open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
N 55 від 29.01.2001

Про затвердження Інструкції про порядок

ведення Книги реєстрації висунутих найманими

працівниками вимог та колективних трудових

спорів (конфліктів)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 38 ( v0038299-02 ) від 23.01.2002

N 5 ( v0005299-03 ) від 09.01.2003

N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003

N 85 ( v0085299-04 ) від 16.06.2004

N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
На виконання норм частини шостої статті 15 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) та підпункту 2) пункту 4 Положення про Національну
службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення Книги реєстрації
висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) (додається). 2. Встановити, що ведення Книги реєстрації висунутих
найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) здійснюється відділом правового забезпечення НСПП.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003, N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003, N 38 ( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
( Пункт 3 виключено на підставі Наказу НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003 )
3. Відділу правового забезпечення НСПП, сектору НСПП по
роботі в місті Києві, представництву НСПП в місті Севастополі,
відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та областях
забезпечити дотримання вимог Інструкції про порядок ведення Книги
реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) в практичній діяльності. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 5 ( v0005299-03 ) від
09.01.2003, N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 )
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.М.Руденко
Затверджено

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

від 29 січня 2001 р. N 55
Інструкція

про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими
працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
1. Інструкція про порядок ведення Книги реєстрації висунутих
найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) (далі - Інструкція) розроблена відповідно до норм
статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), пункту 4 Положення
про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Положення про
порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 24
квітня 2001 року N 92 ( v0092299-01 ), із наступними змінами та
доповненнями, Положення про порядок реєстрації Національною
службою посередництва і примирення висунутих найманими
працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 08 січня 2003 року
N 4 ( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002, N 5 ( v0005299-03 ) від
09.01.2003, в редакції Наказу НСПП N 408 ( v0408299-03 ) від
05.09.2003 ) 2. Інструкцією встановлюється форма, зміст та порядок
внесення до Книги реєстрації висунутих найманими працівниками
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) даних про
висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги та
колективні трудові спори (конфлікти), присвоєння реєстраційного
номера та зняття колективного трудового спору (конфлікту) з
контролю у зв'язку із його вирішенням або припиненням. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003 ) 3. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) є документом для
службового користування і зберігається із дотриманням правил,
встановлених чинними нормативно-правовими актами. 4. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться відділом
правового забезпечення НСПП і зберігається у відділі. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 5 ( v0005299-03 ) від
09.01.2003, N 408 ( v0408299-03 ) від 05.09.2003, N 38
( v0038299-05 ) від 23.03.2005 ) 5. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться протягом
календарного року. Сторінки книги пронумеровуються. Книга
реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) прошнуровується і скріплюється
печаткою та підписом голови НСПП. 6. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться також в
непаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних). 7. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів) містить такі графи: 1) порядковий номер; 2) реєстраційний номер; 3) момент виникнення колективного трудового спору
(конфлікту); 4) сторони колективного трудового спору (конфлікту) та їх
юридичні адреси; 5) органи (особи), уповноважені представляти інтереси сторін
колективного трудового спору (конфлікту); 6) вимоги, висунуті найманими працівниками або профспілкою;
( Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 5 ( v0005299-03 ) від 09.01.2003 ) 7) хід примирних процедур; 8) результати вирішення колективного трудового спору
(конфлікту); 9) відмітка про зняття колективного трудового спору
(конфлікту) з контролю. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002 ) 8. В графі 1) записується порядковий номер, під яким
колективний трудовий спір (конфлікт) заноситься в Книгу реєстрації
висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів). 9. У графу 2) заноситься реєстраційний номер, який
присвоюється колективному трудовому спору і який складається із: перші три цифри - порядковий номер реєстрації (для прикладу -
001); через дефіс наступні дві цифри - останні дві цифри поточного
року (для прикладу - 01); через дріб записується код адміністративно-територіальної
одиниці; через дефіс - позначення буквою рівня колективного трудового
спору (на виробничому рівні - В, на територіальному рівні - Т, на
територіально-галузевому рівні - ТГ, на галузевому рівні - Г, на
національному рівні - Н). ( Абзац п'ятий частини першої пункту 9
із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 85 ( v0085299-04 )
від 16.06.2004 )
Коди адміністративно-територіальних одиниць:
Автономна Республіка Крим - 01 Вінницька область - 02 Волинська область - 03 Дніпропетровська область - 04 Донецька область - 05 Житомирська область - 06 Закарпатська область - 07 Запорізька область - 08 Івано-Франківська область - 09 Київська область - 10 Кіровоградська область - 11 Луганська область - 12 Львівська область - 13 Миколаївська область - 14 Одеська область - 15 Полтавська область - 16 Рівненська область - 17 Сумська область - 18 Тернопільська область - 19 Харківська область - 20 Херсонська область - 21 Хмельницька область - 22 Черкаська область - 23 Чернівецька область - 24 Чернігівська область - 25 місто Київ - 26 місто Севастополь - 27
Після реєстраційного номера зазначається дата і номер
розпорядження голови НСПП про реєстрацію колективного трудового
спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог. ( Частина третя пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП N 5 ( v0005299-03 ) від 09.01.2003 ) Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002 ) 10. В графі 3) фіксується момент виникнення колективного
трудового спору (конфлікту), тобто дата, коли уповноважений
представницький орган найманих працівників, категорії найманих
працівників, колективу працівників або профспілки одержав від
власника чи уповноваженого ним органу (представника) повідомлення
про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і
прийняв рішення про незгоду з рішенням власника чи уповноваженого
ним органу (представника). 11. У графу 4) заносяться дані про сторони колективного
трудового спору (конфлікту) та їх юридичні адреси. ( Пункт 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-02 ) від
23.01.2002 ) 12. У графу 5) заносяться дані про органи (особи),
уповноважені представляти інтереси сторін колективного трудового
спору (конфлікту). ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом НСПП N 38 ( v0038299-02 ) від 23.01.2002 ) 13. У графу 6) заносяться вимоги, висунуті найманими
працівниками або профспілкою (занесення вимог здійснються на
підставі розпорядження голови НСПП, в якому фіксується
відповідність висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог вимогам статті 2 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ). ( Пункт
13 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002, N 5 ( v0005299-03 ) від
09.01.2003 ) 14. У графу 7) відображається хід примирних процедур (розгляд
колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією,
примирною комісією за участю незалежного посередника, трудовим
арбітражем, НСПП, вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) під час проведення страйку). ( Пункт 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 38 ( v0038299-02 ) від
23.01.2002 ) 15. У графу 8) заносяться результати вирішення колективного
трудового спору (конфлікту) - (спір вирішено, вимоги найманих
працівників або профспілки задоволено, сторони досягли згоди про
припинення колективного трудового спору (конфлікту) тощо). Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002, НСПП N 5 ( v0005299-03 ) від
09.01.2003 ) 16. У графу 9) робиться відмітка про дату зняття колективного
трудового спору (конфлікту) з контролю (у зв'язку з його
вирішенням або припиненням за взаємною домовленістю сторін).
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 38
( v0038299-02 ) від 23.01.2002 )
( Пункт 17 виключено на підставі Наказу НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003 )
( Пункт 18 виключено на підставі Наказу НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003 )
( Пункт 19 виключено на підставі Наказу НСПП N 5
( v0005299-03 ) від 09.01.2003 )

Додаток

до Інструкції про порядок

ведення Книги реєстрації

висунутих найманими

працівниками вимог та

колективних трудових спорів

(конфліктів) ----------------------------------------------------------------- NN|Реєстра-|Момент |Сторони|Органи |Вимоги,|Хід |Резу- |Відміт-| п\|ційний |виник- |КТС (К)|(особи),|висуну-|при-|льта- |ка про | п |номер |нення |та їх |уповно- |ті най-|мир-|ти ви-|зняття | | |КТС (К)|юридич-|важені |маними |них |рішен-|КТС (К)| | | | ні |предс- |праців-|про-|ня КТС|з конт-| | | |адреси |тавляти |никами |це- |(К) |ролю | | | | |інтере- | |дур | | | | | | |си сто- | | | | | | | | |рін КТС | | | | | | | | |(К) | | | | | | | | | | | | | | --+--------+-------+-------+--------+-------+----+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: