open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.11.2011 N 487
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2011 р.

за N 1312/20050

Про внесення змін до деяких наказів

Міністерства транспорту України та Міністерства

транспорту та зв'язку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

інфраструктури

N 665 ( z1993-12 ) від 09.11.2012

N 43 ( z0238-13 ) від 24.01.2013

N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013

N 292 ( z0920-13 ) від 08.05.2013

N 790 ( z1859-13 ) від 14.10.2013

N 267 ( z0901-15 ) від 10.07.2015

N 292 ( z0976-15 ) від 29.07.2015

N 379 ( z1214-15 ) від 22.09.2015

N 433 ( z1713-16 ) від 05.12.2016 }

Відповідно до Указу Президента України від 08.04.2011 N 447
( 447/2011 ) "Про Положення про Державну інспекцію України з
безпеки на морському та річковому транспорті" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства транспорту
України та Міністерства транспорту та зв'язку України, що
додаються.
2. Внести до наказу Міністерства транспорту та зв'язку
України від 13.12.2006 N 1151 ( z0009-07 ) "Про затвердження
бланків типових реєстраційних суднових документів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за
N 9/13276, такі зміни:
2.1. Підпункт 2.3 пункту 2 виключити. У зв'язку з цим підпункти 2.4, 2.5 вважати відповідно
підпунктами 2.3, 2.4.
2.2. У пункті 4 слова "(Яценко С.В.)" виключити.
2.3. У тексті наказу слова "Інспекція Головного державного
реєстратора флоту" в усіх відмінках замінити словами "Державна
інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті"
у відповідних відмінках.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 20.10.97 N 369 ( z0532-97 ) "Про утворення
Інспекції Головного державного реєстратора флоту", зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 05.11.97 за N 532/2336.
4. Департаменту державної політики в галузі морського та
річкового транспорту забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра К.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

01.11 2011 N 487
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2011 р.

за N 1312/20050

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства транспорту

України та Міністерства транспорту

та зв'язку України

1. У Порядку присвоєння судну назви, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 19
( z0097-98 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
12.02.98 за N 97/2537:
1.1. У тексті Порядку ( z0097-98 ) слова "Інспекція Головного
державного реєстратора флоту" та "Інспекція" у всіх відмінках
замінити відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у
відповідних відмінках.
1.2. У тексті Порядку ( z0097-98 ) та у додатку до Порядку
слова "Головний державний реєстратор флоту" у всіх відмінках
замінити словами "Голова Укрморрічінспекції" у відповідних
відмінках.
2. У Положенні про збір за реєстрацію суден у Державному
судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затвердженому
наказом Міністерства транспорту України від 27.03.98 N 93
( z0233-98 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
10.04.98 за N 233/2673:
2.1. У абзаці другому пункту 1 слова "Інспекції Державного
реєстратора флоту" замінити словами "Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому транспорті".
2.2. У абзаці другому пункту 2 слова та цифри "Положенням про
Інспекцію, затвердженим наказом Міністерства транспорту України
від 20 жовтня 1997 року за N 369 ( z0532-97 ) і зареєстрованим
Міністерством юстиції України від 5 листопада 1997 року за
N 532/2336" замінити словами "чинним законодавством України".
2.3. У пункті 8 слова "Міністерством транспорту та зв'язку"
замінити словами "Міністерством інфраструктури України".
2.4. У тексті Положення ( z0532-97 ) слово "Інспекція" у всіх
відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 665 ( z1993-12 ) від 09.11.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 790 ( z1859-13 ) від 14.10.2013 }

5. У Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної
морської організації суднам, які мають право плавання під
Державним прапором України, затвердженому наказом Міністерства
транспорту України від 14.06.2000 N 316 ( z0388-00 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 за
N 388/4609:
5.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "та пункту 4.14
Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
20 жовтня 1997 року N 369 ( z0532-97 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 листопада 1997 року за N 532/2336"
виключити.
5.2. У пункті 3.2 глави 3 слова "Інспекції Головного
державного реєстратора флоту" замінити словами "Державної
інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті".
5.3. У тексті Порядку ( z0388-00 ) слова "Інспекція ГДРФ" у
всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку.
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 292 ( z0920-13 ) від 08.05.2013 }
{ Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства транспорту N 524 ( z0822-00 ) від
27.09.2000, до якого вносились зміни } 7. У Інструкції про
звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час
конвенційної сертифікації суден України, затвердженій наказом
Міністерства транспорту України від 27.09.2000 N 524 ( z0822-00 ),
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за
N 822/5043:
7.1. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) слова "Міністерство
транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами
"Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках.
7.2. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) та додатку до неї слова
"Міністерство транспорту України" та слово "Адміністрація" у всіх
відмінках замінити відповідно словами "Державна інспекція України
з безпеки на морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
7.3. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) слова "Державний
департамент морського і річкового транспорту" та слово "директор"
у всіх відмінках замінити відповідно словами "Укрморрічінспекція"
та "Голова" у відповідних відмінках.
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }
10. У Правилах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в портах України, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 N 205
( z0452-01 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
28.05.2001 за N 452/5643:
10.1. Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 викласти у новій
редакції: "Положення про Державну інспекцію України з безпеки на
морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента
України від 08.04.2011 N 447 ( 447/2011 );".
10.2. У пункті 1.5 глави 1 слова "Головна державна інспекція
України з безпеки судноплавства, яка діє згідно з Положенням про
Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства"
замінити словами та цифрами "Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті, яка діє згідно з Положенням
про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому
транспорті, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011
N 447 ( 447/2011 )".
11. У Положенні про лоцмана - оператора служби регулювання
руху суден, затвердженому наказом Міністерства транспорту України
від 28.05.2001 N 341 ( z0544-01 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 25.06.2001 за N 544/5735:
11.1. У абзаці другому пункту 5.4 глави 5 слово "начальник"
замінити словом "Голова".
11.2. У тексті Положення ( z0544-01 ) слова "Міністерство
транспорту та зв'язку України" та "Держфлотінспекція України" у
всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство
інфраструктури України" та "Укрморрічінспекція" у відповідних
відмінках.
12. У Типовому положенні про службу регулювання руху суден,
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від
28.05.2001 N 340 ( z0545-01 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 25.06.2001 за N 545/5736:
12.1. У пункті 3.3 глави 3 слова "Головної державної
інспекції України з безпеки судноплавства (далі -
Держфлотінспекція України)" замінити словами "Державної інспекції
України з безпеки на морському та річковому транспорті".
12.2. У тексті Типового положення ( z0545-01 ) слова
"Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
12.3. У тексті Типового положення ( z0545-01 ) слова
"Міністерство транспорту та зв'язку України" та "Мінтранс України"
у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство
інфраструктури України" та "Мінінфраструктури України" у
відповідних відмінках.
13. У тексті Порядку проведення конкурсу щодо надання
судноплавним компаніям статусу національного перевізника,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
04.09.2001 N 584 ( z0816-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.09.2001 за N 816/6007, слова "Державний
департамент морського та річкового транспорту",
"Держфлотінспекція" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити
відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у
відповідних відмінках.
14. У Положенні про Інспекцію з питань підготовки та
дипломування моряків, затвердженому наказом Міністерства
транспорту України від 17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за
N 928/6119:
14.1. У підпункті 4.14 пункту 4 слово "Укрморрічфлот"
замінити словами "Державну інспекцію України з безпеки на
морському та річковому транспорті".
14.2. У тексті Положення ( z0928-01 ) слова "Міністр
транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами
"Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" у
відповідних відмінках.
14.3. У тексті Положення ( z0928-01 ) слова "Міністерство
транспорту та зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку
України", "Мінтрансзв'язку" у всіх відмінках замінити словами
"Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках.
{ Пункт 15 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства транспорту N 695 ( z0826-02 )
від 30.09.2002, до якого вносились зміни } 15. У тексті Інструкції
про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах
України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання
забруднюючих речовин та вод, що їх містять, затвердженій наказом
Міністерства транспорту України від 30.09.2002 N 695 ( z0826-02 ),
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.10.2002 за
N 826/7114, та додатку 2 до неї слова "Держфлотінспекція України"
у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у
відповідному відмінку.
16. У пункті 1.7 глави 1 Правил плавання суден Керч -
Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 09.10.2002 N 721
( z0973-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
16.12.2002 за N 973/7261, слова "Держфлотінспекція України" у всіх
відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку.
17. У Положенні про ведення єдиного Державного реєстру
документів моряків, затвердженому наказом Міністерства транспорту
України від 08.01.2003 N 3 ( z0086-03 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 04.02.2003 за N 86/7407:
17.1. У абзаці другому пункту 4.2 глави 4 слова "Міністерства
транспорту" замінити словами "Міністерства інфраструктури
України".
17.2. У додатку до Положення ( z0086-03 ) слова "МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ", "MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE" замінити
словами "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ", "MINISTRY OF
INFRASTRUCTURE OF UKRAINE".
18. У тексті Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи
України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від
20.10.2003 N 809 ( z1010-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 04.11.2003 за N 1010/8331, слова "Державний
департамент морського і річкового транспорту" та
"Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
19. У Правилах контролю суден з метою забезпечення безпеки
мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 17.07.2003 N 545 ( z0353-04 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952:
19.1. У абзаці першому пункту 1.2 глави 1 Правил ( z0353-04 )
слова "Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства
(надалі - Держфлотінспекція України)" замінити словами "Державну
інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті".
19.2. У тексті Правил ( z0353-04 ) та додатках 2, 3 до них
слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
19.3. У тексті Правил ( z0353-04 ) та додатку 6 до них слова
"Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" у
всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з
безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних
відмінках.
19.4. У додатку 6 до Правил ( z0353-04 ) слова "Міністерство
транспорту України" виключити.
19.5. У додатках 2 та 3 до Правил ( z0353-04 ) слова "Safety
Shipping Inspectorate of Ukraine" замінити словами "State
Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water
Transport".
19.6. У додатках 4, 5, 7, 10, 11 до Правил ( z0353-04 ) слова
"Ministry of Transport of Ukraine Shipping Safety Inspectorate of
Ukraine" замінити словами "State Inspectorate of Ukraine for
Safety of Maritime and Inland Water Transport".
19.7. У додатках 4-7, 10, 11 до Правил ( z0353-04 ) слова та
цифри "1, Lanzheronivska str., Odessa, Ukraine Tel: (380 482)
21-94-11 Fax: (380 482) 21-94-77" та "Україна, м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, 1 Тел: (380 482) 21-94-11 Факс: (380 482)
21-94-77" замінити словами та цифрами "14, Peremohy avenue, Kyiv,
Ukraine Tel: (38 044) 351-44-19 Fax: (38 044) 351-44-22" та
"Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 14 Тел.: (38 044) 351-44-19
Факс: (38 044) 351-44-22".
20. У Положенні про систему управління безпекою судноплавства
на морському і річковому транспорті, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904 ( z1193-03 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
N 1193/8514:
20.1. У пункті 1.5 глави 1 слова та цифри "Положення про
Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента
України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про
Державний департамент морського і річкового транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000
N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
20.2. Пункт 4.1 глави 4 викласти у такій редакції: "4.1. Формування та забезпечення реалізації державної
політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного
забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства є одним з
основних завдань Міністерства інфраструктури України. Здійснення
відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за
безпекою на морському та річковому транспорті є одним з основних
завдань Укрморрічінспекції".
20.3. Абзац четвертий підпункту 5.5.9 пункту 5.5 глави 5
виключити.
20.4. У підпункті 6.2.2 пункту 6.2 глави 6: абзац третій викласти у такій редакції: "Укрморрічінспекцію (всі АП)."; абзац четвертий виключити.
20.5. У підпункті 6.2.4 пункту 6.2 глави 6 слова
"Держфлотінспекції, Укрморрічфлоту" замінити словом
"Укрморрічінспекції".
20.6. Підпункт 6.4.1 пункту 6.4 глави 6 викласти у такій
редакції: "6.4.1. Кожна АП підлягає обліку на підприємстві, в установі
та організації. Аварії підлягають обліку в Укрморрічінспекції".
20.7. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Міністр
транспорту України" замінити словами "Міністр інфраструктури
України" та слова "Перший заступник Міністра транспорту України"
та "Заступник Міністра транспорту України" у всіх відмінках
замінити словами "Перший заступник Міністра інфраструктури
України" у відповідних відмінках.
20.8. Абзац другий підпункту 7.2.10.1 підпункту 7.2.10 пункту
7.2 глави 7 викласти у такій редакції: "До складу комісії включаються: заступник Міністра
інфраструктури України, керівник структурного підрозділу
Міністерства інфраструктури України, відповідального за
організацію роботи з безпеки транспорту, Голова
Укрморрічінспекції".
20.9. Абзац другий підпункту 7.2.10.2 підпункту 7.2.10 пункту
7.2 глави 7 викласти у такій редакції: "До складу комісії включаються: заступник Міністра
інфраструктури України, керівник структурного підрозділу
Міністерства інфраструктури України, відповідального за
організацію роботи з безпеки транспорту, Голова
Укрморрічінспекції".
20.10. Абзац другий підпункту 7.2.10.3 підпункту 7.2.10.
пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції: "До складу комісії включаються: керівник структурного
підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за
організацію роботи з безпеки транспорту, Голова або заступник
Голови Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і
контроль виконання робіт з БС".
20.11. Абзац другий підпункту 7.2.10.4 підпункту 7.2.10
пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції: "До складу комісії включаються: заступник голови
Укрморрічінспекції, якій відповідає за організацію і контроль
виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління)
Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із
забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції".
20.12. Абзац другий підпункту 7.2.10.5 підпункту 7.2.10
пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції: "До складу комісії включаються: заступник Голови
Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і контроль
виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління)
Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із
забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції".
20.13. У підпункті 7.3.1 пункту 7.3 глави 7 слова
"Держфлотінспекцією та" виключити.
20.14. Абзац четвертий підпункту 8.1.6 пункту 8.1 глави 8
викласти у такій редакції: "рішень комісії з безпеки транспорту Укрморрічінспекції;".
20.15. Абзац третій підпункту 9.2.2 пункту 9.2 глави 9
виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно
абзацом третім.
20.16. Підпункт 9.2.3 пункту 9.2 глави 9 викласти у такій
редакції: "9.2.3. Видання матеріалів та рішень комісії з безпеки
транспорту Укрморрічінспекції, офіційних текстів нормативних
документів з БС. Створення, ведення баз даних, пов'язаних із БС".
20.17. У другому реченні підпункту 10.5.2 пункту 10.5 глави
10 слова "Мінтрансу, Укрморрічфлоту або на вимогу
Держфлотінспекції" замінити словом "Укрморрічінспекції".
20.18. Абзац шостий пункту 10.6 глави 10 виключити.
20.19. У пункті 3.1 глави 3 додатка 1 до Положення
( z1193-03 ) слова "Інспекцію Головного державного реєстратора
флоту та Держфлотінспекцію" замінити словом "Укрморрічінспекцію".
20.20. У пункті 2.1 глави 2 додатка 2 до Положення
( z1193-03 ) слова "Інспекцію Головного державного реєстратора
флоту та Держфлотінспекцію" замінити словом "Укрморрічінспекцію".
20.21. У додатку 3 до Положення ( z1193-03 ) абревіатуру
"ДФІ" замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку.
20.22. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "директор",
"Міністерство транспорту України" та "Мінтранс" у всіх відмінках
замінити відповідно словами "Голова", "Міністерство інфраструктури
України" та "Мінінфраструктури України" у відповідних відмінках.
20.23. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Державний
департамент морського і річкового транспорту" та "Укрморрічфлот" у
всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з
безпеки на морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
20.24. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Головна
державна інспекція України з безпеки судноплавства" у всіх
відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
20.25. У тексті Положення ( z1193-03 ) та додатках до нього
слово "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити відповідно
словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
21. В Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих)
суден, затвердженій наказом Міністерства транспорту України від
16.07.2004 N 641 ( z0914-04 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 23.07.2004 за N 914/9513:
21.1. У пункті 1.3 глави 1 слова та цифри "Положення про
Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента
України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про
Державний департамент морського і річкового транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000
N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
21.2. Абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити.
21.3. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) слова "Головна
державна інспекція України з безпеки судноплавства" та "Державний
департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках
замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
21.4. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) та додатку до неї
слово "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
21.5. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) слово "Укрморрічфлот"
у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у
відповідному відмінку.
22. У Правилах безпечної експлуатації баз для стоянки
маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 16.07.2004 N 642 ( z0915-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за
N 915/9514:
22.1. У пункті 1.4 глави 1 слова та цифри "Положення про
Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента
України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про
Державний департамент морського і річкового транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000
N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
22.2. Абзац дев'ятий пункту 1.5 глави 1 виключити.
22.3. У тексті Правил ( z0915-04 ) слова "Головна державна
інспекція України з безпеки судноплавства" та "Державний
департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках
замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
22.4. У тексті Правил ( z0915-04 ) слова "Держфлотінспекція"
та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
23. В Інструкції про порядок здійснення контролю за
виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з
питань безпеки судноплавства, затвердженій наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 26.11.2004 N 1048 ( z1584-04 ),
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за
N 1584/10183:
23.1. У абзаці третьому пункту 1.5 глави 1 слова та цифри
"Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України,
затверджене Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009
( 1009/2004 )" виключити.
23.2. У абзаці сьомому пункту 1.6 глави 1 Інструкції
( z1584-04 ) слова "Головна державна інспекція України з безпеки
судноплавства" замінити словами "Державна інспекція України з
безпеки на морському та річковому транспорті".
23.3 Абзац третій підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2
виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно
абзацом третім.
23.4. У абзаці другому підпункту 2.2.2 пункту 2.2 глави 2
слово "Держфлотінспекцією" виключити.
23.5. У абзаці першому пункту 2.3 глави 2 слова "Міністерства
транспорту та зв'язку України, Укрморрічфлоту або на вимогу
Держфлотінспекції" замінити словом "Укрморрічінспекції".
23.6. У абзаці другому пункту 3.14 глави 3 слова "надає
Укрморрічфлоту як органу ліцензування пропозиції щодо анулювання
ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим
транспортом" виключити.
23.7. У тексті Інструкції ( z1584-04 ) слова
"Держфлотінспекція України" та "Держфлотінспекція" у всіх
відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку.
23.8. У тексті Інструкції ( z1584-04 ) слово "Укрморрічфлот"
у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у
відповідному відмінку.
24. У Положенні про огляд підприємств, організацій та
установ, що проводять підготовку моряків, затвердженому наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 N 1042
( z1577-04 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
13.12.2004 за N 1577/10176:
24.1. У пункті 3.14 глави 3 слово "Укрморрічфлот" замінити
словом "Укрморрічінспекція".
24.2. У тексті Положення ( z1577-04 ) слова "Міністерство
освіти і науки України" у всіх відмінках замінити словами
"Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" у
відповідних відмінках.
25. У тексті Порядку видачі пільгових дозволів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.08.2005
N 411 ( z0906-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.08.2005 за N 906/11186, слова "Міністерство транспорту та
зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх
відмінках замінити словами "Міністерства інфраструктури України" у
відповідних відмінках.
26. У тексті додатків до наказу Міністерства транспорту та
зв'язку України від 13.12.2006 N 1151 ( z0009-07 ) "Про
затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за
N 9/13276, слова "Інспекція Головного державного реєстратора
флоту", "Інспекція Головного державного реєстратора флоту України"
та "GENERAL STATE SHIPS REGISTRAR INSPECTION OF UKRAINE" в усіх
відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of
Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" у
відповідних відмінках.
27. У пункті 7 Порядку видачі та носіння нагрудних знаків
"Капітан далекого плавання" та "Судновий механік першого розряду",
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 11.04.2007 N 271 ( z0426-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.04.2007 за N 426/13693, слова "Державним
департаментом морського і річкового транспорту" замінити словами
"Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому
транспорті".
28. У тексті Порядку роботи Державних кваліфікаційних
комісій, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від 07.05.2007 N 377 ( z0529-07 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за N 529/13796, слова
"Мінтрансзв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України" у
всіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури
України" у відповідних відмінках.
29. У Положенні про навігаційне забезпечення судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України, затвердженому наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 N 498
( z0905-07 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
07.08.2007 за N 905/14172: 29.1. У абзаці п'ятому пункту 1.6 глави 1 слова
"Держфлотінспекцією України" замінити словом
"Укрморрічінспекцією".
29.2. В абзаці першому пункту 1.7 глави 1 слова "Головна
державна інспекція України з безпеки судноплавства" замінити
словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті".

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 379 ( z1214-15 ) від 22.09.2015 }

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 292 ( z0976-15 ) від 29.07.2015 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 267 ( z0901-15 ) від 10.07.2015 }

Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: