open
Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. № 955
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 331 від 13.08.2014
№ 609 від 05.08.2015
№ 656 від 19.08.2015
№ 955 від 18.11.2015
№ 1121 від 23.12.2015
№ 1171 від 30.12.2015
№ 93 від 11.02.2016
№ 173 від 02.03.2016
№ 546 від 23.08.2016
№ 829 від 16.11.2016
№ 285 від 05.04.2017
№ 321 від 25.04.2018
№ 551 від 11.07.2018
№ 673 від 29.08.2018
№ 711 від 05.09.2018
№ 722 від 14.08.2019
№ 814 від 24.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що наявний залишок бланків, які були виготовлені як бланки документів суворої звітності, використовується у повному обсязі.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456 “Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1573).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 955

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1986 р., № 7, ст. 34; 1988 р., № 1, ст. 1; 1991 р., № 3, ст. 15; ЗП України, 1992 р., № 4, ст. 81; 1994 р., № 3, ст. 55, № 10, ст. 260; 1996 р., № 3, ст. 94; Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 795, № 26, ст. 1072):

1) третє речення абзацу восьмого пункту 18 і третє речення абзацу першого пункту 23 виключити;

2) абзац другий пункту 24 виключити;

3) абзац четвертий пункту 69 виключити;

4) у першому реченні пункту 72 слова “; ордер зберігається як документ суворої звітності” виключити.

2. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. № 228 (ЗП УРСР, 1985 р., № 6, ст. 46; 1986 р., № 7, ст. 34; 1988 р., № 1, ст. 1; 1989 р., № 1, ст. 2; 1991 р., № 3, ст. 15; ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 55, № 10, ст. 260; 1992 р., № 2, ст. 35):

1) третє речення абзацу десятого пункту 13 і третє речення абзацу першого пункту 19 виключити;

2) абзац другий пункту 20 виключити.

3. Абзац третій пункту 21 і друге речення пункту 23 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові жилі приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 181; 1994 р., № 3, ст. 55), виключити.

4. Пункт 8 Порядку відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992 р. № 706 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 23; 1994 р., № 8, ст. 189), виключити.

5. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 “Про трудові книжки працівників” (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 197) слова “як документи суворої звітності” виключити.

6. У примітці до додатка до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311; 2011 р., № 67, ст. 2583; 2013 р., № 68, ст. 2491), слова “є документами суворого обліку,” виключити.

7. Абзац перший пункту 32 Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., № 28, ст. 938, № 92, ст. 3115; 2010 р., № 74, ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102), виключити.

8. Пункт 6 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст. 3910; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 68, ст. 2474), виключити.

9. У пункті 13 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313 - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 974 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1048), від 6 травня 2001 р. № 450 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 856), від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344) і від 26 грудня 2011 р. № 1408 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 403), слова “що є документом суворої звітності,” виключити.

10. Пункт 5 Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака “Ветеран праці”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. № 521 (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 274; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2004 р., № 10, ст. 598), виключити.

11. У Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 308 (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 179; Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2290):

1) в абзаці третьому пункту 10 слова і цифру “спеціальному журналі1” замінити словами “спеціальному журналі”;

2) виноску “1 Документ суворого обліку вхідної та вихідної інформації з питань приватизаційної роботи серед громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, який вводиться наказом МВС і зберігається безстроково в установі, яка виконує вирок.” виключити.

12. В абзаці першому пункту 9 Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610 (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 268; Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2012 р., № 3, ст. 91; 2013 р., № 45, ст. 1607), слова “і є документами суворої звітності” виключити.

13. Абзац другий пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996 р. № 345 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 265; 2001 р., № 6, ст. 237; 2002 р., № 31, ст. 1471), виключити.

14. В абзаці першому пункту 19 Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 479 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 314), слова “, що є документами суворого обліку та звітності” виключити.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 814 від 24.07.2019}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 551 від 11.07.2018}

17. У першому реченні пункту 4 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., № 13, ст. 556; 2004 р., № 19, ст. 1319; 2007 р., № 93, ст. 3413; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112), слова “є документом суворої звітності і” виключити.

18. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 р. № 182 “Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 192; 2002 р., № 8, ст. 344), виключити.

19. Пункт 8 Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1407 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 51, с. 29), виключити.

20. В абзаці третьому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 465 “Про порядок вилучення недійсних дипломатичних та службових паспортів України у пунктах пропуску через державний кордон” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 541; 2003 р., № 37, ст. 1981) слова “як документи суворої звітності” виключити.

21. Абзац чотирнадцятий пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2011 р., № 30, ст. 1311, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 13, ст. 467, № 42, ст. 1604, № 47, ст. 1835, № 50, ст. 1978, № 71, ст. 2870, № 91, ст. 3674; 2013 р., № 47, ст. 1695, № 68, ст. 2475), викласти в такій редакції:

“Форми бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наведено в додатках 1 і 6.”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 23.12.2015}

23. В абзаці другому пункту 8 Порядку акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1895), слова “і належать до документів суворої звітності” виключити.

{Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 331 від 13.08.2014}

25. В абзаці восьмому пункту 2 Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1490 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1730; 2013 р., № 82, ст. 3041), слова “суворої звітності” виключити.

26. Друге речення пункту 4 Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака “Ветеран військової служби”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1601 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1807; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2009 р., № 81, ст. 2747), виключити.

27. Перше і друге речення абзацу другого пункту 23 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2240; 2000 р., № 34, ст. 1451; 2005 р., № 1, ст. 31; 2006 р., № 11, ст. 739; 2013 р., № 23, ст. 781), замінити реченням такого змісту: “Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації та скріплена печаткою.”.

28. У пункті 12 Порядку виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2000 р. № 939 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 999; 2010 р., № 35, ст. 1212), слова “як документи суворого обліку” виключити.

29. В абзаці першому пункту 5 Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1467 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1657; 2004 р., № 22, ст. 1510; 2006 р., № 20, ст. 1458; 2007 р., № 48, ст. 1971; 2009 р., № 17, ст. 530; 2012 р., № 7, ст. 249), слова “як документи суворого обліку і звітності” виключити.

{Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}

{Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ 93 від 11.02.2016}

{Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

33. У Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950; 2002 р., № 8, ст. 352):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “в організаціях, уповноважених реалізувати бланки сурової звітності” виключити;

2) абзац другий пункту 9 виключити;

3) у пункті 15 слова “суворої звітності” виключити.

{Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

35. Третє речення пункту 4 Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 585), виключити.

36. У Положенні про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 656, № 51, ст. 2290; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2005 р., № 52, ст. 3292; 2007 р., № 1, ст. 30; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 23, ст. 781):

1) у першому реченні абзацу дванадцятого пункту 90 слова “з додержанням вимог суворої звітності” виключити;

2) у додатках до Положення:

у першому реченні пункту 1 пояснень до ведення книги протоколів засідань комісії з питань приписки громадян до призовних дільниць додатка 5 слова “, що є документом суворої звітності,” виключити;

перше і друге речення пункту 1 пояснень до ведення обліково-алфавітної книги додатка 10 замінити реченням такого змісту: “Обліково-алфавітна книга (далі - книга) повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана районним військовим комісаром та засвідчена гербовою печаткою.”.

37. В абзаці п’ятнадцятому підпункту 1 пункту 2 Порядку передачі функцій з призначення і виплати пенсій органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814), слова “, зокрема бланки документів суворої звітності” виключити.

{Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 722 від 14.08.2019}

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 711 від 05.09.2018}

40. Абзац п’ятий пункту 8 Порядку надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 908 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1198; 2012 р., № 60, ст. 2428; 2013 р., № 41, ст. 1477), виключити.

{Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 673 від 29.08.2018 - застосовується з 1 вересня 2018 року}

42. У пункті 14 Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1111 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1550; 2007 р., № 10, ст. 367; 2010 р., № 51. ст. 1696; 2012 р., № 3, ст. 91; 2013 р., № 45, ст. 1607), слова “як документи суворої звітності” виключити.

43. Абзац другий пункту 14 і друге речення абзацу третього пункту 15 Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 14, ст. 970, № 46, ст. 3037), виключити.

{Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 285 від 05.04.2017}

45. В абзаці першому пункту 2 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3020; 2006 р., № 15, ст. 1111; 2013 р., № 81, ст. 3002), слова “і належать до категорії документів суворого обліку” виключити.

46. В абзаці третьому пункту 33 Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444; 2012 р., № 11, ст. 403, № 87, ст. 3543), слова “, бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності” виключити.

47. У першому реченні абзацу другого пункту 25 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2013 р., № 33, ст. 1158), слова “є документом суворої звітності і” виключити.

48. В абзаці десятому підпункту “ґ” підпункту 1 пункту 2 Порядку передачі органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1522 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 44, ст. 2947), слова “, зокрема документів суворої звітності” виключити.

49. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1459; 2009 р., № 72, ст. 2487; 2011 р., № 61, ст. 2439):

1) в абзаці восьмому пункту 21 та пункті 28 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого зазначеною постановою, слова “, та зберігається як документ суворого обліку” виключити;

{Підпункт 2 пункту 49 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

50. Пункт 15 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 82, ст. 3041), виключити.

51. В абзаці третьому пункту 3 Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 83, ст. 3086), слова “є бланками суворої звітності та” виключити.

52. Пункт 7 Порядку видачі посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 5, ст. 121; 2009 р., № 67, ст. 2323), виключити.

53. Перше речення абзацу другого пункту 7 Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893; 2011 р., № 85, ст. 3112), викласти у такій редакції: “Перевезення препаратів здійснюється на підставі супровідних документів та за умови збереження вантажу.”.

54. Друге речення пункту 7 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2074; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2013 р., № 75, ст. 2769), виключити.

55. У пункті 9 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734, № 41, ст. 1354; 2012 р., № 31, ст. 1144), слова “і є документами суворого обліку” виключити.

{Пункт 56 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 955 від 18.11.2015}

57. Абзац третій пункту 15 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668), виключити.

58. У пункті 9 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1681, № 101, ст. 3699; 2013 р., № 73, ст. 2694), слова “є документами суворої звітності та” виключити.

59. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 “Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3269; 2013 р., № 63, ст. 2283) виключити.

{Пункт 59 втрачав чинність на підставі Постанови КМ № 656 від 19.08.2015; дію пункту 59 відновлено у зв'язку з відновленням дії Постанови КМ № 1183 від 21.11.2011 згідно з Постановою КМ № 173 від 02.03.2016}

60. Пункт 11 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1225 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3378), викласти у такій редакції:

“11. Порядок забезпечення військової інспекції бланками протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу визначається Міноборони.”.

61. Абзац другий пункту 2 Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 146 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 590), виключити.

62. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 756), слова “є документами суворої звітності, які” виключити.

63. У першому реченні пункту 3 Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 21, ст. 793), слова “є документами суворої звітності, які” виключити.

64. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 758), слова “є документами суворої звітності, що” виключити.

65. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 761; 2013 р., № 45, ст. 1607), слова “є документами суворої звітності, які” виключити.

66. У першому реченні пункту 3 Положення про проїзний документ біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 203 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 762; 2013 р., № 45, ст. 1607), слова “є документами суворої звітності, які” виключити.

{Пункт 67 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 321 від 25.04.2018}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: