open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 529

Про затвердження Положення про ботанічний

заказник загальнодержавного значення

"Путивський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ботанічний заказник
загальнодержавного значення "Путивський" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
ботанічний заказник загальнодержавного значення "Путивський",
затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України 14.11.96.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про ботанічний заказник загальнодержавного

значення "Путивський"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення
"Путивський" (далі - Заказник) створений відповідно до Указу
Президента України від 20.08.96 N 715/96 ( 715/96 ) "Про
оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення".
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 150 гектарів знаходиться в
Новгород-Сіверському районі Чернігівської області на території
Горбівської сільської ради (далі - Землекористувач).
1.4. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті
створення та завданням Заказника.
1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою
діяльність згідно з цим Положенням.
1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та
додержання встановленого режиму території Заказника.
1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали територіальних органів
Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних
формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма
N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній документації,
обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих
територій.
1.8. Юридична адреса Землекористувача: 16062,
Новгород-Сіверський район, Чернігівської обл., с. Горбове,
вул. Шкільна, 25.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Заказник створено з метою збереження у природному стані
мальовничої ділянки в заплаві річки Десна справжніх та болотних
луків з типовими угрупованнями рослинності, де представлені
злакові, осокові, метеликові рослинні асоціації різноманітного
складу з численними лікарськими рослинами.
2.1. Основними завданнями Заказника є: створення умов для збереження у природному стані цінної
ділянки з типовими угрупуваннями рослинності справжніх та болотних
луків з багатою флорою злакових, метеликових, осокових,
різнотравних та лікарських рослин; збереження водного режиму і рівня ґрунтових вод прилеглих
територій; проведення наукових досліджень і спостережень на території
Заказника; підтримання загального екологічного балансу між комплексами
водних і болотних біоценозів в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть
призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника; будь-яке засмічення та забруднення території Заказника; рубки головного користування та прохідні рубки; будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших
об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території
Заказника; знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної
рослинності; розорювання земель за винятком заходів по обмеженню
розповсюдження лісових пожеж; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування
та дозволу Мінприроди; розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних
копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву на території
Заказника; застосування та зберігання на території Заказника усіх видів
отрутохімікатів, пестицидів, мінеральних добрив; пошкодження, заготівля та знищення усіх видів водної та
болотної рослинності; збір рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин; заготівля лікарських рослин та технічної сировини; турбування та знищення в період гніздування, розмноження
водоплавних та болотних птахів; влаштування пасовищ та випасання худоби; сінокосіння, за виключенням спеціально відведених ділянок; знищення та суттєва зміна видового складу рослинного та
тваринного світу на території Заказника; інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних,
узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та
погоджень Мінприроди; надання у господарське використання окремих земельних
ділянок; використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землекористувача; знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових
знаків та інформаційних щитів; інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних
зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та
природоохоронної цінності Заказника.
3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому
порядку: господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням
Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням
режиму території; використання її в оздоровчих, рекреаційних та
освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з
додержанням встановленого цим Положенням режиму території; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів
Заказника; обмежене мисливство в мисливський сезон з урахуванням режиму
території.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.
3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється у
встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання
встановленого режиму території.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
3.7. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах
Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну
або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: