open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 6-7, ст.80)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) у частині першій статті 15 слова "місцевими органами державної виконавчої влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади";

2) у статті 241 та частині третій статті 1352 слова "Міністерством праці та соціальної політики України" та "Міністерством праці України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

3) у пункті 1 частини першої статті 41, в абзаці восьмому частини першої статті 431 та пункті 3 частини першої статті 232 слова "державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами";

4) в абзаці восьмому частини першої статті 431 та пункті 3 частини першої статті 232 слова "органами місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органами місцевого самоврядування";

5) у частині третій статті 52, статті 68, частині другій статті 196, назві та абзаці першому статті 263 слова "Рада народних депутатів" в усіх відмінках та числах замінити словом "рада" у відповідному відмінку та числі;

6) у частині шостій статті 153, частинах другій та третій статті 155, статті 156 та частині четвертій статті 157 слова "орган державного нагляду за охороною праці" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;

7) у частинах другій та третій статті 157 слова "органами державного нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

8) у частині другій статті 167 слова "органами санітарного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

9) у частині другій статті 169, частині третій статті 174 та частині третій статті 190 слова "Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

10) у частині першій статті 259 слова "спеціально уповноважені на те органи та інспекції" замінити словами "уповноважені органи";

11) статтю 260 викласти в такій редакції:

"Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у назві та абзаці першому статті 1886 слова "органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" та "цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", "цього органу";

2) у назві та абзаці першому статті 18826 слова "посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України" замінити словами "Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів, державних фітосанітарних інспекторів";

3) у назві та абзаці першому статті 18827 слова "посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України" замінити словами "інспекторів сільського господарства";

4) у статті 2301:

у назві та абзаці першому частини другої слова "органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю" у відповідному відмінку;

у частині першій слова "Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, розглядає";

абзаци другий і третій частини другої викласти в такій редакції:

"Посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, - штраф до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його заступники та уповноважені ним посадові особи - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) статтю 238 викласти в такій редакції:

"Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, ветеринарна міліція

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерство внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення:

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України, головні державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспектори ветеринарної міліції міст і районів - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державними інспекторами ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспекторами ветеринарної міліції міст і районів штраф може стягуватися на місці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з посадових осіб - у розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) статтю 2381 виключити;

7) статтю 2382 викласти в такій редакції:

"Стаття 2382. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням із карантинних зон або ввезенням до них об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин (стаття 18826).

Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний фітосанітарний інспектор України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) статтю 2383 виключити;

9) у статті 2384:

у назві та частині першій слова "Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів, зазначених у цій статті" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у пункті 1 слова "Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступники" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";

у пункті 2 слова "головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники";

у пункті 3 слова "головні державні інспектори захисту рослин районів" замінити словами "державні фітосанітарні інспектори";

10) у частині другій статті 240 слова "керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі рибного господарства та його заступники, начальники басейнових управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони" замінити словами "Головний державний інспектор рибоохорони України, головні державні інспектори рибоохорони в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні державні інспектори рибоохорони, старші державні інспектори рибоохорони";

11) статті 241 та 242 викласти в такій редакції:

"Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтею 50, частиною першою статті 85, статтями 912 і 1885 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, керівники, заступник керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, державні районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.

Керівниками, заступником керівника з питань мисливського господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями, державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";

12) статтю 244 викласти в такій редакції:

"Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52-534, 54-56, 1041, 108 та 1885).

Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор сільського господарства України - штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) старші державні інспектори сільського господарства, державні інспектори сільського господарства - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

13) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

абзац "державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 421-423, 18822)" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 421-423, 107, 18822)";

в абзаці "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 411-413, 1881)" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

абзац "органів мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 851, 881, 90)" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 851, 881, 90)";

абзац "органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 1071)" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 1071)";

абзац "органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 18827)" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 18827)";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) державні інспектори сільського господарства (стаття 512)";

у частині другій:

пункти 71 та 17 викласти в такій редакції:

"71) громадський інспектор сільського господарства (статті 52-531, 533, 534)";

"17) державні інспектори сільського господарства (стаття 1041)";

14) у статті 319:

у частині другій слова "органи мисливського господарства" замінити словами "працівники, уповноважені здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання";

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері лісового господарства".

3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):

1) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:

"Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, державний контроль за функціонуванням системи моніторингу риболовних суден та її складових частин, а саме: дистанційний контроль риболовних суден, підготовку та сертифікацію їх екіпажу, технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів України щодо технічного стану суден рибної промисловості здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

3) у частині першій статті 12 слова "місцевими органами влади і самоврядування" замінити словами "відповідними місцевими державними адміністраціями і місцевими радами";

4) у частині другій статті 21 слова "та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку" виключити;

5) у частині другій статті 28 слова "встановлений збір, порядок стягнення та розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "збір, порядок справляння та розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку";

6) в абзаці першому статті 34 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства)" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

7) у статті 35:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) текст статті 37 викласти в такій редакції:

"Риболовне судно, що підлягає нагляду класифікаційного товариства, крім документів, зазначених у статті 35 цього Кодексу, повинно мати міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна";

9) у статті 50 слова "(центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства)" замінити словами "(центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

10) текст статті 52 викласти в такій редакції:

"До роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для цього за станом здоров’я. Висновок про придатність особи для роботи на судні за станом здоров’я надається закладом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, відповідно до правил, установлених цим органом";

11) у частині другій статті 54, абзаці першому частини першої статті 57 та частині першій статті 67 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

12) у частині другій статті 70 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";

13) в абзаці четвертому частини першої статті 80 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

14) у статті 86:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного (морського рибного) порту, який підпорядкований центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Капітан морського торговельного (морського рибного) порту діє відповідно до Положення про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

частини другу - четверту виключити;

15) у статті 87 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";

16) у статті 89 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";

17) текст статті 90 викласти в такій редакції:

"Кожне судно перед виходом у море підлягає контролю з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу.

У разі відсутності суднових документів або наявності достатніх підстав вважати, що судно не задовольняє вимогам безпеки мореплавства, особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може провести його огляд.

З метою перевірки та усунення недоліків, що перешкоджають видачі дозволу на вихід судна з порту, особою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може бути проведено контрольний огляд судна.

Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

18) у статті 91:

у пункті "г" частини другої слова "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "за висновком Інспекції державного портового нагляду" виключити, а після слів "усунення виявлених" доповнити словами "за результатами контролю";

19) у частині першій статті 94 слова "і відомствами" замінити словами "та центральними органами виконавчої влади";

20) у частині першій статті 117 слово "державної" виключити;

21) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:

"Порт повинен повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

22) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства" у відповідному відмінку.

4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин належить:

а) участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

б) участь у формуванні державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель;

в) організація моніторингу земель;

г) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону";

2) доповнити статтями 141 та 142 такого змісту:

"Стаття 141. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин належить:

а) участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

б) участь у розробці проектів нормативно-правових актів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;

в) здійснення державної екологічної експертизи землекористування;

г) внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель;

ґ) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Стаття 142. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо:

консервації деградованих і малопродуктивних земель;

збереження водно-болотних угідь;

виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

3) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:

а) здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері земельних відносин;

б) забезпечення проведення земельної реформи;

в) розробка та забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель;

г) забезпечення здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель;

ґ) забезпечення проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;

д) розроблення економічного механізму регулювання земельних відносин;

е) участь у розробленні заходів щодо розвитку ринку земель;

є) міжнародне співробітництво в галузі земельних відносин;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

4) доповнити статтями 151 та 152 такого змісту:

"Стаття 151. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:

а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

в) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи;

г) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель;

ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

д) участь у державному регулюванні планування територій та розмежуванні земель державної і комунальної власності;

е) проведення державної експертизи землевпорядної документації;

є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Стаття 152. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за:

веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

вирішенням інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

5) частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:

"4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями такий висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";

6) у частині п’ятій статті 22, частині другій статті 33, частині другій статті 35, частині другій, абзаці першому частини третьої, частині четвертій статті 81 та частині другій статті 93 слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 106 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

8) в абзаці четвертому частини восьмої статті 118 та абзаці четвертому частини четвертої статті 123 слова "відповідного органу земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

9) у пункті "б" статті 143 слово "терміни" замінити словом "строки", а слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів" - словами "(приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

10) у частинах першій та другій статті 144 слова "державний інспектор по використанню та охороні земель" замінити словами "державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля";

11) у статті 158:

у частині першій слова "органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині четвертій слова "Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує";

у частині п’ятій слова "органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

12) у назві, частинах першій та четвертій статті 159, назві статті 161 слова "орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку та числі;

13) у частині першій статті 161 слова "відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

14) у частині другій статті 167 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та санітарного нагляду, екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

15) у частині другій статті 168 слова "органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

16) у частині третій статті 186 слова "органом по земельних ресурсах" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

17) частину третю статті 1861 викласти в такій редакції:

"3. До складу Комісії входять посадові особи, уповноважені центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах земельних відносин, санітарного та епідемічного благополуччя населення, державного архітектурно-будівельного контролю, а також уповноважені представники структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони культурної спадщини. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, до складу Комісії залучається відповідно посадова особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";

18) частину першу статті 188 викласти в такій редакції:

"1. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

19) текст статті 190 викласти в такій редакції:

"Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони навколишнього природного середовища";

20) у частині п’ятій статті 191 слова "уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

21) у пункті 19 розділу X "Перехідні положення" слова "органами Державного казначейства України" замінити словами "органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів".

5. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):

1) частину дев’яту статті 181 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Роботу щодо призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей";

2) у пункті 8 частини першої статті 212 та пункті 2 частини другої статті 283 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у частині першій статті 215 слова "Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, структурними підрозділами";

4) в абзацах другому та третьому частини першої статті 282 слова "урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей";

5) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей" у відповідному відмінку.

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 5067-VI від 05.07.2012}

7. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2-3, ст. 35; № 32, ст. 271; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 48, ст. 564):

1) у статті 3:

у частині першій слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині другій слова "в особі їх республіканських органів" виключити;

2) у статті 141:

у другому реченні частини першої слова "міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, може делегувати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повноваження з надання адміністративних послуг бюджетній установі, що належить до сфери його управління".

У зв’язку з цим частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою - десятою;

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги";

частини четверту - десяту виключити;

3) у статті 142:

у частині першій слова "Комісією та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

у частині другій слова "Комісії і регіональних комісій" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

в абзаці першому частини третьої слово "Комісія" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

у частині четвертій слова "Регіональні комісії" замінити словами "Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

частину п’яту виключити;

4) в абзацах першому та четвертому статті 143 слово "Комісією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

5) у статті 19:

у частині сьомій слова "та сплати ними адміністративно-господарських санкцій" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування";

6) у статті 20:

у частині п’ятій слово "господарського" виключити;

у частині шостій:

в абзацах третьому, п’ятому і шостому слова "відповідного рішення Комісії" замінити словами "рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

в абзаці четвертому слово "непрацюючих" виключити;

у частині сьомій слова "та Комісії (у межах її повноважень)" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, їх акумуляції, обліку та контролю за їх використанням, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів - використання цих коштів встановлюється законом";

7) у частині першій статті 34 слова "Місцеві органи державної влади" замінити словами "Місцеві органи виконавчої влади";

8) у статті 40 слова "рішеннями Уряду України" замінити словами "актами Кабінету Міністрів України".

8. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303):

1) у частині другій статті 1 слова "Іноземні громадяни" замінити словом "Іноземці";

2) у пункті "д" статті 3 слова "Міністерства зв’язку України" виключити;

3) друге речення частини другої статті 8 виключити;

4) у частині п’ятій статті 13:

у першому реченні слова "органи Державної експертизи умов праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

друге речення виключити.

9. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 36, ст. 444; 2006 р., № 51, ст. 519; 2009 р., № 36-37,ст. 512):

1) в абзаці першому пункту 5 статті 8 слова "урядовим органом державного управління з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у статті 9:

пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції розробляють та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо грошового забезпечення військовослужбовців";

у пункті 7 слова "установ, організацій, а також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України" та "установах, організаціях, а також Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України" замінити відповідно словами "підприємств, установ, організацій" та "підприємствах, установах, організаціях".

10. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 1993 р., № 26, ст. 277; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259):

1) в абзаці третьому преамбули слова "і управління" виключити;

2) у статті 2 слова "законами України "Про власність", "Про підприємництво" замінити словами "Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України";

3) в абзаці першому пункту 5 статті 10, абзацах п’ятому та сьомому частини першої статті 11 слова "Рада народних депутатів" в усіх відмінках і числах замінити словом "рада" у відповідному відмінку і числі;

4) у пункті 2 статті 20, у першому реченні абзацу другого пункту 1 статті 26, у статті 29 слово "законодавство" в усіх відмінках замінити словом "закони" у відповідному відмінку;

5) у статті 25 слова "влади і управління" замінити словами "державної влади";

6) в абзаці другому пункту 1 статті 26:

у першому реченні слова "державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів" замінити словами "об’єднань громадян";

у другому реченні слово "законодавством" замінити словами "законами України".

11. У Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163; 2007 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 10, ст. 63):

1) у статті 1:

абзац восьмий виключити;

абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

"Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин";

2) в абзаці третьому статті 6 слова "призначає на посаду та звільняє з посади керівника Установи та його заступників за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" виключити;

3) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі:

організовує та здійснює державний нагляд (контроль) у частині охорони прав на сорти рослин за:

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об’єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;

видає дозвіл на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до реєстру сортів рослин України;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

4) у статті 8:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

абзаци другий, третій, п’ятий - дев’ятий виключити;

в абзаці четвертому слова "та здійснює контроль за їх додержанням" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

5) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження і обов’язки Уповноваженого органу

Уповноважений орган забезпечує реалізацію цього Закону та інших нормативно-правових актів про охорону прав на сорти рослин і виконує такі функції:

забезпечує розвиток наукового та матеріально-технічного потенціалу у сфері охорони прав на сорти рослин;

узгоджує формування і виконання міжнародних науково-технічних програм і проектів з охорони прав на сорти рослин за спільними координаційними договорами;

сприяє розвитку інноваційної діяльності в галузі сортовивчення і охорони прав на сорти рослин;

дає державне замовлення на кваліфікаційну експертизу нових сортів рослин;

узагальнює практику застосування законодавства про охорону прав на сорти рослин, розробляє пропозиції з його вдосконалення;

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин;

веде Реєстр заявок, Реєстр патентів, Реєстр сортів і забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;

організовує перевірку збереженості сортів рослин;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони сортів рослин і представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства, діяльності у сфері охорони прав на сорти, з удосконалення експертизи на придатність на поширення сортів рослин;

організовує роботу щодо підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин;

організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

створює та поширює науково-технічну продукцію;

затверджує галузеві та міжгалузеві програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері охорони прав на сорти рослин;

виступає замовником створення науково-технічної продукції, бере участь у впровадженні у виробництво результатів закінчених науково-технічних розробок;

бере участь у розробці нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги в разі відсутності національних стандартів або необхідності встановлення вимог, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів;

організовує та бере участь у міжнародних заходах наукового спрямування (форуми, симпозіуми, конференції тощо), координує участь наукових установ у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

6) у статті 14 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

7) у статті 20:

в абзаці тринадцятому частини третьої, частинах шостій та сьомій слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

у частині восьмій слова "має надійти" замінити словом "надається";

8) у частині другій статті 22 слова "закладу експертизи" замінити словами "Уповноваженого органу";

9) у частині другій статті 25 слова "визначеними Установою експертними закладами" замінити словами "Уповноваженим органом";

10) у частині першій статті 26 слова "розробленими Установою" замінити словами "затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

11) у статті 27:

у частині третій слова "закладах Установи" замінити словами "Уповноваженому органі";

у пункті "г" частини четвертої слова "в її закладах" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Під час проведення кваліфікаційної експертизи Уповноважений орган має право зажадати від заявника додаткові матеріали, інформацію, документи, зразки тощо, необхідні для проведення експертизи.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту зажадати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Уповноважений орган зобов’язаний надати ці копії безоплатно протягом місяця від дати одержання ним запиту заявника.

Заявник зобов’язаний надати затребувані Уповноваженим органом матеріали, інформацію тощо протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці.

У противному разі заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Строк, пропущений з поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного збору";

12) у статті 29:

у частині першій слова "в її закладах" замінити словами "в Уповноваженому органі";

у частині другій слова "Установою і визначеними нею закладами експертизи" замінити словами "Уповноваженим органом";

у частині п’ятій слово "зобов’язана" замінити словом "зобов’язаний";

у частині шостій слово "вона" замінити словом "він";

13) у частині четвертій статті 30 слово "Вона" замінити словом "Він";

14) у частині п’ятій статті 35 слова "в закладах Установи" замінити словами "в Уповноваженому органі";

15) в абзаці першому частини третьої статті 48 слова "Установі або органу, визначеному Установою" замінити словами "Уповноваженому органу";

16) у пункті "в" частини третьої статті 50 слова "закладу експертизи" замінити словами "Уповноваженого органу";

17) у пункті "а" частини третьої статті 501 слова "за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин" виключити;

18) у частині третій статті 53 слова "чинним законодавством" замінити словами "законами України";

19) у статті 56:

у частині третій слова "на казначейські рахунки Установи або закладів експертизи, що виконують відповідно до їхньої спеціалізації окремі завдання, визначені цим Законом" замінити словами "до державного бюджету";

частину четверту виключити;

20) у тексті Закону слово "Установа" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган" у відповідному відмінку.

12. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258, № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст.442; 2009 р., № 24, ст. 296):

1) у частині четвертій статті 9:

слова "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" виключити;

слова "Міністерством транспорту та зв’язку України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, транспорту, виконання кримінальних покарань, пожежної і техногенної безпеки, єдину державну податкову політику";

2) у частині першій статті 17:

у пункті "и" слова "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державною податковою адміністрацією України та Державним департаментом України з питань виконання покарань" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики";

у пункті "і" слова "Державним департаментом України з питань виконання покарань та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

3) у першому реченні частини першої статті 48 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

4) у назві та тексті статті 601 слова "пенсійних органів" замінити словами "органів пенсійного забезпечення".

13. У Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414):

1) в абзаці другому преамбули, пунктах 2, 5 та абзаці першому пункту 7 статті 17 слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

2) у статті 3 слова "державного управління, політичних та інших" замінити словами "державної влади, політичних партій та";

3) у пункті 2 статті 13 та абзаці другому пункту 7 статті 17 слова "судових органів" замінити словом "суду";

4) у пункті 4 статті 14 слово "законодавством" замінити словом "законами".

14. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361):

1) у частині четвертій статті 3 слова "місцевими органами державної влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади";

2) у частині одинадцятій статті 9 слова "Міністерством праці України" та "місцевими органами державної виконавчої влади" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцевими органами виконавчої влади";

3) у статті 16 слова "Міністерством статистики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики".

15. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 2, пункті 18 частини першої статті 13, пункті 15 частини першої статті 15 слова "Місцеві Ради" та "місцеві Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Місцеві ради" та "місцеві ради" у відповідному відмінку;

2) розділ I доповнити статтею 31 такого змісту:

"Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань:

вносить пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, щодо призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

вживає заходів щодо повернення на Батьківщину колишніх військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

організовує підготовку та проведення державних свят, пам’ятних дат, відзначення на державному рівні міжнародних днів, що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань;

забезпечує взаємодію органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань жертв війни на території України та інших держав;

бере участь в організації видання книг, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень, пов’язаних з увічненням пам’яті захисників Вітчизни та жертв воєн;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

3) абзац другий пункту 14 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:

"Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік";

4) у частині першій статті 13:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, трудових відносин, соціального захисту населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, та іншими органами за місцем перебування інваліда на обліку або за місцем його роботи";

в абзаці першому пункту 27 слова "Урядом Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

5) в абзаці першому пункту 18 частини першої статті 13 та абзаці першому пункту 15 частини першої статті 15 слова "центральними органами державної виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади";

6) в абзаці другому пункту 18 частини першої статті 13 та абзаці другому пункту 15 частини першої статті 15 слова "Органи державної виконавчої влади" замінити словами "Органи виконавчої влади";

7) у частинах першій та третій статті 171 слова "органи праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

8) у частині другій статті 20 слова "Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Крим" замінити словами "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

9) у частині першій статті 22 слова "міської Ради" замінити словами "міської ради".

16. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):

1) у частині п’ятій статті 2 слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Місцеві ради";

2) у пункті 12 частини першої статті 7 слова "(Республіки Крим)" замінити словами "(Автономної Республіки Крим)";

3) у статті 25 слова "місцевими органами влади, і за рахунок коштів цих Рад" замінити словами "місцевими радами, і за рахунок коштів цих рад";

4) у статті 33 слова "Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення";

5) у частині першій статті 40 слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Місцеві ради";

6) у статті 41, частині другій статті 44 слова "Місцеві органи влади" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";

7) у тексті Закону слова "місцеві органи державної виконавчої влади і місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.

17. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35 із наступними змінами):

1) абзаци другий і третій частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад;

уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

2) в абзаці четвертому статті 2 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей";

3) у статті 4:

абзац восьмий частини першої замінити трьома абзацами такого змісту:

"проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, із соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контроль та координація діяльності служб у справах дітей;

здійснення з питань, що належать до їх компетенції, координації та методологічного забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечення додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"приймати з питань, що належать до їх компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами";

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, контролює діяльність органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей";

частини четверту, шосту - восьму виключити;

4) у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

частини першу та четверту виключити;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ зобов’язані";

частину третю викласти в такій редакції:

"Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством";

5) у пункті 4 частини четвертої статті 7 слова "підрозділу кримінальної міліції у справах дітей" замінити словами "уповноваженому підрозділу органів внутрішніх справ";

6) у частині першій статті 8 слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

7) у частині першій статті 9 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) у частині восьмій статті 11 та частині четвертій статті 111 слова "органах Державного казначейства України" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

9) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей";

10) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 6 слова "Міністерством праці України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) розділ II доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:

розробляє нормативно-правові акти з питань умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності;

здійснює моніторинг у сфері оплати, нормування та стимулювання праці, професійної класифікації робіт і професій;

розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів відповідно до закону";

3) у статті 35:

частину першу викласти в такій редакції:

"Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах наданих повноважень здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

органи державної податкової служби;

фінансові органи;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників";

у частині п’ятій слова "Податковий орган має" замінити словами "Органи державної податкової служби мають".

19. У Законі України "Про виключну (морську) економічну зону України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 21, ст. 152; 1996 р., № 15, ст. 70; 2003 р., № 27, ст. 209):

1) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Функції уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, з органами влади іноземних держав (їх компетентними органами та організаціями) з питань виконання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства, виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

2) у частині першій статті 21 слова "іноземні громадяни" замінити словом "іноземці";

3) у частині першій статті 27:

в абзаці другому слова "органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України в особі державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "посадовим особам, уповноваженим на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці третьому слова "органам рибоохорони Міністерства рибного господарства України в особі начальника відповідного басейнового управління по охороні і відтворенню рибних запасів і регулюванню рибальства" замінити словами "посадовим особам органів рибоохорони";

4) у частині другій статті 29 слова "до відповідного обласного, Київського і Севастопольського міських судів" замінити словами "у встановленому законом порядку";

5) у статті 31 слова "органами рибоохорони Міністерства рибного господарства України і органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища".

20. Частину другу статті 23 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188) виключити.

21. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4):

1) у частині другій статті 2 слова "Іноземні громадяни" замінити словом "Іноземці";

2) у статті 27:

частину першу викласти в такій редакції:

"Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними органами";

у частині другій слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади" замінити словами "центральні та місцеві органи виконавчої влади".

22. У частині третій статті 3 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова "управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів".

23. В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) у статті 17:

у частині першій слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади" замінити словами "уповноважений Президентом України центральний орган виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади)";

частину другу виключити;

2) у статті 18:

у частині першій слово "держава" замінити словами "центральний орган виконавчої влади";

у частині другій слова "за діяльністю страховиків" виключити;

3) у частині другій статті 18, статті 19 та частині третій статті 24 слова "орган державного нагляду" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку;

4) у частині першій статті 24 слова "Кабінету Міністрів України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади".

24. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 30, ст. 258; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 34-35, ст. 507, № 38, ст. 535):

1) у частині другій статті 41 слова "іноземним громадянам" замінити словом "іноземцям";

2) у пунктах 1 і 5 частини першої статті 6 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику".

25. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 37, ст. 372):

1) у статті 7 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

2) абзац третій статті 8 виключити;

3) в абзаці другому статті 9 слова "державним інспекторам захисту рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

4) статті 11 та 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Посадові особи, які забезпечують здійснення повноважень у сфері захисту рослин

Здійснення повноважень у сфері захисту рослин покладається на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.

Стаття 12. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, належить:

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері захисту рослин;

організація впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

участь у розробленні загальнодержавних і міждержавних цільових програм захисту рослин;

організація розроблення регіональних цільових програм захисту рослин;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладеними на нього актами Президента України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:

упровадження інтегрованої системи захисту рослин;

визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;

здійснення державного контролю за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну;

участь у впровадженні у практику захисту рослин досягнень науки, техніки та екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

здійснення державного контролю за відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;

видача погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, провадить свою діяльність разом з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, є органом з оцінки відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів";

5) статтю 13 виключити;

6) у частині другій статті 14 слова "головні державні інспектори (або їх заступники) захисту рослин України, Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори (або їх заступники)";

7) у статті 16:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Права Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори мають право";

в абзаці восьмому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин";

в абзаці сімнадцятому слова "Головний державний інспектор захисту рослин України" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";

в абзацах двадцятому та двадцять третьому слова "головні державні інспектори захисту рослин" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори";

8) у статті 161:

у частині третій слова "Головною державною інспекцією захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

в абзаці четвертому частини п’ятої та абзаці четвертому частини дванадцятої слова "дослідження спеціалізованих територіальних лабораторій" замінити словами "лабораторних досліджень";

в абзаці першому частини восьмої та абзаці першому частини п’ятнадцятої слова "органом, який його видав" та "органом, який їх видав" виключити;

у частині одинадцятій слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у частині шістнадцятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин";

9) у статті 162:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у частині третій слова "державними інспекторами захисту рослин" замінити словами "державними фітосанітарними інспекторами";

у частині четвертій слова "проводять спеціалізовані територіальні лабораторії спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

10) у статті 17:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Обов’язки Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори зобов’язані";

абзац другий виключити;

11) у частині другій статті 18:

в абзаці п’ятому слова "відповідну державну інспекцію захисту рослин" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

в абзаці дванадцятому слова "державним інспекторам захисту рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

12) у статті 19:

у частині першій слова "Головні державні інспектори захисту рослин України, Автономної Республіки Крим, областей і районів, їх заступники, а також державні інспектори захисту рослин" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори, державні фітосанітарні інспектори";

у частині другій слова "державного інспектора захисту рослин" замінити словами "державного фітосанітарного інспектора";

13) у частині третій статті 24 слово "повинні" замінити словом "повинен";

14) у частині четвертій статті 25 слова "при державних інспекціях захисту рослин" виключити;

15) у статті 26 слова "Українською академією аграрних наук, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "Національною академією аграрних наук України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

16) у тексті Закону слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин" у відповідному відмінку.

26. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209; 2010 р., № 18, ст. 136; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) абзац третій статті 5 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

2) у статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

3) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

затвердження нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

затвердження положення про авторське право в картографії;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

організація топографо-геодезичних і картографічних робіт;

ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;

створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;

визначення сталих географічних об’єктів на території України;

проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

4) у частині другій статті 9 слово "законодавством" замінити словом "законами";

5) у частині другій статті 12:

в абзаці третьому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України";

в абзаці четвертому слова "Державним комітетом України по земельних ресурсах" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці п’ятому слова "спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань гідрографії" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

6) в абзаці другому статті 13 та у частині другій статті 16 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

7) у частині другій статті 17 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" та "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації";

8) у статті 22:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності і його підрозділами відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

у частині шостій слова "підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

9) у частині першій статті 26 слово "законодавством" замінити словом "законом";

10) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86; 2004 р., № 35, ст. 420):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Для вирішення питань проходження альтернативної служби Кабінетом Міністрів України та місцевими державними адміністраціями можуть утворюватися відповідні допоміжні органи у справах альтернативної служби";

2) в абзаці шостому частини першої, абзаці четвертому частини другої статті 8, статтях 9, 10, частині п’ятій статті 11, частинах четвертій і п’ятій статті 13, частинах першій та другій статті 18, статті 19 слово "комісія" в усіх відмінках замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" у відповідному відмінку;

3) у частині третій статті 8, частині першій статті 12, статті 20 та статті 24 слово "комісія" в усіх відмінках замінити словами "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку;

4) у статті 10 слово "зобов’язана" замінити словом "зобов’язаний";

5) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина, а заява про звільнення від призову на військові збори - протягом чотирнадцяти календарних днів";

у частині другій слова "на засідання комісії" замінити словами "за викликом до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації";

в абзаці четвертому частини третьої слова "на засідання комісії" замінити словами "за викликом до місцевої державної адміністрації для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори";

6) у статті 14 слова "відповідну комісію" замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації";

7) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Рішення місцевої державної адміністрації можуть бути оскаржені в установленому законом порядку";

8) у статті 26 слова "комісіями у справах альтернативної служби" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

9) у статті 27 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю".

28. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 р., № 36, ст. 365):

1) у статті 2:

у частині третій слова "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

у частині п’ятій слова "Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики", а слова "обласними та районними органами виконавчої влади" - словами "обласними та районними державними адміністраціями";

2) у частині другій статті 4:

в абзаці першому слова "здійснюють уповноважені Кабінетом Міністрів України органи" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

в абзаці другому слова "органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалізації цукру" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

3) у статті 5:

у частинах першій, другій та четвертій слова "органами (підприємствами)" замінити словом "підприємствами";

у частині четвертій слова "Державне казначейство України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

4) у частинах першій та четвертій статті 6 слова "Міністерства агропромислового комплексу України" та "Міністерства аграрної політики України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

5) у частині другій статті 7 слова "або уповноваженим ним органом" виключити;

6) у статті 9:

у частині першій слова "Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частині другій слово "законодавством" замінити словом "законами";

в абзаці четвертому частини третьої слова "за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону" виключити;

у частині четвертій слова "органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", а слово "законодавством" - словом "законом".

29. У Законі України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 348; 2005 р., № 29, ст. 383; 2008 р., № 12, ст. 110):

1) у статті 3:

в абзаці першому частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

в абзаці першому частини третьої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

в абзаці другому частини четвертої слово "спеціально" виключити;

2) у частинах першій та другій статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

30. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2007 р., № 22, ст. 292, № 33, ст. 439; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) у статті 14:

у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині третій статті 15 слова "спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування";

3) в абзаці шостому пункту 7 частини сьомої статті 17 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

4) у статті 23:

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

у пункті 5 частини третьої слова "органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці";

5) у частині п’ятій статті 26 слова "спеціально уповноважених" виключити;

6) у статті 27:

у частині першій:

у першому реченні слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, уповноважені Президентом України";

друге речення виключити;

після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює державний нагляд у галузі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків, у тому числі погодження структури органів цього Фонду, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці:

1) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об’єднань роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

2) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

3) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті;

4) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

5) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення; разом із представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях із розслідування нещасних випадків на виробництві.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, має право з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків необхідні для виконання повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, копії або витяги з документів".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;

7) у першому реченні частини другої статті 29 слова "центрального органу виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

8) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 34 слова "органів державної статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

9) у пункті 1 частини другої статті 35 слова "органу реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "органу державної реєстрації актів цивільного стану";

10) у частині другій статті 48 слова "відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади" замінити словами "уповноваженим Президентом України центральним органам виконавчої влади".

31. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37; 2003 р., № 23, ст. 145; 2010 р., № 37, ст. 494; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у статті 15 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві";

2) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, належать:

нормативно-правове забезпечення у сфері тваринництва;

забезпечення здійснення державного контролю за племінною справою у тваринництві;

затвердження вимог до якості племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

встановлення вимог та порядку проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства;

сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;

розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення спеціальних робіт з племінної справи;

участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, належать:

проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

здійснення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

проведення атестації та допуску до відтворення плідників, бонітування тварин та ведення племінного обліку;

проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;

організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції;

організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи;

організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

3) статті 18 і 181 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, належить:

1) розроблення порядку проведення моніторингу здоров’я племінної худоби;

2) здійснення контролю за:

виконанням вимог щодо відповідності племінних (генетичних) ресурсів установленим вимогам;

веденням племінного обліку, бонітування, визначенням племінної цінності тварин, атестацією та допуском плідників до відтворення, апробації;

господарською діяльністю у племінній справі у тваринництві, пов’язаною з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

додержанням законодавства щодо виконання технологічних вимог та ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів, установлених для племінних (генетичних) ресурсів;

3) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Стаття 181. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві

Здійснення державного контролю у галузі племінної справи у тваринництві покладається на Головного державного інспектора з племінної справи у тваринництві України, головних державних інспекторів з племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим, областях, державних інспекторів з племінної справи у тваринництві";

4) статтю 22 виключити;

5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва" у відповідному відмінку.

32. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у частині другій статті 9 слова "визначений ним" виключити, а слово "уповноваженого" замінити словом "цього";

2) у частині другій статті 10 слова "Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 13:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"затвердження переліку загальнодержавних меліоративних систем";

в абзаці шостому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері розвитку водного господарства";

4) у статті 14:

у частині першій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзаци третій та четвертий частини першої виключити;

абзац п’ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

частину другу замінити двома частинами такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин з питань меліорації земель, належить:

погодження проектів державних цільових, міждержавних та місцевих програм меліорації земель, проведення державної землевпорядної експертизи проектів будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури в частині раціонального використання та охорони земель;

участь у розробленні разом з іншими центральними органами виконавчої влади програм будівництва та експлуатації меліоративних систем, проектів роздержавлення та паювання меліорованих земель сільськогосподарських підприємств, їх раціонального використання, охорони та відновлення родючості;

виступати державним замовником робіт із землеустрою та моніторингу земель;

створення системи інформації щодо комплексу робіт із землеустрою, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель;

проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади інвентаризації меліорованих земель;

вирішення інших питань, пов’язаних з використанням меліорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі з питань меліорації земель, належить:

здійснення державного контролю за раціональним використанням та охороною меліорованих земель, проведенням протиерозійних заходів;

контроль обґрунтованості та доцільності вилучення і надання меліорованих земель для несільськогосподарських потреб;

вирішення інших питань, пов’язаних із використанням меліорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань агропромислової політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

в абзаці третьому слово "разом" замінити словами "за погодженням";

в абзаці п’ятому слово "здійснення" замінити словами "забезпечення здійснення";

абзац сьомий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

в абзаці першому частини п’ятої слова "центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства з питань";

в абзаці першому частини шостої слова "центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства у сфері" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства з питань";

абзац п’ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері меліорації земель, належить:

1) здійснення державного нагляду (контролю) за:

дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі будівництва (реконструкції), введення в дію і експлуатації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;

меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;

відповідністю обсягів і якості колекторно-дренажних вод установленим нормативам;

2) вирішення інших питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища під час проведення меліорації земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України";

5) у статті 15:

у назві слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій" замінити словами "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища видають дозволи на спеціальне водокористування для потреб меліорації земель у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення";

6) у статті 16:

в абзаці п’ятому слова "нормативно-методичне" виключити;

в абзаці сьомому слова "забезпечення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель" виключити;

в абзаці дев’ятому слова "і затвердження" виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова "державного контролю" замінити словом "моніторингу";

абзац двадцять перший замінити п’ятьма абзацами такого змісту:

"здійснення міжнародного співробітництва у галузі водного господарства і меліорації земель;

здійснення моніторингу стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем і переформування берегів, прибережних зон водосховищ;

забезпечення з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;

забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, захисних споруд, а також забезпечення проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

розроблення довгострокових прогнозів та пропозицій щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь".

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять шостим;

абзац двадцять шостий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

7) абзац другий частини першої статті 20 після слів "центральні органи виконавчої влади та" доповнити словом "місцеві";

8) у частинах другій та третій статті 24 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

9) у частині другій статті 26 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

10) у статті 27 слова "та їх органи на місцях" виключити;

11) у частині п’ятій статті 31 слова "органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з органами виконавчої влади, що здійснюють державний ветеринарний контроль та державний епідеміологічний нагляд" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" у відповідному відмінку.

33. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132; 2002 р., № 29, ст. 198; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 7, ст. 58, № 32, ст. 391; 2010 р., № 10, ст. 108):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";

2) у частині першій статті 4 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень";

3) у статті 6:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належить";

в абзаці другому слова "і контролю" виключити;

абзаци п’ятий, п’ятнадцятий та шістнадцятий виключити;

в абзаці шостому слова "а також прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

в абзаці сьомому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці восьмому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

абзаци одинадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:

"затвердження правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування";

"здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

в абзаці тринадцятому слова "та видача" виключити;

частину другу виключити;

4) доповнити статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства у галузі мисливського господарства і полювання, належить:

подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

видача в установленому порядку дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;

видача паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

видача посвідчень мисливця і щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

організація роботи з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням цих договорів;

ведення державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

5) у статті 14:

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) частини першу та другу статті 16 викласти в такій редакції:

"Полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";

7) у частині шостій статті 17 слова "спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або у визначеному ним територіальному органі" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

8) у частині першій статті 18 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

9) у частині другій статті 19 слова "відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

10) у статті 21:

у частині третій слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

11) у частині першій статті 22 слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" виключити;

12) у статті 23:

в абзаці п’ятому частини першої слова "територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються:

у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, сьомим частини першої цієї статті, - за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими органами, які уповноважені на надання у користування мисливських угідь;

у випадках, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини першої цієї статті, - адміністративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або органів, уповноважених на надання у користування мисливських угідь щодо застосування такого заходу реагування";

13) статтю 26 виключити;

14) у статті 27:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині третій слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

15) частини другу та третю статті 28 викласти в такій редакції:

"Порядок проведення впорядкування мисливських угідь визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Проекти організації та розвитку мисливського господарства після їх розроблення погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

16) у статті 30:

в абзаці дев’ятому частини першої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині другій:

в абзаці шостому слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в абзаці сьомому слова "представниками органів державної ветеринарної медицини" замінити словами "посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

в абзаці п’ятнадцятому слова "представників органів, що здійснюють" замінити словами "посадових осіб, уповноважених здійснювати";

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за поданням його територіального органу або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

17) у статті 31:

частину третю доповнити словами "а в разі якщо рішення про дострокове припинення права користування мисливськими угіддями ухвалювалося судом, - органом, який звернувся до адміністративного суду з позовом щодо застосування такого заходу реагування";

у частині п’ятій слово "радами" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами", а слова "судом або третейським судом" - "або в судовому порядку";

18) у частині першій статті 32 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій";

19) у статті 33:

у частині другій слова "Територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частині третій слова "Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині шостій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

20) у статті 34:

у частині першій слова "територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, у строки, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у строки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

21) у статті 35:

у частині п’ятій слова "органів державної ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

у частині восьмій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

22) у статті 36:

у частині другій:

після слів "розмір якої визначається" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частинах другій та третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або визначеного ним органу" та "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

23) у статті 37 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, їх територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

24) у статті 38:

у частинах першій та другій слова "громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

25) у статті 39:

у пункті 11 частини першої слова "а також на переселення, акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах цих тварин" виключити;

у частинах другій та третій слова "громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

у тексті статті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання та їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи їх територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

26) у частинах першій, другій та сьомій статті 40 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

27) у частині другій статті 43 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

34. Статтю 30 Закону України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:

організовує роботу щодо призначення та виплати грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

здійснює нормативно-правове регулювання, методичне забезпечення і координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, а також їх соціального захисту".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.

35. У Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157):

1) в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "відповідним органом державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

2) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та його органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) у частині другій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

4) у тексті Закону слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

36. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2009 р., № 18, ст. 247, № 24, ст. 298; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) в абзаці восьмому частини першої статті 11 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у статті 12:

в абзаці першому частини першої:

у другому реченні слова "органи державної служби зайнятості" замінити словами "державну службу зайнятості";

третє речення виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості" замінити словами "державну службу зайнятості";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

в абзаці другому слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику";

3) у частині восьмій статті 13 слова "за погодженням з Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення" виключити;

4) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

"1. Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правління Фонду, у тому числі погодження структури органів цього Фонду, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, має право безперешкодно здійснювати в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду перевірки з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання повноважень копії або витяги з документів.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у разі виявлення порушень прав застрахованих осіб вживають заходів відповідно до визначених законом повноважень";

5) у другому реченні частини першої статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

6) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "праці та соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, іншими центральними органами виконавчої влади";

7) у частині п’ятій статті 38 слова "центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості та їх заступники" виключити;

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

37. У частинах першій і третій статті 4 та частині другій статті 5 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 211; 2006 р., № 32, ст. 271) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту".

38. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71; 2005 р., № 6, ст. 142):

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Особам, зазначеним у пунктах 1, 3-5 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються Пенсійним фондом України.

Особам, зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи виконавчої влади, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, здійснюють підготовку документів для встановлення пенсій за особливі заслуги.

Пенсійний фонд України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим розглядають скарги щодо відмови в установленні пенсій за особливі заслуги відповідно органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

2) у частині першій статті 8 слова "Міністром Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України";

3) у статтях 5, 9, 10 та 11 слово "комісії" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

4) в абзаці другому пункту 4 статті 17 слова "Комісією, з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

39. У Законі України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367; 2009 р., № 16, ст. 222; 2011 р., № 39, ст. 389; 2012 р., № 5, ст. 44):

1) у статті 4:

у частині першій слова "органу праці та соціального захисту населення за місцем його проживання" та "органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевої державної адміністрації";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Місцеві державні адміністрації для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів державної податкової служби";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям".

У зв’язку з цим частини восьму та дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою та десятою;

2) в абзаці першому частини другої статті 7 слова "або утворених ними комісій" виключити;

3) у статті 13:

у частині першій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в сфері праці та соціальної політики безпосередньо та через соціальних інспекторів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, безпосередньо та через керівника та уповноважених ним осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

частину другу виключити;

4) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

слова "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках та числах замінити словами "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку та числі.

40. У статті 20 Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2012 р., № 43, ст. 551) слова "Державним комітетом статистики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики".

41. У Законі України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2004 р., № 10, ст. 107, № 25, ст. 342; 2005 р., № 16, ст. 261; 2009 р., № 38, ст. 535):

1) статтю 1 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;

2) у частині другій статті 4 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у частині першій статті 7 та частині першій статті 8 слова "управління праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевої державної адміністрації";

4) у частинах другій та третій статті 7 слова "управління праці та соціального захисту населення зобов’язане" замінити словами "місцева державна адміністрація зобов’язана";

5) у частині шостій статті 8 слова "Управління праці та соціального захисту населення, яке прийняло" замінити словами "Місцева державна адміністрація, яка прийняла";

6) у частинах першій та другій статті 9, частині другій статті 10 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевою державною адміністрацією";

7) у першому реченні частини третьої статті 14 слова "відповідним органом праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідною місцевою державною адміністрацією".

{Пункт 42 розділу І втратив чинність на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

43. Статтю 1 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 46, ст. 347; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Роботу щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

44. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232; 2005 р., № 10, ст. 191, № 11, ст. 202; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) у частинах третій та четвертій статті 10 слова "служби у справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах дітей";

2) у статті 19:

у частині сьомій слова "органи управління освітою" та "забезпечують навчання" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки та забезпечує навчання";

у частині восьмій слова "системи охорони здоров’я, системи праці та соціального захисту населення" замінити словами "що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, місцевих державних адміністрацій";

у частині одинадцятій слова "забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров’я" замінити словами "здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, охорони здоров’я";

3) у статті 24:

у частині другій слова "притулках для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх" замінити словами "притулках для дітей служб у справах дітей";

у частині четвертій слова "органів соціального захисту населення" замінити словами "відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій";

у частині сьомій слова "іноземними громадянами" замінити словом "іноземцями";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Переважне право серед інших іноземців на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають громадяни держав, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

у частині чотирнадцятій слово "спеціально" виключити;

4) у частині другій статті 31 слова "Органи міграційної служби сприяють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) сприяє";

5) у частині другій статті 36 слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку.

45. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251 із наступними змінами):

1) у другому реченні частини другої статті 14 та частині шостій статті 19 слова "Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фондом державного майна України";

2) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної діяльності" виключити;

3) статтю 21 виключити;

4) в абзаці п’ятому частини другої статті 23 слова "Наглядової ради та" виключити;

5) в абзаці шостому частини першої статті 28 слова "та Наглядової ради" виключити;

6) в абзаці сьомому статті 29 та абзаці восьмому статті 30 слова "Наглядової ради" виключити;

7) абзац сьомий статті 30 виключити.

{Пункт 46 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2229-VIII від 07.12.2017}

47. У Законі України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167):

1) у статті 5 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначені відповідно до Конституції та законів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

2) у статті 7:

у назві слова "відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади у проведенні державної політики пріоритетного розвитку машинобудування для агропромислового комплексу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

у частині першій слова "відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику".

48. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104; 2009 р., № 27, ст. 350):

1) у частині першій статті 1:

включити пункт 17 такого змісту:

"17) зернопереробні підприємства - підприємства, які приймають, зберігають та переробляють зерно, зокрема борошномельні, круп’яні, комбікормові, олієекстракційні, спиртові солодові пивзаводи";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбікорм, клейковина, солод, побічні продукти переробки зерна, зокрема висівки, макуха і шрот";

включити пункти 25 та 26 такого змісту:

"25) реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки - інформаційна система, яка містить відомості про видані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про володільців цих сертифікатів;

26) реєстр сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки - інформаційна система, яка містить відомості про видані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати якості зерна та продуктів його переробки і про володільців цих сертифікатів";

2) у статті 10:

в абзаці шостому слово "сертифікації" замінити словами "забезпечення сертифікації";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні на зернових складах, а також зерна, що зберігається суб’єктами виробництва зерна та іншими суб’єктами господарювання у власних або орендованих зерносховищах";

3) у статті 11:

у частині першій слова "правилам і технічним умовам" замінити словами "стандартам та іншим нормативним документам";

частину другу викласти в такій редакції:

"Видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, переоформлення сертифіката, видача його дубліката здійснюється на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Порядок видачі, переоформлення сертифіката, видачі його дубліката, перелік документів, що подаються для одержання сертифіката, розмір та порядок внесення плати за видачу, переоформлення сертифіката, видачу його дубліката визначаються Кабінетом Міністрів України";

у частині четвертій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виявлення в документах, поданих суб’єктом зберігання зерна, недостовірних відомостей".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "правилам і технічним умовам" замінити словами "стандартам та іншим нормативним документам у сфері";

у частині п’ятій слова "правил і технічних умов" замінити словами "стандартів та інших нормативних документів у сфері";

доповнити частинами шостою - дев’ятою такого змісту:

"У цьому випадку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у вигляді анулювання такого сертифіката.

Строк дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки становить один рік із дати його видачі.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, забезпечує ведення реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, порядок ведення та надання відомостей з якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Розмір плати за надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки визначається Кабінетом Міністрів України";

4) у частині четвертій статті 19 слово "законодавства" замінити словом "закону";

5) у статті 20:

у назві слова "на зернових складах, та зерна, що зберігається суб’єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах" виключити;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"іншими суб’єктами господарювання";

6) у статті 21:

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"Експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) проводяться за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, в якому зазначаються якість зерна та продуктів його переробки, показники їх безпечності, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки видається на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки при переміщенні територією України та при експортних операціях із зерном та продуктами його переробки приймається протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки і завершення завантаження транспортного засобу, а при імпортних операціях із зерном та продуктами його переробки - протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки і прибуття завантаженого транспортного засобу до митного органу призначення. Якщо після закінчення зазначеного строку рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки не буде прийнято, вважається, що суб’єкту ринку зерна надано такий сертифікат. При цьому доказом подання заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки є копія зазначеної заяви з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину четверту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"відсутність документів, що підтверджують безпечність зерна та продуктів його переробки, та документів, що засвідчують наявність або відсутність у зерні та продуктах його переробки генетично модифікованих організмів".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

після частини четвертої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки діє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження у пункті призначення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, веде реєстр виданих ним сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

Порядок ведення реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки відповідному суб’єкту ринку зерна здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною дев’ятою;

7) у статті 22:

абзац третій частини першої доповнити словами "ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності";

у частині другій слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину третю виключити;

8) у частині другій статті 23 слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

9) статтю 24 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Технічний регламент зернового складу затверджується в установленому законом порядку.

Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі".

У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

10) статтю 82 доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:

"Проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) без відповідних сертифікатів якості, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами зберігання зерна без проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафні санкції накладаються в установленому законом порядку державними інспекторами сільського господарства".

49. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2010 р., № 9, ст. 76):

1) у статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику, державну політику у сфері лісового господарства, у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

2) у статті 7:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики в галузі насінництва та розсадництва";

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначення пріоритетних напрямів розвитку, формування державної політики в галузі насінництва та розсадництва";

в абзаці третьому слова "та державного контролю" виключити;

в абзаці четвертому слова "та організація виконання" виключити;

абзац п’ятий після слів "і садивного матеріалу" доповнити словами "а також інших нормативно-правових актів в галузі насінництва та розсадництва";

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"нормативно-правове забезпечення ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу";

абзаци восьмий, дев’ятий та десятий виключити;

абзац дванадцятий виключити;

3) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику в галузі насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику в галузі насінництва та розсадництва, належать:

реалізація державної політики в галузі насінництва та розсадництва;

здійснення державного управління в насінництві та розсадництві;

організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;

забезпечення проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин;

координація діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;

сприяння розвитку ринку насіння і садивного матеріалу;

участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері";

4) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

абзаци третій, четвертий та восьмий виключити;

в абзаці п’ятому слово "організація" виключити;

в абзаці сьомому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням" замінити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання";

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"атестація суб’єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва та реалізації оригінального і елітного лісового насіння";

5) у статті 9:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

абзаци третій, сьомий та восьмий виключити;

в абзаці шостому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням" замінити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання";

6) розділ II доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва, належать:

1) здійснення контролю за:

діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі;

додержанням суб’єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформленням документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

2) здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі, з видачею сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА);

3) видача документів про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин;

4) проведення маркування партій насіння;

5) видача дозволу на введення в обіг насіння і садивного матеріалу;

6) здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння;

7) ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

8) перевірка відповідності насіння державним стандартам та видання сертифікатів відповідності, здійснення сортової сертифікації насінницьких посівів та відбору проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості;

9) видача дозволу на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України";

7) у частині другій статті 10 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

8) частини другу та третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду щодо насіння сільськогосподарських та лісових рослин визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва). Заготівля насіння в державний резервний насіннєвий фонд здійснюється на контрактній основі, а також за рахунок імпорту. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.

Заготівля насіння сільськогосподарських рослин у державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику (насіння лісових рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), за рахунок коштів Державного бюджету України";

9) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (для квітково-декоративного насіння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), відповідно до його компетенції";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

у частині третій слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей за участю суб’єктів насінництва і розсадництва" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

10) у статті 15:

в абзаці третьому частини першої слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та органів державного контролю в насінництві та розсадництві" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику, державну політику у сфері лісового господарства, у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

в абзаці сьомому частини другої слова "лабораторій Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

11) у статті 16 слова "визначають спеціально уповноважені органи з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей з урахуванням рекомендацій власника сорту" замінити словами "визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

12) у частині першій статті 18 слова "державними органами управління та контролю в насінництві та розсадництві" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

13) частину четверту статті 19 виключити;

14) у статті 21:

частину третю викласти в такій редакції:

"Апробація сортових посівів і насаджень, ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль здійснюються у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у тому числі для насіння лісових рослин, а квітково-декоративного насіння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування";

у частині четвертій слова "державного інспектора з насінництва" замінити словами "державного інспектора сільського господарства";

у частині шостій слова "державними насіннєвими інспекціями" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині сьомій слова "відповідна державна насіннєва інспекція" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

15) у статті 22:

у частині першій слова "здійснюються лабораторіями Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину другу викласти в такій редакції:

"Проби насіння і садивного матеріалу від партій, що підлягають реалізації, відбираються посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а для власних потреб виробника - самим виробником або посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині четвертій слова "в лабораторіях відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

16) в абзаці третьому статті 23 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин";

17) у статті 24:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"вони супроводжуються карантинним дозволом";

у частині третій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

18) у частині першій статті 28 слова "згідно із законодавством України" замінити словами "визначену законом";

19) у статті 29:

у частині першій слова "у лабораторіях Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

20) статті 30 та 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Здійснення контролю у насінництві та розсадництві

Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Стаття 31. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві та розсадництві

Організація та здійснення державного контролю у насінництві та розсадництві покладаються на Головного державного інспектора сільського господарства України, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, районі, старших державних інспекторів сільського господарства України, державних інспекторів сільського господарства України.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з сільського господарства, поширюється дія Закону України "Про державну службу";

21) у статті 32:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Повноваження головних державних інспекторів, старших державних інспекторів та державних інспекторів сільського господарства";

у частині першій:

в абзаці першому слова "Головний державний інспектор України, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст та державні інспектори з насінництва та розсадництва" замінити словами "Головні державні інспектори, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства";

абзац дев’ятий виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Головні державні інспектори, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

22) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

50. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273):

1) абзац третій статті 1 після слів "ветеринарне свідоцтво" доповнити словами "або ветеринарна довідка";

2) у частині першій статті 2 слова "(визначають державні органи ветеринарної медицини)" замінити словами "(визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини)";

3) у частині шостій статті 3 слова "приймають органи державної санітарно-епідеміологічної служби та державні органи ветеринарної медицини" замінити словами "приймається центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері ветеринарної медицини";

4) у частині другій статті 4 слова "в державній службі ветеринарної медицини за місцем розташування" замінити словами "у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слова "в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства" - словами "у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

5) у статті 5:

у частині третій слова "територіальним органом з сертифікації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

6) у статті 7:

частину другу доповнити словами "або атестації";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості";

7) у статті 8:

у назві та частині першій слово "безпеки" замінити словом "безпечності";

абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої доповнити словами "або ветеринарної довідки";

абзац п’ятий частини третьої викласти в такій редакції:

"маркування згідно з вимогами законів України";

8) у частині третій статті 9:

абзац третій доповнити словами "або ветеринарну довідку";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування";

9) частину другу статті 10 доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

декларація виробника;

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування або аналогічний документ, підтверджений компетентним органом іноземної держави";

10) у статті 11:

у назві слова "якістю і безпекою" замінити словами "безпечністю та якістю";

частину першу замінити двома новими частинами такого змісту:

"Державний контроль та нагляд за безпечністю та якістю продуктів лову та харчової продукції з них здійснюються під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері громадського харчування центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, у межах їх повноважень.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері рибного господарства, бере участь у заходах з контролю та нагляду за безпечністю та якістю продуктів рибного лову, харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, використанні та утилізації".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

у частині третій слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

у частині четвертій слова "цим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

11) у тексті Закону слова "державні органи ветеринарної медицини" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" у відповідному відмінку.

51. У частині другій статті 4 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232) слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики".

52. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

2) у статті 10:

у пункті "в" слова "розроблення і" виключити;

у пункті "г" слова "розробка і" виключити;

пункт "д" виключити;

3) доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать:

а) затвердження нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

б) забезпечення розроблення та реалізації загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою;

в) забезпечення здійснення землеустрою;

г) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону";

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать:

а) внесення пропозицій про формування державної політики у сфері землеустрою і забезпечення її реалізації;

б) участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

в) здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель;

г) здійснення ліцензування відповідно до закону;

ґ) розроблення в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил;

д) створення інформаційної бази даних з питань землеустрою;

е) проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою;

є) організація, у тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукових досліджень з питань землеустрою;

ж) забезпечення створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою;

з) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону";

5) доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою:

а) організовує та здійснює державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, у тому числі за проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

б) вирішує інші питання у сфері землеустрою відповідно до закону";

6) у частині четвертій статті 26 слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

7) у статті 60 слова "уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

8) у частині четвертій статті 64 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин".

53. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009 р., № 47-48, ст. 719; 2012 р., № 2-3, ст. 3; із наступними змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із забезпечення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) абзац четвертий статті 10 викласти в такій редакції:

"координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на територіальному рівні";

3) статті 16 та 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать:

участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм охорони земель;

здійснення моніторингу та охорони земель;

забезпечення проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

забезпечення здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

впровадження рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів;

забезпечення підготовки та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об’єктів екомережі;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.

Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

участь у підготовці нормативно-правових актів у галузі охорони земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

визначення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання використання та охорони земель;

здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону";

4) доповнити статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про використання та охорону земель щодо:

консервації деградованих і малопродуктивних земель;

збереження водно-болотних угідь;

виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, у тому числі в оренду, земельних ділянок;

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій;

ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону земель;

подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про охорону земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону";

5) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать:

розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів;

забезпечення формування державної політики з використання та охорони земель;

організація розроблення в установленому законом порядку стандартів, норм і правил з охорони та підвищення родючості ґрунтів;

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів;

розроблення механізмів економічного стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

затвердження порядку здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про пестициди та агрохімікати в галузі рослинництва;

затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю над використанням і охороною земель;

затвердження методичних рекомендацій для сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій та сучасних технічних засобів і обладнання;

вирішення інших питань у галузі охорони родючості ґрунтів відповідно до закону";

6) статтю 181 викласти в такій редакції:

"Стаття 181. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель, належать:

1) здійснення державного контролю щодо використання та охорони земель за:

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть негативно вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;

2) вирішення інших питань у галузі охорони родючості ґрунтів відповідно до закону";

7) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

8) у статті 21 слова "і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища";

9) у частині четвертій статті 27 слова "органів виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

10) у частині шостій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

11) у частині першій статті 39 слова "органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів за погодженням з органами виконавчої влади з питань аграрної політики та охорони здоров’я" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) у частині третій статті 45 слова "органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я, екології і природних ресурсів та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

13) у статті 54:

у частині третій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища";

у частині четвертій слова "уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині десятій слова "уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".

54. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) у статті 5:

у частині першій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

2) у назві та абзаці першому статті 6 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у частині";

3) у назві та частині першій статті 7 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у сфері" змінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері навколишнього природного середовища, у частині";

4) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці четвертому слово "спостереження" замінити словами "забезпечення спостереження";

в абзаці шостому слово "формування" замінити словами "забезпечення формування";

в абзаці сьомому слово "ведення" замінити словами "забезпечення ведення";

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"ведення інформаційного банку даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення";

абзац десятий виключити;

5) у статті 9:

частини першу - третю виключити;

в абзаці четвертому частини четвертої слова "роботі комісій при" виключити.

55. У Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2012 р., № 4, ст. 18):

1) в абзаці третьому частини першої статті 7 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

2) у частині третій статті 33:

в абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" у відповідному відмінку;

абзац другий виключити;

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

56. У пункті 2 частини десятої статті 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 12-13, ст. 82) слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики" замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

57. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) абзац дванадцятий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду";

2) в абзаці другому частини дев’ятої статті 20 слова "установою Державного казначейства України" замінити словами "органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) в абзаці четвертому частини другої статті 40 слова "центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної політики і фінансів" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики";

4) в абзаці першому частини другої статті 42 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

5) у частині першій статті 44 слова "спеціально уповноваженим" виключити;

6) в абзаці третьому частини першої статті 58 слова "спеціально уповноваженому органі виконавчої влади" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування";

7) у статті 64:

у пункті 17 частини другої слова "органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у пункті 7 частини третьої слова "Державній казначейській службі України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

8) в абзаці другому частини сьомої статті 78 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

9) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, фінансів, економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, економічного розвитку";

10) в абзаці другому частини першої статті 89 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

11) частину шосту статті 99 викласти в такій редакції:

"6. Зберігач подає виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Раді Накопичувального фонду та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про свою діяльність, який схвалює наглядова рада зберігача";

12) у частині другій статті 103:

в абзаці другому слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

в абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

13) в абзаці першому пункту 142 розділу XV "Прикінцеві положення" слова "Міністерства вугільної промисловості України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах";

14) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України", "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики", "центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

58. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):

1) у статті 8:

у частині третій слова "Наглядовою радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки землі і яка здійснює контроль" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який забезпечує здійснення контролю";

частину четверту виключити;

2) у частині третій статті 23 слова "відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

3) у статті 25:

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині третій слова "Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів узагальнюють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, узагальнює", а слово "публікують" - словом "публікує";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

59. У статті 9 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404) слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій".

60. У Законі України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470; 2011 р., № 18, ст. 129):

1) текст статті 7 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання дорадчої діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, а також інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону.

До повноважень Верховної Ради України в галузі дорадчої діяльності належать:

визначення засад державної політики в галузі дорадчої діяльності;

затвердження загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до Конституції України.

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі дорадчої діяльності належать:

реалізація державної політики в галузі дорадчої діяльності;

розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у галузі дорадчої діяльності;

координація діяльності органів виконавчої влади в галузі дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, належать:

забезпечення формування державної політики в галузі дорадчої діяльності;

участь у розробленні загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

здійснення нормативно-правового забезпечення у галузі дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, належать:

участь у реалізації загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

здійснення державного регулювання в галузі дорадчої діяльності;

створення, ведення реєстрів дорадників, експертів-дорадників і дорадчих служб та видача сертифіката на право надання дорадчих послуг;

координація діяльності саморегулівної організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.

Громадське регулювання дорадчої діяльності здійснюється всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності.

За рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, всеукраїнській громадській професійній організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності, може бути надано статус саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація).

Порядок визнання статусу саморегулівної організації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, встановлює Кабінет Міністрів України.

Саморегулівна організація може:

брати участь у розробленні державних цільових програм сільськогосподарської дорадчої діяльності;

вести реєстри дорадників, дорадчих служб;

здійснювати методичне забезпечення суб’єктів дорадчої діяльності, розробляти і впроваджувати правила їх поведінки;

брати участь у професійній підготовці суб’єктів дорадчої діяльності;

проводити збір, узагальнення та попередній аналіз інформації про діяльність суб’єктів дорадчої діяльності";

2) у частині п’ятій статті 8 та статті 11 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку;

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

61. У Законі України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року № 5003-VI):

1) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Регулювання у сфері державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом";

2) у статті 18:

в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення реалізації";

в абзаці третьому слова "розробка і" виключити;

в абзаці сьомому слово "організація" замінити словами "забезпечення реалізації";

3) у частині другій статті 22:

в абзаці другому слова "про формування" замінити словами "щодо формування";

абзац п’ятий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"методичне забезпечення та координація діяльності у сфері державної експертизи на територіальному рівні";

в абзаці восьмому слово "нормативно-методичне" замінити словом "методичне";

абзац дев’ятий виключити;

4) розділ III доповнити статтею 221 такого змісту:

"Стаття 221. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної експертизи

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері державної експертизи;

забезпечення розроблення типової форми експертного висновку державної експертизи;

затвердження методики проведення державної експертизи;

забезпечення здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи;

вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

5) в абзаці другому статті 27 слова "уповноваженим органам" та "ними" замінити відповідно словами "уповноваженому органу" та "ним";

6) в абзаці другому статті 29 слова "уповноваженим органам" замінити словами "уповноваженому органу";

7) в абзацах третьому та четвертому статті 30 слова "уповноваженим органам" та "ними" замінити відповідно словами "уповноваженому органу" та "ним";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

62. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221):

1) у частині першій статті 5 та статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині четвертій статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (у тому числі молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини";

у частині третій слова "державними установами ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у статті 11:

у частині сьомій слова "відповідного територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частині одинадцятій слова "установою ветеринарної медицини за місцем утримання тварин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

5) у статті 12:

у частинах першій та третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частині другій слова "центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я і технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я та технічного регулювання";

6) в абзаці третьому частини другої статті 13 слова "державної установи ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

7) у частині першій статті 14:

в абзаці другому слова "державні установи ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

в абзаці третьому слова "установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

в абзаці четвертому слова "органи виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

8) в абзаці першому статті 15 слова "та державний санітарно-епідеміологічний нагляд" виключити;

9) статтю 20 виключити;

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

63. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 41, ст. 491):

1) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "державної інспекції з контролю за цінами" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";

2) у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 та підпункті 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 слово "затверджується" замінити словом "установлюється";

3) в абзаці другому підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

4) у статті 11:

у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

у підпункті 11.3.5 пункту 11.3 слова "Державне казначейство України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці третьому підпункту 11.5.2 пункту 11.5 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

5) у статті 13:

в абзаці другому підпункту 13.4.3 пункту 13.4 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

у підпунктах 13.5.1 та 13.5.3 пункту 13.5 слова "відповідними підрозділами контрольно-ревізійної служби" та "підрозділами контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами державного фінансового контролю";

6) абзац другий підпункту 14.1.1 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

"Вважаються недійсними і не підлягають виконанню акти Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо";

7) у пункті 17.7 статті 17:

у підпункті "а" слова "центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

у підпункті "б" слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та Державне казначейство України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

8) у пункті 171.1 статті 171 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики" та "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку";

9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

64. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2009 р., № 38, ст. 535; із змінами, внесеними законами України від 15 травня 2012 року № 4675-VI та від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "заклади та установи органів праці та соціального захисту населення" замінити словами "інші заклади та установи";

2) у частині другій статті 7 слова "спеціально уповноважені органи державної влади" замінити словами "уповноважені органи виконавчої влади";

3) у частині сьомій статті 8 слова "органів праці та соціального захисту населення" замінити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

4) у частинах першій та третій статті 11 слова "державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя" замінити словами "районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації";

5) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, здійснює нормативно-правове регулювання, координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

6) у частині другій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

7) у частині другій статті 21 слова "органами освіти спільно з органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

8) у частині третій статті 21 та частині другій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки і освіти" та "центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

9) у статті 23:

у частинах першій та другій слова "відповідних рад" замінити словами "міських чи районних у містах, сільських, селищних рад";

у частині третій слова "органи праці та соціальної політики" замінити словами "місцеві державні адміністрації";

10) у частині п’ятій статті 32 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

11) у частині першій статті 34 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

12) у статті 35 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

13) у статті 36 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

14) в абзаці першому статті 38 слова "з питань" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері";

15) у статті 39 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

16) у статті 395 слова "Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах культури та мистецтв, освіти і науки";

17) у статті 3910:

у частині першій слова "координаційний орган для виявлення" замінити словами "допоміжний орган для сприяння виявленню";

у частині другій слова "забезпечує влаштування" замінити словами "сприяє влаштуванню";

18) у статті 3911 слова "органами соціального забезпечення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

19) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

65. У Законі України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5088-VI):

1) в абзаці тринадцятому частини першої статті 2 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

2) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"1. Суб’єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, є юридичні особи різних форм власності, фізичні особи, які здійснюють таку діяльність";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

66. У Законі України "Про географічні назви" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст. 360; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року № 5029-VI):

1) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

визначає державну політику щодо встановлення назв географічних об’єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

розробляє та затверджує нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв:

здійснює координацію діяльності, пов’язаної з установленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;

забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв;

контролює використання та збереження географічних назв;

здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв.

Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснюють інші повноваження, передбачені законами та покладені на них актами Президента України";

2) у частинах шостій та сьомій статті 6 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

3) абзац третій частини першої статті 7 виключити;

4) у статті 8:

в абзаці третьому частини другої слова "центрального органу виконавчої влади з питань транспорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";

у частині четвертій слова "Президента України" виключити;

5) у частині четвертій статті 9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику економічного розвитку, державну фінансову політику".

67. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2011 р., № 33, ст. 327, № 37, ст. 373):

1) у частині третій статті 2 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

2) у статті 4:

у частині третій слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із статистики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

3) у частинах першій, одинадцятій, п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку;

4) у частині другій статті 8 та частині третій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

5) у статті 15:

у частині першій слово "законодавством" замінити словом "законом";

в абзаці третьому частини другої слова "Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині шостій слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

68. У частині третій статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 34) слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства або його територіальним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства".

69. У Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36, №№ 9-11, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 27, ст. 366; 2009 р., № 23, ст. 284; 2012 р., № 27, ст. 279, № 31, ст. 381; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Державне управління системою реабілітації інвалідів у межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, які у межах своїх повноважень займаються формуванням і (чи) реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення та/або здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів";

2) у частині третій статті 8 слова "відомчої підпорядкованості" виключити;

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:

розробляє нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів, дітей-інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодавства, що регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;

організовує розроблення та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, Державної типової програми реабілітації інвалідів на основі матеріалів відповідних центральних органів виконавчої влади;

бере участь у розробленні державних і цільових програм, заходів з профілактики інвалідності та медичної, психологічної, фізичної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;

організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, забезпечення їх соціальним обслуговуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, а також санаторно-курортним лікуванням;

розробляє правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств та установ протезної галузі і забезпечують оптимізацію та розвиток їх мережі;

забезпечує у межах своїх повноважень сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації та контроль за виробництвом таких засобів;

здійснює методологічне забезпечення, організовує впровадження реабілітаційних заходів, визначає напрями фінансування для забезпечення потреби в технічних та інших засобах реабілітації, автомобілях, санаторно-курортному лікуванні, соціальній, трудовій та професійній реабілітації інвалідів;

забезпечує ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;

сприяє працевлаштуванню інвалідів через державну службу зайнятості шляхом організації контролю за дотриманням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і сплатою сум адміністративно-господарських санкцій та пені у разі його невиконання;

разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, залучає їх до співпраці та партнерства у цій сфері;

здійснює розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських;

сприяє міжнародному співробітництву у сфері реабілітації інвалідів;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

4) доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:

здійснює моніторинг забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації; виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, аналіз відповідності розмірів цих компенсацій їх фактичним витратам;

забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, готує та надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, звіт про вжиті заходи та проект доповіді у Комітет з прав інвалідів ООН;

співпрацює з громадськими організаціями інвалідів і ветеранів, здійснює моніторинг заходів, проведених цими організаціями, аналізує ефективність таких заходів;

аналізує разом із громадськими організаціями інвалідів рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг та вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного середовища;

аналізує стан наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

5) абзаци десятий та дванадцятий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"навчальні заклади, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

"санаторно-курортні установи, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

6) друге речення частини третьої статті 14 доповнити словами "міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади";

7) у частині третій статті 18 слова "органи охорони здоров’я" замінити словами "структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій";

8) у частині першій статті 21 слова "та їх територіальні органи" виключити;

9) у статті 26:

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Сертифікація засобів реабілітації забезпечується центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах соціального захисту населення, охорони здоров’я, відповідно до їх повноважень, у встановленому законодавством порядку";

у частині сімнадцятій слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров’я" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я";

10) у частині четвертій статті 32 слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров’я" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я";

11) у частині другій статті 40 слова "центральний орган виконавчої влади у справах молоді та спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади у галузі освіти" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти, молоді, фізичної культури та спорту";

12) абзаци третій та четвертий частини другої статті 41 замінити одним абзацом такого змісту:

"на місцевому рівні - органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування";

13) у частині другій статті 43 слово "підвідомчих" виключити;

14) у статті 44 слова "підпорядкованими їм" виключити;

15) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку.

70. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 25, ст. 192, № 33, ст. 326):

1) у статті 1 визначення терміна "фітосанітарні заходи" після слова "закони" доповнити словом "інші";

2) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, належать:

визначення пріоритетних напрямів, стратегії та механізмів розвитку у сфері карантину рослин;

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері карантину рослин;

визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням із карантинними службами інших держав відповідно до міжнародних договорів України;

затвердження переліку регульованих шкідливих організмів;

внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму;

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

3) у статті 6:

у назві слова "та система" виключити;

частини другу та третю виключити;

4) у частині першій статті 7:

абзаци другий та шістнадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слово "внесення" замінити словом "підготовка";

5) статтю 8 виключити;

6) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин

Організація та здійснення державного контролю покладаються на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних фітосанітарних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Державні фітосанітарні інспектори забезпечуються форменим одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зразки форменого одягу, знаки розрізнення та строки їх носіння, порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України";

7) у статті 10:

частину першу виключити;

абзац десятий частини другої викласти в такій редакції:

"безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання рослин за наявності підстав для проведення перевірок, визначених цим та іншими законами України, за умови надання особам офіційного направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу, мета, вид перевірки, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища уповноважених посадових осіб, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису посадової особи, уповноваженої на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, скріпленого печаткою відповідного органу. Ненадання цих документів або їх надання з порушенням вимог, передбачених цією статтею, є підставою для недопущення уповноважених посадових осіб до проведення перевірки. Проведення перевірок уповноваженими посадовими особами не повинно порушувати встановленого режиму роботи осіб";

8) в абзаці першому частини третьої статті 10 та частині першій статті 11 слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя та державні інспектори з карантину рослин" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори";

9) в абзаці сьомому частини четвертої статті 12 слова "інспекторам з карантину рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

10) у статті 13:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Проведення фітосанітарної експертизи забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій";

частини другу та третю виключити;

11) в абзаці першому частини першої статті 20 слова "які отримані від Центру обробки запитів і" замінити словом "що";

12) у статті 27:

в абзаці першому частини першої слова "відповідних державних інспекціях з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

у частині третій слова "в органах Державної служби з карантину рослин України" замінити словами "в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

13) у частині третій статті 31 слова "Відповідна державна інспекція з карантину рослин" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

14) у статті 33:

у частині першій слова "Головного державного інспектора з карантину рослин України" замінити словами "Головного державного фітосанітарного інспектора України", а слова "головних державних інспекторів з карантину рослин чи державних інспекторів" - словами "головних державних фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних інспекторів";

у частині п’ятій слова "головних державних інспекторів з карантину рослин або державних інспекторів з карантину рослин" замінити словами "головних державних фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних інспекторів";

15) у статті 39:

у частинах четвертій та п’ятій слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України або призначений ним представник" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

у частині сьомій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин";

у частині восьмій слова "державним інспектором з карантину рослин або уповноваженими Державною службою з карантину рослин України особами" замінити словами "державним фітосанітарним інспектором або уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

16) у частині другій статті 40 слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин";

17) у статті 52 слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";

18) у тексті Закону:

слова "державні органи у сфері карантину рослин", "Державна служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з карантину рослин України", "Головна державна інспекція з карантину рослин України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері карантину рослин" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;

слова "державний інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний фітосанітарний інспектор" у відповідному відмінку і числі.

71. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011 р., № 29, ст. 272):

1) у пункті 2 частини першої статті 1 слова "уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

2) текст статті 7 викласти в такій редакції:

"1. Державне управління системою інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику.

2. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, і сприяють виконанню їх функцій";

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать:

1) розроблення проекту стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі;

2) здійснення функцій розпорядника бюджетних коштів, що виділяються на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

3) визначення переліку технічних засобів для агропромислового комплексу, що підлягають обов’язковим державним приймальним випробуванням та підтвердженню відповідності за показниками призначення;

4) розроблення проектів державних цільових програм розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

5) координація розробки й перегляду технічних регламентів і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів, якими визначаються вимоги щодо показників якості, технологічності та безпечності технічних засобів для агропромислового комплексу, участь у розробленні відповідних стандартів;

6) перегляд та узгодження вихідних вимог до створюваних нових технічних засобів, у тому числі й тих, що забезпечують екологічну безпеку та безпеку праці при їх використанні;

7) визначення основних напрямів удосконалення ринку технічних засобів і технологій, формування вторинного ринку на принципах економічної заінтересованості;

8) здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, належать:

1) сприяння створенню та діяльності суб’єктів господарювання з розробки та виготовлення технічних засобів для інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

2) у визначеному законом порядку здійснення функцій державного замовника науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що провадяться за державні кошти;

3) вжиття заходів щодо реалізації державних цільових програм розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

4) вжиття заходів щодо виконання стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі;

5) створення відповідно до закону органів з оцінки відповідності;

6) визначення за результатами державних випробувань доцільності освоєння нових зразків технічних засобів для агропромислового комплексу і ведення їх Державного реєстру;

7) забезпечення створення і розвитку єдиного інформаційного простору в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

8) здійснення організаційно-економічних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу та розвитку міжнародного співробітництва у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

9) участь в організації підготовки та перепідготовки інженерно-технічних кадрів та кадрів масових професій для агропромислового комплексу;

10) сприяння гарантованому забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами";

4) у статті 10:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, розробляє заходи із створення в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу дієвої розгалуженої ринкової мережі підприємств, організацій, установ різних форм власності, які реалізує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частинах третій та четвертій слова "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

5) у частині третій статті 11 слова "інспекцією державного технічного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

6) у частинах другій та третій статті 12 слова "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

7) у частині третій статті 13 слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

8) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам безпеки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та сприяють у здійсненні його функцій";

9) у статті 21:

у частині першій:

у пункті 3 слова "інспекціями державного технічного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у пункті 5 слова "є уповноважений орган центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "він є";

в абзаці другому пункту 6 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

у пункті 13 слова "інспекціях державного технічного нагляду" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органи державного технічного нагляду" замінити словами "посадові особи, уповноважені на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

в абзаці двадцять першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Посадові особи, уповноважені на здійснення державного технічного нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, забезпечується службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

10) в абзаці першому частини першої статті 23 слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

11) у тексті Закону:

слова "органи державного технічного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

72. У Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597):

1) в абзаці другому статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

2) у статті 5:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей

1. Державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

у частині третій:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері сім’ї та дітей, забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і громадянам".

У зв’язку з цим абзаци перший - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - тринадцятим;

в абзаці другому слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей";

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

"організовує оздоровлення та відпочинок дітей;

забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

абзац восьмий виключити;

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організовує проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надає відповідну методичну допомогу".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим;

3) в абзаці четвертому частини першої статті 18 та абзаці другому частини п’ятої статті 32 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

4) у частині першій статті 21 слова "центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державної фінансової політики";

5) у частині першій та абзаці першому частини третьої статті 27 слова "відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, структурними підрозділами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій" у відповідному відмінку;

6) в абзаці четвертому частини першої статті 31 слова "міжвідомчої комісії та" виключити;

7) абзац другий частини першої статті 34 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

73. У Законі України "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284):

1) в абзаці четвертому частини третьої статті 11 слова "кримінальну міліцію у справах дітей" замінити словами "уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

2) у статті 16 слова "здійснює центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

3) в абзаці другому частини першої статті 17 слова "урядовий орган державного управління" виключити;

4) у частинах четвертій і п’ятій статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

5) у частині другій статті 22 слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради";

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сімей, дітей та молоді", "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді", "центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

74. У Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635):

1) у частині другій статті 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

2) у статті 6 слова "і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) статті 8 та 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать:

встановлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;

визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, належать:

здійснення фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин;

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

Стаття 9. Органи нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" у відповідному відмінку.

75. У Законі України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755):

1) у частинах першій та четвертій статті 11 та частині п’ятій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

2) у статті 15:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

у частині третій слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон’юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, інформацію про кон’юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

76. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82):

1) в абзаці першому частини першої статті 5 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у пункті 4 частини другої статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

3) в абзаці четвертому пункту 2 частини першої статті 13 та частині дев’ятнадцятій статті 25 слова "Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у частині першій статті 15 слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та у сфері фінансів" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державну фінансову політику";

5) частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

"3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику, здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) у частині першій статті 18:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

7) у частині четвертій статті 20 слова "Державний орган реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану";

8) у частині третій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері інформації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних";

9) абзац другий пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику, проводить звірення платників страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

10) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

слова "Державне казначейство України", "органи Державного казначейства України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

77. У Законі України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 380):

1) у частині другій статті 6 слова "центральних органів виконавчої влади з питань виконання покарань, у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я";

2) у статті 7 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань спільно з центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, молоді та спорту";

3) у статті 8:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Загальну координацію соціального патронажу звільнених осіб віком до 35 років включно здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, молоді та спорту, а після 35 років - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у частині третій слова "центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я, з питань виконання покарань" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, виконання кримінальних покарань";

4) у частині другій статті 12 та частині третій статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 14 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

6) частину першу статті 16 доповнити пунктами 61-65 такого змісту:

"61) здійснюють заходи щодо соціальної адаптації звільнених осіб відповідно до закону;

62) беруть участь у процесі підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

63) сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законом;

64) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);

65) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів I та II груп, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, до будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду)";

7) статтю 17 виключити;

8) у статті 21:

у назві та абзаці першому слова "органи з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів" у відповідному відмінку;

у частині першій:

у пункті 1 слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";

у пунктах 2 і 3 слово "здійснюють" замінити словом "здійснює";

9) у статті 22:

у назві та абзаці першому слова "органи охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

у частині першій:

у пункті 1 слово "організовують" замінити словом "організовує";

у пункті 2 слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";

у пункті 3 слово "здійснюють" замінити словом "здійснює".

78. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 61, № 29, ст. 331; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"1. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

2) текст статті 7 викласти в такій редакції:

"1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:

нормативно-правове забезпечення у сфері Державного земельного кадастру;

здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належать:

ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів з питань ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, матеріалів і документації Державного земельного кадастру;

здійснення підготовки земельно-кадастрової документації;

внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані у межах державного кордону України, територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, сіл, селищ, міст;

здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;

ведення поземельних книг та надання витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;

організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

розроблення стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

розроблення форм витягів, інформаційних довідок із Державного земельного кадастру, повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів про отримання відомостей із Державного земельного кадастру;

створення інформаційної бази даних з питань ведення Державного земельного кадастру;

участь у погодженні матеріалів і документації Державного земельного кадастру та в установленому порядку надання відповідних висновків;

затвердження статуту Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення контролю за його діяльністю, призначення його керівника;

організація взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань ведення Державного земельного кадастру;

організація робіт з підготовки та підвищення кваліфікації державних кадастрових реєстраторів;

здійснення інших повноважень згідно з цим Законом";

3) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

"1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

4) у статті 21:

у частині дванадцятій слова "центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальному органу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині тринадцятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або до його територіального органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині шістнадцятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

5) у статті 24:

у частині другій слова "територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці другому частини четвертої слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

6) в абзаці першому частини другої статті 29 слова "територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

7) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті)" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

8) абзац восьмий частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, незалежно від території дії його повноважень";

9) у розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":

останнє речення абзацу третього пункту 4 викласти в такій редакції: "Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок";

у пункті 11 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

79. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155):

1) у статті 1:

в абзаці вісімнадцятому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства чи його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

в абзаці двадцять четвертому слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

2) статтю 7 після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"затвердження зон рибництва та рибопродуктивності нагульних ставів по регіонах;

затвердження порядку підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, переробки продуктів вилову та верифікації (встановлення достовірності) аналогічних документів, що видаються компетентними органами влади іноземних держав".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

3) у статті 8:

в абзаці першому слова "у галузі рибного господарства" виключити;

в абзаці третьому слово "здійсненні" замінити словом "формуванні";

абзац одинадцятий після слова "затвердження" доповнити словами "порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання";

в абзаці двадцять другому слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства".

У зв’язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим;

4) у статті 9:

в абзацах п’ятдесят п’ятому - п’ятдесят восьмому слова "центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" замінити словом "його";

після абзацу п’ятдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"здійснення відповідно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослідних робіт, координація їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

здійснення державної атестації наукових установ, що належать до сфери його управління".

У зв’язку з цим абзац п’ятдесят дев’ятий вважати абзацом шістдесят першим;

5) у статті 10:

у назві та абзаці першому частини першої слова "центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" виключити;

в абзаці сьомому частини першої слова "місцевого самоврядування" замінити словами "сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради";

частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:

"У разі загибелі (смерті) працівника органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків його сім’ї, а у разі її відсутності його батькам виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він обіймав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала у період роботи в органах рибоохорони або не пізніше ніж через три місяці після звільнення з роботи в органах рибоохорони чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце у період роботи в органах рибоохорони, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він обіймав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником органів рибоохорони у період роботи в органах рибоохорони у кожному випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства";

у частині сьомій слова "за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" виключити;

6) в абзаці першому статті 21 слова "та органами рибоохорони" виключити;

7) частину другу статті 22 доповнити словами "яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості";

8) у статті 23:

у назві слова "та його територіальними органами" виключити;

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства та його територіальні органи видають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, видає";

9) у статті 24:

у частинах першій та п’ятій слова "та його територіальними органами" виключити;

в абзаці п’ятому частини сьомої слова "науково-технічної або науково-промислової ради центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

в абзаці першому частини восьмої слова "центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства чи його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

10) в абзаці десятому статті 35 слова "центральні органи виконавчої влади у галузі рибного господарства, охорони навколишнього природного середовища, а також ветеринарні, санітарно-епідеміологічні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах рибного господарства, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення";

11) частину другу статті 42 виключити;

12) у частині третій статті 48 слова "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

13) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 78 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5462-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: