open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 лютого 2008 р. N 41

Київ
Про внесення змін до деяких актів

Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 247 ( 247-2008-п ) від 26.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2347; 2004 р., N 4, ст. 162; 2006 р., N 10, ст. 616, N 24,
ст. 1769, N 50, ст. 3321; 2007 р., N 4, ст. 149, N 81, ст. 3009)
та розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р.
N 57 ( 57-2008-р ) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 лютого 2008 р. N 41
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів

України від 27 грудня 2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п )

та розпорядження Кабінету Міністрів України

від 9 січня 2008 р. N 57 ( 57-2008-р )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ):
1) у пункті 2:
абзаци перший і третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) населення - з ресурсу природного газу, який формується за
рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді
яких перевищує 50 відсотків, господарськими товариствами, більш як
50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних
фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій
яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами,
представництвами та філіями таких підприємств і товариств,
учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю
зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими
договорами особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового
(попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на
підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком
обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами
відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом
находження та розподілу природного газу по Україні, що
затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі - за
рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України".";
"Підприємства, зазначені в абзаці першому цього підпункту, а
також учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до
яких розмір внеску підприємств, частка держави у статутному фонді
яких перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більш як 50
відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах
інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких
володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та
філій таких підприємств і товариств перевищує 50 відсотків
загального розміру внесків учасників договорів про спільну
діяльність, реалізують видобутий природний газ (за винятком
обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами
відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом
надходження та розподілу природного газу по Україні, що
затверджений Кабінетом Міністрів України) виключно Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" за ціною, затвердженою
Національною комісією регулювання електроенергетики для кожного
суб'єкта господарювання, визначеного в цьому абзаці.";
абзаци перший і другий підпункту 2 викласти в такій редакції:
"2) установ і організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, які виробляють
теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень,
котелень, установлених на дахові та прибудованих, - з ресурсів
імпортованого природного газу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України".
Реалізація природного газу для задоволення потреб установ і
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому
числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на
дахові та прибудованих, здійснюється дочірньою компанією "Газ
України" та дочірнім підприємством "Газ-тепло" Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", суб'єктами
господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за
регульованим тарифом, за цінами, що не перевищують граничних
рівнів цін на природний газ, установлених Кабінетом Міністрів
України;";
у підпункті 3 слова "з ресурсів імпортованого природного
газу" замінити словами "з ресурсів імпортованого природного газу
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
у підпункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
"5) усіх категорій споживачів, крім визначених у підпунктах 1
і 2 пункту 2 цієї постанови, - з ресурсів газу:";
абзаци третій і п'ятий виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного
газу, крім обсягів газу, які згідно з абзацами першим і третім
підпункту 1 пункту 2 цієї постанови підлягають продажу
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України";";
у першому реченні пункту 5 слова "уповноважених органів з
питань ефективного використання енергоносіїв та енергозбереження,
пов'язані з відключенням або обмеженням" замінити словами
"Державної інспекції з енергозбереження, пов'язані з припиненням
(обмеженням)";
доповнити постанову ( 1729-2001-п ) пунктом 6 такого змісту:
"6. Експортні зобов'язання Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" виконуються за рахунок обсягів природного газу,
видобутого її дочірньою компанією "Укргазвидобування", в обсягах,
погоджених Кабінетом Міністрів України.";
2) у Порядку забезпечення споживачів природним газом
( 1729-2001-п ), затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий пункту 4 виключити;

{ Абзац третій підпункту 2 пункту 1 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 247 ( 247-2008-п ) від 26.03.2008 }

у пункті 10:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"у разі постачання природного газу населенню укладають з
газотранспортними і газодобувними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на
розподіл природного і нафтового газу, договори на транспортування
природного газу;
ті, що визначені підпунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729, - у разі
постачання природного газу установам і організаціям, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, суб'єктам
господарювання, які виробляють теплову енергію, укладають з
газотранспортними і газодобувними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на
розподіл природного і нафтового газу, договори на транспортування
природного газу;
зокрема, НАК "Нафтогаз України" та її дочірні підприємства -
у разі постачання природного газу суб'єктам господарювання
укладають з газотранспортними і газодобувними підприємствами НАК
"Нафтогаз України" та із суб'єктами господарювання, що мають
ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, договори на
транспортування природного газу;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно
абзацами шостим-десятим;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"укладають з Державною інспекцією з енергозбереження або з
газотранспортними і газодобувними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію
на розподіл природного і нафтового газу, договори на виконання
робіт, пов'язаних з припиненням (обмеженням) в установленому
порядку постачання природного газу споживачам-боржникам;";
у пункті 12:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"забезпечують у межах виділених постачальниками планових
обсягів (лімітів) природного газу його транспортування відповідно
до договорів, укладених із зазначеними в абзаці четвертому
підпункту 1 та в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729
постачальниками, що забезпечують природним газом населення,
установи і організації, що фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову
енергію;
забезпечують у межах виділених постачальниками (крім НАК
"Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств) планових обсягів
природного газу його транспортування відповідно до договорів,
укладених із споживачами (крім тих, що зазначені в абзаці третьому
пункту 12 цього Порядку);
забезпечують транспортування природного газу споживачам
відповідно до договорів, укладених з НАК "Нафтогаз України" та її
дочірніми підприємствами, у межах виділених ними планових обсягів
природного газу;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим-десятим;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"ведуть приладовий облік і здійснюють контроль за якістю
газу, протранспортованого та реалізованого споживачам;";
в абзаці восьмому слова "поставки газу" замінити словами
"(лімітів) поставки природного газу", а слова "укладених
договорів" замінити словами "відповідних договорів";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. У разі невиконання доручень постачальників природного
газу щодо припинення (обмеження) в установленому порядку
постачання газу споживачам-боржникам газотранспортні і газодобувні
підприємства НАК "Нафтогаз України" та суб'єкти господарської
діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового
газу, Державна інспекція з енергозбереження несуть
відповідальність згідно з договорами.
Керівники газотранспортних і газодобувних підприємств НАК
"Нафтогаз України", а також суб'єктів господарської діяльності, що
мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, у разі
невжиття заходів щодо припинення (обмеження) газопостачання
споживачів, для яких постачальником не виділено планових обсягів
(лімітів) поставки природного газу, несуть відповідальність в
установленому законодавством порядку за безлімітно
протранспортовані обсяги природного газу.".
2. У прогнозному балансі надходження та розподілу природного
газу на 2008 рік, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2008 р. N 57 ( 57-2008-р ):
у розділі I:
у пункті 2 слова "У тому числі для ЗАТ "Укргаз-Енерго"
замінити словами "У тому числі імпортований природний газ";
у пункті 3 слова "ЗАТ "Укргаз-Енерго" замінити словами
"імпортований природний газ для споживачів України";
останню позицію розділу II виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: