open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 377 від 05.11.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 грудня 1998 р.

за N 788/3228

Про затвердження форм державної статистичної звітності

з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку

земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Держкомстату

N 420 ( z0910-01 ) від 16.10.2001 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію, починаючи зі звіту за 1998 рік: 1.1. Форми державної статистичної звітності, що додаються: N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами
економічної діяльності" (річна) ( za788-98 ); N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх
за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна)
( za788-98 ); N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх
за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна)
( za788-98 ); N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й
користуванні" (піврічна) ( za788-98 ). 1.2. Інструкцію з заповнення державної статистичної звітності
з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем,
2-зем), що додається.
2. Державному комітету України по земельних ресурсах
забезпечити методологічне керівництво збором та розробкою
державної статистичної звітності та її класифікуванням відповідно
до зазначених форм.
3. Скасувати наказ Мінстату України від 07.12.93 N 273
( v0273207-93 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності по земельних ресурсах".
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Затверджено

Наказ Державного комітету

статистики України 05.11.98

N 377
Інструкція

з заповнення державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем,

6б-зем, 2-зем)
I. Загальні положення
Інструкція розроблена відповідно до Положення про порядок
ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.01.93 N 15 ( 15-93-п ) "Про
порядок ведення державного земельного кадастру", в частині
кількісного обліку земель. В основу класифікації земель покладені
Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК,
розроблена Статистичною комісією та Європейською економічною
комісією ООН, та Класифікація видів економічної діяльності
ДК 009-96, затверджена і введена в дію наказом Держстандарту
України від 22 жовтня 1996 р. N 441 ( v0441217-96 ). У звітах вказують площі земель, що перебувають у власності,
постійному і тимчасовому користуванні юридичних та фізичних осіб,
за винятком тих площ земель, які надані в тимчасове користування
іншим власникам землі і землекористувачам із земель, що
перебувають у власності або в постійному користуванні цих
юридичних і фізичних осіб. У звітах вказують площі земель і розподіл їх за власниками
землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної
діяльності в межах територій, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі окремо - в
межах населених пунктів, зрошувані та осушені землі, розподіл
земель за формами власності.
II. Форма N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл

їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями

та видами економічної діяльності"
Звіт за формою N 6-зем складається за станом на 1 січня
кожного року і включає два розділи: землі, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць (розділ перший), у тому
числі в межах населених пунктів (розділ другий). У першому розділі форми N 6-зем розподіл за рядками є таким: У рядку 01 ураховуються дані про сільськогосподарські
підприємства (всього земель у власності і користуванні), які
складаються із суми даних рядків 02, 09 і 16. У рядку 02 ураховуються дані про недержавні
сільськогосподарські підприємства - всього, які складаються із
суми даних рядків 04-08. У тому числі резервний фонд ураховується у рядку 03, в якому
зазначаються дані про площі земель резервного фонду, надані
роздержавленим сільськогосподарським підприємствам у постійне
користування. У рядку 04 ураховуються дані про колективні
сільськогосподарські підприємства, які є добровільними
об'єднаннями громадян як самостійні підприємства для спільного
виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діють на
засадах підприємництва та самоврядування. До числа цих підприємств
потрібно також включати селянські спілки, агрофірми, колективні
асоціації та інші колективні сільськогосподарські підприємства -
лише за наявності статутів, які приведені у відповідність до
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
( 2114-12 ) і зареєстровані в установленому порядку. Крім того, до
цієї категорії землекористувачів потрібно зараховувати колгоспи. У рядку 05 ураховуються дані про сільськогосподарські
кооперативи, до яких потрібно включати добровільні об'єднання
фізичних і юридичних осіб в іншу юридичну особу на засадах
членства, об'єднання пайових внесків, участі у спільній
сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговування
членів кооперативу і лише за наявності статутів, які приведені у
відповідність до Законів України "Про сільськогосподарську
кооперацію" ( 469/97-ВР ) та "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ). У рядку 06 ураховуються дані про сільськогосподарські
товариства: підприємства, створені на засадах угоди юридичних осіб
і громадян шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької
діяльності з метою одержання прибутку. До числа цих товариств
потрібно відносити: сільськогосподарські акціонерні товариства,
сільськогосподарські товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю, сільськогосподарські повні та командитні
товариства - лише за наявності статутів, які приведені у
відповідність до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) і зареєстровані в установленому порядку. У рядку 07 ураховуються дані про підсобні сільські
господарства недержавних підприємств, установ та організацій:
недержавні підсобні сільські господарства підприємств, установ та
організацій, а також підсобні господарства релігійних організацій. У рядку 08 ураховуються дані про інші недержавні
сільськогосподарські підприємства, які не можна врахувати в рядках
04-07. У рядку 09 ураховуються дані про державні
сільськогосподарські підприємства - всього, які складаються із
суми даних, урахованих в рядках 10, 12, 13, 15. У рядку 10 ураховуються дані про радгоспи всіх систем, до
яких потрібно включати радгоспи, радгоспи-заводи,
радгоспи-технікуми, кінні заводи, військові радгоспи,
елітно-насіннєві радгоспи, птахорадгоспи. У тому числі - у рядку 11 - дані про радгоспи оборони, до
яких потрібно включати військові радгоспи Збройних сил України та
інших військових формувань. У рядку 12 ураховуються дані про сільськогосподарські
науково-дослідні установи і навчальні заклади, а саме:
сільськогосподарські науково-дослідні установи,
навчально-дослідні, дослідно-виробничі та інші
сільськогосподарські підприємства вищих та середніх спеціальних
навчальних закладів сільськогосподарського профілю, включно з
професійно-технічними училищами. У рядку 13 ураховуються дані про підсобні сільські
господарства державних підприємств, установ, організацій, а саме:
підсобні господарства промислових підприємств, військових частин,
лікарень, санаторіїв, інших державних установ та організацій, а
також - виправно-трудових установ МВС України, які мають підсобні
господарства сільськогосподарського профілю. У тому числі - у рядку 14 - дані про військові частини,
підприємства, установи, організації: підсобні господарства
Збройних сил України та інших військових формувань, включаючи
виправно-трудові установи МВС України сільськогосподарського
профілю. У рядку 15 ураховуються дані про інші державні
сільськогосподарські підприємства, а саме: дослідні господарства
машиновипробувальних станцій, державні сортовипробувальні станції
та сортодільниці, міжрайонні і районні коконосушарні,
інкубаторно-птахівничі станції, держплемстанції, іподроми,
рибницькі та інші державні сільськогосподарські підприємства. У рядку 16 ураховуються дані про міжгосподарські
підприємства, які створені колективними сільськогосподарськими
господарствами, радгоспами і іншими державними, кооперативними і
громадськими підприємствами і організаціями шляхом добровільного
об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і
трудових ресурсів. Дані про громадян, яким надано землі у власність і
користування (рядки 18+19+21+22+23+27+31+35+39+40), ураховуються у
рядку 17. У рядку 18 ураховуються дані про селянські (фермерські)
господарства; до них потрібно включати господарства, які є формою
підприємництва тих громадян України, які виявили бажання виробляти
товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та
реалізацією і створені відповідно до Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ). Дані про ділянки для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва враховуються у рядку 19, а саме: ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на земельних частках
(паях), переданих громадянам в натурі, та на інших землях,
придбаних чи отриманих у користування відповідно до чинного
законодавства. У тому числі на земельних частках (паях) - ураховуються у
рядку 20, а саме: ділянки для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва тільки на власних частках
(паях). Дані про особисті підсобні господарства враховуються у рядку
21; до них потрібно включати господарства громадян, яким передані
радами земельні ділянки для ведення особистого підсобного
господарства у відповідності зі статтею 56 Земельного кодексу
України ( 561-12 ). Дані про ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) враховуються
у рядку 22; до них потрібно включати ділянки громадян, які
передані радами для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських будівель у відповідності зі статтею 67
Земельного кодексу України. Дані про ділянки для садівництва (рядки 24+26) враховуються у
рядку 23, а саме: садівничі кооперативи, товариства та ділянки,
надані для індивідуального садівництва. В графі 1 - указувати
кількість громадян. Дані про колективне садівництво враховуються у рядку 24. У
графі 1 - указувати кількість громадян - членів садівничого
кооперативу. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
25; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті охоронними
зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами
загального користування. Дані про індивідуальне садівництво враховуються в рядку 26. Дані про ділянки для дачного будівництва (рядки 28+30)
враховуються у рядку 27. До таких ділянок потрібно включати
індивідуальні та об'єднані в кооперативи дачі громадян. В графі 1
- указувати кількість громадян. Дані про кооперативне дачне будівництво враховуються у рядку
28. В графі 1 - указувати кількість громадян, яким передані
земельні ділянки для дач. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
29; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті охоронними
зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами
загального користування. Дані про індивідуальне дачне будівництво враховуються у рядку
30. У рядку 31 - про ділянки для гаражного будівництва (рядки
32+34), до яких потрібно включати гаражно-будівельні кооперативи
та індивідуальні гаражі громадян. В графі 1 - вказувати кількість
громадян. Дані про кооперативне гаражне будівництво враховуються у
рядку 32. У графі 1 - вказувати кількість громадян. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
33; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті проїздами,
спорудами та іншими об'єктами загального користування. Дані про індивідуальне гаражне будівництво потрібно
ураховувати у рядку 34. Дані про ділянки для городництва (рядки 36+38) - ураховуються
у рядку 35; до їх числа потрібно включати ділянки для колективного
городництва та індивідуальні городи громадян. В графі 1 -
вказувати кількість громадян. Дані про колективне городництво - у рядку 36; у графі 1
потрібно вказувати кількість громадян. У тому числі дані про землі загального користування
ураховуються у рядку 37, а саме: земельні ділянки, зайняті роїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.

Дані про індивідуальне городництво враховуються у рядку 38. Дані про ділянки для здійснення несільськогосподарської
підприємницької діяльності ураховуються у рядку 39; до них
потрібно включати фізичних осіб та приватні підприємства (без
створення юридичної особи), які мають у власності або орендують
земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської
підприємницької діяльності. Дані про ділянки для сінокосіння та випасання худоби
враховуються у рядку 40. У графі 1 не вказувати кількість
землекористувачів. У рядку 41 ураховується сума даних про заклади, установи та
організації, які зазначені в рядках 42-58. У рядку 42 ураховуються дані про органи державної влади та
місцевого самоврядування, до них потрібно включати органи
законодавчої, виконавчої і судової влади та органи місцевого
самоврядування. У рядку 43 ураховуються дані про громадські організації, а
саме: об'єднання, організації та товариства за фахом і
уподобаннями, професійні спілки, політичні партії, рухи,
організації ветеранів війни, молодіжні організації, об'єднання та
організації (товариства) осіб з вадами розвитку, громадські
організації інвалідів, їх об'єднання та інші організації. У рядку 44 ураховуються дані про заклади науки: галузеві
академії наук та їхні філії і відділення, науково-дослідні
установи (крім сільськогосподарських), науково-дослідні станції,
лабораторії, науково-дослідні і проектні інститути,
науково-технологічні комплекси (центри, організації), проектні
інститути та бюро, дослідно-конструкторські бюро,
проектно-конструкторські інститути та бюро, проектно-технологічні
інститути та бюро; крім того - обсерваторії, станції супутникового
спостереження, комп'ютерні центри закладів науки. У рядку 45 ураховуються дані про заклади освіти: дитячі
дошкільні установи; загальноосвітні і спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії; міжшкільні учбово-виробничі комбінати; заклади технічної
та професійної середньої освіти (крім сільськогосподарських
професійно-технічних училищ), середні спеціальні учбові заклади,
вищі учбові заклади, крім учбово-дослідних, дослідно-виробничих та
інших сільськогосподарських підприємств середніх та вищих
спеціальних навчальних закладів сільськогосподарського профілю;
установи підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітників і службовців, консерваторії. У рядку 46 ураховуються дані про заклади
культурно-просвітницького обслуговування: клубні установи (клуби,
будинки та палаци культури, станції юних техніків і натуралістів);
видовищні установи (кінотеатри, театри, цирки, філармонії,
концертні, універсальні, танцювальні установи, планетарії);
заклади просвіти (будинки освіти, техніки); бібліотеки, музеї,
виставки, агентства друку; установи з виробництва, розповсюдження
й демонстрації кіно-, відеофільмів; архіви, книжкові палати;
установи радіо, телебачення; установи драматичного та
образотворчого мистецтва; установи літературної творчості. У рядку 47 ураховуються дані про релігійні організації, до
них потрібно включати зареєстровані релігійні організації:
православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські,
іудейські, мусульманські та ін., (крім підсобних господарств
релігійних організацій, зокрема, господарств монастирів). У рядку 48 ураховуються дані про заклади фізичної культури та
спорту: фізкультурно-оздоровчі комплекси, учбово-тренувальні
центри і бази, включаючи альпіністські бази і бази з прокату
спортивного обладнання, стадіони, спортивні майданчики, палаци
спорту, спеціальні і комплексні спортивні зали, манежі, велотреки,
плавальні басейни і ковзанки, стрілецькі тири, тенісні корти,
водні, кінно-спортивні бази, авіаспортивні, стрілецько-спортивні,
шахово-шашкові клуби, автомотоклуби, реабілітаційні центри, сауни
та інші спортивні споруди, на яких здійснюється спортивна і
фізкультурно-оздоровча робота з населенням. У рядку 49 ураховуються дані про заклади охорони здоров'я:
лікувальні установи, амбулаторно-поліклінічні заклади; заклади
диспансерного лікування; станції швидкої медичної допомоги;
станції переливання крові; установи охорони материнства і
дитинства; медпункти; пологові будинки; молочні кухні та їх
роздавальні пункти; санітарно-епідеміологічні установи;
профілакторії; ветеринарні установи. У рядку 50 ураховуються дані про заклади соціального
забезпечення: будинки-інтернати інвалідів та людей похилого віку,
дитячі будинки. У рядку 51 ураховуються дані про кредитно-фінансові заклади:
банківські установи, біржові установи, страхові організації,
ломбарди. У рядку 52 ураховуються дані про заклади торгівлі: крамниці
продовольчих, промислових товарів; гастрономи, універсами,
спеціалізовані крамниці, біржі (які мають за предмет торгів товар,
сировину тощо), універмаги, базари, аптеки, а також - бази та
склади, що обслуговують заклади торгівлі. У рядку 53 ураховуються дані про заклади громадського
харчування: ресторани, їдальні, кав'ярні, бари, фабрики-кухні
тощо. У рядку 54 ураховуються дані про заклади побутового
обслуговування: комбінати побутового обслуговування, будинки
побуту, ательє, лазні, пральні, фабрики-пральні,
фабрики-хімчистки, фірми з побутового обслуговування, майстерні. У рядку 55 ураховуються дані про заклади комунального
обслуговування: готелі, установи, діяльність яких пов'язана зі
збиранням відходів, відведенням стічних вод та іншими комунальними
послугами, а також ритуальні установи (кладовища, крематорії). У рядку 56 ураховуються дані про екстериторіальні організації
та органи: міжнародні організації (представництва Організації
Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного фонду, Світового Банку,
Європейського союзу і т.ін.), а також посольства, консульства та
інші дипломатичні представництва іноземних держав. У рядку 57 ураховуються дані про житлово-експлуатаційні
організації: домоуправління, житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК),
житлово-комунальні контори підприємств і організацій (ЖКК),
житлово-комунальні відділи (ЖКВ), комендатури житлових будинків і
гуртожитків, житлові кооперативи та інші житлово-експлуатаційні
організації. У рядку 58 ураховуються дані про інші заклади, установи,
організації: заклади, установи, організації, дані про які не можна
урахувати у рядках 42-57. У рядку 59 ураховуються дані про промислові та інші
підприємства, які складаються із суми даних рядків 60-65, а саме:
підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в
додатках 1, 2 та 6 (групи 40.1; 40.2; 40.3). У рядку 60 ураховуються дані про підприємства добувної
промисловості: підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 2, крім груп 14.1 та 14.2. У рядку 61 ураховуються дані про металургійні підприємства та
підприємства з обробки металу: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатку 1 (групи 27.1-28.7). У рядку 62 ураховуються дані про підприємства з виробництва
та розподілу електроенергії: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатку 6 (група 40.1). У рядку 63 ураховуються дані про підприємства з виробництва
будівельних матеріалів: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатках 1 (групи 26.1 (лише виробники
скла для будівництва); 26.3; 26.4; 26.5; 26.6; 26.7) та 2 (групи
14.1 та 14.2). У рядку 64 ураховуються дані про підприємства харчової
промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:
підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в
додатку 1 (розділи 15, 16). У рядку 65 ураховуються дані про підприємства інших галузей
промисловості: підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 1, які не враховані у рядках 60-64;
враховувати також підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними у додатку 6 (групи 40.2 та 40.3). У рядку 66 ураховуються дані про підприємства та організації
транспорту, зв'язку, які складаються із суми даних рядків 67-74, а
саме: підприємства та організації з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 5. У рядку 67 ураховуються дані про залізничний транспорт:
підприємства та організації пасажирського та вантажного
залізничного транспорту (землі під залізничними станціями,
вокзалами, депо, колійними господарствами, прирейкові склади
тощо), ті, що зазначені в додатку 5 (група 60.1), крім під'їзних
шляхів та внутрішніх залізниць підприємств. У рядку 68 ураховуються дані про автомобільний транспорт:
автотранспортні підприємства, автовокзали, автостанції,
ремонтно-будівельні організації та інші організації, що
експлуатують шляхи загального користування, землі під шляхами
загального користування, ті, що зазначені в додатку 5 (група
60.2). У рядку 69 ураховуються дані про трубопровідний транспорт:
підприємства та організації, які займаються транспортуванням сирої
нафти та нафтопродуктів, газу, аміаку та інших продуктів
магістральними трубопроводами, їх обслуговуванням (землі під
трубопроводами, місткостями для зберігання і розгазування
конденсату; земляні амбари (комори) для випуску продуктів
транспортування, вертолітні майданчики; резервуарні парки,
перекачувальні та наливні насосні станції, компресорні та
газорозподільчі станції, станції підземного зберігання газу,
наливні та зливні естакади та пристані, станції роздавання рідкого
аміаку та землі під іншою інфраструктурою для обслуговування
магістральних трубопроводів, що зазначені у додатку 5 (група
60.3). У рядку 70 ураховуються дані про морський транспорт:
підприємства та організації морського транспорту (порти, пристані,
портові склади, ремонтно-експлуатаційні бази та майстерні,
судоремонтні заводи тощо), що зазначені у додатку 5 (група 61.1). У рядку 71 ураховуються дані про внутрішній водний транспорт:
підприємства та організації річкового флоту (пасажирського та
вантажного) ті, що зазначені в додатку 5 (група 61.2); землі під
аналогічними спорудами, зазначеними в рядку 70. У рядку 72 ураховуються дані про повітряний транспорт:
об'єднані авіазагони, вертолітні загони тощо (аеропорти,
аеровокзали, вертолітні станції), ті, що зазначені в додатку 5
(групи 62.1; 62.2; 62.3); підприємства з капітального ремонту
літальних апаратів та їхніх моторів - включати до промислових
підприємств. У рядку 73 ураховуються дані про інший транспорт:
підприємства та організації метрополітену, трамвайного,
тролейбусного транспорту; підприємства, що експлуатують
фунікулери; підвісні дороги, лінії електропередавання (далі ЛЕП),
бюро подорожей, туристичні та транспортні (крім автотранспортних
підприємств) агентства, ті що зазначені в додатку 5 (групи 63.1;
63.2; 63.3; 63.4). У рядку 74 ураховуються дані про зв'язок: головпоштамти,
поштові відділення, станції кабельного, телексного, телевізійного
та радіозв'язку, космічного зв'язку, телефонні та телеграфні
станції, організації з кур'єрського обслуговування (крім
обслуговування урядових установ) тощо, що зазначені в додатку 5
(групи 64.1; 64.2). У рядку 75 ураховуються дані про частини, підприємства,
організації, установи, навчальні заклади оборони, які складаються
із суми даних рядків 76 - 82; не враховувати дані про військові
радгоспи, підсобні сільські господарства військових частин,
підприємств, установ та організацій, військові лісгоспи,
оздоровчі, санаторні заклади; ті землі, які надані в оренду
Чорноморському флоту Російської Федерації, враховують у рядку 81. У рядку 76 ураховуються дані про землекористувачів
Міністерства оборони, а також військові підрозділи
Військово-морських сил України. У рядку 77 ураховуються дані про землекористувачів
Міністерства внутрішніх справ. У рядку 78 ураховуються дані про землекористувачів
Національної гвардії. У рядку 79 ураховуються дані про землекористувачів Державного
комітету у справах охорони державного кордону. У рядку 80 ураховуються дані про землекористувачів товариства
сприяння обороні України. У рядку 81 ураховуються дані про землекористувачів іноземних
військових формувань: всі підрозділи Чорноморського флоту
Російської Федерації, а також ті радгоспи, підсобні сільські
господарства, військові лісгоспи, дорожні, житлово-експлуатаційні
організації, що надані йому в оренду. У рядку 82 ураховуються дані про інші військові формування:
підрозділи Служби безпеки та військові частини Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи. У рядку 83 ураховуються дані про організації, підприємства і
установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, які складаються із суми даних
рядків 84-87 і є юридичними особами. У рядку 84 ураховуються дані про землекористувачів землями
природоохоронного призначення: юридичних осіб, яким надано об'єкти
природно-заповідного фонду, визначені Законом України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ). У рядку 85 ураховуються дані про землекористувачів землями
оздоровчого призначення: санаторії, санаторії-профілакторії,
спеціалізовані санаторії з реабілітації хворих, дитячі
санаторно-курортні і оздоровчі та інші санаторно-оздоровчі
заклади, на території яких є природні лікувальні ресурси та
фактори, придатні для використання, у тому числі - шляхом
промислового освоєння, з метою лікування, медичної реабілітації,
профілактики захворювань та поліпшення здоров'я людей (родовища
мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей та озокериту,
соляні (гірські) копальні, ропа лиманів та озер, а також природні
об'єкти і комплекси - пляжі, акваторії водойм, ліси та інші
лісовкриті землі, що формують особливі мікрокліматичні умови),
крім вказаних об'єктів (земель), що перебувають на балансі
підприємств, організацій, установ. У рядку 86 ураховуються дані про землекористувачів землями
рекреаційного призначення: будинки і бази відпочинку, пансіонати,
кемпінги, мотелі-кемпінги, туристичні бази, туристсько-оздоровчі
табори, будинки рибальські і мисливські, дитячі туристські та
спортивні станції і табори. У рядку 87 ураховуються дані про землекористувачів землями
історико-культурного призначення: організації та установи, на
території яких розміщені виключно історико-культурні заповідники,
музеї-заповідники, історико-культурні заповідні території,
меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища,
могили; історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і
пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями; городища,
кургани; давні поховання і пам'ятні скульптури та мегаліти;
наскельні зображення; поля давніх битв; залишки фортець,
військових таборів, поселень і стоянок; ділянки історичного
культурного шару, укріплень, виробництв, каналів, доріг;
архітектурні ансамблі й комплекси; історичні центри, квартали,
площі; залишки стародавнього планування і забудови населених
пунктів; споруди цивільної, промислової, військової, культурної
архітектури, народного зодчества; садо-паркові комплекси; фонова
забудова. У рядку 88 ураховуються дані про лісогосподарські
підприємства: спеціалізовані лісогосподарські підприємства:
державні лісогосподарські підприємства, лісомеліоративні станції,
лісокомбінати, військові лісгоспи, які є юридичними особами.
Спеціалізовані підрозділи підприємств, установ та організацій для
ведення лісового господарства до цієї категорії землекористувачів
не враховувати. У тому числі - у рядку 89 - дані про військові лісгоспи, до
яких потрібно включати військові лісгоспи, лісокомбінати, які є
юридичними особами. У рядку 90 ураховуються дані про водогосподарські
підприємства: підприємства, які займаються водопостачанням для
побутових, технічних потреб (збір, очищення та розподіл води), а
також підприємства з експлуатації зрошувальних та осушувальних
мереж (землі під гідротехнічними та іншими водогосподарськими
спорудами, землі під смугами відведення та інші землі). У рядку 91 ураховуються дані про спільні підприємства,
міжнародні об'єднання і організації з участю українських та
іноземних юридичних і фізичних осіб. У рядку 92 ураховуються дані про підприємства, що повністю
належать іноземним інвесторам. У рядку 93 ураховуються дані про землі запасу та землі, не
надані у власність та постійне користування в межах населених
пунктів, які іще не надані у тимчасове користування; дані рядка
складаються із суми рядків 94-97. У рядку 94 ураховуються дані про землі запасу, а саме: землі,
не передані у власність і не надані у користування, а також землі,
право власності на які або користування якими припинено відповідно
до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ). Зазначені
землі призначені для передання у власність або надання у
користування і перебувають за межами населених пунктів. У рядку 95 ураховуються дані про землі резервного фонду, не
надані в постійне користування: частину площі земель резервного
фонду, які не передані роздержавленим сільськогосподарським
підприємствам у постійне користування, ті, які ще не надані у
тимчасове користування. У рядку 96 ураховуються дані про землі, не надані у власність
або постійне користування в межах населених пунктів, а саме:
землі, не передані у власність або не надані у користування, а
також землі, право власності на які або користування якими
припинене відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України.
Зазначені землі призначені для передання у власність або надання у
користування. У рядку 97 ураховуються дані про землі загального
користування: землі населених пунктів, які перебувають у віданні
сільської, селищної, міської ради і використовуються як майдани,
вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сіножаті, набережні, парки,
сквери, бульвари, а також водосховища та ріки в межах населених
пунктів (та за межами), які не надані у власність і користування;
також - внутрішньогосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та
інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні й інші споруди
сільськогосподарських підприємств, які ліквідуються або
збанкрутували. Крім того, у рядку 98 ураховуються дані про землі запасу та
землі, не надані у власність та постійне користування в межах
населених пунктів, які вже надані у тимчасове користування. У рядку 99 (розділ перший) ураховуються дані про загальну
площу земель, які входять до адміністративно-територіальних
одиниць (рядки 01+17+41+59+66+75+83+88+90+91+92+93). У тому числі - у рядку 100 - дані про землі за межами
адміністративно-територіальних одиниць. У рядку 101, крім того, ураховуються дані про землі, які
входять до інших адміністративно-територіальних одиниць. У рядку 102 ураховуються дані про загальну площу земель, які
перебувають у межах адміністративно-територіальних одиниць. У другому розділі форми 6-зем "У тому числі - в межах
населених пунктів" розподіл за рядками аналогічний розподілу за
рядками в першому розділі. Останні три рядки першого розділу (100,
101 та 102) виключаються, а натомість уводяться рядки 103, 104,
105 та 106 - відповідно землі міст, селищ, сільських населених
пунктів та землі організацій, підприємств та установ,
адміністративно підпорядкованих сільській, селищній, міській радам
за межами населених пунктів. У рядку 99 (розділ другий) ураховуються дані про загальну
площу земель, які перебувають у межах населених пунктів (рядки
01+17+41+59+66+75+83+88+90+91+92+93 = рядки 103+104+105). У тому числі в рядку 103 - землі міст. У тому числі в рядку 104 - землі селищ. У тому числі в рядку 105 - землі сільських населених пунктів. Крім того, дані про землі організацій, підприємств та
установ, адміністративно підпорядкованих сільській, селищній,
міській радам за межами населених пунктів, ураховуються в рядку
106.
Порядок заповнення граф першого та другого розділів

форми N 6-зем
Класифікація земель прийнята згідно зі "Стандартною
статистичною класифікацією землекористування ЄЕК", як змішана: за
видами земельних угідь та видами економічної діяльності. Розподіл
за графами є таким: У графі 1 - кількість власників землі та землекористувачів -
заповнюються дані з урахуванням того, що території сільських,
селищних, міських рад сформовані і що, згідно з Положенням про
порядок ведення державного земельного кадастру ( 15-93-п ),
кадастр ведеться за територіями зазначених рад. У графі 1 за
кожною радою повинні обліковуватись усі власники землі і
землекористувачі, включаючи юридичних осіб, у користуванні яких є
лінійні споруди, а також юридичних осіб, органи управління яких
перебувають за адміністративними межами ради. Громадяни, які мають у власності або користуванні декілька
земельних ділянок одного і того самого цільового призначення на
території ради, обліковуються в графі один раз. У рядках 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 та 102
першого розділу форми N 6-зем та 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
та 106 другого розділу кількість землекористувачів не потрібно
вказувати. В рядках 103, 104 та 105 указувати кількість населених
пунктів. У графі 2 указуються дані про загальну площу земель - всього
(графи 3+21+34+63+66+67+72). У графі 3 - сільськогосподарські землі, всього - включати
землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської
продукції, обслуговування сільського господарства (виробничі
будівлі й двори, господарські шляхи, прогони); землі, які
перебувають у стадії меліоративного будівництва, відновлення
родючості; землі тимчасової консервації та інші (кургани, ями,
траншеї), а також - сільськогосподарські угіддя на землях інших
категорій (графи 4+14+15+16+17+18+20). У графі 4 - сільськогосподарські угіддя, всього: земельні
угіддя, які систематично використовують для отримання
сільськогосподарської продукції (ГОСТ 26640-85). До складу
сільськогосподарських угідь входять рілля, перелоги, багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища (графи 5+6+7+11+12). У графі 5 - ріллю: землі, які систематично обробляють і
використовують під посіви сільськогосподарських культур, включаючи
посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85),
площі парників і теплиць. До ділянок ріллі не належать сіножаті і
пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і
використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для
сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які
використовуються під посіви. У графі 6 - перелоги: землі, які раніше орали, а згодом
більше року, починаючи з осені, не використовували для засіву
сільськогосподарських культур і не готують під пар. У графі 7 - багаторічні насадження, всього (графи 8+9+10):
землі, які використовуються під штучно створеними деревними,
чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями,
призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних,
лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій
(ГОСТ 26640-85). До цих земель належать також землі під
деревно-чагарниковою рослинністю, яку вирощують для реалізації
квітів (троянд, жасмину та ін.), а також розсадники (за винятком
лісових). Площі під дорогами, спорудами, захисними лісосмугами
виключаються зі складу багаторічних насаджень і враховуються у
відповідних видах угідь. У графі 8 - сади: багаторічні насадження, створені для
отримання плодів. У графі 9 - виноградники: багаторічні насадження, створені
для отримання винограду. У графі 10 - інші багаторічні насадження: ягідники,
тутівники, хмільники, насадження ефіроолійних культур, розсадники
плодових культур, крім лісових; плантації декоративних
багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення
територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні
насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші). У графі 11 - сіножаті: сільськогосподарські угіддя, які
систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до
яких потрібно включати рівномірно вкриті деревною та чагарниковою
рослинністю на площі до 20% ділянки. У графі 12 - пасовища: сільськогосподарські угіддя, які
систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ
26640-85); рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю
на площі до 20% ділянки. У графі 13 - пасовища гірські - пасовища, розміщені на
території гірських систем (ГОСТ 26640-85). У графі 14 - землі під господарськими будівлями і дворами:
зайняті тваринницькими фермами, тракторними станами, літніми
таборами та іншими будівлями й дворами на сільськогосподарських
землях, а також на сільськогосподарських угіддях на землях інших
категорій. У графі 15 - землі під господарськими шляхами і прогонами:
зайняті господарськими шляхами і прогонами на
сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських
угіддях на землях інших категорій. У графі 16 - землі, які перебувають в стадії меліоративного
будівництва та відновлення родючості - включати тільки
сільськогосподарські угіддя, на яких провадиться нове меліоративне
будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки
викорчуваних садів, площі сільськогосподарських угідь, які
підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення
їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна
рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і
фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених
грунтів. У графі 17 - землі тимчасової консервації: які тимчасово
виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та
екологічного стану. У графі 18 - забруднені сільськогосподарські угіддя, які не
використовуються в сільськогосподарському виробництві, всього:
сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і
біологічних компонентів негативно впливає на довкілля (забруднені
в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв
тощо). Площу угідь визначають згідно з матеріалами відповідних
обстежень, затвердженими у встановленому порядку. Відносити також
техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя (включаючи
радіонуклідне забруднення), які не використовуються в
сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського
обігу. У тому числі дані про техногенно забруднені
сільськогосподарські угіддя, включаючи радіонуклідне в графі 19;
до них слід включати техногенно та радіоактивно забруднені
сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в
сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського
обороту згідно з матеріалами радіологічних та інших обстежень,
затвердженими у встановленому порядку. У графі 20 - інші: сухі канави, кургани, траншеї, ями,
скотомогильники. Протиерозійні гідротехнічні споруди, які
розміщені на сільськогосподарських землях, включати до графи 60. У графі 21 - ліси та інші лісовкриті площі, всього, а саме:
вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю землі та не
вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового
господарства (графи 22+28). Ліси та інші лісовкриті площі, які
розміщені на землях інших категорій, включати до цієї категорії
земель. Дані про сільськогосподарські угіддя в лісах та інших
лісовкритих площах включати до граф 4 - 13. Площі господарських будівель і дворів, а також господарських
шляхів на сільськогосподарських угіддях включати відповідно до
граф 14 та 15, площі боліт - до граф 63-65, площі під водою - до
граф 72 - 77. Не включати до цієї категорії земель зелені насадження у
межах населених пунктів, які не включені до категорії лісів.
Земельні ділянки під усіма іншими господарськими будівлями і
дворами, крім земель під промисловими об'єктами (меблеві фабрики
тощо), включати до графи 44. У графі 22 - лісові землі, всього (графи 23+26+27). У графі 23 - землі, вкриті лісовою (деревною та чагарниковою)
рослинністю, всього: лісові площі, які зайняті деревною та
чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень від 0,2 до 1,0
(тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 20 % площі
ділянки). У графі 24 - полезахисні лісосмуги - лісові смуги, створені з
метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі
від ерозії грунтів, засух та інших несприятливих впливів
кліматичних факторів, а також стокорегулювальні та садозахисні
лісосмуги. У графі 25 - інші захисні насадження - включати площі, вкриті
іншою штучно створеною захисною лісовою рослинністю. У графі 26 - враховуються дані про площі, не вкриті лісовою
рослинністю, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що
загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо). У графі 27 - інші лісові землі: всі лісові землі, що не
включені до перерахованих вище лісових земель: незімкнені лісові
культури (штучно створені лісові насадження, які не переведені у
вкриті лісовою рослинністю площі станом на 1 січня року обліку),
лісові розсадники, плантації (на яких вирощується лісокультурний
посадковий матеріал), лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви,
відомчі залізниці та автомобільні шляхи (держлісгоспів,
лісокомбінатів), грунтові дороги, стежки, квартальні просіки,
технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних
меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також
теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного
матеріалу. У графі 28 - чагарники: землі, вкриті чагарниковою
рослинністю (якщо висота від 50 см до 7 м і крона вкриває більше
20% площі ділянки) на сільськогосподарських угіддях, присадибних
землях громадян. У графах 29 - 30 - групи лісів. Ліси України за економічним і
господарським значенням поділяються на групи I і II. У графі 29 - група I: ліси, що виконують переважно
природоохоронні функції, а також ліси на територіях
природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне
значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження,
субальпійські деревні та чагарникові угруповання. У графі 30 - група II: належать ліси, не включені до лісів
групи I, які поряд з екологічним мають також експлуатаційне
значення. Для збереження захисних функцій, безперервності та
невиснажуваності використання в лісах цієї групи встановлено режим
обмеженого лісокористування. У графі 31 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для виробництва деревини -
відносити ліси та інші лісовкриті площі, які переважно
використовуються для виробництва деревини й інших виробів з
деревини. У графі 32 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для захисної, природоохоронної та
біологічної мети: ліси та інші лісовкриті площі, переважною
функцією яких є - окремо або в поєднанні - захист грунтів від
ерозії; водозабори; регулювання стоку; очищення атмосферного
повітря; захист від вітру та шуму і т.ін.; захист довкілля
мешкання, охорона видів флори і фауни, захист кормової бази
тваринного світу та інші види використання з біологічною метою. У графі 33 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для відпочинку - це ліси та інші
лісовкриті площі, які переважно використовуються населенням для
відпочинку. У графі 34 ураховуються дані про забудовані землі, всього,
які складаються із суми даних граф 35-38, 42-45, 50, 55. Ця категорія охоплює всі землі, що зайняті об'єктами
промисловості, забудовані житловими будинками, дорогами, шахтами,
відкритими розробками та будь-якими іншими спорудами, створеними
для здійснення різних видів людської діяльності, включаючи
території для їх обслуговування. До цієї категорії включаються
деякі види відкритих земель (незабудованих земель), які тісно
пов'язані з такою діяльністю, наприклад: звалища; землі, відведені
під будівництво, зайняті поточним будівництвом. До цієї категорії
не включають господарські будівлі й двори, господарські шляхи на
сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських
угіддях земель інших категорій (включаються у відповідні графи
сільськогосподарських земель). У графах 35-36 - землі під житловою забудовою: землі під
житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими
будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, за винятком
сільськогосподарських угідь; земельні ділянки під гуртожитками. Дані про готелі та інші заклади для короткострокового
проживання (будинки для приїжджих тощо) - включити до графи 42. Не включати землі, які зайняті будинками відпочинку,
кемпінгами, пансіонатами і т.ін., тобто ті, які призначені для
відпочинку або проведення відпусток (їх потрібно включати до
графи 57). У графі 35 - землі під одно- та двоповерховою житловою
забудовою. У графі 36 - землі під житловою забудовою з трьома і більше
поверхами. У графі 37 - землі промисловості: землі, на яких провадяться
головним чином промислові види діяльності (вказані в додатку 1),
включно зі всіма допоміжними територіями, зокрема, під'їзні дороги
та проїзди, очисні споруди, поля фільтрації цукрових заводів,
стоянки, складські площадки, території закладів управління і т.
ін. Включати також землі будівельних організацій та підприємств,
крім земель, зайнятих поточним будівництвом та відведених під
будівництво, на яких будівництво не розпочате (відносити
відповідно до граф 58 та 59). Не включати території портів і їхніх
складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових
об'єктів. Не включати також землі, які використовуються для
відкритих розробок, шахт, кар'єрів і відповідних споруд й
інфраструктури (відносити до граф 39-41). У графі 38 - дані про землі під відкритими розробками,
кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами (графи 39+40+41) -
включати землі, які використовуються добувною промисловістю
(додаток 2), включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а
також кар'єри, які не експлуатують. У графі 39 - дані про землі під торфорозробками, які
експлуатують: землі, на яких провадиться розробка торфу, під'їзні
шляхи, території органів управління, тобто вся відведена
територія, крім відпрацьованих розробок (включати до графи 41). У графі 40 - дані про відкриті розробки та кар'єри, шахти,
які експлуатують: землі, які використовуються добувною
промисловістю на відкритих розробках, кар'єрах та шахтах, крім
торфорозробок. У графі 41 - дані про інші землі (під відпрацьовані розробки
та кар'єри; закриті шахти; відвали; терикони, які не експлуатують)
- включати землі, які не експлуатують у зв'язку з вичерпанням
запасів корисних копалин та виведенням із експлуатації шахт. У графі 42 - дані про землі, які використовуються в
комерційних цілях: землі, які використовуються головним чином
комерційними, торговими і відповідними службами - торговими
центрами, банками, автозаправними станціями, ремонтними
майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими
складами та будівлями органів управління ними. Включати до цієї
категорії землі потрібно за видами діяльності, вказаними в
додатку 3. Землі наукових організацій також потрібно включати до
цих земель. У графі 43 - дані про землі громадського призначення -
включати землі, які використовують для державного управління
(включно - для оборонних потреб), освіти, охорони здоров'я, спорту
та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих
послуг, екстериторіальної діяльності згідно з додатком 4. Не включати землі, які використовують для технічної
інфраструктури та транспорту і зв'язку. У графі 44 - дані про землі змішаного використання: землі,
які не можна зарахувати до жодного з головних видів використання
відповідно до класифікації забудованих земель. Наприклад, землі
громадського призначення, використовувані водночас для комерційних
цілей тощо; також зараховувати землі під будівлями і дворами
загального користування садівничих, дачних кооперативів, а також
під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів,
пилорами тощо). У графі 45 - дані про землі, які використовуються для
транспорту та зв'язку (графи 46+47+48+49): державних залізниць,
автомобільних шляхів, наземних споруд трубопроводів; території
річкових, морських портів та аеропортів; землі, на яких розміщено
обладнання систем телекомунікацій, залізничні станції та
автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші
території, потрібні для забезпечення розміщення відповідної
інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних
кооперативів, автостоянки. Лісосмуги вздовж доріг та інші лісовкриті площі потрібно
зараховувати до категорії "ліси та інші лісовкриті площі" (графа
21), водні акваторії портів - до категорії земель води (графа 72). Включені до цієї категорії види діяльності подані в
додатку 5. До цієї категорії не потрібно зараховувати водні шляхи
(зараховують до граф 72-77). Сільськогосподарські угіддя включати
до категорії "сільськогосподарські землі". У графі 46 - дані про землі під дорогами: землі, які
використовуються для доріг загального користування, включаючи
органи управління дорогами та допоміжними службами. Потрібно
зараховувати землі дорожніх ремонтно-будівельних та
експлуатаційних організацій. Включати також відомчі шляхи на землях інших категорій, крім
шляхів на сільськогосподарських землях усіх категорій, лісах та
інших лісовкритих площах, а також на землях промисловості. Землі автотранспортних підприємств потрібно включати до
графи 49. У графі 47 - дані про землі під залізницями: землі, які
використовуються для державних залізниць та їхніх допоміжних
служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних
споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і
догляду за ними. У графі 48 - дані про землі під аеропортами та відповідними
спорудами: землі, які використовують під аеропортами, аеродромами
і спорудами (та іншими об'єктами) їх інфраструктури, включаючи
адміністративні. У графі 49 - дані про всі інші землі транспорту та зв'язку,
які не зараховані до граф 46 - 48. Це землі, які використовуються
для пошти, зв'язку, метрополітену, трамвайного, тролейбусного,
морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів
для транспортування палива й інших продуктів, землі
автотранспортних підприємств; земельні ділянки гаражно-будівельних
кооперативів; автостоянки, надані у тимчасове користування, у тому
числі на умовах оренди. Включати також землі, що є портовою територією, навіть якщо
вона використовується з промисловою або комерційною метою. Водну
акваторію портів (відведену площу) включати до графи 75. До графи 49 включати підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатку 5, крім груп 60.1; 62.1; 62.2;
62.3 та груп 60.2; 63.1; 63.2, в частині, яка стосується доріг,
залізниць та аеропортів. У графі 50 - дані про землі, які використовуються для
технічної інфраструктури (графи 51+52+53+54) - для технічних
споруд, що призначені для виробництва і передавання
електроенергії, очищення та ліквідації відходів, водопостачання,
розподілення води, збирання та очищення стічних вод і відповідних
родів діяльності; також землі, які використовуються для
відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування, а
також території, потрібні для функціонування такої технічної
інфраструктури. До графи 50 потрібно зараховувати підприємства з видами
економічної діяльності, зазначеними в додатку 6. У графі 51 - дані про землі для видалення відходів - включати
землі, які використовуються під установками для очищення відходів
і їхніми допоміжними майданчиками, звалища сміття всіх видів, крім
споруд для збору та очищення стічних вод. У графі 52 - дані про землі для водозабезпечення та очищення
стічних вод: землі, які використовуються для технічної
інфраструктури і на яких розміщено установки водопостачання
(водозабірні та водозбірні споруди, насосні станції тощо),
каналізації та очищення стічних вод. У графі 53 - дані про землі для виробництва та розподілення
електроенергії, які використовуються для технічної інфраструктури,
призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж
електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції,
гідроелектростанції, електропідстанції, ЛЕП високої напруги). У графі 54 - дані про інші землі - землі, які
використовуються для виробництва та розподілу тепла (котельні,
ТЕЦ) і виробництва газоподібного палива (з вугілля та газу, що
надходять на очищення), розподілу газоподібного палива через
систему трубопроводів, газопостачальні та газоналивні станції. У графі 55 - дані про землі, які використовуються для
відпочинку, та інші відкриті землі (графи 56+57+58+59+60+61+62):
землі, які використовуються для відпочинку (крім спортивних споруд
та санаторно-курортних організацій, які потрібно враховувати у
графі 43). Включати кемпінги, турбази, пансіонати, будинки
відпочинку, піонерські табори, землі під кладовища, землі, зайняті
під поточне та майбутнє будівництво. У графі 56 - дані про зелені насадження загального
користування: зелені насадження у межах населених пунктів (парки,
сади, сквери, бульвари тощо), які не включені до категорії лісів. У графі 57 - дані про кемпінги, будинки для відпочинку або
для проведення відпусток: землі під кемпінгами, турбазами,
піонерськими таборами, пансіонатами, будинками для відпочинку;
земельні ділянки під садовими та дачними будинками з
господарськими будівлями і дворами (за виключенням
сільськогосподарських угідь). У графі 58 - дані про землі, зайняті поточним будівництвом:
відкриті землі, на яких в даний час ведеться будівництво
(будівельні майданчики). У графі 59 - дані про землі, відведені під будівництво
(будівництво на яких не розпочато): землі, які в установленому
порядку відведені під будівництво, але будівельні роботи на яких
не розпочато. У графі 60 - дані про землі під гідротехнічними спорудами -
зайняті гідротехнічними спорудами, включаючи протиерозійні
гідротехнічні споруди та гідротехнічні споруди зрошувальних та
осушувальних систем (крім міжгосподарських зрошувальних та
осушувальних каналів - їх потрібно включати до графи 74). У графі 61 - дані про вулиці, набережні, площі - включати
вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні та площі. У графі 62 - дані про кладовища: землі, зайняті кладовищами,
крематоріями. У графі 63 - дані про відкриті заболочені землі (болота,
всього) (графи 64+65): землі (не зайняті лісовими насадженнями),
що частково, тимчасово або постійно затоплюються водою і які в
незатопленому стані є вологим, губчастим субстратом; рослинність
складається переважно із розкладеного моху та інших рослин. У графі 64 - дані про верхові болота - болота, що розміщені
на підвищених ділянках рельєфу та зволожуються атмосферними
опадами. У графі 65 - дані про низинні болота - болота, які розміщені
на знижених ділянках рельєфу і зволожуються поверхневими та
грунтовими водами. У графі 66 - дані про сухі відкриті землі з особливим
рослинним покривом, ділянки які не обробляються і не вкриті лісом,
але на площі понад 25% покриті деревною або напівдеревною
рослинністю (папороті, вереск, рокитник (зіновать) і т.ін.), а
також рослинами з низькими поживними властивостями; незаймані
степові заповідні землі. До графи 67 - до відкритих земель без рослинного покриву або
з незначним рослинним покривом (графи 68+69+70+71) включати дані
про незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита
будь-якою рослинністю, а саме: кам'янисті місця (землі під голими
скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм,) - у графі 68, піски
(включаючи пляжі) - у графі 69, яри (лінійна форма рельєфу
ерозійного походження глибиною більш як 1 м з відсутнім або слабо
сформованим грунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід
або нижніх генетичних горизонтів грунту) - у графі 70, інші
відкриті землі (мочарі, солончаки) - у графі 71. У графі 72 - дані про загальну площу внутрішніх вод, всього
(графи 73+74+75+76+77) - ту частину національної території,
покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), яка
обмежена лінією узбережжя (відповідно до Стандартної статистичної
класифікації землекористування ЄЕК). У графі 73 - дані про природні водотоки (річки та струмки) -
відносити природні водотоки. При впадінні до моря, водосховища або
до великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного
водотоку, якщо вона не встановлена раніше. У графі 74 - дані про штучні водотоки (канали, колектори,
канави): повністю штучно створені водотоки, які призначені для
використання сили течії, раціонального використання води, іригації
та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та
зрошувальні канали. У графі 75 - дані про озера, прибережні замкнуті водойми,
лимани: водоймища, які розміщені в заглибленнях земної поверхні,
заповнені водою і практично повністю оточені суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені
суходолом є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була
встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у
вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків,
струмків або каналів). У графі 76 - дані про ставки: мілководе водосховище, площа
якого не більше 1 кв.км. У графі 77 - дані про штучні водосховища: водоймища, утворені
водопідпірними спорудами і призначені для постачання питної води,
вироблення електроенергії, іригацій або тваринництва; включати
частину природного або штучного водотоку місткістю більше
1 млн.м.куб. Із загальної площі земель, які перебувають у власності і
користуванні всіх юридичних і фізичних осіб, у графах 78-81
ураховуються дані про площі земель, зокрема: природоохоронного
призначення - у графі 78, оздоровчого призначення - у графі 79,
рекреаційного призначення - у графі 80, історико-культурного
призначення - у графі 81.
III. Форма N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель

та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами

та угіддями" та форма N 6б-зем "Звіт про наявність

осушених земель та розподіл їх за власниками землі,

землекористувачами та угіддями"
Звіти за формами N 6а-зем і N 6б-зем складаються за станом на
1 січня і кожний включає два розділи: відповідно, зрошувані та
осушені землі, які входять до адміністративно-територіальних
одиниць, у тому числі - в межах населених пунктів. При обліку зрошуваних та осушених земель зберігається така
сама класифікація за основними групами землекористувачів,
власників землі та за угіддями, які є при обліку всіх земель за
формою N 6-зем. За графами облік ведеться за всіма угіддями, які є на
зрошуваних та осушених землях. Зі зрошуваних земель виокремлюють зрошувані землі на осушених
площах, тобто такі, на яких побудована спеціальна зрошувальна
система, яка забезпечує регулярне зрошування цих земель, а із
осушених земель виокремлюють площі, осушені закритим дренажем і з
двобічним регулюванням водного режиму.
IV. Форма N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у

власності і користуванні"
Звіт за формою N 2-зем складається за станом на 01.01 і на
01.07 кожного року і включає два розділи - землі, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць та у тому числі - у межах
населених пунктів. У формі N 2-зем розподіл за рядками відповідає формі N 6-зем. Рядки форми N 6-зем - 103, 104, 105, 106 виключаються. У рядку 03 (у тому числі резервний фонд) заповнюються лише
графи 2-4, 6-8, 21-28. У рядках 40 (ділянки для сінокосіння та випасання худоби) та
98 (крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених пунктів, які надані у
тимчасове користування), заповнюються лише графи 2-4, 29-36. У рядках 93-97 (землі запасу та землі, не надані у власність
та постійне користування в межах населених пунктів, які не надані
у тимчасове користування) заповнюються лише графи 2-4, 6-8, 18-28. Рядки 94 (землі запасу) та 95 (землі резервного фонду, не
надані в постійне користування) у другому розділі не заповнюються
за всіма графами. Графи 1, 5, 9, 13, 17 (кількість власників землі та
землекористувачів) по рядках 100-102 не заповнюються.
Графа 1. Кількість власників землі та землекористувачів Заповнюється за станом на 01.01 за формою N 6-зем, а на 01.07
- з урахуванням змін, які настали за півріччя. Сума граф 5, 9, 13, 17 може бути рівна сумі, зазначеній у
графі 1, або більшою за неї (графи 5+9+13+17 і графи 1).
Графа 2. Загальна площа, всього земель (графи
6+10+14+18-21+29). За станом на 01.01 графа заповнюється за зразком форми
N 6-зем. У загальній площі на 01.07 враховуються зміни, які настали за
півріччя.
Графа 3. У тому числі сільськогосподарських угідь (графи
7+11+15+19-22+30). Заповнюється так само, як і графа 2.
Графа 4. З них ріллі (графи 8+12+16+20-23+31). Заповнюється так само, як і графа 2.
Землі, які є державною власністю
У графі 5 ураховуються дані про кількість землекористувачів,
яким землі надані у постійне користування. Вказується кількість юридичних і фізичних осіб, яким землі
надано у постійне користування. Якщо на території ради (сільської, селищної, міської) у
постійному користуванні одного землекористувача є декілька
земельних ділянок одного і того самого цільового призначення, то
обліковується один землекористувач. У графі 6 ураховуються дані про загальну площу земель, які є
державною власністю: наданих у постійне користування, земель
запасу та земель, не наданих у власність та постійне користування
в межах населених пунктів, які не надані у тимчасове користування. У графі 7 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 6. Заповнюється за зразком графи 6. У графі 8 - про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 7. Заповнюється за зразком графи 6.
Землі, які перебувають у приватній власності
У графі 9 ураховуються дані про кількість власників землі. Ураховується один власник землі за наявності у його у
приватній власності декількох земельних ділянок одного і того
самого цільового призначення. У графі 10 ураховуються дані про загальну площу земель, яка
перебуває у приватній власності. У графі 11 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 10. Заповнюється за зразком графи 10. У графі 12 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 11. Заповнюється за зразком графи 10.
Землі, які перебувають у колективній власності

(згідно з державними актами)
У графі 13 ураховуються дані про кількість власників землі -
юридичних осіб, яким земля передана у колективну власність згідно
з державними актами. У графі 14 ураховуються дані про загальну площу земель, яка
передана у колективну власність згідно з державними актами. У графі 15 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 14. Заповнюється за зразком графи
14. У графі 16 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 15. Заповнюється за зразком графи 14.
Землі у комунальній власності
У графі 17 ураховуються дані про кількість землекористувачів
- юридичних та фізичних осіб, яким надані землі у користування, у
тому числі на умовах оренди, згідно з рішенням органів місцевого
самоврядування. У графі 18 ураховуються дані про загальну площу земель, яка
надана у користування, у тому числі на умовах оренди, згідно з
рішеннями органів місцевого самоврядування. У графі 19 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 19. Заповнюється за зразком графи 18. У графі 20 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 19. Заповнюється за зразком графи 18.
Землі, які передано у тимчасове користування,

у тому числі на умовах оренди
У графі 21 ураховуються дані про загальну площу земель (графи
24+25), які надані у тимчасове користування, у тому числі на
умовах оренди, з числа земель, які перебувають у власності або
постійному користуванні юридичних і фізичних осіб, земель запасу
та земель, не наданих у власність та постійне користування в межах
населених пунктів (у рядку 93). У графі 22 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 21. Заповнюється за зразком графи 21. У графі 23 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 22. Заповнюється за зразком графи 21. У графі 24 ураховуються дані про землі, які передано у
довгострокове користування у тому числі на умовах оренди - землі,
які передані в тимчасове користування на строк від 3-х до 25-ти
років, або в оренду - до 50-ти років. У графі 25 - про землі, які передано у короткострокове
користування, у тому числі на умовах оренди - землі, які передані
у тимчасове користування або в оренду на строк до 3-х років. У графі 26 ураховуються дані про загальну площу земель,
переданих у тимчасове користування на умовах оренди з числа
земель, зазначених у графі 21. У графі 27 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 26. Заповнюється за зразком графи
26. У графі 28 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 27. Заповнюється за зразком графи 26.
Землі, які перебувають у тимчасовому користуванні,

у тому числі на умовах оренди
У графі 29 ураховуються дані про загальну площу земель (графи
32+33), які надані юридичним та фізичним особам, включаючи
іноземні, у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди,
а також земель, які надані у тимчасове користування для
сінокосіння та випасання худоби громадянам згідно з рішенням
відповідної ради. У графі 30 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 29. Заповнюється за зразком графи 29. У графі 31 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 30. Заповнюється за зразком графи 29. У графі 32 ураховуються дані про землі, які перебувають у
довгостроковому користуванні, у тому числі на умовах оренди - які
перебувають у тимчасовому користуванні на строк від 3-х до 25-ти
років, а в оренді - до 50-ти років. У графі 33 - про землі, які перебувають у короткостроковому
користуванні, у тому числі на умовах оренди - які перебувають у
тимчасовому користуванні або оренді строком до 3-х років. У графі 34 ураховуються дані про загальну площу земель, які
перебувають у тимчасовому користуванні на умовах оренди з числа
земель, зазначених у графі 29. У графі 35 - про загальну площу сільськогосподарських угідь з
числа земель, зазначених у графі 34. Заповнюється за зразком графи 34. У графі 36 - дані про загальну площу ріллі з числа земель,
зазначених у графі 35. Заповнюється за зразком графи 34.
Додаток 1

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності

на землях промисловості (у графі 37)
------------------------------------------------------------------ Розділ |Група| Опис | ------------+-----+---------------------------------------------| СЕКЦІЯ D | |ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. | ПІДСЕКЦІЯ DA| |ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ | | |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ | ------------+-----+---------------------------------------------| 15 | |Харчова промисловість | |15.1 |М'ясна промисловість; | | |не включає розфасування м'яса тварин та птиці| | |за рахунок оптової торгівлі (див. у гр. 51.3)| |15.2 |Промислове виробництво рибної продукції; | | |не включає діяльності суден, які займаються | | |одночасно ловлею риби, її переробленням і | | |консервуванням (див. у кл. 05.01 "Рибництво")| |15.3 |Промислове перероблення овочів та фруктів | |15.4 |Виробництво жирів | |15.5 |Виробництво молочних продуктів (молочна | |15.6 |промисловість); | | |не включає: | | |- виробництва свіжого незбираного коров'ячого| | |молока (див. у кл.01.21 "Розведення великої | | |рогатої худоби"); | | |- виробництво свіжого незбираного молока | | |інших тварин (див. у кл.01.22 | | |"Тваринництво"); | | |- діяльності кафе - морозиво (див. у гр.55.3)| |15.6 |Оброблення зерна, виробництво крохмалю | |15.7 |Виробництво готових кормів для тварин | |15.8 |Виробництво інших харчових продуктів; | | |не включає: | | |- діяльності кафе-їдалень (див.у гр.55.3); | | |- вирощування культур для виробництва | | |прянощів (див. у гр. 01.1 "Рослинництво"); | | |- видобування солі (див.у гр.14.4). | |15.9 |Виробництво напоїв; | | |не включає: | | |- перероблення фруктів, ягід і винограду на | | |вино в межах господарства (див. у гр.01.1 | | |"Рослинництво"); | | |- розливання у пляшки та пакування вина без | | |його перероблення (див.у гр.51.3; 74.8) | ------------+-----+---------------------------------------------| 16 | |Тютюнова промисловість; | | |не включає вирощування тютюну та махорки | | |(див.у гр.01.1 "Рослинництво") | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DB| |ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА | | |ПОШИТТЯ ОДЯГУ | ------------+-----+---------------------------------------------| 17 | |Текстильна промисловість | |17.1 |Прядіння волокна | |17.2 |Ткацьке виробництво | |17.3 |Оброблення тканин | |17.4 |Виробництво виробів з текстилю | |17.5 |Виробництво інших текстильних матеріалів, | | |(килимів, канату, мотузки, шпагату тощо) | |17.6 |Виробництво трикотажних та в'язаних тканин | |17.7 |Виробництво виробів з трикотажних та | | |в'язаних тканин | ------------+-----+---------------------------------------------| 18 | |Виробництво готового одягу та хутра | |18.1 |Виробництво шкіряного одягу | |18.2 |Виробництво одягу з текстилю; | | |не включає ремонт одягу (див.у гр.52.7). | |18.3 |Виробництво хутра та хутрових виробів; | | |не включає виробництва необробленого хутра | | |і шкір, шкір смушевих (див.у гр.01.2 | | |"Тваринництво" та у гр.01.5 "Мисливство | | |і пов'язані з ним послуги") | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DC| |ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ | ------------+-----+---------------------------------------------| 19 | |Виробництво шкіри та шкіряного взуття | |19.1 |Грунтування та дублення шкіри | |19.2 |Виробництво шкіряних, галантерейних та | | |дорожніх виробів | |19.3 |Виробництво взуття | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DD| |ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ 3 ДЕРЕВИНИ | ------------+-----+---------------------------------------------| 20 | |Оброблення деревини та виробництво виробів | | |з деревини | |20.1 |Лісопильне та стругальне виробництво, | | |просочування деревини; | | |не включає: | | |- лісозаготівлі; | | |- одержання необробленої деревини (див. | | |у кл.02.01 "Лісове господарство") | |20.2 |Виробництво дерев'яних панелей | |20.3 |Виробництво теслярських та столярних виробів | |20.4 |Виробництво дерев'яної тари | |20.5 |Виробництво інших виробів з деревини, корка; | | |виробництво плетених виробів | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DE| |ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ; | | |ВИДАВНИЧА СПРАВА | ------------+-----+---------------------------------------------| 21 | |Виробництво паперу та картону | |21.1 |Виробництво паперової маси, паперу та картону| |22.2 |Виробництво виробів з паперу та картону | ------------+-----+---------------------------------------------| 22 | |Видавнича справа, поліграфічна промисловість,| | |відтворення друкованих матеріалів | |22.1 |Видавнича справа | |22.2 |Поліграфічна діяльність | |22.3 |Тиражування записів на магнітних носіях | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DF| |ВИРОБНИЦТВО КОКСУ, ПРОДУКТІВ | | |НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА | ------------+-----+---------------------------------------------| 23 | |Виробництво коксу, продуктів | | |нафтоперероблення та ядерного палива | |23.1 |Виробництво коксопродуктів; | | |не включає: | | |- агломерацію кам'яного вугілля | | |(див. у гр.10.1); | | |- агломерацію лігніту (бурого вугілля) | | |(див. у гр.10.2). | |23.2 |Нафтоперероблення | |23.3 |Виробництво та перероблення ядерного палива; | | |не включає: | | |- видобування та первинного збагачення | | |уранової та торієвої руд (див.у кл.12.00); | | |- виробництва збагаченого урану ("жовтого | | |коксу") (див.у кл.12.00) | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DG| |ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО | ------------+-----+---------------------------------------------| 24 | |Хімічне виробництво | |24.1 |Виробництво базової хімічної продукції; | | |не включає: | | |- видобування природного газу (див. | | |у гр.11.1); | | |- збору гуано (див.у гр.14.3). | |24.2 |Виробництво агрохімічних продуктів | |24.3 |Виробництво лаків та фарб | |24.4 |Фармацевтичне виробництво | |24.5 |Виробництво мила, парфумерної продукції, | | |очищувальних і полірувальних препаратів | |24.6 |Виробництво інших хімічних продуктів | | |(вибухових речовин, клею, желатину, | | |ефірної олії, фотохімічних матеріалів, | | |касет, платівок тощо) | |24.7 |Виробництво штучних або синтетичних волокон | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DH| |ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ | ------------+-----+---------------------------------------------| 25 | |Гумова та пластмасова промисловість | |25.1 |Виробництво гумових виробів; | | |не включає ремонту, установлення або заміни | | |пошкоджених шин (див.у гр.50.2) | |25.2 |Переробка пластмаси | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DI| |ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ | | |ВИРОБІВ | ------------+-----+---------------------------------------------| 26 | |Виробництво інших неметалевих мінеральних | | |виробів | |26.1 |Виробництво скла та виробів зі скла | |26.2 |Виробництво інших керамічних виробів - не | | |будівельних матеріалів | |26.3 |Виробництво керамічної плитки | |26.4 |Виробництво цегли та черепиці з глини | |26.5 |Виробництво цементу, вапна та гіпсу | |26.6 |Виробництво виробів з бетону та гіпсу | |26.7 |Оброблення каменю; | | |не включає первинного оброблення каменю в | | |кар'єрах (див.у гр.14.1) | |26.8 |Виробництво іншої мінеральної продукції | | |(абразивних виробів тощо) | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DJ| |МЕТАЛУРГІЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ | ------------+-----+---------------------------------------------| 27 | |Металургія | |27.1 |Чорна металургія | |27.2 |Виробництво труб | |27.3 |Первинне оброблення сталі (види робіт та | | |вироби, не віднесені до інших угруповань) | |27.4 |Виробництво кольорових металів | |27.5 |Металеве лиття | ------------+-----+---------------------------------------------| 28 | |Оброблення металу | |28.1 |Виробництво металевих конструкцій для | | |будівництва | |28.2 |Виробництво металевих резервуарів, цистерн і | | |контейнерів | |28.3 |Виробництво нагрівальних казанів | |28.4 |Кування, штампування, карбування; | | |порошкова металургія | |28.5 |Оброблення металу; інші операції з | | |оброблення металів | |28.6 |Виробництво ножових виробів, інструменту | | |та металевих виробів загального призначення -| | |залізних виробів | |28.7 |Виробництво інших металевих виробів | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DK| |ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ | ------------+-----+---------------------------------------------| 29 | |Виробництво машин та устаткування | |29.1 |Виробництво механічного устаткування | |29.2 |Виробництво інших машин загального | | |призначення | |29.3 |Виробництво сільськогосподарських машин | |29.4 |Виробництво верстатів | |29.5 |Виробництво інших машин спеціального | | |призначення | |29.6 |Виробництво зброї та боєприпасів | |29.7 |Виробництво побутових приладів | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DL| |ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО | | |УСТАТКУВАННЯ | ------------+-----+---------------------------------------------| 30 | |Виробництво канцелярських та електронно- | | |обчислювальних машин; | | |не включає технічного обслуговування та | | |ремонту комп'ютерної техніки (див.у гр.72.5) | ------------+-----+---------------------------------------------| 31 | |Виробництво електричних машин і апаратури | |31.1 |Виробництво двигунів, генераторів і | | |трансформаторів | |31.2 |Виробництво електророзподільної та | | |контрольної апаратури | |31.3 |Виробництво ізольованого дроту та кабелю | |31.4 |Виробництво акумуляторів та електричних | | |батарей | |31.5 |Виробництво ламп та освітлювального | | |устаткування | |31.6 |Виробництво іншого електроустаткування | ------------+-----+---------------------------------------------| 32 | |Виробництво устаткування для радіо, | | |телебачення та зв'язку | |32.1 |Виробництво деталей електронного устаткування| |32.2 |Виробництво апаратури для трансляції та | | |ретрансляції передач | |32.3 |Виробництво апаратури для запису та | | |відтворювання звуку і зображення | ------------+-----+---------------------------------------------| 33 | |Виробництво медичних приладів та | | |інструментів, точних вимірювальних | | |пристроїв, оптичних пристроїв і | | |годинників | |33.1 |Виробництво медичного, хірургічного та | | |ортопедичного устаткування | |33.2 |Виробництво контрольно-вимірювальної | | |апаратури | |33.3 |Виробництво контрольно-вимірювальних приладів| | |для промисловості | |33.4 |Виробництво оптичного та фотографічного | | |устаткування | |33.5 |Виробництво годинників | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DM| |ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ | ------------+-----+---------------------------------------------| 34 | |Виробництво автомобілів | |34.1 |Виробництво автомобільного транспорту; | | |не включає технічного забезпечення, | | |ремонт та переустатковування | | |автомобілів (див.у гр.50.2) | |34.2 |Виробництво корпусів для автомобілів та | | |причепів | |34.3 |Виробництво устаткування для автомобілів | ------------+-----+---------------------------------------------| 35 | |Виробництво іншого транспортного устаткування| |35.1 |Будування суден | |35.2 |Виробництво залізничних і трамвайних | | |локомотивів та рухомого складу | |35.3 |Будування повітряних та космічних літальних | | |апаратів | |35.4 |Виробництво велосипедів та мотоциклів | |35.5 |Виробництво іншого транспортного | | |устаткування,не віднесеного до інших | | |угруповань | ------------+-----+---------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ DN| |ІНШЕ ВИРОБНИЦТВО, НЕ ВІДНЕСЕНЕ | | |ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ | ------------+-----+---------------------------------------------| 36 | |Виробництво меблів; інші види виробництва | |36.1 |Виробництво меблів | |36.2 |Виробництво ювелірних та інших прикрас | |36.3 |Виробництво музичних інструментів | |36.4 |Виробництво спортивних товарів | |36.5 |Виробництво ігор та іграшок з усіх видів | | |матеріалів | |36.6 |Виробництво інших виробів, не віднесених до | | |інших угруповань (імітацій ювелірних | | |виробів, мітел, щіток, олівців, ручок, | | |гудзиків, застіжок-змійок, парасольок, | | |лінолеуму та інших пластмасових покриттів | | |для підлоги тощо) | ------------+-----+---------------------------------------------| 37 | |Оброблення відходів | |37.1 |Оброблення металевих відходів та брухту; | | |не включає: | | |- оптової торгівлі металевими і неметалевими | | |відходами та брухтом (див.у гр.51.5); | | |- роздрібної торгівлі іншими уживаними | | |товарами (див.у гр.50.1, 52.5) | |37.2 |Оброблення неметалевого брухту; | | |не включає: | | |- оптової торгівлі металевими і неметалевими | | |відходами та брухтом, матеріалами для | | |перероблення (див.у гр.51.5); | | |- оптової та роздрібної торгівлі іншими | | |уживаними товарами (див.у гр.51.5, 52.5) | ------------+-----+---------------------------------------------| СЕКЦІЯ F | |БУДІВНИЦТВО | ------------+-----+---------------------------------------------| 45 | |Будівництво | |45.1 |Підготовка будівельних ділянок; | | |не включає: | | |- послуг, пов'язаних з видобуванням нафти | | |та газу (див.у гр.11.2); | | |- поверхневих замірів та спостереження з | | |метою збору інформації про підземні | | |структури та місцезнаходження родовищ нафти, | | |природного газу та руд, а також підземних | | |водних горизонтів (див.у гр.74.2) | |45.2 |Будівництво завершених будівель; цивільне | | |будівництво (будівництво будівель, мостів, | | |магістральних трубопроводів, комунікаційних | | |та потужних ліній, трубопроводів, | | |підприємств енергетики, інших споруд; | | |виконання інженерних робіт; встановлення | | |дахового перекриття; будівництво автострад, | | |доріг, аеродромів і спортивних споруд; | | |будівництво водних споруджень; інші | | |будівельні роботи, що потребують спеціальних | | |професій); | | |не включає: | | |- архітектурних та інженерних робіт | | |(див.у гр.74.2); | | |- керівництва проектуванням для будівництва | | |(див.у гр.74.2); | | |- прокату риштовань без їх монтажу і | | |демонтажу (див.у гр.71.3) | |45.3 |Роботи з обладнання будівель | |45.4 |Роботи з завершення будівництва (штукатурні | | |роботи; столярні роботи; покриття підлог і | | |стін; фарбування та скління; інші | | |завершальні роботи); | | |не включає внутрішнього очищення будинків та | | |інших об'єктів будівництва (див.у гр.74.7) | |45.5 |Оренда устаткування для будівництва з | | |обслугою; не включає оренди устаткування для | | |будівництва або знесення будівель без | | |обслуговування (див.у гр.71.3) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності на

землях під відкритими розробками, кар'єрами,

шахтами та відповідними спорудами (у графі 38)
------------------------------------------------------------------ Розділ | Група | Опис | ------------+--------+------------------------------------------| СЕКЦІЯ C | |ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИДОБУВАННЯ | ПІДСЕКЦІЯ CA| |ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | ------------+--------+------------------------------------------| 10 | |Видобування кам'яного вугілля, лігніту | | |(бурого вугілля) і торфу | | 10.1 |Видобування та агломерація кам'яного | | |вугілля; | | |не включає виробництва | | |коксопродуктів (див.у гр.23.1) | | 10.2 |Видобування та агломерація лігніту | | |(бурого вугілля); | | |не включає виробництва виробів з лігніту | | |(бурого вугілля) (див.у гр.26.8) | | 10.3 |Видобування та агломерація торфу; | | |не включає виробництва виробів з торфу | | |(див.у гр.26.8); | ------------+--------+------------------------------------------| 11 | |Видобування вуглеводнів; | | |допоміжні служби | | 11.1 |Видобування вуглеводнів; | | |не включає: | | |- виробництва продуктів нафтоперероблення | | |(див. у гр. 23.2); | | |- розвідування родовищ природного газу, | | |нафти (див. у гр. 74.2). | | 11.2 |Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і | | |газу; | | |не включає: | | |- поверхневих замірів та спостережень з | | |метою збору інформації про підземні | | |структури і місцезнаходження | | |родовищ нафти, природного газу та руд | | |(див. у гр. 74.2); | | |- експлуатації газопроводів та | | |нафтопроводів (див.у гр.60.3) | ------------+--------+------------------------------------------| 12 | |Видобування уранової руди; | | |не включає: | | |- виробництва збагаченої уранової і | | |торієвої руд після видобування (див. у | | |гр.23.3); | | |- виробництва збагаченого урану, паливних | | |елементів для ядерних реакторів, | | |радіоактивних елементів для промислових | | |та медичних потреб, виробництво | | |металевого урану, зберігання ядерних | | |відходів, переробку ядерних відходів | | |(див.у гр.23.3); | ------------+--------+------------------------------------------| ПІДСЕКЦІЯ CB| |ВИДОБУВАННЯ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | ------------+--------+------------------------------------------| 13 | |Видобування металевих руд | | 13.1 |Видобування залізної руди; | | |не включає випалювання піриту (залізного | | |колчедану) (див.у гр.24.1) | | 13.2 |Видобування руд кольорових металів; | | |не включає виробництва оксиду алюмінію | | |див.у гр.27.4) | ------------+--------+------------------------------------------| 14 | |Інші галузі добувної промисловості | | 14.1 |Розроблення кам'яних кар'єрів; | | |не включає нарізки, формування та | | |оброблення каменю поза кар'єрами | | |(див.у гр.26.7) | | 14.2 |Видобування піску та глини | | 14.3 |Видобування мінеральної сировини для | | |хімічної промисловості та виробництва | | |мінеральних добрив; | | |не включає виробництва хімічних добрив та | | |азотних сполук (див.у гр.24.1). | | 14.4 |Видобування солі; | | |не включає опріснювання морської води для | | |виробництва прісної води як основного | | |продукту (див.у гр.41.0) | | 14.5 |Галузі добувної промисловості, не включені| | |до числа інших угруповань (видобування| | |сировини для виробництва пористих| | |заповнювачів, видобування абразивів,| | |дорогоцінного та напівдорогоцінного| | |каміння, інших нерудних металів) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 3

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності на землях,

що використовуються в комерційних цілях (у графі 42) ----------------------------------------------------------------- Розділ | Група | Опис | ---------+-------+----------------------------------------------| СЕКЦІЯ G | |ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; ТОРГІВЛЯ | | |ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ; ПОСЛУГИ 3 РЕМОНТУ | ---------+-------+----------------------------------------------| 50 | |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | | 50.1 |Торгівля автомобілями | | 50.2 |Технічне обслуговування та ремонт | | |автомобілів; | | |не включає регенерації та відновлення гумових | | |покришок та шин (див.у гр.25.1) | | 50.3 |Торгівля автотоварами | | 50.4 |Торгівля мотоциклами та їх ремонт | | 50.5 |Роздрібна торгівля пальним | ---------+-------+----------------------------------------------| 51 | |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | | 51.1 |Посередництво в оптовій торгівлі | | 51.2 |Оптова торгівля непереробленими | | |сільськогосподарськими продуктами | | 51.3 |Оптова торгівля продовольчими товарами | | 51.4 |Оптова торгівля непродовольчими споживчими | | |товарами | | 51.5 |Оптова торгівля несільськогосподарськими | | |проміжними продуктами | | 51.6 |Оптова торгівля промисловим обладнанням | | 51.7 |Інші види оптової торгівлі (торгівля широким | | |асортиментом товарів без будь-якої конкретної | | |спеціалізації) | ---------+-------+----------------------------------------------| 52 | |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх | | |ремонт | | 52.1 |Роздрібна торгівля в неспеціалізованих | | |магазинах | | 52.2 |Роздрібна торгівля продовольчими товарами у | | |спеціалізованих магазинах | | 52.3 |Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | | |та парфумерією | | 52.4 |Інші види роздрібної торгівлі в | | |спеціалізованих магазинах (текстильними | | |виробами, одягом, взуттям, шкіряними | | |виробами, меблями, освітлювальними | | |приладами, електропобутовими товарами, | | |радіо- і телевізійними виробами, фарбами, | | |склом, книгами, газетами, канцелярським | | |приладдям тощо) | | 52.5 |Роздрібна торгівля уживаними товарами в | | |магазинах | | 52.6 |Роздрібна торгівля поза магазинами | | 52.7 |Ремонт предметів особистого користування і | | |домашнього вжитку | ---------+-------+----------------------------------------------| СЕКЦІЯ H | |ГОТЕЛІ ТА РЕСТОРАНИ | ---------+-------+----------------------------------------------| 55 | |Готелі | | 55.1 |Готелі | | 55.2 |Інші місця для короткотермінового проживання | | 55.3 |Ресторани | | 55.4 |Бари | | 55.5 |Їдальні та постачання готової їжі | ---------+-------+----------------------------------------------| СЕКЦІЯ J | |ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ---------+-------+----------------------------------------------| 65 | |Фінансове посередництво | | 65.1 |Грошове посередництво (діяльність центральних | | |банків; комерційних банків, інше грошове | | |посередництво) | | 65.2 |Інші види фінансового посередництва | | |(фінансовий лізинг; інше надання кредиту; | | |інше фінансове посередництво, що не включене | | |до попередніх категорій) | ---------+-------+----------------------------------------------| 67 | |Допоміжна діяльність у сфері фінансів та | | |страхування | | 67.1 |Допоміжна діяльність у сфері фінансів та | | |страхування | | 67.2 |Допоміжна діяльність у сфері страхування | ---------+-------+----------------------------------------------| СЕКЦІЯ K| |ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ, ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ТА | | |ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ | ---------+-------+----------------------------------------------| 70 | |Операції з нерухомістю | | 70.1 |Організація операцій з власною нерухомістю; | | |не включає: | | |- проектні підготовчі та будівельні роботи, | | |пов'язані з нерухомістю, що виконуються | | |будівельними установами (див.у гр.45.2) | | 70.2 |Здавання під найм власної нерухомості | | 70.3 |Операції з нерухомістю за дорученням третіх | | |осіб | ---------+-------+----------------------------------------------| 71 | |Здавання під найм без обслуги (персоналу, | | |який обслуговує) | | 71.1 |Здавання під найм автомобілів | | 71.2 |Здавання під найм інших транспортних | | |засобів; | | |не включає: | | |- здавання під найм та в довготермінову | | |оренду легкових та вантажних автомобілів з | | |водієм (див.у гр.60.2); | | |- здавання під найм засобів морського та | | |річкового транспорту з екіпажем | | |(див.у гр.61.1;61.2); | | |- здавання під найм та в довготермінову | | |оренду засобів повітряного транспорту з | | |пілотом (див. у гр.62.1, 62.2) | | 71.3 |Здавання під найм інших машин та | | |устаткування; | | |не включає: | | |- надання послуг сільськогосподарською | | |технікою разом з обслугою (див.у гр.01.4); | | |- здавання під найм та в довготермінову | | |оренду цього устаткування з обслугою | | |(див. у гр.45.5) | | 71.4 |Прокат речей особистого користування та | | |побутових товарів; | | |не включає видавання бібліотеками книг, | | |газет, журналів, відеострічок та платівок | | |(див. у гр.92.5) | ---------+-------+----------------------------------------------| 72 | |Діяльність у сфері інформатизації | | 72.1 |Консультації з питань інформатизації; | | |не включає консультаційних послуг щодо | | |конфігурації комп'ютерних засобів, що | | |надаються підприємствами з виробництва чи | | |продажу комп'ютерів (див.у гр.30.2) | | 72.2 |Створення програмного забезпечення; | | |не включає тиражування стандартного | | |програмного забезпечення (див.у гр.22.3) | | 72.3 |Оброблення даних | | 72.4 |Робота з базами даних | | 72.5 |Технічне обслуговування та ремонт офісної та | | |комп'ютерної техніки | | 72.6 |Не використовується в NACE (Класифікація | | |видів економічної діяльності Статистичної | | |Комісії Європейського Союзу) | ---------+-------+----------------------------------------------| 73 | |Дослідження та розробки | | 73.1 |Дослідження та розробки в галузі природничих | | |та технічних наук | | 73.2 |Дослідження та розробки в галузі гуманітарних | | |та суспільних наук | ---------+-------+----------------------------------------------| 74 | |Послуги, які надаються переважно юридичним | | |особам | | 74.1 |Діяльність у сфері права та бухгалтерського | | |обліку, консультації з питань управління; | | |не включає діяльність судових органів (див. у | | |гр.75.2) | | 74.2 |Діяльність у сфері архітектури та | | |будівництва; | | |не включає розвідувальне буріння та | | |свердління (див.у гр.45.1). | | 74.3 |Технічний контроль та аналіз | | 74.4 |Реклама; | | |не включає: | | |- друкування рекламних матеріалів засобами | | |поліграфії (див.у гр.2.2); | | |- створення рекламних текстів для радіо, | | |телебачення та кіно (див.у гр.92.1, 92.2) | | 74.5 |Підбір та забезпечення персоналом; | | |не включає: | | |- діяльність субпідрядчиків з наймання | | |робочої сили для виконання сезонних | | |сільськогосподарських робіт (див.у гр.01.4 | | |"Надання послуг у галузях рослинництва і | | |тваринництва"); | | |- діяльність, пов'язану з підбором складу | | |акторів у театри, на телебачення та в | | |кіно (див.у гр.92.7) | | 74.6 |Слідча діяльність та забезпечення безпеки | | |не включає встановлення систем усіх видів | | |сигналізації (див.у гр.45.3) | | 74.7 |Діяльність, пов'язана з очищенням та | | |прибиранням приміщень; | | |не включає: | | |- захист рослин від хвороб і шкідників | | |(див.у гр.01.4 "Надання послуг в галузях | | |рослинництва і тваринництва"); | | |- очищення парою, піскоструминне та інше | | |оброблення зовнішніх частин будівель (див.у | | |гр.45.4); | | |- прибирання нових будівель після завершення | | |їх будівництва (див.у гр.45.4); | | |- послуги домашньої прислуги (див.у гр.95.0). | | 74.8 |Послуги, які надаються переважно юридичним | | |особам; | | |не включає: | | |- оброблення плівок, пов'язаних з кіно та | | |телебаченням (див.у гр.92.1); | | |- пакувальні роботи, пов'язані з | | |перевезеннями (див.у гр.63.4) | ---------+-------+----------------------------------------------| СЕКЦІЯ O| |КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ | ---------+-------+----------------------------------------------| 91 | |Громадська діяльність | | 91.1 |Організація у сфері економіки | | 91.2 |Профспілки робітників найманої праці | | 91.3 |Інші громадські організації | ---------+-------+----------------------------------------------| 92 | |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, | | |культури та спорту | | 92.7 |Діяльність у сфері відпочинку та розваг | | |(азартні ігри та ігри на гроші тощо); | | |не включає діяльності агентів та агентств, | | |що виконується від імені фізичних осіб та | | |полягає в отриманні ангажементів на участь у | | |кінофільмах та інших видовищних заходах | | |(див.у гр.74.8) | ---------+-------+----------------------------------------------| 93 | |Індивідуальні послуги | | 93.0 |Індивідуальні послуги (прання та сухе чищення | | |текстильних виробів з хутра; послуги | | |перукарень та інші послуги салонів краси; | | |організація похорон та пов'язані з цим | | |послуги; діяльність, що пов'язана із | | |забезпеченням фізичного комфорту тощо) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 4

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності на землях

громадського призначення (у графі 43)
------------------------------------------------------------------ Розділ | Група | Опис | ----------+--------+--------------------------------------------| СЕКЦІЯ L | |ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | ----------+--------+--------------------------------------------| 75 | |Державне управління | | 75.1 |Державне управління загального характеру в | | |економічній та соціальній галузях (державне | | |управління загального характеру, що | | |забезпечує юридичне супроводження діяльності| | |в соціальній сфері, у галузі економіки, | | |державного управління); | | |не включає асенізацію, збирання сміття, а | | |також прибирання вулиць (див.у гр.90.0) | | 75.2 |Діяльність, яка належить до компетенції | | |держави (міжнародні відносини, оборона, | | |юстиція, охорона та забезпечення | | |громадського порядку й безпеки, захист | | |цивільного населення); | | |не включає: | | |- консультацій та представництва у | | |цивільних, кримінальних та інших справах | | |(див.у гр.74.1); | | |- діяльності з розслідування та дізнання | | |(див.у гр.74.6); | | |- послуг щодо захисту від лісових пожеж | | |(див.у гр.02.0 "Лісове господарство і | | |пов'язані з ним послуги"); | | |- діяльності служб з гасіння та запобігання | | |пожежам в аеропортах (див.у гр.63.2) | | 75.3 |Обов'язкове соціальне страхування; | | |не включає програм соціального страхування | | |(див.у гр.66.0) | ----------+--------+--------------------------------------------| СЕКЦІЯ M | |ОСВІТА | ----------+--------+--------------------------------------------| 80 | |Освіта | | 80.1 |Початкова загальна освіта | | 80.2 |Середня освіта | | 80.3 |Вища освіта | | 80.4 |Навчання дорослих та інша діяльність у сфері| | |освіти (школи та учбові заклади з підготовки| | |водіїв автомобілів, навчання дорослих та | | |інші види освіти) | ----------+--------+--------------------------------------------| СЕКЦІЯ N | |ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА | ----------+--------+--------------------------------------------| 85 | |Охорона здоров'я та соціальна допомога | | 85.1 |Діяльність з охорони здоров'я людини; | | |не включає: | | |- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп | | |та зубних протезів | | |техніками-зубопротезистами, які самі їх не | | |вставляють (див.у гр.33.1); | | |- діяльності з перевірки та аналізу | | |продуктів їжі (див.у гр.74.3) | | 85.2 |Ветеринарна діяльність; | | |не включає надання послуг в тваринництві | | |(див.у гр.01.4 "Надання послуг в галузях | | |рослинництва і тваринництва") | | 85.3 |Соціальна допомога | ----------+--------+--------------------------------------------| СЕКЦІЯ O | |КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ | ----------+--------+--------------------------------------------| 92 | |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, | | |культури та спорту | | 92.1 |Діяльність у сфері кінематографії та | | |відеопродукції; | | |не включає: | | |- тиражування фільмів та відеоплівок з | | |оригіналів (див.у гр.22.3); | | |- діяльності агентств (див.у гр.74.8) | | |- оброблення плівок, не призначених для | | |кінопрокату (див.у гр.74.8); | | |- роздрібної торгівлі відеострічками | | |(див. у 52.1, 52.4); | | |- видавання напрокат відеокасет населенню | | |(див.у гр.71.4) | | 92.2 |Діяльність у сфері радіомовлення та | | |телебачення; | | |не включає: | | |- передавання радіо- та телевізійних передач| | |кабельними мережами (див.у гр.64.2); | | |- передавання радіо- та телевізійних передач| | |через систему релейного чи супутникового | | |зв'язку (див.у гр.64.2) | | 92.3 |Інша розважальна діяльність (діяльність у | | |сфері драматичного мистецтва та музики, | | |діяльність глядацьких залів, діяльність | | |атракціонів та луна-парків тощо); | | |не включає: | | |- ремонту меблів (див.у гр.36.1); | | |- реставрації будівель (див.у гр.45.4) | | 92.4 |Агентства друку | | 92.5 |Інша діяльність у сфері культури; | | |не включає: | | |- прокату відеострічок (див.у гр.71.4); | | |- роботи з базами даних (див.у гр.72.4) | | 92.6 |Діяльність у сфері спорту; | | |не включає прокату спортивного приладдя та | | |устаткування (див.у гр.71.4) | ----------+--------+--------------------------------------------| СЕКЦІЯ Q | |ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ----------+--------+--------------------------------------------| 99 | |Екстериторіальна діяльність (діяльність | | |міжнародних організацій, наприклад, ООН, ЄС,| | |МВФ, СБ, дипломатичних та консульських | | |представництв тощо) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 5

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності на землях, що використовуються для транспорту та зв'язку (у графі 45)
------------------------------------------------------------------ Розділ | Група | Опис | ----------+-----------+-----------------------------------------| СЕКЦІЯ I | |ТРАНСПОРТ | ----------+-----------+-----------------------------------------| 60 | |Наземний транспорт | | 60.1 |Залізничний транспорт; | | |не включає послуги спальних вагонів під | | |час короткотермінового проживання, | | |послуги вагонів-ресторанів | | |(див.у розд.55) | | 60.2 |Міський та автодорожній транспорт; | | |не включає перевезення автомобілями | | |швидкої допомоги (див.у гр.85.1) | | 60.3 |Транспортування трубопроводами; | | |не включає розподілення природного та | | |генерованого газу, води чи пари (див.у | | |гр.40.2, 40.3, 41.0) | ----------+-----------+-----------------------------------------| 61 | |Водний транспорт | | 61.1 |Морський транспорт закордонного та | | |каботажного плавання | | 61.2 |Річковий транспорт; | | |не включає послуги ресторанів, кафе, | | |їдалень, барів на борту суден, за | | |винятком послуг, які входять до | | |транспортних (див.у гр.55.3, 55.4, 55.5) | ----------+-----------+-----------------------------------------| 62 | |Авіаційний транспорт | | 62.1 |Регулярні авіаційні перевезення | | 62.2 |Нерегулярні авіаційні перевезення; | | |не включає: | | |- оброблення сільськогосподарських і | | |лісових угідь (див.у гр.01.4 "Надання | | |послуг в галузях рослинництва і | | |тваринництва"); | | |- капітального ремонту літаків, двигунів | | |тощо (див.у гр.35.3); | | |- рекламних повітряних авіаційних послуг | | |(див.у гр.74.4); | | |- аерофотознімання (див.у гр.74.8). | | 62.3 |Космічний транспорт | ----------+-----------+-----------------------------------------| 63 | |Допоміжні транспортні послуги | | 63.1 |Транспортне оброблення вантажів та | | |складування | | 63.2 |Функціонування транспортної | | |інфраструктури; | | |не включає: | | |- капітального ремонту локомотивів, | | |вагонів і контейнерів (див.у гр.35.2); | | |- капітального ремонту і реконструкції | | |залізничних колій (див.у гр.45.2); | | |- послуг льотних шкіл, крім тих, що | | |забезпечують здобуття професійних | | |сертифікатів (див.у гр.80.4); | | |- рекламної діяльності (див.у гр.74.4); | | |- будівництва й капітального ремонту | | |автомобільних доріг (див.у гр.45.2); | | |- технічного обслуговування та ремонту | | |автомобілів (див.у гр.50.2); | | |- капітального ремонту автомобілів | | |(див.у гр.34.1); | | |- будівництва, реконструкції і | | |капітального ремонту гідротехнічних | | |споруд-дамб, гребель, шлюзів | | |(див.у гр.45.2); | | |- капітального ремонту і реконструкції | | |річкових і морських суден | | |(див.у гр.35.1); | | |- капітального ремонту повітряних суден | | |(див.у гр.35.3); | | |- будівництва й реконструкції аеродромів | | |(див.у гр.45.2) | | 63.3 |Туристичні агенції та бюро подорожей | | 63.4 |Діяльність транспортних агентств; | | |не включає діяльності, пов'язаної з | | |організацією страхування вантажів | | |(див.у гр.67.2) | ----------+-----------+-----------------------------------------| 64 | |Пошта і зв'язок | | 64.1 |Поштова та кур'єрська служба; | | |не включає фінансових послуг, які | | |надаються у поєднанні з поштовою | | |діяльністю (див.у гр.65.1) | | 64.2 |Зв'язок (діяльність, що пов'язана з | | |передаванням або прийманням даних та | | |веденням переговорів; діяльність | | |кабельного телевізійного та | | |радіозв'язку); | | |не включає: | | |- діяльність, пов'язану з наданням | | |відповідей по телефону (див.у гр.74.8); | | |- створення радіо- та телевізійних | | |програм, навіть якщо вони пов'язані з | | |передачею (див.у гр.92.2) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 6

до Інструкції з заповнення

державної статистичної звітності з

кількісного обліку земель (форми

NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
Класифікація видів економічної діяльності на землях, що використовуються для технічної інфраструктури (у графі 50)
------------------------------------------------------------------ Розділ |Група, класи,| Опис | | підкласи | | -----------+-------------+--------------------------------------| СЕКЦІЯ E | |ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА | | |ВОДИ | -----------+-------------+--------------------------------------| 40 | |Виробництво електроенергії, газу та | | |води | | 40.1 |Виробництво та розподілення | | |електроенергії | | 40.10 |Виробництво та розподілення | | |електроенергії | | 40.10.1 |Виробництво електроенергії тепловими | | |електростанціями | | 40.10.2 |Виробництво електроенергії атомними | | |електростанціями | | 40.10.3 |Виробництво електроенергії | | |гідроелектростанціями | | 40.10.4 |Виробництво електроенергії | | |електростанціями інших типів | | |Цей підклас включає виробництво | | |електроенергії станціями, які | | |використовують енергію вітру, | | |сонячного проміння тощо | | 40.10.5 |Розподілення електроенергії | | |Цей підклас включає розподілення | | |електроенергії, виробленої всіма | | |видами електростанцій, у тому числі на| | |комунально-побутові потреби | | |підприємств та організацій, а також | | |населення | -----------+-------------+--------------------------------------| | 40.2 |Виробництво та розподілення | | |газоподібного палива | | 40.20 |Виробництво та розподілення | | |газоподібного палива | | 40.20.1 |Виробництво газу | | |Цей клас включає: | | |- виробництво газоподібного палива, | | |теплова цінність якого визначена, | | |очищенням або іншим переробленням | | |речовин газоподібного походження; | | |- виробництво газу дистиляцією вугілля| | |або з супутніх продуктів сільського | | |господарства чи з відходів та брухту; | | |- системи вуличної розподільчої мережі| | |в містах та селищах міського типу, | | |сільській місцевості; | | |- розподілення природного та | | |скрапленого газу населенню та на | | |комунально-побутові потреби | | |підприємствам, організаціям та | | |установам | | | | | 40.20.2 |Розподілення газоподібного палива | | |системою трубопроводів; | | |цей клас не включає: | | |- виробництво продукції коксових печей| | |(див.у підкласі 23.10.0); | | |- виробництво мастил та нафти (див.у | | |підкласі 23.20.0); | | |- виробництво промислових газів (див. | | |у підкласі 24.11.0); | | |- транспортування газу газопроводами | | |(див.у підкласі 60.30.2) | -----------+-------------+--------------------------------------| | 40.3 |Виробництво та розподілення тепла | | 40.30 |Виробництво та розподілення тепла | | 40.30.0 |Виробництво та розподілення тепла; | | |цей підклас включає: | | |- виробництво, збір та розподілення | | |пари і гарячої води для обігрівання, | | |використання рушійної сили тощо; | | |- виробництво та розподілення холодної| | |води для охолодження; | | |- систему вуличної розподільчої мережі| | |в містах та селищах міського типу, | | |сільської місцевості; | | |- розподілення природного та | | |зрідженого газу населенню та на | | |комунально-побутові потреби | | |підприємствам, організаціям і | | |установам | -----------+-------------+--------------------------------------| 41 | |Збір, очищення та розподілення води | -----------+-------------+--------------------------------------| | 41.0 |Збір, очищення та розподілення води | | 41.00 |Збір, очищення та розподілення води | | 41.00.0 |Збір, очищення та розподілення води; | | |цей підклас включає: | | |- системи вуличної розподільчої мережі| | |в містах та селищах міського типу, | | |сільській місцевості; | | |- розподіл питної води для населення | | |та комунально-побутових потреб | | |підприємств, організацій та установ; | | |- опріснювання морської води для | | |виробництва прісної води як основного | | |продукту; | | |цей підклас не включає: | | |- діяльність зрошувальних систем для | | |сільськогосподарських потреб (див.у | | |підкласі 01.41.0); | | |- перероблення стічних вод з метою | | |запобігання забрудненню навколишнього | | |середовища (див.у підкласі 90.00.2); | | |- виробництво та розподілення | | |охолодженої води або льоду для | | |охолодження (див.у підкласі 40.30.0) | -----------+-------------+--------------------------------------| СЕКЦІЯ O | |КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ | | |ПОСЛУГИ | -----------+-------------+--------------------------------------| 90 | |Асенізація, прибирання вулиць та | | |оброблення відходів | -----------+-------------+--------------------------------------| | 90.0 |Асенізація, прибирання вулиць та | | |оброблення відходів | | 90.00 |Асенізація, прибирання вулиць та | | |оброблення відходів | | 90.00.1 |Діяльність з оброблення твердих | | |відходів; | | |цей підклас включає: | | |- прибирання відходів, сміття, покиді | | |та нечистот, перевезення відходів; | | |- прибирання будівельного сміття та | | |щебеню; | | |- знищення відходів шляхом спалювання | | |чи іншими способами; | | |- подріблення відходів; | | |- вивезення відходів на звалища, | | |розміщення в смітниках та у воді, | | |закопування у землю; | | |- оброблення та знищення токсичних | | |відходів, включаючи очищення | | |зараженого грунту | | | | | 90.00.2 |Діяльність з оброблення рідких | | |відходів; | | |цей підклас включає: | | |- вилучення через систему каналізації,| | |стічні канави чи іншими способами | | |відходів життєдіяльності людей, | | |оброблення та знищення відходів; | | |- знищення відходів шляхом розбавлення| | |(розведення), фільтрування, хімічного | | |відціджування, оброблення за допомогою| | |біологічно активного методу чи іншими | | |методами; | | |- догляд за каналізаційними системами | | |та системами стоків; | | |- спустошення та очищення вигрібних та| | |помийних ям, догляд за технічними | | |туалетами; | | |- оброблення стічних вод з плавальних | | |басейнів та стоків промислових | | |підприємств | | | | | 90.00.3 |Інша діяльність з прибирання сміття та| | |очищення інших територій; | | |цей підклас включає: | | |- прибирання сміття із громадських | | |сміттєвих ящиків, підмітання та | | |поливання вулиць, стоянок транспорту | | |тощо; | | |- очищення від снігу та льоду доріг, | | |злітно-посадних смуг, включаючи | | |посипання сіллю, піском тощо; | | |ці підкласи не включають: | | |- захист рослин від хвороб і шкідників| | |(див.у підкласі 01.41.0); | | |- оброблення відходів та брухту й | | |неметалевого брухту | | |(див.у підкласах 37.10.1-37.10.3, | | |37.20.1-37.20.6); | | |- збір, очищення та розподілення води | | |(див.у підкласі 41.00.0); | | |- будівництво та ремонт каналізаційних| | |систем (див.у підкласі 45.21.4); | | |- діяльність з дезінфекції та | | |дезінсекції в будинках | | |(див.у підкласі 74.70.0) | -----------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------------------------| 0603049| | | | | | | | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми|організа|міністер- |вищестоя-| |КС | доку- |зації- |рії за | за |еконо-|влас-|ційно- |ства, ін- |щої орга-| | | мента |складача|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цент-|нізації -| | | за |іденти- | | |діяль-| за |форми |рального |ідентифі-| | | ДКУД |фікацій-| | |ності | КФВ |господа-|органу |каційний | | | |ний код | | |за | |рювання |державної |код за | | | |за | | |КВЕД | |за КОПФГ|виконавчої|ЄДРПОУ | | | |ЄДРПОУ | | | | | |влади за | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________________________

(назва та адреса одержувача) ___________________________________________________
Сільська, селищна, міська рада ____________________ ___________________________________________________
Район _____________________________________________
Автономна Респуб.Крим, область,
міста Київ, Севастополь _________________________

(Україна)
Форма N 6-зем
Затверджено

наказ Державного комітету статистики

України 05.11.98 N 377
Поштова - річна
інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст

районного підпорядкування) управлінь (відділів)

земельних ресурсів - сільським, селищним, міським

радам, районним відділам земельних ресурсів до

10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст обласного

підпорядкування - районним радам, міським управлінням

(відділам) земельних ресурсів до 10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст республіканського

підпорядкування - районним радам і державним

адміністраціям, Київському та Севастопольському міським

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
районні відділи земельних ресурсів - районним радам,

районним державним адміністраціям, обласним управлінням

земельних ресурсів до 5 лютого;
міські (міст обласного підпорядкування) управління

(відділи) земельних ресурсів - міським радам, обласним

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
обласні, Київське та Севастопольське міські управління

земельних ресурсів - обласним радам, обласним державним

адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст

Києва та Севастополя, Державному комітету України по

земельних ресурсах до 25 лютого;
Державний комітет Автономної Республіки Крим по

земельних ресурсах і єдиному кадастру - Верховній Раді

Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної Республіки

Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах

до 25 лютого;
Державний комітет України по земельних ресурсах -

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,

Державному комітету статистики України до 25 березня.
Звіт

про наявність земель та розподіл їх за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності

за станом на 1 січня ____ року
(Таблиця звіту в БД відсутня)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------------------------| 0603049| | | | | | | | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми|організа|міністер- |вищестоя-| |КС | доку- |зації- |рії за | за |еконо-|влас-|ційно- |ства, ін- |щої орга-| | | мента |складача|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цент-|нізації -| | | за |іденти- | | |діяль-| за |форми |рального |ідентифі-| | | ДКУД |фікацій-| | |ності | КФВ |господа-|органу |каційний | | | |ний код | | |за | |рювання |державної |код за | | | |за | | |КВЕД | |за КОПФГ|виконавчої|ЄДРПОУ | | | |ЄДРПОУ | | | | | |влади за | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________________________

(назва та адреса одержувача) ___________________________________________________
Сільська, селищна, міська рада ____________________ ___________________________________________________
Район _____________________________________________
Автономна Респуб.Крим, область,
міста Київ, Севастополь _________________________

(Україна)

Форма N 6а-зем
Затверджено

наказ Державного комітету статистики

України 05.11.98 N 377
Поштова - річна
інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст

районного підпорядкування) управлінь (відділів)

земельних ресурсів - сільським, селищним, міським

радам, районним відділам земельних ресурсів до

10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст обласного

підпорядкування - районним радам, міським

управлінням (відділам) земельних ресурсів до

10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст

республіканського підпорядкування - районним радам

і державним адміністраціям, Київському,

Севастопольському міським управлінням земельних

ресурсів до 5 лютого;
районні відділи земельних ресурсів - районним

радам, районним державним адміністраціям, обласним

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
міські (міст обласного підпорядкування) управління

(відділи) земельних ресурсів - міським радам,

обласним управлінням земельних ресурсів до

5 лютого;
обласні, Київське та Севастопольське міські

управління земельних ресурсів - обласним радам,

обласним державним адміністраціям, радам і

державним адміністраціям міст Києва та Севастополя,

Державному комітету України по земельних ресурсах

до 25 лютого;
Державний комітет Автономної Республіки Крим по

земельних ресурсах і єдиному кадастру - Верховній

Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної

Республіки Крим, Державному комітету України по

земельних ресурсах до 25 лютого;
Державний комітет України по земельних ресурсах -

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,

Державному комітету статистики України до

25 березня.
Звіт

про наявність зрошуваних земель та розподіл їх

за вланиками землі, землекористувачами, угіддями

за станом на 1 січня ___ року
(Таблиця звіту в БД відсутня)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------------------------| 0603049| | | | | | | | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми|організа|міністер- |вищестоя-| |КС | доку- |зації- |рії за | за |еконо-|влас-|ційно- |ства, ін- |щої орга-| | | мента |складача|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цент-|нізації -| | | за |іденти- | | |діяль-| за |форми |рального |ідентифі-| | | ДКУД |фікацій-| | |ності | КФВ |господа-|органу |каційний | | | |ний код | | |за | |рювання |державної |код за | | | |за | | |КВЕД | |за КОПФГ|виконавчої|ЄДРПОУ | | | |ЄДРПОУ | | | | | |влади за | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________________________

(назва та адреса одержувача) ___________________________________________________
Сільська, селищна, міська рада ____________________ ___________________________________________________
Район _____________________________________________
Автономна Респуб.Крим, область,
міста Київ, Севастополь _________________________

(Україна)
Форма N 6б-зем
Затверджено

наказ Державного комітету статистики

України 05.11.98 N 377
Поштова - річна
інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст

районного підпорядкування) управлінь (відділів)

земельних ресурсів - сільським, селищним, міським

радам, районним відділам земельних ресурсів до

10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст обласного

підпорядкування - районним радам, міським

управлінням (відділам) земельних ресурсів до

10 січня;
інженери-землевпорядники районів міст

республіканського підпорядкування - районним радам

і державним адміністраціям, Київському,

Севастопольському міським управлінням земельних

ресурсів до 5 лютого;
районні відділи земельних ресурсів - районним

радам, районним державним адміністраціям, обласним

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
міські (міст обласного підпорядкування) управління

(відділи) земельних ресурсів - міським радам,

обласним управлінням земельних ресурсів до

5 лютого;
обласні, Київське та Севастопольське міські

управління земельних ресурсів - обласним радам,

обласним державним адміністраціям, радам і

державним адміністраціям міст Києва та Севастополя,

Державному комітету України по земельних ресурсах

до 25 лютого;
Державний комітет Автономної Республіки Крим по

земельних ресурсах і єдиному кадастру - Верховній

Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної

Республіки Крим, Державному комітету України по

земельних ресурсах до 25 лютого;
Державний комітет України по земельних ресурсах -

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,

Державному комітету статистики України до

25 березня.
Звіт

про наявність осушених земель та розподіл їх

за власниками землі, землекористувачами, угіддями

за станом на 1 січня ___ року
(Таблиця звіту в БД відсутня)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------------------------| 0603049| | | | | | | | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми|організа|міністер- |вищестоя-| |КС | доку- |зації- |рії за | за |еконо-|влас-|ційно- |ства, ін- |щої орга-| | | мента |складача|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цент-|нізації -| | | за |іденти- | | |діяль-| за |форми |рального |ідентифі-| | | ДКУД |фікацій-| | |ності | КФВ |господа-|органу |каційний | | | |ний код | | |за | |рювання |державної |код за | | | |за | | |КВЕД | |за КОПФГ|виконавчої|ЄДРПОУ | | | |ЄДРПОУ | | | | | |влади за | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | -------+--------+-------+------+------+-----+--------+----------+---------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________________________

(назва та адреса одержувача) ___________________________________________________ Сільська, селищна, міська рада ____________________ ___________________________________________________ Район _____________________________________________
Автономна Респуб.Крим, область, міста Київ, Севастополь _________________________

(Україна)

Форма N 2-зем
Затверджено

наказ Державного комітету статистики

України 05.11.98 N 377
Поштова - піврічна
інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст

районного підпорядкування) управлінь (відділів)

земельних ресурсів - сільським, селищним, міським

радам, районним відділам земельних ресурсів до

10 січня, 5 липня;
інженери-землевпорядники районів міст обласного

підпорядкування - районним радам, міським управлінням

(відділам) земельних ресурсів до 10 січня, 5 липня;
інженери-землевпорядники районів міст республіканського

підпорядкування - районним радам і державним

адміністраціям, Київському, Севастопольському міським

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня;
районні відділи земельних ресурсів - районним радам,

районним державним адміністраціям, обласним управлінням

земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня;
міські (міст обласного підпорядкування) управління

(відділи) земельних ресурсів - міським радам, обласним

управлінням земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня;
обласні, Київське та Севастопольське міські управління

земельних ресурсів - обласним радам, обласним державним

адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст

Києва та Севастополя, Державному комітету України по

земельних ресурсах до 25 лютого, 25 липня;
Державний комітет Автономної Республіки Крим по

земельних ресурсах і єдиному кадастру - Верховній Раді

Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної Республіки

Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах

до 25 лютого, 25 липня;
Державний комітет України по земельних ресурсах -

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,

Державному комітету статистики України до 25 березня,

5 серпня.
Звіт

про землі, які перебувають у власності і користуванні

за станом на ____________ року
(Таблиця звіту в БД відсутня)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: