open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2009 N 549

Про затвердження Переліку науково-технічних

досліджень та розробок в галузі хмелярства

з обсягами фінансування за рахунок коштів

державного бюджету на 2009 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 липня 2005 року N 587 ( 587-2005-п ) (із змінами) "Про
затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", наказу
Мінагрополітики від 9 листопада 2007 року N 792 ( z1259-07 ) "Про
затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що
спрямовуються на фінансування витрат з проведення
науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених
галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням
матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх
дослідних господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 листопада 2007 року за N 1259/14526, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік науково-технічних досліджень та
розробок в галузі хмелярства з обсягами фінансування за рахунок
коштів державного бюджету на 2009 рік ( 835-17 ) (додається).
2. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.)
забезпечити укладання договорів з науково-дослідними
установами-виконавцями науково-технічних досліджень і розробок,
встановити контроль за їх виконанням та організувати отримання
актів здавання-приймання науково-технічної продукції та звітів.
3. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) забезпечити оплату
науково-технічних досліджень та розробок на підставі затверджених
актів здавання-приймання науково-технічної продукції установленої
форми згідно з календарним планом, відповідно до укладених
договорів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

31.07.2009 N 549

ПЕРЕЛІК

науково-технічних досліджень та розробок

у галузі хмелярства з обсягами фінансування

за рахунок коштів державного бюджету на 2009 рік

( 835-17 )

---------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва проекту | Виконавці |Вартість | Мета проекту та | |з/п| | | робіт, | очікувані результати | | | | |тис. грн.| | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |1. |Поповнення банку даних|Південний | 30,0 |Розширення банку даних | | |ДНК-типування сортів |біотехнологічний | |ДНК-типування сортів | | |хмелю |центр у | |хмелю звичайного за | | |звичайного (Humulus |рослинництві УААН. | |мікро-сателітними | | |lupulus L.) України та| | |локусами та генами | | |інших країн. | | |господарсько цінних | | | | | |ознак. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |2. |Розробка |Південний | 60,0 |Розроблення методики | | |ДНК-технології |біотехнологічний | |ПЛР-діагностики грибних| | |діагностики грибних, |центр у | |захворювань хмелю | | |вірусних та |рослинництві УААН. | |звичайного, | | |бактеріальних | | |тест-системи | | |захворювань хмелю | | |молекулярних маркерів | | |звичайного (Humulus | | |для ПЛР-детекції | | |lupulus L.). | | |вірусів хмелю | | | | | |звичайного та | | | | | |методики ПЛР-детекції | | | | | |збудника бактеріального| | | | | |раку хмелю звичайного. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |3. |Дослідити мінливість |Південний | 40,0 |Проведення системи | | |експлантів хмелю |біотехнологічний | |досліджень молекулярних| | |звичайного |центр у | |маркерів для оцінки | | |(Humulus lupulus L.) |рослинництві УААН. | |генотипів хмелю | | |при субкультивуванні | | |звичайного за | | |за молекулярними | | |стабільністю для | | |маркерами. | | |введення в культуру in | | | | | |vitro. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |4. |Розробка складу |Південний | 30,0 |Розроблення | | |живильних середовищ |біотехнологічний | |модифікованих живильних| | |для етапів отримання |центр у | |середовищ для | | |життєздатних |рослинництві УААН. | |підвищення | | |експлантів та | | |життєздатності | | |мікрочеренкування | | |експлантів різних | | |хмелю in vitro. | | |генотипів хмелю і | | | | | |підвищення ефективності| | | | | |мікрочеренкування | | | | | |хмелю in vitro. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |5. |Вивчити дію |Південний | 35,0 |Буде встановлено | | |антивірусного |біотехнологічний | |синергічну та | | |препарату аміксину на |центр у | |антагоністичну дію | | |експланти хмелю при |рослинництві УААН. | |аміксину з | | |оздоровленні in vitro.| | |фітогормонами в | | | | | |живильних середовищах | | | | | |для культивування | | | | | |експлантів хмелю та | | | | | |концентрацію аміксину | | | | | |як ефективного | | | | | |противірусного | | | | | |препарату для | | | | | |оздоровлення експлантів| | | | | |хмелю. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |6. |Післяреєстраційне |Інститут сільського| 20,0 |Проведення підбору | | |вивчення нових сортів |господарства | |сортів за критерієм | | |хмелю української |Полісся УААН. | |найбільш повної | | |селекції у різних | | |реалізації генетичного | | |еколого-географічних | | |потенціалу | | |зонах України. | | |продуктивності для | | | | | |відповідної | | | | | |ґрунтово-кліматичної | | | | | |зони та формування | | | | | |оптимальної сортової | | | | | |структури | | | | | |хмеленасаджень. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |7. |Ілюстрований каталог |Інститут сільського| 25,0 |Буде виданий каталог | | |господарсько цінних |господарства | |сортів хмелю, потрібний| | |ознак сортів хмелю |Полісся УААН. | |організаціям, що | | |української селекції. | | |займаються виробництвом| | | | | |і переробкою хмелю для | | | | | |службового користування| | | | | |в кількості - | | | | | |300 примірників. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |8. |Випробування сортів |Інститут сільського| 45,0 |Проведення оцінки | | |хмелю, дозволених для |господарства | |придатності сортів | | |промислового |Полісся УААН. | |хмелю до механізованого| | |використання в Україні| | |збирання. | | |на їх придатність до | | | | | |механізованого | | | | | |збирання. | | | | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |9. |Розробити методичні |Інститут сільського| 30,0 |Визначення оптимальних | | |засади адаптації |господарства | |параметрів зовнішнього | | |мікросаджанців хмелю |Полісся УААН. | |середовища і склад | | |культури in vitro до | | |субстратів для | | |зовнішніх умов. | | |адаптації регенерантів | | | | | |хмелю у процесі | | | | | |пересадок та | | | | | |розроблення методичних | | | | | |рекомендацій. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |10.|Розробити технологію |Інститут сільського| 25,0 |Розроблення елементів | | |закладання |господарства | |технології закладання | | |хмеленасаджень |Полісся УААН. | |промислових насаджень | | |вегетуючим садивним | | |хмелю вегетуючим | | |матеріалом культури in| | |садивним матеріалом | | |vitro та догляду за | | |культури in vitro та | | |ним в зоні Полісся і | | |догляду за ним в зоні | | |Лісостепу. | | |Полісся і Лісостепу. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |11.|Визначити потребу та |Інститут сільського| 20,0 |Проведення розрахунків | | |розробити нормативи |господарства | |потреби і розроблення | | |засобів захисту одного|Полісся УААН. | |норматив застосування | | |гектара однорічних, | | |засобів захисту одного | | |багаторічних | | |гектара плодоносних, | | |насаджень хмелю від | | |молодих хмільників від | | |шкідників, хвороб та | | |шкідників, хвороб та | | |бур'янів на 2009 рік. | | |бур'янів. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |12.|Встановити видовий і |Інститут сільського| 20,0 |Буде визначено видовий | | |кількісний склад |господарства | |і кількісний склад | | |шкідників, хвороб та |Полісся УААН. | |шкідників, хвороб та | | |бур'янів хмелю на | | |бур'янів хмелю на | | |маточних насадженнях і| | |маточних насадженнях і | | |шкілках хмелю в | | |шкілках хмелю, | | |2009 році. | | |оформлено акти | | | | | |фітоетомологічного | | | | | |обстеження та | | | | | |підготовлено | | | | | |рекомендації стосовно | | | | | |захисту хмелю. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |13.|Розробити |Інститут сільського| 20,0 |Розроблення | | |науково-методичні |господарства | |рекомендацій з | | |рекомендації щодо |Полісся УААН. | |технології підготовки | | |підготовки ґрунту та | | |грунту та системи | | |системи удобрення | | |удобрення при | | |хмелю при закладанні | | |закладанні молодих | | |молодих насаджень з | | |насаджень. | | |врахуванням дефіциту | | | | | |органічних добрив. | | | | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |14.|Вивчити придатність і |Інститут сільського| 20,0 |Вивчення та розроблення| | |ефективність |господарства | |рекомендацій з | | |використання відходів |Полісся УААН. | |використання відходів | | |механізованого | | |механізованого збирання| | |збирання хмелю в | | |хмелю у виді добрив. | | |якості | | | | | |органо-мінеральних | | | | | |добрив. | | | | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |15.|На основі |Інститут сільського| 20,0 |Розроблення кошториси | | |технологічних проектів|господарства | |витрат на вирощування | | |розробити кошториси |Полісся УААН. | |хмелю в зоні Полісся та| | |витрат на вирощування | | |Лісостепу України з | | |хмелю в зоні Полісся | | |урахуванням вартості | | |та Лісостепу України. | | |основних засобів | | | | | |виробництва і рівня | | | | | |заробітної плати. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |16.|Встановити параметри, |Інститут сільського| 20,0 |Покращення | | |дослідити та |господарства | |агротехнічних | | |визначити раціональні |Полісся УААН. | |показників якості | | |технологічні режими | | |обрізування маток хмелю| | |механізованого | | |зменшення зрідженості | | |обрізування головних | | |насаджень, виконання | | |кореневищ маток хмелю.| | |технологічної операції | | | | | |в стислі агротехнічні | | | | | |строки і впровадження у| | | | | |виробництво. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |17.|Дослідження |Інститут сільського| 15,0 |Проведення оцінки | | |фізико-механічних |господарства | |реєстрованих сортів | | |властивостей та |Полісся УААН. | |хмелю на придатність до| | |розмірів, вагових | | |механізованого збирання| | |характеристик | | |з метою зменшення | | |реєстрованих сортів | | |трудовитрат, підвищення| | |хмелю, визначення | | |продуктивності та | | |раціональних | | |якості хмелесировини та| | |параметрів щодо | | |надання рекомендацій | | |механізованого | | |хмелегосподарствам | | |збирання. | | |України. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |18.|Удосконалення |Інститут сільського| 25,0 |Розроблення пакету | | |нормативного поля в |господарства | |нової | | |хмелярстві з метою |Полісся УААН. | |нормативно-правової | | |адаптації галузі до | | |документації ведення | | |ринкових умов. | | |хмелярства в сучасних | | | | | |умовах, проведення | | | | | |систематизації | | | | | |матеріалів з метою | | | | | |надання можливості на | | | | | |більш високому рівні | | | | | |здійснювати виконання | | | | | |завдань з відновлення | | | | | |та збільшення | | | | | |виробництва | | | | | |хмелепродукції в | | | | | |Україні. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |19.|Розробити |Інститут сільського| 65,0 |Будуть розроблені | | |техніко-економічні |господарства | |техніко-економічні | | |засади збільшення |Полісся УААН. | |засади виробництва | | |об'ємів виробництва | | |конкурентоспроможної | | |продукції хмелярства | | |продукції хмелярства на| | |та поліпшення | | |основі максимально | | |показників якості до | | |ефективного | | |рівня міжнародних | | |використання наявних | | |стандартів. | | |ресурсів і технологій | | | | | |вирощування, здатних | | | | | |забезпечити високі і | | | | | |сталі валові збори | | | | | |якісних шишок хмелю. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |20.|Розробка збірника |ТОВ "Інвестиційна | 95,0 |Буде проведено аналіз | | |нормативно-правових |спілка України" | |чинного законодавства | | |актів з питань | | |України у сфері | | |регулювання відносин у| | |хмелярства, розроблено | | |сфері хмелярства, | | |і видано збірник | | |аналіз практики та | | |нормативно-правових | | |рекомендації по | | |актів з питань | | |застосуванню судами | | |регулювання відносин у | | |вказаного | | |сфері хмелярства, а | | |законодавства. | | |також проведено аналіз | | | | | |практики застосування | | | | | |судами вказаних | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |21.|Моніторинг розвитку |ТОВ "ФЛД-Партнер". | 30,0 |Буде розроблена | | |галузі хмелярства. | | |інформаційно-аналітична| | | | | |система для здійснення | | | | | |моніторингу галузі | | | | | |хмелярства та | | | | | |забезпечення | | | | | |регламентованого | | | | | |доступу всіх | | | | | |зацікавлених суб'єктів | | | | | |господарювання до | | | | | |інформаційних ресурсів | | | | | |галузі, які знаходяться| | | | | |на одному сервері та | | | | | |мають єдину технологію | | | | | |ведення баз даних. | |---+----------------------+-------------------+---------+-----------------------| |22.|"Молекулярно-генетична|Національний | 95,0 |В розробці буде | | |характеристика |університет | |проведена | | |генотипів хмелю |біоресурсів і | |характеристика | | |звичайного (Humulus |природокористування| |генотипів хмелю за | | |lupulus L.) за |України | |мікросателітними | | |поліморфними | | |маркерами та здійснене | | |ДНК-маркерами" | | |порівняння існуючих | | | | | |систем ідентифікації та| | | | | |диференціації сортів | | | | | |хмелю української | | | | | |селекції і надані | | | | | |методичні рекомендації | | | | | |щодо практичного | | | | | |застосування | | | | | |молекулярно-генетичної | | | | | |характеристики | | | | | |генотипів хмелю | | | | | |(Humulus lupulus L.) | | | | | |для здійснення контролю| | | | | |сортоспецифічності. | |----------------------------------------------+---------+-----------------------| |Всього | 785.0 | | ----------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: