open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
10.07.2007 N 47
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної служби

посередництва і примирення
N 21 ( v0021299-14 ) від 25.03.2014 }
Про затвердження Положення про порядок

реєстрації Національною службою посередництва

і примирення висунутих найманими працівниками,

профспілкою вимог та колективних

трудових спорів (конфліктів)

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про
Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із наступними змінами та доповненнями, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації Національною
службою посередництва і примирення висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність: наказ Національної служби посередництва і примирення від
08 січня 2003 року N 4 ( v0004299-03 ) "Про затвердження Положення
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і
примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективних трудових спорів (конфліктів)"; наказ від 28.03.2003 року N 126 ( v0126299-03 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективних трудових спорів
(конфліктів)".
3. Відділу правового забезпечення НСПП (Юрченко Н.В.) внести
відповідні зміни та доповнення до нормативно-правових актів
Національної служби посередництва і примирення.
4. Керівникам структурних підрозділів НСПП забезпечити
дотримання положень цього наказу в процесі реалізації повноважень
Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із наступними
змінами та доповненнями.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Окіс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

04.07.2007 N 46

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації Національною

службою посередництва і примирення висунутих

найманими працівниками, профспілкою вимог

та колективних трудових спорів

(конфліктів)

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою
посередництва і примирення висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
(далі - Положення) визначає правові і організаційні засади
здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі -
НСПП) відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) системи заходів щодо реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів).
1.2. Основні терміни: реєстрація висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективного трудового спору (конфлікту) - внесення НСПП
в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони
колективного трудового спору (конфлікту) та висунуті найманими
працівниками, профспілкою вимоги, присвоєння колективному
трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера та видання про
це відповідного розпорядження НСПП; призупинення реєстрації (тимчасове припинення) висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) - офіційна процедура НСПП, яка фіксує
тимчасове припинення реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів),
якщо в письмовій інформації щодо реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) подаються дані, що потребують їх вивчення
працівниками НСПП, насамперед щодо повноважень представників
сторін колективного трудового спору (конфлікту), а також
дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), що стосуються відповідності вимог найманих
працівників положенням статті 2 цього Закону, дотримання процедури
формування і затвердження вимог найманих працівників, визначення
органу (особи), уповноваженого представляти їх інтереси,
дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників
власником або уповноваженим ним органом (представником),
дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих
працівників рішення про момент виникнення колективного трудового
спору. За результатами вивчення зазначених даних видається
відповідне розпорядження НСПП; відмова в реєстрації - констатація факту відступлення від
норм законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють
порядок визначення предмету колективного трудового спору
(конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового
спору (конфлікту), дотримання процедури формування і затвердження
вимог найманих працівників, визначення органу (особи),
уповноваженого представляти їх інтереси, дотримання порядку і
строків розгляду вимог найманих працівників власником або
уповноваженим ним органом (представником), дотримання порядку
прийняття представницьким органом найманих працівників рішення про
момент виникнення колективного трудового спору, а також
констатація факту неможливості розгляду та вирішення висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в
порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального
чи адміністративного судочинства. Відмова в реєстрації зупиняє
реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) до усунення виявлених
порушень; колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що
виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо
встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного
договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або
окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю; найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим
договором на підприємстві, в установі та організації, в їх
об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю; професійна спілка (профспілки) - добровільна неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання); момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) -
дата, коли уповноважений представницький орган найманих
працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників
або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу
(представника) повідомлення про повну або часткову відмову у
задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з
рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або
коли строки розгляду вимог, передбачені Законом ( 137/98-ВР ),
закінчилися, а відповіді від власника не надійшло; Національна служба посередництва і примирення - постійно
діючий державний орган, який сприяє поліпшенню соціально-трудових
відносин та запобігає виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), прогнозує їх та сприяє своєчасному їх вирішенню,
здійснює посередництво для вирішення таких спорів (конфліктів).
1.3. Відповідно до положень частини шостої статті 15 та при
дотриманні положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) реєстрації НСПП підлягають вимоги найманих
працівників, профспілок та колективні трудові спори (конфлікти).
2. Розгляд матеріалів про виникнення

колективного трудового спору (конфлікту)
2.1. Уповноважений найманими працівниками, профспілкою орган
після прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір у
триденний строк надсилає НСПП письмову інформацію про виникнення
колективного трудового спору (конфлікту), в якій вказує: - сторони колективного трудового спору (конфлікту); - вимоги найманих працівників, профспілки; - момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту); - орган, чи особу, які будуть представляти інтереси найманих
працівників; - загальну кількість найманих працівників на підприємстві, в
установі та організації чи їх структурних підрозділах, де виник
колективний трудовий спір (конфлікт), та кількість найманих
працівників, які беруть участь в даному колективному трудовому
спорі (конфлікті).
2.2. Письмова інформація про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) надсилається: щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на
національному та галузевому рівнях - НСПП; щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому,
територіальному рівнях - сектору НСПП по роботі в місті Києві,
представництву НСПП в місті Севастополі, відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях.
2.3. Письмова інформація про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку в
книгах вхідних документів та з контрольними картками передається
відповідно голові НСПП, завідуючому сектора НСПП по роботі в місті
Києві, керівнику представництва НСПП в місті Севастополі,
начальнику відділення НСПП для надання доручення про її розгляд.
2.4. Розгляд письмової інформації про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) здійснюється в день отримання : по колективних трудових спорах (конфліктах) на національному
та галузевому рівнях - відділом правового забезпечення НСПП; по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому та
територіальному рівнях - відповідно сектором НСПП по роботі в
місті Києві, представництвом НСПП в місті Севастополі,
відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.
2.5. За результатами розгляду письмової інформації про
виникнення колективного трудового спору відповідно сектор НСПП по
роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях готують і
направляють в день отримання письмової інформації, але не пізніше
наступного дня (якщо закінчення строку припадає на вихідний,
святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший
після нього), подання на ім'я голови НСПП (з додатком до нього
копії відповідного письмового повідомлення сторони колективного
трудового спору (конфлікту): - про реєстрацію висунутих найманими працівниками,
профспілками вимог та колективного трудового спору (конфлікту); - про призупинення реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілками вимог та колективного трудового спору
(конфлікту) у випадках, визначених підпунктом 4.1. цього
Положення; - про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілками вимог та колективного трудового спору у випадках,
визначених підпунктом 5.1. цього Положення. В поданні визначаються: - сторони колективного трудового спору (конфлікту) (повна
назва сторін спору, а не їх абревіатура) та орган чи особа, які
будуть представляти їх інтереси, та їх юридичні адреси (поштовий
індекс, точна назва населеного пункту, району, області тощо); - момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту)
(відповідно до рішення уповноваженого представницького органу
найманих працівників, профспілки); - висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги; - обґрунтування пропозицій (в тому числі щодо повноважень
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а
також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), що стосуються відповідності вимог найманих
працівників положенням статті 2 цього Закону, належної сторони
колективного трудового спору, дотримання процедури формування і
затвердження вимог найманих працівників, визначення органу
(особи), уповноваженого представляти їх інтереси, дотримання
порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником
або уповноваженим ним органом (представником), дотримання порядку
прийняття представницьким органом найманих працівників рішення про
момент виникнення колективного трудового спору тощо) відповідно
сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях щодо реєстрації, призупинення реєстрації, відмови в
реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту); - інші дані, що необхідні при реєстрації, призупиненні
реєстрації, відмові в реєстрації колективного трудового спору
(конфлікту) (форма власності підприємства, установи, організації;
їх код класифікації вида економічної діяльності (КВЕД); коди
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог; орган
місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади за
місцем знаходження підприємства, установи, організації;
центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого
належить відповідне підприємство, установа або організація тощо).
2.6. Подання про реєстрацію, про призупинення реєстрації або
про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту)
реєструється в установленому порядку загальним сектором НСПП і
передається на розгляд голови НСПП, який дає доручення відділу
правового забезпечення НСПП про підготовку проекту відповідного
розпорядження НСПП. З моменту отримання доручення голови НСПП відділ правового
забезпечення НСПП готує проект відповідного розпорядження в
термін, передбачений підпунктом 2.5 Положення (якщо підготовка
даного проекту розпорядження НСПП не потребуватиме більш тривалого
часу), і подає його на підпис голові НСПП.
3. Реєстрація висунутих найманими працівниками,

профспілкою вимог та колективних трудових

спорів (конфліктів)
3.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється
розпорядженням НСПП, в якому визначаються: - дата і номер розпорядження НСПП; - назва розпорядження НСПП; - факт реєстрації колективного трудового спору (конфлікту); - реєстраційний номер колективного трудового спору
(конфлікту); - факт реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог; - рішення про відмову в реєстрації окремих вимог найманих
працівників, профспілки (в разі необхідності); - найменування представницького органу найманих працівників,
профспілки, власника або уповноваженого ним органу (представника),
юридичних осіб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП
(орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади,
центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого
належить відповідне підприємство, установа або організація (в разі
необхідності), відповідний структурний підрозділ НСПП).
3.2. Реєстраційний номер, який присвоюється колективному
трудовому спору, складається наступним чином: перші три цифри - порядковий номер реєстрації (для прикладу -
001); через дефіс наступні дві цифри - останні дві цифри поточного
року (для прикладу - 07); через дріб записується код адміністративно-територіальної
одиниці; через дефіс - позначення буквою рівня колективного трудового
спору (на виробничому рівні - В, на територіальному рівні - Т, на
галузевому рівні - Г, на національному рівні - Н). Коди адміністративно-територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим - 01 Вінницька область - 02 Волинська область - 03 Дніпропетровська область - 04 Донецька область - 05 Житомирська область - 06 Закарпатська область - 07 Запорізька область - 08 Івано-Франківська область - 09 Київська область - 10 Кіровоградська область - 11 Луганська область - 12 Львівська область - 13 Миколаївська область - 14 Одеська область - 15 Полтавська область - 16 Рівненська область - 17 Сумська область - 18 Тернопільська область - 19 Харківська область - 20 Херсонська область - 21 Хмельницька область - 22 Черкаська область - 23 Чернівецька область - 24 Чернігівська область - 25 місто Київ - 26 місто Севастополь - 27.
3.3. Дані про колективний трудовий спір (конфлікт) (сторони
колективного трудового спору (конфлікту), висунуті найманими
працівниками, профспілкою вимоги, реєстраційний номер) вносяться
відділом правового забезпечення НСПП в Книгу реєстрації висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) відповідно до вимог Інструкції про порядок
ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом
НСПП від 29.01.2001 року N 55 ( v0055299-01 ), із наступними
змінами та доповненнями.
3.4. Зміни до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного
трудового спору (конфлікту) вносяться у разі: - змін у назві сторони колективного трудового спору
(конфлікту) у зв'язку із зміною власника підприємства, установи
або організації, де виник цей спір, організаційно-правової форми
юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органів
управління, зміни складу, структури, найменування уповноваженого
власником органу тощо; - прийняття органом, уповноваженим представляти інтереси
найманих працівників або профспілки, рішення про актуалізацію
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог в частині
строків їх виконання або кількісних показників; - в інших випадках відповідно до чинного законодавства
України.
3.5. Письмова інформація сторін колективного трудового спору
(конфлікту) про необхідність внесення змін до розпорядження НСПП
про реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог
та колективного трудового спору (конфлікту) надсилається: щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на
національному та галузевому рівнях - НСПП; щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому,
територіальному рівнях - відповідно сектору НСПП по роботі в місті
Києві, представництву НСПП в місті Севастополі, відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях.
3.6. За результатами розгляду письмової інформації про
необхідність внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) відповідно сектор НСПП по
роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях готують і
направляють подання на ім'я голови НСПП про внесення змін до
відповідного розпорядження НСПП.
3.7. Подання про внесення змін до розпорядження НСПП про
реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в
установленому порядку загальним сектором НСПП і передається на
розгляд голови НСПП, який дає доручення відділу правового
забезпечення НСПП про підготовку проекту відповідного
розпорядження НСПП. Відділ правового забезпечення НСПП готує проект розпорядження
НСПП про внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) і подає його на підпис
голові НСПП.
4. Призупинення реєстрації висунутих

найманими працівниками, профспілкою вимог

та колективних трудових спорів (конфліктів)
4.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) призупиняється у
випадках, якщо: - в письмовій інформації подаються дані, що потребують їх
вивчення працівниками НСПП, насамперед щодо повноважень
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а
також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), що стосуються відповідності вимог найманих
працівників положенням статті 2 цього Закону, дотримання процедури
формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілки,
визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх
інтереси, дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих
працівників власником або уповноваженим ним органом
(представником), дотримання порядку прийняття представницьким
органом найманих працівників рішення про момент виникнення
колективного трудового спору (конфлікту); - власник або уповноважений ним орган (представник) звернувся
до НСПП із заявою про відсутність необхідних повноважень у
представницького органу найманих працівників або профспілки; - власник або уповноважений ним орган (представник) звернувся
із заявою про наявні, з його точки зору, порушення при формуванні
і затвердженні вимог найманих працівників, профспілки та
визначенні органу (особи), уповноваженого представляти інтереси
найманих працівників або профспілки; - спеціально уповноважені органи та інспекції, що здійснюють
нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю,
встановили факт порушення чинного законодавства України з питань
реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів); - в письмовій інформації від сторін колективного трудового
спору (конфлікту), відповідних органів державної влади
повідомляється про розгляд іншої справи в порядку конституційного,
цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного
судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацію або наступні
розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
4.2. Призупинення реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) здійснюється розпорядженням НСПП за поданням
відповідно сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва
НСПП в місті Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях на термін, необхідний для вивчення обставин,
визначених підпунктом 4.1. Положення, але, як правило, не більший
від семи днів.
4.3. За результатами вивчення обставин, визначених підпунктом
4.1. Положення, НСПП приймає рішення про реєстрацію, призупинення
реєстрації на термін, необхідний для вирішення питання,
визначеного у абзаці шостому підпункту 4.1. цього Положення, або
відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
4.4. У разі, якщо обставини, передбачені підпунктом 4.1.
Положення, виявлені після реєстрації колективного трудового спору
(конфлікту), раніше видане розпорядження НСПП про реєстрацію цього
спору призупиняється на період проведення відповідної перевірки з
дотриманням умов, визначених підпунктами 4.2. та 4.3. цього
Положення.
5. Відмова в реєстрації висунутих

найманими працівниками, профспілкою вимог

та колективних трудових спорів (конфліктів)
5.1. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) може
бути у випадках, якщо: - висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги не
відповідають положенням статті 2 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
або вони не є предметом відповідного колективного трудового спору
(конфлікту); - в результаті перевірки не підтвердились повноваження
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) або
сторона спору не є належною; - порушені положення статті 4 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
щодо процедури формування та затвердження вимог найманих
працівників, профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників, профспілки, оформлення
вимог найманих працівників, профспілки, відповідним протоколом і
надсилання цього протоколу власнику або уповноваженому ним органу
(представнику); - порушені положення частині 1 статті 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) щодо порядку прийняття рішення представницьким
органом найманих працівників, профспілки про момент виникнення
колективного трудового спору (конфлікту); - реєстрація або наступні розгляд та вирішення висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) неможливі до вирішення іншої справи, що
розглядається в порядку конституційного, цивільного,
господарського, кримінального чи адміністративного судочинства; - в інших випадках відповідно до чинного законодавства
України.
5.2. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
здійснюється розпорядженням НСПП за поданням відповідно сектора
НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті
Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, підготовленим відповідно до підпункту 2.5. цього
Положення.
5.3. Після усунення виявлених порушень або вирішення іншої
справи, що розглядалася в порядку конституційного, цивільного,
господарського, кримінального чи адміністративного судочинства та
унеможливлювала розгляд та вирішення висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів), орган, уповноважений представляти інтереси найманих
працівників або профспілки, подає необхідні документи і реєстрація
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) проводиться відповідно до
пунктів 2, 3 цього Положення.
6. Зняття колективних трудових

спорів (конфліктів) та висунутих найманими

працівниками, профспілкою

вимог з реєстрації
6.1. Зняттю з реєстрації підлягають колективні трудові спори
(конфлікти) та висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги
в разі: - вирішення зареєстрованих НСПП висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів); - відмови найманих працівників чи профспілки або
уповноваженого ними органу від висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог; - прийняття найманими працівниками, профспілкою (які є
стороною спору) або уповноваженими ними органами рішення про
припинення колективного трудового спору (конфлікту); - встановлення в результаті перевірки порушень чинного
законодавства України з питань реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) у випадках, визначених у підпункті 5.1. Положення; - припинення трудових відносин між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту), в тому числі у зв'язку із звільненням
з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували
відповідні вимоги; - вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог у суді; - прийняття судом рішення про скасування розпорядження НСПП
про реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог
та колективних трудових спорів (конфліктів); - в інших випадках відповідно до чинного законодавства
України.
6.2. Зняттю з реєстрації підлягають також одна або декілька
із зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками,
профспілкою вимог у порядку, визначеному підпунктами 6.1.,
6.3.-6.15. пункту 6 цього Положення.
6.3. Зняття з реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог здійснюється: - на підставі письмового повідомлення органу, уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників, профспілки в
колективному трудовому спорі (конфлікті), про вирішення висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного
трудового спору (конфлікту); - на підставі письмового звернення сторони колективного
трудового спору, яка відповідно до положень статті 6 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) повідомила про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) або обох сторін колективного трудового
спору (конфлікту) про зняття з реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору
(конфлікту); - на підставі встановлених в результаті перевірки порушень
положень чинного законодавства України при формуванні і
затвердженні вимог найманих працівників, профспілки, визначенні
органу чи особи, які представляють їх інтереси, оформлення вимог
найманих працівників, профспілки, відповідним протоколом і
надсилання цього протоколу власнику або уповноваженому ним органу
(представнику), при прийнятті уповноваженим представницьким
органом найманих працівників або профспілки рішення про вступ в
колективний трудовий спір (конфлікт); - на підставі встановлення в результаті перевірки відсутності
повноважень у представників сторін колективного трудового спору
(конфлікту); - на підставі встановленого в результаті перевірки факту
припинення трудових відносин між сторонами колективного трудового
спору (конфлікту), в тому числі у зв'язку із звільненням з роботи
більш як двох третин найманих працівників, які висували вимоги; - на підставі ухвали суду про скасування розпорядження НСПП
про реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог
та колективного трудового спору (конфлікту); - в інших випадках відповідно до чинного законодавства
України.
6.4. У разі, якщо власник або уповноважений ним орган
(представник) інформує про вирішення висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору
(конфлікту), а орган, уповноважений представляти інтереси найманих
працівників, профспілки в колективному трудовому спорі,
відмовляється дати підтвердження про вирішення висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору
(конфлікту), то відповідно відділ правового забезпечення НСПП,
сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях проводять аналіз виконання власником або уповноваженим
ним органом (представником) висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог. Після встановлення факту виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог відповідно сектор НСПП по роботі в
місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі, відділення
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях направляють голові
НСПП подання про зняття колективного трудового спору (конфлікту)
та висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог з
реєстрації. Якщо в результаті аналізу виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих
працівників, профспілки встановлено, що дані вимоги не виконані,
то відповідно сектор НСПП по роботі в містах Києві, представництво
НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях, направляють голові НСПП подання з обґрунтуванням
про відмову в знятті колективного трудового спору (конфлікту) та
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог з реєстрації.
6.5. Підставою для зняття колективного трудового спору
(конфлікту) та висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог
з реєстрації можуть бути також: - рішення органу, уповноваженого найманими працівниками або
профспілкою представляти їх інтереси в колективному трудовому
спорі (конфлікті), про припинення колективного трудового спору у
зв'язку із частковим виконанням вимог власником або уповноваженим
ним органом (представником); - укладення спільної угоди сторін колективного трудового
спору (конфлікту) про його вирішення або припинення; - укладення спільної угоди сторін колективного трудового
спору (конфлікту) про поетапне виконання висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог, створення системи ефективного
контролю за виконанням цієї угоди; - рішення органу, уповноваженого найманими працівниками або
профспілкою, про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту); - врегулювання розбіжностей та задоволення вимог найманих
працівників, профспілки через колективний договір (угоду), що діє
на підприємстві; - рішення примирної комісії про вирішення або припинення
розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлікту)
в цілому; - рішення трудового арбітражу про вирішення або припинення
розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлікту)
в цілому, яке за попередньою домовленістю між сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) є обов'язковим. - розгляд вимог висунутих найманими працівниками, профспілкою
у судовому порядку.
6.6. Зняття з реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог здійснюється розпорядженням НСПП: - по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому,
територіальному рівнях на підставі подання відповідно сектора НСПП
по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях; - по колективних трудових спорах (конфліктах) на галузевому і
національному рівнях на підставі пропозицій відділу правового
забезпечення НСПП.
6.7. Пропозиції відділу правового забезпечення НСПП та
подання відповідно сектора НСПП по роботі в місті Києві,
представництва НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях готується, як правило, в
триденний строк з дня надходження документів, визначених в
підпунктах 6.3., 6.4., 6.5. Положення (якщо закінчення строку
припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім
днем строку є перший після нього). В разі необхідності в цей строк відповідно відділом правового
забезпечення НСПП, сектором НСПП по роботі в місті Києві,
представництвом НСПП в місті Севастополі, відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях здійснюється перевірка
отриманої інформації.
6.8. В поданні відповідно сектора НСПП по роботі в місті
Києві, представництва НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях зазначається: найменування сторін колективного трудового спору (конфлікту)
із зазначенням їх повних поштових адрес; реєстраційний номер колективного трудового спору (конфлікту),
дата його виникнення, дата і номер розпорядження НСПП про його
реєстрацію; висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги; хід примирних процедур у процесі вирішення колективного
трудового спору (конфлікту) (засідання примирних комісій, трудових
арбітражів тощо); підстави для зняття з реєстрації вимог найманих працівників,
профспілки та колективного трудового спору (конфлікту); обґрунтування пропозицій відповідно сектора НСПП по роботі в
місті Києві, представництва НСПП в місті Севастополі, відділення
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. До подання додається копія документа, на підставі якого
вноситься клопотання про зняття з реєстрації колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки.
6.9. Підготовка проекту розпорядження НСПП про зняття з
реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та вимог
найманих працівників, профспілки здійснюється відділом правового
забезпечення НСПП.
6.10. У розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації
колективного трудового спору (конфлікту) та вимог найманих
працівників, профспілки зазначаються: - дата і номер розпорядження НСПП; - назва розпорядження НСПП; - констатація факту зняття з реєстрації колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки; - підстави видання розпорядження; - рішення про для зняття з реєстрації і контролю колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки; - найменування представницького органу найманих працівників
або профспілки, власника або уповноваженого ним органу
(представника), юридичних осіб, на адресу яких надсилатиметься
розпорядження НСПП (орган місцевого самоврядування, місцевий орган
виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить відповідне підприємство, установа або
організація (в разі необхідності), відповідний структурний
підрозділ НСПП). В разі зняття з реєстрації однієї або декількох із
зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог в розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації окремих вимог
найманих працівників, профспілки дається рекомендація сторонам
колективного трудового спору (конфлікту) щодо подальшого
проведення примирних процедур по вирішенню решти вимог, а
відповідному структурному підрозділу НСПП дається доручення щодо
сприяння вирішенню вимог, що залишилися невирішеними.
6.11. Дані про зняття колективного трудового спору
(конфлікту) та вимог найманих працівників, профспілки з реєстрації
вносяться відділом правового забезпечення НСПП у Книгу реєстрації
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) у порядку, визначеному Інструкцією
про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими
працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів).
6.12. Відмова в знятті з реєстрації колективного трудового
спору (конфлікту) та вимог найманих працівників, профспілки може
бути у випадку, коли: - уповноважений представницький орган найманих працівників
або профспілки висловив незгоду із фактом вирішення вимог найманих
працівників, профспілки та колективного трудового спору і в
результаті перевірки відповідно відділом правового забезпечення
НСПП, сектором НСПП по роботі в місті Києві, представництвом НСПП
в місті Севастополі, відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим
та областях встановлено факт невиконання вимог найманих
працівників, профспілки; - вимоги найманих працівників, профспілки стосувалися питань
невиконання вимог законодавства про працю і в результаті перевірки
відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,
сектором НСПП по роботі в місті Києві, представництвом НСПП в
місті Севастополі, відділом правового забезпечення НСПП
встановлено факт невиконання вимог найманих працівників,
профспілки.
6.13. Про відмову в знятті з реєстрації колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки видається розпорядження НСПП, яке готується на підставі
пропозицій відділу правового забезпечення НСПП, подання відповідно
сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях.
6.14. Відмова в знятті з реєстрації колективного трудового
спору (конфлікту) та вимог найманих працівників, профспілки
констатує факт відступлення від положень чинних законодавчих та
нормативно-правових актів, якими регулюється порядок вирішення
колективного трудового спору (конфлікту), і зобов'язує сторони
колективного трудового спору (конфлікту) продовжувати пошук шляхів
вирішення вимог найманих працівників, профспілки, а також
зобов'язує відповідно відділ правового забезпечення НСПП, сектор
НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях до подальшого сприяння взаємодії сторін колективного
трудового спору (конфлікту) у пошуку взаємоприйнятного рішення
щодо задоволення вимог найманих працівників, профспілки та
вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
6.15. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрації колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки, однієї або декількох вимог найманих працівників,
профспілки, про відмову в знятті з реєстрації колективного
трудового спору (конфлікту) та вимог найманих працівників,
профспілки надсилається сторонам колективного трудового спору
(конфлікту), відповідному органу місцевого самоврядування,
місцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої
влади, до сфери управління якого належить відповідне підприємство,
установа або організація (в разі необхідності), відповідному
структурному підрозділу НСПП.
6.16. Після зняття з реєстрації колективного трудового спору
(конфлікту) та вимог найманих працівників, профспілки копія
розпорядження НСПП підшивається у справу, заведену відповідно до
пункту 3 Порядку формування і ведення справ колективних трудових
спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 28.12.2002
року N 437 ( v0437299-02 ), і зберігається в архіві відповідного
відділення НСПП або НСПП (в залежності від рівня колективного
трудового спору (конфлікту).
7. Заключні положення
7.1. Розпорядження НСПП про реєстрацію, призупинення
реєстрації, відмову в реєстрації, призупинення або відновлення дії
раніше виданих розпоряджень НСПП про реєстрацію висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) після його підписання впродовж дня
надсилається загальним сектором НСПП факсимільним зв'язком
відповідному структурному підрозділу НСПП, який невідкладно
інформує про це сторони колективного трудового спору (конфлікту).
Інші екземпляри зазначених розпоряджень НСПП надсилаються в
установленому порядку сторонам колективного трудового спору
(конфлікту), органу місцевого самоврядування, місцевому органу
виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери
управління якого належить відповідне підприємство, установа або
організація (в разі необхідності), відділу правового забезпечення
НСПП, відповідно сектору НСПП по роботі в місті Києві,
представництву НСПП в місті Севастополі, відділенню НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях.
7.2. У разі опротестування органами прокуратури розпорядження
НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою
вимог та колективного трудового спору (конфлікту), його дія
призупиняється на час розгляду відповідного протесту. У разі задоволення протесту прокурора розпорядження НСПП про
реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) скасовується. У разі відхилення протесту прокурора дія відповідного
розпорядження НСПП відновлюється, якщо протягом п'ятнадцяти днів з
моменту одержання повідомлення про відхилення протесту прокурор не
звернувся із заявою до суду про визнання розпорядження НСПП
незаконним.
7.3. У разі прийняття судом ухвали про прийняття до розгляду
заяви власника або уповноваженого ним органу (представника) чи
прокурора про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) НСПП своїм розпорядженням
призупиняє дію розпорядження, що оскаржується, на період судового
розгляду.
7.4. У разі прийняття судом ухвали про задоволення заяви
власника або уповноваженого ним органу (представника) чи прокурора
про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного
трудового спору (конфлікту) відповідне розпорядження НСПП підлягає
скасуванню.
7.5. У разі прийняття судом ухвали про відмову в задоволенні
заяви власника або уповноваженого ним органу (представника) чи
прокурора про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективного трудового спору (конфлікту) НСПП своїм розпорядженням
відновлює дію цього розпорядження.
Голова Національної служби
посередництва і примирення О.Окіс

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: