open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2006 N 503

Механізм трансформації та співвідношення

спеціальностей з економічних наук

(Витяг)
На підставі наказу Вищої атестаційної комісії України від
19.09.2006 року N 407 ( z1075-06 ) "Про затвердження Змін до
Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на
здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"
Н А К А З У Ю:
Вилучити з Переліку спеціальностей, за якими проводиться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань ( z0713-05 ), такі спеціальності
------------------------------------------------------------------ Спеціальність, що | Спеціальність, до якої трансформується | вилучається | вилучена спеціальність | ---------------------+------------------------------------------| 08.01.01 - економічна|08.00.01 - економічна теорія та історія | теорія |економічної думки | ---------------------+------------------------------------------| 08.01.04 - економічна|08.00.01 - економічна теорія та історія | історія та історія |економічної думки | економічної думки | | ---------------------+------------------------------------------| 08.02.02 - економіка |08.00.01 - економічна теорія та історія | та управління |економічної думки | науково-технічним |08.00.02 - світове господарство і | прогресом |міжнародні економічні відносини | |08.00.03 - економіка та управління | |національним господарством | |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | |діяльності) | |08.00.05 - розвиток продуктивних сил і | |регіональна економіка | |08.00.06 - економіка природокористування | |та охорони навколишнього середовища | |08.00.07 - демографія, економіка праці, | |соціальна економіка і політика | |08.00.08 - гроші, фінанси і кредит | |08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз | |та аудит (за видами економічної | |діяльності) | |08.00.10 - статистика | |08.00.11 - математичні методи, моделі | |та інформаційні технології в економіці | ---------------------+------------------------------------------| 08.02.03 - організа- |08.00.03 - економіка та управління | ція управління, |національним господарством | планування і | | регулювання економі- | | кою | | ---------------------+------------------------------------------| 08.03.01 - статистика|08.00.10 - статистика | ---------------------+------------------------------------------| 08.03.02 - економіко-|08.00.11 - математичні методи, моделі та | математичне моделю- |інформаційні технології в економіці | вання | | ---------------------+------------------------------------------| 08.04.01 - фінанси, |08.00.08 - гроші, фінанси і кредит | грошовий обіг і | | кредит | | ---------------------+------------------------------------------| 08.05.01 - світове |08.00.02 - світове господарство і | господарство і |міжнародні економічні відносини | міжнародні економічні| | відносини | | ---------------------+------------------------------------------| 08.06.01 - економіка,|08.00.04 - економіка та управління | організація і |підприємствами (за видами економічної | управління |діяльності) | підприємствами | | ---------------------+------------------------------------------| 08.06.04 - бухгал- |08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та| терський облік, |аудит (за видами економічної діяльності) | аналіз і аудит | | ---------------------+------------------------------------------| 08.07.01 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | промисловості |національним господарством | |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | |діяльності) | ---------------------+------------------------------------------| 08.07.02 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | сільського |національним господарством | господарства і АПК |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | |діяльності) | ---------------------+------------------------------------------| 08.07.03- економіка |08.00.03 - економіка та управління | будівництва |національним господарством | |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | |діяльності) | ---------------------+------------------------------------------| 08.07.04 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | транспорту і зв'язку |національним господарством | |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | |діяльності) | ---------------------+------------------------------------------| 08.07.05 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | торгівлі та послуг |національним господарством | |08.00.04 - економіка та управління | |підприємствами (за видами економічної | | діяльності) | ---------------------+------------------------------------------| 08.08.01 - економіка |08.00.06 - економіка природокористування | природокористування |та охорони навколишнього середовища | та охорони | | навколишнього | | середовища | | ---------------------+------------------------------------------| 08.09.01 -демографія,|08 00.07 - демографія, економіка праці, | економіка праці, |соціальна економіка і політика | соціальна економіка і| | політика | | ---------------------+------------------------------------------| 08.10.01 - розміщення|08.00.05 - розвиток продуктивних сил і | продуктивних сил і |регіональна економіка | регіональна економіка| | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: