open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2009 N 246
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

вугільної промисловості

N 186 ( v0186644-10 ) від 03.06.2010 }
Про затвердження Інструкції про порядок

розпорядження майном підприємств, що належать

до сфери управління Міністерства

вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 283 ( v0283644-09 ) від 09.07.2009

N 569 ( v0569644-09 ) від 15.12.2009 }

З метою забезпечення належного опрацювання питань
розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому, а також здійснення контролю за ефективністю
використання державного майна відповідно до Господарського кодексу
України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), законів
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ),
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"
( 1953-14 ), "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" ( 2171-12 ), "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність" ( 2658-14 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про
затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", від
21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891
( 1891-2003-п ) "Про затвердження Методики оцінки майна", від
08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку
списання об'єктів державної власності", від 15.05.2000 N 791
( 791-2000-п ) "Про управління корпоративними правами держави",
Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства
статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і
архітектури від 28.09.95 N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), наказів
Фонду державного майна України від 23.08.2000 N 1774 ( z0930-00 )
"Про затвердження договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523
( z1123-06 ) "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди
орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна", від 08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про
затвердження Положення про порядок здійснення контролю за
розпорядженням активами, що належать господарським товариствам",
від 07.08.97 N 847 ( z0446-97 ) "Про затвердження Порядку
повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних
підприємств після припинення або розірвання договору оренди",
інших нормативно-правових актів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розпорядження майном
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України, що додається.
2. Створити постійно діючу комісію Міністерства вугільної
промисловості України з розгляду документів стосовно розпорядження
майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
(далі - комісія) у складі:
Офіцеров С.П. - перший заступник Міністра,

голова комісії
Корзун А.В. - заступник Міністра,

заступник голови комісії
Бундуков О.В. - заступник Міністра - директор

Департаменту контрольно-ревізійної

роботи та боротьби з корупцією,

заступник голови комісії
Члени комісії:
за посадою - керівник Управління майнових відносин

та тендерних закупівель
за посадою - керівник Департаменту перспективного

розвитку та координації підготовчих

робіт
за посадою - керівник Управління бухгалтерського

обліку, звітності та бюджетного

фінансування
за посадою - керівник Управління капітального

будівництва та інвестицій
за посадою - керівник Департаменту кадрової

та соціальної політики
за посадою - керівник Управління юридичного

забезпечення
за посадою - керівник Управління реструктуризації
за посадою - керівник Департаменту координації

виробництва
Секретар комісії:
за посадою - головний спеціаліст відділу реформування

власності та банкрутства Управління

майнових відносин та тендерних

закупівель.
3. У разі відсутності керівника Управління/Департаменту
(відпустка, лікарняний, відрядження) право розгляду документів
стосовно розпорядження майном підприємств, що належать до сфери
управління Міністерства здійснює його заступник.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому
України від 07.08.2007 N 304 ( v0304644-07 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

17.06.2009 N 246

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розпорядження майном підприємств,

що належать до сфери управління Міністерства

вугільної промисловості України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція про порядок розпорядження майном, що є
державною власністю та передане на праві господарського відання
державним підприємствам, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому та майном, переданим ним господарським товариствам
для формування їх статутних фондів та 100% акцій яких належать
державі в особі Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Інструкція), розроблена відповідно до положень
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), законів України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ), "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність" ( 2658-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про затвердження
Порядку відчуження об'єктів державної власності", від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про
затвердження Методики оцінки майна", від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку списання об'єктів
державної власності", від 15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ) "Про
управління корпоративними правами держави", Порядку списання
витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються,
затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету у справах містобудування і архітектури від
28.09.95 N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), наказів Фонду державного
майна України від 23.08.2000 N 1774 ( z0930-00 ) "Про затвердження
договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523 ( z1123-06 ) "Про
затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна", від
08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що
належать господарським товариствам", від 07.08.97 N 847
( z0446-97 ) "Про затвердження Порядку повернення орендованих
цілісних майнових комплексів державних підприємств після
припинення або розірвання договору оренди", інших
нормативно-правових актів з питань управління державним майном.
1.2. Інструкція регулює питання підготовки, внесення та
розгляду матеріалів щодо списання, відчуження, передачі в оренду,
з балансу на баланс або у комунальну власність майна, цілісних
майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю та передані в господарське відання
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України (далі - Мінвуглепром).
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: майно - матеріальні активи, які відповідно до
нормативно-правових актів віднесені до основних засобів та
нематеріальних активів; розпорядження майном - списання, відчуження, передача з
балансу на баланс або у комунальну власність майна, цілісних
майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю та передані в господарське відання
підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, інші
способи розпорядження майном; цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт із
закінченим циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними
майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи
підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо); єдиний майновий комплекс - це підприємство, до складу якого,
як єдиного майнового комплексу, входять всі види майна, призначені
для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди,
устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги,
а також право на торговельну марку або інше позначення та інші
права, якщо інше не встановлено договором або законом; об'єкт незавершеного будівництва - обсяг фактично освоєних
капітальних вкладень на незакінчених і не введених в експлуатацію
будовах та об'єктах будівництва за станом на певну дату; об'єкт права державної власності - сукупність речей та інших
цінностей, включаючи цілісні майнові комплекси, які мають вартісне
визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
підприємства та відображаються в його балансі або враховуються в
інших передбачених законом формах обліку майна цього підприємства,
та перебувають у державній власності; списання майна та об'єктів незавершеного будівництва -
процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу в
разі його відповідності критеріям, передбаченим цією Інструкцією; відчуження майна - передача права власності на державне
майно, яке перебуває на балансі підприємств іншим юридичним або
фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти; оцінка майна - процес визначення вартості майна на дату
оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою,
встановленою нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, і
є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності; передача майна - передача майна з балансу підприємства на
баланс іншого підприємства, надання майна в оренду, передача майна
в комунальну власність, передача об'єктів незавершеного
будівництва. Інші терміни, які використовуються у даній Інструкції,
вживаються у значеннях, визначених відповідними законодавчими та
нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління
майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
1.4. Дія цієї Інструкції поширюється на майно підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України, у тому числі господарських товариств, створених шляхом
корпоратизації, 100% акцій яких належить державі в особі
Мінвуглепрому, а також майно, господарських товариств, що не
увійшло до їх статутних фондів (далі - Підприємство).
1.5. Дія цієї Інструкції не поширюється на: - майно, єдині (цілісні) майнові комплекси та об'єкти
незавершеного будівництва, щодо яких в установленому порядку,
прийнято рішення про приватизацію; - відчуження майна, на яке відповідно до законодавства
встановлена заборона на відчуження; - відчуження майна, порядок відчуження якого визначається
окремими нормативно-правовими актами України, у тому числі
відчуження майна в рахунок погашення податкового боргу; - відчуження майна, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється
шляхом приватизації; - відчуження майна Підприємств, щодо яких прийнято рішення
про ліквідацію (крім гірничих Підприємств); - відчуження майна, переданого в оренду у складі цілісних
майнових комплексів державних Підприємств, організацій (їх
структурних підрозділів).
1.6. Інструкція регулює питання підготовки, внесення та
розгляду матеріалів стосовно розпорядження майном Підприємств.
1.7. Ініціатива (пропозиція) щодо: - списання майна та витрат по об'єктах незавершеного
будівництва належить Підприємству; - списання майна, що не ввійшло до статутного фонду
господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на його балансі (в тому числі у процедурі
банкрутства), ініціатива належить господарському товариству або
Мінвуглепрому; - відчуження, передачі майна, єдиних (цілісних) майнових
комплексів, об'єктів незавершеного будівництва належить
Підприємству, структурним підрозділам Міністерства, державним
установам та організаціям, а також юридичним та фізичним особам -
суб'єктам підприємницької діяльності; - передачі з балансу на баланс та у комунальну власність
належить Підприємствам, структурним підрозділам Міністерства, а
також органам місцевого самоврядування. - передачі в оренду державного нерухомого майна, цілісних
майнових комплексів, індивідуально-визначеного майна, обладнання,
устаткування (у разі, якщо таке звернення передбачено статутом
Підприємства/товариства), пролонгація договорів оренди, передачі
орендованого майна в суборенду, повернення майна з оренди в
державну власність належить Орендодавцеві визначеному у ст. 5
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ); - поліпшення орендованого майна, зміни складу орендованого
майна належить орендарям та орендодавцям, визначеним у ст. 5
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ); - участі у господарському товаристві та/або передачі майна
господарського товариства як внеску до статутних фондів юридичних
осіб, створених за участю товариства належать товариству.
1.8. Відокремлені та структурні підрозділи Підприємств, їх
філії не мають права безпосередньо звертатись до Міністерства з
пропозиціями щодо розпорядження майном.
1.9. У разі порушення провадження у справі про банкрутство
Підприємства, на період дії процедури розпорядження майном,
Мінвуглепром та керівництво суб'єкта господарювання приймають
рішення щодо управління майном за погодженням з розпорядником
майна та відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
1.10. Вимоги Інструкції поширюються на всі Підприємства і
обов'язкові для виконання ними.
2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВНЕСЕННЯ

НА РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ
2.1. Списання майна 2.1.1. Списанню підлягає майно: а) що не може бути в установленому порядку відчужене,
безоплатно передане державним Підприємствам, установам чи
організаціям; б) щодо якого не можуть бути застосовані інші способи
управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне); в) у разі, коли воно морально чи фізично зношене, непридатне
для подальшого використання Підприємством, зокрема, у зв'язку з
будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним
переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха
та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті
інвентаризації як нестача. При цьому списання майна, виявленого в результаті
інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його
вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування
неможливо. 2.1.2. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для
подальшого використання, в установленому порядку може передаватися
до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим
її закріпленням за відповідними закладами, установами та
організаціями. 2.1.3. Списання майна здійснюється Підприємством, на балансі
якого воно перебуває, на підставі прийнятого Мінвуглепромом
рішення про надання згоди на його списання. 2.1.4. Списання майна здійснюється за умови врахування
особливостей правового режиму майна, наявності встановлених
законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження
майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження
майном). 2.1.5. Списання повністю амортизованих основних фондів
(засобів) Підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких
становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням
керівника Підприємства відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) (за винятком Підприємств, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію). Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 569
( v0569644-09 ) від 15.12.2009 } 2.1.6. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо
списання майна Підприємство подає Мінвуглепрому разом із
відповідним зверненням такі документи: - техніко-економічне обґрунтування необхідності списання
майна, яке містить економічні та/або технічні розрахунки,
інформацію про очікуваний фінансовий результат списання майна та
про те, як воно вплине на фінансовий план Підприємства, а також
напрями використання коштів, які передбачається одержати в
результаті списання; - відомості про майно, що пропонується списати за даними
бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва),
згідно з додатком 1; - акт інвентаризації майна, що пропонується до списання,
згідно з додатком 2; - акт технічного стану майна, затверджений керівником
Підприємства; - відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, що пропонується списати (разом з
відповідними підтвердними документами); - відомості про земельну ділянку, на якій розташоване
нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання
земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних
підтвердних документів, зокрема, державного акта на право
постійного користування землею, кадастрового плану; - інші документи (про аварії, затоплення, стихійне лихо,
висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за
наявності); - від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
списання, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих Підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом; - інформація щодо неможливості реалізації майна; - протокол постійно діючої комісії Підприємства. 2.1.7. У разі потреби Мінвуглепром може вимагати від
Підприємства додаткові документи, необхідні для прийняття рішення
про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки
спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).
Вичерпний перелік додаткових документів надсилається Підприємством
у 10-денний строк з дати надходження зазначених у підпункті 2.1.6
документів. 2.1.8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на
списання майна приймається Міністерством протягом 30 днів з дати
надходження документів, зазначених у пункті 2.1.6 цієї Інструкції. 2.1.9. Для встановлення факту непридатності майна і
неможливості та/або неефективності проведення його відновного
ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для
оформлення документів на списання майна утворюється комісія із
списання майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку
списання об'єктів державної власності". 2.1.10. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до
списання, проводиться тільки після прийняття Міністерством рішення
про надання згоди (відповідно до Порядку передбаченому у постанові
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314) ( 1314-2007-п )
на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок
аварії чи стихійного лиха). 2.1.11. Усі деталі, вузли, агрегати, будівельні матеріали
демонтованого та розібраного обладнання, будівель та споруд, які
придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, отримані в результаті ліквідації
майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання деталі та матеріали
оприбутковуються як вторинна сировина. 2.1.12. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та
агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться
відповідно до законодавства. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і
чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для
подальшого використання деталей. 2.1.13. Вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що
містять дорогоцінні метали, підлягають здачі суб'єктам
господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної
обробки брухту і відходів дорогоцінних металів на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 2.1.14. Підприємство, на балансі якого перебувало майно,
подає до Міністерства, у місячний строк після закінчення процедури
розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна
згідно з додатком 3. У разі наявності зауважень до звіту Міністерство повертає
його Підприємству для врахування зауважень та подання протягом 10
робочих днів звіту для нового розгляду. 2.1.15. Процедура списання майна вважається закінченою з
моменту подання Підприємством до Міністерства звіту про списання
майна. 2.1.16. Кошти, одержані внаслідок списання майна,
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.
2.2. Відчуження майна 2.2.1. Відчуження майна проводиться безпосередньо
Підприємством, на балансі якого воно обліковується, з дотриманням
вимог, чинних на момент продажу, законодавчих та
нормативно-правових актів, а також цієї Інструкції лише після
надання згоди (дозволу) Мінвуглепромом. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна
державних Підприємств приймається Мінвуглепромом лише за
погодженням з Фондом державного майна України в порядку,
встановленому чинним законодавством України. Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування
особливостей правового режиму окремого майна, наявності
встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном. 2.2.2. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження
майна приймається лише за таких умов: відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом
господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до
економічних, технічних (або інших) показників подальше
використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне; відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу
суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу; відчуження майна, що не зазначене у пункті 1.5 цієї
Інструкції, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці третьому
пункту 2.2.1 цієї Інструкції. 2.2.3. Продаж єдиних майнових комплексів здійснюється в
порядку, визначеному законами України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), після отримання
відповідної згоди на науково-технічній раді та колегії
Мінвуглепрому. 2.2.4. Для підготовки до продажу майна постійно діюча комісія
з питань розпорядження майном, створена на Підприємстві, проводить
інвентаризацію майна, визначає його технічний стан, опрацьовує
пропозиції експертів та потенційних покупців і готує необхідні
документи. 2.2.5. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо
відчуження майна шляхом продажу Підприємство разом із відповідним
зверненням надає Міністерству наступні документи: - інформація (техніко-економічне обґрунтування) щодо
недоцільності утримання майна на балансі Підприємства із
зазначенням напрямків використання очікуваних від продажу коштів
та подальшого використання земельної ділянки (з обов'язковим
визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового
комплексу); - відомості про об'єкти основних засобів, які пропонуються до
відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, за
встановленою формою (додаток 4) у 2-х примірниках; - акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до
відчуження, згідно з додатком 2; - акт технічного стану майна, яке пропонується до відчуження,
складений на дату оцінки та затверджений керівником Підприємства; - висновок про вартість майна, погоджений відповідно до
пункту 10 Порядку відчуження об'єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007
N 803 ( 803-2007-п ); - звіт про оцінку вкладів інших учасників простого товариства
(у разі потреби); - довідка про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає продажу (витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна); - згода трудового колективу (профспілки) у разі відчуження
об'єктів соціальної сфери; - протокол (виписка з протоколу) засідання постійно діючої
комісії Підприємства щодо відчуження майна; - від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації,
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
відчуження, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих Підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом; - за наявності заборгованості з виплати заробітної плати -
відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і
графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у
підприємства заборгованості за податками зборами (обов'язковими
платежами) до бюджетів та державних цільових фондів. { Підпункт
2.2.5 пункту 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 283 ( v0283644-09 ) від
09.07.2009 } Строк подання документів, зазначених у абзацах 3-7 цього
пункту, Мінвуглепрому, не може перевищувати двох місяців від дати
оцінки. 2.2.6. Відчуження майна в порядку, передбаченому Законом
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) здійснюється за погодженням з
Мінвуглепромом. 2.2.7. На вимогу постійно діючої комісії Міністерства
подаються додатково інформація та документи, необхідні для
прийняття обґрунтованого рішення (експертні висновки, технічні
паспорти, судові документи тощо). 2.2.8. Згода Мінвуглепрому на продаж майна дійсна протягом 12
місяців з дати її надання. 2.2.9. Підприємства здійснюють відчуження майна шляхом його
продажу на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні. У разі коли нерухоме майно не продано на аукціоні, воно може
бути продано через біржі за погодженням із Міністерством та/або
Фондом державного майна. У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом 30
календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги,
початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на
30 відсотків за погодженням із Міністерством. Повторний аукціон проводиться за наявності не менше як одного
учасника. { Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 розділу 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 283
( v0283644-09 ) від 09.07.2009 } За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за
початковою вартістю. { Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства вугільної
промисловості N 283 ( v0283644-09 ) від 09.07.2009 } 2.2.10. Після проведення незалежної оцінки забороняється
здійснювати дії щодо об'єкта продажу, які можуть призвести до
зміни його вартості. 2.2.11. Кошти, що надійшли від продажу державного майна,
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства, за
наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати
- в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також
на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими
платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із
заробітною платою, та інших. Підприємство зобов'язано подати
Мінвуглепрому, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів
з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та
використання зазначених коштів згідно з додатком 5. Підпункт 2.2.11 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 283
( v0283644-09 ) від 09.07.2009 }
2.3. Передача майна 2.3.1. Передача об'єктів права державної власності у
комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст,
районів у містах або у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у
державну власність здійснюється відповідно до Закону України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності". 2.3.2. Передача об'єктів права державної власності із сфери
управління Міністерства до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти державним майном та передача об'єктів
права державної власності від одного Підприємства іншому, що
належать до сфери управління одного і того ж органу,
уповноваженого управляти державним майном, здійснюється відповідно
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ) та Положення про порядок
передачі об'єктів права державної та комунальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ). 2.3.3. Для розгляду питань щодо передачі державного майна
Міністерству подаються наступні документи: - письмове звернення Підприємства щодо передачі державного
майна; - згода Підприємства на баланс якого передається державне
майно; - звернення (пропозиції, рішення) Фонду державного майна
України, інших державних або місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування стосовно передачі майна у тому
числі до комунальної власності, якщо вони надійшли безпосередньо
на адресу Підприємств; - обґрунтування доцільності передачі майна, в якому, зокрема,
чітко визначене місце розташування, балансоутримувач, а також
розрахунки щодо утримання об'єкта передачі, з визначенням джерел
його утримання; - відомість про вартість майна Підприємства, яке пропонується
до передачі згідно з даними бухгалтерського обліку, за
встановленою формою (додаток 6) у 2-х примірниках; - довідку про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає передачі; - витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній
реєстрації; - погодження трудового колективу у формі виписки з протоколу
загальних зборів (конференції) - при передачі об'єктів соціальної
інфраструктури, споруджених за рахунок Підприємства; - згоду місцевих органів самоврядування, в разі узгодження
передачі об'єктів права державної власності до комунальної
власності; - від гірничих Підприємств, які підлягають ліквідації за
рішенням Кабінету Міністрів України, додатково інформацію стосовно
того, що майно, яке пропонується до передачі не є необхідним для
виконання робіт і заходів, пов'язаних з фізичною ліквідацією
Підприємств та передбачених затвердженою проектно-кошторисною
документацією, а також на підставі переліку, який узгоджено з
проектним інститутом. 2.3.4. Після підписання керівниками Підприємств актів
приймання-передачі майна та після затвердження їх Мінвуглепромом
один з його примірників та відповідний звіт, наведений у додатках
7, 8 до цього Порядку, протягом 30 днів направляються відповідному
структурному підрозділу Мінвуглепрому.
2.4. Передача в оренду 2.4.1. Передача в оренду майна та цілісних майнових
комплексів Підприємств здійснюється відповідно до законів України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) за погодженням з
Мінвуглепромом. 2.4.2. Орендна плата розраховується відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 N 786 ( 786-95-п ). 2.4.3. Ініціатива (пропозиція) щодо передачі в оренду майна
належить орендодавцям, визначеним статтею 5 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). 2.4.4. Для винесення на розгляд питання передачі в оренду
нерухомого майна та цілісних майнових комплексів Підприємств або
їх відокремлених (структурних) підрозділів документи подаються
Міністерству з дотриманням вимог Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) і наказу Фонду
державного майна України від 14.11.2005 N 2975 ( z0029-06 ) "Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності", а також за наявності: - згода Підприємства - балансоутримувача на передачу майна в
оренду; - інформації щодо площ, переданих в оренду (із зазначенням
орендаря, номеру та дати договору оренди і терміну його дії); - копії свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у
разі оренди строком на три роки і більше); - інформації про залишкову вартість нерухомого майна та
відомостей щодо використання цього майна у виробничій діяльності; - показників фінансово-господарської діяльності потенційного
орендаря(*); - бізнес-плану(*); - протоколу зборів трудового колективу за участю
профспілок(*); - згоди органів місцевої влади(*).
--------------- (*) - у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових
комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів крім
документів, передбачених п. 3.1 надаються додатково.
2.4.5. Одночасно з документами щодо оренди державного майна
Підприємства, що належать до сфери управління Мінвуглепрому та
виступають його балансоутримувачами, надають на погодження
Мінвуглепрому кандидатуру (представника) до складу конкурсної
комісії. 2.4.6. Для розгляду питання передачі в оренду
індивідуально-визначеного майна, обладнання та устаткування (у
разі передбачення статутом) до Мінвуглепрому надаються наступні
документи: - лист-звернення Підприємства-балансоутримувача; - техніко-економічне обґрунтування передачі в оренду
індивідуально-визначеного майна (обладнання/устаткування); - лист-звернення потенційного орендаря; - установчі документи потенційного орендаря (у разі звернення
фізичної особи - копії 1, 2, 11 сторінок паспорта, свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта Підприємницької діяльності та копія
статуту та установчого договору у разі звернення господарського
товариства); - висновок про балансову вартість майна, що пропонується до
передачі в оренду; - проект договору оренди з додатками до нього. 2.4.7. Рішення щодо передачі в оренду цілісних майнових
комплексів Підприємств або їх відокремлених (структурних)
підрозділів приймається комісією за результатами попереднього
розгляду питання на науково-технічній раді. 2.4.8. Підприємства - балансоутримувачі майна, що передається
в оренду та орендодавцем якого виступає Фонд державного майна
України або його регіональні відділення, підписує акт
приймання-передачі такого майна за умови врахування орендодавцем у
договорах оренди додаткових умов, наданих Мінвуглепрому. 2.4.9. Передача майна та цілісних майнових комплексів
Підприємств в суборенду, здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна, пролонгація договору оренди та приватизація
об'єкта оренди може здійснюватися лише після отримання
попереднього письмового дозволу Мінвуглепрому. 2.4.10. Умови договору оренди можуть змінюватися в залежності
від виду державного майна, що передається в оренду. 2.4.11. Після укладання договору оренди, орендодавець в 10-ти
денний строк має надати Управлінню державної власності та
тендерних закупівель копію договору оренди та всі додатки і
доповнення до нього (у разі підписання). 2.4.12. Для розгляду питання пролонгації договорів оренди,
орендодавцем надаються: - звернення щодо продовження терміну дії договору оренди; - копію укладеного договору оренди; - копії додаткових угод до них (у разі укладення таких); - згода балансоутримувача державного майна. 2.4.13. Питання повернення цілісних майнових комплексів з
оренди в державну власність виносяться на розгляд
науково-технічної ради Мінвуглепрому, якою й приймається
відповідне рішення.
2.5. Невід'ємні поліпшення 2.5.1. Невід'ємні поліпшення орендованого майна здійснюються
відповідно до наказу Фонду державного майна України від 03.10.2006
N 1523 ( z1123-06 ) "Про затвердження Порядку надання орендарю
згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна". 2.5.2. Питання здійснення орендарями невід'ємних поліпшень та
зміни складу орендованого майна виносяться на розгляд комісії. 2.5.3. Для розгляду зазначеного питання необхідно надати
Мінвуглепрому наступні документи: - опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх
проведення; - інформацію про доцільність здійснення поліпшень
орендованого майна; - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці; - довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди
згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року; - завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше
не встановлено договором оренди; - копію договору оренди та згоду органу уповноваженого
управляти відповідним майном на його укладення; - копії додаткових угод до договорів оренди (у разі
наявності).
2.6. Участь у господарських товариствах Питання участі у господарських товариствах передбачено
Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України
( 436-15 ), Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), наказом Фонду державного майна України від
08.11.2005 N 2946 ( z0208-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що
належать господарським товариствам", а також статутами
господарських товариств, 100% акцій яких належать державі в особі
Мінвуглепрому. 2.6.1. Для прийняття рішення щодо передачі майна
господарського товариства до статутного фонду юридичної особи
господарське товариство подає Мінвуглепрому наступні документи: - лист-звернення про намір здійснення майнового внеску до
статутного фонду іншої юридичної особи; - бізнес-план, який повинен містити техніко-економічне
обґрунтування мети та доцільності заснування іншої юридичної
особи, розрахунок прогнозування економічного ефекту; - проект установчих документів нової юридичної особи; - перелік майна, що пропонується передати як внесок до
статутного фонду господарського товариства, із зазначенням дати
введення його в експлуатацію, інвентаризаційного номера, первісної
вартості та балансової (залишкової) вартості; - копія документа, що підтверджує право власності
господарського товариства на нерухоме майно, яке передбачається
внести до статутного фонду; - звіт про незалежну оцінку майна, яке передбачається внести
до статутного фонду; - рецензія звіту про незалежну оцінку майна, здійснена Фондом
державного майна України; - фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма
N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 5 "Примітки до річної
фінансової звітності" (розділ I - V) ( z0904-00 ); - інформація товариства про відсутність обмежень щодо
розпорядження майном, яке передбачається внести до статутного
фонду юридичної особи, що створюється. 2.6.2. У разі створення Підприємства з іноземними
інвестиціями до переліку, зазначеного в п. 2.6.1 додатково
надаються: - документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в
країні місцезнаходження; - довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито
рахунок іноземного інвестора в країні його місцезнаходження. 2.6.3. За результатами передачі майна як внеску до статутного
фонду юридичної особи у 30-денний термін після здійснення операції
Мінвуглепрому надається інформація за формою згідно з додатком 9.
3. ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ ВИТРАТ ТА ВІДЧУЖЕННЯ

ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
3.1. Списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження
Порядку списання об'єктів державної власності" та Порядку списання
витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються,
затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету у справах містобудування і архітектури від
28.09.95 N 243/150/156/195 ( z0357-95 ).
3.2. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного
будівництва та списання витрат по них приймається виключно
Мінвуглепромом за поданням Підприємства та підлягає обов'язковому
погодженню з Фондом державного майна України або його відповідними
регіональними відділеннями.
3.3. Для розгляду питання щодо списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва Підприємство, крім документів визначених
пп. 2.1.6 цієї Інструкції, подає Міністерству Акт про припинення
будівництва (додаток 10), або Акт про припинення
проектно-вишукувальних робіт (додаток 11).
3.4. Порядок відчуження об'єктів незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), за
винятком випадків передачі об'єктів незавершеного будівництва в
порядку передбаченому Законом України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ).
4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1. Рішення щодо розпорядження майном Підприємств
приймається постійно діючою комісією Мінвуглепрому та оформлюється
відповідним протоколом. Питання щодо передачі в оренду нерухомого майна, площа якого
не перевищує 50 кв.м, індивідуально-визначеного майна, обладнання
та устаткування Підприємств (у разі передбаченого статутом
погодження Мінвуглепромом), пролонгація діючих договорів оренди
нерухомого майна, площа якого не перевищує 50 кв.м, суборенда
цього майна та повернення орендованого майна розглядається
Мінвуглепромом без винесення його на розгляд Комісії.
4.2. Підготовка матеріалів для розгляду Комісією здійснюється
протягом трьох робочих днів безпосередньо секретарем Комісії
спільно з відповідним структурним підрозділом Міністерства за
напрямами роботи, а саме:
------------------------------------------------------------------ - списання майна |- Управлінням бухгалтерського | |обліку, звітності та бюджетного | |фінансування | -------------------------------+--------------------------------| - відчуження майна, передача |- Управління майнових відносин | його в оренду, з балансу на |та тендерних закупівель | баланс юридичних осіб, у | | комунальну власність та з | | комунальної у державну | | власність (крім об'єктів | | соціальної інфраструктури та | | незавершеного будівництва), | | пролонгація договорів оренди, | | здійснення невід'ємних | | поліпшень орендованого майна, | | зміна складу орендованого | | майна, участь у господарських | | товариствах | | -------------------------------+--------------------------------| - передача об'єктів соціальної |- Департаментом кадрової та | інфраструктури з державної у |соціальної політики | комунальну та з комунальної у | | державну власність | | -------------------------------+--------------------------------| - списання, відчуження та |- Управлінням капітального | передача об'єктів незавершеного|будівництва та інвестицій | будівництва | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Підготовка матеріалів, що подаються на розгляд Комісії,
здійснюється наступним чином: 4.3.1. Секретар Комісії, до якого надійшли матеріали для
підготовки їх на розгляд Комісії, зобов'язаний спільно з
відповідним структурним підрозділом Міністерства перевірити їх
належне оформлення та відповідність чинному законодавству України
і вимогам цієї Інструкції. 4.3.2. У разі невідповідності матеріалів вимогам п. 4.3.1
секретар Комісії залишає матеріали без розгляду, про що
структурний підрозділ Міністерства за напрямом роботи в тижневий
термін повідомляє зацікавлену сторону. 4.3.3. Секретар Комісії, опрацьовані матеріали в порядку,
визначеному п. 4.3.1 цієї Інструкції, в тижневий термін вносить їх
на розгляд Комісії. 4.3.4. Рішення щодо надання погодження на розпорядження
майном приймається консенсусом, тобто за відсутності обґрунтованих
заперечень у жодного з членів Комісії. 4.3.5. У разі наявності у членів Комісії заперечень щодо
надання погодження на розпорядження майном, ними надаються
відповідні письмові обґрунтування. 4.3.6. Результати розгляду матеріалів Комісією оформлюються
відповідним протоколом, який затверджується головою Комісії, а у
разі його відсутності заступником голови Комісії. 4.3.7. Після оформлення протоколу, секретар Комісії в
триденний термін направляє відповідному структурному підрозділу
Міністерства його копію та матеріали, отримані у відповідності до
п. 4.3.1 цієї Інструкції, для оформлення цим підрозділом
відповідного проекту наказу та/або проекту листа-відповіді
зацікавленій стороні. Структурний підрозділ Міністерства зобов'язаний у 10-денний
термін з моменту отримання повернути секретарю Комісії матеріали
для відповідального зберігання. 4.3.8. У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в
абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції,
відповідний структурний підрозділ Міністерства протягом 10 робочих
днів з дати надходження документів, зазначених у підпункті 2.2.5
пункту 2.2 цієї Інструкції, подає їх Фонду державного майна. Підпункт 4.3.8 пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 283
( v0283644-09 ) від 09.07.2009 }
4.4. Рішення Комісії доводяться до відома зацікавленої
сторони наступним чином: 4.4.1. Погодження щодо списання майна, крім списання об'єктів
незавершеного будівництва, оформлюється Управлінням
бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного фінансування
відповідним наказом, на підставі наданої секретарем Комісії копії
протоколу до якого додаються завірені уповноваженою особою та
печаткою Міністерства відомості про вартість майна, яке
пропонується до списання (додаток 1). Відмова в наданні згоди на списання майна надається листом,
який готує секретар Комісії за участю структурного підрозділу
Міністерства, у разі, коли: - майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.1.1 цієї
Інструкції; - Підприємство визначило інші шляхи використання майна, що
пропонується до списання; - Підприємство подало передбачені Інструкцією документи з
порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні
суперечності; - у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання
майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що
підтверджують необхідність списання майна; - відповідно до законодавства заборонено розпорядження
майном; - майно може бути в установленому порядку відчужене,
безоплатно передане державним Підприємствам, установам чи
організаціям. 4.4.2 Погодження щодо передачі майна в оренду, суборенду,
пролонгації договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна, зміна складу орендованого майна оформлюється
Управлінням майнових відносин та тендерних закупівель
листом-погодженням за підписом Міністра, а у разі його відсутності
головою Комісії. 4.4.3. Погодження щодо передачі майна з балансу на баланс
Підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому,
оформлюється відповідним наказом за поданням Управління майнових
відносин та тендерних закупівель (у разі передачі нерухомого
державного майна або структурного підрозділу Підприємства - після
узгодження з Фондом державного майна України та Мінекономіки). 4.4.4. Погодження щодо передачі об'єктів соціальної сфери у
комунальну власність оформлюється відповідним наказом за поданням
Департаменту кадрової та соціальної політики на підставі наданої
секретарем Комісії копії протоколу. 4.4.5. Погодження щодо відчуження майна, крім зазначеного в
абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції,
оформлюється відповідним наказом за поданням Управління майнових
відносин та тендерних закупівель. Погодження щодо відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, оформлюється
після одержання згоди Фонду державного майна України, відповідним
наказом за поданням Управління майнових відносин та тендерних
закупівель. 4.4.6. Погодження щодо списання об'єктів незавершеного
будівництва оформлюється Управління капітального будівництва та
інвестицій відповідним наказом на підставі наданої секретарем
Комісії копії протоколу. 4.4.7. Згода на відчуження (приватизацію) об'єктів
незавершеного будівництва оформлюється листом за поданням
Управління капітального будівництва та інвестицій на підставі
наданих секретарем Комісії копії протоколу за підписом Міністра, а
у разі його відсутності головою Комісії. 4.4.8. Погодження щодо передачі майна із сфери управління
Міністерства до сфери управління інших органів, уповноважених
управляти державним майном, оформлюються відповідним спільним
наказом за поданням Управління майнових та тендерних закупівель
відносин після погодження з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом
державного майна України. 4.4.9. Погодження щодо передачі об'єктів незавершеного
будівництва з балансу на баланс та у комунальну власність
оформляється відповідним наказом за поданням Управління
капітального будівництва та інвестицій на підставі наданої
секретарем Комісії копії протоколу. 4.4.10. Рішення щодо участі у господарському товаристві
оформлюється Управління майнових відносин та тендерних закупівель
шляхом підготовки відповідного наказу, яким передбачається, що
розмір корпоративних прав учасника становить більше ніж 50%
статутного фонду новоствореного суб'єкта господарювання.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Відповідальність за дотримання вимог чинного
законодавства та цієї Інструкції при здійсненні операцій з
розпорядження майном покладається на керівників Підприємств, на
балансах яких обліковується таке майно. Керівники Підприємств несуть персональну відповідальність
згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів і
матеріальних цінностей, отриманих від здійснення операцій з
розпорядження майном, та достовірність інформації, наданої
Мінвуглепрому та Фонду державного майна України, передбаченої цією
Інструкцією. Міністерство забезпечує у межах своїх повноважень та
відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням
коштів, що надійшли від продажу майна.
5.2. Для розгляду питань списання та відчуження майна, на
Підприємстві утворюється постійно діюча комісія з розгляду питань
списання та відчуження майна, склад, регламент роботи і
повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.
5.3. Мінвуглепром протягом 30 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених пунктами 2.1.6, 2.2.5, 2.3.3,
2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 3.3 цієї Інструкції, надає дозвіл
(погодження) на розпорядження майном Підприємств з визначенням
умов їх здійснення або обґрунтовану відмову щодо цього.
5.4. Мінвуглепром протягом 15 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених пунктом 2.4.4, 2.4.6, 2.4.12,
2.5.3 цієї Інструкції, надає дозвіл (погодження) на передачу в
оренду, пролонгацію договорі оренди та здійснення невід'ємних
поліпшень майна Підприємства з визначенням умов їх здійснення або
обґрунтовану відмову щодо цього.
5.5. Документи визначені цією Інструкцією та в яких
передбачено підпис керівника Підприємства подаються на розгляд
постійно діючої комісії виключно за підписом керівника
Підприємства.
Начальник Управління О.Новіков

Додаток 1

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до списання

станом на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування| Рік випуску | Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | N | об'єкта |дата введення|---------------------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)|нарахованого|(залишкова)| | | в |інвентарний|заводський|паспортний| модернізації,|капітальних| вартість, | зносу, | вартість, | | |експлуатацію | | | | модифікації,|інвестицій,| гривень | гривень | гривень | | | | | | | добудови, | гривень | | | | | | | | | |дообладнання, | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дані про дорогоцінні метали:
(Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом)
Головний бухгалтер ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства _____________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації майна,

яке пропонується до списання

__________________________________________________________________

(назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці

тощо), де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________
200_ р. N ______ комісією у складі _______________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвища та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
списання і обліковуються на балансовому рахунку N ______ за станом
на "___" ____________ 200_ р. Інвентаризацію почато "___" ____________ 200_ р. Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 200_ р. Під час інвентаризації встановлено таке:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Рік | Дата | Номер інвентарного | Обліковується за станом |Примітка| з/п |об'єкта|випуску|введення| об'єкта | на "___" ____________ 200_ р. | | | | | в |------------------------+---------------------------------------| | | | |експлу- |інвен-|заводсь-|паспорта|Фактично виявлено | за даними | | | | | атацію |тарний| кий | | | бухгалтерського | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | |-------------------+-------------------| | | | | | | | |кількість|вартість,|кількість|вартість,| | | | | | | | | | грн. | | грн. | | ----+-------+-------+--------+------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----+-------+-------+--------+------+--------+--------+-------------------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | ----+-------+-------+--------+------+--------+--------+-------------------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------+--------+-------------------+---------+---------+--------| Всього: | + | + | + | + | + | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього за актом:
а) порядкових номерів ____________________________________________

(літерами)
б) загальна кількість одиниць, фактично __________________________

(літерами) ) на суму, грн., фактично _______________________________________

(літерами)
Голова комісії ____________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвища та ініціали)

Додаток 3

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246
__________________________________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)
____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 200_ р.
М.П.
__________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________ __________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
__________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ

про списання об'єктів державної власності

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий| Найме-|Рік випуску|Інвен-|Завод-|Витрати | Оприбутковано в результаті списання | Отримано |Напрями |Документи,| номер |нування|(побудови)/|тарний|ський | на |-------------------------------------------------------------------------| коштів в |викорис-| що | |об'єкта| дата |номер |номер |списання| придатних | матеріалів | сировини | основних |загальна |результаті | тання |підтверд- | | |введення в | | |об'єкта,| вузлів, | | | засобів |вартість,|реалізації | коштів | жують | | |експлуата- | | |гривень | агрегатів | | | |гривень |матеріалів,| |отримання | | | цію | | | |---------------+---------------+---------------+---------------| | сировини | | коштів | | | | | | |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,| | тощо, | | | | | | | | |кість| гривень |кість|гривень |кість|гривень |кість|гривень | | гривень | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього
Голова комісії: ________________ (підпис) ______________ (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ________________
________________

Додаток 4

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246
Затверджую

Керівник підприємства
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження станом

на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Рік випуску| Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | Дані про | п/п| об'єкта |(побудови) |------------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)|нарахованого|(залишкова)|дорогоцінні| | | |інвен-|заводсь-|паспорт-| модернізації,|капітальних| вартість, | зносу, | вартість, | метали(*) | | | |тарний| кий | ний | модифікації, |інвестицій,| грн. | грн. | грн. | | | | | | | | добудови, | грн. | | | | | | | | | | | дообладнання,| | | | | | | | | | | | реконструкції| | | | | | ---+------------+-----------+------+--------+--------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------------+-----------+------+--------+--------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | ---+------------+-----------+------+--------+--------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| Усього | + | + | + | + | + | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) - Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом.
Головний бухгалтер
підприємства (підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 5

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання

коштів, отриманих від продажу майна

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування,| Наймену- | Номер та |Наймену-| Наймену- |Залишкова| Наймену- | Номер, | Балансова | Вартість | Сума | Використання | Фактичне | місцезнаход- | вання | дата | вання, | вання, |балансова| вання, | дата |(залишкова)| майна за | коштів, |коштів згідно з|використання | ження | суб'єкта |документа,| інв. N |місцезнаход-|вартість |місцезнаход-|реєстрації| вартість |результатами|отриманих| техніко- | коштів | Підприємства |управління,| яким |об'єкта | ження | об'єкта | ження | договору | об'єкта | незалежної | від | економічним | | |який надав | надано |продажу |організатора| | покупця | купівлі- | продажу, | оцінки |продажу, |обґрунтуванням | | | згоду на | згоду | | аукціону, | | | продажу | грн. | (початкова | номер |---------------+-------------| |відчуження | | | конкурсу, | | | | | вартість),| рахунка | призна-| сума,|призна-|сума,| | | | | біржі | | | | | грн. | | чення | грн. |чення |грн. | -------------+-----------+----------+--------+------------+---------+------------+----------+-----------+------------+---------+--------+------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -------------+-----------+----------+--------+------------+---------+------------+----------+-----------+------------+---------+--------+------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----------+----------+--------+------------+---------+------------+----------+-----------+------------+---------+--------+------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----------+----------+--------+------------+---------+------------+----------+-----------+------------+---------+--------+------+-------+-----| Усього | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
підприємства
(установи,
організації) (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 6

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246
Затверджую

Керівник підприємства
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до передачі

станом на "___" ____________ 200_ р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Повна назва |Інвентарний|Адреса|Рік випуску/ |Норма аморт.|Балансова | Сума | Балансова | з/п|інвентарного| номер | |Дата введення|відрахувань |(первісна |нарахованого|(залишкова)| | об'єкта | | | в | |вартість),| зносу, | вартість, | | | | |експлуатацію | | грн. | грн. | грн. | ---+------------+-----------+------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------------+-----------+------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 2 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+------+-------------+------------+----------+------------+-----------| ...| | | | | | | | | -------------------------------------------------+------------+----------+------------+-----------| Усього | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
підприємства (підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 7

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

ЗВІТ

за результатами передачі майна з балансу

на баланс станом на _________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Кількість|Залишкова|Підприємство,|Підприємство,| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | з/п|майнових|об'єктів |балансова| з балансу | на баланс |---------------------------|виконання|приймання-| |об'єктів| |вартість | якого | якого | Наказ | Лист | | передачі | |передачі| | | передається | передається |Мінвуглепрому| погодження | | | | | | | майновий | майновий | |Мінвуглепрому| | | | | | | об'єкт | об'єкт | | | | | ---+--------+---------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+--------+---------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+----------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
підприємства
(установи,
організації) (М.П.) ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 8

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

ЗВІТ

за результатами передачі майна у комунальну

власність станом на ________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Загальна|Залишкова|Підприємство,|Терито-| Дозвіл на передачу |Стадія| Акт | з/п|майнових| площа |балансова| з балансу |ріальна| |вико- |приймання-| |об'єктів| (кв.м) |вартість,| якого |громада| |нання | передачі | |передачі| | грн. | передається | |-------------------------------------+------+----------| | | | | майновий | | Наказ | Лист | Згода | | | | | | | об'єкт | |Мінвуглепрому| погодження | органу | | | | | | | | | |Мінвуглепрому|місцевого| | | | | | | | | | | самовря-| | | | | | | | | | | дування | | | ---+--------+--------+---------+-------------+-------+-------------+-------------+---------+------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+--------+--------+---------+-------------+-------+-------------+-------------+---------+------+----------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
підприємства
(установи,
організації) (М.П.) _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 9

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

Назва підприємства _______________________
Місцезнаходження _________________________
Код ЄДРПОУ _______________________________
Відповідальна особа ______________________
e-mail: __________________________________
контактні телефони _______________________
факс: ____________________________________

ІНФОРМАЦІЯ

за результатами передачі майна в якості

внеску до статутних фондів юридичних осіб

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва, | Розмір |Розмір| Перелік |Інвентарний| Балансова вартість| Вартість | Назва | Номер, | Номер, |Особливі| з/п| код |статутного|внеску| майна, | номер |-------------------| майна за | органу, | дата |дата акта | умови | | ЄДРПОУ | фонду | у % | переданий| |первісна |залишкова|незалежною|який надав|документа,|приймання-|передачі| |новоство-|новоство- | | в якості | | | | оцінкою | дозвіл на| яким був | передачі | майна | | рюваної | рюваної | |внеску до | | | | |відчуження| наданий | майна | | |юридичної|юридичної | |статутного| | | | | | дозвіл | | | | особи | особи | | фонду | | | | | | | | | ---+---------+----------+------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+---------+----------+------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер __________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
(М.П.)

Додаток 10

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

Найменування забудовника
(замовника) __________________________________
відомча підпорядкованість ______________________________________________ ______________________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ________________
Найменування будови __________________________
проектна потужність __________________________

Акт про припинення будівництва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Дата початку| Дата | Затверджена повна | Вартість виконаних | Факт. | Причина | Кошти, необхідні | Затрати, | і призначення|будівництва | припинення| вартість | робіт на дату | затрати на| припинення| для розрахунку з | необхідні для | об'єктів, | | робіт по | (млн.грн.) | припинення | дату |будівництва| підрядною |консервації або | робіт, | |будівництву| | будівництва | припинення| | організацією, | ліквідації | затрат, | | | | (млн.грн.) | буд-ва за| | включаючи | будівництва | припинених | | |-----------------------+---------------------| балансом | | незавершене | (млн.грн.) | будівництвом | | |Розрахункова| в т.ч. | по дог. | в т.ч. |забудовника| | будівництво в | | | | | кошторисна | базисна | ціні з | базисна | | | (млн.грн.) | | | | | вартість |кошторисна| уточн. |кошторисна| |-----------+-------------------+----------------| | | | | вартість |складових,| вартість | | | за | за |всього | за | | | | | | виходячи |буд. мон. | | |договірною|базисною| |базисною| | | | | | з норм і | робіт | | | ціною | кошто- | | кошто- | | | | | | поточних | | | | | рисною | | рисною | | | | | | цін | | | | |вартістю| |вартістю| | | | | | | | | | | БМР | | БМР | -------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Підпис
(печатка)
Керівник підрядної організації Підпис
(печатка)
Примітка. Акт складається по кожній будівлі із зазначенням
окремо припинених будівництвом об'єктів.

Додаток 11

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

17.06.2009 N 246

Найменування замовника _________________________
його відомча підпорядкованість _________________ ________________________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ __________________
Найменування проектної організації _____________
підпорядкованість ______________________________

АКТ

про припинення проектно-вишукувальних

робіт по нездійсненому будівництву

-------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Ким і коли| Повна | Кошторисна | Стадії |Обґрунтування| проекту | затверджено| кошторисна | вартість | виконаних| припинення | будови, | завдання на| вартість | виконаних | робіт і | проектно- | об'єкта |проектування| проектно- | проектно- |причина їх|вишукувальних| | |вишукувальних|вишукувальних|припинення| робіт | | | робіт | робіт до їх | | | | | (млн.грн.) | припинення | | | ------------+------------+-------------+-------------+----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Підпис

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: