open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2006 N 503

Механізм трансформації та співвідношення

спеціальностей з економічних наук

(Витяг)
На підставі наказу Вищої атестаційної комісії України від
19.09.2006 року N 407 ( z1075-06 ) "Про затвердження Змін до
Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на
здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"
Н А К А З У Ю:
Вилучити з Переліку спеціальностей, за якими проводиться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань ( z0713-05 ), такі спеціальності
------------------------------------------------------------------ | Спеціальність, що | Спеціальність, до якої трансформується | | вилучається | вилучена спеціальність | |---------------------+------------------------------------------| |08.01.01 - економічна|08.00.01 - економічна теорія та історія | |теорія |економічної думки | |---------------------+------------------------------------------| |08.01.04 - економічна|08.00.01 - економічна теорія та історія | |історія та історія |економічної думки | |економічної думки | | |---------------------+------------------------------------------| |08.02.02 - економіка |08.00.01 - економічна теорія та історія | |та управління |економічної думки | |науково-технічним |08.00.02 - світове господарство і | |прогресом |міжнародні економічні відносини | | |08.00.03 - економіка та управління | | |національним господарством | | |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | |діяльності) | | |08.00.05 - розвиток продуктивних сил і | | |регіональна економіка | | |08.00.06 - економіка природокористування | | |та охорони навколишнього середовища | | |08.00.07 - демографія, економіка праці, | | |соціальна економіка і політика | | |08.00.08 - гроші, фінанси і кредит | | |08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз | | |та аудит (за видами економічної | | |діяльності) | | |08.00.10 - статистика | | |08.00.11 - математичні методи, моделі | | |та інформаційні технології в економіці | |---------------------+------------------------------------------| |08.02.03 - організа- |08.00.03 - економіка та управління | |ція управління, |національним господарством | |планування і | | |регулювання економі- | | |кою | | |---------------------+------------------------------------------| |08.03.01 - статистика|08.00.10 - статистика | |---------------------+------------------------------------------| |08.03.02 - економіко-|08.00.11 - математичні методи, моделі та | |математичне моделю- |інформаційні технології в економіці | |вання | | |---------------------+------------------------------------------| |08.04.01 - фінанси, |08.00.08 - гроші, фінанси і кредит | |грошовий обіг і | | |кредит | | |---------------------+------------------------------------------| |08.05.01 - світове |08.00.02 - світове господарство і | |господарство і |міжнародні економічні відносини | |міжнародні економічні| | |відносини | | |---------------------+------------------------------------------| |08.06.01 - економіка,|08.00.04 - економіка та управління | |організація і |підприємствами (за видами економічної | |управління |діяльності) | |підприємствами | | |---------------------+------------------------------------------| |08.06.04 - бухгал- |08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та| |терський облік, |аудит (за видами економічної діяльності) | |аналіз і аудит | | |---------------------+------------------------------------------| |08.07.01 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | |промисловості |національним господарством | | |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | |діяльності) | |---------------------+------------------------------------------| |08.07.02 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | |сільського |національним господарством | |господарства і АПК |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | |діяльності) | |---------------------+------------------------------------------| |08.07.03- економіка |08.00.03 - економіка та управління | |будівництва |національним господарством | | |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | |діяльності) | |---------------------+------------------------------------------| |08.07.04 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | |транспорту і зв'язку |національним господарством | | |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | |діяльності) | |---------------------+------------------------------------------| |08.07.05 - економіка |08.00.03 - економіка та управління | |торгівлі та послуг |національним господарством | | |08.00.04 - економіка та управління | | |підприємствами (за видами економічної | | | діяльності) | |---------------------+------------------------------------------| |08.08.01 - економіка |08.00.06 - економіка природокористування | |природокористування |та охорони навколишнього середовища | |та охорони | | |навколишнього | | |середовища | | |---------------------+------------------------------------------| |08.09.01 -демографія,|08 00.07 - демографія, економіка праці, | |економіка праці, |соціальна економіка і політика | |соціальна економіка і| | |політика | | |---------------------+------------------------------------------| |08.10.01 - розміщення|08.00.05 - розвиток продуктивних сил і | |продуктивних сил і |регіональна економіка | |регіональна економіка| | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: