open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
17.10.2003 N 832

Щодо вимог п. 2.1 та 2.4 Положення

про подання річного звіту

закритими акціонерними товариствами до

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку, затвердженого рішенням

Комісії від 3 червня 2003 року N 227

З метою упорядкування процесу складання електронної форми
річного звіту закритими акціонерними товариствами відповідно до
Положення про подання річного звіту закритими акціонерними
товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженого рішенням Комісії від 3 червня 2003 року N 227
( z0515-03 ), за 2002 рік, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми річного звіту закритих акціонерних товариств за
2002 рік , яка складається відповідно до Положення про подання
річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - річний звіт),
затвердженого рішенням Комісії від 3 червня 2003 року N 227
( z0515-03 ) (далі - Положення) (додаються). Територіальним
управлінням Комісії використовувати програму прийняття річних
звітів у електронній формі за 2002 рік за версією 1.1.
2. Електронна форма річного звіту складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів річного
звіту, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням
кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма річного звіту складається з файлів: для закритих акціонерних товариств - не банків -
"Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf",
"Zbory_r.dbf", "Tekst.dbf", "Tekst.dbt", "BP_A.dbf", "BP_P.dbf",
"FP.dbf", "RK_1.dbf", "RK_2.dbf", "VK_1.dbf", "VK_2.dbf",
"VK_3.dbf"; для закритих акціонерних товариств - суб'єктів малого
підприємництва - "Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf",
"Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf", "Tekst.dbf", "Tekst.dbt",
"BM_A.dbf", "BM_P.dbf", "FM.dbf"; для закритих акціонерних товариств - банків - "Urosob_r.dbf",
"Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf",
"Tekst.dbf", "Tekst.dbt", "BB_A_1.dbf", "BB_A_2.dbf", "BB_P.dbf",
"FB.dbf".
4. Файли "Tekst.dbf", "Tekst.dbt" містять електронну форму
текстової частини річного звіту, до якої включаються усі пояснення
та примітки до річного звіту, які емітент вважає необхідним
додати.
5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: - "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; - "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року; - "рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
6. Скасувати наказ від 08.07.03 N 542 ( v0542312-03 ) "до
Положення про подання річного звіту закритими акціонерними
товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженого рішенням Комісії від 3 червня 2003 року
N 227" та наказ від 11.09.03 N 730 ( v0730312-03 ) "Про внесення
змін до наказу від 08.07.03 N 542 "до Положення про подання
річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 3 червня 2003 року N 227".
7. Виконавчому секретарю забезпечити: - опублікування цього наказу у офіційних друкованих виданнях
Комісії; - оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається річний звіт, на Web-сайті Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Виконавчого секретаря.
Т. в. о. Голови Комісії С.Бірюк

Додаток

до наказу від 17.10.2003

N 832

"Щодо вимог п. 2.1 та 2.4

Положення про подання

річного звіту закритими

акціонерними товариствами до

Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку,

затвердженого рішенням

Комісії

03.06.2003 року N 227

( z0515-03 )"

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів звіту

Таблиця 1.

Структура файла "urosob_r.dbf".

Інформація про емітента
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Повне найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_ozn | Ознака юридичної особи. | Числове | 1 (0 знаків | | | ЗАТ-Підприємство - "0", | | після коми) | | | ЗАТ-банк - "1",. | | | | | ЗАТ-Мале підприємство - "2 | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Pos_dir | Найменування посади особи, | Текстове | 50 | | | яка підписує звіт емітента | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Fio_podp | Прізвище, ім'я, по батькові посадової | Текстове | 50 | | | особи, яка підписує звіт емітента | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dat_podp | Дата підписання звіту | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Pos_kont | Посада та підрозділ контактної особи | Текстове | 100 | | | з питань складеної інформації | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Fio_kont | Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове | 50 | | | контактної особи з питань складеної | | | | | інформації | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Tel_kont | Міжміський код, телефон, факс | Текстове | 50 | | | контактної особи з питань складеної | | | | | інформації | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Mail_knt | Електронна адреса (E-mail) контактної | Текстове | 50 | | | особи з питань складеної інформації | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Num_gos | Номер свідоцтва про державну | Текстове | 20 | | | реєстрацію | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dat_gos | Дата видачі свідоцтва про державну | Дата | | | | реєстрацію | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_KOATYY | Код території за КОАТУУ розташування | Текстове | 10 | | | підзвітної особи за довідкою | | | | | Держкомстату | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) розташування | Текстове | 5 | | | підзвітної особи. Значення поля | | | | | (код території) відповідно до таб. 22 | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_address | Місцезнаходження (адреса) емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Kod_tel | Міжміський код | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_phone | Телефон емітента | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_fax | Факс емітента | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_mail | Електронна адреса (E-mail) емітента | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_www | WWW-адреса емітента | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED1 | Код першого основного виду діяльності | Текстове | 10 | | | за КВЕД | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED_nm1 | Найменування першого основного виду | Текстове | 100 | | | діяльності | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED2 | Код другого основного виду діяльності | Текстове | 10 | | | за КВЕД | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED_nm2 | Найменування другого основного виду | Текстове | 100 | | | діяльності | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED3 | Код третього основного виду | Текстове | 10 | | | діяльності за КВЕД | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED_nm3 | Найменування третього основного виду | Текстове | 100 | | | діяльності | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Statut | Статутний капітал (грн.) | Числове | 15 (2 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Kpra | Чисельність працівників (чол.) | Числове | 6 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Fopr | Фонд оплати праці (тис.грн.) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 2.

Структура файла "papery_r.dbf".

Основні відомості про додатково випущені цінні папери
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_stock | Дата реєстрації випуску акцій | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Ns_stock | Номер свідоцтва про реєстрацію | Текстове | 20 | | | випуску акцій | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Or_stock | Найменування органу, що зареєстрував | Текстове | 100 | | | випуск акцій | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Sm_stock1 | Кількість простих іменних акцій (штук)| Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Sm_stock2 | Кількість простих акцій на | Числове | 15 (0 знаків | | | пред'явника (штук) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Sm_stock3 | Кількість привілейованих іменних | Числове | 15 (0 знаків | | | акцій (штук) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Sm_stock4 | Кількість привілейованих акцій на | Числове | 15 (0 знаків | | | пред'явника (штук) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Fm_stock | Форма випуску акцій | Текстове | 1 | | | ("1" - Документарна, | | | | | "2" - Бездокументарна) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nv_stock | Номінальна вартість акцій (грн.) | Числове | 15 (2 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Kl_stock | Кількість акцій, що належать державі | Числове | 15 (0 знаків | | | (штук) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | R_stock | Найменування реєстратора власників | Текстове | 100 | | | іменних цінних паперів ЗАТ | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | R_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ реєстратора | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | R_licen | Номер ліцензії (дозволу) реєстратора | Текстове | 20 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Z_stock | Найменування зберігача цінних паперів,| Текстове | 100 | | | який обслуговує бездокументарні цінні | | | | | папери ЗАТ | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Z_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ зберігача | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Z_licen | Номер ліцензії (дозволу) зберігача | Текстове | 20 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | D_stock | Найменування депозитарія цінних | Текстове | 100 | | | паперів, який обслуговує | | | | | бездокументарні цінні папери ЗАТ | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | D_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ депозитарія | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | D_licen | Номер ліцензії (дозволу) депозитарія | Текстове | 20 | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 3.

Структура файла "oblig_r.dbf".

Інформація про облігації
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_obl | Дата реєстрації випуску облігацій | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Ns_obl | Номер свідоцтва про реєстрацію | Текстове | 20 | | | випуску облігацій | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Org_obl | Орган, що зареєстрував випуск | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_p_pr | Дата початку виплати процентів за | Дата | | | | облігаціями (найближча за випуском) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_z_pr | Дата закінчення виплати процентів за | Дата | | | | облігаціями | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_p_obl | Дата погашення облігацій | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | S_v_obl | Сумарна вартість непогашених | Числове | 15 (3 знаки | | | облігацій на кінець звітного періоду | | після коми) | | | за номінальною вартістю (тис.грн.) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Adr | Адреса, за якою звертатись за | Текстове | 100 | | | інформацією з питань викупу, | | | | | погашення або виплати процентів за | | | | | облігаціями | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Prim_obl | Примітки | Текстове | 254 | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 4.

Структура файла "person_r.dbf".

Обгрунтування змін у персональному складі осіб ЗАТ*
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nzp | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Posada | Посада | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | P_I_B | Прізвище, ім'я, по батькові** | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Stage | Стаж керівної роботи (років) | Числове | 2 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Po_posad | Найменування підприємства та | Текстове | 254 | | | попередня посада, яку займав | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Prim_zm | Примітки*** | Текстове | 254 | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління),
голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства
(спостережної ради) та головний бухгалтер. ** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок
таблиці. *** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація
про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.
Таблиця 5.

Структура файла "zbory_r.dbf".

Інформація про загальні збори акціонерів
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | | після коми) |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_zbor | Дата проведення останніх зборів | Дата | | | | акціонерів | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Vyd_zbor | Вид зборів ("1" - чергові, | Текстове | 1 | | | "2" - позачергові) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Ms_zbor | Місце проведення | Текстове | 254 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Kv_zbor | Кворум зборів (у відсотках до | Числове | 7 (3 знаки | | | загальної кількості голосів | | після коми) | | | відповідно до статуту товариства) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Q_zbor | Питання порядку денного | Текстове | 254 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Who_zbor | Хто скликав позачергові збори | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Why_zbor | Причина скликання позачергових зборів | Текстове | 254 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_oblik | Дата обліку для виплати дивідендів | Дата | | | | (якщо вони будуть виплачуватись) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_div_p | Дата початку виплати дивідендів | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Dt_div_k | Дата закінчення виплати дивідендів | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Yr_div_p | Найменування юридичної особи, | Текстове | 100 | | | уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | | | | за його цінними паперами | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Yr_div_k | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, | Текстове | 10 | | | уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | | | | за його цінними паперами | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Prim_div | Примітки | Текстове | 254 | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 6.

Структура файла "TEKST.dbf".

Текстова частина звіту
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | | після коми) |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Visnovok | Висновок аудитора | Мемо | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Inshe | Інша інформація | Мемо | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 7.

Структура файла "BP_A.dbf" -

Баланс підприємства (актив)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date | Дата складання звіту | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date1 | Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FV | Форма власності | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KFV | Код за КФВ | Числове | 3 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ODU | Орган державного управління | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | SPODU | Код за СПОДУ | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | GNG | Галузь | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ZKGNG | Код за ЗКГНГ | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VED | Вид економічної діяльності | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED | Код за КВЕД | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ADRES | Адреса | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP010_03 | Нематеріальні активи: залишкова | Числове | 15 (3 знаки | | | вартість (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP010_04 | Нематеріальні активи: залишкова | Числове | 15 (3 знаки | | | вартість (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP011_03 | Нематеріальні активи: первісна | Числове | 15 (3 знаки | | | вартість (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP011_04 | Нематеріальні активи: первісна | Числове | 15 (3 знаки | | | вартість (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP012_03 | Нематеріальні активи: накопичена | Числове | 15 (3 знаки | | | амортизація (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP012_04 | Нематеріальні активи: накопичена | Числове | 15 (3 знаки | | | амортизація (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP020_03 | Незавершене будівництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP020_04 | Незавершене будівництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP030_03 | Основні засоби: залишкова вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP030_04 | Основні засоби: залишкова вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP031_03 | Основні засоби: первісна вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP031_04 | Основні засоби: первісна вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP032_03 | Основні засоби: знос (на початок року)| Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP032_04 | Основні засоби: знос | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP040_03 | Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 15 (3 знаки | | | які обліковуються за методом | | після коми) | | | участі в капіталі (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP040_04 | Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 15 (3 знаки | | | які обліковуються за методом | | після коми) | | | участі в капіталі (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP045_03 | Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 15 (3 знаки | | | інші фінансові інвестиції (на | | після коми) | | | початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP045_04 | Довгострокові фінансові інвестиції: | Числове | 15 (3 знаки | | | інші фінансові інвестиції (на | | після коми) | | | кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP050_03 | Довгострокова дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP050_04 | Довгострокова дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP060_03 | Відстрочені податкові активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP060_04 | Відстрочені податкові активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP070_03 | Інші необоротні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP070_04 | Інші необоротні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP080_03 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP080_04 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP100_03 | Запаси: виробничі запаси | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP100_04 | Запаси: виробничі запаси | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP110_03 | Запаси: тварини на вирощуванні та | Числове | 15 (3 знаки | | | відгодівлі (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP110_04 | Запаси: тварини на вирощуванні та | Числове | 15 (3 знаки | | | відгодівлі (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP120_03 | Запаси: незавершене виробництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP120_04 | Запаси: незавершене виробництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP130_03 | Запаси: готова продукція | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP130_04 | Запаси: готова продукція | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP140_03 | Запаси: товари (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP140_04 | Запаси: товари (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP150_03 | Векселі одержані (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP150_04 | Векселі одержані (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP160_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: чиста реалізаційна | | після коми) | | | вартість (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP160_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: чиста реалізаційна | | після коми) | | | вартість (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP161_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: первісна вартість | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP161_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: первісна вартість | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP162_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: резерв сумнівних | | після коми) | | | боргів (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP162_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: резерв сумнівних | | після коми) | | | боргів (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP170_03 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: з бюджетом (на початок | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP170_04 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: з бюджетом (на кінець | | після коми) | | | періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP180_03 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: за виданими авансами | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP180_04 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: за виданими авансами | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP190_03 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: з нарахованих доходів | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP190_04 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: з нарахованих доходів | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP200_03 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: із внутрішніх | | після коми) | | | розрахунків (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP200_04 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками: із внутрішніх | | після коми) | | | розрахунків (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP210_03 | Інша поточна дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP210_04 | Інша поточна дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP220_03 | Поточні фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP220_04 | Поточні фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP230_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | Числове | 15 (3 знаки | | | у національній валюті | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP230_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | Числове | 15 (3 знаки | | | у національній валюті (на кінець | | після коми) | | | періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP240_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | Числове | 15 (3 знаки | | | в іноземній валюті (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP240_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | Числове | 15 (3 знаки | | | в іноземній валюті (на кінець | | після коми) | | | періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP250_03 | Інші оборотні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP250_04 | Інші оборотні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP260_03 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP260_04 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP270_03 | III. Витрати майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP270_04 | III. Витрати майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP280_03 | Баланс активів (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP280_04 | Баланс активів (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 8.

Структура файла "BP_P.dbf" -

Баланс підприємства (пасив)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP300_03 | Статутний капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP300_04 | Статутний капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP310_03 | Пайовий капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP310_04 | Пайовий капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | | після коми) |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP320_03 | Додатковий вкладений капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP320_04 | Додатковий вкладений капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP330_03 | Інший додатковий капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP330_04 | Інший додатковий капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP340_03 | Резервний капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP340_04 | Резервний капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP350_03 | Нерозподілений прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP350_04 | Нерозподілений прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP360_03 | Неоплачений капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP360_04 | Неоплачений капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP370_03 | Вилучений капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP370_04 | Вилучений капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP380_03 | Усього за розділом I (на початок року)| Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP380_04 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP400_03 | Забезпечення виплат персоналу | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP400_04 | Забезпечення виплат персоналу | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP410_03 | Інші забезпечення (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP410_04 | Інші забезпечення (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP415_03 | Вписуваний рядок - сума страхових | Числове | 15 (3 знаки | | | резервів (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP415_04 | Вписуваний рядок - сума страхових | Числове | 15 (3 знаки | | | резервів (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP416_03 | Вписуваний рядок - сума часток | Числове | 15 (3 знаки | | | перестраховиків у страхових резервах | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP416_04 | Вписуваний рядок - сума часток | Числове | 15 (3 знаки | | | перестраховиків у страхових резервах | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP420_03 | Цільове фінансування | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP420_04 | Цільове фінансування | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP430_03 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP430_04 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP440_03 | Довгострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP440_04 | Довгострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP450_03 | Інші довгострокові фінансові | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язання (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP450_04 | Інші довгострокові фінансові | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язання (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP460_03 | Відстроченні податкові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP460_04 | Відстроченні податкові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP470_03 | Інші довгострокові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP470_04 | Інші довгострокові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP480_03 | Усього за розділом III | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP480_04 | Усього за розділом III | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP500_03 | Короткострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP500_04 | Короткострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP510_03 | Поточна заборгованність за | Числове | 15 (3 знаки | | | довгостроковими зобов'язаннями | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP510_04 | Поточна заборгованність за | Числове | 15 (3 знаки | | | довгостроковими зобов'язаннями | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP520_03 | Векселі видані (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP520_04 | Векселі видані (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP530_03 | Кредиторська заборгованість за товари,| Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP530_04 | Кредиторська заборгованість за товари,| Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP540_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з одержаних авансів (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP540_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з одержаних авансів | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP550_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з бюджетом (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP550_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з бюджетом (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP560_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з позабюджетних платежів | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP560_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з позабюджетних платежів | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP570_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | зі страхування (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP570_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | зі страхування (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP580_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з оплати праці (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP580_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з оплати праці (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP590_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з учасниками (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP590_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з учасниками (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP600_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | із внутрішніх розрахунків | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP600_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | із внутрішніх розрахунків | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP610_03 | Інші поточні зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP610_04 | Інші поточні зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP620_03 | Усього за розділом IV | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP620_04 | Усього за розділом IV | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP630_03 | V. Дохіди майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP630_04 | V. Дохіди майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP640_03 | Баланс: пасив (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP640_04 | Баланс: пасив (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 9.

Структура файла "FP.dbf" -

Звіт про фінансові результати
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date | Дата складання звіту | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ODU | Орган державного управління | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | SPODU | Код за СПОДУ | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | GNG | Галузь | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ZKGNG | Код за ЗКГНГ | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VED | Вид економічної діяльності | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED | Код за КВЕД | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP010_03 | Доход (виручка)від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP010_04 | Доход (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP015_03 | Податок на додану вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP015_04 | Податок на додану вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP020_03 | Акцизний збір (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP020_04 | Акцизний збір (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP025_03 | Вільний рядок (інші сплачувані | Числове | 15 (3 знаки | | | збори або податки з обороту) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP025_04 | Вільний рядок (інші сплачувані | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP030_03 | Інші вирахування з доходу | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP030_04 | Інші вирахування з доходу | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP035_03 | Чистий доход (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP035_04 | Чистий доход (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP040_03 | Собівартість реалізованої продукції | Числове | 15 (3 знаки | | | (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP040_04 | Собівартість реалізованої продукції | Числове | 15 (3 знаки | | | (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP050_03 | Валовий: прибуток (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP050_04 | Валовий: прибуток (за попередній | Числове | 15 (3 знаки | | | період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP055_03 | Валовий: збиток (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP055_04 | Валовий: збиток (за попередній період)| Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP060_03 | Інші операційні дохіди (за звітній | Числове | 15 (3 знаки | | | період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP060_04 | Інші операційні дохіди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP070_03 | Адміністративні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP070_04 | Адміністративні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP080_03 | Витрати на збут (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP080_04 | Витрати на збут (за попередній період)| Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP090_03 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP090_04 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP100_03 | Фінансові результати від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: прибуток | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP100_04 | Фінансові результати від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: прибуток | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP105_03 | Фінансові результати від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: збиток | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP105_04 | Фінансові результати від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: збиток | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP110_03 | Доход від участі в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP110_04 | Доход від участі в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP120_03 | Інші фінансові доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP120_04 | Інші фінансові доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP130_03 | Інші доходи (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP130_04 | Інші доходи (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP140_03 | Фінансові витрати (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP140_04 | Фінансові витрати (за попередній | Числове | 15 (3 знаки | | | період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP150_03 | Втрати від участі в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP150_04 | Втрати від участі в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP160_03 | Інші витрати (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP160_04 | Інші витрати (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP170_03 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування: | | після коми) | | | прибуток (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP170_04 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування: | | після коми) | | | прибуток (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP175_03 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування: | | після коми) | | | збиток (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP175_04 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування: | | після коми) | | | збиток (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP180_03 | Податок на прибуток від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP180_04 | Податок на прибуток від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP185_03 | Дохід з податку на прибуток від | Числове | 15 (3 знаки | | | звичайної діяльності (за звітній | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP185_04 | Дохід з податку на прибуток від | Числове | 15 (3 знаки | | | звичайної діяльності (за попередній | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP190_03 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: прибуток (за звітній | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP190_04 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: прибуток (за попередній | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP195_03 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: збиток (за звітній | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP195_04 | Фінансові результати від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності: збиток (за | | після коми) | | | попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP200_03 | Надзвичайні: дохіди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP200_04 | Надзвичайні: дохіди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP205_03 | Надзвичайні: витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP205_04 | Надзвичайні: витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP210_03 | Податки з надзвичайного прибутку | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP210_04 | Податки з надзвичайного прибутку | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP220_03 | Чистий: прибуток (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP220_04 | Чистий: прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP225_03 | Чистий: збиток (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP225_04 | Чистий: збиток (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP230_03 | Матеріальні затрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP230_04 | Матеріальні затрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP240_03 | Витрати на оплату праці | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP240_04 | Витрати на оплату праці | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP250_03 | Відрахування на соціальні заходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP250_04 | Відрахування на соціальні заходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP260_03 | Амортизація (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP260_04 | Амортизація (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP270_03 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP270_04 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP280_03 | Разом (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP280_04 | Разом (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP300_03 | Середньорічна кількість простих акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP300_04 | Середньорічна кількість простих акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP310_03 | Скоригована середньорічна кількість | Числове | 15 (3 знаки | | | простих акцій (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP310_04 | Скоригована середньорічна кількість | Числове | 15 (3 знаки | | | простих акцій (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP320_03 | Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове | 15 (3 знаки | | | просту акцію (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP320_04 | Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове | 15 (3 знаки | | | просту акцію (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP330_03 | Скоригований чистий прибуток (збиток) | Числове | 15 (3 знаки | | | на одну просту акцію | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP330_04 | Скоригований чистий прибуток (збиток) | Числове | 15 (3 знаки | | | на одну просту акцію | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP340_03 | Дивіденди на одну просту акцію | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FP340_04 | Дивіденди на одну просту акцію | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 10.

Структура файла "FM.dbf" -

Звіт про фінансові результати малого підприємства
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM010_03 | Дохід (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM010_04 | Дохід (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM020_03 | Непрямі податки та інші вирахування з | Числове | 15 (3 знаки | | | доходу (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM020_04 | Непрямі податки та інші вирахування з | Числове | 15 (3 знаки | | | доходу (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM030_03 | Чистий дохід (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (010-020) (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM030_04 | Чистий дохід (виручка) від реалізації | Числове | 15 (3 знаки | | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | після коми) | | | (010-020) (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM040_03 | Інші операційні доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM040_04 | Інші операційні доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM050_03 | Інші звичайні доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM050_04 | Інші звичайні доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM060_03 | Надзвичайні доходи (за звітній період)| Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM060_04 | Надзвичайні доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM070_03 | Разом чисті доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (030 + 040 + 050 + 060) | | після коми) | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM070_04 | Разом чисті доходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (030 + 040 + 050 + 060) | | після коми) | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM080_03 | Збільшення (зменшення) залишків | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного виробництва і готової | | після коми) | | | продукції (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM080_04 | Збільшення (зменшення) залишків | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного виробництва і готової | | після коми) | | | продукції (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM090_03 | Матеріальні затрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM090_04 | Матеріальні затрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM100_03 | Витрати на оплату праці | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM100_04 | Витрати на оплату праці | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM110_03 | Відрахування на соціальни заходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM110_04 | Відрахування на соціальни заходи | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM120_03 | Амортизація (за звітній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM120_04 | Амортизація (за попередній період) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM130_03 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM130_04 | Інші операційні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM131_03 | Інші операційні витрати: у тому числі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM131_04 | Інші операційні витрати: у тому числі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM140_03 | Інші операційні витрати: вільний | Числове | 15 (3 знаки | | | рядок (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM140_04 | Інші операційні витрати: вільний | Числове | 15 (3 знаки | | | рядок (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM150_03 | Інші звичайні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM150_04 | Інші звичайні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM160_03 | Надзвичайні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM160_04 | Надзвичайні витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM170_03 | Податок на прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM170_04 | Податок на прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM180_03 | Разом витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + | | після коми) | | | + 150 +- 080 + 160 + 170) | | | | | (за звітній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM180_04 | Разом витрати | Числове | 15 (3 знаки | | | (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + | | після коми) | | | 150 +- 080 + 160 + 170) | | | | | (за попередній період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM190_03 | Чистий прибуток (збиток) (070-180) | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітній період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FM190_04 | Чистий прибуток (збиток) (070-180) | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 11.

Структура файла "RK_1.dbf".

Звіт про рух грошових коштів
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date | Дата | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ODU | Орган державного управління | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | SPODU | Код за СПОДУ | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | GNG | Галузь | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ZKGNG | Код за ЗКГНГ | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VED | Вид економічної діяльності | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED | Код за КВЕД | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK010_03 | Прибуток (збиток) від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування | | після коми) | | | (за звітний період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK010_04 | Прибуток (збиток) від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування | | після коми) | | | (за звітний період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK010_05 | Прибуток (збиток) від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування | | після коми) | | | (за попередній період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK010_06 | Прибуток (збиток) від звичайної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до оподаткування | | після коми) | | | (за попередній період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK020_03 | Коригування на: амортизацію | Числове | 15 (3 знаки | | | необоротних активів | | після коми) | | | (за звітний період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK020_05 | Коригування на: амортизацію | Числове | 15 (3 знаки | | | необоротних активів | | після коми) | | | (за попередній період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK030_03 | Коригування на: збільшення (зменшення)| Числове | 15 (3 знаки | | | забезпечень (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK030_04 | Коригування на: збільшення (зменшення)| Числове | 15 (3 знаки | | | забезпечень (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK030_05 | Коригування на: збільшення (зменшення)| Числове | 15 (3 знаки | | | забезпечень (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK030_06 | Коригування на: збільшення (зменшення)| Числове | 15 (3 знаки | | | забезпечень (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK040_03 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | нереалізованих курсових різниць | | після коми) | | | (за звітний період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK040_04 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | нереалізованих курсових різниць | | після коми) | | | (за звітний період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK040_05 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | нереалізованих курсових різниць | | після коми) | | | (за попередній період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK040_06 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | нереалізованих курсових різниць | | після коми) | | | (за попередній період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK050_03 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | неопераційної діяльності | | після коми) | | | (за звітний період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK050_04 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | неопераційної діяльності | | після коми) | | | (за звітний період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK050_05 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | неопераційної діяльності | | після коми) | | | (за попередній період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK050_06 | Коригування на: збиток (прибуток) від | Числове | 15 (3 знаки | | | неопераційної діяльності | | після коми) | | | (за попередній період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK060_03 | Витрати на сплату відсотків | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK060_05 | Витрати на сплату відсотків | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK070_03 | Прибуток (збиток) від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до зміни в чистих | | після коми) | | | оборотних активах | | | | | (за звітний період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK070_04 | Прибуток (збиток) від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до зміни в чистих | | після коми) | | | оборотних активах | | | | | (за звітний період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK070_05 | Прибуток (збиток) від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до зміни в чистих | | після коми) | | | оборотних активах (за попередній | | | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK070_06 | Прибуток (збиток) від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності до зміни в чистих | | після коми) | | | оборотних активах | | | | | (за попередній період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK080_03 | Зменшення (збільшення): оборотних | Числове | 15 (3 знаки | | | активів (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK080_04 | Зменшення (збільшення): оборотних | Числове | 15 (3 знаки | | | активів (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK080_05 | Зменшення (збільшення): оборотних | Числове | 15 (3 знаки | | | активів (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK080_06 | Зменшення (збільшення): оборотних | Числове | 15 (3 знаки | | | активів (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK090_03 | Зменшення (збільшення): витрат | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за звітний | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK090_04 | Зменшення (збільшення): витрат | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за звітний | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK090_05 | Зменшення (збільшення): витрат | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за попередній | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK090_06 | Зменшення (збільшення): витрат | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за попередній | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK100_03 | Зменшення (збільшення): поточних | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язань (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK100_04 | Зменшення (збільшення): поточних | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язань (за звітний | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK100_05 | Зменшення (збільшення): поточних | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язань (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK110_06 | Зменшення (збільшення): поточних | Числове | 15 (3 знаки | | | зобов'язань (за попередній | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK110_03 | Зменшення (збільшення): дохідів | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за звітний | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK110_04 | Зменшення (збільшення): дохідів | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за звітний | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK110_05 | Зменшення (збільшення): дохідів | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за попередній | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK110_06 | Зменшення (збільшення): дохідів | Числове | 15 (3 знаки | | | майбутніх періодів (за попередній | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK120_03 | Грошові кошти від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK120_04 | Грошові кошти від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK120_05 | Грошові кошти від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK120_06 | Грошові кошти від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK130_04 | Сплачені: відсотки (за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK130_06 | Сплачені: відсотки (за попередній | Числове | 15 (3 знаки | | | період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK140_04 | Сплачені: податки на прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK140_06 | Сплачені: податки на прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK150_03 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK150_04 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK150_05 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK150_06 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - видаток)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK160_03 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK160_04 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK160_05 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK160_06 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK170_03 | Чистий рух коштів від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK170_04 | Чистий рух коштів від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK170_05 | Чистий рух коштів від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK170_06 | Чистий рух коштів від операційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 12.

Структура файла "RK_2.dbf".

Звіт про рух грошових коштів
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK180_03 | Реалізація: фінансових інвестицій за | Числове | 15 (3 знаки | | | звітний період - надходження | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK180_05 | Реалізація: фінансових інвестицій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK190_03 | Реалізація: необоротних активів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK190_05 | Реалізація: необоротних активів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK200_03 | Реалізація: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK200_04 | Реалізація: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK200_05 | Реалізація: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK200_06 | Реалізація: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK210_03 | Отримані: відсотки | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK210_05 | Отримані: відсотки | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK220_03 | Отримані: дивіденди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK220_05 | Отримані: дивіденди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK230_03 | Інші надходження | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK230_05 | Інші надходження | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK240_04 | Придбання: фінансових інвестицій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK240_06 | Придбання: фінансових інвестицій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK250_04 | Придбання: необоротних активів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK250_06 | Придбання: необоротних активів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK260_04 | Придбання: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK260_06 | Придбання: майнових комплексів | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK270_04 | Інші платежі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK270_06 | Інші платежі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK280_03 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK280_04 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - видаток) | | після коми) | | | | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK280_05 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK280_06 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK290_03 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK290_04 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK290_05 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK290_06 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK300_03 | Чистий рух коштів від інвестиційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK300_04 | Чистий рух коштів від інвестиційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK300_05 | Чистий рух коштів від інвестиційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK300_06 | Чистий рух коштів від інвестиційної | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній | | після коми) | | | період - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK310_03 | Надходження власного капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK310_05 | Надходження власного капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK320_03 | Отримані позики | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK320_05 | Отримані позики | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK330_03 | Інші надходження | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK330_05 | Інші надходження | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK340_04 | Погашення позик | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK340_06 | Погашення позик | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK350_04 | Сплачені дивіденди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK350_06 | Сплачені дивіденди | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK360_04 | Інші платежі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK360_06 | Інші платежі | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK370_03 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK370_04 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK370_05 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK370_06 | Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове | 15 (3 знаки | | | подій (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK380_03 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK380_04 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK380_05 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK380_06 | Рух коштів від надзвичайних подій | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK390_03 | Чистий рух коштів від фінансової | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK390_04 | Чистий рух коштів від фінансової | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK390_05 | Чистий рух коштів від фінансової | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK390_06 | Чистий рух коштів від фінансової | Числове | 15 (3 знаки | | | діяльності (за попередній період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK400_03 | Чистий рух коштів за звітний період | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK400_04 | Чистий рух коштів за звітний період | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK400_05 | Чистий рух коштів за звітний період | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK400_06 | Чистий рух коштів за звітний період | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - видаток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK410_03 | Залишок коштів на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK410_05 | Залишок коштів на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK420_03 | Вплив зміни валютних курсів на | Числове | 15 (3 знаки | | | залишок коштів (за звітний період - | | після коми) | | | надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK420_04 | Вплив зміни валютних курсів на | Числове | 15 (3 знаки | | | залишок коштів (за звітний період - | | після коми) | | | видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK420_05 | Вплив зміни валютних курсів на | Числове | 15 (3 знаки | | | залишок коштів (за попередній | | після коми) | | | період - надходження) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK420_06 | Вплив зміни валютних курсів на | Числове | 15 (3 знаки | | | залишок коштів (за попередній період | | після коми) | | | - видаток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK430_03 | Залишок коштів на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (за звітний період - надходження) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | RK430_05 | Залишок коштів на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (за попередній період - надходження) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 13.

Структура файла "VK_1.dbf".

Звіт про власний капітал
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date | Дата | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ODU | Орган державного управління | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | SPODU | Код за СПОДУ | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | GNG | Галузь | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ZKGNG | Код за ЗКГНГ | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VED | Вид економічної діяльності | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED | Код за КВЕД | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_03 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_04 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_05 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_06 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_07 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_08 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_09 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_10 | Залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK010_11 | Залишок на початок року (разом) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_03 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_04 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_05 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_06 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_07 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_08 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_09 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_10 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK020_11 | Коригування: зміна облікової політики | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_03 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_04 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_05 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_06 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_07 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_08 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_09 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_10 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK030_11 | Коригування: виправлення помилок | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_03 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_04 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_05 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_06 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_07 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_08 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_09 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_10 | Коригування: інші зміни | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK040_11 | Коригування: інші зміни (разом) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_03 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_04 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_05 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_06 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_07 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_08 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_09 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_10 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK050_11 | Скоригований залишок на початок року | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 14.

Структура файла "VK_2.dbf".

Звіт про власний капітал
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_03 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_04 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_05 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (додатковий вкладений капітал)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_06 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_07 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_08 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_09 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_10 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK060_11 | Переоцінка активів: дооцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_03 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_04 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_05 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (додатковий вкладений капітал)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_06 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_07 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_08 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_09 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_10 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK070_11 | Переоцінка активів: уцінка основних | Числове | 15 (3 знаки | | | засобів (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_03 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (статутний | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_04 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_05 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (додатковий | | після коми) | | | вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_06 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (інший | | після коми) | | | додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_07 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (резервний | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_08 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_09 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_10 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (вилучений | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK080_11 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_03 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (статутний | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_04 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (пайовий | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_05 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (додатковий | | після коми) | | | вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_06 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (інший | | після коми) | | | додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_07 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_08 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_09 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_10 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK090_11 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | незавершеного будівництва (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_03 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (статутний | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_04 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (пайовий | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_05 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (додатковий | | після коми) | | | вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_06 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (інший | | після коми) | | | додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_07 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (резервний | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_08 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_09 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (неоплачений | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_10 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK100_11 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_03 | Переоцінка активів: дооцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_04 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_05 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (додатковий | | після коми) | | | вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_06 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_07 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_08 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_09 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_10 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK110_11 | Переоцінка активів: уцінка | Числове | 15 (3 знаки | | | нематеріальних активів (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_03 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_04 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_05 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_06 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_07 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_08 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_09 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_10 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK120_11 | Переоцінка активів: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_03 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_04 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_05 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_06 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_07 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_08 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_09 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_10 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK130_11 | Чистий прибуток (збиток) за звітний | Числове | 15 (3 знаки | | | період (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_03 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_04 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_05 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (додатковий | | після коми) | | | вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_06 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (інший додатковий капітал)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_07 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_08 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_09 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_10 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK140_11 | Розподіл прибутку: виплати власникам | Числове | 15 (3 знаки | | | (дивіденди) (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_03 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_04 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_05 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_06 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_07 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_08 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_09 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_10 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK150_11 | Розподіл прибутку: спрямування | Числове | 15 (3 знаки | | | прибутку до статутного капіталу | | після коми) | | | (разом) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_03 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_04 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_05 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_06 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_07 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_08 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_09 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_10 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK160_11 | Розподіл прибутку: відрахування до | Числове | 15 (3 знаки | | | Резервного капіталу (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_03 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_04 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_05 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_06 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_07 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_08 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_09 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_10 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK170_11 | Розподіл прибутку: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 15.

Структура файла "VK_3.dbf".

Звіт про власний капітал
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_03 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_04 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_05 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_06 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_07 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_08 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_09 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_10 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK180_11 | Внески учасників: внески до капіталу | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_03 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_04 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_05 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_06 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_07 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_08 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_09 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_10 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK190_11 | Внески учасників: погашення | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованості з капіталу (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_03 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_04 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_05 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_06 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_07 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_08 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_09 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_10 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK200_11 | Внески учасників: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_03 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_04 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_05 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (додатковий вкладений | | після коми) | | | капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_06 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_07 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_08 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_09 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_10 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK210_11 | Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове | 15 (3 знаки | | | (часток) (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_03 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_04 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_05 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_06 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_07 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_08 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_09 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_10 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK220_11 | Вилучення капіталу: перепродаж | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_03 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_04 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_05 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_06 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_07 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_08 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_09 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_10 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK230_11 | Вилучення капіталу: анулювання | Числове | 15 (3 знаки | | | викуплених акцій (часток) (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_03 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_04 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_05 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_06 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_07 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_08 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_09 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_10 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK240_11 | Вилучення капіталу: вилучення частки | Числове | 15 (3 знаки | | | в капіталі (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_03 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_04 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_05 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_06 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_07 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_08 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_09 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_10 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK250_11 | Вилучення капіталу: зменшення | Числове | 15 (3 знаки | | | номінальної вартості акцій (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_03 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (статутний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_04 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (пайовий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_05 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_06 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_07 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (резервний капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_08 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_09 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (неоплачений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_10 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків | | після коми) | | | (вилучений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK260_11 | Інші зміни в капіталі: списання | Числове | 15 (3 знаки | | | невідшкодованих збитків (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_03 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_04 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_05 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи | | після коми) | | | (додатковий вкладений капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_06 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи | | після коми) | | | (інший додатковий капітал) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_07 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_08 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи | | після коми) | | | (нерозподілений прибуток) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_09 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_10 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK270_11 | Інші зміни в капіталі: безкоштовно | Числове | 15 (3 знаки | | | отримані активи (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_03 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_04 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_05 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_06 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_07 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_08 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_09 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_10 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK280_11 | Інші зміни в капіталі: вільний рядок | Числове | 15 (3 знаки | | | (разом) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_03 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_04 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_05 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_06 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_07 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_08 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_09 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_10 | Разом змін в капіталі | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK290_11 | Разом змін в капіталі (разом) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_03 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (статутний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_04 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (пайовий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_05 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (додатковий вкладений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_06 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (інший додатковий капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_07 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (резервний капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_08 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (нерозподілений прибуток) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_09 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (неоплачений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_10 | Залишок на кінець року | Числове | 15 (3 знаки | | | (вилучений капітал) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VK300_11 | Залишок на кінець року (разом) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 16.

Структура файла "BM_A.dbf" -

Баланс малого підприємства (актив)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date | Дата складання звіту | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Date1 | Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Найменування емітента | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_obl | Територія (область) | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FV | Форма власності | Текстове | 50 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KFV | Код за КФВ | Числове | 3 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ODU | Орган державного управління | Текстове| 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | SPODU | Код за СПОДУ | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | GNG | Галузь | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ZKGNG | Код за ЗКГНГ | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VED | Вид економічної діяльності | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | KVED | Код за КВЕД | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM_CHISP | Середньооблікова чисельність (чол.) | Числове | 5 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | ADRES | Адреса | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM020_03 | Незавершене будівництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM020_04 | Незавершене будівництво | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM030_03 | Основні засоби: залишкова вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM030_04 | Основні засоби: залишкова вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM031_03 | Основні засоби: первісна вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM031_04 | Основні засоби: первісна вартість | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM032_03 | Основні засоби: знос | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM032_04 | Основні засоби: знос | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM040_03 | Довгострокові фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM040_04 | Довгострокові фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM070_03 | Інші необоротні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM070_04 | Інші необоротні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM080_03 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM080_04 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM100_03 | Виробничі запаси (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM100_04 | Виробничі запаси (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM130_03 | Готова продукція (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM130_04 | Готова продукція (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM160_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: чиста реалізаційна | | після коми) | | | вартість (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM160_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: чиста реалізаційна | | після коми) | | | вартість (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM161_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: первісна вартість | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM161_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: первісна вартість | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM162_03 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: резерв сумнівних | | після коми) | | | боргів (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM162_04 | Дебіторська заборгованість за товари, | Числове | 15 (3 знаки | | | роботи, послуги: резерв сумнівних | | після коми) | | | боргів (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM170_03 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками з бюджетом | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM170_04 | Дебіторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | розрахунками з бюджетом | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM210_03 | Інша поточна дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM210_04 | Інша поточна дебіторська | Числове | 15 (3 знаки | | | заборгованість (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM220_03 | Поточні фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM220_04 | Поточні фінансові інвестиції | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM230_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: у | Числове | 15 (3 знаки | | | національній валюті (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM230_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | Числове | 15 (3 знаки | | | у національній валюті | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM240_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 15 (3 знаки | | | іноземній валюті (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM240_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в | Числове | 15 (3 знаки | | | іноземній валюті (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM250_03 | Інші оборотні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM250_04 | Інші оборотні активи | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM260_03 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM260_04 | Усього за розділом II | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM270_03 | III. Витрати майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM270_04 | III. Витрати майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM280_03 | Баланс: актив (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM280_04 | Баланс: актив (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 17.

Структура файла "BM_P.dbf" -

Баланс малого підприємства (пасив)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM300_03 | Статутний капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM300_04 | Статутний капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM320_03 | Додатковий капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM320_04 | Додатковий капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM340_03 | Резервний капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM340_04 | Резервний капітал (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BP350_03 | Нерозподілений прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (непокритий збиток) (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM350_04 | Нерозподілений прибуток | Числове | 15 (3 знаки | | | (непокритий збиток) | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM360_03 | Неоплачений капітал (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM360_04 | Неоплачений капітал | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM380_03 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM380_04 | Усього за розділом I | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM430_03 | II. Забезпечення наступних витрат і | Числове | 15 (3 знаки | | | цільове фінансування | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM430_04 | II. Забезпечення наступних витрат і | Числове | 15 (3 знаки | | | цільове фінансування | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM480_03 | III. Довгострокові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM480_04 | III. Довгострокові зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM500_03 | Короткострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM500_04 | Короткострокові кредити банків | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM510_03 | Поточна заборгованність за | Числове | 15 (3 знаки | | | довгостроковими зобов'язаннями | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM510_04 | Поточна заборгованність за | Числове | 15 (3 знаки | | | довгостроковими зобов'язаннями | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM530_03 | Кредиторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | товари, роботи, послуги | | після коми) | | | (на початок року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM530_04 | Кредиторська заборгованість за | Числове | 15 (3 знаки | | | товари, роботи, послуги | | після коми) | | | (на кінець періоду) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM550_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з бюджетом (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM550_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з бюджетом (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM570_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | зі страхування (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM570_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | зі страхування (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM580_03 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з оплати праці (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM580_04 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | Числове | 15 (3 знаки | | | з оплати праці (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM610_03 | Інші поточні зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM610_04 | Інші поточні зобов'язання | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM620_03 | Усього за розділом IV | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM620_04 | Усього за розділом IV | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM630_03 | V. Доходи майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на початок року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM630_04 | V. Доходи майбутніх періодів | Числове | 15 (3 знаки | | | (на кінець періоду) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM640_03 | Баланс: пасив (на початок року) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BM640_04 | Баланс: пасив (на кінець періоду) | Числове | 15 (3 знаки | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 18.

Структура файла "BB_A_1.dbf".

Балансовий звіт комерційного банку

(форма N 11-місячна)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_name | Назва банку | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Adres | Адреса | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | VYKON | Прізвище виконавця, телефон | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | DATE1 | Дата виконання звіту | Дата | 8 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_010_2 | Готівкові кошти (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_010_3 | Готівкові кошти (Усього - Звітний | Числове | 15 (0 знаків | | | період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_010_4 | Готівкові кошти (НВ - Резиденти - | Числове | 15 (0 знаків | | | Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_010_5 | Готівкові кошти (ВКВ - Резиденти - | Числове | 15 (0 знаків | | | Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_010_6 | Готівкові кошти (НКВ - Резиденти - | Числове | 15 (0 знаків | | | Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_020_2 | Банківські метали (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_020_3 | Банківські метали | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_020_5 | Банківські метали | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_030_2 | Дорожні та інші чеки (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_030_3 | Дорожні та інші чеки | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_030_5 | Дорожні та інші чеки | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_030_6 | Дорожні та інші чеки | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_040_2 | Кошти в НБУ (на кінець попереднього | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_040_3 | Кошти в НБУ (Усього - Звітний період) | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_040_4 | Кошти в НБУ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_040_5 | Кошти в НБУ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_040_6 | Кошти в НБУ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_050_2 | Казначейські та інші цінні папери, | Числове | 15 (0 знаків | | | що рефінансуються НБУ, та цінні | | після коми) | | | папери, емітовані НБУ: (на кінець | | | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_050_3 | Казначейські та інші цінні папери, | Числове | 15 (0 знаків | | | що рефінансуються НБУ, та цінні | | після коми) | | | папери, емітовані НБУ: | | | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_050_4 | Казначейські та інші цінні папери, | Числове | 15 (0 знаків | | | що рефінансуються НБУ, та цінні | | після коми) | | | папери, емітовані НБУ: | | | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_050_5 | Казначейські та інші цінні папери, | Числове | 15 (0 знаків | | | що рефінансуються НБУ, та цінні | | після коми) | | | папери, емітовані НБУ: | | | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_060_2 | у тому числі цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_060_3 | у тому числі цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_060_4 | у тому числі цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_070_2 | Резерв під знецінення казначейських | Числове | 15 (0 знаків | | | цінних паперів (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_070_3 | Резерв під знецінення казначейських | Числове | 15 (0 знаків | | | цінних паперів | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_070_4 | Резерв під знецінення казначейських | Числове | 15 (0 знаків | | | цінних паперів (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_070_5 | Резерв під знецінення казначейських | Числове | 15 (0 знаків | | | цінних паперів (ВКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_080_2 | Нетто: казначейські цінні папери та | Числове | 15 (0 знаків | | | цінні папери, емітовані НБУ (на | | після коми) | | | кінець попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_080_3 | Нетто: казначейські цінні папери та | Числове | 15 (0 знаків | | | цінні папери, емітовані НБУ | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_080_4 | Нетто: казначейські цінні папери та | Числове | 15 (0 знаків | | | цінні папери, емітовані НБУ | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_080_5 | Нетто: казначейські цінні папери та | Числове | 15 (0 знаків | | | цінні папери, емітовані НБУ | | після коми) | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_2 | Кошти в інших банках (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_3 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_4 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_5 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_6 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_7 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_8 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_090_9 | Кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_2 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_3 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_4 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_5 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (ВКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_6 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (НКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_7 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (НВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_8 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (ВКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_100_9 | Резерв під заборгованість інших | Числове | 15 (0 знаків | | | банків (НКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_2 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_3 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_4 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_5 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_6 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_7 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_8 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_110_9 | Нетто: кошти в інших банках | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_2 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_3 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_4 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (НВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_5 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (ВКВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_6 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (НКВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_7 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (НВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_8 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (ВКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_120_9 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | продаж (НКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_2 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_3 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_4 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_5 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (ВКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_6 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_7 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_8 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (ВКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_130_9 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_2 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_3 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_4 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_5 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (ВКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_6 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_7 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_8 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (ВКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_140_9 | Нетто: цінні папери в портфелі банку | Числове | 15 (0 знаків | | | на продаж (НКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 19.

Структура файла "BB_A_2.dbf".

Балансовий звіт комерційного банку

(форма N 11-місячна)

---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_2 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_3 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_4 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_5 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (ВКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_6 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (НКВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_7 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (НВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_8 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (ВКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_150_9 | Цінні папери в портфелі банку на | Числове | 15 (0 знаків | | | інвестиції (НКВ - Нерезиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_2 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_3 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_4 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_5 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_6 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_7 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_8 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_160_9 | Резерв під знецінення цінних паперів | Числове | 15 (0 знаків | | | на інвестиції | | після коми) | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_2 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_3 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_4 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_5 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_6 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_7 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_8 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_170_9 | Нетто: цінні папери на інвестиції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_2 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_3 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (Усього - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_4 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (НВ - Резиденти - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_5 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (ВКВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_6 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (НКВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_7 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (НВ - | | після коми) | | | Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_8 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (ВКВ - | | після коми) | | | Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_180_9 | Кредити та фінансовий лізинг (оренда),| Числове | 15 (0 знаків | | | які надані клієнтам (НКВ - | | після коми) | | | Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_2 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (на кінець попереднього фінансового | | | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_3 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_4 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_5 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_6 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_7 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_8 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_190_9 | Резерв під кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренду), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_2 | Нетто: кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (на кінець попереднього фінансового | | | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_3 | Нетто: кредити та фінансовий | Числове | 15 (0 знаків | | | лізинг (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_4 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_5 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_6 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_7 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_8 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_200_9 | Нетто: кредити та фінансовий лізинг | Числове | 15 (0 знаків | | | (оренда), які надані клієнтам | | після коми) | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_210_2 | Довгострокові вкладення до | Числове | 15 (0 знаків | | | асоційованих компаній і дочірніх | | після коми) | | | установ (на кінець попереднього | | | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_210_3 | Довгострокові вкладення до | Числове | 15 (0 знаків | | | асоційованих компаній і дочірніх | | після коми) | | | установ (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_210_4 | Довгострокові вкладення до | Числове | 15 (0 знаків | | | асоційованих компаній і дочірніх | | після коми) | | | установ (НВ - Резиденти - Звітний | | | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_210_7 | Довгострокові вкладення до | Числове | 15 (0 знаків | | | асоційованих компаній і дочірніх | | після коми) | | | установ (НВ - Нерезиденти - | | | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_220_2 | Основні засоби та нематеріальні | Числове | 15 (0 знаків | | | активи (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_220_3 | Основні засоби та нематеріальні | Числове | 15 (0 знаків | | | активи (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_220_4 | Основні засоби та нематеріальні | Числове | 15 (0 знаків | | | активи (НВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_230_2 | Зношення основних засобів та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальних активів (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_230_3 | Зношення основних засобів та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальних активів (Усього - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_230_4 | Зношення основних засобів та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальних активів (НВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_240_2 | Нетто: основні засоби та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальні активи (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_240_3 | Нетто: основні засоби та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальні активи (Усього - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_240_4 | Нетто: основні засоби та | Числове | 15 (0 знаків | | | нематеріальні активи (НВ - Резиденти -| | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_2 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_3 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_4 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_5 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_6 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_7 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_8 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_250_9 | Нараховані доходи, до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_2 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_3 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_4 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_5 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_6 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_7 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_8 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_260_9 | Резерви під сумнівну заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | за нарахованими доходами | | після коми) | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_2 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_3 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_4 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_5 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_6 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_7 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_8 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_270_9 | Нетто: нараховані доходи до отримання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_2 | Інші активи (на кінець попереднього | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_3 | Інші активи (Усього - Звітний період) | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_4 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_5 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_6 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_7 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_8 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_280_9 | Інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_2 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (на кінець попереднього фінансового | | | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_3 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_4 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_5 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_6 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_7 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_8 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_290_9 | Резерви під можливі втрати за | Числове | 15 (0 знаків | | | дебіторською та сумнівною | | після коми) | | | дебіторською заборгованістю банку | | | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_2 | Нетто: інші активи (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_3 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_4 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_5 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_6 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_7 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_8 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_300_9 | Нетто: інші активи | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_2 | СУКУПНІ АКТИВИ (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_3 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_4 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_5 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_6 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_7 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_8 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_310_9 | СУКУПНІ АКТИВИ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 20.

Структура файла "BB_P.dbf".

Балансовий звіт комерційного банку

(форма N 11-місячна)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_2 | Кошти банків (на кінець попереднього | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_3 | Кошти банків (Усього - Звітний період)| Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_4 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_5 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_6 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_7 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_8 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_320_9 | Кошти банків | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_2 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_3 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_4 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_5 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_6 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_7 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_8 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_330_9 | Депозити та кредити банків: | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_340_2 | у тому числі кредити, отримані від | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_340_3 | у тому числі кредити, отримані від | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_340_4 | у тому числі кредити, отримані від | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_340_5 | у тому числі кредити, отримані від | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (ВКВ - Резиденти - Звітний період)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_340_6 | у тому числі кредити, отримані від | Числове | 15 (0 знаків | | | НБУ (НКВ - Резиденти - Звітний період)| | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_2 | Кошти клієнтів (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_3 | Кошти клієнтів (Усього - Звітний | Числове | 15 (0 знаків | | | період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_4 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_5 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_6 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_7 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_8 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_350_9 | Кошти клієнтів | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_2 | Інші депозити (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_3 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_4 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_5 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_6 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_7 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_8 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_360_9 | Інші депозити | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_370_2 | Боргові цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | банком (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_370_3 | Боргові цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | банком (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_370_4 | Боргові цінні папери, емітовані | Числове | 15 (0 знаків | | | банком (НВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_380_2 | Кредити, отримані від міжнародних | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансових організацій (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_380_3 | Кредити, отримані від міжнародних | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансових організацій (Усього - | | після коми) | | | Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_380_4 | Кредити, отримані від міжнародних | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансових організацій (НВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_380_5 | Кредити, отримані від міжнародних | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансових організацій (ВКВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_380_6 | Кредити, отримані від міжнародних | Числове | 15 (0 знаків | | | фінансових організацій (НКВ - | | після коми) | | | Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_2 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_3 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_4 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_5 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_6 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_7 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_8 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_390_9 | Субординована заборгованість | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_2 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_3 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_4 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_5 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_6 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_7 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_8 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_400_9 | Нараховані витрати до сплати | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_2 | Інші зобов'язання (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_3 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_4 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_5 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_6 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_7 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_8 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_410_9 | Інші зобов'язання | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_2 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_3 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_4 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_5 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_6 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_7 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_8 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_420_9 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_430_2 | Статутний капітал (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_430_3 | Статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_430_4 | Статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_430_7 | Статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_440_2 | Зареєстрований статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | банку (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_440_3 | Зареєстрований статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | банку (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_440_4 | Зареєстрований статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | банку (НВ - Резиденти - Звітний | | після коми) | | | період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_440_7 | Зареєстрований статутний капітал | Числове | 15 (0 знаків | | | банку | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_450_2 | Несплачений зареєстрований статутний | Числове | 15 (0 знаків | | | капітал банку (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_450_3 | Несплачений зареєстрований статутний | Числове | 15 (0 знаків | | | капітал банку | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_450_4 | Несплачений зареєстрований статутний | Числове | 15 (0 знаків | | | капітал банку | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_450_7 | Несплачений зареєстрований статутний | Числове | 15 (0 знаків | | | капітал банку | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_460_2 | Нетто: сплачений зареєстрований | Числове | 15 (0 знаків | | | статутний капітал банку (на кінець | | після коми) | | | попереднього фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_460_3 | Нетто: сплачений зареєстрований | Числове | 15 (0 знаків | | | статутний капітал банку | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_460_4 | Нетто: сплачений зареєстрований | Числове | 15 (0 знаків | | | статутний капітал банку | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_460_7 | Нетто: сплачений зареєстрований | Числове | 15 (0 знаків | | | статутний капітал банку | | після коми) | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_470_2 | Капіталізовані дивіденди (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_470_3 | Капіталізовані дивіденди | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_470_4 | Капіталізовані дивіденди | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_470_7 | Капіталізовані дивіденди | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_480_2 | Викуплені власні акції (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_480_3 | Викуплені власні акції | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_480_4 | Викуплені власні акції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_480_7 | Викуплені власні акції | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_490_2 | Результат минулих років (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_490_3 | Результат минулих років | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_490_4 | Результат минулих років | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_500_2 | Прибуток минулого року, що очікує | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_500_3 | Прибуток минулого року, що очікує | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_500_4 | Прибуток минулого року, що очікує | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_510_2 | Збитки минулого року, що очікують | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження (на кінець попереднього | | після коми) | | | фінансового року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_510_3 | Збитки минулого року, що очікують | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження | | після коми) | | | (Усього - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_510_4 | Збитки минулого року, що очікують | Числове | 15 (0 знаків | | | затвердження | | після коми) | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_520_2 | Емісійні різниці (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_520_3 | Емісійні різниці | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_520_4 | Емісійні різниці | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_530_2 | Загальні резерви (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_530_3 | Загальні резерви | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_530_4 | Загальні резерви | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_540_2 | Результат поточного року (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_540_3 | Результат поточного року | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_540_4 | Результат поточного року | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_550_2 | СУКУПНИЙ КАПІТАЛ (на кінець | Числове | 15 (0 знаків | | | попереднього фінансового року) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_550_3 | СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_550_4 | СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_550_7 | СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_2 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (на кінець попереднього фінансового | | після коми) | | | року) | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_3 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (Усього - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_4 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_5 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_6 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Резиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_7 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_8 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (ВКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | BB_560_9 | СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ | Числове | 15 (0 знаків | | | (НКВ - Нерезиденти - Звітний період) | | після коми) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 21.

Структура файла "FB.dbf".

Звіт про прибутки та збитки

(форма N 2-КБ)
---------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Nn | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_god | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | Zvit_kv | Порядковий номер звітного кварталу(*) | Числове | 1 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | date1 | Станом на (фінансові результати банку)| Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | name | Назва банку | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | adres | Адреса | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | date | Дата складання звіту | Дата | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | vykon | Виконавець звіту | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | boss | Керівник | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | buhg | Головний бухгалтер | Текстове | 100 | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB006_03 | Доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB060_03 | Процентні доходи: | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB600_03 | Процентні доходи за коштами, | Числове | 15 (0 знаків | | | розміщеними в НБУ | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB601_03 | Процентні доходи за коштами, | Числове | 15 (0 знаків | | | розміщеними в інших банках | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB602_03 | Процентні доходи за кредитами | Числове | 15 (0 знаків | | | суб'єктам господарської діяльності | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB603_03 | Процентні доходи за кредитами органам | Числове | 15 (0 знаків | | | загального державного управління | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB604_03 | Процентні доходи за кредитами | Числове | 15 (0 знаків | | | фізичним особам | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB605_03 | Процентні доходи за цінними паперами | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB609_03 | Інші процентні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB061_03 | Комісійні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB610_03 | Комісійні доходи за операціями з | Числове | 15 (0 знаків | | | банками | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB611_03 | Комісійні доходи за операціями з | Числове | 15 (0 знаків | | | клієнтами | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB062_03 | Результат від торговельних операцій | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB063_03 | Інші банківські операційні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB630_03 | Дивідендний дохід | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB639_03 | Інші банківські операційні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB6397_3 | Штрафи, пені, що отримані за | Числове | 15 (0 знаків | | | банківськими операціями | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB064_03 | Інші небанківські операційні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB649_03 | Інші небанківські операційні доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB6497_3 | Штрафи, пені, що отримані за | Числове | 15 (0 знаків | | | господарськими операціями | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB067_03 | Зменшення резервів | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB671_03 | Повернення списаних активів | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB068_03 | Непередбачені доходи | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB007_06 | Витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB070_06 | Процентні витрати: | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB700_06 | Процентні витрати за коштами, | Числове | 15 (0 знаків | | | отриманими від НБУ | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB701_06 | Процентні витрати за коштами, | Числове | 15 (0 знаків | | | отриманими від інших банків | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB702_06 | Процентні витрати за коштами | Числове | 15 (0 знаків | | | суб'єктів господарської діяльності | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB703_06 | Процентні витрати за коштами бюджету | Числове | 15 (0 знаків | | | та позабюджетних фондів України | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB704_06 | Процентні витрати за коштами фізичних | Числове | 15 (0 знаків | | | осіб | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB705_06 | Процентні витрати за цінними паперами | Числове | 15 (0 знаків | | | власного боргу | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB709_06 | Інші процентні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB071_06 | Комісійні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB710_06 | Комісійні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB073_06 | Інші банківські операційні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB739_06 | Інші банківські операційні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7397_6 | Штрафи, пені, що сплачені за | Числове | 15 (0 знаків | | | банківськими операціями | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB074_06 | Інші небанківські операційні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB740_06 | Витрати на утримання персоналу | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7400_6 | Основна і додаткова заробітна плата | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7401_6 | Внески на державне соціальне | Числове | 15 (0 знаків | | | страхування | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7401A6 | з них: збір на соціальне страхування | Числове | 15 (0 знаків | | | на випадок безробіття | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7402_6 | Інші обов'язкові нарахування на | Числове | 15 (0 знаків | | | заробітну плату | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7403_6 | Матеріальна допомога та інші | Числове | 15 (0 знаків | | | соціальні виплати | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB741_06 | Сплата податків та інших обов'язкових | Числове | 15 (0 знаків | | | платежів, крім податку на прибуток | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7410_6 | Податок на додану вартість | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7411_6 | Податок на землю | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7419_6 | Сплата інших податків та обов'язкових | Числове | 15 (0 знаків | | | платежів, крім податку на прибуток | | після коми) | | | | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB742_06 | Витрати на утримання основних засобів | Числове | 15 (0 знаків | | | та нематеріальних активів | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7420_6 | Витрати на утримання власних основних | Числове | 15 (0 знаків | | | засобів та нематеріальних активів | | після коми) | | | | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7421_6 | Витрати на утримання орендованих | Числове | 15 (0 знаків | | | основних засобів та нематеріальних | | після коми) | | | активів | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7422_6 | Орендні платежі | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7423_6 | Амортизація | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB743_06 | Інші експлуатаційні та господарські | Числове | 15 (0 знаків | | | витрати | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB744_06 | Витрати на телекомунікаціїї | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB745_06 | Супутні небанківські операційні | Числове | 15 (0 знаків | | | витрати | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB749_06 | Інші небанківські операційні витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB7497_6 | Штрафи, пені, що сплачені за | Числове | 15 (0 знаків | | | господарськими операціями | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB077_06 | Відрахування в резерви | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB770_06 | Відрахування в резерви | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB771_06 | Списання безнадійних активів | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB772_06 | Відрахування в резерви під сумнівну | Числове | 15 (0 знаків | | | заборгованість за нарахованими | | після коми) | | | доходами | | | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB078_06 | Непередбачені витрати | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB78D_06 | Прибуток (збиток) до сплати податку | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB079_06 | Податок на прибуток | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | |-----------+---------------------------------------+----------+-----------------| | FB79P_06 | Чистий прибуток (збиток) | Числове | 15 (0 знаків | | | | | після коми) | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 22.

Перелік та коди територій (областей) України
----------------------------------------------------------------------------------------- | Код території | Територія (область) | Код території | Територія (область) | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 01000 | Автономна Республіка Крим | 51000 | Одеська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 05000 | Вінницька область | 53000 | Полтавська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 07000 | Волинська область | 56000 | Рівненська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 12000 | Дніпропетровська область | 59000 | Сумська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 14000 | Донецька область | 61000 | Тернопільська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 18000 | Житомирська область | 63000 | Харківська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 21000 | Закарпатська область | 65000 | Херсонська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 23000 | Запорізька область | 68000 | Хмельницька область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 26000 | Івано-Франківська область | 71000 | Черкаська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 32000 | Київська область | 73000 | Чернівецька область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 35000 | Кіровоградська область | 74000 | Чернігівська область | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 44000 | Луганська область | 80000 | м. Київ | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 46000 | Львівська область | 85000 | м. Севастополь | |---------------+---------------------------+---------------+---------------------------| | 48000 | Миколаївська область | | | -----------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: