open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.06.2005 N 377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 липня 2005 р.

за N 713/10993

Про затвердження Переліку спеціальностей,

за якими проводяться захист дисертацій

на здобуття наукових ступенів кандидата наук

і доктора наук, присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Вищої

атестаційної комісії

N 73 ( z0236-06 ) від 14.02.2006

N 263 ( z0682-06 ) від 29.05.2006

N 407 ( z1075-06 ) від 19.09.2006 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Вищої атестаційної

комісії

N 503 ( v0503330-06 ) від 24.10.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Вищої

атестаційної комісії

N 70 ( z0159-07 ) від 12.02.2007

N 501 ( z0805-07 ) від 02.07.2007

N 867 ( z1398-07 ) від 14.12.2007

N 45 ( z0152-09 ) від 02.02.2009 }

Відповідно до Положення про Вищу атестаційну комісію України,
затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року
N 216 ( 216/99 ), а також розглянувши клопотання центральних
органів виконавчої влади та академій наук України і враховуючи
рекомендації експертних рад ВАК України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік спеціальностей, за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань, що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ВАК України від
10.06.99 N 288 ( z0425-99 ) "Про затвердження Переліку
спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 01.07.99 за N 425/3718, зі змінами і
доповненнями, унесеними наказом ВАК України від 07.07.99 N 341
( z0531-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
05.08.99 за N 531/3824, наказом ВАК України від 29.11.99 N 487
( z0870-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
15.12.99 за N 870/4163, наказом ВАК України від 12.05.2000 N 252
( z0319-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
31.05.2000 за N 319/4540, наказом ВАК України від 28.11.2000 N 586
( z0914-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
14.12.2000 за N 914/5135, наказом ВАК України від 23.05.2001 N 305
( z0501-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.06.2001 за N 501/5692, наказом ВАК України від 27.11.2001 N 573
( z1025-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.12.2001 за N 1025/6216, наказом ВАК України від 09.09.2002
N 368 ( z0772-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.09.2002 за N 772/7060, наказом ВАК України від 21.01.2003 N 30
( z0106-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.02.2003 за N 106/7427, наказом ВАК України від 03.06.2003 N 291
( z0532-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01.07.2003 за N 532/7853, наказом ВАК України від 07.04.2004 N 209
( z0582-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.05.2004 за N 582/9181, та наказом ВАК України від 23.12.2004
N 788 ( z0069-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.01.2005 за N 69/10349.
3. Відділу інспекції та організаційно-аналітичного
забезпечення ВАК України забезпечити публікацію цього наказу у
"Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".
Голова ВАК України В.Ф.Мачулін
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти
і науки України
Міністр освіти і науки С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищої атестаційної

комісії України

23.06.2005 N 377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 липня 2005 р.

за N 713/10993

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, за якими проводяться захист

дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

------------------------------------------------------------------ Шифр |Галузь науки, група спеціальностей,| Галузь науки, за | | спеціальність |якою присуджується | | | науковий ступінь | --------+-----------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | --------+-----------------------------------+-------------------| 01 | ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.00| Математика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.01|Математичний аналіз |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.02|Диференціальні рівняння | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.03|Математична фізика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.04|Геометрія та топологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.05|Теорія ймовірностей і математична | -"- | |статистика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.06|Алгебра та теорія чисел | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.07|Обчислювальна математика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.08|Математична логіка, теорія | -"- | |алгоритмів і дискретна математика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.09|Варіаційне числення та теорія | -"- | |оптимального керування | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.01.10|Дослідження операцій та теорія ігор| -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.02.00| Механіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.02.01|Теоретична механіка |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.02.04|Механіка деформівного твердого тіла|фізико-математичні,| | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.02.05|Механіка рідини, газу та плазми |фізико-математичні,| | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.03.00| Астрономія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.03.01|Астрометрія і небесна механіка |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.03.02|Астрофізика, радіоастрономія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.03.03|Геліофізика і фізика Сонячної | -"- | |системи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.00| Фізика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.01|Фізика приладів, елементів і систем|фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.02|Теоретична фізика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.03|Радіофізика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.04|Фізична електроніка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.05|Оптика, лазерна фізика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.06|Акустика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.07|Фізика твердого тіла |фізико-математичні,| | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.08|Фізика плазми |фізико-математичні,| | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.09|Фізика низьких температур |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.10|Фізика напівпровідників і | -"- | |діелектриків | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.11|Магнетизм | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.13|Фізика металів | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.14|Теплофізика та молекулярна фізика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.15|Фізика молекулярних та рідких | -"- | |кристалів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.16|Фізика ядра, елементарних частинок |фізико-математичні,| |і високих енергій | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.17|Хімічна фізика, фізика горіння та |фізико-математичні,| |вибуху | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.18|Фізика і хімія поверхні | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.19|Фізика полімерів |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.20|Фізика пучків заряджених частинок |фізико-математичні,| | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.21|Радіаційна фізика та ядерна безпека|фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.22|Надпровідність | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.04.24|Фізика колоїдних систем | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.05.00| Інформатика і кібернетика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.05.01|Теоретичні основи інформатики та |фізико-математичні | |кібернетики | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.05.02|Математичне моделювання та |фізико-математичні,| |обчислювальні методи | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.05.03|Математичне та програмне | -"- | |забезпечення обчислювальних машин | | |і систем | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.05.04|Системний аналіз і теорія | -"- | |оптимальних рішень | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.06.00| Історія фізико-математичних наук | | --------+-----------------------------------+-------------------| 01.06.01|Історія фізико-математичних наук |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 02 | ХІМІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.01|Неорганічна хімія | хімічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.02|Аналітична хімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.03|Органічна хімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.04|Фізична хімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.05|Електрохімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.06|Хімія високомолекулярних сполук | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.08|Хімія елементоорганічних сполук | хімічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.09|Хімія високих енергій | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.10|Біоорганічна хімія | хімічні, | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.11|Колоїдна хімія | хімічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.13|Нафтохімія і вуглехімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.15|Хімічна кінетика і каталіз | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.19|Хімія високочистих речовин | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.21|Хімія твердого тіла | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 02.00.22|Історія хімії | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 03 | БІОЛОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.01|Радіобіологія | біологічні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.02|Біофізика | біологічні, | | |фізико-математичні,| | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.03|Молекулярна біологія | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.04|Біохімія | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі, медичні, | | | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.05|Ботаніка | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.06|Вірусологія | біологічні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.07|Мікробіологія | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі, медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.08|Зоологія | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.09|Імунологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.10|Іхтіологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.11|Цитологія, клітинна біологія, | -"- | |гістологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.12|Фізіологія рослин | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.13|Фізіологія людини і тварин | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі, ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.14|Біологія розвитку | біологічні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.15|Генетика | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі, медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.16|Екологія | біологічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі, медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.17|Гідробіологія | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.18|Ґрунтознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.19|Кріобіологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.20|Біотехнологія | біологічні, | | | технічні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.21|Мікологія | біологічні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.22|Молекулярна генетика | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.23|Історія біології | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.24|Ентомологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 03.00.25|Паразитологія, гельмінтологія | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 04 | ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.01|Загальна та регіональна геологія | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.02|Геохімія | геологічні, | | | хімічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.04|Геотектоніка | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.05|Геологічна інформатика | геологічні, | | |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.06|Гідрогеологія | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.07|Інженерна геологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.08|Петрологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.09|Палеонтологія і стратиграфія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.10|Геологія океанів і морів | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.11|Геологія металевих і неметалевих | геологічні, | |корисних копалин | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.16|Геологія твердих горючих копалин | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.17|Геологія нафти і газу | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.19|Економічна геологія | геологічні, | | | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.20|Мінералогія, кристалографія | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.21|Літологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.22|Геофізика | геологічні, | | |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 04.00.23|Історія геології | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05 | ТЕХНІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.01.00|Прикладна геометрія, інженерна | | |графіка та ергономіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.01.01|Прикладна геометрія, інженерна | технічні | |графіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.01.02|Стандартизація, сертифікація | -"- | |та метрологічне забезпечення | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.01.03|Технічна естетика | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.01.04|Ергономіка | технічні, | | | біологічні, | | | психологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.00| Машинознавство | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.01|Матеріалознавство | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.02|Машинознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.04|Тертя та зношування в машинах | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.08|Технологія машинобудування | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.09|Динаміка та міцність машин | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.02.10|Діагностика матеріалів і | технічні | |конструкцій | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.03.00| Обробка матеріалів | | | у машинобудуванні | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.03.01|Процеси механічної обробки, | технічні | |верстати та інструменти | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.03.05|Процеси та машини обробки тиском | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.03.06|Зварювання та споріднені процеси і | -"- | |технології | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.03.07|Процеси фізико-технічної обробки | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.00| Галузеве машинобудування | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.01|Машини і процеси поліграфічного | технічні | |виробництва | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.02|Машини для виробництва будівельних | -"- | |матеріалів і конструкцій | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.03|Двигуни та енергетичні установки | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.04|Машини для земляних, дорожніх і | -"- | |лісотехнічних робіт | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.05|Піднімально-транспортні машини | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.06|Гірничі машини | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.08|Машини для металургійного | -"- | |виробництва | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.10|Машини легкої промисловості | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.11|Машини і засоби механізації | -"- | |сільськогосподарського виробництва | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.12|Машини нафтової та газової | -"- | |промисловості | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.13|Машини та апарати хімічних | -"- | |виробництв | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.14|Холодильна, вакуумна та компресорна| -"- | |техніка, системи кондиціювання | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.16|Турбомашини та турбоустановки | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.05.17|Гідравлічні машини та | -"- | |гідропневмоагрегати | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.00| Авіаційна та ракетно-космічна | | | техніка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.01|Аеродинаміка та газодинаміка | технічні | |літальних апаратів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.02|Проектування, виробництво та | -"- | |випробування літальних апаратів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.06|Наземні комплекси, стартове | -"- | |обладнання | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.12|Дистанційні аерокосмічні | технічні, | |дослідження |фізико-математичні,| | | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.07.14|Авіаційно-космічні тренажери | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.08.00| Кораблебудування | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.08.01|Теорія корабля | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.08.03|Конструювання та будування суден | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.00| Електротехніка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.01|Електричні машини й апарати | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.03|Електротехнічні комплекси | -"- | |та системи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.05|Теоретична електротехніка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.07|Світлотехніка та джерела світла | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.08|Прикладна акустика та звукотехніка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.12|Напівпровідникові перетворювачі | -"- | |електроенергії | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.09.13|Техніка сильних електричних та | -"- | |магнітних полів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.00| Прилади | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.01|Прилади та методи вимірювання | технічні | |механічних величин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.03|Гіроскопи та навігаційні системи | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.04|Прилади та методи вимірювання | -"- | |теплових величин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.05|Прилади та методи вимірювання | -"- | |електричних та магнітних величин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.07|Оптичні прилади та системи | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.08|Радіовимірювальні прилади | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.13|Прилади і методи контролю та | -"- | |визначення складу речовин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.11.17|Біологічні та медичні прилади і | -"- | |системи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.00| Радіотехніка та телекомунікації | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.02|Телекомунікаційні системи та мережі| технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.07|Антени та пристрої мікрохвильової | -"- | |техніки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.13|Радіотехнічні пристрої та засоби | -"- | |телекомунікацій | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.17|Радіотехнічні та телевізійні | -"- | |системи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.12.20|Оптоелектронні системи | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.00|Інформатика, обчислювальна техніка | | | та автоматизація | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.03|Системи та процеси керування | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.05|Комп'ютерні системи та компоненти | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.06|Інформаційні технології | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.07|Автоматизація процесів керування | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.09|Медична та біологічна інформатика і| технічні | |кібернетика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.12|Системи автоматизації | -"- | |проектувальних робіт | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.21|Системи захисту інформації | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.22|Управління проектами і програмами | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.13.23|Системи та засоби штучного | -"- | |інтелекту | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.00| Енергетика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.01|Енергетичні системи та комплекси | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.02|Електричні станції, мережі | -"- | |і системи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.06|Технічна теплофізика та промислова | -"- | |теплоенергетика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.08|Перетворювання відновлюваних видів | -"- | |енергії | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.14.14|Теплові та ядерні енергоустановки | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.00| Розробка корисних копалин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.01|Маркшейдерія | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.02|Підземна розробка родовищ корисних | -"- | |копалин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.03|Відкрита розробка родовищ корисних | -"- | |копалин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.04|Шахтне та підземне будівництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.06|Розробка нафтових та газових | -"- | |родовищ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.08|Збагачення корисних копалин | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.09|Геотехнічна і гірнича механіка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.12|Розробка морських родовищ корисних | -"- | |копалин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.15.13|Трубопровідний транспорт, | -"- | |нафтогазосховища | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.16.00| Металургія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.16.01|Металознавство та термічна обробка | технічні | |металів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.16.02|Металургія чорних і кольорових | -"- | |металів та спеціальних сплавів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.16.04|Ливарне виробництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.16.06|Порошкова металургія та | -"- | |композиційні матеріали | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.00| Хімічні технології | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.01|Технологія неорганічних речовин | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.03|Технічна електрохімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.04|Технологія продуктів органічного | -"- | |синтезу | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.06|Технологія полімерних і | -"- | |композиційних матеріалів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.07|Хімічна технологія палива і | -"- | |паливно-мастильних матеріалів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.08|Процеси та обладнання хімічної | -"- | |технології | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.11|Технологія тугоплавких неметалічних| -"- | |матеріалів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.14|Хімічний опір матеріалів та захист | -"- | |від корозії | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.15|Технологія хімічних волокон | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.18|Мембрани та мембранна технологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.17.21|Технологія водоочищення | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.00| Технологія харчової та легкої | | | промисловості | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.01|Зберігання і технологія переробки | технічні | |зерна, виготовлення зернових і | | |хлібопекарських виробів та | | |комбікормів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.05|Технологія цукристих речовин та | -"- | |продуктів бродіння | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.06|Технологія жирів, ефірних масел і | -"- | |парфумерно-косметичних продуктів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.12|Процеси та обладнання харчових, | -"- | |мікробіологічних та фармацевтичних | | |виробництв | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.13|Технологія консервованих і | -"- | |охолоджених харчових продуктів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.08.15|Товарознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.16|Технологія продуктів харчування | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.18|Технологія взуття, шкіряних виробів| технічні | |і хутра | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.18.19|Технологія текстильних матеріалів, | технічні | |швейних і трикотажних виробів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.19.00| Технології матеріалів та виробів | | | текстильної та легкої | | | промисловості | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.00| Транспорт | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.01|Транспортні системи | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.02|Автомобілі та трактори | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.06|Залізнична колія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.07|Рухомий склад залізниць та тяга | -"- | |поїздів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.09|Електротранспорт | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.11|Автомобільні шляхи та аеродроми | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.12|Промисловий транспорт | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.13|Навігація та управління рухом | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.22.20|Експлуатація та ремонт засобів | -"- | |транспорту | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.00| Будівництво | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.01|Будівельні конструкції, будівлі та | технічні | |споруди | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.02|Основи і фундаменти | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.03|Вентиляція, освітлення та | -"- | |теплогазопостачання | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.04|Водопостачання, каналізація | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.05|Будівельні матеріали та вироби | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.06|Технологія деревообробки, | технічні | |виготовлення меблів та виробів | | |деревини | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.08|Технологія та організація | -"- | |промислового та цивільного | | |будівництва | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.16|Гідравліка та інженерна гідрологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.17|Будівельна механіка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.23.20|Містобудування та територіальне | -"- | |планування | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.24.00| Геодезія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.24.01|Геодезія, фотограмметрія та | технічні | |картографія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.24.04|Кадастр та моніторинг земель | технічні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.26.00| Безпека життєдіяльності | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.26.01|Охорона праці | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.27.00| Електроніка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.27.01|Твердотільна електроніка | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.27.02|Вакуумна, плазмова та квантова | -"- | |електроніка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.27.06|Технологія, обладнання | -"- | |та виробництво | | |електронної техніки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.28.00| Історія техніки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 05.28.01|Історія техніки | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.00| Агрономія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.01|Загальне землеробство |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.02|Сільськогосподарські меліорації |сільськогосподарсь-| | | кі, технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.03|Агроґрунтознавство і агрофізика |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.04|Агрохімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.05|Селекція рослин | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.06|Овочівництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.07|Плодівництво |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.08|Виноградарство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.09|Рослинництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.10|Субтропічні культури | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.11|Фітопатологія |сільськогосподарсь-| | | кі, біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.12|Кормовиробництво і луківництво |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.13|Гербологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.14|Насінництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.01.15|Первинна обробка продуктів |сільськогосподар- | |рослинництва | ські | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.02.00| Зоотехнія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.02.01|Розведення та селекція тварин |сільськогосподарсь-| | | кі, ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.02.02|Годівля тварин і технологія кормів |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.02.03|Рибництво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.02.04|Технологія виробництва продуктів | -"- | |тваринництва | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.03.00| Лісове господарство | | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.03.01|Лісові культури та фітомеліорація |сільськогосподарсь-| | | кі, біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.03.02|Лісовпорядкування і лісова таксація|сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.03.03|Лісознавство і лісівництво |сільськогосподарсь-| | | кі, біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.04.00| Історія сільськогосподарських наук| | --------+-----------------------------------+-------------------| 06.04.01|Історія сільськогосподарських наук |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 07 | ІСТОРИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.01|Історія України | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.02|Всесвітня історія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.03|Історіософія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.04|Археологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.05|Етнологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.06|Історіографія, джерелознавство та | -"- | |спеціальні історичні дисципліни | | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.07|Історія науки й техніки | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 07.00.09|Антропологія | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08 | ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.01|Економічна теорія та історія | економічні | |економічної думки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.02|Світове господарство і | -"- | |міжнародні економічні відносини | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.03|Економіка та управління | -"- | |національним господарством | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.04|Економіка та управління | -"- | |підприємствами (за видами | | |економічної діяльності) | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.05|Розвиток продуктивних сил і | -"- | |регіональна економіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.06|Економіка природокористування та | -"- | |охорони навколишнього середовища | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.07|Демографія, економіка праці, | -"- | |соціальна економіка і політика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.08|Гроші, фінанси і кредит | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.09|Бухгалтерський облік, аналіз та | -"- | |аудит (за видами економічної | | |діяльності) | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.10|Статистика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.00.11|Математичні методи, моделі та | -"- | |інформаційні технології в | | |економіці | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.01.00| Економічна теорія та історія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.01.01|Економічна теорія | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.01.04|Економічна історія та історія | -"- | |економічної думки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.02.00| Механізми регулювання економіки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.02.02|Економіка та управління | економічні | |науково-технічним прогресом | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.02.03|Організація управління, планування | -"- | |і регулювання економікою | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.03.00| Кількісні методи в економіці | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.03.01|Статистика | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.03.02|Економіко-математичне моделювання | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.04.00| Фінанси, грошовий обіг і кредит | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.04.01|Фінанси, грошовий обіг і кредит | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.05.00| Світове господарство і міжнародні| | | економічні відносини | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.05.01|Світове господарство і міжнародні | економічні | |економічні відносини | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.06.00| Економіка підприємства | | | та управління виробництвом | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.06.01|Економіка, організація і управління| економічні | |підприємствами | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.06.04|Бухгалтерський облік, аналіз | -"- | |та аудит | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.00| Економіка галузей господарства | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.01|Економіка промисловості | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.02|Економіка сільського господарства і| -"- | |АПК | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.03|Економіка будівництва | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.04|Економіка транспорту і зв'язку | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.07.05|Економіка торгівлі та послуг | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.08.00| Економіка природокористування і | | | охорони навколишнього середовища | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.08.01|Економіка природокористування і | економічні | |охорони навколишнього середовища | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.09.00| Демографія, економіка праці та | | | соціальна політика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.09.01|Демографія, економіка праці, | економічні | |соціальна економіка і політика | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.10.00| Розміщення продуктивних сил і | | | регіональна економіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| 08.10.01|Розміщення продуктивних сил і | економічні | |регіональна економіка | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 09 | ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.01|Онтологія, гносеологія, | філософські | |феноменологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.02|Діалектика і методологія пізнання | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.03|Соціальна філософія та філософія | філософські, | |історії | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.04|Філософська антропологія, філософія| філософські | |культури | | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.05|Історія філософії | філософські, | | | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.06|Логіка | філософські | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.07|Етика | філософські, | | | історичні, | | | соціологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.08|Естетика | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.09|Філософія науки | філософські | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.10|Філософія освіти | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.11|Релігієзнавство | філософські, | | | історичні, | | | соціологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 09.00.12|Українознавство | філософські, | | | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10 | ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.01|Українська література | філологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.02|Російська література | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.03|Література слов'янських народів | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.04|Література зарубіжних країн | філологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.05|Порівняльне літературознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.06|Теорія літератури | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.07|Фольклористика | філологічні, | | |мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.09|Літературне джерелознавство і | -"- | |текстологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.01.10|Кримськотатарська література | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.00| Мовознавство | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.01|Українська мова | філологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.02|Російська мова | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.03|Слов'янські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.04|Германські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.05|Романські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.06|Балтійські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.07|Індоіранські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.08|Тюркські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.09|Фінно-угорські та самодійські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.10|Іберійсько-кавказькі мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.11|Монгольські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.12|Семітські мови | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.13|Мови народів Азії, Африки, | -"- | |аборигенних народів Америки та | | |Австралії | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.14|Класичні мови. Окремі | -"- | |індоєвропейські мови | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.15|Загальне мовознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.16|Перекладознавство | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.17|Порівняльно-історичне і типологічне| -"- | |мовознавство | | --------+-----------------------------------+-------------------| 10.02.21|Структурна, прикладна | -"- | |та математична лінгвістика | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11 | ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.01|Фізична географія, геофізика і | географічні | |геохімія ландшафтів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.02|Економічна та соціальна географія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.04|Геоморфологія та палеогеографія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.05|Біогеографія та географія ґрунтів | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.07|Гідрологія суші, водні ресурси, | -"- | |гідрохімія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.08|Океанологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.09|Метеорологія, кліматологія, | -"- | |агрометеорологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.11|Конструктивна географія | -"- | |і раціональне використання | | |природних ресурсів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.12|Географічна картографія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 11.00.13|Історія географії | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12 | ЮРИДИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.01|Теорія та історія держави і права; | юридичні | |історія політичних і правових учень| | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.02|Конституційне право; | -"- | |муніципальне право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.03|Цивільне право і цивільний процес; | -"- | |сімейне право; міжнародне приватне | | |право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.04|Господарське право, | -"- | |господарсько-процесуальне право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.05|Трудове право; право соціального | юридичні | |забезпечення | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.06|Земельне право; аграрне право; | -"- | |екологічне право; природоресурсне | | |право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.07|Адміністративне право і | юридичні | |процес; фінансове право; | | |інформаційне право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.08|Кримінальне право та кримінологія; | -"- | |кримінально-виконавче право | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.09|Кримінальний процес та | -"- | |криміналістика; судова експертиза; | | |оперативно-розшукова діяльність | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.10|Судоустрій; прокуратура | -"- | |та адвокатура | | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.11|Міжнародне право | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 12.00.12|Філософія права | юридичні, | | | філософські | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13 | ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.01|Загальна педагогіка та історія | педагогічні | |педагогіки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.02|Теорія та методика навчання (з | -"- | |галузей знань) | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.03|Корекційна педагогіка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.04|Теорія і методика | -"- | |професійної освіти | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.05|Соціальна педагогіка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.06|Теорія і методика управління | -"- | |освітою | | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.07|Теорія і методика виховання | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.08|Дошкільна педагогіка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 13.00.09|Теорія навчання | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14 | МЕДИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.00| Клінічна медицина | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.01|Акушерство та гінекологія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.02|Внутрішні хвороби | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.03|Хірургія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.04|Серцево-судинна хірургія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.05|Нейрохірургія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.06|Урологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.07|Онкологія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.08|Трасплантологія та штучні органи |медичні, технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.09|Дитяча хірургія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.10|Педіатрія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.11|Кардіологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.12|Ревматологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.13|Інфекційні хвороби | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.14|Ендокринологія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.15|Нервові хвороби | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.16|Психіатрія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.17|Наркологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.18|Офтальмологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.19|Оториноларингологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.20|Шкірні та венеричні хвороби | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.21|Травматологія та ортопедія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.22|Стоматологія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.23|Променева діагностика та променева | -"- | |терапія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.24|Лікувальна фізкультура та спортивна| -"- | |медицина | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.25|Судова медицина | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.26|Фтизіатрія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.27|Пульмонологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.28|Клінічна фармакологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.29|Клінічна алергологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.30|Анестезіологія та інтенсивна | -"- | |терапія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.31|Гематологія та трансфузіологія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.32|Медична біохімія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.33|Медична реабілітація, фізіотерапія | медичні | |та курортологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.34|Космічна медицина | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.35|Кріомедицина | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.36|Гастроентерологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.01.37|Нефрологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.02.00| Профілактична медицина | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.02.01|Гігієна та професійна |медичні, біологічні| |патологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.02.02|Епідеміологія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.02.03|Соціальна медицина | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.02.04|Історія медицини | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.00| Теоретична медицина | | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.01|Нормальна анатомія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.02|Патологічна анатомія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.03|Нормальна фізіологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.04|Патологічна фізіологія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.05|Фармакологія | медичні, | | | біологічні, | | | фармацевтичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.06|Токсикологія | медичні, | | | біологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.07|Фізіологічно активні сполуки | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.08|Імунологія та алергологія | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.09|Гістологія, цитологія, ембріологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.10|Біомеханіка |медичні, технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 14.03.11|Медична та біологічна |медичні, біологічні| |інформатика і кібернетика | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 15 | ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 15.00.01|Технологія ліків та організація | фармацевтичні | |фармацевтичної справи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 15.00.02|Фармацевтична хімія | -"- | |та фармакогнозія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 15.00.03|Стандартизація та організація | -"- | |виробництва лікарських засобів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 15.00.04|Історія фармації | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 16 | ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.01|Діагностика і терапія тварин | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.02|Патологія, онкологія і морфологія | -"- | |тварин | | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.03|Ветеринарна мікробіологія, | -"- | |епізоотологія, інфекційні хвороби | | |та імунологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.04|Ветеринарна фармакологія та | -"- | |токсикологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.05|Ветеринарна хірургія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.06|Гігієна тварин та ветеринарна | ветеринарні, | |санітарія |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.07|Ветеринарне акушерство | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.09|Ветеринарно-санітарна експертиза | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.10|Ентомологія | ветеринарні, | | |сільськогосподарсь-| | | кі | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.11|Паразитологія, гельмінтологія | ветеринарні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 16.00.12|Історія ветеринарії | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 17 | МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО | | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.02|Театральне мистецтво |мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.03|Музичне мистецтво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.04|Кіномистецтво. Телебачення | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.05|Образотворче мистецтво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.06|Декоративне і прикладне мистецтво | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 17.00.07|Дизайн | мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 18 | АРХІТЕКТУРА | | --------+-----------------------------------+-------------------| 18.00.01|Теорія архітектури, реставрація | архітектура | |пам'яток архітектури | | --------+-----------------------------------+-------------------| 18.00.02|Архітектура будівель та споруд | -"- |
|--------+-----------------------------------+-------------------| 18.00.04|Містобудування та ландшафтна | -"- | |архітектура | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19 | ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.01|Загальна психологія, історія | психологічні | |психології | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.02|Психофізіологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.03|Психологія праці; інженерна | психологічні, | |психологія | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.04|Медична психологія | психологічні, | | | медичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.05|Соціальна психологія; психологія | психологічні | |соціальної роботи | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.06|Юридична психологія | психологічні, | | | юридичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.07|Педагогічна та вікова психологія | психологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.08|Спеціальна психологія | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.09|Психологія діяльності в особливих | -"- | |умовах | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.10|Організаційна психологія; | -"- | |економічна психологія | | --------+-----------------------------------+-------------------| 19.00.11|Політична психологія | психологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20 | ВІЙСЬКОВІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.00| Військово-теоретичні науки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.01|Воєнне мистецтво | військові | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.05|Будівництво Збройних сил | військові, | | | технічні, | | | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.07|Оборонна економіка | військові, | | | економічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.08|Тил Збройних сил | військові, | | |хімічні, технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.10|Розвідка та іноземні армії | військові | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.01.12|Радіоелектронна боротьба, способи | військові, | |та засоби | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.00| Військово-спеціальні науки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.04|Військова географія | військові, | | |фізико-математичні,| | | технічні, | | | географічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.05|Інженерне обладнання театрів | військові, | |воєнних дій | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.11|Засоби та методи військової | військові | |навігації | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.12|Військова кібернетика, системи | військові | |управління та зв'язок | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.14|Озброєння і військова техніка | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.15|Гідроаеродинаміка, динаміка руху та| військові | |маневрування бойових засобів | | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.20|Теорія стрільби | військові, | | |фізико-математичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.22|Військова історія | військові, | | | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 20.02.23|Засоби захисту від зброї масового | військові, | |ураження | хімічні, | | | біологічні, | | |технічні, медичні, | | | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21 | НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.01.00| Основи національної безпеки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.01.01|Основи національної безпеки держави| соціологічні, | | | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.02.00| Воєнна безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.02.01|Воєнна безпека держави | військові, | | | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.02.02|Охорона державного кордону | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.02.03|Цивільна оборона | хімічні, | | | біологічні, | | |технічні, медичні, | | | військові, | | | ветеринарні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.03.00| Гуманітарна і політична безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.03.01|Гуманітарна і політична безпека | філософські, | |держави | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.03.02|Регіональна безпека держави | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.03.03|Геополітика | історичні, | | | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.04.00| Економічна безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.04.01|Економічна безпека держави | економічні, | | | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.04.02|Економічна безпека суб'єктів | економічні | |господарської діяльності | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.05.00| Інформаційна безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.05.01|Інформаційна безпека держави | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.06.00|Техногенна безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.06.01|Екологічна безпека |технічні, хімічні, | | | геологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.06.02|Пожежна безпека | технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.00| Державна безпека України | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.01|Забезпечення державної безпеки |технічні, юридичні | |України | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.02|Розвідувальна діяльність органів |фізико-математичні,| |державної безпеки | технічні, | | | юридичні, | | | психологічні, | | | військові, | | | соціологічні, | | | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.03|Кадри органів та військ державної | педагогічні, | |безпеки | юридичні, | | | психологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.04|Оперативно-розшукова діяльність |технічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.07.05|Службово-бойова діяльність сил |технічні, військо- | |охорони правопорядку |ві, юридичні, дер- | | |жавне управління | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.08.00| Міжнародна безпека | | --------+-----------------------------------+-------------------| 21.08.01|Іноземні держави та їхні потенціали| технічні, | | | економічні, | | | географічні, | | | військові | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 22 | СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 22.00.01|Теорія та історія соціології | соціологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 22.00.02|Методологія та методи соціологічних| -"- | |досліджень | | --------+-----------------------------------+-------------------| 22.00.03|Соціальні структури та соціальні | -"- | |відносини | | --------+-----------------------------------+-------------------| 22.00.04|Спеціальні та галузеві соціології | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 23 | ПОЛІТИЧНІ НАУКИ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 23.00.01|Теорія та історія політичної науки | політичні, | | | історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 23.00.02|Політичні інститути та процеси | політичні, | | | соціологічні | --------+-----------------------------------+-------------------| 23.00.03|Політична культура та ідеологія | політичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 23.00.04|Політичні проблеми міжнародних | -"- | |систем та глобального розвитку | | --------+-----------------------------------+-------------------| 23.00.05|Етнополітологія та | -"- | |етнодержавознавство | | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 24 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 24.00.01|Олімпійський і професійний спорт |фізичне виховання | | | і спорт | --------+-----------------------------------+-------------------| 24.00.02|Фізична культура, фізичне виховання| -"- | |різних груп населення | | --------+-----------------------------------+-------------------| 24.00.03|Фізична реабілітація | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| | | | --------+-----------------------------------+-------------------| 25 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 25.00.01|Теорія та історія державного | державне | |управління | управління | --------+-----------------------------------+-------------------| 25.00.02|Механізми державного управління | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 25.00.03|Державна служба | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 25.00.04|Місцеве самоврядування | -"- | --------+-----------------------------------+-------------------| 26 | КУЛЬТУРОЛОГІЯ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 26.00.01|Теорія та історія культури | культурологія, | | | історичні, | | | філософські, | | | мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| 26.00.02|Світова культура і міжнародні | культурологія | |культурні зв'язки | | --------+-----------------------------------+-------------------| 26.00.04|Українська культура | культурологія, | | | мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| 26.00.05|Музеєзнавство. Пам'яткознавство | культурологія, | | | історичні, | | | мистецтвознавство | --------+-----------------------------------+-------------------| 26.00.06|Прикладна культурологія. | культурологія | |Культурні практики | | --------+-----------------------------------+-------------------| 27 | СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ | | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.01|Теорія та історія |соціальні | |соціальних комунікацій |комунікації | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.02|Документознавство, |соціальні | |архівознавство |комунікації, | | |історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.03|Книгознавство, |соціальні | |бібліотекознавство, |комунікації, | |бібліографознавство |історичні | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.04|Теорія та історія |соціальні | |журналістики |комунікації | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.05|Теорія та історія |соціальні | |видавничої справи та |комунікації | |редагування | | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.06|Прикладні соціально- |соціальні | |комунікаційні технології | | --------+-----------------------------------+-------------------| 27.00.07|Соціальна інформатика |соціальні | | |комунікації | -----------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Вищої
атестаційної комісії N 73 ( z0236-06 ) від 14.02.2006, N 263
( z0682-06 ) від 29.05.2006, N 407 ( z1075-06 ) від 19.09.2006,
N 70 ( z0159-07 ) від 12.02.2007, N 501 ( z0805-07 ) від
02.07.2007, N 867 ( z1398-07 ) від 14.12.2007, N 45 ( z0152-09 )
від 02.02.2009 }
Начальник відділу природничих наук П.О.Кондратенко
Начальник відділу технічних наук Л.А. Пономаренко
Начальник відділу медичних
та аграрних наук Ю.Б.Чайковський
Начальник відділу суспільних,
економічних та гуманітарних наук Л.Є.Шкляр

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: