open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018  № 1006

Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки

На виконання вимог пункту 11 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" з метою врахування рекомендацій, викладених у Додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.08.2018 № 1646 "Про погодження антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки", наказую:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 675, виклавши розділ IV (Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми) у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р. В.

Міністр

Л.М. Гриневич


Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
17.09.2018 № 1006

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Відповідно до частини першої та третьої статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України. Згідно з частиною п'ятою цієї ж статті державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

У зв'язку з цим Антикорупційна програма МОН підлягає щорічному перегляду на відповідність чинному законодавству України та засадам державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції.

Наразі проект Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки" схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України за № 8324 від 26.04.2018.

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням зазначеного, Антикорупційна програма МОН підлягає перегляду на відповідність засадам державної антикорупційної політики протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки".

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми МОН відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", від 15.02.2017 № 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" та від 15.01.2018 № 37 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" здійснюється Комісією.

До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів МОН, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МОН (в тому числі представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МОН. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції", Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", та іншими нормативно-правовими актами.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОН; готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми МОН.

Оцінка результатів здійснення заходів, визначених Антикорупційною програмою МОН, здійснюється на підставі таких критеріїв:

1) своєчасність виконання;

2) повнота та ефективність здійснення.

Показниками повноти та ефективності виконання антикорупційних заходів є, зокрема:

1) кількість та якість реалізованих заходів, визначених Антикорупційною програмою МОН;

2) кількість проведених превентивних заходів.

Додатковими підставами перегляду Антикорупційної програми МОН можуть бути, зокрема, встановлення за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми МОН недієвості визначених нею заходів; виявлення корупційних ризиків у разі проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН.

Крім цього, пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що до повноважень Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції належать, зокрема, координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм. До того ж, Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" має право затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм.

Відтак, Антикорупційна програма МОН підлягає перегляду також у випадку надання Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до Антикорупційної програми.

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: