open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 513

Про затвердження Положення

про ландшафтний заказник загальнодержавного

значення "Короленкова дача" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник
загальнодержавного значення "Короленкова дача" у новій редакції,
що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Короленкова
дача", затверджене наказом Міністерства екології та природних
ресурсів від 05.09.2003 N 20.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

"КОРОЛЕНКОВА ДАЧА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення
"Короленкова дача" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента
України від 20.08.96 N 715/96 ( 715/96 ).
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 79,1 гектарів розташований у
Шишацькому районі, с. Малий Перевіз, Куйбишевської сільської ради
Полтавської області.
1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Куйбишевської сільської ради - 60,2 гектара (далі -
Землевласник) та Полтавського державного лісогосподарського
підприємства "Полтаваоблагроліс" - 18,9 гектара (далі -
Землекористувач), які здійснюють в її межах свою діяльність згідно
з цим Положенням.
1.5. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у наукових цілях; в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті
створення та завданням Заказника.
1.6. Землевласник/Землекористувач на території Заказника в
своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний
стан території Заказника та додержання встановленого режиму
території.
1.7. Витрати, пов'язані із забезпеченням режиму охорони
Заказника здійснюються за рахунок Землевласника/Землекористувача.
1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали територіальних органів
Держземагентства та Землевласника/Землекористувача, відображаються
у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку
земель (форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній
документації, обов'язково враховуються при реконструкції та
розвитку прилеглих територій.
1.9. Поштові адреси Землевласника/Землекористувача: Куйбишевська сільська рада - с. Куйбишеве, Шишацький район,
38011; Полтавське державне лісогосподарське підприємство
"Полтаваоблагроліс" - вул. Артема, 7/22, м. Полтава, 36038.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Основною метою створення Заказника є охорона та збереження
флори і фауни водно-болотних комплексів Центральної України, як
території, що має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та
пізнавальну цінність.
2. Основними завданнями Заказника є: збереження типової лісостепової зони Лівобережної України, де
знаходяться у незайманому стані природні ландшафти нагірних дібров
та степових ділянок в комплексі з луками, озерами та обводненими
болотами на заплаві р. Псел; охорона та збереження місця зростання та проживання великої
кількості рідкісних видів флори (види, занесені до Червоної книги
України: зозулинець болотний, косарики тонкі, ковила волосиста,
коручка морозниковидна, тюльпан дібровний, сальвінія плаваюча) і
фауни (лелека чорний, гоголь, змієїд, лунь польовий, журавель
сірий, скопа, орел-карлик, підорлик малий, поручайник, сорокопуд
сірий, горностай, видра річкова); проведення наукових досліджень і спостережень на території
Заказника; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових
споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника; проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших
робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які
проводяться без відповідних наукових обґрунтувань; підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та
будь-яке порушення грунтового покриву; діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим
водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид
комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих
для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під
отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з
застосуванням хімічних миючих засобів); знищення, пошкодження та зміна рослинного покриву, в тому
числі випалювання сухої рослинності, розорювання, залісення та
залуження ділянок Заказника; зберігання та використання на території Заказника усіх видів
отрутохімікатів; пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів; засмічення та забруднення території Заказника та його водних
об'єктів; збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України
рослин, їх частин, квітів та плодів; турбування, знищення та відлов диких тварин, пошкодження їх
гнізд та інших жител, збирання яєць, пуху тощо; усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення
кормової бази тварин Заказника та умов їх існування; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землевласника/Землекористувача; сінокосіння у весняний період до червня місяця; знаходження на території Заказника зі знаряддями лову
об'єктів тваринного світу, забороненими до використання; порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг; організований туризм в період розмноження та вигодівлі молоді
тварин - протягом травня - липня; збирання дикорослих трав'яних рослин та добування тварин з
порушенням відповідних порядків; використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових
знаків та інформаційних щитів.
3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому
порядку: господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить
завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим
Положенням режиму території; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів
Заказника; сінокосіння з червня місяця; обмежене збирання лікарської сировини; обмежене мисливство в мисливський сезон; випасання худоби; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів; організований туризм з дотриманням вимог природоохоронного
законодавства та в строки визначені цим Положенням.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землевласником/Землекористувачем.
3.5. На Землевласника/Землекористувача оформляються охоронні
зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкування тощо.
3.7. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у
межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством
України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: