open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про Антимонопольний комітет України")

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст. 90 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та з метою подальшого вдосконалення
законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
1. Частину другу статті 8 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1994 р.,
N 3, ст.14) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого
змісту: "рішення Антимонопольного комітету України про згоду на
створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів
підприємницької діяльності, якщо чинним законодавством визначена
необхідність такої згоди". У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
2. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 11, ст.
ст. 83, 94, N 13, ст. ст. 115, 116, N 19, ст. 204, N 26, ст. ст.
277, 279, 280): а) пункт 1 статті 3 доповнити новою частиною такого змісту: "Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і
статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом
України в порядку, визначеному чинним законодавством"; б) частину першу пункту 1 статті 5 доповнити реченням такого
змісту: "Рішення про створення підприємства у випадках,
передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з
Антимонопольним комітетом України"; в) пункт 2 статті 29 після слів "внутрішніх справ" доповнити
словами "Антимонопольного комітету України"; г) пункт 1 статті 34 викласти в такій редакції: "1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) підприємства провадяться з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а у
випадках, передбачених цим Законом, - за рішенням власника та за
участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати
такі підприємства, чи за рішенням суду або арбітражного суду.
Реорганізація підприємства, що зловживає своїм монопольним
становищем на ринку, може здійснюватись також шляхом його
примусового поділу в порядку, передбаченому чинним
законодавством. Реорганізація підприємства, яка може призвести до
екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що
зачіпають інтереси населення території, повинна погоджуватися з
відповідною Радою народних депутатів".
3. У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.644; 1993 р.,
N 11, ст.83, N 29, ст.308): а) статтю 27 доповнити частиною третьою такого змісту: "Контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у
сфері банківської діяльності здійснює Антимонопольний комітет
України. Реорганізація (злиття, приєднання) комерційних банків
здійснюється за погодженням з Антимонопольним комітетом України у
випадках, передбачених чинним законодавством"; б) частину другу статті 52 після слів "внутрішніх справ"
доповнити словами "Антимонопольного комітету України".
4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20,
ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209): а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту: "Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства"; б) у статті 20: частину першу викласти в такій редакції: "Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного
законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею"; частини п'яту - восьму виключити; в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції: "Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності розуміється: - здійснення демпінгу; - недобросовісна реклама; - здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством
недобросовісною конкуренцією".
5. Статтю 38 Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N
38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645) доповнити частиною третьою
такого змісту: "Антимонопольний комітет України здійснює контроль за
дотриманням вимог антимонопольного законодавства при обігу цінних
паперів".
6. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992
р., N 48, ст. 662): а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту: "Придбання господарським товариством часток (акцій), активів
інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства"; б) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту:
"Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним
законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України"; в) у статті 19: частину першу доповнити словами "з дотриманням вимог
антимонопольного законодавства"; частину другу доповнити реченням такого змісту:
"Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним
становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його
примусового поділу в порядку, передбаченому чинним
законодавством".
7. Пункт 2 статті 4 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994
р., N 1, ст. 1) після слів "призначених для споживачів" доповнити
словами "Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення".
8. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06,
1503-06 ): а) частину першу статті 5 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) за заявою органів Антимонопольного комітету України з
питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції"; б) частину першу статті 348 доповнити пунктом 20 такого
змісту: "20) рішення Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень у передбачених законодавчими актами
випадках"; в) частину першу статті 356 після слів і цифр "(пункт 3
статті 5 цього Кодексу)" доповнити словами "органів
Антимонопольного комітету України".
9. У Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р.,
N 33, ст. 347): а) частину третю статті 5 після слова "прокурора" доповнити
словами "Антимонопольного комітету України та його територіальних
відділень"; б) частину першу статті 12 доповнити пунктом 3 такого змісту: "3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України з питань, віднесених законодавчими актами до їх
компетенції".
10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N
49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257) доповнити
пунктом 36 такого змісту: "36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами,
з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з
порушенням антимонопольного законодавства".
11. Частину першу статті 39 Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного
інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28,
ст. 302) після слів "мають право" доповнити словами "з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року
N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств,
що займають монопольне становище на ринку" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 118, N 24, ст. 269).
2. Пункт "а" статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від
12 травня 1993 року N 49-93 "Про внесення змін до Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції в підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 27, ст. 291).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 1995 року

N 82/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: