open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про Антимонопольний комітет України")

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст. 90 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30

Кодексами
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,

ст.492
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та з метою подальшого вдосконалення
законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20,
ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209): а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту: "Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства"; б) у статті 20: частину першу викласти в такій редакції: "Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного
законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею"; частини п'яту - восьму виключити; в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції: "Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності розуміється: - здійснення демпінгу; - недобросовісна реклама; - здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством
недобросовісною конкуренцією".

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

6. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992
р., N 48, ст. 662): а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту: "Придбання господарським товариством часток (акцій), активів
інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства"; б) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту:
"Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним
законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України"; в) у статті 19: частину першу доповнити словами "з дотриманням вимог
антимонопольного законодавства"; частину другу доповнити реченням такого змісту:
"Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним
становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його
примусового поділу в порядку, передбаченому чинним
законодавством".
7. Пункт 2 статті 4 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994
р., N 1, ст. 1) після слів "призначених для споживачів" доповнити
словами "Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення".

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

9. У Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р.,
N 33, ст. 347): а) частину третю статті 5 після слова "прокурора" доповнити
словами "Антимонопольного комітету України та його територіальних
відділень"; б) частину першу статті 12 доповнити пунктом 3 такого змісту: "3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України з питань, віднесених законодавчими актами до їх
компетенції".
10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N
49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257) доповнити
пунктом 36 такого змісту: "36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами,
з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з
порушенням антимонопольного законодавства".
11. Частину першу статті 39 Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного
інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28,
ст. 302) після слів "мають право" доповнити словами "з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року
N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств,
що займають монопольне становище на ринку" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 118, N 24, ст. 269).
2. Пункт "а" статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від
12 травня 1993 року N 49-93 "Про внесення змін до Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції в підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 27, ст. 291).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 1995 року

N 82/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: