open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2011 N 495

Про затвердження Положення про орнітологічний

заказник загальнодержавного значення

"Святилівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про орнітологічний заказник
загальнодержавного значення "Святилівський" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
орнітологічний заказник загальнодержавного значення
"Святилівський", затверджене наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 05.02.2003 N 14/ДС.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

29.11.2011 N 495

ПОЛОЖЕННЯ

про орнітологічний заказник

загальнодержавного значення

"Святилівський"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення
"Святилівський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента
України від 20.08.96 N 715/96 ( 715/96 ).
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 139,2 гектара, розташований на
острові Петренки та Голих островах Сулинської затоки
Кременчуцького водосховища, в тому числі 107 гектарів у межах
кварталів 3, 4 Градизького лісництва Державного підприємства
"Кременчуцьке лісове господарство" (далі - Землекористувач) та
32,2 гектара на території Святилівської сільської ради
(далі - Землевласник) у Глобинському районі Полтавської області.
1.4. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у наукових цілях; в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті
створення та завданням Заказника.
1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Землевласника/Землекористувача, які здійснюють в її
межах свою діяльність згідно з цим Положенням.
1.6. Землевласник/Землекористувач на території Заказника в
своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний
стан та додержання встановленого режиму території Заказника.
1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали територіальних органів
Держземагентства та Землевласника/Землекористувача, відображаються
у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку
земель (форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній
документації, обов'язково враховуються при реконструкції та
розвитку прилеглих територій.
1.8. Поштові адреси Землевласника/Землекористувача: Святилівська сільська рада: с. Святилівка, Глобинський район,
Полтавська область, 39020; Державне підприємство "Кременчуцьке лісове господарство":
вул. Шевченка, 41, м. Кременчук, Полтавська область, 39600.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ
2.1. Основною метою створення Заказника є збереження у
природному стані у гирловій частині річки Сула острова Петренки та
Голих островів сприятливих місць для гніздування та міграції
багатьох видів птахів, як типових, так і рідкісних.
2.2. Основними завданнями Заказника є: створення умов для збереження у природному стані у гирлі
річки Сула острова Петренки та Голих островів з цінною трав'яною
та лісовою рослинністю, як місця оселення, розмноження та годівлі
багатьох видів птахів, а саме: чорноголового реготуна,
кулика-сороки, орлана-білохвоста, жовтої чаплі, гоголя, креха
довгоносого, скопи, луня польового, журавля сірого, авдотки,
ходуличника, кроншнепа великого, дерихвіста степового, сорокопуда
сірого, занесених до Червоної книги України, та інших
водно-болотних видів; охорона середовища перебування, умов розмноження диких
тварин; охорона та збереження на острові Петренки однієї з найбільших
на материковій частині України колонії чаплі сірої; проведення наукових досліджень і спостережень на території
Заказника; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням
Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню
природного комплексу, у тому числі: турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у
Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць,
пуху тощо; в місці проживання колонії чапель будь-яка господарська та
інша діяльність; усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення
кормової бази тварин Заказника та умов їх існування; відвідування Голих островів та місця розміщення колонії
чапель на острові Петренки в період розмноження птахів та
вигодівлі молоді з 1 квітня по 1 серпня; знаходження на території Заказника зі знаряддями лову
об'єктів тваринного світу, забороненими до використання; знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі
випалювання очерету; розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника без
наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди; засмічення та забруднення території Заказника та прилеглої
акваторії; підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та
будь-яке порушення ґрунтового покриву; меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що
можуть призвести до зміни гідрологічного режиму; влаштування таборів для худоби та пташників, випасання худоби
на Голих островах; промислове, науково-промислове та любительське рибальство,
добування інших об'єктів водного промислу; діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим
водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид
комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих
для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під
отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з
застосуванням хімічних миючих засобів); використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових
споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування
та погодження Мінприроди; збір типових, рідкісних та занесених до Червоної книги
України рослин (в тому числі водних), їх частин, квітів, плодів
тощо; пересування по акваторії Заказника на моторних плавзасобах
усіх видів, їх зупинка та стоянка, за винятком технологічного і
службового транспорту Землевласника/Землекористувача; організація таборів, місць відпочинку, стоянок для човнів,
розведення вогнищ, за виключенням місць, відведених для цього
Землекористувачем; сінокосіння у весняний період до червня місяця; здійснення рубок головного користування та прохідних рубок; заготівля лісової підстилки, деревних соків, технічної
сировини та другорядних лісових матеріалів; знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових
знаків, інформаційних щитів. У нерестовий період на території Заказника оголошується
особливий режим (заборона проїзду транспорту, перебування
сторонніх осіб, використання природних ресурсів тощо), який
визначається у встановленому порядку.
3.2. На території Заказника дозволяється в установленому
порядку: господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить
меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням
встановленого цим Положенням режиму території; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів; обмежене мисливство в мисливський сезон; випасання худоби на острові Петренки.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку,
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землевласником/Землекористувачем.
3.5. На Землевласника/Землекористувача оформляються охоронні
зобов'язання щодо додержання режиму Заказника.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
3.7. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах
Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну
або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: