open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 368 від 09.09.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

20 вересня 2002 р.

за N 772/7060

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Вищої

атестаційної комісії

N 377 ( z0713-05 ) від 23.06.2005 )

Про внесення змін і доповнень до Переліку

спеціальностей, за якими проводяться захист

дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Розглянувши клопотання центральних органів виконавчої влади
та академій наук України та враховуючи рекомендації відповідних
експертних рад ВАК України та атестаційних відділів ВАК України,
президія ВАК України постановами від 13.03.2002 N 6-11/3, від
15.05.2002 N 21-09/5, N 10-11/5, N 19-11/5, від 12.06.2002
N 20-08/6, N 18-09/6, N 19-09/6, N 19-11/6 та від 03.07.2002
N 17-11/7 унесла зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за
якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань ( z0425-99 ). Відповідно до Положення про
Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента
України від 25 лютого 1999 року N 216/99 ( 216/99 ),
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за
якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, затвердженого наказом ВАК від 10.06.99
N 288 ( z0425-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01.07.99 за N 425/3718, із змінами і доповненнями,
унесеними наказом ВАК від 07.07.99 N 341 ( z0531-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.08.99 за
N 531/3824, наказом ВАК від 29.11.99 N 487 ( z0870-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.12.99 за
N 870/4163, наказом ВАК від 12.05.2000 N 252 ( z0319-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2000 за
N 319/4540, наказом ВАК від 28.11.2000 N 586 ( z0914-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за
N 914/5135, наказом ВАК від 23.05.2001 N 305 ( z0501-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.2001 за
N 501/5692, та наказом ВАК від 27.11.2001 N 573 ( z1025-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2001 за
N 1025/6216 (додаток 1).
2. Вилучити з Переліку спеціальностей, за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і
доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань ( z0425-99 ), спеціальності, наведені в додатку 2.
3. Інспекційно-організаційному відділу ВАК України забезпечити
публікацію змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими
проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань ( z0425-99 ), у "Бюлетені Вищої
атестаційної комісії України".
Голова ВАК України В.В.Скопенко

Додаток

до пункту 1 наказу

Вищої атестаційної комісії

України

09.09.2002 N 368
Зміни і доповнення

до Переліку спеціальностей, за якими проводяться

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

( z0425-99 )
--------------------------------------------------------------------- Шифр |Галузь науки, | Галузь науки, | |група спеціальностей, | за якою | |спеціальність | присуджується | | | науковий ступінь | -------------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | -------------+--------------------------+--------------------------| 05 |ТЕХНІЧНІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.09.00 |Електротехніка | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.09.16 |Електротехнології та | | |електрообладнання в | | |агропромисловому комплексі| технічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.23.00 |Будівництво | | -------------+--------------------------+--------------------------| 05.23.08 |Технологія та організація | | |промислового та цивільного| | |будівництва | технічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 06 |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ | | |НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.01.00 |Агрономія | | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.01.05 |Селекція рослин | сільськогосподарські | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.01.14 |Насінництво | сільськогосподарські | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.03.00 |Лісове господарство | | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.03.01 |Лісові культури | сільськогосподарські, | |та фітомеліорація | біологічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 07 |ІСТОРИЧНІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 07.00.09 |Антропологія | історичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 12 |ЮРИДИЧНІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 12.00.04 |Господарське право, | | |господарсько-процесуальне | | |право | юридичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 14 |МЕДИЧНІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 14.01.00 |Клінічна медицина | | -------------+--------------------------+--------------------------| 14.01.29 |Клінічна алергологія | медичні | -------------+--------------------------+--------------------------| 25 |ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 25.00.02 |Механізми державного | | |управління | державне управління | -------------+--------------------------+--------------------------| 25.00.03 |Державна служба | державне управління | -------------+--------------------------+--------------------------| 25.00.04 |Місцеве самоврядування | державне управління | --------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
технічних наук Л.А.Пономаренко
Начальник відділу медичних
та аграрних наук Ю.Б.Чайковський
Начальник відділу
суспільних наук Л.Є.Шкляр
Додаток 2

до пункту 2 наказу

Вищої атестаційної комісії

України

09.09.2002 N 368
Спеціальності,

що вилучаються з Переліку спеціальностей, за якими

проводяться захист дисертацій на здобуття

наукових ступенів кандидата наук і доктора

наук, присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань

( z0425-99 )
--------------------------------------------------------------------- Шифр |Галузь науки, | Галузь науки, | |група спеціальностей, | за якою присуджується | |спеціальність | науковий ступінь | -------------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | -------------+--------------------------+--------------------------| 06 |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ| | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.03.00 |Лісове господарство | | -------------+--------------------------+--------------------------| 06.03.04 |Агролісомеліорація і | сільськогосподарські | |захисне лісорозведення | | -------------+--------------------------+--------------------------| 12 |ЮРИДИЧНІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 12.00.13 |Правові проблеми | юридичні | |політичних інститутів | | |і процесів | | -------------+--------------------------+--------------------------| 20 |ВІЙСЬКОВІ НАУКИ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 20.02.00 |Військово-спеціальні науки| | -------------+--------------------------+--------------------------| 20.02.02 |Військова педагогіка | військові, | |і психологія | педагогічні, | | | психологічні | -------------+--------------------------+--------------------------| 25 |ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | | -------------+--------------------------+--------------------------| 25.00.04 |Регіональне управління | державне управління | -------------+--------------------------+--------------------------| 25.00.05 |Галузеве управління | державне управління | --------------------------------------------------------------------
Начальник відділу медичних
та аграрних наук Ю.Б.Чайковський
Начальник відділу
суспільних наук Л.Є.Шкляр
Т.в.о. начальника відділу
економічних і гуманітарних
наук О.О.Бендасюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: