open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 508

Про затвердження Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби
№ 92 від 26.03.2013}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 767 "Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби", від 18.07.2012 № 676 "Деякі питання оплати праці працівників митної служби", на виконання пункту 2 наказу Держмитслужби України від 31.08.2012 № 443 "Про питання оплати праці посадових осіб митної служби України", пункту 5 наказу Держмитслужби України від 31.08.2012 № 447 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 22.06.2006 № 521", та з метою встановлення порядку преміювання посадових осіб та працівників митної служби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України (далі – Положення), що додається.

2. Керівникам митних органів, митної організації та науково-дослідної установи ознайомити всіх посадових осіб та працівників з Положенням і забезпечити об’єктивну оцінку результатів роботи й особистого вкладу кожної посадової особи та працівника під час визначення розміру премії.

3. Наказ Держмитслужби України від 13.03.2008 № 225 "Про затвердження Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби" (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

І.Г. КалєтнікЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби
України 
01.10.2012 № 508

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про оплату праці", Дисциплінарного статуту митної служби України та постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 767 "Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби" та від 18.07.2012 № 676 "Деякі питання оплати праці працівників митної служби" (далі – постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 767 та 18.07.2012 № 676).

1. Загальні положення

1.1. Фонд преміювання посадових осіб та працівників митниць, спеціалізованих митних органів (далі - митні органи), митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів за штатним розписом цього органу, організації, закладу, установи та економії фонду оплати праці.

1.2. Фонд преміювання посадових осіб та працівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи (далі - фонд преміювання) спрямовується на:

преміювання за результатами роботи посадових осіб та працівників;

виплату одноразової премії з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат посадовим особам та працівникам;

створення за рішенням керівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи фонду керівника у розмірі 20 відсотків планового фонду преміювання.

1.3. Підставою для виплати премії:

керівникам митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи є наказ Держмитслужби України, погоджений Профспілкою працівників митних органів;

іншим посадовим особам та працівникам митної служби - наказ митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи, погоджений з профспілковим комітетом цього органу, установи, організації, закладу.

2. Порядок преміювання за результатами роботи

2.1. Преміювання посадових осіб та інших працівників митної служби, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 752 "Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань митної служби України" присвоюються спеціальні звання, здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи у звітному періоді (місяці) з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

2.2. Преміювання працівників митної служби, яким не присвоюються спеціальні звання, здійснюється з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", від 30.08.2002 № 1298 " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказу Міністерства праці України від 02.10.96 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за № 593/1618, та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410, відповідно до особистого вкладу працівників в загальні результати роботи за підсумками роботи у звітному періоді (місяці) з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

2.3. За результатами роботи у звітному періоді для визначення розміру премії враховуються такі показники:

своєчасне та якісне виконання посадовою особою та працівником своїх посадових обов’язків та заходів, передбачених планами робіт митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи та для відповідного структурного підрозділу, результативність роботи;

виконавська дисципліна;

трудова дисципліна;

ініціативність.

2.4. Розмір премії посадових осіб та працівників митної служби залежить від виконання показників, зазначених у пункті 2.3 цього Положення, та особистого вкладу в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

2.5. У межах фонду преміювання митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи здійснюється преміювання:

керівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи – за рішенням Голови Служби;

інших посадових осіб та працівників митної служби – за рішенням керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи.

2.6. На преміювання за результатами роботи направляються кошти фонду преміювання, зменшеного на суму, яка утворює фонд керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи.

2.7. Підрозділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в установленому порядку розраховує фонд преміювання та розрахунковий розмір премії у відсотках за результатами роботи за місяць та подає керівнику митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи пропозиції для прийняття рішення щодо визначення розміру премії.

2.8. Рішення про збільшення, зменшення розміру премії, про позбавлення премії приймаються:

щодо керівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи - Головою Служби з власної ініціативи, за поданнями заступників Голови Служби України або за поданнями керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України, погодженими із заступниками Голови Служби (згідно з функціональними повноваженнями). Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України, підпорядкованих Голові Служби, надають такі пропозиції безпосередньо Голові Служби;

щодо заступників керівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи - керівниками цих митних органів, організації, закладів, установи з власної ініціативи за погодженням з керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України та заступниками Голови Служби (згідно з функціональними повноваженнями);

щодо керівників самостійних структурних підрозділів митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи, - керівниками цих митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи самостійно, а у разі позбавлення премії, - за погодженням з керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України або за пропозиціями керівників таких структурних підрозділів апарату Держмитслужби України;

{Абзац четвертий пункту 2.8 в редакції Наказу Державної митної служби № 92 від 26.03.2013}

щодо посадових осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи, – керівниками цих митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи самостійно або за поданнями заступників керівника;

щодо інших посадових осіб та працівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи – керівниками цих митних органів, організації, закладів, установи самостійно або за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.

2.9. У виключних випадках, за рішенням Голови Служби, на підставі пропозицій заступників Голови Служби або керівників відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України, погодженими з заступниками Голови Служби (згідно з функціональними повноваженнями) може бути позбавлено премії, збільшено або зменшено її розмір щодо посадових осіб та працівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи, не визначених абзацом 2 пункту 2.8 цього Положення.

2.10. Рішення про зменшення розміру премії, позбавлення премії посадових осіб та працівників митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи можуть прийматися Головою Служби, керівниками митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи на підставі матеріалів службових розслідувань, перевірок, ревізій тощо, якщо вони містять відповідні вимоги.

2.11. Накладення дисциплінарного стягнення поєднується з повним позбавленням посадової особи премії за той місяць, у якому накладено стягнення.

2.12. Премія не нараховується посадовим особам і працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати провадяться, виходячи із середньої заробітної плати.

2.13. Посадовим особам та працівникам, які працювали в митному органі, митній організації, спеціалізованому навчальному закладі, науково-дослідній установі неповний місяць у зв'язку з призовом на службу до Збройних сил, вступом до навчального закладу, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, виконанням державних обов'язків, звільненням у зв'язку зі скороченням штатів, за власним бажанням, за згодою сторін, а також у разі надання посадовій особі, працівникові відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи іншими поважними причинами, виплата премії проводиться за фактично відпрацьовані в цьому місяці дні.

ункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби № 92 від 26.03.2013}

2.14. Працівникам, щойно прийнятим на службу, у разі, якщо вони працювали неповний місяць, премія виплачується з урахуванням відпрацьованого часу й особистого вкладу в результати роботи.

2.15. На збільшення розміру премії за результатами роботи може бути спрямована економія фонду керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи.

3. Порядок преміювання з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат

3.1. З нагоди відзначення державних, професійних свят та ювілейних дат посадовим особам та працівникам митної служби може бути виплачена одноразова премія з урахуванням особистого вкладу.

3.2. Виплата одноразових премій керівникам митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи здійснюється за рішенням Голови Служби.

3.3. Виплата одноразових премій іншим посадовим особам та працівникам митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи здійснюється за рішенням керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи в межах фонду преміювання.

3.4. На здійснення преміювання з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат може бути спрямована економія фонду керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи.

3.5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до посадової особи виплата премій, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, не проводиться.

4. Порядок підготовки наказу про преміювання за результатами роботи

4.1. Підрозділ кадрової роботи до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності зведену інформацію щодо застосування до посадових осіб дисциплінарних стягнень або їх скасування протягом звітного періоду.

4.2. Пропозиції щодо позбавлення премії конкретної посадової особи чи працівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи, збільшення чи зменшення розміру премії визначаються в наказі про преміювання на підставі доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу на ім’я керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи із зазначенням відповідних підстав у порядку, встановленому пунктами 2.8-2.10 цього Положення.

4.3. У наказі про преміювання, який розробляється в установленому порядку підрозділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, вказується розмір премії у відсотках до посадового окладу та загальна сума, яка спрямовується на виплату премії у відповідному митному органі, митній організації, спеціалізованому навчальному закладі, науковій-дослідній установі.

4.4. Підрозділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в установленому порядку нараховує премію посадовим особам та працівникам митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи за результатами роботи за місяць, виходячи із визначеного відсотку премії, з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

5. Порядок формування та використання фонду керівника для заохочення посадових осіб та працівників митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи

5.1. Фонд керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи спрямовується на:

разове заохочення, збільшення розміру премії за результатами роботи за звітний період окремих посадових осіб та працівників митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи, які відзначилися при виконанні особливо важливих завдань із захисту митних інтересів України, виявили високий рівень активності та ініціативи, в тому числі на підставі рішення Голови Служби за поданнями керівників відповідних структурних підрозділів апарату, погодженими із заступниками Голови Служби (згідно з функціональними повноваженнями);

збільшення розмірів премії керівникам самостійних структурних підрозділів митного органу, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи, розміру фонду преміювання окремим структурним підрозділам митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи за результатами роботи;

{Абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби № 92 від 26.03.2013}

виплату одноразової премії посадовим особам та працівникам з нагоди їх ювілейних дат.

5.2. Керівники самостійних структурних підрозділів до 5 числа поточного місяця подають керівникові митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи пропозиції, погоджені заступниками керівника (згідно з функціональними повноваженнями) щодо заохочення чи збільшення розміру премії посадовим особам та працівникам підпорядкованих їм підрозділів, які відзначилися при виконанні особливо важливих завдань із захисту митних інтересів України, виявили високий рівень активності та ініціативи.

5.3. Рішення щодо заохочення чи збільшення розміру премії керівникам самостійних структурних підрозділів або фонду преміювання окремим структурним підрозділам за результатами роботи у звітному періоді приймаються керівником митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи, в тому числі за поданням заступників керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи (згідно з функціональними повноваженнями) самостійно або за пропозиціями керівників відповідних структурних підрозділів апарату Держмитслужби України.

ункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби № 92 від 26.03.2013}

5.4. Виплата одноразової премії у зв'язку з ювілеєм посадових осіб та працівників (50, 55, 60 років) або у зв’язку досягненням пенсійного віку проводиться за рішенням керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи за поданням керівника відповідного структурного підрозділу.

5.5. Економія фонду керівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи спрямовується наприкінці поточного року на збільшення фонду преміювання посадових осіб та працівників цього органу, організації, закладу чи установи.

Начальник Управління
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності –
головний бухгалтерМ.В. Околіта

ПОГОДЖЕНО:


Голова Ради профспілки працівників митних органів

І.В. Тимофеєв

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: