open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 березня 2008 р. N 247

Київ
Про вдосконалення порядку розрахунків

за спожитий природний газ
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1127 ( 1127-2009-п ) від 23.09.2009

N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010

N 1160 ( 1160-2010-п ) від 29.11.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні
рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих
постачальників (далі - газопостачальні підприємства) та їх
структурних підрозділів, а також підприємств, що здійснюють продаж
природного газу газопостачальним підприємствам, відкрите
акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", публічне
акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" та публічне
акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1160 ( 1160-2010-п ) від 29.11.2010 }
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним
режимом використання для зарахування коштів, що надходять за
спожитий природний газ; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
Порядок проведення розрахунків за природний газ.
3. Установити, що:
1) газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
відкривають в установах уповноваженого банку:
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення;
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів (далі - бюджетні установи);
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема
із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на
даху та прибудованих (у разі використання природного газу для
виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого
водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого
приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
{ Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;
{ Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
2) підприємства, що здійснюють продаж природного газу
газопостачальним підприємствам, відкривають в установах
уповноваженого банку: { Абзац перший підпункту 2 пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення;
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від бюджетних установ;
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від суб'єктів господарювання,
які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних
(модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (у разі
використання природного газу для виробництва і надання населенню
послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення
такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку
тепла і гарячої води); { Підпункт 2 пункту 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від промислових споживачів та
інших суб'єктів господарювання; { Підпункт 2 пункту 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
3) алгоритм (порядок) розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
усіх категорій споживачів (далі - алгоритм розподілу коштів), та
нормативи перерахування коштів із зазначених поточних рахунків на
поточні рахунки газотранспортних, газорозподільних,
газопостачальних підприємств та поточні рахунки із спеціальним
режимом використання підприємств, що здійснюють продаж природного
газу газопостачальним підприємствам, затверджуються Національною
комісією регулювання електроенергетики. { Підпункт 3 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п )
від 22.11.2010 }
4. Рекомендувати Національному банку доводити до відома
банків України затверджений Національною комісією регулювання
електроенергетики перелік відкритих в установах уповноваженого
банку поточних рахунків, що визначені підпунктами 1 і 2 пункту 3
цієї постанови. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
5. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
укладають у двомісячний строк після прийняття цієї постанови нові
договори (додаткові угоди) з населенням і бюджетними установами із
зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ виключно на такий рахунок.
6. Положення цієї постанови не поширюються на розрахунки, що
здійснюються відповідно до вимог пунктів 42 і 43 статті 7 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п )
"Про затвердження Порядку перерахування в 2008 році деяких
субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок
надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за
транзитне транспортування природного газу і за природний газ та
газовий конденсат, що видобуваються в Україні" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88).
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
8. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПОРЯДОК

відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним

режимом використання для зарахування коштів,

що надходять за спожитий природний газ
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }

1. Гарантовані постачальники (далі - газопостачальні
підприємства) та їх структурні підрозділи, а також підприємства,
що здійснюють продаж природного газу газопостачальним
підприємствам, відкривають в установах відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України" або публічного
акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк
України", або публічного акціонерного товариства акціонерний банк
"Укргазбанк" (далі - уповноважений банк) поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
(далі - поточні рахунки), в порядку, визначеному Національним
банком. { Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1160 ( 1160-2010-п ) від 29.11.2010 }
Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
обумовлюють у відповідному договорі банківського рахунка право
банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків
коштів, що надходять за спожитий природний газ. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 } Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }
2. Уповноважений банк подає НКРЕ перелік відкритих
газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами
поточних рахунків, а також поточних рахунків, відкритих
підприємствами, що здійснюють продаж природного газу
газопостачальним підприємствам. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
3. Перелік поточних рахунків, відкритих в установах
уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють
продаж природного газу газопостачальним підприємствам,
затверджується НКРЕ та доводиться до відома Національного банку,
газопостачальних підприємств, підприємств поштового зв'язку,
підприємств, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним
підприємствам, а також споживачів шляхом опублікування в
офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
4. Газопостачальні підприємства інформують споживачів, які
розташовані на території провадження діяльності, пов'язаної з
постачанням природного газу за регульованим тарифом, про відкриті
в уповноваженому банку поточні рахунки. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
5. Газопостачальні підприємства, їх структурні підрозділи, а
також підприємства, що здійснюють продаж природного газу
газопостачальним підприємствам, закривають поточні рахунки в
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного
банку.
У разі закриття поточного рахунка уповноважений банк у
дводенний строк письмово повідомляє НКРЕ про закриття такого
рахунка. Порядок доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПОРЯДОК

проведення розрахунків за природний газ
{ У тексті Порядку слова "договір про відкриття банківського

рахунка" в усіх відмінках і формах числа замінено словами

"договір банківського рахунка" у відповідному відмінку і

числі згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від

22.11.2010 }

1. Усі категорії споживачів оплачують вартість спожитого ними
природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання (далі - поточні рахунки),
відкриті в установах відкритого акціонерного товариства "Державний
ощадний банк України" або публічного акціонерного товариства
"Державний експортно-імпортний банк України", або публічного
акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк (далі -
уповноважений банк) гарантованими постачальниками (далі -
газопостачальні підприємства) та їх структурними підрозділами для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1160
( 1160-2010-п ) від 29.11.2010 }
2. У разі коли в платіжному дорученні/касовому документі
реквізити рахунка одержувача коштів за природний газ не
відповідають реквізитам поточного рахунка газопостачального
підприємства (його структурного підрозділу), доведеним до відома
банку (підприємства поштового зв'язку), який обслуговує споживача,
обслуговуючий банк (підприємство поштового зв'язку) повертає такий
документ платнику без виконання. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
3. Установи уповноваженого банку здійснюють згідно з умовами
договору банківського рахунка перерахування у повному обсязі
коштів за спожитий природний газ з поточних рахунків, відкритих
структурними підрозділами газопостачальних підприємств, на
поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством, двічі
на день, а саме: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
до 10 години - перераховується залишок коштів на початок
операційного дня;
до 17 години - перераховуються усі кошти, що надійшли
протягом операційного дня на поточні рахунки, відкриті
структурними підрозділами газопостачальних підприємств.
4. Установи уповноваженого банку згідно з умовами договору
банківського рахунка до 12 години операційного дня здійснюють:
розподіл коштів, що надійшли за попередній день від
структурних підрозділів газопостачальних підприємств, споживачів
відповідно до затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів;
{ Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
перерахування коштів, розподілених згідно з нормативами їх
перерахування, на поточні рахунки підприємств, що здійснюють
продаж природного газу газопостачальним підприємствам, а також на
поточні рахунки, які не є поточними рахунками із спеціальним
режимом використання газотранспортних, газорозподільних,
газопостачальних підприємств. { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від
22.11.2010 }
5. Газопостачальні підприємства розраховують нормативи
перерахування коштів відповідно до затвердженого НКРЕ алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки (далі - алгоритм
розподілу коштів), та подають їх щомісяця до п'ятого числа до НКРЕ
для затвердження. Нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ
до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до початку місяця, в якому застосовуватимуться такі
нормативи.
6. У разі неподання газопостачальним підприємством до НКРЕ
розрахованих нормативів перерахування коштів у встановлений
пунктом 5 цього Порядку строк або подання їх з порушенням вимог
алгоритму розподілу коштів розраховані газопостачальним
підприємством нормативи перерахування коштів не затверджуються.
У такому разі в установі уповноваженого банку акумулюють усі
кошти, що надійшли за спожитий природний газ, на відповідних
поточних рахунках, відкритих газопостачальними підприємствами, до
отримання затвердженого НКРЕ нормативу перерахування коштів.
{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
7. Оплата послуг за обслуговування уповноваженим банком
поточних рахунків, відкритих газопостачальними підприємствами та
їх структурними підрозділами, здійснюється такими підприємствами
виключно з їх поточних рахунків, які не є поточними рахунками із
спеціальним режимом використання, у розмірі, що не перевищує один
відсоток загальної суми коштів, що надійшли від споживачів на
поточні рахунки, відкриті газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами.
Оплата послуг щодо приймання платежів від населення
банківськими установами та підприємствами поштового зв'язку
здійснюється газопостачальними підприємствами виключно з їх
поточних рахунків, які не є поточними рахунками із спеціальним
режимом використання, у розмірі, що не перевищує 1 відсоток
загальної суми коштів, що надійшли від населення на поточні
рахунки, відкриті газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1063 ( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 } Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }
8. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на підставі
визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на
поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством.
9. Керівники газопостачальних підприємств та їх структурних
підрозділів, а також підприємств, що здійснюють продаж природного
газу газопостачальним підприємствам, несуть відповідальність
згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів
банківського рахунка (поточного рахунка). У договорах, укладених
газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами з
уповноваженим банком, зазначається право уповноваженого банку на
договірне списання (перерахування) коштів з поточних рахунків. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063
( 1063-2010-п ) від 22.11.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 13 листопада 1998 р. N 1785 ( 1785-98-п ) "Про
вдосконалення розрахунків за спожитий природний газ" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1690).
2. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 27 травня 2000 р. N 840 ( 840-2000-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 13 листопада 1998 р. N 1785" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 22, ст. 895).
3. Пункт 6 Порядку забезпечення споживачів природним газом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2347).
4. Підпункт 5 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня
2006 р. N 244 ( 244-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 10, ст. 616).
5. Підпункт 1 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2007 р. N 31 ( 31-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 4, ст. 149).
6. Підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2007 р. N 1244 ( 1244-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 81, ст. 3009).
7. Абзац третій підпункту 2 пункту 1 змін, що вносяться до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729
та розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р.
N 57, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
6 лютого 2008 р. N 41 ( 41-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 12, ст. 298).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: