open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
08.07.2003 N 542
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 832 ( v0832312-03 ) від 17.10.2003 )
До Положення про подання річного звіту закритими

акціонерними товариствами до Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого

рішенням Комісії від 3 червня 2003 року N 227

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

N 730 ( v0730312-03 ) від 11.09.2003 )
N 730 ( v0730312-03 ) від 11.09.2003 )
З метою упорядкування процесу складання електронної форми
щодо річного звіту закритих акціонерних товариств Н А К А З У Ю:
1. Установити, що електронна форма регулярної інформації
річного звіту закритих акціонерних товариств (далі - Інформація)
складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм,
передбачених Положенням про подання річного звіту закритих
акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від
03.06.2003 N 227 ( z0515-03 ), за допомогою програмних засобів,
які забезпечують формування файлів звіту, відповідно до цього
наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у
форматі DBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма річного звіту складається
з файлів:
для закритих акціонерних товариств - не банків -
"Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf",
"Zbory_r.dbf", "Tekst.dbt", "Tekst.dbt", "BP_A.dbf", "BP_P.dbt",
"FP.dbf", "RK_1.dbf", "RK_2.dbf", "VK_1.dbf", "VK_2.dbf",
"VK_3.dbf";
для закритих акціонерних товариств - суб'єктів малого
підприємництва - "Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf",
"Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf", "Tekst.dbf", "Tekst.dbt",
"BM_A.dbf", "BM_P.dbf", "FM.dbf";
для закритих акціонерних товариств - банків - "Urosob_r.dbf",
"Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf",
"Tekst.dbf", "Tekst.dbt", "BB_A_1.dbf", "BB_A_2.dbf", "BB_P.dbf",
"FB.dbf".( Пункт 2 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 730 ( v0730312-03 ) від 11.09.2003 )

3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі звіту
заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: - "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; - "мм" - двозначне число, визначає місяць року; - "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О. Величко) до 30.07.2003 року забезпечити територіальні
управління програмою прийняття Інформації.
6. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О. Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
7. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Н. Піскун) надіслати копії цього наказу до територіальних
управлінь Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконавчий секретар Комісії М.Каскевич

Додаток 1

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів звіту

Таблиця 1. Структура файла "urosob_r.dbf".

Інформація про емітента
--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип |Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Повне найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_ozn |Ознака юридичної особи. |Числове | 1 | | |ЗАТ - підприємство - "0", | | | | |ЗАТ - банк - "1", | | | | |ЗАТ - мале підприємство - "2" | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Pos_dir |Найменування посади особи, яка підписує|Текстове| 50 | | |звіт емітента | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Fio_podp |Прізвище, ім'я, по батькові посадової |Текстове| 50 | | |особи, яка підписує звіт емітента | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dat_podp |Дата підписання звіту | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Pos_kont |Посада та підрозділ контактної особи з |Текстове| 100 | | |питань складеної інформації | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Fio_kont |Прізвище, ім'я, по батькові контактної |Текстове| 50 | | |особи з питань складеної інформації | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Tel_kont |Міжміський код, телефон, факс |Текстове| 50 | | |контактної особи з питань складеної | | | | |інформації | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Mail_knt |Електронна адреса (E-mail) контактної |Текстове| 50 | | |особи з питань складеної інформації | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Num_gos |Номер свідоцтва про державну реєстрацію|Текстове| 20 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Dat_gos |Дата видачі свідоцтва про державну | Дата | | | |реєстрацію | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_KOATYY |Код території за КОАТУУ розташування |Текстове| 10 | | |підзвітної особи за довідкою | | | | |Міністерства статистики | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) розташування |Текстове| 5 | | |підзвітної особи. Значення поля (код | | | | |території) відповідно до таб. 22 | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_address|Місцезнаходження (адреса) емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Kod_tel |Міжміський код |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_phone |Телефон емітента |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_fax |Факс емітента |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_mail |Електронна адреса (E-mail) емітента |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_www |WWW - адреса емітента |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED1 |Код першого основного виду діяльності |Текстове| 10 | | |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |KVED_nm1 |Найменування першого основного виду |Текстове| 100 | | |діяльності | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED2 |Код другого основного виду діяльності |Текстове| 10 | | |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |KVED_nm2 |Найменування другого основного виду |Текстове| 100 | | |діяльності | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED3 |Код третього основного виду діяльності |Текстове| 10 | | |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |KVED_nm3 |Найменування третього основного виду |Текстове| 100 | | |діяльності | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Statut |Статутний капітал (грн.) |Числове |15 (2 | | | | |знаки | | | | |після | | | | |крапки) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Kpra |Чисельність працівників (чол.) |Числове | 6 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Fopr |Фонд оплати праці (тис. грн.) |Числове |15 (3 | | | | |знаки | | | | |після | | | | |крапки) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 2

Таблиця 2. Структура файла "papery_r.dbf".

Основні відомості про додатково випущені цінні папери

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dt_stock |Дата реєстрації випуску акцій | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Ns_stock |Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстове| 20 | | |випуску акцій | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Or_stock |Найменування органу, що зареєстрував |Текстове| 100 | | |випуск акцій | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Sm_stock1|Кількість простих іменних акцій |Числове | 15 | | |(штук) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Sm_stock2|Кількість простих акцій на |Числове | 15 | | |пред'явника (штук) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Sm_stock3|Кількість привілейованих іменних |Числове | 15 | | |акцій (штук) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Sm_stock4|Кількість привілейованих акцій на |Числове | 15 | | |пред'явника (штук) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Fm_stock |Форма випуску акцій |Текстове| 1 | | |("1" - Документарна, | | | | |"2" - Бездокументарна) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Nv_stock |Номінальна вартість акцій (грн.) |Числове | 15 (2 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | крапки)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Kl_stock |Кількість акцій, що належать державі |Числове | 15 | | |(штук) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | R_stock |Найменування реєстратора власників |Текстове| 100 | | |іменних цінних паперів ЗАТ | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |R_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ реєстратора |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | R_licen |Номер ліцензії (дозволу) реєстратора |Текстове| 20 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Z_stock |Найменування зберігача цінних |Текстове| 100 | | |паперів, який обслуговує | | | | |бездокументарні цінні папери ЗАТ | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Z_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Z_licen |Номер ліцензії (дозволу) зберігача |Текстове| 20 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | D_stock |Найменування депозитарія цінних |Текстове| 100 | | |паперів, який обслуговує | | | | |бездокументарні цінні папери ЗАТ | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |D_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ депозитарія |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | D_licen |Номер ліцензії (дозволу) депозитарія |Текстове| 20 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 3

Таблиця 3. Структура файла "oblig_r.dbf".

Інформація про облігації

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Dt_obl |Дата реєстрації випуску облігацій | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Ns_obl |Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстове| 20 | | |випуску облігацій | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Org_obl |Орган, що зареєстрував випуск |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Dt_p_pr |Дата початку виплати процентів за | Дата | | | |облігаціями (найближча за випуском) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Dt_z_pr |Дата закінчення виплати процентів за | Дата | | | |облігаціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dt_p_obl |Дата погашення облігацій | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | S_v_obl |Сумарна вартість непогашених |Числове | 15 (3 | | |облігацій на кінець звітного періоду | | знаки | | |за номінальною вартістю (тис. грн.) | | після | | | | | крапки)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Adr |Адреса, за якою звертатись за |Текстове| 100 | | |інформацією з питань викупу, | | | | |погашення або виплати процентів за | | | | |облігаціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Prim_obl |Примітки |Текстове| 254 | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 4

Таблиця 4. Структура файла "person_r.dbf".

Обгрунтування змін у персональному складі осіб ЗАТ*

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv1)|Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nzp |N з/п |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Posada |Посада |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | P_I_B |Прізвище, ім'я, по батькові** |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Stage |Стаж керівної роботи (років) |Числове | 2 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Po_posad |Найменування підприємства та |Текстове| 254 | | |попередня посада, яку займав | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Prim_zm |Примітки*** |Текстове| 254 | ---------------------------------------------------------------------
1) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").
--------------- * Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління),
голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства
(спостережної ради) та головний бухгалтер. ** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок
таблиці. *** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація
про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

Додаток 5

Таблиця 5. Структура файла "zbory_r.dbf".

Інформація про загальні збори акціонерів

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Dt_zbor |Дата проведення останніх зборів | Дата | | | |акціонерів | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Vyd_zbor |Вид зборів ("1" - чергові, |Текстове| 1 | | |"2" - позачергові) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Ms_zbor |Місце проведення |Текстове| 254 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Kv_zbor |Кворум зборів (у відсотках до |Числове | 7 (3 | | |загальної кількості голосів | | знаки | | |відповідно до статуту товариства) | | після | | | | | крапки)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Q_zbor |Питання порядку денного |Текстове| 254 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Who_zbor |Хто скликав позачергові збори |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Why_zbor |Причина скликання позачергових |Текстове| 254 | | |зборів | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dt_oblik |Дата обліку для виплати дивідендів | Дата | | | |(якщо вони будуть виплачуватись) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dt_div_p |Дата початку виплати дивідендів | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Dt_div_k |Дата закінчення виплати дивідендів | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Yr_div_p |Найменування юридичної особи, |Текстове| 100 | | |уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | | | |за його цінними паперами | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Yr_div_k |Код за ЄДРПОУ юридичної особи, |Текстове| 10 | | |уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | | | |за його цінними паперами | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Prim_div |Примітки |Текстове| 254 | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 6

Таблиця 6. Структура файла "TEKST.dbf".

Інформація про облігації

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Visnovok |Висновок аудитора | Мемо | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Inshe |Інша інформація | Мемо | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 7

Таблиця 7. Структура файла "BP_A.dbf".

Баланс підприємства

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date |Дата складання звіту | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | FV |Форма власності |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KFV |Код за КФВ |Числове | 3 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | GNG |Галузь |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ADRES |Адреса |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP010_03 |Нематеріальні активи: залишкова |Текстове| 15 (3 | | |вартість (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP010_04 |Нематеріальні активи: залишкова |Числове | 15 (3 | | |вартість (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP011_03 |Нематеріальні активи: первісна |Числове | 15 (3 | | |вартість (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP011_04 |Нематеріальні активи: первісна |Числове | 15 (3 | | |вартість (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP012_03 |Нематеріальні активи: знос (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP012_04 |Нематеріальні активи: знос (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP020_03 |Незавершене будівництво (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP020_04 |Незавершене будівництво (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP030_03 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 | | |(на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP030_04 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 | | |(на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP031_03 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 | | |(на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP031_04 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 | | |(на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP032_03 |Основні засоби: знос (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP032_04 |Основні засоби: знос (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP040_03 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 | | |які обліковуються за методом участі | | знаки | | |в капіталі (на початок року) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP040_04 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 | | |які обліковуються за методом участі | | знаки | | |в капіталі (на кінець періоду) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP045_03 |Інші фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP045_04 |Інші фінансові інвестиції (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP050_03 |Довгострокова дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP050_04 |Довгострокова дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP060_03 |Відстрочені податкові активи (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP060_04 |Відстрочені податкові активи (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP070_03 |Інші необоротні активи (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP070_04 |Інші необоротні активи (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP080_03 |Усього за розділом I (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP080_04 |Усього за розділом I (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP100_03 |Виробничі запаси (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP100_04 |Виробничі запаси (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP110_03 |Тварини на вирощуванні (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP110_04 |Тварини на вирощуванні (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP120_03 |Незавершене виробництво (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP120_04 |Незавершене виробництво (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP130_03 |Готова продукція (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP130_04 |Готова продукція (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP140_03 |Товари (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP140_04 |Товари (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP150_03 |Векселі одержані (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP150_04 |Векселі одержані (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP160_03 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP160_04 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP161_03 |Первісна вартість (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP161_04 |Первісна вартість (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP162_03 |Резерв сумнівних боргів (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP162_04 |Резерв сумнівних боргів (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP170_03 |З бюджетом (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP170_04 |З бюджетом (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP180_03 |За виданими авансами (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP180_04 |За виданими авансами (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP190_03 |З нарахованих доходів (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP190_04 |З нарахованих доходів (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP200_03 |Із внутрішніх розрахунків (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP200_04 |Із внутрішніх розрахунків (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP210_03 |Інша поточна дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP210_04 |Інша поточна дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP220_03 |Поточні фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP220_04 |Поточні фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP230_03 |У національній валюті (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP230_04 |У національній валюті (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP240_03 |В іноземній валюті (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP240_04 |В іноземній валюті (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP250_03 |Інші оборотні активи (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP250_04 |Інші оборотні активи (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP260_03 |Усього за розділом II (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP260_04 |Усього за розділом II (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP270_03 |III. Витрати майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP270_04 |III. Витрати майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP280_03 |Баланс активів (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP280_04 |Баланс активів (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 8

Таблиця 8. Структура файла "BP_P.dbf".

Баланс підприємства

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP300_03 |Статутний капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP300_04 |Статутний капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP310_03 |Пайовий капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP310_04 |Пайовий капітал (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP320_03 |Додатково вкладений капітал (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP320_04 |Додатково вкладений капітал (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP330_03 |Інший додатковий капітал (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP330_04 |Інший додатковий капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP340_03 |Резервний капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP340_04 |Резервний капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP350_03 |Нерозподілений прибуток (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP350_04 |Нерозподілений прибуток (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP360_03 |Неоплачений капітал (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP360_04 |Неоплачений капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP370_03 |Вилучений капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP370_04 |Вилучений капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP380_03 |Усього за розділом I (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP380_04 |Усього за розділом I (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP400_03 |Забезпечення виплат персоналу (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP400_04 |Забезпечення виплат персоналу (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP410_03 |Інші забезпечення (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP410_04 |Інші забезпечення (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP415_03 |(Вписувальний рядок) (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP415_04 |(Вписувальний рядок) (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP416_03 |(Вписувальний рядок) (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP416_04 |(Вписувальний рядок) (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP420_03 |Цільове фінансування (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP420_04 |Цільове фінансування (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP430_03 |Усього за розділом II (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP430_04 |Усього за розділом II (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP440_03 |Довгострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP440_04 |Довгострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP450_03 |Інші довгострокові фінансові |Числове | 15 (3 | | |зобов'язання (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP450_04 |Інші довгострокові фінансові |Числове | 15 (3 | | |зобов'язання (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP460_03 |Відстроченні податкові зобов'язання |Числове | 15 (3 | | |(на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP460_04 |Відстроченні податкові зобов'язання |Числове | 15 (3 | | |(на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP470_03 |Інші довгострокові зобов'язання (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP470_04 |Інші довгострокові зобов'язання (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP480_03 |Усього за розділом III (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP480_04 |Усього за розділом III (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP500_03 |Короткострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP500_04 |Короткострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP510_03 |Поточна заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |довгостроковими зобов'язаннями | | знаки | | |банків (на початок року) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP510_04 |Поточна заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |довгостроковими зобов'язаннями | | знаки | | |банків (на кінець періоду) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP520_03 |Векселі видані (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP520_04 |Векселі видані (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP530_03 |Кредиторська заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |товари (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP530_04 |Кредиторська заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |товари (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP540_03 |З одержаних авансів (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP540_04 |З одержаних авансів (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP550_03 |З бюджетом (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP550_04 |З бюджетом (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP560_03 |З позабюджетних платежів (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP560_04 |З позабюджетних платежів (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP570_03 |Зі страхування (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP570_04 |Зі страхування (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP580_03 |З оплати праці (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP580_04 |З оплати праці (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP590_03 |З учасниками (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP590_04 |З учасниками (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP600_03 |Із внутрішніх розрахунків (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP600_04 |Із внутрішніх розрахунків (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP610_03 |Інші поточні зобов'язання (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP610_04 |Інші поточні зобов'язання (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP620_03 |Усього за розділом IV (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP620_04 |Усього за розділом IV (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP630_03 |V. Доходи майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP630_04 |V. Доходи майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP640_03 |Баланс пасиву (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP640_04 |Баланс пасиву (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 9

Таблиця 9. Структура файла "FP.dbf".

Звіт про фінансові результати

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date |Дата складання звіту | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | GNG |Галузь |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP010_03 |Дохід від реалізації продукції (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP010_04 |Дохід від реалізації продукції (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP015_03 |Податок на додану вартість (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP015_04 |Податок на додану вартість (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP020_03 |Акцизний збір (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP020_04 |Акцизний збір (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP025_03 |Рядок самостійного заповнення (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP025_04 |Рядок самостійного заповнення (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP030_03 |Інші вирахування з доходу (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP030_04 |Інші вирахування з доходу (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP035_03 |Чистий дохід (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP035_04 |Чистий дохід (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP040_03 |Собівартість реалізованої продукції |Числове | 15 (3 | | |(за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP040_04 |Собівартість реалізованої продукції |Числове | 15 (3 | | |(за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP050_03 |Валовий прибуток (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP050_04 |Валовий прибуток (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP055_03 |Валовий збиток (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP055_04 |Валовий збиток (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP060_03 |Інші операційні доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP060_04 |Інші операційні доходи (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP070_03 |Адміністративні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP070_04 |Адміністративні витрати (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP080_03 |Витрати на збут (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP080_04 |Витрати на збут (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP090_03 |Інші операційні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP090_04 |Інші операційні витрати (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP100_03 |Прибуток від операційної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP100_04 |Прибуток від операційної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP105_03 |Збиток від операційної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP105_04 |Збиток від операційної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP110-03 |Дохід від участі в капіталі (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP110_04 |Дохід від участі в капіталі (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP120_03 |Інші фінансові доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP120_04 |Інші фінансові доходи (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP130_03 |Інші доходи (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP130_04 |Інші доходи (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP140_03 |Фінансові витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP140_04 |Фінансові витрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP150_03 |Втрати від участі в капіталі (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP150_04 |Втрати від участі в капіталі (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP160_03 |Інші витрати (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP160_04 |Інші витрати (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP170_03 |Прибуток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP170_04 |Прибуток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |(за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP175_03 |Збиток від звичайної діяльності (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP175_04 |Збиток від звичайної діяльності (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP180_03 |Податок на прибуток від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності (за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP180_04 |Податок на прибуток від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності (за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP185_03 |Дохід з податку на прибуток від |Числове | 15 (3 | | |звичайної діяльності (за звітній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP185_04 |Дохід з податку на прибуток від |Числове | 15 (3 | | |звичайної діяльності (за попередній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP190_03 |Прибуток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |після оподаткування (за звітній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP190_04 |Прибуток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |після оподаткування (за попередній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP195_03 |Збиток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |після оподаткування (за звітній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP195_04 |Збиток від звичайної діяльності |Числове | 15 (3 | | |після оподаткування (за попередній | | знаки | | |період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP200_03 |Надзвичайні доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP200_04 |Надзвичайні доходи (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP205_03 |Надзвичайні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP205_04 |Надзвичайні витрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP210_03 |Податки з надзвичайного прибутку (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP210_04 |Податки з надзвичайного прибутку (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP220_03 |Чистий прибуток (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP220_04 |Чистий прибуток (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP225_03 |Чистий збиток (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP225_04 |Чистий збиток (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP230_03 |Матеріальні затрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP230_04 |Матеріальні затрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP240_03 |Витрати на оплату праці (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP240_04 |Витрати на оплату праці (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP250_03 |Відрахування на соціальні заходи (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP250_04 |Відрахування на соціальні заходи (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP260_03 |Амортизація (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP260_04 |Амортизація (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP270_03 |Інші операційні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP270_04 |Інші операційні витрати (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP280_03 |Разом (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP280_04 |Разом (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP300_03 |Середньорічна кількість (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP300_04 |Середньорічна кількість (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP310_03 |Скоригована середньорічна кількість |Числове | 15 (3 | | |простих акцій (за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP310_04 |Скоригована середньорічна кількість |Числове | 15 (3 | | |простих акцій (за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP320_03 |Чистий прибуток, що припадає на одну |Числове | 15 (3 | | |просту акцію (за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP320_04 |Чистий прибуток, що припадає на одну |Числове | 15 (3 | | |просту акцію (за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP330_03 |Скоригований чистий прибуток (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP330_04 |Скоригований чистий прибуток (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP340_03 |Дивіденди на одну просту акцію (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FP340_04 |Дивіденди на одну просту акцію (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 10

Таблиця 10. Структура файла "FM.dbf".

Звіт про фінансові результати малого підприємства

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM010_03 |Дохід від реалізації продукції (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM010_04 |Дохід від реалізації продукції (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM020_03 |Непрямі податки та інші вирахування |Числове | 15 (3 | | |з доходу (за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM020_04 |Непрямі податки та інші вирахування |Числове | 15 (3 | | |з доходу (за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM030_03 |Чистий дохід (виручка) від |Числове | 15 (3 | | |реалізації продукції (товарів, | | знаки | | |робіт, послуг) (010-020) (за | | після | | |звітній період) | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM030_04 |Чистий дохід (виручка) від |Числове | 15 (3 | | |реалізації продукції (товарів, | | знаки | | |робіт, послуг) (010-020) (за | | після | | |попередній період) | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM040_03 |Інші операційні доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM040_04 |Інші операційні доходи (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM050_03 |Інші звичайні доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM050_04 |Інші звичайні доходи (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM060_03 |Надзвичайні доходи (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM060_04 |Надзвичайні доходи (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM070_03 |Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове | 15 (3 | | |050 + 060) (за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM070_04 |Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове | 15 (3 | | |050 + 060) (за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM080_03 |Збільшення (зменшення) залишків |Числове | 15 (3 | | |незавершеного виробництва і готової | | знаки | | |продукції (за звітній період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM080_04 |Збільшення (зменшення) залишків |Числове | 15 (3 | | |незавершеного виробництва і готової | | знаки | | |продукції (за попередній період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM090_03 |Матеріальні затрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM090_04 |Матеріальні затрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM100_03 |Витрати на оплату праці (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM100_04 |Витрати на оплату праці (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM110_03 |Відрахування на соціальні заходи (за |Числове | 15 (3 | | |звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM110_04 |Відрахування на соціальні заходи (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM120_03 |Амортизація (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM120_04 |Амортизація (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM130_03 |Інші операційні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM130_04 |Інші операційні витрати (за |Числове | 15 (3 | | |попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM131_03 |У тому числі: (за звітній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM131_04 |У тому числі: (за попередній період) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM140_03 | |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM140_04 | |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM150_03 |Інші звичайні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM150_04 |Інші звичайні витрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM160_03 |Надзвичайні витрати (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM160_04 |Надзвичайні витрати (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM170_03 |Податок на прибуток (за звітній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM170_04 |Податок на прибуток (за попередній |Числове | 15 (3 | | |період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM180_03 |Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + |Числове | 15 (3 | | |130 + 140 + 150 +- 080 + 160 + 170) | | знаки | | |(за звітній період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM180_04 |Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + |Числове | 15 (3 | | |130 + 140 + 150 +- 080 + 160 + 170) | | знаки | | |(за попередній період) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM190_03 |Чистий прибуток (збиток) (070-180) |Числове | 15 (3 | | |(за звітній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FM190_04 |Чистий прибуток (збиток) (070-180) |Числове | 15 (3 | | |(за попередній період) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 11

Таблиця 11. Структура файла "RK_1.dbf".

Звіт про рух грошових коштів

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Zvit_kv |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date |Дата | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | GNG |Галузь |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK010_03 |Прибуток (збиток) від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до оподаткування за | | знаки | | |звітний період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK010_04 |Прибуток (збиток) від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до оподаткування за | | знаки | | |звітний період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK010_05 |Прибуток (збиток) від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до оподаткування за | | знаки | | |попередній період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK010_06 |Прибуток (збиток) від звичайної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до оподаткування за | | знаки | | |попередній період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK020_03 |Коригування на амортизацію |Числове | 15 (3 | | |необоротних активів за звітний | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK020_05 |Коригування на амортизацію |Числове | 15 (3 | | |необоротних активів за попередній | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK030_03 |Коригування на збільшення |Числове | 15 (3 | | |(зменшення) забезпечень за звітний | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK030_04 |Коригування на збільшення |Числове | 15 (3 | | |(зменшення) забезпечень за звітний | | знаки | | |період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK030_05 |Коригування на збільшення |Числове | 15 (3 | | |(зменшення) забезпечень за | | знаки | | |попередній період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK030_06 |Коригування на збільшення |Числове | 15 (3 | | |(зменшення) забезпечень за | | знаки | | |попередній період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK040_03 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |нереалізованих курсових різниць за | | знаки | | |звітний період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK040_04 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |нереалізованих курсових різниць за | | знаки | | |звітний період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK040_05 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |нереалізованих курсових різниць за | | знаки | | |попередній період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK040_06 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |нереалізованих курсових різниць за | | знаки | | |попередній період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK050_03 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |неопераційної діяльності за звітний | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK050_04 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |неопераційної діяльності за звітний | | знаки | | |період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK050_05 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |неопераційної діяльності за | | знаки | | |попередній період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK050_06 |Коригування на збиток (прибуток) від |Числове | 15 (3 | | |неопераційної діяльності за | | знаки | | |попередній період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK060_03 |Витрати на сплату відсотків за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK060_05 |Витрати на сплату відсотків за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK070_03 |Прибуток (збиток) від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до зміни в чистих | | знаки | | |оборотних активах за звітний період - | | після | | |надходження | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK070_04 |Прибуток (збиток) від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до зміни в чистих | | знаки | | |оборотних активах за звітний період - | | після | | |видаток | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK070_05 |Прибуток (збиток) від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до зміни в чистих | | знаки | | |оборотних активах за попередній | | після | | |період - надходження | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK070_06 |Прибуток (збиток) від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності до зміни в чистих | | знаки | | |оборотних активах за попередній | | після | | |період - видаток | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK080_03 |Зменшення (збільшення) оборотних |Числове | 15 (3 | | |активів за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK080_04 |Зменшення (збільшення) оборотних |Числове | 15 (3 | | |активів за звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK080_05 |Зменшення (збільшення) оборотних |Числове | 15 (3 | | |активів за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK080_06 |Зменшення (збільшення) оборотних |Числове | 15 (3 | | |активів за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK090_03 |Зменшення (збільшення) витрат |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK090_04 |Зменшення (збільшення) витрат |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK090_05 |Зменшення (збільшення) витрат |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за попередній | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK090_06 |Зменшення (збільшення) витрат |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за попередній | | знаки | | |період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK100_03 |Зменшення (збільшення) поточних |Числове | 15 (3 | | |зобов'язань за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK100_04 |Зменшення (збільшення) поточних |Числове | 15 (3 | | |зобов'язань за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK100_05 |Зменшення (збільшення) поточних |Числове | 15 (3 | | |зобов'язань за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK110_06 |Зменшення (збільшення) поточних |Числове | 15 (3 | | |зобов'язань за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK110_03 |Зменшення (збільшення) доходів |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK110_04 |Зменшення (збільшення) доходів |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK110_05 |Зменшення (збільшення) доходів |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за попередній | | знаки | | |період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK110_06 |Зменшення (збільшення) доходів |Числове | 15 (3 | | |майбутніх періодів за попередній | | знаки | | |період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK120_03 |Зменшення (збільшення) грошових |Числове | 15 (3 | | |коштів від операційної діяльності за | | знаки | | |звітний період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK120_04 |Зменшення (збільшення) грошових |Числове | 15 (3 | | |коштів від операційної діяльності за | | знаки | | |звітний період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK120_05 |Зменшення (збільшення) грошових |Числове | 15 (3 | | |коштів від операційної діяльності за | | знаки | | |попередній період - надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK120_06 |Зменшення (збільшення) грошових |Числове | 15 (3 | | |коштів від операційної діяльності за | | знаки | | |попередній період - видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK130_04 |Сплачені відсотки за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK130_06 |Сплачені відсотки за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK140_04 |Сплачені податки на прибуток за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK140_06 |Сплачені податки на прибуток за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK150_03 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK150_04 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK150_05 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK150_06 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK160_03 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK160_04 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK160_05 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK160_06 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK170_03 |Чистий рух коштів від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK170_04 |Чистий рух коштів від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK170_05 |Чистий рух коштів від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK170_06 |Чистий рух коштів від операційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 12

Таблиця 12. Структура файла "RK_2.dbf".

Звіт про рух грошових коштів

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Zvit_kv |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK180_03 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK180_05 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK190_03 |Реалізація необоротних активів за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK190_05 |Реалізація необоротних активів за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK200_03 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK200_04 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK200_05 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK200_06 |Реалізація фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK210_03 |Отримані відсотки за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK210_05 |Отримані відсотки за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK220_03 |Отримані дивіденди за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK220_05 |Отримані дивіденди за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK230_03 |Отримані інші надходження за звітний |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK230_05 |Отримані інші надходження за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK240_04 |Придбання фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK240_06 |Придбання фінансових інвестицій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK250_04 |Придбання необоротних активів за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK250_06 |Придбання необоротних активів за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK260_04 |Придбання майнових комплексів за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK260_06 |Придбання майнових комплексів за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK270_04 |Інші платежі за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK270_06 |Інші платежі за попередній період - |Числове | 15 (3 | | |видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK280_03 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK280_04 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK280_05 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK280_06 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK290_03 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK290_04 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK290_05 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK290_06 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK300_03 |Чистий рух коштів від інвестиційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK300_04 |Чистий рух коштів від інвестиційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK300_05 |Чистий рух коштів від інвестиційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK300_06 |Чистий рух коштів від інвестиційної |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK310_03 |Надходження власного капіталу за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK310_05 |Надходження власного капіталу за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK320_03 |Отримані позики за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK320_05 |Отримані позики за попередній період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK330_03 |Інші надходження за звітний період |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK330_05 |Інші надходження за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK340_04 |Погашення позик за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK340_06 |Погашення позик за попередній період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK350_04 |Сплачені дивіденди за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK350_06 |Сплачені дивіденди за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK360_04 |Інші платежі за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK360_06 |Інші платежі за попередній період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK370_03 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK370_04 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK370_05 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK370_06 |Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове | 15 (3 | | |подій за попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK380_03 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK380_04 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK380_05 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK380_06 |Рух коштів від надзвичайних подій за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK390_03 |Чистий рух коштів від фінансової |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK390_04 |Чистий рух коштів від фінансової |Числове | 15 (3 | | |діяльності за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK390_05 |Чистий рух коштів від фінансової |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK390_06 |Чистий рух коштів від фінансової |Числове | 15 (3 | | |діяльності за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK400_03 |Чистий рух коштів за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK400_04 |Чистий рух коштів за звітний період - |Числове | 15 (3 | | |видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK400_05 |Чистий рух коштів за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK400_06 |Чистий рух коштів за попередній |Числове | 15 (3 | | |період - видаток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK410_03 |Залишок коштів на початок року за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK410_05 |Залишок коштів на початок року за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK420_03 |Вплив зміни валютних курсів на |Числове | 15 (3 | | |залишок коштів за звітний період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK420_04 |Вплив зміни валютних курсів на |Числове | 15 (3 | | |залишок коштів за звітний період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK420_05 |Вплив зміни валютних курсів на |Числове | 15 (3 | | |залишок коштів за попередній період - | | знаки | | |надходження | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK420_06 |Вплив зміни валютних курсів на |Числове | 15 (3 | | |залишок коштів за попередній період - | | знаки | | |видаток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK430_03 |Залишок коштів на кінець року за |Числове | 15 (3 | | |звітний період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |RK430_05 |Залишок коштів на кінець року за |Числове | 15 (3 | | |попередній період - надходження | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 13

Таблиця 13. Структура файла "VK_1.dbf".

Звіт про власний капітал

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Zvit_kv |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date |Дата | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | GNG |Галузь |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_03 |Залишок на початок року. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_04 |Залишок на початок року. Пайовий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_05 |Залишок на початок року. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_06 |Залишок на початок року. Інший |Числове | 15 (3 | | |додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_07 |Залишок на початок року. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_08 |Залишок на початок року. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_09 |Залишок на початок року. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_10 |Залишок на початок року. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK010_11 |Залишок на початок року. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_03 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_04 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_05 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_06 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_07 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_08 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_09 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_10 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK020_11 |Коригування. Зміна облікової |Числове | 15 (3 | | |політики. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_03 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_04 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_05 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Додатковий вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_06 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_07 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_08 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_09 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_10 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK030_11 |Коригування. Виправлення помилок. |Числове | 15 (3 | | |Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_03 |Коригування. Інші зміни. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_04 |Коригування. Інші зміни. Пайовий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_05 |Коригування. Інші зміни. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_06 |Коригування. Інші зміни. Інший |Числове | 15 (3 | | |додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_07 |Коригування. Інші зміни. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_08 |Коригування. Інші зміни. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_09 |Коригування. Інші зміни. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_10 |Коригування. Інші зміни. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK040_11 |Коригування. Інші зміни. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_03 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_04 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_05 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Додатковий вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_06 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_07 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_08 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_09 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_10 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK050_11 |Скоригований залишок на початок |Числове | 15 (3 | | |року. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 14

Таблиця 14. Структура файла "VK_2.dbf".

Звіт про власний капітал

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_03 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_04 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_05 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_06 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Інший додатковий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_07 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_08 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Нерозподілений | | знаки | | |прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_09 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Неоплачений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_10 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK060_11 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |основних засобів. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_03 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_04 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_05 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_06 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_07 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_08 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_09 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_10 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK070_11 |Переоцінка активів. Уцінка основних |Числове | 15 (3 | | |засобів. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_03 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_04 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_05 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_06 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_07 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_08 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_09 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_10 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK080_11 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_03 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_04 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_05 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_06 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_07 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_08 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_09 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_10 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK090_11 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |незавершеного будівництва. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_03 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_04 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_05 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_06 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_07 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_08 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_09 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Неоплачений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_10 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK100_11 |Переоцінка активів. Дооцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_03 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_04 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_05 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_06 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_07 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_08 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_09 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Неоплачений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_10 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK110_11 |Переоцінка активів. Уцінка |Числове | 15 (3 | | |нематеріальних активів. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_03 |Переоцінка активів. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_04 |Переоцінка активів. Пайовий капітал |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_05 |Переоцінка активів. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_06 |Переоцінка активів. Інший додатковий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_07 |Переоцінка активів. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_08 |Переоцінка активів. Нерозподілений |Числове | 15 (3 | | |прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_09 |Переоцінка активів. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_10 |Переоцінка активів. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK120_11 |Переоцінка активів. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_03 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_04 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_05 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Додатковий вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_06 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_07 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_08 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_09 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_10 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK130_11 |Чистий прибуток (збиток) за звітний |Числове | 15 (3 | | |період. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_03 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_04 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_05 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_06 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Інший додатковий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_07 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_08 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_09 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_10 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK140_11 |Розподіл прибутку. Виплати власникам |Числове | 15 (3 | | |(дивіденди). Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_03 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Статутний капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_04 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Пайовий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_05 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_06 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Інший додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_07 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Резервний капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_08 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_09 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_10 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Вилучений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK150_11 |Розподіл прибутку. Спрямування |Числове | 15 (3 | | |прибутку до статутного капіталу. | | знаки | | |Разом | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_03 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_04 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_05 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_06 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_07 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_08 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Нерозподілений | | знаки | | |прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_09 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Неоплачений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_10 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK160_11 |Розподіл прибутку. Відрахування до |Числове | 15 (3 | | |резервного капіталу. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_03 |Розподіл прибутку. Статутний капітал |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_04 |Розподіл прибутку. Пайовий капітал |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_05 |Розподіл прибутку. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_06 |Розподіл прибутку. Інший додатковий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_07 |Розподіл прибутку. Резервний капітал |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_08 |Розподіл прибутку. Нерозподілений |Числове | 15 (3 | | |прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_09 |Розподіл прибутку. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_10 |Розподіл прибутку. Вилучений капітал |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK170_11 |Розподіл прибутку. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 15

Таблиця 15. Структура файла "VK_3.dbf".

Звіт про власний капітал

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_03 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_04 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_05 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_06 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_07 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_08 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_09 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_10 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK180_11 |Внески учасників. Внески до |Числове | 15 (3 | | |капіталу. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_03 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_04 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_05 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_06 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_07 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_08 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_09 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_10 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK190_11 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_03 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_04 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_05 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_06 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_07 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_08 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_09 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_10 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK200_11 |Внески учасників. Погашення |Числове | 15 (3 | | |заборгованості з капіталу. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_03 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_04 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_05 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_06 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_07 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_08 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_09 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_10 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK210_11 |Вилучення капіталу. Викуп акцій |Числове | 15 (3 | | |(часток). Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_03 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_04 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_05 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_06 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_07 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_08 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_09 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_10 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK220_11 |Вилучення капіталу. Перепродаж |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_03 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_04 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_05 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_06 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_07 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_08 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_09 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_10 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK230_11 |Вилучення капіталу. Анулювання |Числове | 15 (3 | | |викуплених акцій (часток). Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_03 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_04 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_05 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Додатковий вкладений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_06 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Інший додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_07 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_08 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_09 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_10 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK240_11 |Вилучення капіталу. Вилучення частки |Числове | 15 (3 | | |в капіталі. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_03 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Статутний капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_04 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_05 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Додатковий вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_06 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_07 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Резервний капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_08 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_09 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Неоплачений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_10 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. | | знаки | | |Вилучений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK250_11 |Вилучення капіталу. Зменшення |Числове | 15 (3 | | |номінальної вартості акцій. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_03 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Статутний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_04 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Пайовий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_05 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_06 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Інший | | знаки | | |додатковий капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_07 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Резервний | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_08 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. | | знаки | | |Нерозподілений прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_09 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Неоплачений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_10 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Вилучений | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK260_11 |Інші зміни в капіталі. Списання |Числове | 15 (3 | | |невідшкодованих збитків. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_03 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Статутний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_04 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Пайовий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_05 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Додатковий | | знаки | | |вкладений капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_06 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Інший додатковий | | знаки | | |капітал | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_07 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Резервний капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_08 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Нерозподілений | | знаки | | |прибуток | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_09 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Неоплачений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_10 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Вилучений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK270_11 |Інші зміни в капіталі. Безкоштовно |Числове | 15 (3 | | |отримані активи. Разом | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_03 |Інші зміни в капіталі. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_04 |Інші зміни в капіталі. Пайовий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_05 |Інші зміни в капіталі. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_06 |Інші зміни в капіталі. Інший |Числове | 15 (3 | | |додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_07 |Інші зміни в капіталі. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_08 |Інші зміни в капіталі. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_09 |Інші зміни в капіталі. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_10 |Інші зміни в капіталі. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK280_11 |Інші зміни в капіталі. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_03 |Разом змін в капіталі. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_04 |Разом змін в капіталі. Пайовий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_05 |Разом змін в капіталі. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_06 |Разом змін в капіталі. Інший |Числове | 15 (3 | | |додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_07 |Разом змін в капіталі. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_08 |Разом змін в капіталі. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_09 |Разом змін в капіталі. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_10 |Разом змін в капіталі. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK290_11 |Разом змін в капіталі. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_03 |Залишок на кінець року. Статутний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_04 |Залишок на кінець року. Пайовий |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_05 |Залишок на кінець року. Додатковий |Числове | 15 (3 | | |вкладений капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_06 |Залишок на кінець року. Інший |Числове | 15 (3 | | |додатковий капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_07 |Залишок на кінець року. Резервний |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_08 |Залишок на кінець року. |Числове | 15 (3 | | |Нерозподілений прибуток | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_09 |Залишок на кінець року. Неоплачений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_10 |Залишок на кінець року. Вилучений |Числове | 15 (3 | | |капітал | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |VK300_11 |Залишок на кінець року. Разом |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 16

Таблиця 16. Структура файла "FB.dbf".

Звіт про прибутки та збитки (форма N 2-КБ)

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | date1 |Станом на (фінансові результати | Дата | | | |банку) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | name |Назва банку |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | adres |Адреса |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | date |Дата складання звіту | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | vykon |Виконавець звіту |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB006_03 |Доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB060_03 |Процентні доходи: |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB600_03 |Процентні доходи за коштами, |Числове | 15 | | |розміщеними в НБУ | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB601_03 |Процентні доходи за коштами, |Числове | 15 | | |розміщеними в інших банках | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB602_03 |Процентні доходи за кредитами |Числове | 15 | | |суб'єктам господарської діяльності | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB603_03 |Процентні доходи за кредитами |Числове | 15 | | |органам загального державного | | | | |управління | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB604_03 |Процентні доходи за кредитами |Числове | 15 | | |фізичним особам | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB605_03 |Процентні доходи за цінними паперами |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB609_03 |Інші процентні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB061_03 |Комісійні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB610_03 |Комісійні доходи за операціями з |Числове | 15 | | |банками | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB611_03 |Комісійні доходи за операціями з |Числове | 15 | | |клієнтами | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB062_03 |Результат від торговельних операцій |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB063_03 |Інші банківські операційні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB630_03 |Дивідендний доход |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB639_03 |Інші банківські операційні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB6397_3 |Штрафи, пені, що отримані за |Числове | 15 | | |банківськими операціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB064_03 |Інші небанківські операційні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB649_03 |Інші небанківські операційні доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB6497_3 |Штрафи, пені, що отримані за |Числове | 15 | | |господарськими операціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB067_03 |Зменшення резервів |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB670_03 |Зменшення резервів за заборгованістю |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB068_03 |Непередбачені доходи |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB007_06 |Витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB070_06 |Процентні витрати: |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB700_06 |Процентні витрати за коштами, |Числове | 15 | | |отриманими від НБУ | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB701_06 |Процентні витрати за коштами, |Числове | 15 | | |отриманими від інших банків | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB702_06 |Процентні витрати за коштами |Числове | 15 | | |суб'єктів господарської діяльності | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB703_06 |Процентні витрати за коштами бюджету |Числове | 15 | | |та позабюджетних | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB704_06 |Процентні витрати за коштами |Числове | 15 | | |фізичних осіб | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB705_06 |Процентні витрати за цінними |Числове | 15 | | |паперами власного боргу | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB709_06 |Інші процентні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB071_06 |Комісійні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB710_06 |Комісійні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB073_06 |Інші банківські операційні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB739_06 |Інші банківські операційні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7397_6 |Штрафи, пені, що сплачені за |Числове | 15 | | |банківськими операціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB074_06 |Інші небанківські операційні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB740_06 |Витрати на утримання персоналу |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7400_6 |Основна і додаткова заробітна плата |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7400_6 |Внески на державне соціальне |Числове | 15 | | |страхування | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7400A6 |З них: збір на соціальне страхування |Числове | 15 | | |на випадок безробіття | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7402_6 |Інші обов'язкові нарахування на |Числове | 15 | | |заробітну плату | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7402A6 |З них: фонд Чорнобиля |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7402B6 |Державний фонд сприяння зайнятості |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7403_6 |Матеріальна допомога та інші |Числове | 15 | | |соціальні виплати | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB741_06 |Сплата податків та інших |Числове | 15 | | |обов'язкових платежів, крім податку | | | | |на прибуток | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7410_6 |Податок на додану вартість |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7411_6 |Податок на землю |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7419_6 |Сплата інших податків та |Числове | 15 | | |обов'язкових платежів, крім податку | | | | |на прибуток | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB742_06 |Витрати на утримання основних |Числове | 15 | | |засобів та нематеріальних активів | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7420_6 |Витрати на утримання власних |Числове | 15 | | |основних засобів та нематеріальних | | | | |активів | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7421_6 |Витрати на утримання орендованих |Числове | 15 | | |основних засобів та нематеріальних | | | | |активів | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7422_6 |Орендні платежі |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7423_6 |Амортизація |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB743_06 |Інші експлуатаційні та господарські |Числове | 15 | | |витрати | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB744_06 |Витрати на телекомунікації |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB745_06 |Супутні небанківські операційні |Числове | 15 | | |витрати | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB749_06 |Інші небанківські операційні витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB7497_6 |Штрафи, пені, що сплачені за |Числове | 15 | | |господарськими операціями | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB077_06 |Відрахування в резерви |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB770_06 |Відрахування в резерви |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB078_06 |Непередбачені витрати |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB78D_06 |Прибуток (збиток) до сплати податку |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB079_06 |Податок на прибуток |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |FB79P_06 |Чистий прибуток (збиток) |Числове | 15 | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 17

Таблиця 17. Структура файла "BB_A_1.dbf".

Балансовий звіт комерційного

банку (форма N 11-місячна)

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Назва банку |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | adres |Адреса |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_A10 |Валюта, монета і банківські метали |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_A11 |Валюта, монета і банківські метали |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_A12 |Валюта, монета і банківські метали |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_A13 |Валюта, монета і банківські метали |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_101 |Національна валюта (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_111 |Національна валюта (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_102 |Іноземна валюта (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_122 |Іноземна валюта (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_132 |Іноземна валюта (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1021 |Валюта країн Організації |Числове | 15 | | |Економічного Співробітництва і | | | | |Розвитку (ОЕСР) (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1221 |Валюта країн Організації |Числове | 15 | | |Економічного Співробітництва і | | | | |Розвитку (ОЕСР) (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1321 |Валюта країн Організації |Числове | 15 | | |Економічного Співробітництва і | | | | |Розвитку (ОЕСР) (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1022 |Валюта країн СНД та Балтії (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1222 |Валюта країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1322 |Валюта країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1023 |Валюта інших країн (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1223 |Валюта інших країн (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_1323 |Валюта інших країн (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_103 |Банківські метали (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_113 |Банківські метали (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_14 |Дорожні та інші чеки (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_15 |Дорожні та інші чеки (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_16 |Дорожні та інші чеки (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_19 |Коррахунок в НБУ (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_20 |Коррахунок в НБУ (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_21 |Коррахунок в НБУ (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_22 |Коррахунок в НБУ (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_23 |Інші кошти в НБУ (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_24 |Інші кошти в НБУ (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_25 |Інші кошти в НБУ (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_26 |Інші кошти в НБУ (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_27 |Коррахунки в інших банках - усього |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_28 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_29 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_30 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_31 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_32 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_33 |Коррахунки в інших банках |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_271 |У т.ч.: України (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_281 |У т.ч.: України (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_291 |У т.ч.: України (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_301 |У т.ч.: України (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_272 |У т.ч.: країн ОЕСР (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_312 |У т.ч.: країн ОЕСР (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_322 |У т.ч.: країн ОЕСР |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_332 |У т.ч.: країн ОЕСР |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_273 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_313 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_323 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_333 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_274 |У т.ч.: інших країн (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_314 |У т.ч.: інших країн |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_324 |У т.ч.: інших країн ЦП |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_334 |У т.ч.: інших країн |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_34 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_35 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_36 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_37 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_38 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_39 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_40 |Депозити та кредити в інших банках - |Числове | 15 | | |усього (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_341 |У т.ч.: України (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_351 |У т.ч.: України (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_361 |У т.ч.: України (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_371 |У т.ч.: України (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_342 |У т.ч.: країн ОЕСР (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_382 |У т.ч.: країн ОЕСР (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_392 |У т.ч.: країн ОЕСР |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_402 |У т.ч.: країн ОЕСР |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_343 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_383 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_393 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_403 |У т.ч.: країн СНД та Балтії |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_344 |У т.ч.: інших країн (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_384 |У т.ч.: інших країн |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_394 |У т.ч.: інших країн ЦП |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_404 |У т.ч.: інших країн |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_345 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_355 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_365 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_375 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_385 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_395 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_405 |Резерв під заборгованість інших |Числове | 15 | | |банків (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_41 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_42 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_43 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_44 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_45 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_46 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_47 |Нетто: депозитів, кредитів в інших |Числове | 15 | | |банках (НКВ-нерезиденти) | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 18

Таблиця 18. Структура файла "BB_A_2.dbf".

Балансовий звіт комерційного банку

(форма N 11-місячна)

--------------------------------------------------------------------- |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_55 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_56 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_57 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_58 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_59 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_60 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_61 |Цінні папери в портфелі банку |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5511 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5611 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5711 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5811 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5911 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6011 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6111 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |продаж (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5512 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5612 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5712 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5812 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5912 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6012 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6112 |Резерв під знецінення ЦП на продаж |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_551 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_561 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_571 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_581 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_591 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_601 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_611 |Нетто: цінних паперів у портфелі |Числове | 15 | | |банку на продаж (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5521 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5621 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5721 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5821 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5921 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6021 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6121 |Цінні папери в портфелі банку на |Числове | 15 | | |інвестиції (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5522 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5622 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5722 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5822 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_5922 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6022 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_6122 |Резерв під знецінення ЦП на |Числове | 15 | | |інвестиції (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_552 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_562 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_572 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_582 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_592 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_602 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_612 |Нетто: цінних паперів на інвестиції |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_621 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_631 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_641 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_651 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_661 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_671 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_681 |Кредити та фінансовий лізинг, надані |Числове | 15 | | |клієнтам (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_622 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_632 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_642 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_652 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_662 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_672 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_682 |Резерв під кредити та фінансовий |Числове | 15 | | |лізинг клієнтам (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_62 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_63 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_64 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_65 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_66 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_67 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_68 |Нетто: кредитів та фінансового |Числове | 15 | | |лізингу клієнтам (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_961 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_701 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_711 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_721 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_731 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_741 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_751 |Інвестиції капіталу в асоційовані |Числове | 15 | | |компанії (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_962 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_702 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_712 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_722 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_732 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_742 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_752 |Інвестиції капіталу в дочірні |Числове | 15 | | |компанії (НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_761 |Нематеріальні активи (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_762 |Зношення нематеріальних активів |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_76 |Нетто: нематеріальних активів |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_771 |Матеріальні активи (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_772 |Зношення матеріальних активів |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_77 |Нетто: матеріальних активів (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_781 |Інші активи (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_791 |Інші активи (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_801 |Інші активи (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_811 |Інші активи (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_821 |Інші активи (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_831 |Інші активи (ВКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_841 |Інші активи (НКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_782 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_792 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку (НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_802 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку (ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_812 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку (НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_822 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку | | | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_832 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку | | | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_842 |Резерв під можливі втрати за |Числове | 15 | | |сумнівною дебіторською | | | | |заборгованістю банку | | | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_78 |Нетто: інші активи (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_79 |Нетто: інші активи (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_80 |Нетто: інші активи (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_81 |Нетто: інші активи (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_82 |Нетто: інші активи (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_83 |Нетто: інші активи (ВКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_84 |Нетто: інші активи (НКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_90 |Сукупні активи (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_91 |Сукупні активи (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_92 |Сукупні активи (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_93 |Сукупні активи (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_94 |Сукупні активи (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_95 |Сукупні активи (ВКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_96 |Сукупні активи (НКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 19

Таблиця 19. Структура файла "BB_P.dbf".

Балансовий звіт комерційного банку

(форма N 11-місячна)

--------------------------------------------------------------------- | Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | поля | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_310 |Коррахунки банків (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_311 |Коррахунки банків (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_312 |Коррахунки банків (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_313 |Коррахунки банків (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_314 |Коррахунки банків (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_315 |Коррахунки банків (ВКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_316 |Коррахунки банків (НКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_20 |Депозити та кредити банків: (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_21 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_22 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_23 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_24 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_25 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_26 |Депозити та кредити банків: |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_201 |У т.ч. кредити, отримані від НБУ |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_211 |У т.ч. кредити, отримані від НБУ |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_221 |У т.ч. кредити, отримані від НБУ |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_231 |У т.ч. кредити, отримані від НБУ |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_30 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_31 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_32 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_33 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_34 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_35 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_36 |Кошти до запитання клієнтів |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_40 |Строкові депозити клієнтів (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_41 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_42 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_43 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_44 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_45 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_46 |Строкові депозити клієнтів |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_50 |Цінні папери власного боргу |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_51 |Цінні папери власного боргу |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_60 |Кредити, отримані від міжнародних |Числове | 15 | | |фінансових організацій (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_64 |Кредити, отримані від міжнародних |Числове | 15 | | |фінансових організацій | | | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_65 |Кредити, отримані від міжнародних |Числове | 15 | | |фінансових організацій | | | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_66 |Кредити, отримані від міжнародних |Числове | 15 | | |фінансових організацій | | | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_70 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_71 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_72 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_73 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_74 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_75 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_76 |Субординована заборгованість |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_80 |Інші зобов'язання (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_81 |Інші зобов'язання (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_82 |Інші зобов'язання (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_83 |Інші зобов'язання (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_84 |Інші зобов'язання (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_85 |Інші зобов'язання (ВКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_86 |Інші зобов'язання (НКВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_90 |Сукупні зобов'язання (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_91 |Сукупні зобов'язання (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_92 |Сукупні зобов'язання (ВКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_93 |Сукупні зобов'язання (НКВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_94 |Сукупні зобов'язання |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_95 |Сукупні зобов'язання |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_96 |Сукупні зобов'язання |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_K10 |Статутний капітал (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_K11 |Статутний капітал (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_K14 |Статутний капітал (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_101 |Сплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_111 |Сплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_141 |Сплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_102 |Несплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_112 |Несплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_142 |Несплачений статутний капітал банку |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_20K |Прибутки і резерви (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_2K |Прибутки і резерви (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_201K |Прибутки минулих років (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_202 |Збитки минулих років (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_203 |Прибуток минулого року, що очікує |Числове | 15 | | |затвердження (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_204 |Збитки минулого року, що очікують |Числове | 15 | | |затвердження (усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_205 |Загальні резерви (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_215 |Загальні резерви (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_30K |Прибуток поточного року (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_40K |Збитки поточного року (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_50K |Сукупний капітал (усього) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_51K |Сукупний капітал (НВ-резиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | BB_54 |Сукупний капітал (НВ-нерезиденти) |Числове | 15 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK60 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(усього) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK61 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(НВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK62 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(ВКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK63 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(НКВ-резиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK64 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(НВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK65 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(ВКВ-нерезиденти) | | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BB_ZK_66 |Сукупні зобов'язання і капітал |Числове | 15 | | |(НКВ-нерезиденти) | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 20

Таблиця 20. Структура файла "BM_A.dbf".

Баланс підприємства

--------------------------------------------------------------------- | Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | поля | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date |Дата складання звіту | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Date1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | FV |Форма власності |Текстове| 50 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KFV |Код за КФВ |Числове | 3 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | GNG |Галузь |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | ADRES |Адреса |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Boss |Керівник |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM020_03 |Незавершене будівництво (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM020_04 |Незавершене будівництво (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM030_03 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 | | |(на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM030_04 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 | | |(на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM031_03 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 | | |(на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM031_04 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 | | |(на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM032_03 |Основні засоби: знос (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM032_04 |Основні засоби: знос (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM040_03 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 | | |які обліковуються за методом участі | | знаки | | |в капіталі (на початок року) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM040_04 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 | | |які обліковуються за методом участі | | знаки | | |в капіталі (на кінець періоду) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM070_03 |Інші необоротні активи (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM070_04 |Інші необоротні активи (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM080_03 |Усього за розділом I (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM080_04 |Усього за розділом I (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM100_03 |Виробничі запаси (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM100_04 |Виробничі запаси (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM130_03 |Готова продукція (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM130_04 |Готова продукція (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM160_03 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM160_04 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM161_03 |Первісна вартість (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM161_04 |Первісна вартість (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM162_03 |Резерв сумнівних боргів (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM162_04 |Резерв сумнівних боргів (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM170_03 |З бюджетом (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM170_04 |З бюджетом (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM210_03 |Інша поточна дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM210_04 |Інша поточна дебіторська |Числове | 15 (3 | | |заборгованість (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM220_03 |Поточні фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM220_04 |Поточні фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM230_03 |У національній валюті (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM230_04 |У національній валюті (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM240_03 |В іноземній валюті (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM240_04 |В іноземній валюті (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM250_03 |Інші оборотні активи (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM250_04 |Інші оборотні активи (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM260_03 |Усього за розділом II (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM260_04 |Усього за розділом II (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM270_03 |III. Витрати майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM270_04 |III. Витрати майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM280_03 |Баланс активів (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM280_04 |Баланс активів (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 21

Таблиця 21. Структура файла "BP_P.dbf".

Баланс підприємства

--------------------------------------------------------------------- | Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | | поля | | поля |(знаків)| |---------+---------------------------------------+--------+--------| | Nn |Службове поле |Числове | 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM300_03 |Статутний капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM300_04 |Статутний капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM320_03 |Додатково вкладений капітал (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM320_04 |Додатково вкладений капітал (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM340_03 |Резервний капітал (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM340_04 |Резервний капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BP350_03 |Нерозподілений прибуток (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM350_04 |Нерозподілений прибуток (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM360_03 |Неоплачений капітал (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM360_04 |Неоплачений капітал (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM380_03 |Усього за розділом I (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM380_04 |Усього за розділом I (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM430_03 |Усього за розділом II (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM430_04 |Усього за розділом II (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM480_03 |Усього за розділом III (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM480_04 |Усього за розділом III (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM500_03 |Короткострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM500_04 |Короткострокові кредити банків (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM510_03 |Поточна заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |довгостроковими зобов'язаннями | | знаки | | |банків (на початок року) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM510_04 |Поточна заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |довгостроковими зобов'язаннями | | знаки | | |банків (на кінець періоду) | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM530_03 |Кредиторська заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |товари (на початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM530_04 |Кредиторська заборгованість за |Числове | 15 (3 | | |товари (на кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM550_03 |З бюджетом (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM550_04 |З бюджетом (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM570_03 |Зі страхування (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM570_04 |Зі страхування (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM580_03 |З оплати праці (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM580_04 |З оплати праці (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM610_03 |Інші поточні зобов'язання (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM610_04 |Інші поточні зобов'язання (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM620_03 |Усього за розділом IV (на початок |Числове | 15 (3 | | |року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM620_04 |Усього за розділом IV (на кінець |Числове | 15 (3 | | |періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM630_03 |V. Доходи майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |початок року) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM630_04 |V. Доходи майбутніх періодів (на |Числове | 15 (3 | | |кінець періоду) | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM640_03 |Баланс пасиву (на початок року) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | |---------+---------------------------------------+--------+--------| |BM640_04 |Баланс пасиву (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 | | | | | знаки | | | | | після | | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

Додаток 22

Таблиця 22.

Перелік та коди територій (областей) України

------------------------------------------------------------------ |Код території| Територія |Код території | Територія | | | (область) | | (область) | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 01000 | Автономна | 51000 | Одеська область | | |Республіка Крим | | | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 05000 | Вінницька | 53000 | Полтавська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 07000 | Волинська | 56000 | Рівненська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 12000 |Дніпропетровська| 59000 | Сумська область | | | область | | | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 14000 | Донецька | 61000 | Тернопільська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 18000 | Житомирська | 63000 | Харківська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 21000 | Закарпатська | 65000 | Херсонська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 23000 | Запорізька | 68000 | Хмельницька | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 26000 | Івано- | 71000 |Черкаська область | | | Франківська | | | | | область | | | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 32000 |Київська область| 73000 | Чернівецька | | | | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 35000 | Кіровоградська | 74000 | Чернігівська | | | область | | область | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 44000 | Луганська | 80000 | м. Київ | | | область | | | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 46000 | Львівська | 85000 | м. Севастополь | | | область | | | |-------------+----------------+--------------+------------------| | 48000 | Миколаївська | | | | | область | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: