open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 березня 2008 р. N 247

Київ
Про вдосконалення порядку розрахунків

за спожитий природний газ населенням та

установами і організаціями, які фінансуються

з державного і місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1127 ( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні
рахунки із спеціальним режимом використання суб'єктів
господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням
природного газу за регульованим тарифом (далі - газопостачальні
підприємства), та їх структурних підрозділів, а також дочірньої
компанії "Газ України" і державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз", відкрите акціонерне товариство "Державний
ощадний банк України" та публічне акціонерне товариство
акціонерний банк "Укргазбанк" (далі - уповноважений банк). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ;
Порядок проведення розрахунків за природний газ.
3. Установити, що:
1) газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
відкривають в установах уповноваженого банку:
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення;
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів (далі - бюджетні установи);
2) дочірня компанія "Газ України" та державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" відкриває в установах уповноваженого
банку:
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення;
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від бюджетних установ;
3) алгоритм (порядок) розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення і бюджетних установ (далі - алгоритм розподілу коштів),
та нормативи перерахування коштів із зазначених поточних рахунків
на поточні рахунки газотранспортних, газорозподільних,
газопостачальних підприємств, дочірньої компанії "Газ України" і
державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз"
затверджуються Національною комісією регулювання
електроенергетики.
4. Рекомендувати Національному банку довести до відома банків
України затверджений Національною комісією регулювання
електроенергетики перелік відкритих в установах уповноваженого
банку поточних рахунків, що визначені підпунктами 1 і 2 пункту 3
цієї постанови.
5. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
укладають у двомісячний строк після прийняття цієї постанови нові
договори (додаткові угоди) з населенням і бюджетними установами із
зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ виключно на такий рахунок.
6. Положення цієї постанови не поширюються на розрахунки, що
здійснюються відповідно до вимог пунктів 42 і 43 статті 7 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п )
"Про затвердження Порядку перерахування в 2008 році деяких
субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок
надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за
транзитне транспортування природного газу і за природний газ та
газовий конденсат, що видобуваються в Україні" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88).
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
8. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПОРЯДОК

відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом

використання для зарахування коштів, що надходять

за спожитий природний газ

1. Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність,
пов'язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом
(далі - газопостачальні підприємства), та їх структурні
підрозділи, а також дочірня компанія "Газ України" і державне
акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" відкривають у
десятиденний строк з дати набрання чинності постановою, якою
затверджується цей Порядок, в установах ВАТ "Державний ощадний
банк України" та публічне акціонерне товариство акціонерний банк
"Укргазбанк" (далі - уповноважений банк) поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення та установ і
організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів
(далі - поточні рахунки), в порядку, визначеному Національним
банком.
Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
обумовлюють у відповідному договорі про відкриття банківського
рахунка право банку на договірне списання (перерахування) з
поточних рахунків коштів, що надходять за спожитий природний газ.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }
2. Уповноважений банк подає НКРЕ у дводенний строк з дня
відкриття в установах уповноваженого банку газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами поточних рахунків,
але не пізніше ніж у 12-денний строк з дати набрання чинності
постановою, якою затверджується цей Порядок, перелік відкритих
ними поточних рахунків, а також поточних рахунків, відкритих в
таких установах дочірньою компанією "Газ України" і державним
акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз".
3. Перелік поточних рахунків, відкритих в установах
уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами, а також дочірньою компанією "Газ
України" і державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз",
затверджується НКРЕ та доводиться до відома Національного банку,
газопостачальних підприємств, дочірньої компанії "Газ України",
державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", а також
населення та установ і організацій, які фінансуються з державного
і місцевих бюджетів, шляхом опублікування в офіційному друкованому
виданні Кабінету Міністрів України.
4. Газопостачальні підприємства інформують населення та
установи і організації, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів та розташовані на території провадження діяльності,
пов'язаної з постачанням природного газу за регульованим тарифом,
про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПОРЯДОК

проведення розрахунків за природний газ

1. Населення та установи і організації, які фінансуються з
державного і місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи),
оплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом
перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ (далі - поточні рахунки), відкриті в установах ВАТ
"Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк)
суб'єктами господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з
постачанням природного газу за регульованим тарифом (далі -
газопостачальні підприємства), та їх структурними підрозділами.
2. У разі коли в платіжному дорученні/касовому документі
реквізити рахунка одержувача коштів за природний газ не
відповідають реквізитам поточного рахунка, відкритого
газопостачальним підприємством або його структурним підрозділом,
уповноважений банк повертає такий документ без виконання
визначених у ньому вимог з відповідним повідомленням споживача.
3. Установи уповноваженого банку здійснюють згідно з умовами
договору про відкриття банківського рахунка перерахування у
повному обсязі коштів за спожитий населенням і бюджетними
установами природний газ з поточних рахунків, відкритих
структурними підрозділами газопостачальних підприємств, на
поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством, двічі
на день, а саме:
до 10 години - перераховується залишок коштів на початок
операційного дня;
до 17 години - перераховуються усі кошти, що надійшли
протягом операційного дня на поточні рахунки, відкриті
структурними підрозділами газопостачальних підприємств.
4. Установи уповноваженого банку згідно з умовами договору
про відкриття банківського рахунка до 12 години операційного дня
здійснюють:
розподіл коштів, що надійшли за попередній день від
структурних підрозділів газопостачальних підприємств, населення і
бюджетних установ відповідно до затверджених НКРЕ нормативів
перерахування коштів;
перерахування коштів, розподілених згідно з нормативами їх
перерахування, на поточні рахунки газотранспортних,
газорозподільних, газопостачальних підприємств, дочірньої компанії
"Газ України" і державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз".
5. Газопостачальні підприємства розраховують нормативи
перерахування коштів відповідно до затвердженого НКРЕ алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки (далі - алгоритм
розподілу коштів), та подають їх щомісяця до п'ятого числа до НКРЕ
для затвердження. Нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ
до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до початку місяця, в якому застосовуватимуться такі
нормативи.
6. У разі неподання газопостачальним підприємством до НКРЕ
розрахованих нормативів перерахування коштів у встановлений
пунктом 5 цього Порядку строк або подання їх з порушенням вимог
алгоритму розподілу коштів розраховані газопостачальним
підприємством нормативи перерахування коштів не затверджуються.
У такому разі в установі уповноваженого банку акумулюють усі
кошти, що надійшли за спожитий населенням і бюджетними установами
природний газ, на відповідних поточних рахунках, відкритих
газопостачальними підприємствами, до отримання затвердженого НКРЕ
нормативу перерахування коштів.
7. Оплата послуг за обслуговування уповноваженим банком
поточних рахунків, відкритих газопостачальними підприємствами та
їх структурними підрозділами, здійснюється такими підприємствами
виключно з їх поточних рахунків, які не є поточними рахунками із
спеціальним режимом використання, у розмірі, що не перевищує один
відсоток загальної суми коштів, що надійшли від населення і
бюджетних установ на поточні рахунки, відкриті газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами.
8. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на підставі
визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на
поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством.
9. Керівники газопостачальних підприємств та їх структурних
підрозділів, а також дочірньої компанії "Газ України" і державного
акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" несуть відповідальність
згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про
відкриття банківського рахунка (поточного рахунка). У договорах,
укладених газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами з уповноваженим банком, зазначається право
уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) коштів
з поточних рахунків.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2008 р. N 247
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 13 листопада 1998 р. N 1785 ( 1785-98-п ) "Про
вдосконалення розрахунків за спожитий природний газ" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1690).
2. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 27 травня 2000 р. N 840 ( 840-2000-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 13 листопада 1998 р. N 1785" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 22, ст. 895).
3. Пункт 6 Порядку забезпечення споживачів природним газом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2347).
4. Підпункт 5 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня
2006 р. N 244 ( 244-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 10, ст. 616).
5. Підпункт 1 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2007 р. N 31 ( 31-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 4, ст. 149).
6. Підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2007 р. N 1244 ( 1244-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 81, ст. 3009).
7. Абзац третій підпункту 2 пункту 1 змін, що вносяться до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729
та розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р.
N 57, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
6 лютого 2008 р. N 41 ( 41-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 12, ст. 298).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: