open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
28.03.2003 N 126
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної

служби посередництва і примирення

N 47 ( v0047299-07 ) від 10.07.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок зняття

Національною службою посередництва і примирення

з реєстрації і контролю вимог найманих працівників
або профспілки та колективних трудових спорів (конфліктів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003

N 65 ( v0065299-04 ) від 28.04.2004

N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004

N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 }
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну
службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня
2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), розділу 7 Положення про
порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом
Національної служби посередництва і примирення від 8 січня
2003 року N 4 ( v0004299-03 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок зняття Національною
службою посередництва і примирення з реєстрації і контролю
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) (додається).
2. Наказ Національної служби посередництва і примирення від
11 грудня 2001 року N 234 ( v0234299-01 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок зняття Національною службою посередництва і
примирення з реєстрації і контролю колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог" вважати таким, що втратив чинність.
3. В пункті 6.6. розділу 6 Положення про порядок реєстрації
Національною службою посередництва і примирення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної
служби посередництва і примирення від 8 січня 2003 року N 4
( v0004299-03 ), слова "визначається Інструкцією про порядок
зняття Національною службою посередництва і примирення з
реєстрації і контролю колективних трудових спорів (конфліктів) та
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог" замінити
словами "визначається Інструкцією про порядок зняття Національною
службою посередництва і примирення з реєстрації і контролю
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів)". ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 65 ( v0065299-04 ) від
28.04.2004 )
4. Начальнику відділу правового забезпечення НСПП, завідувачу
сектора НСПП по роботі в місті Києві в місті Севастополі,
начальникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях забезпечити виконання положень затвердженої пунктом 1
цього наказу Інструкції про порядок зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) у практичній роботі по сприянню
своєчасному вирішенню вимог найманих працівників або профспілки та
колективних трудових спорів (конфліктів). ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної

служби посередництва

і примирення

28.03.2003 N 126

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок зняття Національною службою посередництва

і примирення з реєстрації і контролю вимог найманих

працівників або профспілки та колективних

трудових спорів (конфліктів)

1. Інструкція про порядок зняття Національною службою
посередництва і примирення з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективних трудових спорів
(конфліктів) (далі - Інструкція) розроблена відповідно до частини
шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), підпункту 2) пункту 4
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), пунктів
Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом
Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) від
24.04.2001 року N 92 ( v0092299-01 ) , із наступними змінами і
доповненнями. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національної служби посередництва і примирення N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
2. Інструкція визначає порядок зняття НСПП з реєстрації і
контролю вимог найманих працівників або профспілки та колективних
трудових спорів (конфліктів), що були зареєстровані НСПП
відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
3. Зняттю з реєстрації і контролю підлягають вимоги найманих
працівників або профспілки та колективні трудові спори (конфлікти)
в разі: вирішення зареєстрованих НСПП вимог найманих працівників або
профспілки та колективних трудових спорів (конфліктів); відмови найманих працівників чи профспілки або уповноваженого
ними органу від висунутих ними вимог; припинення трудових відносин між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); ( Пункт 3 доповнено абзацом четвертим
згідно з Наказом НСПП N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) вирішення вимог найманих працівників або профспілки у суді; прийняття судом рішення про скасування розпорядження НСПП про
реєстрацію вимог найманих працівників або профспілки та
колективного трудового спору (конфлікту).
4. Зняттю з реєстрації та контролю підлягають також одна або
декілька зареєстрованих НСПП вимог найманих працівників або
профспілки у разі їх вирішення.
5. Зняття з реєстрації і контролю колективних трудових спорів
(конфліктів) та висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог здійснюється розпорядженням НСПП: по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому,
територіальному і територіально-галузевому рівнях на підставі
подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,
сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва НСПП в місті
Севастополі; ( Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказами НСПП N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) по колективних трудових спорах (конфліктах) на національному,
галузевому та виробничому (для підприємств, які мають структурні
підрозділи на території декількох адміністративно-територіальних
одиниць України, передбачених частиною другою статті 133
Конституції України ( 254к/96-ВР ) рівнях - на підставі подання
відділу правового забезпечення НСПП. ( Абзац третій пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 ) Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
6. Подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва
НСПП в місті Севастополі, відділу правового забезпечення НСПП
готується на підставі: ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 ) письмового повідомлення органу, уповноваженого представляти
інтереси найманих працівників або профспілки в колективному
трудовому спорі (конфлікті), про вирішення вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту); письмового звернення обох сторін колективного трудового спору
(конфлікту) про зняття з реєстрації та контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту); встановлених в результаті перевірки відповідно до положень
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) порушень положень чинних законодавчих
та нормативно-правових актів України при формуванні і затвердженні
вимог найманих працівників або профспілки, при визначенні органу
чи особи, які представляють їх інтереси, при прийнятті
уповноваженим представницьким органом найманих працівників або
профспілки рішення про вступ в колективний трудовий спір
(конфлікт); встановлення в результаті перевірки відповідно до положень
частини шостої Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) відсутності
повноважень в представників сторін колективного трудового спору
(конфлікту); встановлення в результаті перевірки відповідно до положень
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) факту припинення трудових відносин між
сторонами колективного трудового спору (конфлікту); ( Пункт 6
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом НСПП N 85
( v0085299-04 ) від 16.06.2004 ) ухвали суду про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію
вимог найманих працівників або профспілки та колективного
трудового спору (конфлікту). Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
7. У разі, якщо власник або уповноважений ним орган
(представник) інформує про вирішення вимог найманих працівників
або профспілки та колективного трудового спору (конфлікту), а
орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників
або профспілки в колективному трудовому спорі, відмовляється дати
підтвердження про вирішення вимог найманих працівників або
профспілки та колективного трудового спору (конфлікту), то
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, сектор
НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділ правового забезпечення НСПП проводять аналіз
виконання власником або уповноваженим ним органом (представником)
вимог найманих працівників або профспілки. ( Абзац перший пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 )
від 23.03.2005 ) Після встановлення факту виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих
працівників або профспілки відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях, сектор НСПП по роботі в місті Києві,
представництво НСПП в місті Севастополі, відділ правового
забезпечення НСПП направляють голові НСПП подання про зняття вимог
найманих працівників або профспілки та колективного трудового
спору (конфлікту) з реєстрації і контролю. ( Абзац другий пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 )
від 23.03.2005 ) Якщо в результаті аналізу виконання власником або
уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих
працівників або профспілки встановлено, що ці вимоги не виконані,
то відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,
сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділ правового забезпечення НСПП направляють голові
НСПП подання з відповідним обгрунтуванням про відмову в знятті
вимог найманих працівників або профспілки та колективного
трудового спору (конфлікту) з реєстрації та контролю. ( Абзац
третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
8. Підставою для зняття вимог найманих працівників або
профспілки та колективного трудового спору (конфлікту) з
реєстрації і контролю можуть бути також: рішення органу, уповноваженого найманими працівниками або
профспілкою представляти їх інтереси в колективному трудовому
спорі (конфлікті), про припинення колективного трудового спору у
зв'язку із частковим виконанням вимог найманих працівників або
профспілки власником або уповноваженим ним органом
(представником); укладення спільної угоди сторін спору про його вирішення або
припинення; укладення спільної угоди про поетапне виконання вимог,
створення системи ефективного контролю за виконанням цієї угоди; рішення уповноваженого найманими працівниками органу або
профспілкою про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту); врегулювання розбіжностей та задоволення вимог найманих
працівників або профспілки колективним договором, що діє на
підприємстві.
9. Подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва
НСПП в місті Севастополі, відділу правового забезпечення НСПП
готується в триденний строк з дня надходження названих в пунктах
6-8 документів. В разі необхідності в цей строк відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях, відділом НСПП по роботі в
місті Києві, представництвом НСПП в місті Севастополі, відділом
правового забезпечення здійснюється перевірка отриманої
інформації. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП
N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 )
10. В поданні відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва
НСПП в місті Севастополі, відділу правового забезпечення НСПП
зазначається: реєстраційний номер колективного трудового спору, дата його
виникнення, дата і номер розпорядження НСПП про його реєстрацію; найменування сторін колективного трудового спору із
зазначенням їх поштових адрес; підстави для зняття з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту). До подання додається копія документа, на підставі якого
вноситься клопотання про зняття з реєстрації і контролю вимог
найманих працівників або профспілки та колективного трудового
спору (конфлікту). Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 )
11. Підготовка проекту розпорядження НСПП про зняття з
реєстрації і контролю вимог найманих працівників або профспілки та
колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється сектором
реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу
правового забезпечення НСПП за погодженням з юридичним сектором
відділу правового забезпечення НСПП. ( Пункт 11 із змінами,
внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
12. В розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації і контролю
вимог найманих працівників або профспілки та колективного
трудового спору (конфлікту) зазначаються: дата і номер розпорядження НСПП; назва розпорядження НСПП; підстави, на яких видане розпорядження; констатація факту вирішення вимог найманих працівників або
профспілки та колективного трудового спору (конфлікту); рішення про для зняття з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту); найменування представницького органу найманих працівників або
профспілки, власника або уповноваженого ним органу (представника),
юридичних осіб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП
(орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади,
центральний орган виконавчої влади, в сфері управління якого є
відповідне підприємство, установа або організація, відповідний
структурний підрозділ НСПП).
13. Зняття з реєстрації і контролю окремих вимог найманих
працівників або профспілки у зв'язку із їх вирішенням здійснюється
в порядку, визначеними пунктами 5-11 цієї Інструкції. В цьому
випадку в розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації і контролю
окремих вимог найманих працівників або профспілки дається
рекомендація сторонам колективного трудового спору щодо подальшого
проведення примирних процедур по вирішенню інших вимог, а
відповідному структурному підрозділу НСПП дається доручення щодо
сприяння вирішенню вимог, що залишилися невирішеними.
14. Дані про зняття вимог найманих працівників або профспілки
та колективного трудового спору (конфлікту) з реєстрації і
контролю вносяться відділом правового забезпечення НСПП в Книгу
реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів)у порядку, визначеному Інструкцією про порядок
ведення Книги реєстрації висунутих працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів). ( Пункт 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
15. Відмова в знятті з реєстрації та контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту) може бути у випадку, коли: уповноважений представницький орган найманих працівників або
профспілки висловив незгоду із фактом вирішення вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору і в
результаті перевірки відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим
та областях, сектором НСПП по роботі в місті Києві,
представництвом НСПП в місті Севастополі, відділом правового
забезпечення НСПП встановлено факт невиконання вимог найманих
працівників або профспілки; ( Абзац другий пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 ) вимоги найманих працівників або профспілки стосувалися питань
невиконання вимог законодавства про працю і в результаті перевірки
відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та областях,
сектором по роботі в місті Києві відділу правового забезпечення
НСПП, представництвом НСПП в місті Севастополі, сектором
реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу
правового забезпечення НСПП встановлено факт невиконання вимог
найманих працівників або профспілки. Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003 )
16. Про відмову в знятті з реєстрації вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту) видається розпорядження НСПП, яке готується на
підставі подання відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, сектора НСПП по роботі в місті Києві, представництва
НСПП в місті Севастополі, відділу правового забезпечення НСПП.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 408
( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від
23.03.2005 )
17. Відмова в знятті з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту) констатує факт відступлення від положень чинних
законодавчих та нормативно-правових актів, якими регулюється
порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту), і
зобов'язує сторони колективного трудового спору (конфлікту)
продовжувати пошук шляхів вирішення вимог найманих працівників або
профспілки, а також зобов'язує відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях, сектор НСПП по роботі в місті Києві,
представництво НСПП в місті Севастополі, відділ правового
забезпечення НСПП забезпечити правовий супровід вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях та
сприяння взаємодії сторін колективного трудового спору (конфлікту)
у пошуку взаємоприйнятного рішення щодо задоволення вимог найманих
працівників або профспілки. ( Пункт 17 із змінами, внесеними
згідно з Наказами НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
18. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрації і контролю
вимог найманих працівників або профспілки та колективного
трудового спору (конфлікту), однієї або декількох вимог найманих
працівників або профспілки, про відмову в знятті з реєстрації та
контролю вимог найманих працівників або профспілки та колективного
трудового спору (конфлікту) надсилається сторонам колективного
трудового спору (конфлікту), відповідному місцевому органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, центральному
органу виконавчої влади, в сфері управління якого є відповідне
підприємство, установа або організація, відповідному структурному
підрозділу НСПП.
19. Після зняття з реєстрації і контролю вимог найманих
працівників або профспілки та колективного трудового спору
(конфлікту) копія розпорядження НСПП підшивається у справу,
заведену відповідно до пункту 3 Порядку формування і ведення справ
колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом
НСПП від 28.12.2002 року N 437 ( v0437299-02 ) із наступними
змінами і доповненнями, і зберігається в архіві відповідного
відділення НСПП або НСПП (в залежності від рівня колективного
трудового спору (конфлікту). ( Пункт 19 із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: