open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
08.01.2003 N 4
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної

служби посередництва і примирення

N 47 ( v0047299-07 ) від 10.07.2007 }
Про затвердження Положення про порядок реєстрації

Національною службою посередництва і примирення

висунутих найманими працівниками або профспілкою

вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 126 ( v0126299-03 ) від 28.03.2003

N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003

N 65 ( v0065299-04 ) від 28.04.2004

N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004

N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005

N 73 ( v0073299-05 ) від 08.07.2005 }
Відповідно до підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про
Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації Національною
службою посередництва і примирення висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) (додається).
2. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 6
квітня 2000 року N 29 ( v0029299-00 ) "Про затвердження Положення
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і
примирення висунутих найманими працівниками вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів)" вважати таким, що втратив чинність.
3. Начальнику відділу правового забезпечення НСПП, завідувачу
сектора НСПП по роботі в місті Києві, керівнику представництва
НСПП в місті Севастополі, начальникам відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях забезпечити при здійсненні заходів
щодо реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) дотримання норм
Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 )
від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

08.01.2003 N 4

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації Національною службою

посередництва і примирення висунутих

найманими працівниками або профспілкою вимог

та колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою
посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
(далі - Положення) визначає правові і організаційні засади
здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі -
НСПП) відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) системи заходів щодо реєстрації висунутих найманими
працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів).
1.2. Основні терміни: реєстрація висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог та колективного трудового спору (конфлікту) - внесення НСПП
в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони
колективного трудового спору (конфлікту) та висунуті найманими
працівниками або профспілкою вимоги та присвоєння колективному
трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера; колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що
виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо
встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного
договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або
окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю; найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим
договором на підприємстві, в установі та організації, в їх
об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю; професійна спілка (профспілки) - добровільна неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання); момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) -
дата, коли уповноважений представницький орган найманих
працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників
або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу
(представника) повідомлення про повну або часткову відмову у
задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з
рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або
коли строки розгляду вимог, передбачені Законом ( 137/98-ВР ),
закінчилися, а відповіді від власника не надійшло; Національна служба посередництва і примирення - постійно
діючий державний орган, який сприяє поліпшенню соціально-трудових
відносин та запобігає виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), прогнозує їх та сприяє своєчасному їх вирішенню,
здійснює посередництво для вирішення таких спорів (конфліктів);
1.3. Відповідно до положень частини шостої статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) реєстрації НСПП підлягають: висунуті і затверджені відповідно до положень статей 2 і 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) вимоги найманих працівників або
профспілки; колективні трудові спори (конфлікти).
2. Розгляд матеріалів про виникнення колективного

трудового спору (конфлікту)
2.1. Уповноважений найманими працівниками або профспілкою
орган після прийняття рішення про вступ в колективний трудовий
спір в трьохденний строк надсилає НСПП письмову інформацію про
виникнення колективного трудового спору (конфлікту), в якій
вказує: - сторони колективного трудового спору (конфлікту); - вимоги найманих працівників або профспілки.
2.2. Письмова інформація про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) надсилається: щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на
національному, галузевому та виробничому (для підприємств, які
мають структурні підрозділи на території декількох
адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених
частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), на
виробничому, територіальному і територіально-галузевому (в містах
Києві та Севастополі) рівнях, - НСПП; ( Абзац другий пункту 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 85
( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому,
територіальному і територіально-галузевому - відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях. ( Абзац третій пункту 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 85
( v0085299-04 ) від 16.06.2004 )
2.3. Письмова інформація про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку в
книгах вхідних документів та з контрольними картками передається
відповідно голові НСПП, начальнику відділення НСПП для надання
доручення про її розгляд.
2.4. Розгляд письмової інформації про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) здійснюється в день отримання: по колективних трудових спорах (конфліктах) на національному,
галузевому та виробничому (для підприємств, які мають структурні
підрозділи на території декількох адміністративно-територіальних
одиниць України, передбачених частиною другою статті 133
Конституції України ( 254к/96-ВР ) - відділом правового
забезпечення НСПП; ( Абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому,
територіальному і територіально-галузевому рівнях в містах Києві
та Севастополі - відповідно сектором НСПП по роботі в місті Києві,
представництвом НСПП в місті Севастополі; ( Абзац третій пункту
2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 85
( v0085299-04 ) від 16.06.2004, N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 ) по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому,
територіальному і територіально-галузевому рівнях - відділеннями
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. ( Абзац четвертий
пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) Підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
2.5. За результатами розгляду письмової інформації про
виникнення колективного трудового спору відповідно відділ
правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві,
представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях готують і направляють в
день отримання письмової інформації подання на ім'я голови НСПП
протягом однієї години з моменту отримання письмової інформації:
( Частина перша підпункту 2.5 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005, N 73 ( v0073299-05 ) від
08.07.2005 ) - про реєстрацію висунутих найманими працівниками або
профспілками вимог та колективного трудового спору (конфлікту); - про призупинення реєстрації висунутих найманими
працівниками або профспілками вимог та колективного трудового
спору (конфлікту) у випадках, визначених пунктом 4.1. цього
Положення; - про відмову в реєстрації найманими працівниками або
профспілками вимог та колективного трудового спору у випадках,
визначених пунктом 5.1. цього Положення. В поданні визначаються: - сторони колективного трудового спору (конфлікту) та їх
юридичні адреси; - момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту; - висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги; - обгрунтування пропозицій щодо призупинення реєстрації або
про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту).
2.6. Подання про реєстрацію, про призупинення рестрації або
про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту)
реєструється в установленому порядку загальним сектором НСПП і
негайно передається на розгляд голови НСПП, який дає доручення
відділу правового забезпечення НСПП про підготовку проекту
відповідного розпорядження НСПП. ( Підпункт 2.6 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 )
від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
2.7. Відділ правового забезпечення НСПП готує в день
отримання подання проект розпорядження НСПП і подає на підпис
голові НСПП. ( Підпункт 2.7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, в редакції
Наказу НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
2.8. В разі, якщо відповідний структурний підрозділ НСПП
отримав в кінці робочого дня в п'ятницю усну інформацію про
виникнення колективного трудового спору і про наступне направлення
в суботу представницьким органом найманих працівників або
профспілки письмової інформації про виникнення колективного
трудового спору, то керівник структурного підрозділу НСПП
невідкладно інформує голову НСПП, а в його відсутність -
заступника голови НСПП, про передбачуване направлення в суботу
подання про реєстрацію (призупинення реєстрації, відмову в
реєстрації) колективного трудового спору (конфлікту). У випадках, передбачених частиною першою цього пункту,
структурні підрозділи НСПП виконують в суботу всі дії, передбачені
пунктами 2.5.-2.7. цього Положення, з дотриманням положень частини
другої статті 71 та статті 72 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ). Розділ 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 73 ( v0073299-05 ) від
08.07.2005 )
3. Реєстрація висунутих найманими працівниками

або профспілкою вимог та колективних трудових

спорів (конфліктів)
3.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту)
здійснюється розпорядженням НСПП, в якому визначаються: - факт реєстрації колективного трудового спору (конфлікту); - реєстраційний номер колективного трудового спору
(конфлікту); - факт реєстрації висунутих найманими працівниками вимог.
3.2. Реєстраційний номер, який присвоюється колективному
трудовому спору, складається із: перші три цифри - порядковий номер реєстрації (для прикладу -
001); через дефіс наступні дві цифри - останні дві цифри поточного
року (для прикладу - 03); через дріб записується код адміністративно-територіальної
одиниці; через дефіс - позначення буквою рівня колективного трудового
спору (на виробничому рівні - В, на територіальному рівні - Т, на
територіально-галузевому рівні - ТГ, на галузевому рівні - Г, на
національному рівні - Н). ( Абзац п'ятий частини першої пункту 3.2
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 85
( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) Коди адміністративно-територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим - 01 Вінницька область - 02 Волинська область - 03 Дніпропетровська область - 04 Донецька область - 05 Житомирська область - 06 Закарпатська область - 07 Запорізька область - 08 Івано-Франківська область - 09 Київська область - 10 Кіровоградська область - 11 Луганська область - 12 Львівська область - 13 Миколаївська область - 14 Одеська область - 15 Полтавська область - 16 Рівненська область - 17 Сумська область - 18 Тернопільська область - 19 Харківська область - 20 Херсонська область - 21 Хмельницька область - 22 Черкаська область - 23 Чернівецька область - 24 Чернігівська область - 25 місто Київ - 26 місто Севастополь - 27.
3.3. Дані про колективний трудовий спір (конфлікт) (сторони
колективного трудового спору (конфлікту), висунуті найманими
працівниками або профспілкою вимоги, реєстраційний номер)
вносяться відділом правового забезпечення НСПП в Книгу реєстрацію
висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення
Книги реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) ( v0055299-01 ).
( Підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 )
від 23.03.2005 )
4. Призупинення реєстрації висунутих найманими

працівниками або профспілкою вимог та колективних

трудових спорів (конфліктів)
4.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
призупиняється у випадках, якщо: - в письмовій інформації подаються дані, що потребують їх
вивчення працівниками НСПП, насамперед, щодо повноважень
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту),
дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих
працівників або профспілки та визначення органу (особи),
уповноваженого представляти інтереси найманих працівників або
профспілки; - власник або уповноважений ним орган (представник) звернувся
до НСПП із заявою про відсутність необхідних повноважень в
представницького органу найманих працівників або профспілки; - власник або уповноважений ним орган (представник) звернувся
із заявою про наявні, з його точки зору, порушення при формуванні
і затвердженні вимог найманих працівників або профспілки та
визначенні органу (особи), уповноваженого представляти інтереси
найманих працівників або профспілки.
4.2. Призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
здійснюється розпорядженням НСПП за поданнями відповідно відділу
правового забезпечення НСПП, сектора НСПП по роботі в місті Києві,
представництва НСПП в місті Севастополі, відділень НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях на термін, необхідний для
вивчення обставин, визначених пунктом 4.1. Положення, але не
більший від семи днів. ( Підпункт 4.2 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
4.3. За результатами вивчення обставин, визначених пунктом
4.1. Інструкції ( v0055299-01 ), НСПП приймає рішення про
реєстрацію або відмову в реєстрації висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів).
5. Відмова в реєстрації висунутих найманими

працівниками або профспілкою вимог

та колективних трудових спорів (конфліктів)
5.1. Відмова у реєстрації висунутих працівниками вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) може бути у випадках,
якщо: - висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги не
відповідають положенням статті 2 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); - в результаті перевірки не підтвердились повноваження
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту); - порушені положення статті 4 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
щодо процедури формування та затвердження вимог найманих
працівників або профспілки та визначення органу (особи),
уповноваженого представляти інтереси найманих працівників або
профспілки.
5.2. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
здійснюється розпорядженням НСПП за поданнями відповідно сектора
реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу
правового забезпечення НСПП, сектора по роботі в місті Києві
відділу правового забезпечення НСПП, представництва НСПП в місті
Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях. ( Підпункт 5.2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
5.3. Відмова в реєстрації констатує факт відступлення від
норм законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють
порядок формування та затвердження вимог найманих працівників або
профспілки та визначення органу (особи), уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників або профспілки, і
тимчасово зупиняє реєстрацію висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до
усунення виявлених порушень.
5.4. Після усунення виявлених порушень орган, уповноважений
представляти інтереси найманих працівників або профспілки, подає
необхідні документи і реєстрація висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог та колективного трудового спору проводиться
відповідно до пунктів 3.1. - 3.3. цього Положення.
6. Зняття висунутих найманими працівниками або

профспілкою вимог та колективних трудових спорів

(конфліктів) з реєстрації
( Назва розділу в редакції Наказу НСПП

N 65 ( v0065299-04 ) від 28.04.2004 )
6.1. Зняттю з реєстрації і контролю підлягають колективні
трудові спори (конфлікти) та висунуті найманими працівниками або
профспілкою вимоги в разі: - вирішення зареєстрованих НСПП висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів); - відмови найманих працівників чи профспілки або
уповноваженого ними органу від висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог; - припинення трудових відносин між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); ( Пункт 6.1 розділу 6 доповнено
абзацом четвертим згідно з Наказом НСПП N 85 ( v0085299-04 ) від
16.06.2004 ) - вирішення висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог у суді; - прийняття судом рішення про скасування розпорядження НСПП
про реєстрацію висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
6.2. Зняттю з реєстрації і контролю підлягають також одна або
декілька із зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог у разі їх вирішення.
6.3. Зняття з реєстрації і контролю колективних трудових
спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог здійснюється: - на підставі письмового повідомлення органу, уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників або профспілки в
колективному трудовому спорі (конфлікті), про вирішення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективного
трудового спору (конфлікту); - на підставі письмового звернення обох сторін колективного
трудового спору (конфлікту) про зняття з реєстрації і контролю
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту); - на підставі встановлених в результаті перевірки порушень
положень чинного законодавства України при формуванні і
затвердженні вимог найманих працівників або профспілки, визначенні
органу чи особи, які представляють їх інтереси, при прийнятті
уповноваженим представницьким органом найманих працівників або
профспілки рішення про вступ в колективний трудовий спір
(конфлікт); - на підставі встановлення в результаті перевірки відсутності
повноважень в представників сторін колективного трудового спору
(конфлікту); - на підставі встановленого в результаті перевірки факту
припинення трудових відносин між сторонами колективного трудового
спору (конфлікту); ( Пункт 6.3 розділу 6 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом НСПП N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) - на підставі ухвали суду про скасування розпорядження НСПП
про реєстрацію висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог та колективного трудового спору (конфлікту).
6.4. У разі, якщо власник або уповноважений ним орган
(представник) інформує про вирішення висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
(конфлікту), а орган, уповноважений представляти інтереси найманих
працівників або профспілки в колективному трудовому спорі,
відмовляється дати підтвердження про вирішення висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
(конфлікту), то відповідно відділ правового забезпечення НСПП,
сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях проводять аналіз виконання власником або уповноваженим
ним органом (представником) висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог. ( Абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) Після встановлення факту виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог відділ правового забезпечення
НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в
місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях направляють голові НСПП подання про зняття колективного
трудового спору та висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог з реєстрації і контролю. ( Абзац другий пункту
6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) Якщо в результаті аналізу виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих
працівників або профспілки встановлено, що дані вимоги не
виконані, то відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, відділ НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі,
відділ правового забезпечення НСПП направляють голові НСПП подання
з відповідним обгрунтуванням про відмову в знятті колективного
трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог з реєстрації та контролю. Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
6.5. Підставою для зняття колективного трудового спору
(конфлікту) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог з реєстрації і контролю можуть бути також: - рішення органу, уповноваженого найманими працівниками або
профспілкою представляти їх інтереси в колективному трудовому
спорі (конфлікті), про припинення колективного трудового спору у
зв'язку із частковим виконанням вимог власником або уповноваженим
ним органом (представником); - укладення спільної угоди сторін колективного трудового
спору (конфлікту) про його вирішення або припинення; - укладення спільної угоди про поетапне виконання вимог,
створення системи ефективного контролю за виконанням цієї угоди; - рішення уповноваженого найманими працівниками органу або
профспілкою про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту); - врегулювання розбіжностей та задоволення вимог найманих
працівників через колективний договір (угоду), що діє на
підприємстві.
6.6. Зняття з реєстрації і контролю колективних трудових
спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог у зв'язку із їх вирішенням здійснюється
розпорядженням НСПП: - по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому,
територіальному і територіально-галузевому рівнях на підставі
подання сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП
в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим
та областях; ( Абзац другий пункту 6.6 розділу 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказами НСПП N 85 ( v0085299-04 ) від
16.06.2004, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) - по колективних трудових спорах (конфліктах) на галузевому і
національному рівнях, виробничому рівні (для підприємств, які
мають структурні підрозділи на території декількох
адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених
частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ) на
підставі подання відділу правового забезпечення НСПП. ( Абзац
третій пункту 6.6 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
6.7. Порядок зняття НСПП з реєстрації і контролю колективних
трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог, що були зареєстровані НСПП відповідно до
частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
визначається Інструкцією про порядок зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) ( v0126299-03 ). ( Пункт із
змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 126 ( v0126299-03 ) від
28.03.2003 ) Розділ із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 65
( v0065299-04 ) від 28.04.2004 )
7. Заключні положення
( Назва розділу в редакції Наказу НСПП

N 65 ( v0065299-04 ) від 28.04.2004 )
7.1. Розпорядження НСПП про реєстрацію, призупинення
реєстрації, відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками
або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
після його підписання негайно надсилається факсимільним зв'язком
відповідному структурному підрозділу НСПП, який невідкладно
інформує сторони колективного трудового спору про його реєстрацію,
надсилається в день його прийняття сторонам колективного трудового
спору (конфлікту), місцевому органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, відділу правового забезпечення НСПП,
відповідно сектору НСПП по роботі в місті Києві, представництву
НСПП в місті Севастополі, відділенням НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях. ( Підпункт із змінами, внесеними згідно з
Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005, N 73 ( v0073299-05 ) від
08.07.2005 )
7.2. В разі прийняття судом ухвали про прийняття до розгляду
заяви власника або уповноваженого ним органу (представника) про
скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
НСПП своїм розпорядженням призупиняє дію розпорядження про
реєстрацію висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективного трудового спору на період судового розгляду.
7.3. В разі прийняття судом ухвали про задоволення заяви
власника або уповноваженого ним органу (представника) про
скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
НСПП розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
скасовується.
7.4. В разі прийняття судом ухвали про відмову в задоволенні
заяви власника або уповноваженого ним органу (представника) про
скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективного трудового спору
НСПП своїм розпорядженням відновлює дію розпорядження про
реєстрацію висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективного трудового спору. Розділ із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 65
( v0065299-04 ) від 28.04.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: