | | | | | |запроваджувати пільгові | | | | | | | | |податкові ставки, повністю | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві | | | | | | | | |податки і збори або звільняти | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | |відстрочку у сплаті місцевих | | | | | | | | |податків і зборів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Податок з реклами |16010009 |Пільги щодо податку з реклами, |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | | |що встановлені органами |Міністрів України "Про | | | | | | | |місцевого самоврядування |місцеві податки і | | | | | | | | |збори", ст. 18 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збір за право |16010010 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | використання | |використання місцевої |Міністрів України "Про | | | | | | місцевої символіки | |символіки, що встановлені |місцеві податки і | | | | | | | |органами місцевого |збори", ст. 18 | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збір за право |16010011 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | проведення кіно- і | |проведення кіно- і телезйомок, |Міністрів України "Про | | | | | | телезйомок | |що встановлені органами |місцеві податки і | | | | | | | |місцевого самоврядування |збори", ст. 18 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збір за право |16010012 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | проведення місцевих | |проведення місцевих аукціонів, |Міністрів України "Про | | | | | | аукціонів, | |конкурсного розпродажу і |місцеві податки і | | | | | | конкурсного | |лотерей, що встановлені |збори", ст. 18 | | | | | | розпродажу і лотерей | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Комунальний податок |16010013 |Пільги щодо комунального |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | | |податку, що встановлені |Міністрів України "Про | | | | | | | |органами місцевого |місцеві податки і | | | | | | | |самоврядування |збори", ст. 18 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Збір за видачу |16010015 |Пільги щодо збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 р. | 11.06.93 р. | | | дозволу на | |дозволу на розміщення об'єктів |Міністрів України "Про | | | | | | розміщення об'єктів | |торгівлі та сфери послуг, що |місцеві податки і | | | | | | торгівлі та сфери | |встановлені органами місцевого |збори", ст. 18 | | | | | | послуг | |самоврядування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| Державне мито |22090000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО МИТА |Надаються окремими | | | | | | | | |постановами Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |соціального страхування та |державне мито", п. 7 ст. | | | | | | | |органи соціального |4 | | | | | | | |забезпечення - за регресними | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | |виплачених допомоги та пенсій | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: державні й |Міністрів України "Про | | | | | | | |громадські органи, |державне мито", п. 10 | | | | | | | |підприємства, установи, |ст. 4 (п. 10 ст. 4 | | | | | | | |організації та громадяни, які |доповнено згідно із | | | | | | | |звернулися у випадках, |Законом від 15.07.94 р. | | | | | | | |передбачених чинним |N 107/94-ВР) | | | | | | | |законодавством, із заявами до | | | | | | | | |суду щодо захисту прав та | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх прав | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: органи місцевого |Міністрів України "Про | | | | | | | |та регіонального |державне мито", п. 11 | | | | | | | |самоврядування - за позовами |ст. 4 | | | | | | | |до суду або арбітражного суду | | | | | | | | |про визнання недійсними актів | | | | | | | | |інших органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування, | | | | | | | | |місцевих державних | | | | | | | | |адміністрацій, підприємств, | | | | | | | | |об'єднань, організацій і | | | | | | | | |установ, які ущемляють їх | | | | | | | | |повноваження; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | |земельну ділянку | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України "Про | | | | | | | |адміністрації - за позовами до |державне мито", п. 12 | | | | | | | |арбітражного суду про визнання |ст. 4 | | | | | | | |недійсними актів органів | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | |самоврядування, що суперечать | | | | | | | | |чинному законодавству | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: фінансові органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |та державні податкові |державне мито", п. 15 | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |ст. 4 (п. 15 ст. 4 | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів свідоцтв |доповнено абзацом 3 | | | | | | | |про право держави на спадщину |згідно із Законом N | | | | | | | |та документів, необхідних для |68/94-ВР від 30.06.94 р. | | | | | | | |одержання цих свідоцтв, за |) | | | | | | | |вчинення державними | | | | | | | | |нотаріальними конторами | | | | | | | | |виконавчих написів про | | | | | | | | |стягнення податків, платежів, | | | | | | | | |зборів і недоїмок; | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | |податкові інспекції - позивачі | | | | | | | | |й відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду; | | | | | | | | |органи державного контролю за | | | | | | | | |цінами - позивачі й | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України "Про | | | | | | | |адміністрації, виконкоми |державне мито", п. 19 | | | | | | | |місцевих рад народних |ст. 4 | | | | | | | |депутатів, підприємства, | | | | | | | | |установи, організації, | | | | | | | | |колективні | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | |будівлями (крім м. Києва та | | | | | | | | |курортних місцевостей), | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, а також громадяни, | | | | | | | | |які виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, та власники цих | | | | | | | | |будинків і квартир | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України "Про | | | | | | | |Міністерство охорони |державне мито", п. 27 | | | | | | | |навколишнього природного |ст. 4 (п. 27 частини 1 | | | | | | | |середовища України, |ст. 4 змінено згідно із | | | | | | | |Міністерство лісового |Законом N 3629-XII від | | | | | | | |господарства України та їхні |19.11.93 р.) | | | | | | | |органи на місцях, підприємства | | | | | | | | |Укрзалізниці, що здійснюють | | | | | | | | |захист лісонасаджень, органи | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | |запасів | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: всеукраїнські та |Міністрів України "Про | | | | | | | |міжнародні об'єднання |державне мито", п. 28 | | | | | | | |громадян, які постраждали |ст. 4 (п. 28 ст. 4 | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |змінено згідно із | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві |Законом N 303/96-ВР від | | | | | | | |осередки у більшості областей |10.07.96 р.) | | | | | | | |України, Українська Спілка | | | | | | | | |ветеранів Афганістану | | | | | | | | |(воїнів-інтернаціоналістів), | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства | | | | | | | | |та установи, республіканське | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | |солдатських матерів України" - | | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, а також за | | | | | | | | |вчинення всіх нотаріальних дій | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Національний |Міністрів України "Про | | | | | | | |банк України та його установи, |державне мито", п. 29 | | | | | | | |за винятком госпрозрахункових |ст. 4 | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Генеральна |Міністрів України "Про | | | | | | | |прокуратура України та її |державне мито", п. 30 | | | | | | | |органи - за позовами, з якими |ст. 4 | | | | | | | |вони звертаються до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду в інтересах | | | | | | | | |громадян і державних юридичних | | | | | | | | |осіб | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Центральна |Міністрів України "Про | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |державне мито", п. 31 | | | | | | | |комісії по виборах народних |ст. 4 | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | |підстав для скасування рішення | | | | | | | | |про реєстрацію кандидата в | | | | | | | | |депутати | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Фонд винаходів |Міністрів України "Про | | | | | | | |України - за дії, вказані в |державне мито", п. 32 | | | | | | | |пп. "у" п. 6 ст. 3 цього |ст. 4 | | | | | | | |Декрету, а також за позовами, | | | | | | | | |з якими він звертається до | | | | | | | | |суду або арбітражного суду | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Українська |Міністрів України "Про | | | | | | | |державна страхова комерційна |державне мито", п. 33 | | | | | | | |організація та її установи - |ст. 4 | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, в усіх | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | |страхування | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Пенсійний фонд |Міністрів України "Про | | | | | | | |України, його підприємства, |державне мито", п. 34 | | | | | | | |установи й організації; Фонд |ст. 4 | | | | | | | |України соціального захисту | | | | | | | | |інвалідів і його відділення | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: державні органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |приватизації - за позовами, з |державне мито", п. 35 | | | | | | | |якими вони звертаються до суду |ст. 4 (ст. 4 доповнено | | | | | | | |та арбітражного суду, в усіх |пунктом 35 згідно із | | | | | | | |справах, пов'язаних із |Декретом Кабінету | | | | | | | |захистом майнових інтересів |Міністрів України N | | | | | | | |держави, а також за проведення |43-93 від 30.04.93 р.) | | | | | | | |аукціонів, за операції з | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |Антимонопольного комітету |державне мито", п. 36 | | | | | | | |України - за позовами, з якими |ст. 4 (ст. 4 доповнено | | | | | | | |вони звертаються до суду або |п. 36 згідно із Законом | | | | | | | |арбітражного суду у зв'язку з |N 82/95-ВР від 02.03.95 | | | | | | | |порушенням антимонопольного |р.) | | | | | | | |законодавства | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: державні |Міністрів України "Про | | | | | | | |замовники та виконавці |державне мито", п. 38 | | | | | | | |державного замовлення за |ст. 4 (ст. 4 доповнено | | | | | | | |позовами, з якими вони |п. 38 згідно із Законом | | | | | | | |звертаються до суду у справах |N 589/96-ВР від 12.12.96 | | | | | | | |про відшкодування збитків, |р.) | | | | | | | |завданих при укладенні, | | | | | | | | |внесенні змін до державних | | | | | | | | |контрактів, а також | | | | | | | | |невиконанням або неналежним | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 21.01.93 р. | | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України "Про | | | | | | | |справах нагляду за страховою |державне мито", п. 39 | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |ст. 4 (ст. 4 доповнено | | | | | | | |якими він звертається до |п. 39 згідно із Законом | | | | | | | |арбітражного суду у справах |N 621/96-ВР від 19.12.96 | | | | | | | |про скасування державної |р.) | | | | | | | |реєстрації страховика як | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 р. | 14.04.97 р. | | | | |звільняються: Державний |Міністрів України "Про | | | | | | | |комітет України по |державне мито", п. 40 | | | | | | | |матеріальних резервах та |ст. 4 (ст. 4 доповнено | | | | | | | |підприємства, установи і |п. 40 згідно із Законом | | | | | | | |організації системи |N 131/97-ВР від 05.03.97 | | | | | | | |матеріального резерву - за |р.) | | | | | | | |позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду, | | | | | | | | |арбітражного суду у справах | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | |випливають із Закону України | | | | | | | | |"Про державний матеріальний | | | | | | | | |резерв" | | | | | | | ---------------------+---------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+------------+---------------| |22095000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 р. | 25.06.91 р. | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |державному миту | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Вісник податкової служби України", N 40\99

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: