open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2010 N 517

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому

від 03.06.2010 N 186
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства вугільної промисловості

N 186 ( v0186644-10 ) від 03.06.2010, до якого

вносились зміни }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку
відчуження об'єктів державної власності" та від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку списання об'єктів
державної власності" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186
( v0186644-10 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства вугільної промисловості України" (далі - Інструкція):
1.1. У підпункті 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2 Інструкції
( v0186644-10 ) слова "у підпункті 2.1.6" замінити словами
"у підпункті 2.1.7".
1.2. В абзаці "в" підпункту 2.2.6 пункту 2.2 розділу 2
Інструкції ( v0186644-10 ) слова "згідно з додатком 2" замінити
словами "згідно з додатком 12;".
1.3. Додатки до Інструкції ( v0186644-10 ) викласти
у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ященко

Додаток 1

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти державної власності,

що пропонуються до списання

___________________________________________________

(найменування підрозділу суб'єкта господарювання,

майно якого пропонується до списання)
станом на "___" ____________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поряд-|Наймену-| Рік | Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | ковий | вання |випуску/|-----------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)| нарахо-|(залишкова)| номер |об'єкта | дата |інвен- |завод-|паспорт-|модернізації, |капітальних| вартість, | ваного | вартість, | | |введення|тарний |ський | ний | модифікації, |інвестицій,| гривень | зносу, | гривень | | | в | | | | добудови, | гривень | |гривень | | | |експлуа-| | | | дообладнання | | | | | | | тацію | | | |реконструкції | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+------+--------+--------------+-----------+-------------+--------+-----------| ... | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------+-----------| Усього | + | + | + | + | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дані про дорогоцінні метали _________________________________ _________________________________________________________________

(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
Головний бухгалтер ____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації об'єктів державної власності,

що пропонуються до списання

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання

та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо),

де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________
20__ р. N___ комісією у складі ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності,
що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку N ___
станом на "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію розпочато "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.
Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поряд-|Наймену-| Рік | Номер об'єкта | Станом на "___" ____________ 20__ р. |Примітка | ковий | вання |випуску/|-------------------------+-------------------------------------------------| | номер |об'єкта | дата |інвен- |заводсь-|паспорт-| фактично виявлено | за даними | | | |введення|тарний | кий | ний | | бухгалтерського обліку | | | | в | | | |------------------------+------------------------+---------| | | експлу-| | | |кількість | первісна |кількість | первісна | | | | атацію | | | | |(переоцінена)| |(переоцінена)| | | | | | | | | вартість, | | вартість, | | | | | | | | | гривень | | гривень | | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 2 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+---------| Усього | + | + | + | + | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за актом: ____________________________________________

(цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________

(цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) ______________________________

(цифрами і словами)
Голова комісії: ____________ __________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ____________ __________ ________________________ ____________ __________ ________________________

Додаток 3

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада керівника

суб'єкта господарювання)
__________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

_____________________________________

(найменування суб'єкта

господарювання)
_____________________________________ _____________________________________

(місцезнаходження суб'єкта

господарювання)
_____________________________________

(ідентифікаційний

код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ

про списання об'єктів державної власності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування| Рік випуску |Інвентарний|Заводський|Витрати | Оприбутковано в результаті списання | Отримано | Напрями |Документи, що| номер | об'єкта | (побудови)/ | номер | номер | на |-----------------------------------------------------------------------------------------| коштів в |використання|підтверджують| | | дата | | |списання| придатних вузлів, | матеріалів | сировини | основних засобів |загальна |результаті | коштів | отримання | | | введення в | | |об'єкта,| агрегатів | | | |вартість,| і | | коштів | | |експлуатацію | | |гривень |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| гривень |реалізації | | | | | | | | |кількість|вартість,|кількість|вартість,|кількість|вартість,|кількість|вартість,| |матеріалів,| | | | | | | | | | гривень | | гривень | | гривень | | гривень | | сировини | | | | | | | | | | | | | | | | | | тощо, | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+------------+-------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| Усього | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова комісії: ________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ________________ ______________________________ ________________ ______________________________

Додаток 4

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

Затверджую

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМОСТІ

про об'єкти основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження
на "___" ____________ 20__ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування|Рік випуску| Номер об'єкта |Інформація про| Вартість | Первісна | Сума | Балансова | Дані про | номер | об'єкта |(побудови) |------------------------------------| проведення |здійснених |(переоцінена)|нарахованого|(залишкова)|дорогоцінні| | | |інвентарний |заводський |паспортний |модернізації, |капітальних| вартість, |зносу, грн. | вартість, | метали(*) | | | | | | | модифікації, |інвестицій,| гривень | | гривень | | | | | | | | добудови, | гривень | | | | | | | | | | |дообладнання, | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | | ----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------| Усього | + | + | + | + | + | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом
Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання ______________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів,

отриманих від продажу майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наймену- | Наймену- | Наймену- | Номер та | Наймену- |Підстави | Наймену- |Підстави для| Наймену- | Номер, | Вартість | Початкова | Сума |Використання | Фактичне | вання, | вання, | вання | дата | вання, | з яких | вання | зменшення | вання, | дата | майна за |вартість з | коштів |коштів згідно| викорис- | місцезнаход-|інвентарний| суб'єкта | прийняття |місцезнаход-| аукціон | суб'єкта | початкової |місцезнаход-|реєстрації|результатами|урахуванням|отриманих| з техніко- |тання коштів | ження | номер |управління,|документа, | ження | не |управління,| вартості, | ження | договору | незалежної |податку на | від | економічним | | суб'єкта | об'єкта |який надав | яким |організатора|відбувся |який надав | розмір | покупця | купівлі- | оцінки | додану | продажу,| обґрунту- | | господарю- | продажу | згоду на | надано | аукціону, | | згоду на | зменшення | | продажу | (початкова |вартість та| номер | ванням | | вання | |відчуження | згоду на | біржі | | зменшення |(відсотків) | | | вартість з |розміру її | рахунка |-------------+-------------| | | |відчуження | | |початкової | | | |урахуванням |зменшення, | |призна-|сума,|призна-|сума,| | | | | | | вартості, | | | | податку на | гривень | | чення |грн. | чення |грн. | | | | | | | номер і | | | | додану | | | | | | | | | | | | | дата | | | | вартість), | | | | | | | | | | | | | прийняття | | | | гривень | | | | | | | | | | | | | документа | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------+-------+-----+-------+-----| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 6

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

Затверджую

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до передачі

станом на "___" ____________ 20__ р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Повна назва |Інвентарний|Адреса |Рік випуску/ |Норма аморт.|Балансова | Сума | Балансова | з/п|інвентарного| номер | |Дата введення|відрахувань |(первісна |нарахованого|(залишкова)| | об'єкта | | | в | |вартість),|зносу, грн. | вартість, | | | | |експлуатацію | | грн. | | грн. | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 1 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| 2 | | | | | | | | | ---+------------+-----------+-------+-------------+------------+----------+------------+-----------| ...| | | | | | | | | --------------------------------------------------+------------+----------+------------+-----------| Усього | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання ____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 7

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗВІТ

за результатами передачі майна з балансу на баланс

станом на _________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Кількість|Залишкова|Підприємство,|Підприємство,| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | з/п|майнових |об'єктів |балансова| з балансу | на баланс |-----------------------------|виконання |приймання-| |об'єктів | |вартість | якого | якого | Наказ | Лист | | передачі | |передачі | | | передається | передається |Мінвуглепрому | погодження | | | | | | | майновий | майновий | |Мінвуглепрому | | | | | | | об'єкт | об'єкт | | | | | ---+---------+---------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+---------+---------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+----------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 8

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗВІТ

за результатами передачі майна у комунальну власність

станом на ____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Загальна|Залишкова|Підприємство,|Територіальна| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | з/п|майнових | площа |балансова| з балансу | громада |---------------------------------------------|виконання |приймання-| |об'єктів | (кв.м) |вартість,| якого | | Наказ | Лист | Згода органу | | передачі | |передачі | | гривень | передається | |Мінвуглепрому | погодження | місцевого | | | | | | | майновий | | |Мінвуглепрому |самоврядування | | | | | | | об'єкт | | | | | | | ---+---------+--------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+---------+--------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------+----------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 9

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

Назва суб'єкта господарювання _____________________________________
Місцезнаходження ____________________
Код ЄДРПОУ __________________________
Відповідальна особа _________________
e-mail: _____________________________
контактні телефони __________________
факс: _______________________________

ІНФОРМАЦІЯ

за результатами передачі майна в якості внеску

до статутних фондів юридичних осіб

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва, код| Розмір |Розмір| Перелік |Інвентарний| Балансова вартість | Вартість | Назва | Номер, | Номер, |Особливі| з/п| ЄДРПОУ | статутного |внеску| майна, | номер |--------------------| майна за | органу, | дата |дата акта | умови | |новострво-| фонду | у % | переданий| |первісна |залишкова |незалежною| який надав|документа,|приймання-|передачі| | рюваної |новостворюваної| | в якості | | | | оцінкою | дозвіл на | яким був | передачі | майна | |юридичної | юридичної | |внеску до | | | | |відчуження | наданий | майна | | | особи | особи | |статутного| | | | | | дозвіл | | | | | | | фонду | | | | | | | | | ---+----------+---------------+------+----------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+----------+---------------+------+----------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 10

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

Найменування забудовника (замовника) _____________________________________
відомча підпорядкованість _____________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ _____________________________________
Найменування будови _________________
проектна потужність _________________

АКТ

про припинення будівництва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування |Дата початку| Дата | Затверджена загальна | Вартість виконаних | Факт. | Причина | Кошти, необхідні для |Затрати, необхідні | і призначення|будівництва | припинення | вартість (млн.грн.) | робіт на дату | затрати на | припинення |розрахунку з підрядною|для консервації або| об'єктів, | | робіт по | | припинення | дату |будівництва | організацією, | ліквідації | робіт, | |будівництву | | будівництва | припинення | |включаючи незавершене | будівництва | затрат, | | | | (млн.грн.) | буд-ва за | | будівництво | (млн.грн.) | припинених | | | | | балансом | | в (млн.грн.) | | будівництвом | | |-----------------------+---------------------|забудовника | |----------------------+-------------------| | | |Розрахункова| в т.ч. | по дог. | в т.ч. | | | за |за базисною|всього |за базисною| | | | кошторисна | базисна | ціні з | базисна | | |договірною|кошторисною| |кошторисною| | | | вартість |кошторисна| уточн. |кошторисна| | | ціною | вартістю | | вартістю | | | | | вартість |складових,| вартість | | | | БМР | | БМР | | | | | | виходячи | буд. мон.| | | | | | | | | | | | з норм і | робіт | | | | | | | | | | | | поточних | | | | | | | | | | | | | цін | | | | | | | | -------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+-----------+-------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник підрядної
організації ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Примітка. Акт складається по кожній будівлі із зазначенням
окремо припинених будівництвом об'єктів

Додаток 11

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

Найменування замовника ______________
його відомча підпорядкованість _____________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ _____________________________________
Найменування проектної організації _____________________________________
підпорядкованість _____________________________________

АКТ

про припинення проектно-вишукувальних робіт

по нездійсненому будівництву

---------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Ким і коли | Загальна | Кошторисна | Стадії |Обґрунтування| проекту | затверджено | кошторисна | вартість | виконаних | припинення | будови, | завдання на | вартість | виконаних | робіт і | проектно- | об'єкта |проектування | проектно- | проектно- |причина їх |вишукувальних| | |вишукувальних|вишукувальних|припинення | робіт | | | робіт | робіт до їх | | | | | (млн.грн.) | припинення | | | ------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання (М.П.) ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 12

до Інструкції, затвердженої

наказом Міністерства

вугільної промисловості

03.06.2010 N 186

( v0186644-10 )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта

господарювання __________ _________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання,

цеху, дільниці тощо), де проводилась

інвентаризація, та його місцезнаходження)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________
20__ р. N _______ комісією у складі ______________________________ _________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються
до відчуження і відображаються на субрахунку N _______
на "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію почато "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.
Під час інвентаризації встановлено:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування| Рік | Номер об'єкта | Обліковується |Примітка | з/п| об'єкта |випуску | | на "___" ____________ 20__ р. | | | | |-------------------------+-------------------------------------------------| | | | |інвен- |заводсь-|паспорт-| фактично виявлено | за даними | | | | |тарний | кий | ний | |бухгалтерського обліку | | | | | | | |------------------------+------------------------| | | | | | | |кількість | первісна |кількість | первісна | | | | | | | | |(переоцінена)| |(переоцінена)| | | | | | | | | вартість, | | вартість, | | | | | | | | | гривень | | гривень | | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 1 | | | | | | | | | | | ---+------------+--------+-------+--------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------| 2 | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+---------| Усього | + | + | + | + | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього: а) загальна кількість одиниць, фактично _____________________

(словами)
б) на суму, гривень, фактично _______________________________

(словами)
Голова комісії ____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
____________ __________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: