open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2009 N 79
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2009 р.

за N 237/16253

Про визнання такими, що втратили чинність,

деяких постанов Правління Національного

банку України

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України до вимог пункту 2.33 Порядку
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005
N 34/5 ( z0381-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.04.2005 за N 381/10661, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління
Національного банку України згідно з переліком, що додається.
2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

17.02.2009 N 79
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2009 р.

за N 237/16253

ПЕРЕЛІК

постанов Правління Національного банку України,

що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від
20.06.95 N 149 ( v0149500-95 ) "Про затвердження "Інструкції про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".
2. Постанова Правління Національного банку України від
30.06.95 N 168 ( v0168500-95 ) "Про застосування штрафних санкцій
регіональними управліннями Національного банку України".
3. Постанова Правління Національного банку України від 27.09.95
N 243 ( va243500-95 ) "Про затвердження Порядку надання ліцензій
Національного банку України на право здійснення комерційними
банками операцій з валютними цінностями".
4. Постанова Правління Національного банку України від
29.12.95 N 329 ( v0329500-95 ) "Про затвердження нової редакції
Положення "Про порядок надання резидентам України індивідуальних
ліцензій та свідоцтв про реєстрацію на одержання кредитів в
іноземній валюті від іноземних кредиторів".
5. Постанова Правління Національного банку України від
26.01.96 N 15 ( v0015500-96 ) "Про нормативні документи, що
регламентують функціонування ринку державних цінних паперів".
6. Постанова Правління Національного банку України від
22.02.96 N 39 ( v0039500-96 ) "Вимоги до формування уповноваженими
банками статутного фонду та власних коштів".
7. Постанова Правління Національного банку України від
25.03.96 N 68 ( v0353500-96 ) "Про затвердження "Правил здійснення
конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою
уповноваженими банками".
8. Постанова Правління Національного банку України від
27.03.96 N 77 ( v0077500-96 ) "Про затвердження положень "Про
порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок
ліцензування банків в Україні".
9. Постанова Правління Національного банку України від
29.03.96 N 79 ( v0079500-96 ) "Про затвердження "Порядку
здійснення обміну купюр іноземної валюти".
10. Постанова Правління Національного банку України від
29.03.96 N 80 ( v0080500-96 ) "Про затвердження "Правил
організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках
України".
11. Постанова Правління Національного банку України від
27.05.96 N 121 ( v0121500-96 ) "Про затвердження нової редакції
Інструкції N 3 "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та
бюджетних рахунків в установах банків".
12. Постанова Правління Національного банку України від
23.07.96 N 182 ( v0378500-96 ) "Про внесення змін та доповнень до
положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" і
"Про порядок ліцензування банків в Україні".
13. Постанова Правління Національного банку України від
02.08.96 N 204 ( v0204500-96 ) "Про затвердження Інструкції "Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України".
14. Постанова Правління Національного банку України від
10.10.96 N 261 ( v0393500-96 ) "Про затвердження Порядку
безспірного стягнення та безакцептного списання коштів з рахунків
в іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім
банків) на території України".
15. Постанова Правління Національного банку України від
21.11.96 N 301 ( v0301500-96 ) "Про затвердження Положення "Про
порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб - акціонерів
(учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності
формування статутних фондів комерційних банків".
16. Постанова Правління Національного банку України від
06.12.96 N 316 ( v0316500-96 ) "Про затвердження змін та доповнень
до окремих нормативних актів Національного банку України".
17. Постанова Правління Національного банку України від
26.12.96 N 333 ( v0333500-96 ) "Про затвердження нормативних актів
Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних
нормативних актів Національного банку України".
18. Постанова Правління Національного банку України від
30.12.96 N 348 ( v0348500-96 ) "Про затвердження змін та доповнень
до деяких нормативних актів Національного банку України з питань
безготівкових розрахунків".
19. Постанова Правління Національного банку України від
04.07.97 N 212 ( z0370-97 ) "Про затвердження Положення про
порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.09.97
за N 370/2174.
20. Постанова Правління Національного банку України від
25.09.97 N 316 ( v0316500-97 ) "Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат
банків та внесення змін і доповнень до окремих нормативних актів
Національного банку України".
21. Постанова Правління Національного банку України від
29.09.97 N 323 ( v0471500-97 ) "Про затвердження "Положення про
порядок формування і використання резерву для відшкодування
можливих втрат за позиками комерційних банків".
22. Постанова Правління Національного банку України від
20.11.97 N 385 ( v0385500-97 ) "Про ситуацію на грошово-кредитному
ринку".
23. Постанова Правління Національного банку України від
12.12.97 N 436 ( v0436500-97 ) "Про затвердження "Правил
організації фінансової та статистичної звітності банків України".
24. Пункти 3 та 6 Змін, що вносяться до деяких нормативних
актів Національного банку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 27.01.98 N 24
( z0099-98 ) "Про внесення змін до деяких нормативних актів
Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13.02.98 за N 99/2539.
25. Постанова Правління Національного банку України від
28.01.98 N 26 ( z0104-98 ) "Про виконання Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне
списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.02.98 за
N 104/2544.
26. Постанова Правління Національного банку України від
24.02.98 N 65 ( z0162-98 ) "Про затвердження Положення про
організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку
України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.03.98 за
N 162/2602.
27. Постанова Правління Національного банку України від
02.03.98 N 79 ( z0175-98 ) "Про внесення змін та доповнень до
деяких нормативних актів", зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 17.03.98 за N 175/2615.
28. Постанова Правління Національного банку України від
13.04.98 N 140 ( z0340-98 ) "Про внесення змін до діючих
нормативних актів Національного банку України та визнання окремих
із них такими, що втратили чинність", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 21.05.98 за N 340/2780.
29. Постанова Правління Національного банку України від
14.04.98 N 141 ( z0323-98 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за
N 323/2763.
30. Постанова Правління Національного банку України від
15.04.98 N 150 ( z0407-98 ) "Про затвердження Правил здійснення
операцій на міжбанківському валютному ринку України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.06.98 за
N 407/2847.
31. Постанова Правління Національного банку України від
06.05.98 N 181 ( z0373-98 ) "Про затвердження Положення про
порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських
операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.06.98
за N 373/2813.
32. Постанова Правління Національного банку України від
21.07.98 N 281 ( z0541-98 ) "Про затвердження Положення про
порядок створення і реєстрації комерційних банків", зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 541/2981.
33. Постанова Правління Національного банку України від
03.08.98 N 298 ( v0567500-98 ) "Про затвердження Положення про
проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної
позики за попередніми та остаточними заявками і умовами".
34. Постанова Правління Національного банку України від
31.08.98 N 333 ( v0333500-98 ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок формування банківською системою України
обов'язкових резервів".
35. Постанова Правління Національного банку України від
10.09.98 N 358 ( v0572500-98 ) "Про Порядок формування коригуючих
проводок, що здійснюються комерційними банками України з метою
забезпечення реальної фінансової звітності".
36. Постанова Правління Національного банку України від
18.09.98 N 379 ( z0584-98 ) "Про виконання установами банків
доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне
списання (стягнення) коштів", зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 21.09.98 за N 584/3024.
37. Постанова Правління Національного банку України від
24.09.98 N 392 ( z0606-98 ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення
банківських операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.05.98 N 181", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28.09.98 за N 606/3046.
38. Постанова Правління Національного банку України від
08.10.98 N 414 ( v0579500-98 ) "Про затвердження Положення про
міжбанківські розрахунки в Україні".
39. Постанова Правління Національного банку України від
09.11.98 N 468 ( z0754-98 ) "Про авторизацію операцій банківських
платіжних карток", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
26.11.98 за N 754/3194.
40. Постанова Правління Національного банку України від
09.11.98 N 469 ( z0746-98 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних
осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та
національній валюті України та Інструкції про порядок закриття
діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.11.98 за
N 746/3186.
41. Постанова Правління Національного банку України від
04.12.98 N 513 ( v0597500-98 ) "Про деякі питання регулювання
грошово-кредитного ринку".
42. Постанова Правління Національного банку України від
17.12.98 N 524 ( z0005-99 ) "Про окремі питання, пов'язані з
регулюванням діяльності комерційних банків", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 05.01.99 за N 5/3298.
43. Постанова Правління Національного банку України від
24.12.98 N 542 ( z0129-99 ) "Про затвердження Тимчасового
положення про порядок навчання та атестації фахівців з дилінгових
операцій на валютних ринках", зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 02.03.99 за N 129/3422.
44. Постанова Правління Національного банку України від
26.01.99 N 33 ( v0033500-99 ) "Про затвердження Положення про
порядок випуску та обіг депозитних сертифікатів Національного
банку України".
45. Постанова Правління Національного банку України від
27.01.99 N 40 ( z0094-99 ) "Про внесення змін до деяких
нормативних актів Національного банку України", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 11.02.99 за N 94/3387.
46. Постанова Правління Національного банку України від
03.02.99 N 46 ( v0618500-99 ) "Про подальше упорядкування та
введення єдиних тарифів за використання засобів захисту та інших
послуг, що надаються регіональними управліннями Національного
банку України з питань захисту електронної банківської
інформації".
47. Пункти 3 та 4 постанови Правління Національного банку
України від 10.02.99 N 56 ( z0119-99 ) "Про внесення змін до
діючих нормативних актів Національного банку України",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.02.99 за
N 119/3412.
48. Постанова Правління Національного банку України від
18.03.99 N 129 ( v0129500-99 ) "Про затвердження Порядку
встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до
іноземних валют".
49. Постанова Правління Національного банку України від
23.03.99 N 135 ( z0217-99 ) "Про організацію розрахунків за
банківськими платіжними картками", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 07.04.99 за N 217/3510.
50. Постанова Правління Національного банку України від
24.03.99 N 141 ( v0636500-99 ) "Про внесення змін і доповнень до
окремих нормативних документів Національного банку України з
питань валютного регулювання".
51. Постанова Правління Національного банку України від
31.03.99 N 156 ( z0250-99 ) "Про затвердження змін та доповнень до
Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу до комерційних банків за порушення банківського
законодавства", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
22.04.99 за N 250/3543.
52. Постанова Правління Національного банку України від
31.03.99 N 157 ( v0640500-99 ) "Про затвердження Положення про
порядок формування і використання резервів для відшкодування
можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних
банків".
53. Постанова Правління Національного банку України від
06.04.99 N 174 ( z0257-99 ) "Про затвердження Тимчасових правил
одержання валюти за переказами з-за кордону в євро та за чеками у
євро", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.04.99 за
N 257/3550.
54. Постанова Правління Національного банку України від
15.04.99 N 186 ( v0638500-99 ) "Про затвердження Положення про
технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій
внутрішньої державної позики".
55. Постанова Правління Національного банку України від
11.05.99 N 225 ( v0656500-99 ) "Про Положення про регіональне
управління Національного банку України".
56. Постанова Правління Національного банку України від
29.06.99 N 311 ( v0311500-99 ) "Про затвердження Правил реєстрації
прямих кореспондентських рахунків Національним банком України".
57. Постанова Правління Національного банку України від
05.07.99 N 322 ( z0490-99 ) "Про затвердження Правил залучення до
охорони установ банків IV-V категорій охорони суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на надання
охоронних послуг", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
21.07.99 за N 490/3783.
58. Постанова Правління Національного банку України від
15.09.99 N 455 ( z0666-99 ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.10.99 за
N 666/3959.
59. Постанова Правління Національного банку України від
07.10.99 N 499 ( z0734-99 ) "Про затвердження Положення про
депозитний сертифікат Національного банку України", зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 28.10.99 за N 734/4027.
60. Постанова Правління Національного банку України від
22.10.99 N 516 ( z0774-99 ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення
банківських операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 11.11.99 за N 774/4067.
61. Постанова Правління Національного банку України від
25.10.99 N 518 ( z0786-99 ) "Про затвердження Порядку надання
дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого
боргу до капіталу банку і внесення змін до Інструкції про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.11.99 за
N 786/4079.
62. Постанова Правління Національного банку України від
26.10.99 N 520 ( z0812-99 ) "Про надання мікрокредитів за рахунок
коштів кредитної лінії Європейського банку реконструкції та
розвитку", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.99
за N 812/4105.
63. Постанова Правління Національного банку України від
30.11.99 N 573 ( z0928-99 ) "Про затвердження Змін до Положення
про застосування Національним банком України заходів впливу до
комерційних банків за порушення банківського законодавства",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.12.99 за
N 928/4221.
64. Постанова Правління Національного банку України від
13.12.99 N 585 ( z0877-99 ) "Про деякі питання валютного
регулювання", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
17.12.99 за N 877/4170.
65. Постанова Правління Національного банку України від
22.12.99 N 601 ( z0004-00 ) "Про внесення змін до
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
кредитування в іноземній валюті", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 10.01.2000 за N 4/4225.
66. Постанова Правління Національного банку України від
22.12.99 N 602 ( z0015-00 ) "Про затвердження Положення про
порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими
від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за
N 15/4236.
67. Постанова Правління Національного банку України від
07.02.2000 N 47 ( z0276-01 ) "Про затвердження Положення про
порядок установлення офіційних (облікових) курсів банківських
металів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.03.2001
за N 276/5467.
68. Постанова Правління Національного банку України від
07.03.2000 N 91 ( z0185-00 ) "Про затвердження Положення про
депозитний сертифікат Національного банку України", зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 23.03.2000 за N 185/4406.
69. Постанова Правління Національного банку України від
09.03.2000 N 94 ( z0189-00 ) "Про затвердження Положення про
порядок накладення штрафів на керівників банків та інших
фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог
Національного банку України щодо усунення порушень банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку
України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.03.2000
за N 189/4410.
70. Постанова Правління Національного банку України від
22.03.2000 N 116 ( z0217-00 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення установами банківської системи операцій на
ринку облігацій внутрішньої державної позики", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 07.04.2000 за N 217/4438.
71. Постанова Правління Національного банку України від
26.05.2000 N 215 ( z0381-00 ) "Про затвердження Положення про
застосування Національним банком України до банків та інших
фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення
банківського законодавства та внесення змін до нормативно-правових
актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 03.07.2000 за N 381/4602.
72. Постанова Правління Національного банку України від
08.06.2000 N 234 ( z0400-00 ) "Про вдосконалення бухгалтерського
обліку операцій з цінними паперами", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 07.07.2000 за N 400/4621.
73. Постанова Правління Національного банку України від
13.06.2000 N 239 ( z0390-00 ) "Про затвердження Положення про
проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної
позики за попередніми та остаточними заявками й умовами",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.07.2000 за
N 390/4611.
74. Постанова Правління Національного банку України від
12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) "Про затвердження Інструкції про
переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських документів і платіжних
карток через митний кордон України", зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673.
75. Постанова Правління Національного банку України від
07.12.2000 N 470 ( z0940-00 ) "Про внесення змін до Положення про
порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських
операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.12.2000
за N 940/5161.
76. Постанова Правління Національного банку України від
17.01.2001 N 18 ( z0099-01 ) "Про затвердження Правил здійснення
переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних
осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за
кордону іноземної валюти та про внесення змін до
нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за
N 99/5290.
77. Постанова Правління Національного банку України від
28.03.2001 N 134 ( z0338-01 ) "Про затвердження Інструкції про
вимоги з організації охорони установ банків України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.04.2001 за
N 338/5529.
78. Постанова Правління Національного банку України від
04.07.2001 N 259 ( z0622-01 ) "Про затвердження Правил проведення
перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за
N 622/5813.
79. Постанова Правління Національного банку України від
18.07.2001 N 282 ( z0658-01 ) "Про затвердження Змін до Інструкції
з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.08.2001 за
N 658/5849.
80. Постанова Правління Національного банку України від
31.07.2001 N 305 ( z0735-01 ) "Про затвердження Правил надання
фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених
банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та
спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної
валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України та внесення змін
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за
N 735/5926.
81. Постанова Правління Національного банку України від
01.10.2001 N 416 ( z0908-01 ) "Про затвердження Положення про
примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в
іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території
України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.10.2001
за N 908/6099.
82. Пункт 1.8 постанови Правління Національного банку України
від 04.12.2001 N 495 ( z1022-01 ) "Про приведення у відповідність
до законодавства про судочинство нормативно-правових актів
Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 10.12.2001 за N 1022/6213.
83. Постанова Правління Національного банку України від
12.12.2001 N 509 ( z1044-01 ) "Про затвердження Тимчасового
положення про здійснення обміну національних валют країн - членів
Європейського валютного союзу на євро", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 17.12.2001 за N 1044/6235.
84. Постанова Правління Національного банку України від
26.12.2001 N 545 ( z0026-02 ) "Про затвердження Інструкції про
складання річного фінансового звіту банків України", зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 11.01.2002 за N 26/6314.
85. Постанова Правління Національного банку України від
28.01.2002 N 38 ( z0231-02 ) "Про затвердження Положення про
порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту
та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності
банку", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за
N 231/6519.
86. Постанова Правління Національного банку України від
12.02.2002 N 61 ( z0240-02 ) "Про затвердження Положення про
депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за N 240/6528.
87. Постанова Правління Національного банку України від
03.06.2002 N 203 ( z0509-02 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України
поточних і відстрочених податкових зобов'язань та податкових
активів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.06.2002
за N 509/6797.
88. Постанова Правління Національного банку України від
02.08.2002 N 283 ( z0643-02 ) "Про затвердження Тимчасового
положення про порядок кредитування (рефінансування) Національним
банком України банків, які здійснюють довгострокове кредитування",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.08.2002 за
N 643/6931.
89. Постанова Правління Національного банку України від
20.09.2002 N 352 ( z0818-02 ) "Про затвердження Положення про
порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та
фінансовими установами вимог валютного законодавства України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за
N 818/7106.
90. Постанова Правління Національного банку України від
12.02.2003 N 55 ( z0126-03 ) "Про внесення змін до окремих
нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за
N 126/7447.
91. Постанова Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 268 ( z0840-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
здійснення операцій з використанням платіжних карток",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 за
N 840/9439.
92. Постанова Правління Національного банку України від
16.06.2005 N 221 ( z0719-05 ) "Про затвердження Правил ведення
аналітичного обліку в банках України", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 06.07.2005 за N 719/10999.
Директор Юридичного департаменту В.В.Пасічник

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: