open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018  № 675

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1006 від 17.09.2018}

На виконання вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.05.2018 № 1000 "Про відмову в погодженні (непогодження) Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 274 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 рік".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
від __________ № ___________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
25 червня 2018 року  № 675

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Антикорупційна програма МОН на 2018-2020 роки розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", розділу III Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", підпункту "б" пункту 14 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Метою Антикорупційної програми МОН є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; реалізація завдань і заходів, визначених згаданими програмними антикорупційними актами; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність МОН; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження рівня корупційних ризиків у роботі МОН, закладах освіти, підприємствах, установах та організаціях, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН.

Загальна політика МОН щодо запобігання корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу МОН, закладів вищої та професійно-технічної освіти, підприємств, що входять до сфери управління МОН, забезпечення прозорості діяльності МОН, закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН, ефективного управління бюджетними ресурсами сфери освіти і науки; доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації про діяльність МОН, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому; забезпечення механізму ефективної взаємодії з громадянами; одержання громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів.

Виконання Антикорупційної програми МОН здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної програми МОН на 2018 рік, до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що додається.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

На виконання Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 15.02.2017 № 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" та від 15.01.2018 № 37 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України (далі - Комісія).

За результатами оцінки корупційних ризиків у Міністерстві освіти і науки України Комісія готує звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України є складовою Антикорупційної програми МОН.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій та проведення обговорень (нарад, семінарів) у разі необхідності.

У 2018-2020 роках планується провести ряд тренінгів, семінарів та інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства.

Орієнтовний план-графік
проведення навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Найменування та зміст заходу

Відповідальні за виконання

Категорія та орієнтовна кількість слухачів

Терміни проведення

1

Тематичний семінар щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів на тему: "Конфлікт інтересів: треба знати!"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії "Б"
(15 осіб)

Вересень 2018 року

2

Семінар з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій
(10 осіб)

Листопад-грудень 2018 року

3

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(100 осіб)

Січень 2019 року

4

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Лютий-березень 2019 року

5

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації" (тренінг для тренерів)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій
(10 осіб)

Лютий-березень 2019 року

6

Семінар на тему: "Спеціальні обмеження та заборони для державних службовців як засіб запобігання корупції"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Травень 2019 року

7

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Додаткові заходи здійснення фінансового контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Серпень 2019 року

8

Інформаційна кампанія на тему: "Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(100 осіб)

Жовтень 2019 року

9

Інформаційна кампанія-диспут щодо етичних засад державної служби на тему: "Реалізація принципу доброчесності на державній службі"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Листопад 2019 року

10

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансово контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(100 осіб)

Січень 2020 року

11

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Лютий-березень 2020 року

12

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації" (тренінг для тренерів)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій
(10 осіб)

Лютий-березень 2020 року

13

Інформаційна кампанія на тему: "Основні положення антикорупційного законодавства та особливості його застосування"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(50 осіб)

Травень-червень 2020 року

14

Тематичний семінар щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка на тему: "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(100 осіб)

Вересень 2020 року

15

Семінар з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій
(10 осіб)

Жовтень 2020 року

16

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансово контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії
(100 осіб)

Листопад-грудень 2020 року

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування до відома керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату МОН доводяться роз'яснення і методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Крім того, Департаментом кадрового забезпечення МОН регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників Міністерства освіти і науки України, в тому числі, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, які організовує Національне агентство України з питань державної служби відповідно до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27 березня 2014 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 року за № 475/25252.

У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо) Міністерство освіти і науки України забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Відповідно до частини першої та третьої статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України. Згідно з частиною п'ятою цієї ж статті державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

У зв'язку з цим Антикорупційна програма МОН підлягає щорічному перегляду на відповідність чинному законодавству України та засадам державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції.

Наразі проект Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки" схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України за № 8324 від 26.04.2018.

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням зазначеного, Антикорупційна програма МОН підлягає перегляду на відповідність засадам державної антикорупційної політики протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки".

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми МОН відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", від 15.02.2017 № 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" та від 15.01.2018 № 37 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" здійснюється Комісією.

До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів МОН, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МОН (в тому числі представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МОН. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції", Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", та іншими нормативно-правовими актами.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОН; готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми МОН.

Оцінка результатів здійснення заходів, визначених Антикорупційною програмою МОН, здійснюється на підставі таких критеріїв:

1) своєчасність виконання;

2) повнота та ефективність здійснення.

Показниками повноти та ефективності виконання антикорупційних заходів є, зокрема:

1) кількість та якість реалізованих заходів, визначених Антикорупційною програмою МОН;

2) кількість проведених превентивних заходів.

Додатковими підставами перегляду Антикорупційної програми МОН можуть бути, зокрема, встановлення за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми МОН недієвості визначених нею заходів; виявлення корупційних ризиків у разі проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН.

Крім цього, пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що до повноважень Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції належать, зокрема, координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм. До того ж, Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" має право затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм.

Відтак, Антикорупційна програма МОН підлягає перегляду також у випадку надання Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до Антикорупційної програми.

{Розділ IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1006 від 17.09.2018}

Уповноважена особа
з питань запобігання
та виявлення корупції

А.О. Чешко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: