open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 586 від 28.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 914/5135

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Вищої

атестаційної комісії

N 377 ( z0713-05 ) від 23.06.2005 )

Про внесення змін і доповнень до Переліку

спеціальностей, за якими проводяться

захист дисертацій на здобуття наукових

ступенів кандидата наук і доктора наук,

присудження наукових ступенів і присвоєння

вчених звань

Розглянувши клопотання міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та академій наук України та враховуючи
рекомендації експертних рад ВАК України, президія ВАК України
постановами від 27.06.2000 N 1-08/6 і N 81-06/6 та від 11.10.2000
N 35-06/8 внесла зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за
якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань ( z0425-99 ). Відповідно до Положення про
Вищу атестаційну комісію України ( 216/99 ), затвердженого Указом
Президента України від 25 лютого 1999 року, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за
якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, затвердженого наказом ВАК від 10.06.99
N 288 ( z0425-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01.07.99 за N 425/3718, із змінами і доповненнями,
внесеними наказом ВАК від 07.07.99 N 341 ( z0531-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.08.99 за
N 531/3824, наказом ВАК від 29.11.99 N 487 ( z0870-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.12.99 за
N 870/4163, та наказом ВАК від 12.05.2000 N 252 ( z0319-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 31.05.2000 за N 319/4540
(додаток 1). 2. Вилучити з Переліку спеціальностей, за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань ( z0425-99 ), спеціальності, наведені в додатку 2. 3. Організаційному сектору ВАК України забезпечити публікацію
змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань, у "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".
Голова ВАК України В.В.Скопенко
Погоджено
Міністерство освіти В.Г.Кремень,
і науки України Міністр освіти і науки України
Додаток 1

до пункту 1 наказу

Вищої атестаційної комісії України

28.11.2000 N 586
Зміни і доповнення

до Переліку спеціальностей, за якими проводяться

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

( z0425-99 )
--------------------------------------------------------------------- Шифр | Галузь науки, група | Галузь науки, за якою | | спеціальностей, | присуджується науковий | | спеціальність | ступінь | -------------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | -------------+--------------------------+--------------------------| 05 | Технічні науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.05.00 |Галузеве машинобудування | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.05.11 |Машини і засоби | технічні | |механізації | | |сільськогосподарського | | |виробництва | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.09.00 |Електротехніка | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.09.16 |Застосування | технічні | |електротехнологій у | | |сільськогосподарському | | |виробництві | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.00 |Радіотехніка та | | |телекомунікації | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.02 |Телекомунікаційні системи | технічні | |та мережі | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.13.00 |Інформатика, обчислювальна| | |техніка та автоматизація | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.13.23 |Системи та засоби штучного| технічні | |інтелекту | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.18.00 |Технологія продовольчих | | |продуктів | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.18.12 |Процеси та обладнання | технічні | |харчових, | | |мікробіологічних та | | |фармацевтичних | | |виробництв | | -------------+--------------------------+--------------------------| 09 | Філософські науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 09.00.12 |Українознавство | філософські, | | | історичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 12 | Юридичні науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 12.00.13 |Правові проблеми | юридичні | |політичних інститутів і | | |процесів | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21 | Національна безпека | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.01.00 |Основи національної | | |безпеки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.01.01 |Основи національної | соціологічні, | |безпеки держави | політичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.03.00 |Гуманітарна і політична | | |безпека | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.03.03 |Геополітика | історичні, | | | політичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.04.00 |Економічна безпека | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.04.01 |Економічна безпека держави| економічні, | | | політичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.04.02 |Економічна безпека | економічні | |суб'єктів господарської | | |діяльності | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.05.00 |Інформаційна безпека | | -------------+--------------------------+--------------------------| 21.05.01 |Інформаційна безпека | технічні | |держави | | -------------+--------------------------+--------------------------| 23 | Політичні науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 23.00.02 |Політичні інститути та | політичні, | |процеси | соціологічні | --------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
технічних наук Л.А.Пономаренко
Начальник відділу суспільних
та гуманітарних наук О.В.Скрипнюк
Додаток 2

до пункту 2 наказу

Вищої атестаційної комісії України

28.11.2000 N 586
Спеціальності, що вилучаються з Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

( z0425-99 )
--------------------------------------------------------------------- Шифр | Галузь науки, група | Галузь науки, за якою | | спеціальностей, | присуджується науковий | | спеціальність | ступінь | -------------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | -------------+--------------------------+--------------------------| 05 | Технічні науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.05.00 |Галузеве машинобудування | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.05.09 |Машини харчової, | технічні | |мікробіологічної та | | |фармацевтичної | | |промисловості | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.00 |Радіотехніка та | | |телекомунікації | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.01 |Теоретична радіотехніка | технічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.14 |Теорія телекомунікацій | технічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.12.21 |Радіотехнічні системи | технічні | |спеціального призначення | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.20.00 |Техніка в | | |сільськогосподарському | | |виробництві | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.20.01 |Механізація | технічні | |сільськогосподарського | | |виробництва | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.20.02 |Застосування | технічні | |електротехнологій у | | |сільськогосподарському | | |виробництві | | -------------+--------------------------+--------------------------| 09 | Філософські науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 09.00.12 |Українознавство | педагогічні, | | | філологічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 20 | Військові науки | | -------------+--------------------------+--------------------------| 20.02.00 |Військово-спеціальні науки| | -------------+--------------------------+--------------------------| 20.02.03 |Військове право, військові| військові, | |проблеми міжнародного | юридичні | |права | | --------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
технічних наук Л.А.Пономаренко
Начальник відділу суспільних
та гуманітарних наук О.В.Скрипнюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: