open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.06.2010 N 186

Про затвердження Інструкції про порядок

розпорядження майном підприємств,

що належать до сфери управління

Міністерства вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 330 ( v0330644-10 ) від 06.09.2010

N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

З метою забезпечення належного опрацювання питань
розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому, а також здійснення контролю за ефективністю
використання державного майна та майна господарських товариств
відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), законів України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ), "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність" ( 2658-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку
відчуження об'єктів державної власності", від 21.09.98 N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про
затвердження Методики оцінки майна", від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку списання об'єктів
державної власності", від 15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ) "Про
управління корпоративними правами держави", Порядку списання
витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються,
затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету у справах містобудування і архітектури від
28.09.95 N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), наказів Фонду державного
майна України від 23.08.2000 N 1774 ( z0930-00 ) "Про затвердження
договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523 ( z1123-06 ) "Про
затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна", від
08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення контролю за розпорядженням активами,
що належать господарським товариствам", від 07.08.97 N 847
( z0446-97 ) "Про затвердження Порядку повернення орендованих
цілісних майнових комплексів державних підприємств після
припинення або розірвання договору оренди", інших
нормативно-правових актів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розпорядження майном
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України, що додається.
2. Створити постійно діючу комісію Міністерства вугільної
промисловості України з розгляду документів стосовно розпорядження
майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
(далі - комісія) у складі:
Чередниченко Ю.Я. - перший заступник Міністра,

голова комісії
Пшеничка О.В. - заступник Міністра,

заступник голови комісії
Фічов В.В. - заступник Міністра,

заступник голови комісії
Члени комісії:
Зоріна О.І. - начальник Адміністративно-господарського

управління (при розгляді питань передачі

об'єктів соціальної інфраструктури

з державної у комунальну

та з комунальної у державну власність);
Коровка О.І. - начальник Управління капітального

будівництва (при розгляді питань

списання, відчуження та передачі

об'єктів незавершеного будівництва);
Костенко В.П. - начальник Юридичного управління;
Лесик Л.С. - директор Департаменту бухгалтерського

обліку, звітності

та внутрішнього аудиту;
Пижов С.В. - заступник директора

Департаменту - начальник

відділу виробничих програм;
Рубель О.В. - заступник директора

Департаменту - начальник відділу

енергозабезпечення та енергозбереження;
Тютюник О.В. - начальник Управління реструктуризації;
Шафарук Г.В. - начальник Управління майнових відносин;
за посадою - директор Департаменту технічної політики

та розвитку шахтного фонду.
Секретар комісії:
за посадою - головний спеціаліст відділу майнових

відносин та управління корпоративними

правами Управління майнових відносин.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 330 ( v0330644-10 ) від 06.09.2010 }
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому
України від 17.06.2009 N 246 ( v0246644-09 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ященко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

03.06.2010 N 186

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розпорядження майном підприємств,

що належать до сфери управління

Міністерства вугільної промисловості України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція про порядок розпорядження майном, що є
державною власністю та передане на праві господарського відання
державним підприємствам, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому та майном, переданим ним господарським товариствам
для формування їх статутних фондів та 100% акцій яких належать
державі в особі Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Інструкція), розроблена відповідно до положень
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), законів України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ), "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про акціонерні товариства"
( 514-17 ), "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного
будівництва" ( 1953-14 ), "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність" ( 2658-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803
( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів
державної власності", від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності", від
10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про затвердження Методики
оцінки майна", від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про
затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", від
15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ) "Про управління корпоративними
правами держави", Порядку списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним
наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у
справах містобудування і архітектури від 28.09.95
N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), наказів Фонду державного майна
України від 23.08.2000 N 1774 ( z0930-00 ) "Про затвердження
договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523 ( z1123-06 ) "Про
затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна", від
08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення контролю за розпорядженням активами,
що належать господарським товариствам", від 07.08.97 N 847
( z0446-97 ) "Про затвердження Порядку повернення орендованих
цілісних майнових комплексів державних підприємств після
припинення або розірвання договору оренди", інших
нормативно-правових актів з питань управління державним майном.
1.2. Інструкція регулює питання підготовки, внесення та
розгляду матеріалів щодо списання, відчуження, передачі в оренду,
з балансу на баланс або у комунальну власність майна, цілісних
майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю та передане на праві господарського відання
державним підприємствам, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому та майна, переданого ним господарським товариствам
для формування їх статутних фондів та 100% акцій яких належать
державі в особі Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Мінвуглепром), а також майна господарських товариств, що
не увійшло до їх статутного фонду.
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: майно - матеріальні активи, які відповідно до
нормативно-правових актів віднесені до основних засобів; розпорядження майном - списання, відчуження, передача в
оренду, з балансу на баланс або у комунальну власність майна,
цілісних майнових комплексів та об'єктів незавершеного
будівництва, що є державною власністю та передані в господарське
відання підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому
та майна, переданого ним господарським товариствам для формування
їх статутних фондів та 100% акцій яких належать державі в особі
Мінвуглепрому, а також майна господарських товариств, що не
увійшло до їх статутного фонду, інші способи розпорядження майном; цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт із
закінченим циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними
майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи
підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо); єдиний майновий комплекс - це підприємство, до складу якого,
як єдиного майнового комплексу, входять всі види майна, призначені
для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди,
устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги,
а також право на торговельну марку або інше позначення та інші
права, якщо інше не встановлено договором або законом; об'єкт незавершеного будівництва - обсяг фактично освоєних
капітальних вкладень на незакінчених і не введених в експлуатацію
будовах та об'єктах будівництва за станом на певну дату; об'єкт права державної власності - сукупність речей та інших
цінностей, включаючи цілісні майнові комплекси, які мають вартісне
визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
підприємства та відображаються в його балансі або враховуються в
інших передбачених законом формах обліку майна цього підприємства,
та перебувають у державній власності; списання майна та об'єктів незавершеного будівництва -
процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу в
разі його відповідності критеріям, передбаченим цією Інструкцією; відчуження майна - передача права власності на державне
майно, яке перебуває на балансі підприємств іншим юридичним або
фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти; оцінка майна - процес визначення вартості майна на дату
оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою,
встановленою нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, і
є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності; передача майна - передача майна з балансу підприємства на
баланс іншого підприємства, надання майна в оренду, передача майна
в комунальну власність, передача об'єктів незавершеного
будівництва; Інші терміни, які використовуються у даній Інструкції,
вживаються у значеннях, визначених відповідними законодавчими та
нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління
майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
1.4. Дія цієї Інструкції поширюється на майно підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України, у тому числі господарських товариств, створених шляхом
корпоратизації, 100% акцій яких належить державі в особі
Мінвуглепрому, а також майно, господарських товариств, що не
увійшло до їх статутних фондів (далі - Підприємство).
1.5. Дія цієї Інструкції не поширюється на: - майно, єдині (цілісні) майнові комплекси та об'єкти
незавершеного будівництва, щодо яких в установленому порядку,
прийнято рішення про приватизацію; - відчуження майна, на яке відповідно до законодавства
встановлена заборона на відчуження; - відчуження майна, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється
шляхом приватизації; - відчуження майна Підприємств, щодо яких прийнято рішення
про ліквідацію (крім Підприємств, що ліквідуються за рішенням
Кабінету Міністрів України); - відчуження майна, переданого в оренду у складі цілісних
майнових комплексів державних Підприємств, організацій (їх
структурних підрозділів).
1.6. Ініціатива (пропозиція) щодо: - списання майна та витрат по об'єктах незавершеного
будівництва належить Підприємству; - списання майна, що не ввійшло до статутного фонду
господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на його балансі (в тому числі у процедурі
банкрутства), належить господарському товариству або
Мінвуглепрому; - відчуження, передачі майна, єдиних (цілісних) майнових
комплексів, об'єктів незавершеного будівництва належить
Підприємству, структурним підрозділам Міністерства, державним
установам та організаціям, а також юридичним та фізичним
особам - суб'єктам підприємницької діяльності; - передачі з балансу на баланс та у комунальну власність
належить Підприємствам, структурним підрозділам Міністерства, а
також органам місцевого самоврядування; - передачі в оренду державного нерухомого майна, цілісних
майнових комплексів, а також індивідуально-визначеного майна,
обладнання, устаткування (у разі, якщо таке звернення передбачено
статутом Підприємства/товариства), пролонгація договорів оренди,
передачі орендованого майна в суборенду, повернення майна з оренди
в державну власність належить Орендодавцеві визначеному у ст. 5
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ); - поліпшення орендованого майна, зміни складу орендованого
майна належить орендарям та орендодавцям, визначеним у ст. 5
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ); - участі у господарському товаристві та/або передачі майна
господарського товариства як внеску до статутних фондів юридичних
осіб, створених за участю товариства належать товариству.
1.7. Відокремлені та структурні підрозділи Підприємств, їх
філії не мають права безпосередньо звертатись до Міністерства з
пропозиціями щодо розпорядження майном.
1.8. У разі порушення провадження у справі про банкрутство
Підприємства, на період дії процедури розпорядження майном,
Мінвуглепром та керівництво суб'єкта господарювання приймають
рішення щодо управління майном за погодженням з розпорядником
майна та відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
1.9. Вимоги Інструкції поширюються на всі Підприємства і
обов'язкові для виконання ними.
2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

ТА ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ
2.1. Списання майна
2.1.1. Списанню підлягає майно: а) що не може бути в установленому порядку відчужене,
безоплатно передане державним Підприємствам, установам чи
організаціям; б) щодо якого не можуть бути застосовані інші способи
управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне); в) у разі, коли воно морально чи фізично зношене, непридатне
для подальшого використання Підприємством, зокрема у зв'язку з
будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним
переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха
та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті
інвентаризації як нестача. При цьому списання майна, виявленого в результаті
інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його
вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування
неможливо. 2.1.2. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для
подальшого використання, в установленому порядку може передаватися
до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим
її закріпленням за відповідними закладами, установами та
організаціями. 2.1.3. Списання майна здійснюється Підприємством, на балансі
якого воно перебуває, на підставі прийнятого Мінвуглепромом
рішення про надання згоди на його списання. 2.1.4. Для встановлення факту непридатності майна і
неможливості та/або неефективності проведення його відновного
ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для
оформлення документів на списання майна на підприємстві
утворюється комісія із списання майна відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п )
"Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності". 2.1.5. Списання майна здійснюється за умови врахування
особливостей правового режиму майна, наявності встановлених
законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження
майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження
майном). 2.1.6. Списання повністю амортизованих основних фондів
(засобів) Підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких
становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням
керівника Підприємства відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) (за винятком Підприємств, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію). 2.1.7. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо
списання майна Підприємство подає Мінвуглепрому разом із
відповідним зверненням такі документи: - техніко-економічне обґрунтування необхідності списання
майна, яке містить економічні та/або технічні розрахунки,
інформацію про очікуваний фінансовий результат списання майна та
про те, як воно вплине на фінансовий план Підприємства, а також
напрями використання коштів, які передбачається одержати в
результаті списання; - відомості про майно, що пропонується списати за даними
бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва),
згідно з додатком 1, у 2-х примірниках; - акт інвентаризації майна, що пропонується до списання,
згідно з додатком 2; - акт технічного стану майна, затверджений керівником
Підприємства; - відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, що пропонується списати (разом з
відповідними підтвердними документами); - відомості про земельну ділянку, на якій розташоване
нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання
земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних
підтвердних документів, зокрема державного акта на право
постійного користування землею, кадастрового плану; - інші документи (про аварії, затоплення, стихійне лихо,
висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за
наявності); - від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
списання, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих Підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом; - інформація щодо неможливості реалізації майна; - протокол засідання постійно діючої комісії із списання
майна Підприємства. 2.1.8. У разі потреби Мінвуглепром може вимагати від
Підприємства додаткові документи, необхідні для прийняття рішення
про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки
спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).
Вичерпний перелік додаткових документів надсилається Підприємством
у 10-денний строк з дати надходження зазначених у підпункті 2.1.7
документів. Підпункт 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 517
( v0517644-10 ) від 09.12.2010 } 2.1.9. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до
списання, проводиться тільки після прийняття Міністерством рішення
про надання згоди (відповідно до Порядку, передбаченого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314) ( 1314-2007-п )
на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок
аварії чи стихійного лиха). 2.1.10. Усі деталі, вузли, агрегати, будівельні матеріали
демонтованого та розібраного обладнання, будівель та споруд, які
придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, отримані в результаті ліквідації
майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання деталі та матеріали
оприбутковуються як вторинна сировина. 2.1.11. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та
агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться
відповідно до законодавства. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і
чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для
подальшого використання деталей. 2.1.12. Вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що
містять дорогоцінні метали, підлягають здачі суб'єктам
господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної
обробки брухту і відходів дорогоцінних металів на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 2.1.13. Підприємство, на балансі якого перебувало майно,
подає до Міністерства, у місячний строк після закінчення процедури
розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна
згідно з додатком 3. У разі наявності зауважень до звіту Міністерство повертає
його Підприємству для врахування зауважень та подання протягом
10 робочих днів звіту для нового розгляду. 2.1.14. Процедура списання майна вважається закінченою з
моменту подання Підприємством до Міністерства звіту про списання
майна. 2.1.15. Кошти, одержані внаслідок списання майна,
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.
2.2. Відчуження майна
2.2.1. Відчуження майна проводиться безпосередньо
Підприємством, на балансі якого воно обліковується, з дотриманням
вимог, чинних на момент продажу, законодавчих та
нормативно-правових актів, а також цієї Інструкції лише після
надання згоди (дозволу) Мінвуглепромом. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна
державних Підприємств приймається Мінвуглепромом лише за
погодженням з Фондом державного майна України в порядку,
встановленому чинним законодавством України. Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування
особливостей правового режиму окремого майна, наявності
встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном. 2.2.2. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження
майна приймається лише за таких умов: відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом
господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до
економічних, технічних (або інших) показників подальше
використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне; відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу
суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу; відчуження майна, що не зазначене у пункті 1.5 цієї
Інструкції, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці третьому
пункту 2.2.1 цієї Інструкції. 2.2.3. Продаж єдиних майнових комплексів здійснюється в
порядку, визначеному законами України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). 2.2.4. Для розгляду питань відчуження майна, на Підприємстві
утворюється постійно діюча комісія з розгляду питань відчуження
майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджуються
розпорядчим актом. 2.2.5. Для підготовки до продажу майна постійно діюча комісія
з питань розпорядження майном, створена на Підприємстві, проводить
інвентаризацію майна, визначає його технічний стан, опрацьовує
пропозиції експертів та потенційних покупців і готує необхідні
документи. 2.2.6. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо
відчуження майна шляхом продажу Підприємство разом із відповідним
зверненням надає Міністерству наступні документи: а) інформація (техніко-економічне обґрунтування) щодо
недоцільності утримання майна на балансі Підприємства із
зазначенням напрямків використання очікуваних від продажу коштів
та подальшого використання земельної ділянки (з обов'язковим
визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового
комплексу); б) відомості про об'єкти основних засобів, які пропонуються
до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, за
встановленою формою (додаток 4) у 2-х примірниках; в) акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до
відчуження, згідно з додатком 12; { Абзац "в" підпункту 2.2.6
пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 517 ( v0517644-10 ) від
09.12.2010 } г) акт технічного стану майна, яке пропонується до
відчуження, складений на дату оцінки та затверджений керівником
Підприємства; д) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до
пункту 10 Порядку відчуження об'єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007
N 803 ( 803-2007-п ); е) довідка про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає продажу (витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна); є) згода трудового колективу (профспілки) у разі відчуження
об'єктів соціальної сфери; ж) протокол (виписка з протоколу) засідання постійно діючої
комісії Підприємства щодо відчуження майна; з) від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації,
додатково інформацію стосовно того, що майно, яке пропонується до
відчуження, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих Підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом; и) за наявності заборгованості з виплати заробітної
плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної
плати і графік погашення такої заборгованості, а також про
наявність у підприємства заборгованості за податками зборами
(обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових
фондів. Строк подання Мінвуглепрому документів, зазначених у
абзацах "б" - "е" цього підпункту, не може перевищувати двох
місяців від дати оцінки. 2.2.7. Відчуження майна в порядку, передбаченому Законом
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) здійснюється за погодженням з
Мінвуглепромом. 2.2.8. На вимогу постійно діючої комісії Міністерства
подаються додатково інформація та документи, необхідні для
прийняття обґрунтованого рішення (експертні висновки, технічні
паспорти, судові документи тощо). 2.2.9. Згода Мінвуглепрому на продаж майна дійсна протягом
12 місяців з дати її надання. 2.2.10. Підприємства здійснюють відчуження майна шляхом його
продажу на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні. У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом
30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги,
початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на
30 відсотків за погодженням із Міністерством. Повторний аукціон проводиться за наявності не менше як одного
учасника. За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за
початковою вартістю. 2.2.11. Після проведення незалежної оцінки забороняється
здійснювати дії щодо об'єкта продажу, які можуть призвести до
зміни його вартості. 2.2.12. Кошти, що надійшли від продажу державного майна,
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства, за
наявності у Підприємства заборгованості з виплати заробітної
плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а
також на погашення заборгованості за податками і зборами
(обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових
фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Підприємство
зобов'язано подати Мінвуглепрому, Фонду державного майна протягом
30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за
результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з
додатком 5.
2.3. Передача майна
2.3.1. Передача об'єктів права державної власності у
комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст,
районів у містах або у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у
державну власність здійснюється відповідно до Закону України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності". 2.3.2. Передача об'єктів права державної власності із сфери
управління Міністерства до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти державним майном та передача об'єктів
права державної власності від одного Підприємства іншому, що
належать до сфери управління одного і того ж органу,
уповноваженого управляти державним майном, здійснюється відповідно
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ) та Положення про порядок
передачі об'єктів права державної та комунальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ). 2.3.3. Для розгляду питань щодо передачі державного майна
Міністерству подаються наступні документи: - письмове звернення Підприємства щодо передачі державного
майна; - згода Підприємства, на баланс якого передається державне
майно; - звернення (пропозиції, рішення) Фонду державного майна
України, інших державних або місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування стосовно передачі майна у тому
числі до комунальної власності, якщо вони надійшли безпосередньо
на адресу Підприємств; - обґрунтування доцільності передачі майна, в якому, зокрема,
чітко визначене місце розташування, балансоутримувач, а також
розрахунки щодо утримання об'єкта передачі, з визначенням джерел
його утримання; - відомість про вартість майна Підприємства, яке пропонується
до передачі згідно з даними бухгалтерського обліку, за
встановленою формою (додаток 6) у 2-х примірниках; - довідку про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає передачі; - витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній
реєстрації; - погодження трудового колективу у формі виписки з протоколу
загальних зборів (конференції) - при передачі об'єктів соціальної
інфраструктури, споруджених за рахунок Підприємства; - згоду місцевих органів самоврядування, в разі узгодження
передачі об'єктів права державної власності до комунальної
власності; - від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації за
рішенням Кабінету Міністрів України, додатково інформацію стосовно
того, що майно, яке пропонується до передачі не є необхідним для
виконання робіт і заходів, пов'язаних з фізичною ліквідацією
Підприємств та передбачених затвердженою проектно-кошторисною
документацією, а також на підставі переліку, який узгоджено з
проектним інститутом. 2.3.4. Після підписання керівниками Підприємств актів
приймання-передачі майна та після затвердження їх Мінвуглепромом
один з його примірників та відповідний звіт, наведений у
додатках 7, 8 до цього Порядку, протягом 30 днів направляються
Мінвуглепрому.
2.4. Передача в оренду
2.4.1. Передача в оренду майна та цілісних майнових
комплексів Підприємств здійснюється відповідно до Закону України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та інших
нормативно-правових актів за погодженням з Мінвуглепромом. 2.4.2. Орендна плата розраховується відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 N 786 ( 786-95-п ). 2.4.3. Ініціатива (пропозиція) щодо передачі в оренду майна
належить орендодавцям, визначеним статтею 5 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). 2.4.4. Для винесення на розгляд питання передачі в оренду
нерухомого майна та цілісних майнових комплексів Підприємств або
їх відокремлених (структурних) підрозділів документи подаються
Міністерству з дотриманням вимог Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) і наказу Фонду
державного майна України від 14.11.2005 N 2975 ( z0029-06 ) "Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності", а також за наявності: - згоди Підприємства - балансоутримувача на передачу майна в
оренду із зазначенням його реєстрового номеру, яке або частина
якого пропонується для передачі в оренду (за даними Єдиного
реєстру об'єктів державної власності); - інформації щодо площ, переданих в оренду (із зазначенням
орендаря, номеру та дати договору оренди і терміну його дії); - копії свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у
разі оренди строком на три роки і більше); - інформації про залишкову вартість нерухомого майна та
відомостей щодо використання цього майна у виробничій діяльності; - показників фінансово-господарської діяльності потенційного
орендаря(*); - бізнес-плану(*); - протоколу зборів трудового колективу за участю
профспілок(*); - згоди органів місцевої влади(*).
--------------- (*) у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових
комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів крім
документів, передбачених п. 2.4.4 надаються додатково.
2.4.5. Одночасно з документами щодо оренди державного майна
Підприємств, що виступають його балансоутримувачами, надають на
погодження Мінвуглепрому кандидатуру (представника) до складу
конкурсної комісії. 2.4.6. Для розгляду питання передачі в оренду
індивідуально-визначеного майна, обладнання та устаткування
Підприємств (у разі передбачення статутом) до Мінвуглепрому
надаються наступні документи: - лист-звернення Підприємства-балансоутримувача; - техніко-економічне обґрунтування передачі в оренду
індивідуально-визначеного майна (обладнання/устаткування); - лист-звернення потенційного орендаря; - установчі документи потенційного орендаря (у разі звернення
фізичної особи - копії 1, 2, 11 сторінок паспорта, свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта Підприємницької діяльності та копія
статуту та установчого договору у разі звернення господарського
товариства); - висновок про балансову вартість майна, що пропонується до
передачі в оренду; - проект договору оренди з додатками до нього. 2.4.7. Рішення щодо передачі в оренду цілісних майнових
комплексів Підприємств або їх відокремлених (структурних)
підрозділів приймається комісією за результатами попереднього
розгляду питання на науково-технічній раді. 2.4.8. Передача майна Підприємств в суборенду, здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого майна, пролонгація договору
оренди та приватизація об'єкта оренди може здійснюватися лише
після отримання попереднього письмового дозволу Мінвуглепрому. 2.4.9. Умови договору оренди можуть змінюватися в залежності
від виду державного майна, що передається в оренду. 2.4.10. Після укладання договору оренди, орендодавець в 10-ти
денний строк має надати Управлінню майнових відносин копію
договору оренди та всі додатки і доповнення до нього. 2.4.11. Для розгляду питання пролонгації договорів оренди,
орендодавцем надаються: - звернення щодо продовження терміну дії договору оренди; - копію укладеного договору оренди; - копії додаткових угод до них (у разі укладення таких); - згода балансоутримувача державного майна. 2.4.12. Питання повернення цілісних майнових комплексів з
оренди в державну власність виносяться на розгляд
науково-технічної ради Мінвуглепрому, якою й приймається
відповідне рішення.
2.5. Невід'ємні поліпшення
2.5.1. Невід'ємні поліпшення орендованого майна здійснюються
відповідно до наказу Фонду державного майна України від 03.10.2006
N 1523 ( z1123-06 ) "Про затвердження Порядку надання орендарю
згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна". 2.5.2. Питання здійснення орендарями невід'ємних поліпшень та
зміни складу орендованого майна виносяться на розгляд комісії. 2.5.3. Для розгляду зазначеного питання необхідно надати
Мінвуглепрому наступні документи: - опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх
проведення; - інформацію про доцільність здійснення поліпшень
орендованого майна; - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці; - довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди
згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року; - завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше
не встановлено договором оренди; - копію договору оренди та згоду Мінвуглепрому на його
укладення; - копії додаткових угод до договорів оренди (у разі
наявності).
2.6. Участь у господарських товариствах
Питання участі у господарських товариствах передбачено
Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України
( 436-15 ), Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), наказом Фонду державного майна України від
08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що
належать господарським товариствам", а також статутами
господарських товариств, 100% акцій яких належать державі в особі
Мінвуглепрому. 2.6.1. Для прийняття рішення щодо передачі майна
господарського товариства до статутного фонду юридичної особи
господарське товариство подає Мінвуглепрому наступні документи: - лист-звернення про намір здійснення майнового внеску до
статутного фонду іншої юридичної особи; - бізнес-план, який повинен містити техніко-економічне
обґрунтування мети та доцільності заснування іншої юридичної
особи, розрахунок прогнозування економічного ефекту; - проект установчих документів нової юридичної особи; - перелік майна, що пропонується передати як внесок до
статутного фонду господарського товариства, із зазначенням дати
введення його в експлуатацію, інвентаризаційного номера, первісної
вартості та балансової (залишкової) вартості; - копія документа, що підтверджує право власності
господарського товариства на нерухоме майно, яке передбачається
внести до статутного фонду; - звіт про незалежну оцінку майна, яке передбачається внести
до статутного фонду; - рецензія звіту про незалежну оцінку майна, здійснена Фондом
державного майна України; - фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма
N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 5 "Примітки до річної
фінансової звітності" ( z0904-00 ) (розділ I - V); - інформація товариства про відсутність обмежень щодо
розпорядження майном, яке передбачається внести до статутного
фонду юридичної особи, що створюється. 2.6.2. У разі створення Підприємства з іноземними
інвестиціями до переліку, зазначеного в п. 2.6.1 додатково
надаються: - документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в
країні місцезнаходження; - довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито
рахунок іноземного інвестора в країні його місцезнаходження. 2.6.3. За результатами передачі майна як внеску до статутного
фонду юридичної особи у 30-денний термін після здійснення операції
Мінвуглепрому надається інформація за формою згідно з додатком 9.
3. ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ ВИТРАТ ТА ВІДЧУЖЕННЯ

ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
3.1. Списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження
Порядку списання об'єктів державної власності" та Порядку списання
витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються,
затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету у справах містобудування і архітектури від
28.09.95 N 243/150/156/195 ( z0357-95 ).
3.2. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного
будівництва та списання витрат по них приймається виключно
Мінвуглепромом за поданням Підприємства та підлягає обов'язковому
погодженню з Фондом державного майна України або його відповідними
регіональними відділеннями.
3.3. Для розгляду питання щодо списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва Підприємство, крім документів визначених
пп. 2.1.6 цієї Інструкції, подає Міністерству Акт про припинення
будівництва (додаток 10) або Акт про припинення
проектно-вишукувальних робіт (додаток 11).
3.4. Порядок відчуження об'єктів незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), за
винятком випадків передачі об'єктів незавершеного будівництва в
порядку передбаченому Законом України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ).
4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1. Рішення щодо розпорядження майном Підприємств
приймається постійно діючою комісією Мінвуглепрому та оформлюється
відповідним протоколом. Питання щодо передачі в оренду нерухомого майна, площа якого
не перевищує 50 кв.м, індивідуально-визначеного майна, обладнання
та устаткування Підприємств (у разі передбаченого статутом
погодження Мінвуглепромом), пролонгація діючих договорів оренди
нерухомого майна, площа якого не перевищує 50 кв.м, суборенда та
повернення орендованого майна розглядається Мінвуглепромом без
винесення його на розгляд Комісії.
4.2. Підготовка матеріалів для розгляду Комісією здійснюється
протягом трьох робочих днів структурними підрозділами Міністерства
за напрямами роботи, а саме:
------------------------------------------------------------------ * списання майна |- Департамент бухгалтерського | |обліку, звітності та | |внутрішнього аудиту | --------------------------------+-------------------------------| * відчуження майна, передача |- Управління майнових відносин | його в оренду, з балансу на | | баланс юридичних осіб, у | | комунальну власність та з | | комунальної у державну власність| | (крім об'єктів соціальної | | інфраструктури та незавершеного | | будівництва), пролонгація | | договорів оренди, здійснення | | невід'ємних поліпшень | | орендованого майна, зміна складу| | орендованого майна, участь у | | господарських товариствах | | --------------------------------+-------------------------------| * передача об'єктів соціальної |- Адміністративно-господарським| інфраструктури з державної у |управлінням | комунальну та з комунальної у | | державну власність | | --------------------------------+-------------------------------| * списання, відчуження та |- Управлінням капітального | передача об'єктів незавершеного |будівництва | будівництва | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Підготовка матеріалів, що подаються на розгляд Комісії,
здійснюється наступним чином: 4.3.1. Структурний підрозділ Міністерства, до якого надійшли
матеріали для підготовки їх на розгляд Комісії, зобов'язаний
перевірити їх належне оформлення та відповідність чинному
законодавству України і вимогам цієї Інструкції. 4.3.2. У разі невідповідності матеріалів вимогам п. 4.3.1
структурний підрозділ Міністерства залишає матеріали без розгляду,
про що в тижневий термін листом повідомляє зацікавлену сторону. 4.3.3. У разі відповідності матеріалів вимогам цієї
Інструкції відповідальний виконавець структурного підрозділу
Міністерства в тижневий термін готує проект протоколу та передає
його секретарю Комісії. 4.3.4. Секретар Комісії, отримавши матеріали в порядку,
визначеному п. 4.3.3 цієї Інструкції, вносить їх на розгляд
Комісії. У разі відсутності можливості проведення засідання Комісії,
допускається розгляд питань розпорядження майном в робочому
порядку індивідуально кожним з її членів (з обов'язковим
оформленням рішення протоколом). 4.3.5. Рішення щодо розпорядження майном приймається простою
більшістю голосів членів Комісії. Кожний член Комісії має один
голос. Якщо голоси розділилися порівну, приймається рішення, за
яке проголосував голова Комісії. 4.3.6. У разі наявності у членів комісії заперечень щодо
надання погодження на розпорядження майном, ними надаються
відповідні письмові обґрунтування. 4.3.7. Результати розгляду матеріалів Комісією оформлюються
відповідним протоколом, який затверджується головою Комісії, а у
разі його відсутності - заступником голови Комісії. 4.3.8. Після оформлення протоколу, секретар Комісії в
триденний термін направляє відповідному структурному підрозділу
Міністерства його копію та матеріали, отримані у відповідності до
п. 4.3.3 цієї Інструкції, для оформлення цим підрозділом
відповідного наказу та/або листа-відповіді зацікавленій стороні та
відповідального зберігання. У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, відповідний
структурний підрозділ Міністерства у 30-денний строк з дати
надходження документів, зазначених у підпункті 2.2.5 пункту 2.2
цієї Інструкції, подає їх Фонду державного майна.
4.4. Рішення Комісії доводяться до відома зацікавленої
сторони наступним чином: 4.4.1. Погодження щодо списання майна, крім списання об'єктів
незавершеного будівництва, оформлюється Департаментом
бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту
відповідним наказом, до якого додаються завірені уповноваженою
особою та печаткою Міністерства відомості про вартість майна, яке
пропонується до списання (додаток 1) на підставі наданої
секретарем Комісії копії протоколу. 4.4.2. Погодження щодо передачі майна в оренду, суборенду,
пролонгації договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна, зміни складу орендованого майна оформлюється
Управлінням майнових відносин листом за підписом Міністра, а у
разі його відсутності першим заступником Міністра/заступником
Міністра, на якого покладено виконання обов'язків Міністра, в
установленому порядку. 4.4.3. Погодження щодо передачі майна з балансу на баланс
Підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому,
оформлюється відповідним наказом за поданням Управління майнових
відносин (у разі передачі нерухомого державного майна або
структурного підрозділу Підприємства - після узгодження з Фондом
державного майна України та Мінекономіки). 4.4.4. Погодження щодо передачі об'єктів соціальної сфери у
комунальну власність оформлюється відповідним наказом за поданням
Адміністративно-господарського управління на підставі наданої
секретарем Комісії копії протоколу. 4.4.5. Погодження щодо відчуження майна, крім зазначеного в
абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції,
оформлюється відповідним наказом за поданням Управління майнових
відносин. Погодження щодо відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, оформлюється
після одержання згоди Фонду державного майна України, відповідним
наказом за поданням Управління майнових відносин. 4.4.6. Погодження щодо списання об'єктів незавершеного
будівництва оформлюється відповідним наказом за поданням
Управління капітального будівництва на підставі наданої секретарем
Комісії копії протоколу. 4.4.7. Згода на відчуження (приватизацію) об'єктів
незавершеного будівництва оформлює Управління капітального
будівництва листом за підписом Міністра, а у разі його відсутності
першим заступником Міністра/заступником Міністра, на якого
покладено виконання обов'язків Міністра, в установленому порядку,
на підставі наданої секретарем Комісії копії протоколу. 4.4.8. Погодження щодо передачі майна із сфери управління
Міністерства до сфери управління інших органів, уповноважених
управляти державним майном, оформлюються відповідним спільним
наказом за поданням Управління майнових відносин після погодження
з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна України. 4.4.9. Погодження щодо передачі об'єктів незавершеного
будівництва з балансу на баланс та у комунальну власність
оформляється відповідним наказом за поданням Управління
капітального будівництва на підставі наданої секретарем Комісії
копії протоколу. 4.4.10. Рішення щодо участі у господарському товаристві
оформлює Управління майнових відносин шляхом підготовки
відповідного наказу, яким передбачається, що розмір корпоративних
прав учасника становить більше ніж 50% статутного фонду
новоствореного суб'єкта господарювання.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Відповідальність за дотримання вимог чинного
законодавства та цієї Інструкції при здійсненні операцій з
розпорядження майном покладається на керівників Підприємств, на
балансах яких обліковується таке майно. Керівники Підприємств несуть персональну відповідальність
згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів і
матеріальних цінностей, отриманих від здійснення операцій з
розпорядження майном, та достовірність інформації, наданої
Мінвуглепрому та Фонду державного майна України, передбаченої цією
Інструкцією. Міністерство забезпечує у межах своїх повноважень та
відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням
коштів, що надійшли від продажу майна.
5.2. Мінвуглепром протягом 30 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених підпунктами 2.1.6, 2.2.5,
2.3.3, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2 та підпунктом 3.3 цієї Інструкції,
надає дозвіл (погодження) на розпорядження майном Підприємств з
визначенням умов їх здійснення або обґрунтовану відмову щодо
цього.
5.3. Мінвуглепром протягом 15 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених підпунктами 2.4.4, 2.4.6,
2.4.12, 2.5.3 цієї Інструкції, надає дозвіл (погодження) на
передачу в оренду, пролонгацію договорів оренди та здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого майна Підприємства з
визначенням умов їх здійснення або обґрунтовану відмову щодо
цього.
5.4. Матеріали, визначені цією Інструкцією та в яких
передбачено підпис керівника Підприємства, подаються на розгляд
постійно діючої комісії виключно за підписом керівника
Підприємства або особи, що виконує його обов'язки.
{ Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }
Начальник Управління
майнових відносин Г.Шафарук

Додаток 1

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти державної власності,

що пропонуються до списання

___________________________________________________

(найменування підрозділу суб'єкта господарювання,

майно якого пропонується до списання)
станом на "___" ____________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поряд-|Наймену-| Рік | Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | ковий | вання |випуску/|-----------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)| нарахо-|(залишкова)| номер |об'єкта | дата |інвен- |завод-|паспорт-|модернізації, |капітальних| вартість, | ваного | вартість, | | |введення|тарний |ський | ний | модифікації, |інвестицій,| гривень | зносу, | гривень | | | в | | | | добудови, | гривень | |гривень | | | |експлуа-| | | | дообладнання | | | | | | | тацію | | | |реконструкції | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| ... | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------+-----------| Усього | + | + | + | + | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дані про дорогоцінні метали _________________________________ _________________________________________________________________

(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
Головний бухгалтер ____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 2

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації об'єктів державної власності,

що пропонуються до списання

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання

та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо),

де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________
20__ р. N___ комісією у складі ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності,
що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку N ___
станом на "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію розпочато "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.
Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поряд-|Наймену-| Рік | Номер об'єкта | Станом на "___" ____________ 20__ р. |Примітка | ковий | вання |випуску/|-------------------------+-------------------------------------------------| | номер |об'єкта | дата |інвен- |заводсь-|паспорт-| фактично виявлено | за даними | | | |введення|тарний | кий | ний | | бухгалтерського обліку | | | | в | | | |------------------------+------------------------+---------| | | експлу-| | | |кількість | первісна |кількість | первісна | | | | атацію | | | | |(переоцінена)| |(переоцінена)| | | | | | | | | вартість, | | вартість, | | | | | | | | | гривень | | гривень | | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 2 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+---------| Усього | + | + | + | + | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за актом: ____________________________________________

(цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________

(цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) ______________________________

(цифрами і словами)
Голова комісії: ____________ __________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ____________ __________ ________________________ ____________ __________ ________________________
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 3

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

_____________________________________

(найменування суб'єкта

господарювання)
_____________________________________ _____________________________________

(місцезнаходження суб'єкта

господарювання)
_____________________________________

(ідентифікаційний

код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ

про списання об'єктів державної власності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування| Рік випуску |Інвентарний|Заводський|Витрати | Оприбутковано в результаті списання | Отримано | Напрями |Документи, що| номер | об'єкта | (побудови)/ | номер | номер | на |-----------------------------------------------------------------------------------------| коштів в |використання|підтверджують| | | дата | | |списання| придатних вузлів, | матеріалів | сировини | основних засобів |загальна |результаті | коштів | отримання | | | введення в | | |об'єкта,| агрегатів | | | |вартість,| і | | коштів | | |експлуатацію | | |гривень |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| гривень |реалізації | | | | | | | | |кількість|вартість,|кількість|вартість,|кількість|вартість,|кількість|вартість,| |матеріалів,| | | | | | | | | | гривень | | гривень | | гривень | | гривень | | сировини | | | | | | | | | | | | | | | | | | тощо, | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| Усього | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова комісії: ________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ________________ ______________________________ ________________ ______________________________
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 4

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

Затверджую

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМОСТІ

про об'єкти основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження
на "___" ____________ 20__ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування|Рік випуску| Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | Дані про | номер | об'єкта |(побудови) |------------------------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)|нарахованого|(залишкова)|дорогоцінні| | | |інвентарний |заводський |паспортний |модернізації, |капітальних| вартість, |зносу, грн. | вартість, | метали(*) | | | | | | | модифікації, |інвестицій,| гривень | | гривень | | | | | | | | добудови, | гривень | | | | | | | | | | |дообладнання, | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| Усього | + | + | + | + | + | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом
Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання ______________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 5

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів,

отриманих від продажу майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наймену- | Наймену- | Наймену- | Номер та | Наймену- |Підстави | Наймену- |Підстави для| Наймену- | Номер, | Вартість | Початкова | Сума |Використання | Фактичне | вання, | вання, | вання | дата | вання, | з яких | вання | зменшення | вання, | дата | майна за |вартість з | коштів |коштів згідно| викорис- | місцезнаход-|інвентарний| суб'єкта | прийняття |місцезнаход-| аукціон | суб'єкта | початкової |місцезнаход-|реєстрації|результатами|урахуванням|отриманих| з техніко- |тання коштів | ження | номер |управління,|документа, | ження | не |управління,| вартості, | ження | договору | незалежної |податку на | від | економічним | | суб'єкта | об'єкта |який надав | яким |організатора|відбувся |який надав | розмір | покупця | купівлі- | оцінки | додану | продажу,| обґрунту- | | господарю- | продажу | згоду на | надано | аукціону, | | згоду на | зменшення | | продажу | (початкова |вартість та| номер | ванням | | вання | |відчуження | згоду на | біржі | | зменшення |(відсотків) | | | вартість з |розміру її | рахунка |-------------+-------------| | | |відчуження | | |початкової | | | |урахуванням |зменшення, | |призна-|сума,|призна-|сума,| | | | | | | вартості, | | | | податку на | гривень | | чення |грн. | чення |грн. | | | | | | | номер і | | | | додану | | | | | | | | | | | | | дата | | | | вартість), | | | | | | | | | | | | | прийняття | | | | гривень | | | | | | | | | | | | | документа | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 6

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

Затверджую

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до передачі

станом на "___" ____________ 20__ р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Повна назва |Інвентарний|Адреса |Рік випуску/ |Норма аморт.|Балансова | Сума | Балансова | з/п|інвентарного| номер | |Дата введення|відрахувань |(первісна |нарахованого|(залишкова)| | об'єкта | | | в | |вартість),|зносу, грн. | вартість, | | | | |експлуатацію | | грн. | | грн. | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 2 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| ...| | | | | | | | | --------------------------------------------------+------------+----------+------------+-----------| Усього | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання ____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 7

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗВІТ

за результатами передачі майна з балансу на баланс

станом на _________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Кількість|Залишкова|Підприємство,|Підприємство,| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | з/п|майнових |об'єктів |балансова| з балансу | на баланс |-----------------------------|виконання |приймання-| |об'єктів | |вартість | якого | якого | Наказ | Лист | | передачі | |передачі | | | передається | передається |Мінвуглепрому | погодження | | | | | | | майновий | майновий | |Мінвуглепрому | | | | | | | об'єкт | об'єкт | | | | | ---+---------+---------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+---------+---------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+----------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 8

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

ЗВІТ

за результатами передачі майна у комунальну власність

станом на ____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Загальна|Залишкова|Підприємство,|Територіальна| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | з/п|майнових | площа |балансова| з балансу | громада |---------------------------------------------|виконання |приймання-| |об'єктів | (кв.м) |вартість,| якого | | Наказ | Лист | Згода органу | | передачі | |передачі | | гривень | передається | |Мінвуглепрому | погодження | місцевого | | | | | | | майновий | | |Мінвуглепрому |самоврядування | | | | | | | об'єкт | | | | | | | ---+---------+--------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+---------+--------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------+----------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 9

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

Назва суб'єкта господарювання _____________________________________
Місцезнаходження ____________________
Код ЄДРПОУ __________________________
Відповідальна особа _________________
e-mail: _____________________________
контактні телефони __________________
факс: _______________________________

ІНФОРМАЦІЯ

за результатами передачі майна в якості внеску

до статутних фондів юридичних осіб

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва, код| Розмір |Розмір| Перелік |Інвентарний| Балансова вартість | Вартість | Назва | Номер, | Номер, |Особливі| з/п| ЄДРПОУ | статутного |внеску| майна, | номер |--------------------| майна за | органу, | дата |дата акта | умови | |новострво-| фонду | у % | переданий| |первісна |залишкова |незалежною| який надав|документа,|приймання-|передачі| | рюваної |новостворюваної| | в якості | | | | оцінкою | дозвіл на | яким був | передачі | майна | |юридичної | юридичної | |внеску до | | | | |відчуження | наданий | майна | | | особи | особи | |статутного| | | | | | дозвіл | | | | | | | фонду | | | | | | | | | ---+----------+---------------+------+----------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+----------+---------------+------+----------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 10

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

Найменування забудовника (замовника) _____________________________________
відомча підпорядкованість _____________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ _____________________________________
Найменування будови _________________
проектна потужність _________________

АКТ

про припинення будівництва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування |Дата початку| Дата | Затверджена загальна | Вартість виконаних | Факт. | Причина | Кошти, необхідні для |Затрати, необхідні | і призначення|будівництва | припинення | вартість (млн.грн.) | робіт на дату | затрати на | припинення |розрахунку з підрядною|для консервації або| об'єктів, | | робіт по | | припинення | дату |будівництва | організацією, | ліквідації | робіт, | |будівництву | | будівництва | припинення | |включаючи незавершене | будівництва | затрат, | | | | (млн.грн.) | буд-ва за | | будівництво | (млн.грн.) | припинених | | | | | балансом | | в (млн.грн.) | | будівництвом | | |-----------------------+---------------------|забудовника | |----------------------+-------------------| | | |Розрахункова| в т.ч. | по дог. | в т.ч. | | | за |за базисною|всього |за базисною| | | | кошторисна | базисна | ціні з | базисна | | |договірною|кошторисною| |кошторисною| | | | вартість |кошторисна| уточн. |кошторисна| | | ціною | вартістю | | вартістю | | | | | вартість |складових,| вартість | | | | БМР | | БМР | | | | | | виходячи | буд. мон.| | | | | | | | | | | | з норм і | робіт | | | | | | | | | | | | поточних | | | | | | | | | | | | | цін | | | | | | | | -------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+-----------+-------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник підрядної
організації ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Примітка. Акт складається по кожній будівлі із зазначенням
окремо припинених будівництвом об'єктів
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 11

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

Найменування замовника ______________
його відомча підпорядкованість _____________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ _____________________________________
Найменування проектної організації _____________________________________
підпорядкованість _____________________________________

АКТ

про припинення проектно-вишукувальних робіт

по нездійсненому будівництву

---------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Ким і коли | Загальна | Кошторисна | Стадії |Обґрунтування| проекту | затверджено | кошторисна | вартість | виконаних | припинення | будови, | завдання на | вартість | виконаних | робіт і | проектно- | об'єкта |проектування | проектно- | проектно- |причина їх |вишукувальних| | |вишукувальних|вишукувальних|припинення | робіт | | | робіт | робіт до їх | | | | | (млн.грн.) | припинення | | | ------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

Додаток 12

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання,

цеху, дільниці тощо), де проводилась

інвентаризація, та його місцезнаходження)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________
20__ р. N _______ комісією у складі ______________________________ _________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються
до відчуження і відображаються на субрахунку N _______
на "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію почато "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.
Під час інвентаризації встановлено:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування| Рік | Номер об'єкта | Обліковується |Примітка | з/п| об'єкта |випуску | | на "___" ____________ 20__ р. | | | | |-------------------------+-------------------------------------------------| | | | |інвен- |заводсь-|паспорт-| фактично виявлено | за даними | | | | |тарний | кий | ний | |бухгалтерського обліку | | | | | | | |------------------------+------------------------| | | | | | | |кількість | первісна |кількість | первісна | | | | | | | | |(переоцінена)| |(переоцінена)| | | | | | | | | вартість, | | вартість, | | | | | | | | | гривень | | гривень | | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | | | | | | | | | | | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 2 | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+---------| Усього | + | + | + | + | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього: а) загальна кількість одиниць, фактично _____________________

(словами)
б) на суму, гривень, фактично _______________________________

(словами)
Голова комісії ____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
{ Інструкцію доповнено додатком 12 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 517 ( v0517644-10 ) від 09.12.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: