open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 77 від 02.10.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 жовтня 1996 р.

за N 593/1618

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці

та соціальної політики N 40 ( z0130-01 ) від 01.02.2001 N 304 ( z0645-01 ) від 17.07.2001 N 98 ( z0170-02 ) від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року N 229 ( z0737-03 ) від 19.08.2003 - з 01.09.2003 року N 330 ( z0005-05 ) від 24.12.2004 N 154 ( z0493-05 ) від 29.04.2005 N 81 ( z0313-06 ) від 20.03.2006 N 65 ( z0194-07 ) від 23.02.2007 N 148 ( z0354-07 ) від 11.04.2007 N 11 ( z0058-08 ) від 23.01.2008 N 27 ( z0160-08 ) від 06.02.2008 N 129 ( z0398-09 ) від 06.04.2009 N 117 ( z0392-10 ) від 31.05.2010

Наказами Міністерства соціальної політики N 9 ( z0139-11 ) від 20.01.2011 N 24 ( z0179-12 ) від 19.01.2012 }

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.96 N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної плати
працівників бюджетних установ і організацій" та відповідно до
Указу Президента України N 762 ( 762/96 ) "Про грошову реформу в
Україні", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з
додатками N 1-3.
Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок),
зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються у 2012 році в
установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу
(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого
визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 129 ( z0398-09 ) від 06.04.2009 - застосовуються з 1 квітня 2009
року; в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 117 ( z0392-10 ) від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010
року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики N 9 ( z0139-11 ) від 20.01.2011 -
застосовується з 1 січня 2011 року, N 24 ( z0179-12 ) від
19.01.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року } Для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати. { Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 117 ( z0392-10 ) від
31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року }
Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 117 ( z0392-10 ) від
31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року }
2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати
праці та граничної чисельності працівників: а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з
важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за
роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної
ставки (посадового окладу); б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок
за високу професійну майстерність для робітників III розряду в
розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і
VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки
встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу
якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за
той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт.
При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм
трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються
повністю; в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що
не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників
у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до
25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому
до 50 відсотків розміру доплати бригадиру; г) установлювати доплати за суміщення професій (посад),
розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних
робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах
економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках
(посадових окладах) вивільнюваних працівників; ґ) установлювати надбавки робітникам за складність,
напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки
(місячного окладу); ( Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 98 ( z0170-02 ) від 14.02.2002 -
з 01.01.2002 року ) д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у
розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку; ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього
вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії
робітників граничними розмірами не обмежується; з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного
заробітку.
3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від
04.08.93 N 61 ( z0108-93 ), від 25.01.95 N 6 ( z0036-95 ), від
12.02.96 N 16 ( z0090-96 ).
4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в
дію з 1 серпня 1996 року.
5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом,
вводяться в дію: в тис.крб - з 01.08.96, в грн. - з 01.09.96 р.
Міністр М.П.Білоблоцький
Додаток 1

до наказу Міністерства праці

України

02.10.1996 N 77

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 23.01.2008 N 11

( z0058-08 )

СХЕМА

місячних тарифних ставок робітників, зайнятих

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого

самоврядування та їх виконавчих органів, органів

прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------ Професія | Місячні тарифні ставки, | | гривень | |----------------------------------| | розряд | -----------------------------+----------------------------------| Робітники, зайняті на ремонті| I | II | III | IV | V | VI | і наладці устаткування, на |----------------------------------| верстатних роботах, на | з 01.01.2008 | вантажно-розвантажувальних |----------------------------------| роботах, на реставраційних | 519 | 521| 542 | 566 | 590| 613 | та будівельно-монтажних |----------------------------------| роботах | з 01.04.2008 | |----------------------------------| | 529 | 531| 552 | 577 | 601| 625 | |----------------------------------| | з 01.10.2008 | |----------------------------------| | 549 | 551| 573 | 599 | 624| 649 | |----------------------------------| | з 01.12.2008 | |----------------------------------| | 609 | 612| 636 | 665 | 693| 720 | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40
( z0130-01 ) від 01.02.2001, N 229 ( z0737-03 ) від 19.08.2003,
N 330 ( z0005-05 ) від 24.12.2004, N 154 ( z0493-05 ) від
29.04.2005, N 81 ( z0313-06 ) від 20.03.2006, N 65 ( z0194-07 )
від 23.02.2007, N 148 ( z0354-07 ) від 11.04.2007, N 11
( z0058-08 ) від 23.01.2008 }
Начальник управління
політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2

до наказу Міністерства праці

України

02.10.1996 N 77

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 23.01.2008 N 11

( z0058-08 )

СХЕМА

місячних окладів робітників наскрізних професій,

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,

органів прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------ Професія | Місячні оклади, гривень | |---------------------------------------------| | з | з | з | з | | 01.01.2008 |01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008| ------------------+------------+----------+----------+----------| Водій самохідних | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | механізмів | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Водій транспортно-| 521-566 | 531-577 | 551-599 | 612-665 | прибиральної | | | | | машини | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Водій електро- та | 515-542 | 525-552 | 545-573 | 605-636 | автовізка | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Возій | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Гардеробник | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Двірник | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Заправник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | поливально-мийних | | | | | машин | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Кастелянка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Комірник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Комірник (старший)| 515-542 | 525-552 | 545-573 | 605-636 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Конюх | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Кур'єр | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Візник | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Кубівник | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Ліфтер | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Ліфтер при | | | | | швидкості руху | | | | | ліфтів: | | | | | від 2,5 до | 521 | 531 | 551 | 612 | 5 метрів за | | | | | секунду | | | | | від 5 до 7 метрів | 542 | 552 | 573 | 636 | за секунду | | | | | понад 7 метрів за | 566 | 577 | 599 | 665 | секунду | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Натирач підлоги | 515-566 | 525-577 | 545-599 | 605-665 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Опалювач | 515 | 525 | 545 | 605 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Оператор апаратів | 515-566 | 525-577 | 545-599 | 605-665 | мікрофільмування | | | | | та копіювання | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Оператор | 566-613 | 577-625 | 599-649 | 665-720 | електронно- | | | | | обчислювальних та | | | | | обчислювальних | | | | | машин | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Палітурник | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 | документів | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Підсобний робітник| 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Покоївка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Прибиральник | 515 | 525 | 545 | 605 | службових | | | | | приміщень | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Прибиральник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | територій | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Провідник із | 521 | 531 | 551 | 612 | супроводження | | | | | вантажів | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Робітник з | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | благоустрою | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Робітник з | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | комплексного | | | | | обслуговування й | | | | | ремонту будинків | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Ремонтувальник | 543-566 | 553-577 | 574-599 | 637-665 | висотних частин | | | | | будинків | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Садівник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Світлокопіювальник| 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Склографіст | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | (ротаторник) | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Склопротиральник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Склопротиральник | 521-566 | 531-577 | 551-599 | 612-665 | при виконанні | | | | | робіт у висотних | | | | | будинках понад | | | | | 12 поверхів та у | | | | | важкодоступних | | | | | місцях | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Сторож | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Фотограф | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Швейцар | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Швачка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Перукар | 543 | 553 | 574 | 637 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Озеленювач | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Годинникар з | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 | ремонту механічних| | | | | годинників | | | | | ------------------+------------+----------+----------+----------| Килимар | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 | ------------------+------------+----------+----------+----------| Оператор пральних | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 | машин | | | | | -----------------------------------------------------------------
1. Конкретні розміри місячних окладів робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних
робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих
завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
2. Місячні оклади встановлюються: для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям у сумі: з 01.01.2008 - 521 грн; з 01.04.2008 - 531 грн;
з 01.10.2008 - 551 грн; з 01.12.2008 - 612 грн.; для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям при вичищенні їх самим возієм у сумі: з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн;
з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.; для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі: з 01.01.2008 - 515-566 грн; з 01.04.2008 - 525-577 грн;
з 01.10.2008 - 545-599 грн; з 01.12.2008 - 605-665 грн.; для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з
видалення нечистот вручну, у сумі: з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн;
з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.
3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які
використовують дезінфікувальні засоби в роботі, установлюється
доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.
4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не
передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених
для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких
передбачені в тому самому розділі класифікації професій
Класифікатора професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ),
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ).
{ Додаток 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 40
( z0130-01 ) від 01.02.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 304 ( z0645-01 ) від
17.07.2001; в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 229
( z0737-03 ) від 19.08.2003, N 330 ( z0005-05 ) від 24.12.2004,
N 154 ( z0493-05 ) від 29.04.2005, N 81 ( z0313-06 ) від
20.03.2006, N 65 ( z0194-07 ) від 23.02.2007, N 148 ( z0354-07 )
від 11.04.2007, N 11 ( z0058-08 ) від 23.01.2008 }
Начальник управління
політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3

до наказу Міністерства праці

України

02.10.1996 N 77

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 23.01.2008 N 11

( z0058-08 )

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ

водіїв автотранспортних засобів, зайнятих

обслуговуванням органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,

органів прокуратури, судів та інших органів

Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ Вантажопідйомність| Місячні тарифні ставки, гривень | (тонн) бортових |---------------------------------------------| автомобілів, | з | з | з | з | автомобілів- |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008|01.12.2008| фургонів | | | | | загального | | | | | призначення | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| до 1,5 | 521 | 531 | 551 | 612 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 1,5 до 3 | 531 | 541 | 562 | 624 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 3 до 5 | 538 | 548 | 569 | 632 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 5 до 7 | 552 | 562 | 583 | 647 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 7 до 10 | 560 | 571 | 593 | 658 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 10 до 20 | 566 | 577 | 599 | 665 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 20 до 40 | 573 | 584 | 606 | 673 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| понад 40 до 60 | 590 | 601 | 624 | 693 | -----------------------------------------------------------------
Водії легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------ Клас | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень | автомобіля| обсяг |-------------------------------------------| |двигуна, | з | з | з | з | | л |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008| ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Особливо | до 1,8 | 521 | 531 | 551 | 612 | малий та | | | | | | малий | | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Середній | від 1,8 | 543 | 553 | 574 | 637 | | до 3,5 | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Великий |понад 3,5| 566 | 577 | 599 | 665 | -----------------------------------------------------------------
Водії оперативних автомобілів зі спеціальним

звуковим сигналом (типу "сирена")
------------------------------------------------------------------ Клас |Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень | автомобіля | обсяг |-------------------------------------------| |двигуна,| з | з | з | з | | л |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008| -----------+--------+----------+----------+----------+----------| Особливо | до 1,8 | 563 | 574 | 596 | 662 | малий та | | | | | | малий | | | | | | -----------+--------+----------+----------+----------+----------| Середній | від 1,8| 566 | 577 | 599 | 665 | (а також | до 3,5 | | | | | автобуси | | | | | | спеціальні)| | | | | | -----------+--------+----------+----------+----------+----------| Великий | понад | 580 | 591 | 613 | 680 | (а також | 3,5 | | | | | автобуси | | | | | | спеціальні)| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ Клас |Габаритна| Місячні тарифні ставки, гривень | автомобіля| довжина |-------------------------------------------| |автобуса | з | з | з | з | | (у |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008| | метрах) | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Особливо | до 5 | 531 | 541 | 562 | 624 | малий та | | | | | | малий | | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Малий |а) понад | 538 | 548 | 569 | 632 | |5 до 6,5 | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------| |б) понад | 551 | 561 | 582 | 646 | |6,5 до | | | | | |7,5 | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Середній |понад | 560 | 571 | 593 | 658 | |7,5 до | | | | | |9,5 | | | | | ----------+---------+----------+----------+----------+----------| Великий |а) понад | 566 | 577 | 599 | 665 | |9,5 до 11| | | | | |---------+----------+----------+----------+----------| |б) понад | 573 | 584 | 606 | 673 | |11 до 12 | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------| |в) понад | 587 | 598 | 621 | 689 | |12 до 15 | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------| |г) понад | 591 | 602 | 625 | 694 | |15 | | | | | -----------------------------------------------------------------
1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів
установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших
органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у
розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
3. Водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких
здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про
державну охорону органів державної влади України та посадових
осіб" ( 160/98-ВР ), та членів Уряду, встановлюється надбавка за
особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної
ставки.
{ Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40
( z0130-01 ) від 01.02.2001, N 304 ( z0645-01 ) від 17.07.2001,
N 229 ( z0737-03 ) від 19.08.2003, N 330 ( z0005-05 ) від
24.12.2004, N 154 ( z0493-05 ) від 29.04.2005, N 81 ( z0313-06 )
від 20.03.2006, N 65 ( z0194-07 ) від 23.02.2007, N 148
( z0354-07 ) від 11.04.2007, N 11 ( z0058-08 ) від 23.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 27 ( z0160-08 ) від 06.02.2008 }
Начальник управління
політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: