open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.09.2008 N 530

Про затвердження рішення

Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.02 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 18.09.08 N 30, додається) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 08.11.2007 серії АВ 386499,
виданої на провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
ТОВ "УКРМОРТРАНССЕРВІС" (ідентифікаційний код 32834737,
місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, пров. Успенський, 3/5,
кв. 28), на підставі Акта про встановлення факту неподання
в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених
в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
1.2. анулювання ліцензії МОЗ від 22.02.2006 серії
АВ N 049532, виданої на провадження господарської діяльності
з медичної практики приватному підприємству "ГОЛУБКА"
(ідентифікаційний код 26209476, місцезнаходження юридичної особи:
м. Одеса, вул. Балківська, 106), на підставі заяви про анулювання
ліцензії, поданої ліцензіатом;
1.3. видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
приватному підприємству "АГРОЗАХИСТ-СОФ" (ідентифікаційний код
33568473, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,
вул. Качалова, 31-а, кім. 50);
1.4. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до протоколу);
1.5. відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до протоколу);
1.6. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до протоколу);
1.7. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до протоколу);
1.8. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до протоколу);
1.9. видачі дубліката ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 6 додатка 1 до протоколу);
1.10. анулювання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата (Перелік 7
додатка 1 до протоколу);
1.11. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до протоколу);
1.12. залишення заяви на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів без розгляду (Перелік 1 додатка 3 до протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

18.09.2008 N 530

ПРОТОКОЛ N 30

засідання Ліцензійної комісії

МОЗ України

18.09.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Банчук М.В., Шпак І.В., Пономаренко А.М., Коновалова Л.М.,
Григорович В.Р., Гарник Т.П., Зозовська Л.П. Запрошені голови комісії по перевірці: Каштальян М.М.,
Квочина О.І.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
приватним підприємством "АГРОЗАХИСТ-СОФ".
2. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
товариством з обмеженою відповідальністю "УКРМОРТРАНССЕРВІС".
3. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) приватним підприємством "ГОЛУБКА".
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Стельмахом І.М.
5. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ про
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Безсмертною В.М.
6. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
приватним підприємством "ДП Українська дезінфекційна компанія".
7. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ДП "Агро-Контроль".
8. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
9. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
10. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали:
Каштальян М.М. - головного спеціаліста відділу
нормативно-правового регулювання Департаменту контролю якості
медичних і фармацевтичних послуг, голову комісії по перевірці: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
22.08.2008 р. N 293-Адм "Про перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності" та на виконання наказу МОЗ
України від 07.07.2008 N 235 "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" комісією МОЗ (голова Каштальян М.М.) була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ) приватним
підприємством "АГРОЗАХИСТ-СОФ" (ідентифікаційний код 33568473,
місцезнаходження та місце провадження діяльності юридичної особи:
м. Одеса, вул. Качалова, 31-а, кім. 50). Ліцензія
від 14.09.2007 року серії АВ N 367753 видана МОЗ України на
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт. Перевіркою встановлено, що в висновку СЕС про відповідність
наявних приміщень, матеріально-технічної бази та кваліфікації
персоналу вимогам санітарних норм і правил у частині організації
та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
та кваліфікації персоналу від 10.09.2007 р. N 3-6/3442, поданому
для отримання ліцензії за місцем провадження діяльності: м. Одеса,
вул. Качалова, 31-а, кім. 50, не зазначена фактична адреса місця
провадження діяльності (м. Одеса, вул. Варненська, 27-а та
м. Одеса, пров. Нечипуренка 13/7), що є порушенням п.2.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт
на об'єктах ветеринарного контролю) ( z0190-01 ), затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я
України від 16 лютого 2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ) (далі -
Ліцензійні умови). Директором ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ" Абрамочкіною С.І. надані
пояснення щодо подання до обласної СЕС повного пакета документів,
включаючи і адреси провадження діяльності в м. Одеса:
вул. Варненська, 27-а та пров. Нечипуренка, 13/7. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про видачу приватному підприємству "АГРОЗАХИСТ-СОФ"
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
щодо подання до Ліцензійної комісії МОЗ висновку СЕС про
відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази та
кваліфікації персоналу вимогам санітарних норм і правил у частині
організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу з зазначенням адрес
провадження діяльності підприємством.
Слухали:
Каштальян М.М.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
22.08.2008 р. N 293-Адм "Про перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності" щодо звернення прокуратури
Одеської області від 17.07.2008 N 08/1-2686-07 комісією МОЗ
(голова Каштальян М.М.) була проведена позапланова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
( z0190-01 ) ТОВ "УКРМОРТРАНССЕРВІС" (ідентифікаційний код
32834737, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,
пров. Успенський, 3/5, кв. 28, місце провадження діяльності:
м. Одеса, пров. Успенський, 3/5, кв. 28). Ліцензія
від 08.11.2007 року серії АВ N 386499 видана МОЗ України на
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт. При проведенні перевірки комісією МОЗ України встановлено, що
за зазначеним у документах для отримання ліцензії місцем
провадження діяльності (м. Одеса, пров. Успенський, 3/5, кв. 28)
ТОВ "УКРМОРТРАНССЕРВІС" не виявлено. Зазначене приміщення
розташоване в житловому будинку. Двері зачинені. Вивіски з назвою
товариства немає. Зі слів сусідів було з'ясовано, що за зазначеною
адресою ніякої юридичної особи немає. Повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії в установлений строк
ліцензіатом до Ліцензійної комісії подано не було (порушення
ст.17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). В результаті чого комісією був складений Акт про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії від 08.11.2007 р. серії
АВ N 386499, виданої МОЗ ТОВ "УКРМОРТРАНССЕРВІС" на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт, на підставі Акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Каштальян М.М.: На підставі наказу МОЗ України від 22.08.2008 р. N 293-Адм
"Про перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності" комісією МОЗ (голова Каштальян М.М.)
була проведена позапланова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним підприємством "ГОЛУБКА" (ідентифікаційний
код 26209476, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,
вул. Банківська, 106, місце провадження діяльності: м. Одеса,
вул. Княжеська, 28/29). Ліцензія від 22.02.2006 року серії
АВ N 049532 видана МОЗ України на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальностями: терапія,
рефлексотерапія. На момент перевірки комісією встановлено, що 08.09.2008 р. до
початку перевірки директором Рисс Ю.В. була направлена до
Ліцензійної комісії МОЗ України заява про анулювання ліцензії
приватного підприємства "Голубка", за власним бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії від 22.02.2006 року серії
АВ N 049532, виданої приватному підприємству "Голубка" на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі заяви ліцензіата про анулювання ліцензії (стаття 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Квочину О.І. - головного спеціаліста відділу ліцензування та
метрології Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних
послуг, голову комісії по перевірці: На виконання наказу МОЗ України від 07.07.2008 N 235 "Про
затвердження плану перевірок на III квартал 2008 року" комісією
МОЗ з 8 по 12 вересня 2008 р. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Стельмахом І.М. (ідентифікаційний номер 2453217450), місце
проживання фізичної особи: Рівненська обл., Березнівський р-н,
м. Березне, пров. Селецький, 8, місце провадження діяльності:
м. Київ, вул. Шевцова, 1, кім. 17), який здійснює медичну
діяльність за ліцензією МОЗ від 22.02.2006 серії АВ N 049158, за
спеціальністю "ортопедія і травматологія". Перевіркою встановлено наступне. При виїзді членів комісії за адресою: м. Київ, вул. Шевцова,
1, кім. 17, було з'ясовано, що ліцензіат знаходиться у відпустці
до 30 жовтня 2008 р., про що свідчить об'ява на дверях кабінету
лікаря Стельмаха І.М. Також цю інформацію підтвердили працівники
підприємства "Пластмаш", на території якого орендує кабінет
Стельмах І.М. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про проведення повторної перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Стельмахом І.М.
в першому кварталі 2009 року.
Слухали: Квочину О.І.: На виконання наказу МОЗ України від 22.08.2008 р. N 295-Адм.
комісією МОЗ з 8 по 12 вересня 2008 року була здійснена перевірка
виконання розпорядження МОЗ від 20.03.2008 N 21.20.23/61-р про
усунення порушень додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною
особою - підприємцем Бессмертною В.М., яке було видане ліцензіату
в результаті проведеної комісією МОЗ позапланової перевірки
в березні поточного року. Комісією по перевірці встановлено, що фізичною особою -
підприємцем Бессмертною В.М. розпорядження МОЗ від 20.03.2008
N 21.20.23/61-р про усунення порушень додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) виконане. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії зазначену
інформацію прийнято до уваги.
Слухали:
Квочину О.І.: На виконання наказу МОЗ України від 07.07.2008 N 235 "Про
затвердження плану перевірок на III квартал 2008 року", комісією
МОЗ з 8 по 12 вересня 2008 р. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
( z0190-01 ) приватним підприємством "ДП Українська дезінфекційна
компанія" (ідентифікаційний код 33547097), місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 15), яке здійснює
зазначену діяльність за ліцензією МОЗ України від 20.07.2005 р.
серії АБ N 202848. Перевірка проводилась у присутності директора підприємства
Рєзніка О.В., який призначений на посаду з 04.11.2005 р., про що
до закінчення перевірки повідомлено Ліцензійну комісію МОЗ
України. Перевіркою встановлено наступне. Комісії не був наданий журнал реєстрації перевірок, що є
порушенням частини 12 статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та п.5.2 Порядку контролю за додержання Ліцензійних
умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі
охорони здоров'я, що ліцензуються, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ). До закінчення перевірки зазначений журнал було надано,
в якому голова комісії зробила відповідний запис. Перевіркою встановлено також, що на підприємстві відсутні
оригінали медичних книжок ( z0210-98 ) встановленої форми, що є
порушенням наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. N 246 ( z0846-07 )
"Про затвердження порядку проведення медоглядів працівників певних
категорій". Відсутні посвідчення на право роботи, пов'язаної
з транспортування, застосуванням, зберіганням та застосуванням
пестицидів та агрохімікатів, що є порушенням постанови Кабінету
Міністрів України від 18.09.95 р. N 746 ( 746-95-п ) "Про
затвердження Порядку одержання допуску посвідчення на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, застосуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидів та агрохімікатів". Відсутній наказ про забезпечення працівників, зайнятих на
шкідливих умовах праці, спецхарчуванням, що є порушенням вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290
( 1290-97-п ) "Порядок видачі спецхарчування". До кінця перевірки всі зазначені недоліки були усунуті,
необхідні документи надані членам комісії. Членами Ліцензійної комісії зазначену інформацію прийнято до
уваги.
Слухали:
Квочину О.І.: На виконання наказу МОЗ України від 22.08.2008 р. N 295-Адм.
щодо звернення прокуратури Одеської області від 17.07.2008
N 08/1-2686-07 комісією МОЗ з 8 по 12 вересня 2008 р. було
проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ) дочірнім
підприємством "АГРО-КОНТРОЛЬ" (ідентифікаційний код 31090890,
місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, проспект Визволителів,
1), яке здійснює діяльність за ліцензією МОЗ від 14.07.2006 серії
АВ N 155583. Перевірка проводилась у присутності генерального директора
підприємства Герасименка М.В., який призначений на посаду
з 04.11.2005 р., про що до закінчення перевірки повідомлено
Ліцензійну комісію МОЗ України. Перевіркою встановлено наступне. Комісії було надано журнал реєстрації перевірок, відповідно
до чого голова комісії зробила запис, як це вимагає частина 12
стаття 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та п.5.2
Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що
ліцензуються, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства
охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ). Безпосередньо роботи щодо основних напрямків діяльності
підприємства виконуються працівниками (бригадами), які
територіальне розташовані в таких регіонах: Чернігів, Конотоп,
Яготин, Житомир, Козятин, Жмеринка, Вінниця, Хмельницький
(Південно-західна залізниця), Полтава, Харків, Суми, (Південна
залізниця), Одеса, Миколаїв, Ізмаїл, Знам'янка, Помічна, Гайворон,
Березівка (Одеська залізниця). Підприємство орендує складське приміщення для зберігання
дезінфікуючих засобів, яке знаходиться за адресою: м. Одеса,
вул. Хімічна, 1/22. Слід зазначити, що у зв'язку з відсутністю в документах,
наданих підприємством до МОЗ для отримання ліцензії адреси
розташованих складських приміщень (м. Одеса, вул. Хімічна, 1/22),
комісії не вдалося перевірити стан матеріально-технічної бази
підприємства під час здійснення позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
( z0189-01 ). У зв'язку з зазначеним Департамент контролю якості медичних і
фармацевтичних послуг звернувся до Державної
санітарно-епідеміологічної станції на Південно-Західній залізниці
(м. Київ, вул. Стадіонна, 6-а), яка надавала висновок ДП
"Агроконтроль" для отримання ліцензії, з проханням здійснити
перевірку матеріально-технічної бази зазначених приміщень та
надати до МОЗ України до 29.09.2008 р. результати перевірки. При перевірці встановлено також, що на підприємстві відсутні
оригінали медичних книжок ( z0210-98 ) встановленої форми
(зберігаються лише копії), що є порушенням вимог наказу МОЗ
України від 21.05.2007 р. N 246 ( z0846-07 ) "Про затвердження
Порядку проведення медоглядів працівників певних категорій". Відсутні посвідчення на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, застосуванням, зберіганням та застосуванням
пестицидів та агрохімікатів, що є порушенням вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 р. N 746 ( 746-95-п )
"Про затвердження Порядку одержання допуску посвідчення на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, застосуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидів та агрохімікатів". Відсутній наказ про забезпечення працівників, зайнятих на
шкідливих умовах праці, спецхарчуванням, що є порушенням постанови
Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. N 1290 ( 1290-97-п )
"Порядок видачі спецхарчування". До кінця перевірки всі зазначені недоліки усунуті, необхідні
документи надані членам комісії. Членами Ліцензійної комісії зазначену інформацію прийнято до
уваги.
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 49 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 15 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 8 суб'єктів господарювання (Перелік 4
додатка 1); - видати копії ліцензій 2 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1); - видати дублікат ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 6 додатка 1); - анулювати ліцензію 1 суб'єкта господарювання (Перелік 7
додатка 1).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяви суб'єкта господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності щодо провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяви та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії,
заступник Голови
Ліцензійної комісії М.В.Банчук
Секретар
Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Полтавська обласна психіатрична лікарня N 2 "СНІТИНО"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Снітино Ідентифікаційний код: 01999081 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, психіатрія, наркологія, стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична
статистика за місцем провадження діяльності Полтавська обл., Лубенський р-н, село Снітино Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/03-М
2 Делістьянова Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Шевченка, 51, кв. 27 Ідентифікаційний код: 2466221445 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 11-а Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/04-М
3 Лубенський обласний шкірно-венерологічний диспансер
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська,
161 Ідентифікаційний код: 26434977 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, організація
і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа,
сестринська справа, медична статистика за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 161 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/05-М
4 Андрійчук Василь Богданович
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 185,
кв. 29 Ідентифікаційний код: 2849015396 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Херсон, вул. Кримська, 138 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/08-М
5 Гаврилко Андрій Орестович
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,
5, кв. 19 Ідентифікаційний код: 2497513838 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча ортопедія і
травматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Відродження, 2 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/11-М
6 Приватне підприємство "ІНТЕРКЛІНІК-ОД"
Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 72 Ідентифікаційний код: 34599764 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, наркологія, медична
психологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Лінія 42, 10-а Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/13-М
7 Комунальний заклад Новоселицька амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
село Новоселиця, вул. Борканюка, 15 Ідентифікаційний код: 25435673 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, стоматологія, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Новоселиця,
вул. Борканюка, 15 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/15-М
8 Усть-Чорнянська міська лікарня
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Усть-Чорна, вул. Верховинська, 133 Ідентифікаційний код: 25437755 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, організація і управління
охороною здоров'я, педіатрія, рентгенологія, стоматологія,
терапія, неврологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія,
стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Усть-Чорна,
вул. Верховинська, 133 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/16-М
9 Комунальний заклад Дулівська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
село Дулово, вул. Вайди, 115 Ідентифікаційний код: 34687860 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Дулово, вул. Вайди,
115 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/17-М
10 Глибокопотіцька амбулаторія загальної практики сімейної
медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с. Глибокий Потік, вул. Центральна, 78 Ідентифікаційний код: 32927139 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Глибокий Потік,
вул. Центральна, 78 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/19-М
11 Нижньо-Апшанська дільнична лікарня
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нижня
Апша, вул. Леніна, 165 Ідентифікаційний код: 25438281 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
педіатрія, рентгенологія, терапія, організація і управління
охороною здоров'я, стоматологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа;
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, рентгенологія,
стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нижня Апша,
вул. Леніна, 165-а Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/20-М
12 Комунальний заклад Великоугольська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
село Велика Уголька, вул. Центральна, 50 Ідентифікаційний код: 34447599 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Велика Уголька,
вул. Центральна, 50 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/21-М
13 Новобарівська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с. Новобарово, вул. Рущака, 134 Ідентифікаційний код: 33353395 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Новобарово,
вул. Рущака, 134 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/22-М
14 Вонігівська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н,
с. Вонігово, вул. Леніна, 236 Ідентифікаційний код: 26464777 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Вонігово,
вул. Леніна, 236 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/23-М
15 Руськополівська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
село Руське поле, вул. Леніна, 170 Ідентифікаційний код: 25438594 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Руське Поле,
вул. Леніна, 170 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/24-М
16 Углянська сільська дільнична лікарня
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Угля,
вул. Леніна, 14 Ідентифікаційний код: 25438401 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна
діагностика, організація і управління охороною здоров'я,
педіатрія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія,
функціональна діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна
справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, медична статистика,
стоматологія, рентгенологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Угля, вул. Леніна, 14 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/26-М
17 Приватне підприємство "ШІК. МЕДДІАГНОСТИКА"
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Дюміна,
60 Ідентифікаційний код: 36096792 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рентгенологія, ультразвукова
діагностика, терапія, отоларингологія, хірургія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, ендоскопія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 23 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/30-М
18 Кириченко Інна Миколаївна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 8, кв. 75 Ідентифікаційний код: 2462007543 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 3 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/31-М
19 Гончар Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Красносілка, вул. Горького, 7 Ідентифікаційний код: 2928204451 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. 50-річчя Жовтня, 10/1 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/33-М
20 Вечеренко Євген Анатолійович
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 123, кв. 13 Ідентифікаційний код: 2324205157 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Горького, 123, кв. 13 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/01-М
21 Андрєєва Лариса Іванівна
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Оглобіна, 8-а, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2365100461 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Лівобережна, 37 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/04-М
22 Товариство з обмеженою відповідальністю
"АГРОТЕХСЕРВІС-МЕНА"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена,
вул. 8 Березня, 22 Ідентифікаційний код: 318794968 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. 8 Березня, 22 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/05-М
23 Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів
Державної прикордонної служби України (військова частина 9930)
Місцезнаходження: м. Черкаси, смт Оршанець Ідентифікаційний код: 14321512 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, інфекційні
хвороби, епідеміологія, неврологія, отоларингологія,
рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, терапія,
хірургія, стоматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Черкаси, смт Оршанець Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/07-М
24 Приватне підприємство "МЕД-ДАР"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Козятинський р-н,
м. Козятин, пров. Кондрацького, 2-а Ідентифікаційний код: 35814802 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, підліткова терапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
провулок Кондрацького, 2-а Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/08-М
25 Дежніков Олег Олексійович
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Комарова, 30-а, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2912119055 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Чернівці, вул. Стасюка, 26 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/09-М
26 Нєнкова Олександра Феліксівна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Газети Правда, 9, кв. 43 Ідентифікаційний код: 2366112264 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Суми, вул. Горького, 39 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/10-М
27 Щуровський Володимир Дмитрович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Козівський р-н,
село Дмухівці, вул. Підлісна, 9 Ідентифікаційний код: 2529319175 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 8 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/11-М
28 Арбузинська виправна колонія N 83 управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській
області
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Арбузинський р-н,
смт Костянтинівка, вул. Дзержинського, 1 Ідентифікаційний код: 08564038 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, психіатрія, наркологія, стоматологія,
рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, медико-профілактична справа,
лабораторна справа (клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Костянтинівка,
вул. Дзержинського, 1 Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/13-М
29 Київський міський Палац ветеранів
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 55 літ. В Ідентифікаційний код: 23731686 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, ультразвукова
діагностика, неврологія, психотерапія, стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа (невідкладні стани), медико-профілактична справа,
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Бастіонна, 11 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/01-М
30 Комунальний заклад "Вінницька обласна клінічна дитяча
інспекційна лікарня"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Київська, 68 Ідентифікаційний код: 34004453 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитячі інфекційні хвороби,
дитяча анестезіологія, дитяча отоларингологія, клінічна
лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Київська, 68 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/02-М
31 Приватне підприємство медичний центр "АЙБОЛИТЬ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н,
м. Радивілів, вул. О. Невського, 7, кв. 38 Ідентифікаційний код: 35882893 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, неонатологія,
акушерство і гінекологія, алергологія, імунологія, гематологія,
гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, ревматологія,
кардіологія, терапія, нефрологія, неврологія, офтальмологія,
отоларингологія, ультразвукова діагностика, народна та
нетрадиційна медицина, психіатрія, сексопатологія, хірургія,
онкохірургія, судинна хірургія, хірургія серця і магістральних
судин, урологія, дитяча хірургія, ортопедія і травматологія,
онкологія, наркологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів,
вул. О. Невського, 7 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/04-М
32 Комунальний заклад Маріупольської міської ради "Міська
лікарня N 10"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Пашковського, 4 Ідентифікаційний код: 24159656 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
геріатрія, дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика,
рефлексотерапія, наркологія, терапія, урологія, фізіотерапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Пашковського, 4 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/05-М
33 Приватне підприємство "Регіональний науково-учбовий центр"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Гагаріна, 33, кв. 26 Ідентифікаційний код: 35284601 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психофізіологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. С. Маркова, 8 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/06-М
34 Приватне підприємство "Стоматологічна клініка Нагірного"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бережанський р-н,
м. Бережани, вул. Тернопільська, 2 Ідентифікаційний код: 35999872 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортодонтія, рентгенологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани,
вул. Тернопільська, 2 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/07-М
35 Сухомлинов Володимир Михайлович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Парашутна, 12 Ідентифікаційний код: 2333208994 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Парашутна, 12 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/09-М
36 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-КОСМЕД"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Сорок років
Рад. України, 66 Ідентифікаційний код: 32860835 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча
алергологія, дитяча дерматовенерологія, дієтологія,
ендокринологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
неврологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, народна
та нетрадиційна медицина, онкологія, нефрологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
проктологія, психотерапія, сексопатологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, акушерська справа за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Артема, 6 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/10-М
37 Казанківська виправна колонія управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській
області (N 93)
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Казанківський р-н,
селище Новоданилівка (Новоданилівська с/р) Ідентифікаційний код: 08564044 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, психіатрія, наркологія, стоматологія,
рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, медико-профілактична справа,
лабораторна справа (клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., Казанківський р-н, селище Новоданилівка
(Новоданилівська с/р) Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/11-М
38 "Снігурівська виправна колонія N 5"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Снігурівський р-н,
с. Центральне Ідентифікаційний код: 08594654 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, бактеріологія, дерматовенерологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія,
пульмонологія, терапія, стоматологія, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургія, лікувальна фізкультура; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа,
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична
статистика за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Центральне Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/12-М
39 Спєвакова Евеліна Геннадіївна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Полярна, 8-Е, кв. 65 Ідентифікаційний код: 3062110902 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Полярна, 8-е Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/01-М
40 Косяк Ігор Валентинович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Віньковецький р-н,
село Осламів, вул. Київська, 56 Ідентифікаційний код: 3109009014 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт Віньківці, вул. Лесі
Українки, 15 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/02-М
41 Журба Наталія Олегівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Куліша, 9, кв. 26 Ідентифікаційний код: 2281520181 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе,
вул. Фестивальна, 6 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/07-М
42 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
авторського протезування "КІАДЕНТ"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Тираспольська, 12, офіс 3 Ідентифікаційний код: 35991983 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
справа, стоматологія, ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Тираспольська, 12, офіс 3 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/09-М
43 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
"ТЕСТКЛІНІК"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Руставелі, 2, кв. 12 Ідентифікаційний код: 35856549 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, терапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Фрунзе, 5 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/10-М
44 Волкова Вікторія Вікторівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Червоного Льотчика, 53 Ідентифікаційний код: 2363601509 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна
стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Державінська, 38 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/11-М
45 Савві Олена Леонардівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, 71, кв. 54 Ідентифікаційний код: 2318801002 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Маяковського, 8 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/12-М
46 Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА ЗДОРОВ'Я"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Лазаренка, 61 Ідентифікаційний код: 35485078 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, ендокринологія, терапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Лазаренка, 61 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/13-М
47 Біндюгін Олексій Юрійович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Оренбурзька, 22 Ідентифікаційний код: 2791012998 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортодонтія за місцем провадження діяльності м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 4, прим. 63 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/15-М
48 Сушко Галина Юріївна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Райдужна, 29, кв. 22 Ідентифікаційний код: 2505801186 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, пр-т Ю. Гагаріна, 18 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/17-М
49 Скляров Петро Семенович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 87, кв. 209 Ідентифікаційний код: 2240014070 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 73, кв. 5 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/20-М
Всього: 49 справ.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 2

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про відмову

у видачі ліцензій та копій ліцензій

на провадження господарської діяльності

з медичної практики

1 Кричівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с. Кричово, вул. Центральна, 106 Ідентифікаційний код: 34687965 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/25-М
2 Терещенко Олена Петрівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Молодіжна, 7, кв. 3 Ідентифікаційний код: 3089105082 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутній документ, що підтверджує стаж
роботи за останні 5 років Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/03-М
Всього: 2 справи.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 3

суб'єктів підприємницької діяльності,

заяви яких про видачу ліцензії на провадження

господарської діяльності з медичної практики

залишені без розгляду

1 Гіда Золтан
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Баленка, 7, кв. 16 Ідентифікаційний код: 2973418252 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
в п.2.3 (щодо розміщення приміщення (цокольне чи 2-й поверх)
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/01-М
2 Тітаренко Олександр Іванович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Баяна, 8, кв. 225 Ідентифікаційний код: 2350807691 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
в п.2.3 (щодо розміщення приміщення (цокольне чи 4-й поверх)
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів,
утому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/02-М
3 Школа Ольга Миколаївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Красіна, 21, кв. 62 Ідентифікаційний код: 2090915969 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
в п.2.3 (щодо розміщення приміщення (цокольне чи 4-й поверх)
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів,
у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/06-М
4 Приватне підприємство "АСПЕКТ-2008"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Московська, 37, кв. 64 Ідентифікаційний код: 35642349 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: п.1.5 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) заповнений неналежно; у пункті 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не зазначені номер та дата наказу про призначення керівника
медичного закладу Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/07-М
5 Приватне підприємство "Стелс-Віта"
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 43 Ідентифікаційний код: 35686999 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо призначення головного лікаря між п.1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та наказом про його призначення від 04.02.2008 р. Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/09-М
6 Генічеська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н,
м. Генічеськ, проспект Миру, 130 Ідентифікаційний код: 02003971 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік лікарських спеціальностей
в заяві, довідці про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ ( z1304-07 )
та висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики (висновок СЕС) не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 )
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; у висновку
СЕС та заяві не зазначені спеціальності молодших спеціалістів з
медичною освітою; номенклатура молодших спеціалістів з медичною
освітою в довідці про стан МТБ не відповідає вимогам наказу МОЗ
України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою" Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/12-М
7 Зайцева Марія Андріївна
Місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Золіна,
128 Ідентифікаційний код: 2205251240 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
проживання між свідоцтвом про державну реєстрацію, заявою,
висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, і
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка
МТБ, форма якої затверджена наказом МОЗ від 07.11.2007 N 688
( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів"; п.1.1 довідки МТБ не заповнений відповідно до
затвердженої форми; пункти 1.3 та 1.6 довідки МТБ не відповідають
вимогам зазначеного наказу (не заповнюються для фізичної особи) Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/14-М
8 Комунальний заклад Чумалівська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с. Чумальово, вул. Центральна, 112 Ідентифікаційний код: 25438239 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність переліку
лікарських спеціальностей в поданих документах Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/18-М
9 Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВА ВІТА - ЖИВА
ВОДА"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Городоцький р-н,
смт Сатанів, вул. Курортна, 19 Ідентифікаційний код: 35541322 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: невідповідність ДБН В 2.2-10-2001
( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я" (санаторій не може
розташовуватись в цокольному приміщенні), зазначених у п.2.3
довідки про стан матеріально-технічної бази ( z1304-07 ) суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/28-М
10 Ісаєва Ольга Вікторівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гмирі,
69, кв. 84 Ідентифікаційний код: 1969716207 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
між датою реєстрації довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан
МТБ) та датою її складання (п.6.1); пункти 1.3, 1.4, 1.5 довідки
про стан МТБ не відповідають вимогам наказу МОЗ України від
07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів,
у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики, переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/02-М
11 Державний заклад "Лінійна амбулаторія станції
Білгород-Дністровський ДП "Одеська залізниця"
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Дзержинського, 82 Ідентифікаційний код: 01111183 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві не зазначено підстави
переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами юридичної адреси Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/04-М
12 Шустова Валентина Василівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Ціолковського, 32, кв. 21 Ідентифікаційний код: 2069008026 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: розбіжність відомостей в п.2.3
(щодо розміщення приміщення (цокольне чи 2 поверх) довідки про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ); трудова книжка засвідчена не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/05-М
13 Приватне підприємство "МАКСДЕНТ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 17-б, кв. 18 Ідентифікаційний код: 34182014 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики від 27.03.2008 зазначена лікарська спеціальність
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385
( z0892-02 ) "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я"; виявлена розбіжність переліку лікарських спеціальностей
та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою
у поданих документах Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/06-М
14 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДДІАГНОСТИКА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Багговутівська, 1, корпус 9 Ідентифікаційний код: 33642986 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог (невірно зазначений ідентифікаційний код) Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/08-М
15 Михайловський Олександр Борисович
Місцезнаходження: м. Київ, просп. Гагаріна, 12/1, кв. 37 Ідентифікаційний код: 2356600771 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: лікарські спеціальності у
висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики не відповідають номенклатурі
лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/16-М
Всього: 15 справ.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 4

суб'єктів господарської діяльності, за

заявами яких прийнято рішення про переоформлення

ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганська
зубоврачувальна лабораторія"
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв-л Волкова, 3-а Ідентифікаційний код: 33241236 Переоформити ліцензію АБ N 216088 від 28.01.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності та зміною найменування юридичної
особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю зубний технік,
дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія терміном дії
з 18.09.2008 по 28.01.2010 Ліцензію АБ N 216088 від 28.01.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/10-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральна аптека"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н,
м. Костопіль, вул. 8 Березня, 2 Ідентифікаційний код: 30715705 Переоформити ліцензію АВ N 367174 від 03.08.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
офтальмологія, дерматовенерологія, акушерство і гінекологія,
неврологія, офтальмологія, терапія, дерматовенерологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною; з освітою:
сестринська справа терміном дії з 18.09.2008 по 03.08.2012 Ліцензію АВ N 367174 від 03.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/32-М
3 Хмельницька міська лікарня
Місцезнаходження: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 Ідентифікаційний код: 02774384 Переоформити ліцензію АВ N 348483 від 22.06.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю гастроентерологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура,
отоларингологія, пульмонологія, медицина невідкладних станів,
ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, хірургія, функціональна
діагностика, фізіотерапія, неврологія, акушерство і гінекологія,
ортопедія і травматологія, алергологія, гематологія, дієтологія,
імунологія, нейрохірургія, нефрологія, проктологія,
сексопатологія, стоматологія, трансфузіологія, фтизіатрія,
офтальмологія, психотерапія, судинна хірургія терміном дії
з 18.09.2008 по 22.06.2012 Ліцензію АВ N 348483 від 22.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/06-М
4 Приватне підприємство "Стоматологічна клініка Дента-К"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н,
м. Баштанка, вул. Полтавська, 35, кв. 1 Ідентифікаційний код: 34703625 Переоформити ліцензію АВ N 317965 від 02.03.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
дитяча стоматологія терміном дії з 18.09.2008 по 02.03.2012 Ліцензію АВ N 317965 від 02.03.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/12-М
5 Державний заклад "Відділкова лікарня станції імені Тараса
Шевченка ДП "Одеська залізниця"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева, 1 Ідентифікаційний код: 01111115 Переоформити ліцензію АВ N 367773 від 31.08.2007 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія,
гастроентерологія, акушерство і гінекологія, ендокринологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних
станів, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, психіатрія, терапія, підліткова терапія, фтизіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, судинна хірургія, дитяча
стоматологія, ортопедична стоматологія, дерматовенерологія
терміном дії з 18.09.2008 по 27.01.2011 Ліцензію АВ N 367773 від 31.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/03-М
6 Чепель Жанна Анатоліївна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Сорок років
Рад. України, 82, кв. 75 Ідентифікаційний код: 2404203741 Переоформити ліцензію АБ N 299765 від 26.12.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія,
ультразвукова діагностика терміном дії з 18.09.2008 по 26.12.2010 Ліцензію АБ N 299765 від 26.12.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/08-М
7 Санаторій ім. А.П. Чехова Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, вул. Халтуріна, 28 Ідентифікаційний код: 01995982 Переоформити ліцензію АБ N 299080 від 22.11.2005 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія,
пульмонологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, стоматологія, медицина невідкладних
станів, організація і управління охороною здоров'я, терапія,
фізіотерапія, функціональна діагностика терміном дії з 18.09.2008
по 22.11.2010 Ліцензію АБ N 299080 від 22.11.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.09.2007 N 1709/14-М
8 Липовецька центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н,
м. Липовець, вул. Пирогова, 9 Ідентифікаційний код: 01982577 Переоформити ліцензію АВ N 155817 від 30.06.2006 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гематологія,
дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія,
дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитячі
інфекційні хвороби, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
медицина невідкладних станів, рефлексотерапія, психіатрія,
загальна практика - сімейна медицина, наркологія, неврологія,
неонатологія, ортопедія і травматологія, організація і управління
охороною здоров'я, онкологія, отоларингологія, офтальмологія,
ортопедична стоматологія, педіатрія, пульмонологія, підліткова
терапія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
фтизіатрія, хірургія, медична сестра з дієтичного харчування,
медична сестра з лікувальної фізкультури, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії терміном дії з 18.09.2008 по
30.06.2011 Ліцензію АВ N 155817 від 30.06.2006 визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/18-М
Всього: 8 справ.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 5

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

копій ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Діла"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Головка, 6, кв. 6 Ідентифікаційний код: 25587390 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, лаборант з бактеріології, генетика лабораторна, генетика
медична, паразитологія, епідеміологія, психотерапія, фельдшер,
медичний статистик, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
лаборант з імунології за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Курчатова, 18-а Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Минайська, 14-б м. Чернівці, вул. І. Франка, 18/3 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/13-М
2 Лобашов Ігор Генріхович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 30/32,
кв. 57 Ідентифікаційний код: 2748815533 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, Фонтанська дорога, 55, кв. 61, 62 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/19-М
Всього: 2 справи.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 6

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

дубліката ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Петрик Тетяна Олексіївна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н,
м. Бобринець, вул. Мельніченка, 62 Ідентифікаційний код: 2416103424 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія за місцем провадження діяльності Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець,
вул. Мельніченка, 62 Реєстраційне досьє від 12.09.2008 N 1209/27-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 7

ліцензіатів, за заявами яких

прийнято рішення про анулювання ліцензії

та копії ліцензії на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Гіппократ-2005"
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 17 Ідентифікаційний код: 33534051 Анулювати ліцензію від 15.06.2006 серії АВ N 155165 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю медична сестра з масажу
Всього: 1 справа.

Додаток 2

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

ліцензій на провадження господарської діяльності

з проведення дезінфекційних, дезінсекційних

та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Рівненська міська дезінфекційна станція"
Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Замкова, 29 Ідентифікаційний код: 03068748 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Замкова, 29 Реєстраційне досьє від 16.09.2008 N 1609/01-Д
2 "Олександрійська районна санітарна-епідеміологічна станція"
Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
провулок Софії Тернопільської, 5 Ідентифікаційний код: 02007710 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Кіровоградська обл., м. Олександрія, пров. Софії
Тернопільської, 5 Реєстраційне досьє від 17.09.2008 N 1709/01-Д
Всього: 2 справи.

Додаток 3

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

18.09.2008 N 30

Наказ

18.09.2008 N 530

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів підприємницької діяльності,

заяви яких про видачу ліцензії на провадження

господарської діяльності з переробки донорської

крові та її компонентів, виготовлення препаратів

з них залишені без розгляду

1 Комунальна організація (установа, заклад) Кривоозерська
центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Кривоозерський р-н,
смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 59 Ідентифікаційний код: 01998259 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність дати наказу
про призначення головного лікаря в п.1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та наказом про призначення головного лікаря;
відсутній договір на здійснення державного контролю за якістю
донорської крові, її компонентів та виготовлення з них препаратів
та перелік цих препаратів Реєстраційне досьє від 15.09.2008 N 1509/01-К
Всього: 1 справа.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: