open Про систему
Нечинна
                             
                             
Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про Єдиний митний тариф України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.107 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 28, ст.301

Законами
N 3893-XII ( 3893-12 ) від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.117
N 29/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст. 31
N 506/96-ВР від 15.11.96, ВВР, 1997, N 3, ст.6
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст.62
N 337/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.210
N 535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, N 47, ст.294
N 309-XIV ( 309-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.33
N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Єдиний митний тариф України, що додається
( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ).
2. Установити, що мито сплачується у національній валюті
України. Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів
Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки
Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються
під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні
засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив.
( Абзац другий статті 2 в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 608/96-ВР від 17.12.96 ) При ввезенні предметів дитячого асортименту ставки мита
зменшуються на 50 процентів. Зміна ставок мита, передбачених Єдиним митним тарифом
України, здійснюється Верховною Радою України. ( Статтю 2
доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 3893-XII
( 3893-12 ) від 28.01.94; в редакції Закону 29/96-ВР від 06.02.96;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 506/96-ВР від 15.11.96;
в редакції Закону N 337/97-ВР від 12.06.97 ) До законодавчого врегулювання питань про Єдиний митний тариф
України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) Кабінет Міністрів України має право змінювати ставки
мита щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через
митний кордон України, крім підакцизних товарів (предметів) та
товарів (предметів), щодо яких ставки мита встановлені законами
України. При цьому забороняється зменшувати ставки мита для
окремих юридичних та фізичних осіб і за окремими контрактами або
звільняти їх від сплати мита та переносити терміни його сплати.
( Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 337/97-ВР від
12.06.97 ) Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється
при ввезенні товарів (включаючи машинокомплекти) на митну
територію України, які використовуються для будівництва і
виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів і
запасних частин до них з інвестицією (у тому числі іноземною)
виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не
менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день внесення такої інвестиції до
їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому
законодавством порядку. Порядок і обсяги ввезення цих товарів
(включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з
визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про
стимулювання виробництва автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ),
якщо такі товари не виробляються підприємствами на території
України. У разі порушення цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у
встановленому законодавством порядку. ( Статтю 2 доповнено
частиною згідно із Законом N 535/97-ВР від 19.09.97 ) На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ввізне мито не
стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України
товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що
надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається
на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із
Законом N 309-XIV ( 309-14 ) від 11.12.98; із змінами, внесеними
згідно з Законом N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 ) ( Частину восьму статті 2 виключено на підставі Закону
N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )
3. З набуттям чинності Єдиним митним тарифом України всі
раніше визначені митні пільги, за винятком тих, що встановлені
законодавчими актами України та міжнародними договорами України,
не застосовуються.
4. Зупинити дію:
частини третьої статті 2, частини другої статті 7 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259), статей 1, 3, 4,
частини другої статті 9 в частині встановлення ставок вивізного
мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статті 17
цього Закону в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним
митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті, а також
частини третьої цієї статті в частині перерахунку іноземної
валюти за курсом Національного банку України, який застосовується
для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях;
статті 7 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203);
частини четвертої статті 13 Закону Української РСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377) в частині встановлення ставок
вивізного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини
сьомої цієї статті.
5. Цей Декрет набуває чинності через 15 днів після
опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 11 січня 1993 року

N 4-93
Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: