open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
03.05.2007 N 225

Про внесення змін до наказу

Дніпропетровської митниці

від 22.11.2006 N 566

Відповідно до Порядку роботи відділу номенклатури та
класифікації товарів регіональної митниці, відділу контролю митної
вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань класифікації
товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.10.2003 N 646
( z0996-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.10.2003 за N 996/8317, Порядку здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від
20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719, для прискорення митного
оформлення вантажів у Дніпропетровській митниці Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Дніпропетровської митниці від
22.11.2006 N 566 ( v0566483-06 ) "Про посилення контролю за
виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при
здійсненні митного оформлення товарів у Дніпропетровській
митниці", виклавши Перелік товарів "групи ризику" та спеціальних
заходів митного контролю за митним оформленням імпорту цих
товарів, зазначений у п. 1 цього наказу, в новій редакції, що
додається.
2. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. забезпечити
ознайомлення з цим наказом заступників начальника митниці та
начальників структурних підрозділів.
3. Начальникам структурних підрозділів ознайомити з цим
наказом причетних посадових осіб.
Начальник митниці В.А.Писарєв

Додаток

до переліку товарів

"групи ризику"

та спеціальних заходів

митного контролю за митним

оформленням імпорту

цих товарів,

затвердженого наказом

Дніпропетровської митниці

22.11.2006 N 566

( v0566483-06 )

(в редакції наказу

Дніпропетровської митниці

від 03 травня 2007 р. N 225)

ПЕРЕЛІК

спеціальних заходів митного контролю

Захід 1 - перевірка правильності класифікації товарів згідно
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) здійснюється
ВНКТ по кожному найменуванню товару при першому ввезенні по
контракту, але не рідше 1 разу на півроку. За результатами
перевірки надається висновок щодо результатів перевірки
правильності класифікації товарів; Захід 2 - до митного оформлення вантажу залучається
уповноважена особа ВНКТ, зазначена у Переліку посадових осіб
митних постів та відділів митного оформлення Дніпропетровської
митниці, уповноважених на здійснення контролю за виконанням вимог
товарної номенклатури Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації товарів та інших предметів
для цілей митного оформлення, яка засвідчує свою участь в митному
огляді відповідним чином; Захід 3 - відбір проб та зразків, який здійснюється
відповідно до вимог ПКМУ N 1862 ( 1862-2002-п ) від 12.12.02 та
які надаються разом з актом відбору проб та зразків до ВНКТ.
Застосовується з будь-яким з попередніх заходів з тією ж
періодичністю. Комбінація заходів - комбінація будь-яких вище перелічених
заходів. Позначається з використанням знаку "+", наприклад 1+3,
означає одночасне застосування і заходу 1 і заходу 3.
Примітки: 1. У випадках митного оформлення товарів, до яких вже
застосовувались процедури класифікації та було винесено рішення
про визначення коду товару (далі - рішення), які переміщуються
через митний кордон України за контрактом, номер якого не
відповідає номеру контракту, що зазначений у рішенні, то митне
оформлення таких товарів можливе на підставі раніше виданого
рішення за умови, що залишаються незмінними: відправник
(експортер), одержувач (імпортер), виробник товару, торгова марка,
артикул, модель, склад, властивості, форма упаковки, форма випуску
(для лікарських засобів), тощо. В цьому випадку, відповідальність
за повну ідентифікацію таких товарів з тими, по яких прийнято
рішення, несе посадова особа митного органу, яка здійснює митне
оформлення. 2. Не підлягають обов'язковому застосуванню спеціальних
заходів митного контролю: - товари, що ввозяться в якості гуманітарної, технічної
допомоги; - товари, які увійшли до Переліку товарів "групи ризику" і на
які було видано рішення про визначення коду товару в період
попередніх 6 місяців; - товари, що ввозяться в незначній кількості (для
маркетингових досліджень, "тестові" партії товарів, тощо); - товари, що ввозяться підприємствами-резидентами, щодо
товарів яких встановлено спрощений порядок застосування процедур
митного оформлення (наказ ДМСУ від 23.09.04 N 692 ( v-692342-04 ); - товари, товари груп 25-97 ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), імпорт яких підпадає під дію Угод про вільну торгівлю
(преференція 65).
Начальник ВНКТ М.І.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Дніпропетровської

митниці

22.11.2006 N 566

( v0566483-06 )

(в редакції наказу

Дніпропетровської митниці

від 03 травня 2007 р. N 225)

ПЕРЕЛІК

товарів "групи ризику" та спеціальних заходів

митного контролю за митним оформленням

імпорту* цих товарів

-------------------------------------------------------------------- код товару | опис товару |заходи| Примітки, | згідно УКТЗЕД | | | рекомендації | ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, | | | | 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) | | | | ----------------+-----------------------+------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------+-----------------------+------+------------------| 0304 |товари з пільговою | 1+3 |звертати увагу на | |ставкою мита 0% | |спосіб обробки, | | | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 0803 - 0805, |Тільки плоди сушені | 1+3 |звертати увагу на | 0813 | | |спосіб обробки, | | | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 0904-0910 |прянощі: опис товарних | 1+3 |звертати увагу на | |позицій відповідно до | |спосіб обробки, | |УКТ ЗЕД | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 27.07.03 | | | |N | | | |11/7-13.1-6682-ЕП | | | |( v6682342-02 ), | | | |від 17.07.02 N | | | |11/7-13.1-6288-ЕП | | | |( v6288342-02 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 1211, |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | 1302 |ставкою мита 0% | |спосіб обробки, | | | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2007 |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | |ставкою мита 2% | |спосіб обробки, | | | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2009 |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | |ставкою мита 2%, але не| |спосіб обробки, | |менш як 0,05 євро за 1л| |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2106 90 98 10, |ароматизатори, | 1+3 |звертати увагу на | 2106 90 98 30, |емульгатори, | |спосіб обробки, | 2106 90 98 50, |стабілізатори, суміші | |маркування та | 2106 90 98 60, |для морозива, інше | |пакування | 2106 90 98 90 | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 03.12.01 | | | |N 6/21-5621-ЕП | | | |( v5621342-01 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2309 90 |Продукти, що | 1+3 |звертати увагу на | (крім 2309 90 93|використовуються для | |спосіб обробки, | 00) |годівлі тварин: інші | |маркування та | | | |пакування | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 01.08.03 | | | |N 11/4-10-11634-ЕП| | | |( v1634342-03 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2519 10 00 00 |карбонат магнію | 1+3 |лист ДМСУ від | |природний (магнезіт) | |27.05.02 | | | |N 11/6-21-4615-ЕП | | | |( v4615342-02 ), | | | |звертати увагу на | | | |спосіб обробки, | | | |маркування, | | | |зовнішній вигляд | | | |та фізичні | | | |властивості | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2519 90 10 00 |Оксид магнію, крім | | | |кальцинованого | | | |природного карбонату | | | |магнію | | | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2519 90 30 00 |магнезія перепалена | | | |(агломерована) | | | ----------------+-----------------------+------+------------------| 2520 |Гіпс; ангідрит; | 1+3 |звертати увагу на | |штукатурка (у вигляді | |спосіб обробки, | |кальцинованого гіпсу | |маркування, | |або сульфату кальцію) | |зовнішній вигляд | |забарвлена або | |та фізичні | |незабарвлена, з вмістом| |властивості | |або без вмісту | |візуально та за | |невеликої кількості | |наявними | |прискорювачів або | |документами, що | |уповільнювачів. | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3005 90 31 00 |Марля та вироби з марлі| 1+2 |звертати увагу на | | | |пакування, | | | |маркування, | | | |зовнішній вигляд | | | |та розміри | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 15.03.04 | | | |N | | | |25/4-14-37/2978-ЕП| | | |( v2987342-04 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3204 |органічні синтетичні | 1+3 |в акті про | |барвники: опис товарної| |проведення митного| |позиції відповідно до | |огляду обов'язково| |УКТ ЗЕД | |зазначати | | | |комерційну назву | | | |(марку) пігменту, | | | |виробника та | | | |фасування | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3206 11 00 90, |Пігменти: опис товарних| 1+3 |акті про | 3206 19 00 00, |підкатегорій відповідно| |проведення митного| 3206 49 90 00 |до УКТ ЗЕД | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційну назву | | | |(марку) пігменту, | | | |виробника та | | | |фасування | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3208 90 |фарби, лаки інші: опис | 1+3 |акті про | |товарних підкатегорій | |проведення митного| |відповідно до УКТ ЗЕД | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційну назву | | | |(марку), виробника| | | |та фасування, див.| | | |також лист ДМСУ | | | |від 12.11.02 | | | |N 11/4-13-10889-ЕП| | | |( v1088342-02 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3209 10 00 00 |Фарби та лаки | 1+3 |акті про | |(включаючи емалі та | |проведення митного| |політури) на основі | |огляду обов'язково| |акрилових або вінілових| |зазначати | |полімерів, дисперговані| |комерційну назву | |або розчинені у водних | |(марку), виробника| |середовищах. | |та фасування | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3212 90 39 00 |Пігменти: опис товарної| |акті про | |підкатегорії згідно УКТ| |проведення митного| |ЗЕД | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційну назву | | | |(марку) пігменту, | | | |виробника та | | | |фасування | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3214 10 10, |замазки для скла, | 1+3 |акті про | 3214 90 00 |садові замазки, | |проведення митного| |цементи смоляні, | |огляду обов'язково| |замазки (для | |зазначати | |ущільнення) та інші | |комерційну назву | |мастики; інші | |(марку), виробника| | | |та фасування | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3302 |суміші запашних речовин| 1+3 |звертати увагу на | |та суміші (включаючи | |маркування та | |спиртові розчини), | |фасування | |одержані на основі | |візуально та за | |однієї або кількох | |наявними | |таких речовин, які | |документами, марку| |застосовуються як | |виробника, що | |промислова сировина; | |обов'язково | |інші препарати із | |відображати в акті| |запашних речовин, які | |про проведення | |застосовуються у | |митного огляду, | |виробництві напоїв | |див. також лист | | | |ДМСУ від 19.09.05 | | | |N 29/1-16/4785-ЕП | | | |( v4785342-05 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3504 00 00 00 |Пептони та їх похідні; | 1+3 |звертати увагу на | |інші білкові речовини | |маркування та | |та їх похідні, не | |фасування | |включені до інших | |візуально та за | |угрупувань; порошок із | |наявними | |шкіри, оброблений чи не| |документами, марку| |оброблений хромом | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3811 21 00 00 |Присадки до мастильних | 1+3 |звертати увагу на | |олив з вмістом нафти | |маркування та | |або нафтопродуктів, | |фасування | |одержаних з | |візуально та за | |бітумінозних матеріалів| |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3824 |інші продукти хімічної | 1+3 |звертати увагу на | |промисловості: опис | |маркування та | |товарної підкатегорії | |фасування | |відповідно до УКТ ЗЕД | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3902 10 00 00 |поліпропілен | 1+3 |звертати увагу на | | | |маркування та | | | |зовнішній вигляд | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також | | | |розпорядження | | | |начальника митниці| | | |від 17.04.06 | | | |N 162/1-р | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3904 |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | |ставкою мита 0% | |маркування та | | | |зовнішній вигляд | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 3920, |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | 3921, |ставкою мита 0% та 2% | |маркування та | 3923, | | |зовнішній вигляд | 3925 | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4016 |Товари із пільговою | 1 |звертати увагу на | |ставкою 0% - 5% | |маркування та | | | |зовнішній вигляд | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4410, |Товари із пільговою | 1+3 |звертати увагу на | 4411, |ставкою мита 0% | |маркування та | 4413 | | |зовнішній вигляд | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 06.06.02 | | | |N 11/6-21-4972-ЕП | | | |( v4972342-02 ), | | | |від 15.07.02 N | | | |11/7-13.1-6227-ЕП | | | |( v6227342-02 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4804 |крафт-папір та картон, | 1+3 |в акті про | |некрейдовані, в | |проведення митного| |рулонах або в аркушах, | |огляду обов'язково| |крім включених до | |зазначати | |товарних позицій 4802 | |комерційне | |або 4803 | |найменування | | | |(марку) паперу, | | | |виробника, | | | |розміри рулонів | | | |або аркушів | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4805 |Товари із пільговою | 1+3 |в акті про | |ставкою мита 0% | |проведення митного| | | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційне | | | |найменування | | | |(марку) паперу, | | | |виробника, | | | |розміри рулонів | | | |або аркушів | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4810 |Товари із пільговою | 1+3 |розпорядження | |ставкою мита 0% | |начальника митниці| | | |від 11.04.06 | | | |N 147/1-р, лист | | | |ДМСУ від 08.11.05 | | | |29/2-5/6252-ЕП | | | |( v6252342-05 ), | | | |від 27.06.06 | | | |N 11/1-27/7023-ЕП,| | | |від 15.08.06 N | | | |29/1-11.1/5615-ЕП,| | | |від 30.08.06 | | | |N 1-12/790-ЕП, в | | | |акті про | | | |проведення митного| | | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційне | | | |найменування | | | |(марку) паперу, | | | |виробника, | | | |розміри рулонів | | | |або аркушів | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4811 |папір та картон, | 1+3 |в акті про | |целюлозна вата та | |проведення митного| |полотна з целюлозного | |огляду обов'язково| |волокна, просочені, | |зазначати | |покриті, з | |комерційне | |пофарбованою поверхнею,| |найменування | |з віддрукованим на | |(марку) паперу, | |поверхні малюнком, у | |виробника, | |рулонах або в аркушах, | |розміри рулонів | |крім перелічених в | |або аркушів | |товарних позиціях 4803,| | | |4809 або 4810 | | | ----------------+-----------------------+------+------------------| 4823 |товари з пільговою | 1+3 |в акті про | |ставкою мита 0% та 5% | |проведення митного| | | |огляду обов'язково| | | |зазначати | | | |комерційне | | | |найменування | | | |(марку) паперу, | | | |виробника, | | | |розміри рулонів | | | |або аркушів | ----------------+-----------------------+------+------------------| 50-60 |тканини, нитки, | 1+3 |звертати увагу на | |текстиль: опис | |склад на бірці | |товарних підкатегорій | |візуально та за | |відповідно до УКТ ЗЕД | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також | | | |розпорядження | | | |начальника митниці| | | |від 29.05.06 | | | |N 204/1-р | ----------------+-----------------------+------+------------------| 6307 |Вироби готові інші, | 1 |звертати увагу на | |включаючи викройки | |склад на бірці | |одягу | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 7004, |скло: опис товарних | 1+2 |звертати увагу на | 7005 29 |підкатегорій відповідно| |маркування та | |до УКТ ЗЕД | |зовнішній вигляд | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 13.12.05 | | | |N 11/4-29/15910-ЕП| | | |( v1591342-05 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 7308 90 |Металоконструкції, за | 1+2 |звертати увагу на | |винятком збірних | |маркування та | |будівельних конструкцій| |зовнішній вигляд, | |товарної позиції 9406) | |матеріал | |та їх частини: інші | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду. | | | |Обов'язкова | | | |наявність | | | |технічної | | | |документації | ----------------+-----------------------+------+------------------| 7610 90 |Металоконструкції | 1+2 |звертати увагу на | |алюмінієві інші | |маркування та | | | |зовнішній вигляд, | | | |матеріал | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду. | | | |Обов'язкова | | | |наявність | | | |технічної | | | |документації | ----------------+-----------------------+------+------------------| 7616 99 |інші вироби алюмінієві | 1+2 |звертати увагу на | | | |маркування та | | | |зовнішній вигляд, | | | |матеріал | | | |візуально та за | | | |наявними | | | |документами, марку| | | |виробника, що | | | |обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8301 40 11 10 |замки, використовувані | 1+2 |звертати увагу на | |для дверей будівель, | |зовнішній вигляд | |циліндрові, призначені | |фізичні та | |для встановлення в | |геометричні | |алюмінієві двері | |параметри, моделі,| |будівель, з розміром | |комплектність, | |корпусу не більш як | |відповідність | |20х48х215 мм, але не | |заявленим даним, | |менш як 10х24х92 мм | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8302 41 00 10 |арматура, деталі | 1+2 |звертати увагу на | |кріплення та аналогічні| |зовнішній вигляд | |вироби, що | |фізичні та | |використовуються в | |геометричні | |будівлях для зачинення | |параметри, моделі,| |вікон з поворотною та | |комплектність, | |поворотно-відкидною | |відповідність | |стулкою | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 84, 85, 90 |частини машин та | 1+2 |звертати увагу на | |механізмів з пільговою | |зовнішній вигляд | |ставкою мита 0% | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8427 20 19 00 |інші навантажувачі | 1+2 |звертати увагу на | |самохідні: інші | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8465 |Товари із пільговою | 1+2 |звертати увагу на | |ставкою мита 1% та 2% | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8479 |Машини та механічні | 1+2 |звертати увагу на | |пристрої спеціального | |зовнішній вигляд | |призначення, не | |фізичні та | |включені до інших | |геометричні | |угрупувань | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8504 40 50 00, |полікристалічні | 1+2 |звертати увагу на | 8504 40 94 00, |напівпровідникові | |зовнішній вигляд | 8504 40 99 00 |випрямлячі; випрямлячі | |фізичні та | |інші; інші | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8518 50 90 00 |електричні | 1+2 |звертати увагу на | |звукопідсилювальні | |зовнішній вигляд | |установки: інші | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8525 40 91 00, |записувальні | 1+2 |звертати увагу на | 8525 40 99 00 |відеокамери інші | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду, | | | |див. також лист | | | |ДМСУ від 20.04.06 | | | |N | | | |29/1-11.1/2791-ЕП | | | |( v2791342-06 ) | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8531 20 |панелі індикаторні, до | 1+2 |звертати увагу на | |складу яких входять | |зовнішній вигляд | |пристрої на рідких | |фізичні та | |кристалах або | |геометричні | |світлодіодах: опис | |параметри, моделі,| |товарних підкатегорій | |комплектність, | |відповідно до УКТ ЗЕД | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8536 90 01 90 |елементи, зібрані для | 1+2 |звертати увагу на | |електричних кіл | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8537 10 91 00 |запрограмовані | 1+2 |звертати увагу на | |контроллери з пам'яттю | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8704 10 11 |Автомобілі-самоскиди, | 1+2 |звертати увагу на | |призначені для | |зовнішній вигляд, | |використання на | |моделі, | |бездоріжжі | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 8709 |Транспортні засоби | 1+2 |звертати увагу на | |вантажні, самохідні без| |зовнішній вигляд, | |підйомників або | |моделі, | |навантажувальних | |комплектність, | |пристроїв, які | |відповідність | |використовуються на | |заявленим даним, | |заводах, складах, у | |що обов'язково | |портах або в аеропортах| |відображати в акті| |для перевезення | |про проведення | |вантажів на короткі | |митного огляду | |відстані; тягачі, | | | |використовувані на | | | |залізничних платформах,| | | |їх частини | | | ----------------+-----------------------+------+------------------| 9006 |фотоапаратура (крім | 1+2 |звертати увагу на | |кіноапаратури); | |зовнішній вигляд | |фотоспалахи та | |фізичні та | |лампи-спалахи, крім | |геометричні | |розрядних ламп і трубок| |параметри, моделі,| |тов. поз. 8539 | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 9031 |контрольно-вимірювальні| 1+2 |звертати увагу на | |прилади, апаратура та | |зовнішній вигляд | |пристрої, не включені | |фізичні та | |до інших груп; | |геометричні | |проектори профільні | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 9032 |прилади та апаратура | 1+2 |звертати увагу на | |для автоматичного | |зовнішній вигляд | |регулювання або | |фізичні та | |контролю | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | ----------------+-----------------------+------+------------------| 9403 |Товари з пільговою | 1+2 |звертати увагу на | |ставкою мита 7% | |зовнішній вигляд | | | |фізичні та | | | |геометричні | | | |параметри, моделі,| | | |комплектність, | | | |відповідність | | | |заявленим даним, | | | |що обов'язково | | | |відображати в акті| | | |про проведення | | | |митного огляду | -------------------------------------------------------------------
--------------- * - перелік стосується типів ВМД: ІМ 40 та ІМ ПМД (при
фактичному ввезенні товару)
Начальник ВНКТ М.І.Мельник
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: